Referat 11.9 2012 - Region Nordjylland

rn.dk

Referat 11.9 2012 - Region Nordjylland

Sundhedshus Pandrup:

Projektering er i fuld gang og der er 1. spadestik den 20. september.

Skøde er udformet, men ikke underskrevet. Der har været lidt proces

omkring grundoverdragelse, men dette er endelig afklaret med Jammerbugt

Kommune og Jammerbugt Forsyning vedr. kloaktilslutning.

Derudover er der uafklarede spørgsmål vedr. fortidsminde og beskyttelseszone

hertil, som forventes afklaret hurtigst muligt. JH tager fat i

sine kolleger med henblik på at sikre at processen holdes i gang.

Der er i juni foretaget arkæologiske forundersøgelser på grunden, og

gjort adskillige fund, hvilket betyder der er igangsat en nærmere undersøgelse

på grunden, dette foretages i en periode på ca. 14 dage i

slutningen af august. Disse undersøgelser er afsluttet.

Der er søgt 2. af 6 udbetalingsrater fri i Sundhedsministeriet.

Byggeriet ventes færdigt til september 2013.

Sundhedshus Brønderslev:

Totalrådgiver er i gang med at skitsere på huset, og der pågår et arbejde

med at regulere antallet af m2 i forhold ansøgningen, som er

sendt til Sundhedsministeriet i slutningen af 2010.

Arkæologiske forundersøgelser på grunden er igangsat og ventes afsluttet

i uge 37.

Udbudsmateriale for totalentreprise skal i EU-udbud og forventes udsendt

i november. Der er forventet kontrahering med totalentreprenør

efter Regionsrådsmøde den 26. februar 2013.

1. spadestik forventes taget foråret 2013. Byggeriet står færdigt medio

2014.

Der afholdes møder mellem Regionen og Brønderslev Kommune vedr.

I/S-konstruktionen for huset.

Sundhedshus Sæby:

Totalrådgiver er i gang med at skitsere på huset, og 1. skitse har været

på banen og er under revidering ud fra brugernes kommentarer og

ønsker.

Der pågår også her et arbejde med at regulere antallet af m2 i forhold

ansøgningen, som er sendt til Sundhedsministeriet i slutningen af

2010.

De arkæologiske forundersøgelser på grunden er igangsat og ventes

afsluttet i uge 37.

Udbudsmateriale for totalentreprisen skal i EU-udbud og forventes udsendt

i november. Der er forventet kontrahering med totalentreprenør

efter Regionsrådsmøde den 26. februar 2013.

1. spadestik forventes taget foråret 2013. Byggeriet står færdigt medio

2014.

Der afholdes møder mellem Regionen og Frederikshavn Kommune

vedr. I/S-konstruktionen for huset.

Tidsplaner:

Som det ser ud nu, følges tidsplanerne fra sidste møde 15. marts

2012.

Side 2 af 3