Det økologiske marked - udvikling i produktion og ... - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Det økologiske marked - udvikling i produktion og ... - LandbrugsInfo

N1

1. Mere økologisk landbrug - fra vision til realiteter

Det økologiske markedudvikling i

produktion og forbrug i Danmark og i

nærmarkederne

Danmark er i udlandet kendt for at være et af de førende lande på økologiområdet, men hvordan

er det øjeblikkelige statusbillede for det økologiske marked, og hvordan er udviklingen?

Dette er her kort beskrevet samt vil blive uddybet mere udførligt på kongressen.

346

Seniorkonsulent Ejvind Pedersen

Team Økologi

Landbrug & Fødevarer

ep@lf.dk

Produktion

For at sikre en rimelig og fair

pris til den økologiske primærproducent

og virksomhederne er

den økologiske udvikling i dag

markedsdreven, således at udbuddet

tilpasses bedst muligt til

efterspørgslen. Det bevirker, at

mejerier og slagterier ikke ønsker

at købe flere råvarer af producenterne,

end der kan sælges

til forbrugerne på hjemmemarkedet

og til eksport. Denne animalske

produktion er samtidig

afgørende for behovet for korn

og foderstoffer m.v.

Den økologiske mælkeproduktion

udgjorde i 2010 i alt

478 mio. kg, svarende til 9,9%

af den samlede mælkeproduktion.

I 2011 forventes mælkeproduktionen

at være på nogenlunde

samme niveau, det vil sige

mellem 470 og 480 mio. kg. Arla

Foods og øvrige mejerier optager

ikke p.t. (december 2011)

nye producenter med økologisk

mælk.

I den økologiske svinesektor

vil det største slagteri Friland

gerne have større leverance end

de nuværende ca. 85.000 økologiske

svin, der er samme niveau

som i de seneste to år. Friland vil

ifølge eget udsagn kunne afsætte

30-40.000 flere økologiske

svin i 2012, men største udfordring

er at skaffe nye leverandører

af økologiske grise.

På fjerkræsiden har der været

en markant fremgang på 15% i

produktionen af økologiske æg

i første halvår 2011, og såfremt

denne fremgang er fortsat resten

af året, vil der i 2011 være indvejet

omkring 9 mio. kg økologiske

æg i pakkerierne. Der meldes

i 2011 ligeledes om markant

stigende produktion af både

økologiske kyllinger samt ænder

og gæs – sidstnævnte specielt

op til julehøjtiden.

Mens der har været nogenlunde

balance i udbud og efterspørgsel

af danskproduceret

foderstoffer til kvæg, svin og

fjerkræ i 2011, så er der ikke

produceret tilstrækkeligt korn

til brødmel og morgenmadsprodukter

til, at Danmark har været

selvforsynende. Der er ligeledes

behov for yderligere produktion

af olieholdige frø til olieudvinding

samt frø til udsæd.

På frugt og grøntsiden har

der i 2011 været en markant

stigning i produktionen af økologiske

gulerødder, men der har

også været vækst for bl.a. tomater,

salater, broccoli og kartofler.

Forbrug

Danske forbrugere er det folk i

Verden, som bruger flest penge

økologiske varer. I 2010 købte

hver dansker i gennemsnit for

godt 1.050 kr., og dette forbrug

forventes i 2011 at være steget

med omkring 10% til omkring

1.150 kr. Det er værd at bemærke,

at trods økonomisk krise og

stigende arbejdsløshed, så er det

økologiske forbrug steget hvert

år. De økologiske forbrugere er

således meget loyale.

Landbrug & Fødevarer forventer,

at det økologiske forbrug

samlet set vil stige med

12-15% i 2012 – inklusive både

detailhandel, catering og offentligt

forbrug m.v. Regeringens

målsætning om mere økologi

i de offentlige køkkener og re-

Se PowerPoint-show med indlæg på www.plantekongres.dk


Tabel 1. Markedsandele for udvalgte økologiske fødevarer i 2010.

stauranter vil givet vis få effekt

på økologiforbruget, men det er

endnu uvist, hvor meget det vil

påvirke salget i 2012.

Omkring en tredjedel af økologiforbruget

– målt i kroner –

kan relateres til mælk og mejeriprodukter,

mens frugt og grønt

udgør en fjerdedel af forbruget.

Økologiske æg samt brød, mel

og gryn forbruges ligeledes i

stor stil af danskerne, mens økologisk

kød endnu venter på det

store gennembrud blandt forbrugerne.

Udvikling på nærmarkeder

Danmark eksporterede økologiske

varer for i alt 857 mio. kr.

i 2010, mens der blev importeret

for 1.288 mio. kr. Animalske

produkter som mælk og mejeriprodukter

samt kød udgjorde

hovedparten af eksporten, mens

frugt og grøntsager samt korn,

foderstoffer og olieholdige frø

tegnede sig for en stor del af importen.

Udviklingen på de økologiske

markeder, hvor danske

virksomheder agerer, er derfor

af stor betydning for den økologiske

produktion i Danmark.

Tyskland er det suverænt

vigtigste eksportland, idet knap

halvdelen af Danmarks samlede

eksport i 2010 gik til dette

nærmarked mod syd. Også i

2011 har økologiforbruget udviklet

sig gunstigt med en vækst

Se PowerPoint-show med indlæg på www.plantekongres.dk

1. Mere økologisk landbrug - fra vision til realiteter

Produkt Markedsandel Produkt Markedsandel

Havregryn 39% Müsli 16%

Mælk 30% Mad og spiseolie 16%

Hvedemel 25% Grøntsager 14%

Æg 25% Frugt 9%

Smør/ bl. produkt 17% Oksekød 3%

Yoghurt 16% Svinekød 1%

Kilde: GfK ConsumerScan (markedsandele på baggrund af værdi)

på omkring 11%, og samtidig

er efterspørgslen steget mere

end den tyske produktion. Mejeriprodukter

og kød er vigtigste

eksportvarer.

Nærmarkedet mod øst, Sverige

aftog i 2010 omkring en

femtedel af eksporten. Sverige

har i 2011 oplevet en meget moderat

fremgang i detailsalget,

mens markedet for foodsservice

har haft et betydeligt større salg

end tidligere. På basis af første

halvdel af 2011 forventer flere

storkøkkenleverandører således

en fremgang på omkring 50%

i 2011. De eksporterede varer

er bredt sammensat - fra grøntsager,

over mejeriprodukter til

korn og foderstoffer.

Øvrige vigtige eksportdestinationer

er Frankrig og Holland.

Også her har økologisalget udviklet

sig positivt med to-cifrede

vækstrater i 2011. Økologisk

kød er største eksportvare til

Frankrig, mens mælk og mejeriprodukter

er det tilsvarende til

Holland.

Konklusion

Positive udviklinger i økologisalget

i 2011 og tilsvarende

forventninger til 2012 samt regeringens

ambitioner på økologiområdet

gør, at der kan forventes

en stigende efterspørgsel

af økologiske fødevarer i de

kommende år. Samtidig er der

en gunstig udvikling i gang på

nærmarkederne. Der er dermed

basis for en tilsvarende vækst

i økologiproduktionen hos de

danske landmænd – både animalsk

og vegetabilsk. Eneste

trussel er konkurrence fra lande

med lave løn- og produktionsomkostninger.


347

N1

More magazines by this user
Similar magazines