De gode hænder - i ord og billeder - Region Nordjylland

rn.dk

De gode hænder - i ord og billeder - Region Nordjylland

De gode hænder

- i ord og billeder


2

Har du som medarbejder selv en god historie om dit arbejde

eller vil du gerne fortælle, hvorfor dit arbejde gør

dig glad, er du meget velkommen til at skrive historien

ind på Personalenet under samarbejde - I gode hænder.

Er du patient eller pårørende, og har du eller din familie

oplevet at være i gode hænder på en sygehusafdeling i

Region Nordjylland? Synes du, at afdelingen fortjener at

blive anerkendt for dens arbejde? Så har du mulighed for

at indstille afdelingen til Patienternes Pris. Find indstillingsskemaet

på www.patienternespris.rn.dk eller scan

QR-koden her:


Forord

I denne bog har vi samlet alle de gode historier, som

hver dag bliver fortalt rundt om i Region Nordjylland.

Historier som hver dag synliggør, hvilken kæmpe forskel

vi gør.

Bogen tager dig med på en rejse – en rejse gennem re–

gionen. Historierne er fortalt af medarbejdere, patienter,

pårørende, brugere og samarbejdspartnere. Og de

viser, hvad det vil sige at være i gode hænder set med

forskellige øjne. Fokus skifter fra fortælling til fortælling

og fra billede til billede for at synliggøre, at lige

meget hvilken opgave vi løser, hvilken profession eller

funktion vi har, så bidrager vi alle til en helhed - en fælles

indsats – som er altafgørende for, at borgerne føler

sig i trygge og gode hænder på vores sygehuse, i vores

institutioner og som borgere i vores region.

Kort sagt: Vi er afhængige af hinanden og af den sammenhæng,

vi skaber på tværs.

Tak til alle de medarbejdere, patienter, pårørende og

brugere som har skrevet historierne i denne bog. Også

tak til de medarbejdere, som har leveret bogens billeder,

og som viser et udpluk af Region Nordjyllands

gode hænder. Hænderne holder alle en ting, som enten

kendetegner eller symboliserer den enkelte medarbejders

daglige arbejde.

God læselyst!

- i ord og billeder

3


4

de gode hænder

Vi er kompetente

og proFessionelle…

Mor til patient, Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel

”Min lille datter på 2 mdr. havde høj feber. Min mand og jeg

fulgte proceduren og kontaktede vagtlægen, men vi troede

faktisk, at vi ville blive sendt hjem med beskeden, at det nok

går væk igen. Man hører jo om travlhed og pylrede forældre.

Lægevagten sendte os til sygehuset for at få hende tilset af en

børnelæge. Som førstegangsforældre er det utrolig rart at opleve

en grundig professionel undersøgelse af et meget venligt

personale. Det var ikke umiddelbart til at se, hvad den høje feber

skyldtes, så det søde personale undersøgte vores lille pus

for alt. (Scanning af urinveje, blodprøver, urinprøver inkl.

dyrkning, venflon med behandling for infektion osv.) Vi var

på sygehuset i 5 dage, og selvom det var hårdt som forældre at

se sit lille barn græde, blive stukket i og have det skidt, kan vi

kun takke for den grundige og gode behandling. Vi oplevede,

at personalet tog sig god tid til os. GODT ARBEJDE”

Aqil Raad Abdel-Wahab Walli, 1. reservelæge,

Anæstesien, Sygehus Vendsyssel

”Jeg vil gerne fortælle om en situation, hvor jeg modtog en

patient i skadestuen, som var i livsfare pga. bristet hovedpulsåre.

Ambulancelægen var på vej til skadestuen med en

75-årig mand, som havde fået et ildebefindende og som klagede

over smerter i maven. Ambulancelægen - som også var

narkoselæge - fandt hurtigt ud af, at hovedpulsårens udposning

var bristet. Patienten blev modtaget af mig og karkirurgen

i skadestuen, hvorefter patienten straks blev kørt

til operationsstuen. Undervejs sikrede jeg mig både hurtig

adgang til kredsløbet med kanyler, monitorerede blodtryk

med en speciel nål, der kobles til monitoreringsskærm, gav

væske og forberedte narkosemidler i operationsstuen. Hastigheden

i netop den kliniske scenarie er afgørende. Patienten

blev ganske hurtigt bedøvet, hvor man også sikrede


Mille Franksen, social og sundhedsassistent,

Gynækologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel

Anne Tell, sygeplejerske,

P-dialysen, Aalborg Sygehus

Kirsten Lykke Vorbeck, farmaceut, Fælles Produktion,

Sygehus apoteket

- i ord og billeder

Pernille Weisberg, sygeplejerske,

FBE Kirurgi Syd, Hobro,

Aalborg Sygehus

Karina Sørensen, pædagog, Aktivitetshuset,

Center for Døvblindhed og Høretab

Poul Ilsøe, klinisk musikterapeut, N26, Brønderslev

Psykiatriske Sygehus

5


6

de gode hænder

Karin Kristoffersen, udviklingssygeplejerske,

Afdeling Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

endnu større adgang til kredsløbet, hvorefter jeg gav en hel

masse blod og de stoffer, der støtter kredsløb. Patienten

blev stille og roligt vækket på Intensiv Afdeling, efter at karkirurgen

havde opereret ham uden betydelige komplikationer.

Jeg føler mig stolt over at have været med til at sikre, at

en så dårlig patient i dag har sin normale fysiologi.”

Patient, Hjerte-Lungekirurgisk sengeafdeling T,

Aalborg Sygehus

”Jeg følte 100 % tillid fra første minut i mødet med sygehuset

og i modtagelsen. Det kunne ikke være mere professionelt.

Jeg landede på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, hvor jeg fik

en bypass operation x 3. Det var en voldsom oplevelse for

mig. Jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle have så alvorlig en

kredsløbs- og åreforkalkning, at mit liv var truet. Men det var

alligevel en utrolig oplevelse. Selv om den var barsk og ikke

ønskes gentaget, var det en fantastisk oplevelse. Alle dage,

alle del-undersøgelser, alle de efterfølgende rehabiliteringsaktiviteter

og informationer vil præge mig resten af livet.”

Frans Vang, social- og sundhedsassistent,

Afdeling S8, Aalborg Psykiatriske Sygehus

”Jeg er stolt over vores arbejde på afdeling S8 på akut lukket

intensiv afdeling for psykisk syge. Her glæder jeg mig

meget over fagligheden og den oprigtige menneskelighed,

der er for patienterne. Vi har meget travlt og gør alt for, at

den indlagte skal behandles for at få en god fungerende

hverdag. Der er kommet færre ”genindlæggelser” i løbet af

året grundet godt arbejde. Derfor er jeg glad.”

Lasse Stender, jurist, Jura og Forsikring,

Regionshuset


Morten Pedersen, civilingeniør,

Koncern IT, Infrastruktur, IT-huset

”Psykiatrien skulle have skiftet 300-400 computere fra Windows

98 til Windows XP på én gang. Vi havde ikke lige en løsning

på, hvordan vi skulle klare så meget uden at genere en

masse brugere. Vi gik derfor i tænkeboks, og det endte med,

at vi fik designet et system, som faktisk er dét, der danner

grundstenene i dag. Vi lavede et system, hvor man kun med

ganske få klik kunne starte en geninstallation, som passede

sig selv og som kørte automatiseret. Det er stort set det samme

system, som kører i dag. I dag kan man faktisk sætte det i

gang over telefonen ved at guide brugerne, og det betyder, at

en institution, som måske skulle have ventet adskillige dage

på en tekniker, nu kan få løst problemet med det samme.

Det, vi lavede for 8-9 år siden, får vi stadig den dag i dag meget

positiv feedback på. Det gør os stolte.”

Anne Merethe Christensen, jurist,

Jura og Forsikring, Regionshuset

”Jeg glæder mig over at være en lille brik i et stort spil. Nu har

jeg igen snakket med en afdeling ude på et af vores sygehuse

omkring udlevering af oplysninger til pårørende, hvor jeg var

i stand til at yde hurtig og relevant rådgivning. Det er rart

at dele ud af sin viden og derved lette andres arbejde - især

fordi vi ved, at det betyder, at de får mere tid til at

lave dét, de er bedst til - nemlig patientbehandlingen.

Og så sagde hun pænt tak for hjælpen, og det

glæder jo altid, når man får anerkendelse for det

arbejde, man udfører.”

Elsebeth Als, lægesekretær, Journalscanning,

Aalborg Sygehus

- i ord og billeder

7

Mariann Jensen, IT-konsulent, Koncern IT,

IT-huset


8

de gode hænder

Tegning lavet af et barn, hvis mor var

indlagt på Skagen Gigt- og Rygcenter,

Sygehus Vendsyssel

Birgitte Vegeberg, fysioterapeut,

Skagen Gigt- og Rygcenter, Sygehus Vendsyssel

Patient, Øjenafdelingen, Sygehus Thy-Mors

”I øjenklinikken føler man sig i gode og professionelle hænder.

Jeg har fået opereret begge øjne for grå stær for nylig. Ved

sidste operation opstod et problem, da et ben på den nye linse

brækkede af og en anden måtte sættes ind. Selvom jeg var

klar over, at alt ikke gik som ønsket, blev jeg ikke bange. Hele

holdet arbejdede roligt videre og da det lidt senere var overstået,

fik jeg besked om, at operationen var lykkedes, og ud

over det havde taget længere tid, var alt i orden.”

Markus Anker Brasholt Sørensen, centerleder,

Skagen Gigt- og Rygcenter, Sygehus Vendsyssel

”Vi tilbyder på Skagen Gigt- og Rygcenter et intensivt rehabiliteringsforløb

for personer med længerevarende smerteproblematikker.

Patienternes situationer er ofte yderst

komplekse med stor indflydelse på alle dele af deres liv inkl.

deres sociale liv og deres privatliv. Vi tilstræber

derfor at tilbyde en intervention

med fokus på alle de aspekter, der er påvirket.

Jeg modtog tegningen fra en datter

til én af de indlagte patienter som en

beskrivelse af, hvad moderens ophold hos

os havde betydet for datterens oplevelse af

moderen. Denne tegning viser meget illu-

strativt, at vi var lykkes med vores intervention,

og at personalets indsats har en

stor betydning for patienternes liv.”


Patient, Ortopædkirurgisk sengeafsnit O4,

Sygehus Himmerland

”En fantastisk god og professionel behandling i forbindelse

med både forundersøgelse og senere knæoperation.

Dette gælder alle personalegrupper.”

Skole i Jylland, om Konsulentafdelingen,

Center for Døvblindhed og Høretab

”At have fået 2 døvblinde elever på skolen har været (og

er stadig) en meget stor udfordring for os. Deres støtte,

hjælp og vejledning i Konsulentafdelingen i Center for

Døvblindhed og Høretab er helt uundværlig i vores arbejde

med disse elever. Først og fremmest var det rigtig

godt med infodagen i starten af skoleåret, hvor vi sammen

med personalet blev informeret om de to nye elever blandt

andet med flere videoklip. Og hvor de også gav os en generel

viden om døvblindhed. I samarbejde med dem har

vi blandt andet også fået arrangeret to temadage om eleverne.

Det var en meget lærerig dag, og vi gik alle jublende

derfra med armene over hovedet, fordi vi igen blev lidt klogere,

takket være dem. Vi fik en masse viden og inspiration

med derfra, som vi kan arbejde videre med i dagligdagen.

Vi er rigtig glade for samarbejdet.”

Anne Fallingborg, sygeplejerske,

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Sygehus

- i ord og billeder

9

Birgitte Knøsgård Kristiansen,

grafisk designer, Materialecentret,

Center for Døvblindhed og Høretab

Dennis Hjuler, social og sundhedsassistent,

Døgnafsnit for almen

børne- og ungdomspsykiatri,

Aalborg Psykiatriske Sygehus


10

de gode hænder

Vi er omsorgsFulDe

Susanne Lønsman Larsen, sygeplejerske,

Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel

”En mørk og regnfuld morgen i december, hvor det elektriske

lys næsten skal være tændt hele dagen for bare at skelne

dag fra nat, er det meget oplysende, når ”Tut”, vores hospitalsklovn,

træder ind i børneafdelingen på Sy gehus Vendsyssel

i Hjørring. Plejepersonalet får såmænd tårer i øjnene af

at se alle de syge børn få lidt mere livsglæde og lys i øjnene.

Øjnene stråler som var det selveste juleaften, hvor juletræet

bliver tændt i alt sin glans. Dét er noget, der gør os glade ved

at arbejde på børneafdelingen på Sygehus Vendsyssel.”

Forælder til beboer,

Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard

”Min søn er meget glad for at bo der, og jeg har kun positivt

at sige om stedet. Personalet gør rigtig meget for at lære ham

at kende, og han bliver talt til, så han også selv er med til at

bestemme. I sommers var han hjemme hos mig sammen med

sin kontaktperson, og det var en rigtig god dag. Det er det

bedste sted, han kunne være, og et rigtig dygtigt personale.”

Torben Mørk, sygehusportør, Logistikafdelingen,

Aalborg Sygehus

”Jeg var ret tit på venderunde på en afdeling, hvor jeg fik

en rigtig god kemi med en patient. Hver gang jeg var oppe

hos ham, sluttede jeg altid af med at sige, ”Det går da

bedre og bedre med dig kære ven, nu varer det ikke længe,

inden vi kan komme ned og løbe om kap nede på atletikbanen.”

Han smilede altid til mig og blinkede. Derefter

gav vi hånd og gik hver til sit. Han blev udskrevet og ca.

tre måneder efter mødte jeg ham på afdelingen, hvor han

kom gående med en rollator og sin kone. Han stoppede op

og sagde, ”Nå, skulle vi så snart ud og løbe eller hvad?”.

Jeg blev lidt paf, men kunne alligevel ikke lade være med

at være lidt stolt over tanken om, at det måske var dét, han

stræbede efter at blive rask nok til.”


Ann Louise Højer, lægesekretær, Voksen Psykoterapeutisk

Klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus

Gudrun Kristiansen, sygeplejerske,

Medicinsk Ambulatorium,

Sygehus Vendsyssel

Medicinsk og Onkologisk Team, Afsnit H, Aalborg Sygehus

- i ord og billeder

Hanne Søndergaard, chefsekretær, Politisk Sekretariat,

Regionshuset

Elin Fantasia, bioanalytiker,

Klinisk Biokemisk Afdeling., Aalborg Sygehus

11


12

de gode hænder

Cathrine Pedersen, AT-koordinator,

Alkohol og Trafik

Patient, Øjenafdelingen, Sygehus Thy-Mors

De drager en fantastisk omsorg for én - fra man kommer,

til man går – og man føler virkelig, at de passer på

én og gør deres bedste. I øvrigt kunne jeg mærke, at der

er et godt arbejdsmiljø på afdelingen. Personalet imellem

pjattede og ja, der var bare en god stemning. Jeg følte mig

hurtig tryg og i de bedste hænder.”

Hans Madsen, ledende overlæge,

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Sygehus

”Som ledende overlæge er der flere og flere ledelsesmæssige

og administrative opgaver, der tager ens tid. Jeg har

dog bevaret en ambulatoriefunktion en halv dag ugentligt

og tilsvarende operationsaktivitet. Jeg synes, at det

ledelsesmæssige er spændende, men kan ikke undvære patientkontakten.

Det gør én høj hver gang, jeg har været i

ambulatoriet eller opereret. Jeg føler også, at ”mine patienter”

er glade for mig som læge. Dette gør også mig glad for

at arbejde som læge og giver energi til det fortsatte arbejde

- Selvom man er ved at være oppe i årene.”

Inge Karup, kontorassistent,

Materialecentret, Center for

Døvblindhed og Høretab


Patient, Ortopædkirurgisk sengeafsnit 108,

Sygehus Vendsyssel

”Tak for 10 dage på Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Tak for

et dygtigt og venligt personale. Tak til kokken for den velsmagende

og varierende kost vi fik. Jeg betaler med glæde

min skat.”

Liselotte Bagger Jensen, ledende lægesekretær,

Medicinsk Område, Sygehus Thy-Mors

”Vi har en patient indlagt og pludselig går det op for os,

at han har en hund, og vi er ikke sikre på, om der er nogen,

der tager sig af den. Patienten blev indlagt den 15.12, i dag

har vi den 21.12, så det var virkelig ved at være op over, hvis

der skulle gøres noget. Patienten kunne ikke rigtig svare

på, hvor hunden var, og man kunne ikke stole på, hvad

han sagde pga. hans sygdom. Nu har vi gjort meget for at

finde ud af det, snakket med hjemmepleje, pårørende, ringet

til naboer m.m. - rigtig detektivarbejde - og historien

Ane Allermann, chef konsulent,

Sundhed - Plan og kvalitet (EU sundhed),

Regionshuset

- i ord og billeder

Susanne Hovalt, laborant, Klinisk Biokemisk Afdeling,

Sygehus Vendsyssel

13


14

de gode hænder

Inger Larsen, administrator af Feriefonden,

Intern Administration og Service,

Regionshuset

ender lykkeligvis godt. Hunden var ved en familie, hvor

den ældre mand havde fået den fra.”

Forældre til patient, Nyremedicinsk Afdeling

(Dialysen HHD), Aalborg Sygehus

”Nyremedicinsk Afdeling har hjulpet vores familie igennem

mange svære perioder. Vores søn har siden 3 års alderen

kørt dialyse, nu i 11 år. Vi er altid blevet venligt mødt,

det er vores ”andet” hjem. Vores søn er meget glad for personalet.

Altid de samme mennesker som tager sig af ham.

For os er de med til at gøre vores hverdag nemmere, det er

ikke nemt at have et kronisk sygt barn, men... med forståelse

og en hjælpende hånd i kriser er det nemmere.”

Kirsten Burup, socialrådgiver,

Anæstesi-Børne-Kirurgicenter, Aalborg Sygehus

”Hvert år ved juletid uddeles Kopps legat beregnet til

børn, der i løbet af året har været indlagt på Aalborg Sygehus.

Det er børn, som er hårdt ramt og hvis forældre ikke

har mange økonomiske midler. Socialrådgiverne på børneafdelingen

finder ud af, hvem der er mest trængende og

indstiller til bestyrelsen, hvem der skal have. Det er en stor

glæde at kunne være med til at forsøde livet for disse børn

fx. med et ophold på Skallerup Klit Feriecenter, en computer

til en multihandicappet eller en tvillingebarnevogn

- ikke mindst i den søde juletid.”


Masja Lybæk Christiansen, fuldmægtig,

Koncern Økonomi, Regionshuset

Charlotte Bisgaard, souschef, N21,

Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Edith Kristensen, Konsulent,

Koncern HR, Ledelse og

Kompetence, Regionshuset

- i ord og billeder

Annette Holmberg, Indkøber, Koncern

Økonomi, Indkøb og Centrallager,

Regionshuset

Kirsten Bruus, sygeplejerske, Psykoterapeutisk Klinik,

Aalborg Psykiatriske Sygehus

15


16

de gode hænder

Vi ser Det

hele menneske…

Lærke Holm Sø, sygeplejerske,

Opvågning (RIMA), Aalborg Sygehus

Patient, Skagen Gigt- og Rygcenter, Sygehus Vendsyssel

”Et sted, hvor træningsgæsterne bliver behandlet som

”hele” mennesker. Behandlerne er velforberedte, har talt

med hinanden, er utrolig positive - og optaget af ”mig”.

God atmosfære, gode øvelsesprogrammer. Alle meget varme

mennesker - hygge, fred, ro og dejligt samvær.”

Janni Udengård Rasmussen, sygeplejerske,

Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

”Når vi har en patient indlagt, der har fødselsdag, tager vi os

tid i en hektisk hverdag til at samles på stuen og synge. Mange

patienter bliver rørt til tårer, og er meget taknemmelige for

vores overskud. Det er netop overskud, der kendetegner sygeplejerskerne

på vores afdeling. Vi gør en forskel hver dag.”

Forælder til patient, Ortopædkirurgisk Afdeling,

Sygehus Himmerland

De har haft en enestående forståelse for min infantil

autistiske søn (20 år). Afdelingen på Sygehus Himmerland

i Farsø er meget lydhør over for selv små ting - som at han

ikke kan ”lide” at få taget clips ud - så er man straks klar

med en anden løsning. Vi forældre er gået derfra med stor

tryghed, pga. personalets forståelse - så selv ”store problemer”

for vores søn er løst til UG.”

Maria Bærentsen, kommunikationsmedarbejder,

Administrationen,

Center for Døvblindhed og Høretab


Gitte Jørgensen, sygeplejerske, Intensiv Afsnit 103,

Anæstesien, Aalborg Sygehus

”Nybagt mor forløst ved akut kejsersnit, som følge af alvorlig

svangerskabsforgiftning, bliver efterfølgende indlagt

på vores Intensive Afdeling 103. De nybagte forældre havde

fastlagt bryllupsdato på mors 30 års fødselsdag, havde fået

indgraveret ringe og gaver til hinanden. De havde stort behov

for, at der var orden i ”papirerne”, når den lille nye kom til

verden. Nu var der kaos, vendt op og ned på alle deres planer.

De ønskede brændende at fastholde bryllupsdato trods kejsersnit,

et for tidlig født barn og mors skrantende helbred.

Jeg havde aldrig stået i denne situation i mine 20 år som sygeplejerske,

men med få ordvekslinger med min ledelse, fik

jeg grønt lys for ”arrangementet”. Midt mellem alvorlig kritisk

syge og megen koordinering lykkedes det at skabe rigtig

gode og festlige rammer (og en enestue) til at afholde bryllup

og plads til få gæster. Min afdelingsledelse sponsorerede den

flotteste lykønskningsbuket. Familien fik en uforglemmelig

dag og et dejligt bryllup. Jeg er stolt af at være her, hvor der

er plads til at være menneske på så gode betingelser. TAK.”

Rikke Willum Giversen, Louise Ottobrøker

Thorhauge, sygeplejersker, Stråleterapien,

Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

Katrine Larsson, sygeplejerske,

Børneafdelingen, Aalborg Sygehus

- i ord og billeder

Tine Risom, jordmoder, Fødegangen,

Sygehus Vendsyssel

17


18

de gode hænder

Forældre til bruger, Bøgehuset,

Center for Døvblindhed og Høretab

”Vi vil gerne takke Bøgehuset, fordi de har gjort denne sommer

til en fantastisk sommer for vores søn. Dette er blandt

andet gjort ved god planlægning og engagerede medarbejdere

fulde af go`e ideer og skøre påfund. Vi kan mærke på vores

søn, at han har været i super humør og balance med sig selv.”

Pårørende til patient, Høreklinikken, Sygehus Thy-Mors

”Min mor på 98 år var til undersøgelse og samtale vedrørende

sin hørelse. Må jeg rose afdelingen for en meget venlig

og kompetent behandling. Stille, rolig og meget venlige.”

Thomas Thulstrup, IT-supporter, Koncern IT, IT-huset

”Jeg havde hørt om, at der var nogle computere og noget

udstyr på en høreklinik, som var noget langsom. Det var

specialbygget udstyr, som skulle være støjsvagt – det vil

sige, at de ikke måtte have ventilatorer, fordi der blev kørt

test i de her rum. Jeg tog ud og kiggede på det, og fik på et

lille budget gjort disse computere hurtigere. Det gør mig

stolt, at jeg gjorde sådan, at klinikerne kunne gøre deres arbejde.

Denne historie er et eksempel på, at man ved at tage

initiativ og være proaktiv kan tage tingene i opløbet.”

Patient, Plastik- og Mammakirurgisk Afdeling,

Aalborg Sygehus

”Jeg blev opereret for en kræftknude i venstre bryst i februar

2009. Jeg fik den mest empatiske og omsorgsfulde

behandling og pleje, hvor både sygeplejersker og læger var

der 100 %. De lyttede til mig og svarede på alle mine ”mærkelige”

spørgsmål. De gjorde rigtig meget for, at ikke bare

mig, men også min familie skulle føle os godt tilpas.”


Dorte Møller Jensen, forløbskoordinator,

Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Lene Andreasen, Anæstesi-sygeplejerske,

Anæstesien, Sygehus

Himmerland

Helene Lund Therkelsen,

chefkonsulent, Regionssekretariatet

- i ord og billeder

Mona Lassesen, sygeplejerske, Billeddiagnostisk

Afdeling, Sygehus

Vendsyssel

Annette Dahlslund, lægesekretær,

Tværfagligt Smertecenter, Aalborg Sygehus

Joachim Bæch, studentermedarbejer,

Hæmatologisk

Biobank, Aalborg Sygehus

19


20

de gode hænder

Susanne Olsen, serviceassistent,

Rengøringen, Brønderslev

Psykiatriske Sygehus

Helle Hjorthøj, kl. underviser og ergoterapeut,

Terapiafdelingen, Rehabiliteringsgruppen,

Sygehus Himmerland

”Traditionen tro samarbejdede patienter og terapeuter i

pyntning af afdelingen 1. og 2. december. Alle bidrog efter

evne og oplevede en anden måde at genoptræne på. Selvom

man er lammet i den ene side, kan man jo godt sætte gran

i krukker. Er man næsten blind, kan man vikle birkeris om

ståltrådskranse. Har man kræft, kan man godt sætte rødt

bånd på kranse. Går man med rollator, kan man servere

kaffe og bringe materialer. Dagene gik med højt humør og

vores afdeling er flot pyntet. Selvgjort er som sagt velgjort.”

Patient, Reumatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

”Sikke en oplevelse. Hvor er ”skrantende sygehusvæsen”,

”stresset personale” og ”dårlig service” blevet af? Jeg oplevede

kun venlighed og hjælpsomhed fra læger, sygeplejersker

og andet personale.”

Annett Thomsen, social og sundhedsassistent, N21,

Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Susanne W. Kjeldsen, lægesekretær,

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,

Aalborg Sygehus


Vi skaber trygheD…

Mette Juul-Larsen, farmaceut,

Afdelingen for Afdelingsfarmaci, Sygehusapoteket

”Når jeg med min specialviden om lægemidler opsnapper

potentielle faldgrupper ved anvendelsen af medicin, stopper

jeg op for at finde andre og forbedrede løsningsmuligheder.

Når det lykkedes, og det bliver implementeret på en

afdeling, ved jeg, at jeg har bidraget til at højne patientsikkerheden

- og så bliver jeg glad.”

Pårørende til patient, Palliativ Afdeling,

Sygehus Himmerland

”Min mor døde af kræft i 2011. På Palliativ Afdeling på

sygehuset i Farsø oplevede min mor for første gang i hendes

sygdomsforløb tryghed. Det skyldtes de fantastiske

mennesker, der passede på hende. De pakkede ikke noget

ind, men var omsorgsfulde både i forhold til min mor,

men også i forhold til de pårørende. Jeg kan ikke beskrive,

hvor taknemmelig vores familie har været for, at min mors

Bjørn Coltau, svagstrømstekniker, Teknisk Afdeling ,

Aalborg Sygehus

- i ord og billeder

Mette Juul-Larsen, farmaceut,

Afdelingen for Afdelingsfarmaci,

Sygehusapoteket

21


22

de gode hænder

Bodil Sørensen, radiograf, Billeddiagnostisk Afdeling,

Sygehus Vendsyssel

sidste tid blev tryg. Tusind tak til de søde og professionelle

ansatte på Palliativ Afdeling på Sygehus Himmerland i

Farsø - De fortjener al den ros, der kan lægge på dem.”

Patient, Gynækologisk Afsnit G3, Sygehus Vendsyssel

”På Gynækologisk Afsnit i Frederikshavn er der en god

atmosfære og en ro, som smitter af på patienterne. Man

føler sig i trygge og sikre hænder.”

Jane Bo Tilsted, social- og sundhedsassistent,

Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus

”Vi havde et barn på 7 år med forældre til nyreundersøgelse.

Barnet var bange og utryg ved situationen. Barnet

skulle drikke i en time inden undersøgelsen, og tænkte

kun på at skulle stikkes. Vi valgte at spraye lokalbedøvelse

på armen og skyndte os at lægge venflon. Barnet slappede

af i timen der gik med at drikke, og kunne klare de informationer,

vi gav. Vi viste en tegnefilm, mens undersøgelsen

foregik. Det gik så godt. Både barn og forældre kunne

gå lettede herfra. De kunne se frem til efterfølgende undersøgelser

uden de store spekulationer.”

Eva Damsgaard, sygeplejerske, Gynækologisk-

Obstetrisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel


Patient, Kardiologisk Afdeling S2, Aalborg Sygehus

”Man bliver som patient venligt og smilende modtaget

og bliver fulgt tæt igennem hele indlæggelsesforløbet.

Først når medarbejderne er klar over, at man ikke har

flere spørgsmål, og at man har forstået sin situation, giver

de slip. Naturligvis igen med et stort smil og ”Kom godt

hjem, og er der spørgsmål der dukker op, efter I er kommet

hjem, så ring endelig til os.” Man føler sig i gode hænder

og er tryg gennem hele forløbet.”

Marianne Astorp, sektionssikkerhedsleder,

Sygehus Thy-Mors

Hans Henrik Assmann, specialkonsulent,

Koncern Økonomi, Regionshuset

- i ord og billeder

Hanne Damsgaard Nielsen,

IT-supporter, Koncern IT,

IT-huset

23


24

de gode hænder

Inger Rusborg Christensen, farmakonom,

Cytostatikaafdelingen, Sygehusapoteket

Der går ikke en dag, hvor vi ikke er glade og stolte over

den indsats, som vi yder i Cytostatikaafdelingen på Sygehusapoteket.

De behandlinger som vi fremstiller til

patienter, der er ramt af cancer, skal leveres på sygehuset,

når patienten er inde til ambulant behandling. Alle i Cytostatikaafdelingen

yder en kæmpe indsats, for at dette

skal lykkes hver dag.”

Nybagt far, Barselsafdeling 105A,

Sygehus Vendsyssel

”Efter fødsel blev min kone, vores lille nye datter og jeg

indlagt i to dage. Personalet var meget venligt og imødekommende

og havde tid og overskud til at svare på alle de

bekymringer, vi som førstegangsfødende havde. Besøget

gjorde det til tider dårlige ry det offentlige sygehus har

til skamme. Tusind tak for en perfekt start som nybagte

forældre.”

Bente Grum Madsen, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant,

A-anæstesi, Aalborg Sygehus

”Som arbejdsmiljørepræsentant har jeg været en del af

et team, som har gennemført ”Tilfredshedsundersøgelse

2010”. Besvarelserne viser; Høj Arbejdsglæde i personalegruppen.

Efterfølgende valgte vi at lave en temaeftermiddag

over emnet ”Anerkendende kommunikation og

Konstruktiv feedback”. Velfærdsteamet var inviteret for

at undervise i emnet, men erkendte, at de ikke kunne fortælle

os noget, vi ikke praktiserede i hverdagen. Vi har virkelig

noget at være stolte af hos os - og det mærker vores

operationspatienter i mødet med os.”


Inna Poulsen, sygeplejerske, Operationsafsnit,

Sygehus Vendsyssel

Jeanette Thomsen, sygeplejerske,

Kirurgisk Afdeling,

Sygehus Vendsyssel

Anne Kokholm, jordmoder,

Fødegangen, Sygehus Vendsyssel

- i ord og billeder

Jens Jørgen Lemvig , oversygeplejerske,

Akutafdeling, Sygehus Thy-Mors

Lene Rohde, pædagog , Ungdomshjem for Døvblinde,

Center for Døvblindhed og Høretab

Rikke Quist Ekholm, sygeplejerske, Stråleterapien,

Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

25


26

de gode hænder

Ida Kragbæk, sygeplejerske, Kirurgisk

Ambulatorium, Aalborg Sygehus, Hobro

Vi er eFFektiVe...

Ægtefælle til patient, Kardiologisk Afdeling S1 og S2

og akutberedskab, Aalborg Sygehus

”Alle disse mennesker gjorde en kæmpe indsats, da min

mand fik en blodprop i hjertet. Uden alle dem og deres

indsats – så ville jeg stå uden mand. Det gælder også akut

lægebil og redderne i ambulancen. Tak”

Dorte Møller Jensen, forløbskoordinator,

Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

”Patienter, der udredes for coloncancer, tilbydes veltilrettelagte

og effektive udredningsforløb ved Sygehus Thy-

Mors. Første kliniske undersøgelse kan tilbydes samme

dag, som patienten henvender sig hos praktiserende læge,

hvor også patienten går hjem med den videre udredningsplan.

Alle sygehusets afdelinger udviser fleksibilitet og

forståelse for udredningen i kræftpakkeforløb og medvirker

til at patienter, der udredes og behandles her på

Sygehus Thy-Mors, modtager veltilrettelagte forløb. Vi er

stolte over at kunne tilbyde colonkræft-patienterne nogle

af landets korteste forløb tider.”

Kirsten Møller Larsen, røngentsygeplejerske,

Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

Meike Michalik, radiograf,

Billeddiagnostisk Afdeling,

Sygehus Vendsyssel


Patient, skadestuen og O4, Sygehus Himmerland

”Skadestuen i Farsø var meget effektiv og fantastisk opmærksom,

da jeg havde store smerter. Der blev hurtigt

fundet en god løsning. Sengeafdelingen fungerer rigtig

godt. Personalet er hele vejen igennem topprofessionelle,

og man mærker, de er til for patienterne. Det har været en

rigtig god oplevelse hele vejen igennem.”

Pårørende til patient, Medicinsk Afdeling,

Aalborg Sygehus

”Min mor blev i januar 2011 indlagt på Medicinsk Afdeling

i Dronninglund. På afdelingen er der de mest empatiske,

venlige, effektive og professionelle mennesker ansat.

Både læger og sygeplejersker, men også narkosefolk, hvor

alle gjorde det bedste for mor.”

Pia Hansen, social - og sundhedsassistent,

Boformen Kærvang

”Jeg kan se, at vi gør en forskel, fx når vi følger en beboer fra

ankomsten her på Kærvang, hvor de ofte er fyldt med bedøvende

mediciner og hvor vi stille og rolig begynder at trappe

dem ud af medicinen. Og efter længere tid endelig kan sige,

”velkommen tilbage fru/hr”. Dét at se den forandring der

sker, er en stor oplevelse. At arbejde med validering er en

gave til både personalet og beboeren.”

Louise Hvilshøj Madsen, laborant,

Hæmatologisk Afdeling, Forskningens Hus,

Aalborg Sygehus

Mette Schüsler Ovesen, personalekonsulent,

Koncern HR, Regionshuset

- i ord og billeder

En tømrerhånd har også brug

for at være i gode hænder.

Preben Sindalsen, tømrer,

Teknisk Afdeling, Aalborg

Sygehus, Dronninglund

27


28

de gode hænder

Borger og beboer på tidligere forurenet grund,

Nykøbing Mors

”Da vi flyttede ind i huset i Nykøbing Mors i 1991, var renseriet

i naboejendommen lige lukket. Dengang vidste man

ikke, at netop renserier er en af de brancher, der oftest giver

anledning til kraftig forurening i omgivelserne. I dag

– 20 år efter – er Region Nordjylland ved at lægge sidste

hånd på en omfattende afværgeforanstaltning ved vores

hus og naboejendom. Vi har været i et underligt vakuum,

fordi der jo straks melder sig nogle tanker om, hvorvidt

vores hus nu ville være værdiløst. Hvordan skulle det her

ende, og ville vi nogensinde kunne komme herfra engang?

Nu håber vi på 100 pct. succes, og at vi kan få papir på, at

det ikke er sundhedsfarligt at bo i huset. Det har været

trist at skulle sige farvel til haven og de gamle planter og

træer, som skulle fjernes. Nu glæder vi os rigtig meget til

at få genetableret vores have.”

Mette Ovesen, specialkonsulent,

Koncern HR, Forhandling og Arbejdsmiljø, Regionshuset

”2011 har været året, hvor store dele af Region Nordjylland

blev ramt af besparelser - så store besparelser, at afskedigelser

var uundgåelige. I den forbindelse fik vi i vores

afdeling en opgave med at udvikle et omplaceringsredskab,

som skulle anvendes i forbindelse med udvælgelse

af medarbejdere til omplacering. Det er desværre ikke alle

udvalgte medarbejdere, vi har haft mulighed for at omplacere,

men i samarbejde med de forskellige sektorer er

det lykkedes med rigtig mange medarbejdere. Det vil altid

være en ubehagelig oplevelse for en medarbejder at blive

udvalgt til omplacering, da det samtidig indebærer en risiko

for afsked i tilfælde af, at der ikke findes en omplaceringsmulighed.

Det er derfor intet mindre end fantastisk,

når det lykkes at omplacere en medarbejder til en anden

stilling i stedet for at iværksætte en afsked. En succesfuld

omplacering glæder hver gang.”


Kim Bianco Johansen, bioanalytiker,

Klinisk Biokemisk

Afdeling, Aalborg Sygehus

Frank Meyer-Lassen, produktionsteknolog,

Afdeling for Medicinsk Fysik, Aalborg

Sygehus

Tina Muhlig, lægesekretær,

Reumatologisk Ambulatorium,

Sygehus Vendsyssel

Ann-Maria Jensen, laborant, Hæmatologisk

Afdeling, Forskningens hus, Aalborg Sygehus

Rikke Rasmussen, sygeplejerske,

Medicinsk Ambulatorium,

Sygehus Vendssyssel

Gitte Meyer Larsen, bioanalytikerunderviser,

Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel

- i ord og billeder

29

Mikkel Eld, overlæge, Patologisk

institut, Aalborg Sygehus

Lisbeth Fuglsang Kristensen,

sygeplejerske, Ortopædkirurgisk

Afdeling, Aalborg Sygehus


30

de gode hænder

Vi skaber og

FinDer nye Veje…

Svend Eggert Jensen, forskningsansvarlig overlæge,

Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

”Som ansat på et universitetshospital er det en forventet

del af vores arbejde at kombinere undersøgelse og behandling

af patienten med forskning og uddannelse. Det

er fagligt særdeles tilfredsstillende - via klinisk forskning

- at kunne være med til at afprøve nye idéer og metoder i

håbet om at kunne gøre undersøgelse og behandling af

fremtidens patienter endnu bedre.”

Ina Bak, souschef for afdelingssygeplejersker,

Dialysen, Aalborg Sygehus

”Vi er tre sygeplejersker i dialyseafsnittet, der optræner

dialysepatienter til at hæmodialyser sig selv derhjemme.

Meget ofte får vi positiv tilbagemelding fra patienterne,

at de er utrolig glade for ikke at skulle køre til Aalborg Sygehus

3-4 gange om ugen. Jeg var i Thisted og starte en ny

patient. Flere gange i løbet af de to dage udtalte patienten,

at han var vel nok glad for at kunne dialysere derhjemme

og ikke skulle ud på den lange og opslidende køretur til

Aalborg 4 gange om ugen. Jeg kunne se glæden i hans

øjne. Han glædede sig til at komme lidt på arbejde igen, og

få en mere ”normal” hverdag. Da følte jeg virkelig det ”at

gøre en forskel”. Vores stolthed er, at vi er det center, der

har langt de fleste hjemmehæmodialyse patienter i hele

landet.”


Birte Storm, sygeplejerske, Pædiatrisk Afdeling,

Sygehus Vendsyssel

”I Pædiatrisk Afdeling, Hjørring har vi sammen med Hovedkøkkenet

indført en ordning, hvor familien til et indlagt

barn mod betaling kan spise med i afdelingen.(I forvejen

er der altid en pårørende til barnet, der gratis kan spise

med ved alle måltider). Når et barn er indlagt, er det ofte

svært for familierne at få en hverdag til at hænge sammen.

Det, at alle i familien kan spise et måltid sammen, oplever

vi, giver forældrene et lille ekstra overskud under indlæggelsen

og barnet nyder, at familien er samlet. Vi vil gerne

give idéen videre til andre afdelinger, der garanteret også vil

opleve, at f.eks. fru Jensen spiser lidt mere, når hr. Jensen får

lov at spise med.”

Anette Leth, AC-fuldmægtig ,

Projektafdelingen,

Nyt Universitetssygehus Aalborg Ann Jakobsen , farmaceut,

Afdelingen for Klinisk Farmaci

Sygehusapoteket

- i ord og billeder

Birgitte Westh, AC-fuldmægtig,

Plan og struktur,

Projektafdelingen,

Nyt Universitetssygehus Aalborg

31


32

de gode hænder

Tekniker John Dahl Rasmussen har opfundet et lille stativ til

at hænge de metalstrips som bruges, når affaldssækkene skal

lukkes. Han har også påsvejset et lille rør til en tuspen, som

vi bruger til at skrive dato og operationsstue på hver sæk.

Bodil Kristensen og Lene Gejl, sygeplejersker,

Dagkirurgisk Afsnit, Sygehus Thy Mors

”På Dagkirurgisk Afdeling, Sygehus Thy Mors i Nykøbing,

har vi en kreativ tekniker, som hurtigt finder en løsning,

når vi står og mangler hjælpemidler. Han har bl.a. lavet et

stativ til vores løse dele til vores operationslejer. Og

en fiks ting til vores affaldssække

lukker.”

Billedet viser en transportabel vogn til alle de løsdele, vi

bruger, når vi ændre lejet nede på operationsgangen. På

grund af vognen er vi nu fri for at løfte så meget. Vi kan i

stedet køre det, vi skal bruge helt hen til lejet.


Jens Grønlund, opfinder og overlæge,

Hjerte- Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus

Det betyder meget for mig, at der er en idéklinik på Aalborg

Sygehus. For så ved jeg, at der bliver gjort en indsats for at

udføre vores ideer i praksis, hvis de selvfølgelig holder. Det

gør det rigtig sjovt, for så er vi pludselig både læger og innovative

opfindere. De seneste år har jeg for eksempel sammen

med Idéklinikken, læger på Ortopædkirurgisk Afdeling og

et privat firma udviklet og lavet en prototype af en albuefikseringsskinne,

som nu skal afprøves på skadestuen.”

Malene Krag Kjeldsen, Phd. studerende,

Hæmatologisk Afdeling,

Forskningens hus, Aalborg Sygehus

Yrsa Vejrum, overassistent, Hjælpemiddeldepotet,

Sygehus Himmerland

- i ord og billeder

Merete Poulsen, fuldmægtig,

Politisk Sekretariat, Regionshuset

33


34

de gode hænder

Vi er åbne og

imøDekommenDe

Karsten Højen, regional kulturkonsulent og projektleder,

Uddannelse, Kultur og Oplevelse, Regional Udvikling,

Regionshuset

”Jeg brænder for kultur. Jeg kan slet ikke lade være. Derfor

kan jeg tilbyde en bred viden samtidig med, at jeg har

et stort netværk inden for området. Men samarbejde er

alfa omega. Det er med til at give inspiration – begge veje.

Så man forbliver åben mod verden. Derfor er jeg ydmyg

i forhold til mine samarbejdspartnere – også selv om det

er mig, der er i stand til at anskue tingene fra et regionalt

plan. Altså fra oven. Så det er via min viden, mit netværk,

mit engagement – og vores fælles evne til at få tingene til

at ske – at jeg mener, at mine samarbejdspartnere er i gode

hænder hos mig og mine kollegaer.”

Patient, Kirurgisk Dagafsnit, Sygehus Thy-Mors

”Jeg var indkaldt til en coloscopi. Jeg blev modtaget åbent

og meget venligt, hvorefter en sygeplejerske grundigt og

venligt instruerede om behandlingen. Kyndig læge og

venlige sygeplejersker gennemførte behandlingen, alt

imens de hele forløbet igennem var opmærksomme på

patientens tilstand. Jeg kan ikke forestille mig en bedre

og mere kyndig behandling. De var meget opmærksomme

på patientens tilstand under hele forløbet. Karakter: UG”


Inge Folden, sygeplejerske,

Neurologisk Ambulatorium, Aalborg Sygehus

Runa Coxete, international

koordinator, Regional Udvikling,

Regionshuset

Lone Søholm Pedersen, afdelingssygeplejerske,

Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

- i ord og billeder

Martin Ljatifi, sygeplejerske,

Kirurgisk Gastroenterologisk Afsnit A3,

Aalborg Sygehus

Helle Rosenlind, sygeplejerske,

Endoskopiafsnit , Aalborg Sygehus, Hobro

35


36

de gode hænder

Lone Gandrup, social- og sundhedsassistent,

Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus

”Her på Nuklearmedicinsk gør vi meget ud af at sige goddag

og velkommen til alle patienterne. Vi tænker meget

over, at alle får et smil og føler sig velkomne. I en travl hverdag

kan det være svært at lade være med at henvende sig

til den raske pårørende, der skubber kørestolen eller Falckfolkene,

men vi bestræber os altid på at have fokus på den

enkelte patient. Og vi får mange positive tilkendegivelser

og oplever, at patienten føler sig i gode hænder hos os.”

Patient, Karkirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus

”Jeg fik en rigtig god modtagelse og en meget kvalitativ

information om min operation både før og efter. En rigtig

god pleje i den tid jeg var indlagt.”

Sigrid Dam Skovrider, assistent, Informationen,

Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn

”Vi her i Informationen ”behandler” jo ikke patienter,

MEN vi tager imod som de første, og viser dem vej til afdelingen.

Og mange gange får de lige et venligt ord med på

vejen. Vi ser dem jo ofte igen - særligt hvis de er indlagte

og skal en tur ud i den friske luft, men også som dag patienter,

når de forlader stedet igen, og der hører vi meget

ofte rosende ord om deres forløb og om stedet. Dette sammenholdt

med kåringen af sygehuset her som Danmarks

bedste mindre sygehus, gør mig både stolt og glad hver

dag over at være en del af teamet her i Informationen.”


Patient, Reumatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

”Jeg har fået en rigtig god behandling både da jeg var indlagt

og nu hvor jeg går til kontrol, altid imødekommende,

tid til at snakke og altid i godt humør, føler mig i gode

hænder. Især sygeplejerskerne skal have stor ros.”

Ann Louise Højer, lægesekretær, Psykoterapeutisk

Klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus

”I Psykiatrien har vi haft en patient, som var meget utryg

og angst for at gå ind til en gruppeterapi, hvor medpatienterne

flere gange var mødt før patienten selv. Derfor fulgte

en af os sekretærer nogle gange patienten ind, det betød

meget for patienten. En af de efterfølgende gange mødte

patienten og lige som en sekretær skulle til at rejse sig for

at følge patienten ind, strålede patienten og sagde, ”i dag

kan jeg selv gå ind til terapi”. Sikke en fremgang og jeg blev

rørt over at se glæden og stoltheden i patientens øjne.”

Tinna Knøsen, lægesekretær, N21,

Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Kirsten Lauridsen, sygeplejerske,

Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus

- i ord og billeder

37


38 de gode hænder

Mona Bohn Petersen, social og sundhedsassistent,

Medicinsk Center, Sygehus Vendsyssel

Anne Strand, lægesekretær,

Hjerteambulatorium, Sygehus Vendsyssel

Marianne Ochwat, projektleder,

Primær Sundhed, Regionshuset

Marianne Morton, bioanalytiker,

Klinisk Immunologisk Afdeling,

Aalborg Sygehus


Tine Nørgaard, projektsekretær,

Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

Per Dencker, montør,

Teknisk Afdeling, Sygehusapoteket

- i ord og billeder

Lars Ole Larsen, datakonsulent, Kvalitetsenheden

for Almen Praksis i Region Nordjylland

(Nordkap)

Lene Schelle Hansen, receptionist, Sygehus Thy-Mors

39


DE GODE HÆNDER - I ORD OG BILLEDER

Udgivet af region nordjylland, juni 2012

Tekst:

Patienter, brugere, samarbejdspartnere og

medarbejdere i region nordjylland

Fotos:

Medarbejdere i region nordjylland

More magazines by this user
Similar magazines