pdf 5.7 mb

forumdfael.dk

pdf 5.7 mb

SommerstÄvnet 2007

Holmen, KÅbenhavn

5. til 8. juli 2007 mÅdes DFÇL til stÄvne

i Erdkehlgraven pÉ Holmen. Dette prospekt

rummer program og sejladsanvisninger.

Velkommen til sommerstÄvne 2007!


StÄvneprogram

SÄdan ser Erdkehlgraven ud. De to kanonbÄdsskure ligger pÄ hjÅrnet med bebyggelsen Halvtolv pÄ begge sider. De fleste skal fortÅje

langs kajen i venstre side af billedet, kun de helt store skal ligge fÅr skurene i hÅjre side af billedet. Indsejlingen til Erdkehlgraven

er ned langs husene fra hÅjre side i billedet.

Torsdag 5. juli - Ankomstdag

15.00 Bureauet Ébner

17.00 StÄvnet Ébner - BryggeÅl/vand, Velkomst

Vi hejser den store MÉgestander og bÉdene hejser

signalflagene til ”Festlig Flagning over Toppene” indenfor

alm. flagtid hver dag under stÄvnet.

Derefter festligt samvÄr.

Fredag 6. juli - Hyggedag

08.00-10.00 Morgenbord

10.00 BedÅmmelse af bÉde

10-16 Forskellige arrangerede aktiviteter, bl.a. Öbent

Hus for DFÇL pÉ ÜresundsmiljÅskolen, spÄndende

for voksne og bÅrn.

19.30 SommermÅde

LÄrdag 7. juli - Festdag

08.00-10.00 Morgenbord

10.00 SkippermÅde

13.00 Vi sejler ud i havnen - bÉdene sendes afsted af

KÅbenhavns Overborgmester, Ritt Bjerregaard.

2

14.00 Eskadresejlads i KÅbenhavns Havn.

18.30 Festmiddag - festaften med underholdning

20.30 Uddeling af prÄmier

SÄndag 8. juli - Farveldag

08.00-10.00 Morgenbord

11.00 Vi siger farvel og stÄvnet lukkes og ”Festlig

Flagning” ophÅrer.

Sjov alle dage

Baadlauget Halvtolv og andre lokale vil hjÄlpe med

forskelligt sjov alle stÄvnedage. Det lokale travaljelaug

inviterer til roning og Halvtolvs motorjolle taár

os med pÉ rundture til alle de listige steder i omrÉdet.

For dem der synes det er rigeligt at hygge sig

ved bÉden og det smukke KanonbÉdsskur, holder

Halvtolv baren Ében med iskold fadÅl i hanerne. Om

aftenen tÄndes der op i den store grill.


Eskadresejlads lÅrdag

LÅrdag kl. 13 sejler bÉdene ud i KÅbenhavns Havn

for at gennemfÅre en eskadresejlads.

Eskadresejladsen foregÉr for sejl og indebÄrer, at

bÉdene skal fÅlges ad sÉ godt som det er praktisk

muligt. Kunsten er altsÉ ikke at sejle hurtigst, men

derimod at sejle sammen.

Eskadresejladsen ledsages af en bÉd fra KÅbenhavns

Havn.

Det sker kun sjÄldent, at KÅbenhavn Havn giver lov

til, at der sejles med sejl inde i havnen, og vi er meget

glade for, at det er blevet muligt. Derfor er det ogsÉ

sÄrlig vigtigt, at vi gennemfÅrer sejladsen helt efter

bogen og retter os efter de anvisninger vi fÉr.

Mellem Langelinie og Knippels Bro

Sejladsen foregÉr mellem Langlinie og Knippels Bro.

Undervejs sejler vi forbi Amalienborg. Hvilken retning

vi vÄlger, afgÅres pÉ skippermÅdet lÅrdag klokken

10.

Vi sejler ud af Erdkehlgraven klokken 13 lÅrdag efter

startskud af KÅbenhavns Overborgmester. Det er

3

helt afgÅrende, at udsejlingen foregÉr effektivt og

disciplineret. BÉde ind- og udsejlingen foregÉr med sÉ

mange bÉde ad gangen som muligt og helst alle! Men

vi spÄrrer for lokal bustrafik, sÉ derfor skal det foregÉ

uden slendrian.

Princippet for udadgÉende sejlads er:

De store bÉde fÅrst, de smÉ bÉde sidst.

Selve eskadresejladsen starter klokken 14 og varer

formentlig 1 til 1,5 time. BÉdene samles uden for kanalen

og herefter sejles der sÉ samlet som muligt

tilbage til Erdkehlgraven.

Princippet for den indadgÉende sejlads er:

De smÉ bÉde fÅrst, de store sidst.

HUSK:

Al sejlads til og fra vores stÄvneplads via kanalen og

klapbroen mÉ kun foregÉ for motor. Absolut ikke for

sejl.

Vil du have bÉden mÉlt eller vurderet?

PÉ stÄvnet kan du fÉ bÉden mÉlt efter NNL. Du kan

ogsÉ fÉ den vurderet, sÉ den kan vÄre med i dysten

om de traditionelle prÄmier for god bevaring.

Vurdering for god bevaring

Det sker pÉ baggrund af en vurdering af bÉdene. Men

vi vurderer kun de bÉde, som ejerne har bedt om at

fÉ vurderet. SÉ hvis du vil have bÉden vurderet, skal

du sige til!

I Ér er det bÉdebygger JÅrgen Jensen og DFÇL’s formand

Ove Juhl, der gennemfÅrer vurderingerne.

JÅrgen Jensen bygger trÄbÉde og har desuden vundet

mesterskaber i klassisk 6meter.

Kontakt Ove Juhl eller stÄvnelederen, hvis du vil have

bÉden vurderet.

MÅlt efter NNL

MÉlereglen Ny Nordisk LÄngde vinder frem blandt

de klassiske kÅlbÉde. Du kan fÉ bÉden mÉlt efter

NNL, hvis den er bygget efter en konstruktion fra

fÅr 1966. KjÅbenhavnske TrÄsejlere administrerer

reglen, og pÉ DFÇL’s stÄvne kan du fÉ bÉden mÉlt af

bestyrelsesmedlem JÅrgen Heidemann og hans hjÄlpere.

Du kan lÄse mere om NNL pÉ DFÇL’s hjemmeside,

klik ind hos KjÅbenhavnske TrÄsejlere,

www.defaele.dk.

Kontakt JÅrgen Heidemann eller stÄvnelederen, hvis

du vil have mÉlt bÉden.


Klapbroen over kanalen ind til Erdkehlgraven.

4

Det rÅde hus

ved kanalen.

FÅlg den rute, som den orange

stiplede linie markerer. Indsejling

til havnen gennem LynettelÅbet.

Stryg sejlene senest ved Nordre

Toldbod, markeret med orange

streg pÉ tvÄrs.

Erdkehlgraven,

her holder vi

stÄvnet.


SÉdan sejler du ind til stÄvnet

VÇlg LynettelÄbet

Sejl ind i KÅbehavns Havn gennem LynettelÅbet. Du

mÉ ikke bruge andre indsejlinger.

VÇr opmÇrksom pÅ afmÇrkningerne

NÉr du kommer ind i havnen fra LynettelÅbet skal du

hele tiden vÄre opmÄrksom pÉ afmÄrkningerne. Pas

ogsÉ pÉ de mange erhvervsbÉde.

Tag sejlene ned

Du mÉ sejle for sejl hen til Nordre Toldbod, der

hvor KÅbenhavns Havns kontor er. Det er lige efter

Langelinie. Giv en tovende til de, der ikke har motor!

Sejl forbi Operaen

NÉr du har passeret Operaen kan du snart se den

kanal, du skal sejle ind ad pÉ din bagbord side. En

klapbro spÄrrer for din indsejling.

Afvent at klapbroen Åbner

Du skal enten fortÅje pÉ bagbord side fÅr broen og

afvenvente broÉbning. Eller ogsÉ skal du sejle en runde

i havnen, til broen Ébner. Du skal IKKE ligge let i

kanalen, for der er trafik af sÉvel kanalrundfart som

fÄrge. Du skal heller ikke fortÅje pÉ styrbord side.

Sejl pÅ rÇkke, 8 bÅde kan slippe igennem

Lig klar og sejl gennem broÉbningen uden forsinkelse,

sÉ snart den er Ébnet helt. Lig klar pÉ rÄkke, regn

med at 8 bÉde slipper igennem ad gangen, med mindre

brovagten tydeligt giver andre anvisninger.

Klapbroen Åbner pÅ disse tider:

Torsdag: Klokken 12, 14, 15 og 19.

Fredag: Klokken 10, 12 og 14.

LÅrdag: 10, 11 og 12, udsejling til eskadresejlads 13

og indsejling omkring 16.

SÅndag: NÄrmere herom pÉ stÄvnet.

Er du i tvivl, sÅ ring til vores brovagt

Du kan komme i kontakt med brovagten pÉ telefon

2927 0512.

5

Du nÇrmer dig Operaen pÄ din bagbord side. Sejl ikke inden

for afmÇrkningerne!

Kort efter Operaen ser du ind mod den kanal, du skal sejle ind

i. Det rÅde trÇhus er dit mÇrke.

Her er kanalen med klapbroen. Du mÄ lÇgge til og vente pÄ

broÄbning pÄ bagbord side (nordlig) men ikke styrbord. Pas pÄ

de store bÄde fra havnerundfarten.


Spidsgatteren Bombus er tegnet af G. Berg men fÅrst bygget i

1978 og fremstÄr derfor nÇsten som en ny bÄd.

Nogle af

dem du

mÅder

pÉ stÄvnet

JÅrgen Heidemann tager turen

fra det fynske til stÇvnet pÄ

Holmen. FolkebÄden Scherzo er

bygget af Th. Lind, hvilket kendere

kan se pÄ planketrÇkket, for

meget bedre kan det nÇppe

gÅres. Scherzo er bygget 1967.

Ebana er en ÉstersÅsekser, tegnet af den legendariske konstruktÅr Jac. M.

Iversen. En usÇdvanlig og velsejlende bÄd bygget 1945.

6

DFÑL’s formand har sejlet

sin Nordiske Krydser i Ärevis

uden motor. Det bliver

spÇndende at se, hvordan

han kommer ind til stÇvnet!

Joane er bygget i

1930.

Mistral er noget sÄ sjÇldent som

en N-bÄd og hÅrer til daglig

hjemme i SkÇlskÅr. Bygget 1916

af Anker og Jensen i Norge.


Abelone III, 25m2 koster

Amanda, HelsingÅrjolle

Amanda, LodsbÉd

Anitra, 8mR

Bergliot, BB11

Bombus, Spidsgatter

Corral, 7mS

Diana, Nordisk FolkebÉd

Ebana, ÜstersÅ 6 meter

Elhaja II, Ketch

Ellida, Kragejolle

Frivagt, Spidsgatter ketch

Gill, Nordisk FolkebÉd

Joane, Nordisk Krydser

Juno, Platgatter

Kamma, SundbÉd

Lone Star, Ketch

Luna, Nordisk FolkebÉd

Manoa, ÜstersÅ 6 meter

Marie, Kutter

Marita, Spidsgatter

Mistral, N-BÉd

Morild, Spidsgatter

Neptun, 55m2 Spidsgatter

Nina Swell, Swell 26` kystkrydser

Nirvana, Bandholm 40

Pernille, Sloop 30`

Phyrus, Corsair 28

PÉfuglen, Nordisk FolkebÉd

Rolf, Spidsgatter

Sally, Nordisk FolkebÉd

Samoa, Kutter

Deltagerliste

Ved redaktionens slutning var fÅlgende bÉde tilmeldt:

7

Saxon, Kutter

Scherzo, Nordisk FolkebÉd

Sindbad II, Yawl

Suzette, Molich Ketch

Svava, Spidsgatter 38

Svea, Nordisk Krydser

SÅlve, Kutter

SÅbjÅrn II, Spidsgatter

Tat, Spidsgatter

Thais, Chalup

Vata, Spidsgatter

Viffert, Dana-bÉd 25m2

Vivi, Spidsgatter

Üveballen, Kragejolle

Med sine 14,5 meter vil Anitra nok vÇre en af de lÇngste

bÄde pÄ sommerstÇvnet. Anitra er en 8mR tegnet af Johan

Anker og har et sejlareal pÄ ikke mindre end 83 kvm..


FortÅjning og andet praktisk

NÅr du er kommet forbi klapbroen

Sejl langsomt ned forbi husrÄkken pÉ styrbord side.

Den afsluttes med kanonbÉdsskuret, som er stÄvnets

samlingssted. VÄr meget opmÄrksom pÉ pÄlene foran

kanonbÉdsskuret.

Drej til styrbord og ind i kanal, nÉr du har passeret

kanonbÉdsskuret.

Her kan du fortÄje

Nu har du stÄvnets fortÅjningspladser pÉ din styrbord

side. FÅrst de store pladser, sÉ mellemstore og

til sidst de mindre. VÄlg den mindst mulige plads.

Du kan ogsÉ fortÅje efter pÄle-pladserne. Det er

muligt at ligge med hÄkanker ude i kanalen og stÄvnen

helt ind mod land, hvor der er buske og trÄer.

Her kan du fortÅje til et trÄ.

De helt store bÅde

Der er reserveret pladser til de stÅrste bÉde langs

kajen pÉ styrbord side FÜR du kommer ned til kanonbÉdsskuret.

BÅde af samme type

Det ser smukt ud, nÉr bÉde af samme type er fortÅjet

ved siden af hinanden. Det er dog op til jer selv at

finde sammen, og den enkelte skipper vÄlger selv sin

plads. Med mindre stÄvnelederen bestemmer noget

andet.

Er du i tvivl, sÅ ring til stÇvnelederen

Hvis du ikke ved, hvor du skal fortÅje, sÉ ring til Simon

pÉ 2298 1674. Du kan ogsÉ fortÅje midlertidigt

og flytte bÉden senere.

Der er kun begrÇnset adgang til el

Som vi skrev i DFÇL-bladet, er der kun begrÄnset

adgang til landstrÅm. Der er nogle fÉ elstik langs

stÄvnekajen. Du kan kun forvente at bruge strÅm i

en kortere periode, hvis du da er sÉ heldig at ligge i

nÄrheden af et stik.

8

Registrer dig

Du finder stÄvnebureauet inde i kanonbÉdsskuret.

Registrer dig, sÉ snart du er ankommet.

Morgenmad og aftengrill

Der er morgenmad fredag, lÅrdag og sÅndag. Meld

dig gerne til morgenmad-holdet. SÉ er du sikker pÉ,

at der er varm kaffe pÉ kanden!

BÉdlauget Halvtolv tÄnder op i de store grill’er torsdag

og fredag aften. Grillerne er i eller ved kanonbÉdsskuret.

Der er masser af plads pÉ grill’erne, og

du mÉ kun grille her, af hensyn til brandfaren!

IndkÄb

GÉr du op gennem bebyggelsen, kommer du til en

stor Netto-butik. Det er nÄrmeste indkÅbssted.

Toiletter og den slags

I stÄvnebureauet kan du fÉ oplysning om, hvor der er

toilet, brusebad, vand etc.

Brandfare og beboelse

Vi er i historiske bygninger. Öben ild er forbudt. Og

du skal respektere de steder, der er rygeforbud.

Husk ogsÉ, at vi er gÄster i en beboelse.

Bus eller Havnebus

Du er pÉ gÉafstand af Christianshavn og Christiania.

Vil du ind til byen, er der busstop oppe ved klapbroen.

Og Havnebussen, med bro lige i nÄrheden, sejler

dig over eller langs havnen.

Vigtige telefonnumre

StÄvneleder 2298 1674

Brovagt 2927 0512

More magazines by this user
Similar magazines