Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

sætter medarbejderne

uden for døren

enkelte myndighed kan se en grund til

det. Og tillidsfolkene vil ikke kunne fortælle

deres kolleger noget. De får nemlig

fuld tavshedspligt.

Men på ombudsmandens kontor mener

man ikke, at de to hensyn behøver at

udelukke, at reglerne følges.

– Alle de mennesker, der skal flytte,

vil have deres helt egne og meget forskellige

forudsætninger for at ønske sig

bestemte steder hen. Nogle vil lægge

vægt på, om deres ægtefælle har mulighed

for at få job det sted, de flytter hen.

Andre vil se på muligheden for transport

mellem bopæl og arbejdsplads. Og atter

andre vil lægge vægt på muligheden for

faglig udvikling og kollegialt samvær. For

dem alle vil det selvfølgelig være vigtigt,

at de bliver hørt, og så vidt muligt også,

at deres ønsker efterkommes, sagde

kontorchef Morten Engberg fra ombudsmandens

kontor på en høring, arrangeret

af Folketingets retsudvalg i forrige

uge.

Grobund for mistanker

Rigtig mange af medarbejderne vil ikke

få deres ønsker opfyldt, når den store

omrokering begynder. Og nogle af dem

vil føle sig skidt behandlet. Derfor risikerer

regeringens fremgangsmåde at skabe

mistanke om, at der ligger andre hensyn

bag flytningen af en medarbejder end

de rent saglige, mener Morten Engberg.

– Da medarbejderne ikke har krav på

at blive hørt eller få en begrundelse, kan

de, der føler sig dårligt behandlet, have

svært ved at sikre sig, at man overhovedet

har lyttet til deres ønsker. Det giver

også grobund for mistanker om usaglig

forvaltning, som i virkeligheden måske

er helt ubegrundet, sagde kontorchefen

på høringen i Folketinget.

Han foreslog derfor, at man »overvejer

at indføre en ordning, hvor en

medarbejder, der er blevet flyttet, bagefter

kan bede om en begrundelse og

om aktindsigt. Altså ikke lige mens processen

er allermest hektisk, men på et

tidspunkt kort efter, hvor det hele er faldet

lidt til ro«.

Tusindvis af ansatte skal flytte rundt i forbindelse med kommunalreformen. Regeringen vil fratage

dem deres normale rettigheder, når puslespillet skal samles.

På den måde mente Engberg, at det

vil være muligt at overholde lovens krav,

samtidig med at man kan nå at få personale-kabalen

til at gå op inden for de

godt fem måneder.

Aktive deltagere uden rettigheder

Hvad retten til at blive hørt angår, har

flere faglige organisationer foreslået regeringen,

at den forpligter myndighederne

til at tale med organisationerne, før

den begynder at flytte medarbejderne

rundt. Desuden vil organisationerne have,

at tillidsrepræsentanterne kan diskutere

flytningerne med deres kolleger

forinden. Også HK har reageret i sagen.

– Vi er opmærksomme på problemet

og arbejder politisk på at få det løst, siger

Peter Thrige, leder af HK's reformsekretariat.

Som han ser det, hænger det ikke

sammen, når regeringen siger, at med-

arbejdernes aktive og positive deltagelse

i kommunalreformen er vigtig for

dens gennemførelse, samtidig med at

man tager rettighederne fra dem.

Hidtil har indenrigsministeren afvist

at ændre noget. For hvis man skal overholde

reglerne om både høring, begrundelse

og indsigt - og dermed lade medarbejderne

få indflydelse - kan det medføre

en sådan uro om rokaderne, at processen

vanskeliggøres. Det fremgår af

et svar, ministeren har givet Folketingets

kommunaludvalg.

Så indtil videre ligger det fast, at

medarbejderne kan ønske sig hen, hvor

de vil, men at det suverænt er arbejdsgiverne,

der afgør deres skæbne - uden

at de behøver forklare afgørelsen. Og

hvis medarbejderne ikke vil kunne lide,

hvad de får - ja, så er de frie til at rejse.

For klage kan de heller ikke. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

3

More magazines by this user
Similar magazines