Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

En gratis omgang for staten

Kommunerne står tilbage

med et hul i økonomien, hvis

staten ikke i fremtiden er

effektiv nok til at inddrive

borgernes gæld. Paradokset

sætter spørgsmålstegn

ved statens overtagelse af

inkasso-opgaven, mener

et folketingsmedlem.

Hvor skal de fremover gå hen, de

300.000 borgere, som hvert år henvender

sig personligt til kommunen for at få

økonomisk rådgivning? Præcist hvor

mange inkassofolk skal flyttes fra kommunerne

til staten - og hvor mange skal

blive? Skal kommunerne til at oprette

inddrivelsescentre, så de kan være sikre

på at få de penge, som staten bliver sat

til at kradse ind?

Skatteminister Kristian Jensen (V)

blev krydseksamineret, da Folketingets

skatteudvalg i sidste uge havde indkaldt

ham til åbent samråd.

Jakob Buksti (S) ville gerne vide,

hvordan det skal foregå, når staten i

fremtiden skal opkræve penge på vegne

af kommunerne.

– Det her er en gratis omgang for

staten. Kommunerne har ingen sikkerhed

for, at opgaven bliver prioriteret højt

nok. Og hvis det ikke lykkes for staten at

kradse pengene ind, så er det jo kommunen,

der har et hul i regnskabet. Det er

også kommunen, der fortsat har pligt til

at forsørge de borgere, der kommer i så

dybe vanskeligheder, at de ikke kan forsørge

sig selv. Kommunen bliver nødt til

at oprette sit eget inddrivelsescenter for

at sikre sig, mente Buksti.

Til det svarede skatteministeren, at

der allerede i dag ligger inddrivelsesopgaver

både i staten og kommunerne,

og at der i hans sind ikke er tvivl om, at

borgernes retssikkerhed bliver styrket

og effektiviteten større ved at samle

opgaven ét sted.

Socialdemokraternes kommunalpolitiske

ordfører Ole Stavad borede i, om

der var nogen saglig begrundelse for at

overflytte skatte- og inkassoområdet,

længe inden resten af reformen træder

i kraft.

– Den 1. juli 2005 er en naturlig

dato i forhold til at få opbygget en helt

ny skattemyndighed, som også it-mæssigt

kan være fuldt funktionsdygtig den

1. januar 2007, svarede skatteministeren.

En lille åbning

Af de beskæftigede på inkasso-området

skal 1.400 overgå til staten, mens 300

fortsat skal tage sig af borgerhenvendelser

i kommunerne, fremgik det af

skatteministerens svar til udvalget. Det

blev også understreget nok engang, at

antallet og placeringen af skattecentre

ligger fast. Dog kom Kristian Jensen

med en lille åbning.

– Enkelte steder kan der være problemer

for borgere, der får meget langt

til den personlige betjening. Det prøver

vi at finde en løsning på dels i samarbejde

med fusionsorganisationen, som også

har kommunal deltagelse, og dels ved at

trække på de erfaringer, man har i de

allerede eksisterende skattefællesskaber,

sagde skatteministeren.

Frustreret inkasso-formand

Blandt tilhørerne var flere medlemmer

af HK/Kommunals inkassoudvalg, og

formand Mogens Osted gik frustreret

fra mødet.

– Kristian Jensen mente blandt

andet, at opkrævnings- og inddrivelsesopgaven

er delt i kommunerne,

hvilket oftest ikke er tilfældet. Han

demonstrerede i det hele taget med al

tydelighed, at han overhovedet ikke har

sat sig ind i den kommunale praksis.

Han gav ingen klare svar på udvalgsmedlemmernes

spørgsmål, og jeg blev -

desværre - bekræftet i, at det analysearbejde,

der ligger til grund for reformen,

ikke er godt nok. Det var meget

frustrerende at være vidne til, sagde

Mogens Osted efter mødet. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 21 ❘ 04

1.400 inkassofolk skal overføres til staten, mens 300 bliver tilbage i kommunerne, fortalte skatteminister

Kristian Jensen, da han i sidste uge var i åbent samråd i Folketingets skatteudvalg.

tekst: Pernille Siegumfeldt • arkivfoto: Jonas Ahlstrøm

13

More magazines by this user
Similar magazines