Referat 11.9 2012 - Region Nordjylland

rn.dk

Referat 11.9 2012 - Region Nordjylland

Den administrative styregruppe for behandlerhuse

i Region Nordjylland

Referat fra møde i den administrative styregruppe 11.9 2012:

Deltagere:

Henrik Aarup Kristensen (Brønderslev Kommune), Birgitte Kvist (Frederikshavn Kommune),

Jane Hvas (Jammerbugt Kommune), Niels Sloth (Koncern Økonomi, Region Nordjylland),

Henrik Sprøgel (Primær Sundhed, Region Nordjylland), Anne Hedegaard (Koncern

Økonomi, Region Nordjylland) og Anne Rytter Asferg (Primær Sundhed, Region Nordjylland).

Afbud:

Jan Bendix Jensen (Thisted Kommune)

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2) Status på proces og tidsplan

Orientering ved AH, se evt bilag 1 – power point præsentation.

Generelt:

Der er stadig godt gang i alle 4 projekter. Projekterne følges også stadig

nogenlunde ad 2 og 2. (Hurup-Pandrup og Brønderslev-Sæby)

Udbud på totalentreprise i Pandrup er færdig, udbuddet er udmundet i

Lund & Staun som totalentreprenør med underrådgiverne ArkiNord

som arkitekt, samt Korsbæk & Partnere A/S som ingeniører. Der er i

Regionsrådet den 26. juni bevilliget de resterende midler 28,3 mio. kr.

til byggeriet.

Der er den 12. juni afgivet tilbud på totalrådgivningsopgaven for både

Sundhedshus Brønderslev og Sundhedshus Sæby. Valget er faldet på

Bascon A/S som totalrådgiver med Arkitema som underrådgiver for

Sundhedshus Sæby, og for Sundhedshus Brønderslev er det Arkitektfirmaet

C.F. Møller, der er valgt som totalrådgiver, med Moe & Brødsgaard

som ingeniørrådgivere.

Sundhedshus Hurup:

Projektering er i fuld gang og 1. spadestik er afholdt den 16. august.

Der er stadig lidt yderligere brugerinddragelse, og der arbejdes på at

beregne husleje eksempler ud fra konkrete ønsker fra de interesserede

læger.

Skøde er udformet og underskrevet og Thisted Kommune har forestået,

at de arkæologiske forundersøgelser er foretaget. Grunden er frigivet

for arkæologiske fund.

Der er søgt 2. af 5 udbetalingsrater fri i Sundhedsministeriet.

Byggeriet ventes færdigt til september 2013.

Primær Sundhed

Niels Bohrs Vej 30

Postboks 8300

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 96 35 10 00

Fax: 96 35 05 90

Journalnr: 2011-121388

Ref: Anne Rytter Asferg

25. september 2012

Træffetid:

Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30

Fredag kl. 8.00-15.00


Sundhedshus Pandrup:

Projektering er i fuld gang og der er 1. spadestik den 20. september.

Skøde er udformet, men ikke underskrevet. Der har været lidt proces

omkring grundoverdragelse, men dette er endelig afklaret med Jammerbugt

Kommune og Jammerbugt Forsyning vedr. kloaktilslutning.

Derudover er der uafklarede spørgsmål vedr. fortidsminde og beskyttelseszone

hertil, som forventes afklaret hurtigst muligt. JH tager fat i

sine kolleger med henblik på at sikre at processen holdes i gang.

Der er i juni foretaget arkæologiske forundersøgelser på grunden, og

gjort adskillige fund, hvilket betyder der er igangsat en nærmere undersøgelse

på grunden, dette foretages i en periode på ca. 14 dage i

slutningen af august. Disse undersøgelser er afsluttet.

Der er søgt 2. af 6 udbetalingsrater fri i Sundhedsministeriet.

Byggeriet ventes færdigt til september 2013.

Sundhedshus Brønderslev:

Totalrådgiver er i gang med at skitsere på huset, og der pågår et arbejde

med at regulere antallet af m2 i forhold ansøgningen, som er

sendt til Sundhedsministeriet i slutningen af 2010.

Arkæologiske forundersøgelser på grunden er igangsat og ventes afsluttet

i uge 37.

Udbudsmateriale for totalentreprise skal i EU-udbud og forventes udsendt

i november. Der er forventet kontrahering med totalentreprenør

efter Regionsrådsmøde den 26. februar 2013.

1. spadestik forventes taget foråret 2013. Byggeriet står færdigt medio

2014.

Der afholdes møder mellem Regionen og Brønderslev Kommune vedr.

I/S-konstruktionen for huset.

Sundhedshus Sæby:

Totalrådgiver er i gang med at skitsere på huset, og 1. skitse har været

på banen og er under revidering ud fra brugernes kommentarer og

ønsker.

Der pågår også her et arbejde med at regulere antallet af m2 i forhold

ansøgningen, som er sendt til Sundhedsministeriet i slutningen af

2010.

De arkæologiske forundersøgelser på grunden er igangsat og ventes

afsluttet i uge 37.

Udbudsmateriale for totalentreprisen skal i EU-udbud og forventes udsendt

i november. Der er forventet kontrahering med totalentreprenør

efter Regionsrådsmøde den 26. februar 2013.

1. spadestik forventes taget foråret 2013. Byggeriet står færdigt medio

2014.

Der afholdes møder mellem Regionen og Frederikshavn Kommune

vedr. I/S-konstruktionen for huset.

Tidsplaner:

Som det ser ud nu, følges tidsplanerne fra sidste møde 15. marts

2012.

Side 2 af 3


Der blev tilkendegivet undren og bekymring over engagementet fra

lægernes side i forhold til flere af husene. Fra Regionens side indbydes

der fortsat til løbende brugerinddragelse.

Der har været læger, der har udtrykt bekymring i forhold til andelen af

fælleslokaler, der ønskes begrænset så meget som muligt. Det er noget

der arbejdes konkret på at imødekomme i samspil med rådgivere

og entreprenører i de forskellige projekter.

Det er vigtigt at holde fast i, at der skal være tale om et fleksibelt

byggeri, hvor der åbnes op for nye muligheder ved at lægges flere lokaler

sammen, eller dele lokaler op i forhold til fremtidige behov.

3) Orientering vedr. organisering

Der er intet nyt vedr. organiseringen af husene i Hurup og Pandrup,

der opføres af Region Nordjylland.

Vedr. husene i Sæby og Brønderslev pågår der dialog med de to kommuner

om, hvordan den fælles ejerkonstruktion skal etableres.

4) Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste møde er 10.12 2012 kl. 15.30-17 i Regionshuset, mødelokale E.

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines