Om begrebet λóγος i Gorgias' lovtale over Helena - e-agora

e.agora.dk

Om begrebet λóγος i Gorgias' lovtale over Helena - e-agora

Semesterets undervisn ing

Græsk prosa, Xenofon, Hel/enika II

v/Erik Ostenfeld tIT 13-15 i lok. 044, bygn. 410

Første gang 6. februar 2001

Begyndelsen af Hellenika behandler Athens historie 411-03 og

knytter an til Thukydids beretning. Vi læser om afslutningen på den

peloponnesiske krig: nederlaget v. Aigospotamoi og Athens

overgivelse, de tredives junta og demokratiets genindførelse.

Tekst: OCT.

B-TEKSTGENNEMGANGE, GRÆSK

Græsk poesi, Prometheus

v/David Gress tir 10-12 lok. 136, bygn. 410

Første gang 6. februar 2001

Aiskhylos (?), Prame/hetts, ed. West (Teubner, i fotokopi) med

kommentar fra Griffith (Cambridge Greek and Latin Classics).

Dramaet om den fangne titan Prometheus, der straffes fordi han

gav menneskene ild, og hans forsøg på at formilde Zeus. Theaganideltagere

fra E 2000 vil genkende stoffet, der her får sin mest

komplette udformning. Sprog og overlevering gør det sandsynligt,

at stykket ikke, som vi har det, er Aiskhylos' værk. Vi læser stykket

med blik for disse sproglige særpræg og som dramatik. Af

sekundærlitteratur anbefales Taplin, The Stagecraft af Aeschylus

(Oxford).

Græsk prosa, Thukydid

v/Marianne Pade tor 10-12 i lok. 043, bygn. 410

Første gang 8. februar 2001

Vi vil læse His/ariae I samt udvalgte passager fra senere bøger.

Udover selve tekstgennemgangen vil der blive lagt vægt på de

formelle og sproglige træk, der i særlig grad har haft indflydelse på

senere perioders opfattelse af Thukydids værk. Vi vil diskutere

Thukydids reception i både græsk og romersk litteratur fra antikken

til renæssancen, og evI. inddrage tekster af hans kritikere og

efterlignere: Platon, Polyb, Dionysios af Halikarnassos, Cicero,

Sallust, Quintilian, Prokop, Johannes Kantakuzenus, Michael

Critobulus, Leonardo Bruni. Tekst: Thucydidis Historiae, edd. H .

Stuart Jones et J. Enoch Powell (OCT). Kommentar: A.W. Gomme,

A His/arical Cammentary an Thucydides (Oxford)

3

More magazines by this user
Similar magazines