Salgsopstilling - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Salgsopstilling - Frederikshavn Kommune

Svanevej 37, august 2008. Foto Tom Jensen.

Svanevej 41, august 2008. Foto Tom Jensen.

Folia as 70 13 02 12 - 11189 ©

y

age

7

2

E39

Skibsby

strup Klastrup

190

up

le v

rup

å

Nørre

Tornby

Tornby

Vidstrup

Gunderup

Kalum

E39

190

E39

Højrup

BRØNDERSLEV

Tylstrup

Snevre

er

tsle v

Hæstrup

Mejeriby

str up

ldeplads Hæstrup

Mølleby

Harken

Grønnerup

Serritslev

6

585

Bjerg b y

553

4

5

Kraghede

3

35

Børglumkloster

Skov

Koldbro

585

og varierende landskab.

Stagsted

Skov

Frederikshavn Kommune

Køb og Salg

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tlf.: 98 45 50 00

www.frederikshavn.dk 559

grunde@frederikshavn.dk

Ajst rup

Dronninglund

180

Krabdrup

Stors kov

Ørum Trøgdrup21.

Tolstrup februar 2012 Torup

Ravnstrup

Gammelkirke

Ørsø

Sulsted Nord kær

Hjallerup

16

Dronninglund

Pajhede

Skov

15

J Y S K E Å S

E45

Tolne

Skov

RÅ BJERG

MOSE

JERUP

HEDE

14

35

Volstrup

553

180

589

541

585

40

13

541

12

Skapholt

Plantage

E45

HIRSHOLMENE

HJØRRING FREDERIKSHAV

Guldager

Poulstrup

Øster

Brønderslev

Hvils h øj

Allingdam

Ilbro

H øgsted

Lørslev

Ny Rønnebjerg

Hollensted

Retholt

Mygdal

Astrup

Søndersk ov

Borup

Hovstrup

GL Rønnebjerg

Terpet

Ås Mark

Tollestrup

Sterup

Jerslev

Hallund

Tårs

Fjelsted

Tranget

Hellum

Klokkerholm

Bindslev

Sønder Bindslev

Sindal

Mosbjerg

Lendum

Tolne

Stenhøj

Voerså et godt bud på, Løth hvor du kan

Thorshøj

585

Voerså havn er en hyggelig havn, med

Mylund Østervrå

mange muligheder og hvor familien

kan Try

Kirkholt få en hyggelig dag i dejlige omgivelser.

Brønden

Hørmested

Skærum

UgiltKunne

Glimsholt

Linde rum du tænke dig at

bo tæt på havet

Flauenskjold

Dorf Kirkeby

Dorf

Blæ sbjerg

Vogn

Trøderup

Ønsker du at bo tæt på havet, da er

bygge dit nye hus. Byen er kendt for

Morild

den hyggelig Sæsing Voer å, der Søholtbugter

sig

fra havet og op ad et tæt bevokset

Graum

Skævevej

Brønderslevvej

Hjørringvej

Gl . Agersted

Agersted

Dvergetved

Mejling

Hørbylund

Idskov

Sindalvej

Lendumvej

Hørby

Dybvad

Å sted

Rydal

Ålborgvej

Mølholt

Præstbro

Jerup

Skagensvej

Kvissel

Ravnshøj

Gærum

Understed

Frederikshavnmotorvejen

Syvsten

Stidsholt

Fæbroen

Nørre Sørå

Bratten

Strandby

Grunde Elling til salg

Svanevej, Voerså

Hjørringvej

Kilden

Gærumvej

Understedvej

Sulbæk

Østkystvejen

Sæbyvej

Voerså

Haldbjerg

Sæby

Lyngså

Nørreklit

Sønderklit


Svanevej, Voerså

Svanevej 27, 25, 17 og 19 set fra vest mod øst, august 2008. Foto Tom Jensen.

Gældende planer

Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan 7.00.0, der

er lyst på grundene, gælder for området. Kommuneplantillægget

og lokalplanen kan ses på:

http://kort.frederikshavn.dk.

Anvendelse

Området må kun anvendes til boligformål.

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må

ikke overstige 25%.

Bebyggelse

Der må maksimalt bygges i en etage med udnyttet

tagetage (1,5 etage). Bygningshøjden må maksimalt

være 8,5 m fra terræn til kip.

Facader og træværk skal farvesættes efter kyst- eller

jordfarveskalaen. Tage skal have en taghældning

mellem 30o og 45o . Tage på mindre bygningsdele

kan udføres med en anden taghældning.

Vejadgang

Adgangsvejene er udlagt og anlagt som offentlige

veje.

Byggepligt

Der er ingen byggepligt på grundene.

Byggetilladelse

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, inden der er

givet byggetilladelse.

Grundejerforening

Byrådet kan såfremt der viser sig behov herfor

kræve, at der etableres en grundejerforening i et

nærmere bestemt område, med medlemspligt for

grundejere, der er omfattet af lokalplan 7.00.0.

Bæreevne og forurening

Jordbundsforhold har ikke været undersøgt.

Køber har ret til – og opfordres til – at gennemføre

nødvendige jordbundsundersøgelser inden 4 uger

efter købers underskrift af købsaftalen.

Øvrige vilkår vedrørende dette fremgår af de

generelle betingelser.

Reservation af grund

Interesserede kan reservere en grund i 1 måned.

Hvis en anden interesseret køber afgiver bindende

købstilbud på grunden, meddeler kommunen dette

skriftligt til den, som har reserveret grunden. Vedkommende

skal da inden 14 dage meddele kommunen,

om denne ønsker at købe grunden.

Generelle betingelser

Generelle betingelser for kommunens salg af fast

ejendom gælder. Betingelserne kan fås hos Køb og

salg eller ses på www.frederikshavn.dk

(søg på byggegrunde).

More magazines by this user
Similar magazines