Hent KAB's informationspjece om Center Søndergård - Ballerup ...

ballerup.dk

Hent KAB's informationspjece om Center Søndergård - Ballerup ...

Center Søndergård

76 moderne ældre- og handicapegnede boliger med servicearealer


ARDRUPVEJ

DAL

N

e-

ten

Kongeåsen

Haralds

Kong

Park

KONG SVENDS

HØJ

Haralds Park

EDRE

yldekær

Kongevænget

2

Højeng

228

Kong

Svends

Vænge

Kongesvinget

Ko nge-

Gammeldamsgård

haven

Kong Svends Vej

Måløv Teknikerby

Kong

Gorms

Vej

Toftekrogen

Toftehøjvænge

Kongebuen

Kongeåsen

Liljehaven

e-

Kong

Eriks

Have

Rende b æ ksvej

SMØRUMNEDREVEJ

TJØRNEHØJ

211

17

Krokushaven

Rendekrogen

Rendevænget

Rendebæksvej

36

29

Novo

Nordisk

Park

Ko ngebakken

41

76

Violhaven

Måløvbakken

Måløv Værkstedsby

Askebjerggårdsvej

61

112

ERANTISHAVEN

1

Hindbærvangen

Ung-

Egedal

14

17

33

44

135

Tulipanhaven

Primulahaven

MÅLØV BYVEJ

Baneskrænten

Fru gtvangen

HINDBÆRVANGEN

85

45

78

BLOMS

Hør- ba ken

53

Irishaven

HYLDHØJ

Hirsebakken

Bakkevej

21

Solbærvangen

de-

højvej

JUNGSHØJ

118

Jungshøjvej

SM ØR UM VEJ

Tvillingevej

Bjør ne kær

Hve devej

Ved Gershøj

Ved Gers høj

Kløvervej

FRUGTVANGEN

Jordbærvangen

Åkandehaven

152

1

GERSHØJ

Jungshøjgård

Balsmose

Balsmoseskolen

Korsvejgård

180

144

Eskebjerggård

211

vej

Havre-

Gershøjvej

MÅLØV HOVEDG ADE

Ballerup

Kommune

Egedal

Kommune

R ugvej

Æblevangen

Måløvv ang

MÅLØV BYVEJ

Mosevej

Måløv

Naturpark

Måløv

Ny

Kirkegård

160

Moseholmen

Pærevangen

Blommevangen

Kirsebærvangen

17

3

Brydegård

Måløv Ren

6

KR AT VEJ

Bryd

Brydegård s vej

Lil je vangs-

vej

Nørreled

Kirke

MÅLØV

STATION

Stationsvej

Søholmen

Søndergårds Allé

s

Dyssemarken

Bavnevolden

Kuturhus

Kulturhus

VaseholmenBæk-

Posthus

Myrholmen

Jørgen

Andersens

Vej

Posthus

S-tog

Engtoften

Måløv

Stationsplads

Søndergårds Allé

Skolesti

holmen

Damholmen

Kongemosen

Bakkesvinget

Fredegaard

Hellevangen

Måløv

Skole

KRATVEJ

MÅLØV HOVEDGADE

SMØRUM PARKVEJ

Storemosegård

Mos estien

Kratlodden

Måløv

Idrætspark

Tue holmen

Bak

Kærlodden

Tjæreborgvej

toft

MÅLØV

Hospice

Søndergård

Stormosen

44

28

2

89

81

5

161 127

Grønbjergvej

Møllestykket

Ulborgvej

Gjørdi ng

211

Marklodden

117

Måløvhallen

33

vej

Parklodden

rveslettevej

KRATVEJ

Sølo dden

Østerhøjvej

Skyttestræde

MÅLØV PARKVEJ

Snarestræde

Møllemo s en

JONSTRU

Klakkebjerg

Østerhøjskolen

Østerhøjhallen

Østerhøjvej

ØSTERHØJ

Gl.

87

31

109

112

69

Østerhøjvej

Bulbjerg

Bakke

Eged

30

4

Balle


17 km

Bræn

mose

Lin


Velkommen i Center Søndergård

Center Søndergård er opført i 2012. Centret rummer 76 moderne, ældre- og

handicapegnede boliger samt servicearealer. Arkitektonisk er hjemlighed og

plads til at mødes de bærende ideer for bebyggelsen. Målet er at skabe en tryg

ramme om beboernes dagligdag og maksimal funktionalitet for både beboere

og personale.

En ny bydel

Bebyggelsen er naturskønt beliggende i den vestlige del af Søndergårdsområdet

i Måløv i Ballerup Kommune. Søndergård er en ny, spændende bydel, hvor natur

og kunst er en integreret del af området. Bydelen er indpasset i de eksisterende

grønne, frodige arealer i et let bakket terræn umiddelbart syd for Måløv Station.

Når området er færdigudbygget, vil det rumme parcelhuse, rækkehuse og etageboliger

– i alt omkring 750 boliger. Desuden er der børnehus og en lokal genbrugsplads.

Bydelen er opført omkring en central beliggende, 600 meter lang sø, hvorfra det

åbne landskab strækker sig ud blandt andet mod vest, hvor Center Søndergård

ligger.

I Måløv by, 5-700 meter fra centret, er der to supermarkeder, lokalt postkontor,

apotek og flere små butikker.

God beliggenhed

Bydelen er strategisk godt beliggende, både i forhold til København og den

øvrige del af regionen. Centret ligger 200 meter fra S-tog stationen Måløv, hvor

togene kører seks gange i timen til København og Frederikssund. Turen ind til

København tager ca. en halv time.

I bil er motorvejen tilgængelig i den sydlige del af Ballerup.

Bæredygtigt byggeri

Bebyggelsen er opført som lavenergiboliger i energiklasse 0 og efter de forventede

energikrav i Bygningsreglementet 2020. Energiforsyningen er baseret

på jordvarme og solceller med opbakning fra naturgas, hvis anlægget ikke producerer

varme nok.

3


Situationsplan

4


Bebyggelsens indretning

Center Søndergård er fordelt i fire bygninger. Bygning 1 huser selve plejecentret

med 48 plejeboliger, 8 boliger til korttidsophold samt servicearealer. Bygning

2 og 3 er indrettet med ældreboliger – 8 i hver bygning. Mens Bygning 4 indeholder

et bofællesskab med 12 boliger for handicappede. Nedenfor kan du læse

mere om indretningen af hver enkelt bygning.

Bygning 1 – plejecenter

Bygning 1 mod nord rummer 48 plejeboliger, 8 boliger til korttidsophold samt

servicearealer. Bygning 1 er den største bygning og opføres i 3 etager med delvis

kælder.

I stueetagen etableres café, aktivitetscenter, klinikfunktioner, fysioterapi, ergoterapi,

daghjem med tilhørende hvilerum samt 8 boliger for korttidsophold med

tilhørende fælles opholdsrum. Derudover er der lokaler for administration, vaskeri

og storkøkken.

På 1. sal og 2. sal etableres fire bo-enheder af 12 boliger (to afdelinger på hver

etage) med tilhørende fælleskøkken og fælles opholdsrum/områder. I tilknytning

til bo-enhederne er der rum til køkkendepot, afdelingsdepot og fælles toilet.

Ved ankomsten til etagerne (foyer) er der placeret et større fælles møderum for

personalet i etagens to bo-enheder samt et mindre arbejdsrum (stillerum).

Bygningen er indrettet med demensvenlighed og hjemlighed for øje. Der er

pejlemærker i form af farver, figurer og tydelig skiltning, og der er hyggekroge

og afskærmning. I valget af møbler og materialer er genkendelighed, hygge og

hjemlighed i fokus.

I kælderen er der depotrum for beboere, omklædningsrum for personalet,

teknik rum, rum for renovation samt diverse depotrum.

2

1

4

Bygning 2 – 8 ældreboliger

Bygning 2 (placeret sydvest for plejecenteret) rummer 8 ældreboliger og opføres

i tre etager med kælder. Boligerne er velegnede for par, da de er en smule større

end ældreboligerne i bygning 3.

I stueetagen etableres rum for driftspersonalet (drift af landskab mm.) samt 2

boliger. På de øvrige to etager er der 3 boliger pr. etage. I kælderen er der depotrum

for alle ældreboliger (bygning 2 og 3) samt depotrum for bofællesskab

(bygning 4). Derudover er der i kælderen teknikrum samt omklædning, toilet og

bad for driftspersonalet.

3

5


Bygning 3 – 8 ældreboliger

Bygning 3 (placeret sydøst for plejecenteret) rummer 8 ældreboliger og opføres

i tre etager uden kælder. Boligerne er velegnede for enlige, da de er en smule

mindre end ældreboligerne i bygning 2.

I stueetagen etableres vagtrum (for begge ældrebolig bygninger). Derudover er

der møderum, toilet og bad for vagten samt 2 boliger. På de øvrige to etager er

indrettet 3 boliger på hver etage.

Bygning 4 – 12 boliger i et bofællesskab

Bygning 4 (placeret sydligst på grunden) rummer 12 boliger for handicappede

og opføres i to etager uden kælder. Seks af boligerne er indrettet til særligt plejekrævende

beboere (tre på hver etage).

Boligerne indgår i et bofællesskab. På hver etage etableres fælles køkken, fælles

opholdsrum, vaskeri og depotrum. Desuden er der kontor for personalet og rum

for overnatning og toilet/bad. På 1. sal er indrettet et møderum.

6


En grøn oase

I Center Søndergård er kontakten til naturen i højsædet. I rummet mellem de fire

bygninger er der anlagt en lund og en fælles stiforbindelse som mødested for

beboerne i bebyggelsen. Lunden er beplantet med store skyggefulde træer.

Hver bygning har ved hovedindgangen et overdækket uderum med bænke.

Plejecentrets indre gårdhave er indrettet som en tæt og sanselig demenshave .

Her er stor variation i beplantningen og stemningsskabende blomstring og

løvfarver året rundt. Endnu en demenshave er anlagt som en større, ydre have

med adgang fra plejecentrets café og hoved ganglinje. Fra cafeen er der adgang

til en sydvendt terrasse. Plejecentret tilbyder på 1. sal en solterrasse og på 2. sal

fire fælles altaner.

Ældreboligerne i bygning 2 og 3 har private altaner.

Boliger i bofællesskabet i bygning 4 har i stueplan private altaner og franske

altaner på 1. sal.

Et stisystem forbinder de fire bygninger og rækker også ud i det landskabelige

rum omkring bebyggelsen. Langs stierne er der bænke og vandbassiner til

regnvand.

De grønne arealer mellem husene er beplantet med varierende træer og græsser.

Her er også placeret bænke med plads til ophold.

Udearealerne er indrettet med tilgængelighed for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Parkeringspladser er placeret nord for bygning 1 for plejecentret og syd for bygning

4 for ældreboliger og bofællesskabet.

7


Materialer og udstyr

Udvendig og teknik

Facader: Facader er udført i lys grå teglsten. Indgangsnicher er i hvidpudset

murværk. Facaderne i bygning 1 mod den indre gård er i cedertræ.

Vinduer og døre: Vinduer er træ/alu- vinduer med 3 lags termoruder. Udvendig

og indvendig i farven sort.

Tag: Tagpap på isolering med hældning 1:40.

Altaner/terrassedæk: Altanerne er sortmalet galvaniseret stål med gulv i fiberbeton.

Solafskærmning: Markiser i farven meleret beige.

Bænke og kunst i indgangsnicher: Ved indgangsnicher til de fire bygninger

er placeret bænke med lakeret egetræslister. Belægning er betonfliser med indgraveret

kunst.

Elevatorer: Der er adgang via elevator til alle etager i alle bygninger.

Depotrum: Depotrum for ældreboligerne i kælderen under bygning 2. Depotrum

for plejeboliger i kælderen i bygning 1 og for bofællesskabet i bygning 2.

Postkasser: Post til plejecentret indleveres ved skranken og fordeles af personalet.

I ældreboligerne leveres post i brevsprække til hver enkelt bolig. I bofællesskaberne

er der postkasseanlæg lige indenfor adgangsdøren i stueplan.

Telefon, tv og patientkaldeanlæg: Alle boliger har antennestik til radio og tv.

Det er Yousee, der leverer antennesignalerne. Endvidere er der telefonstik og

mulighed for tilkald af personale fra alle boliger.

Opvarmning: Plejecentret opføres som lavenergibyggeri og opvarmning sker

via radiatoranlæg og gulvvarme.

Tilgængelighed: Alle bygninger og de anlagte udearealer er tilgængelige for

kørestolsbrugere og gangbesværede og opfylder gældende krav om tilgængelighed.

Indvendige overflader, materialer og farver

Bygning 1

Indvendige vægge og lofter: Generelt er alle vægge og lofter i servicearealer,

fælles gang- og opholdsarealer samt fælles køkkener malet hvide.

Indvendige vægge og lofter i boligerne: Væggene inde i boligerne er tonet i

en lys blå farve, og lofterne er malet hvide.

Gulve i boligerne: Massivt egetræ, lakeret.

Gulve i servicearealer og fælles gang- og opholdsarealer: Linoleum

Indvendige døre i boligerne: Døre til boliger er i egefiner. Skydedøre til toilet

og soveværelse er hvide.

Indvendige døre servicearealerne: Døre til toiletter beliggende i servicearealerne

er røde.

9


Skabe: Plejeboligerne er forsynet med et linnedskab i badeværelset med en hvid

låge mod gangen og en grå låge mod badeværelse.

Badeværelser: Fliser i badekabinerne er på gulv og nederste halvdel af væg i

30X60 cm farven lys brun, og den øverste del af væggene er beklædt med samme

flise i hvid.

Køkkener: Plejeboliger og korttidsboliger er udstyret med kichenette i hvide

elementer. Vægstykket mellem køkkenbord og skabe er malerbehandlet i mocca

brun, vaskbar overglade. Køleskab med frostsektion.

Fælleskøkkener i afdelingerne er ligeledes med hvide elementer, eleverbar bordplade

med lysegrå bordplade. Induktionskomfur, køle/fryseskab, konvektionsovn,

mikroovn, opvaskemaskine.

Belysning: Plejeboliger er forsynet med belysning i køkken og bad.

Orienteringsfarver: I bygning 1 er der arbejdet med orienteringsfarver for de

fire bo-enheder som følger: 1. sal vest/ blå, 1. sal øst /gulgrøn, 2. sal vest/grøn og

2. sal øst/blomme. Også plejecentrets træningsrum er markeret med orienteringsfarver.

Bygning 2 og 3

Indvendige vægge og lofter: Alle vægge og lofter er malet hvide.

Gulve i boligerne: Massivt egetræ, lakeret.

10

Indvendige døre i boligerne: Døre til boliger er i hvidmalet. Skydedøre til toilet

og soveværelse er hvide.

Badeværelser: Fliser i badekabinerne er på gulv og nederste halvdel af væg i

30X60 cm farven mocca brun, og den øverste del af væggene er beklædt med

samme flise i hvid.

Køkkener: Køkkenelementerne og låger er hvide. Bordpladen er hvid. Vægstykket

mellem køkkenbord og skabe er malerbehandlet i mocca brun, vaskbar overglade.

Indbygget ovn, glaskeramisk kogeplade, køleskab med frostsektion. Det er

muligt at installere egen opvaskemaskine.

Belysning: Boliger er forsynet med belysning i køkken og bad.

Bygning 4

Indvendige vægge og lofter: Generelt er alle vægge og lofter i servicearealer,

fælles gang- og opholdsarealer samt fælles køkkener malet hvide.

Indvendige vægge og lofter i boligerne: Vægge og lofter inde i boligerne er

malet hvide.

Gulve i boligerne: Massivt egetræ, lakeret.

Gulve i servicearealer og fælles gang- og opholdsarealer: Linoleum

Indvendige døre i boligerne: Døre til boliger og altandør er i egefiner. Skydedøre

til toilet og soveværelse er hvide.


Skabe: Boligerne er forsynet med et linnedskab i badeværelset med en hvid låge

mod gangen og en grå låge mod badeværelse.

Badeværelser: Fliser i badekabinerne er på gulv og nederste halvdel af væg i

30X60 cm farven lys brun, og den øverste del af væggene er beklædt med samme

flise i hvid.

Køkkener: Boligerne er udstyret med kichenette i hvide elementer. Vægstykket

mellem køkkenbord og skabe er malerbehandlet i mocca brun, vaskbar overflade.

Køleskab med frostsektion.

Fælleskøkkener i afdelingerne er ligeledes med hvide elementer, eleverbar bordplade

med lysegrå bordplader.

Belysning: Boliger er forsynet med belysning i køkken og bad.

11


Bygning 1 • Stueplan

12

Serviceareal

Korttidsboliger

2

1

4

3


Bygning 1 • 1. salsplan

Serviceareal

Boligareal

Fællesareal

Terrasse

2

1

4

3

13


Bygning 1 • 2. salsplan

14

Serviceareal

Boligareal

Fællesareal

2

1

4

3


Bygning 1 • Kælder

Serviceareal

2

1

4

3

15


Bygning 2 • Kælderplan, stueplan, 1. salsplan og 2. salsplan

16

Kælderplan

1. salsplan

Stueplan

2. salsplan

Boligareal

2

1

4

3


Bygning 3 • Stueplan, 1. salsplan og 2. salsplan

Stueplan 1. salsplan 2. salsplan

Serviceareal

Boligareal

2

1

4

3

17


Bygning 4 • Stueplan og 1. salsplan

18

Stueplan

1. salsplan

Serviceareal

Boligareal

Fællesareal

2

1

4

3


Bygning 1 og bygning 4 • Standardbolig

Bruttoareal: 75,4 m 2

2

1

4

3

19


Bygning 2 • Standardbolig tv-th og standardbolig mf

Bruttoareal: 87 m 2

20

Standardbolig tv-th Standardbolig mf

2

1

4

3


Bygning 3 • Standardbolig tv-th og standardbolig mf

Bruttoareal: 76,9 m 2

Standardbolig tv-th Standardbolig mf

2

1

4

3

21


Kunst med mening

Med en serie meget originale friser, relieffer og keramiske fliser har billedkunstneren

Ane Mette Ruge skabt et værk, der er integreret i bygningen, og som ud

over dekorative kvaliteter også indeholder konkret stof til adspredelse og samtale

for både beboere, brugere og besøgende. Kunstneren blev udvalgt til opgaven

gennem en konkurrence udskrevet af Ballerup Kunstråd.

Ane Mette Ruges værker er støbte relieffer til lofter, gulve og vægge, som en

slags betonstuk, samt farverige fotografiske fliser af keramik på terrasser og i bassiner.

I fliserne kan man genfinde brudstykker af juleplatter, broderier, frimærker

eller gamle fotografier fra Stadsarkivet og Ballerup Museum.

Mønstrene kan på afstand opfattes som ensartede, men ved nærmere betragtning

består de af hverdagsagtige genstande, som for eksempel en ostehøvl, et

barometer, en drejeskive fra en gammel telefon eller en kaffekop.

Tekst: KAB

Layout: Tine Christoffersen

Fotos: Vibeke Gravlund, Marianne Svolgaard

22

Illustrationer: Entasis arkitekter A/S

Tryk: Litotryk A/S

Juli 2012


Byggeriets parter

Bygherrer: Ballerup Ejendomsselskab / Ballerup Kommune

Forretningsfører: KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V

Bygherrerådgiver: Holteprojekt

Arkitekt: Entasis arkitekter A/S

Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S

Totalentreprenør: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S (EEK)

Postadresse:

Plejecentret Søndergård, Søndergårds Allé 100, 2760 Måløv.

Ældreboliger i bygning 2: Søndergårds Allé 102

Ældreboliger i bygning 3: Søndergårds Allé 104

Bofællesskab for handicappede: Søndergårds Allé 106

More magazines by this user
Similar magazines