Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

Han er positiv over for intentionerne i reformen af beskæftigelsesområdet. Men formanden

for HK/Kommunals socialpolitiske udvalg, Per Støve, frygter for stærk statslig styring.

Jobcentre: Ministeren

får meget magt

Ideen med reformen på beskæftigelsesområdet

er god nok. Men lovforslaget

giver for meget magt til ministeren,

mener formanden for HK/Kommunals

socialpolitiske udvalg.

– Overordnet set rummer lovforslaget

mange gode tanker og perspektiver om

at integrere det bedste fra begge systemer,

så der bliver skabt sammenhæng

for borgerne. Men der er nogle torne og

tidsler i buketten af forslag, som vi ser

med bekymring på, siger Per Støve.

En af tidslerne er, at der tegner sig

en meget stærk minister-styring af

beskæftigelsesområdet.

– Beskæftigelsesministeren får bemyndigelse

til at diktere meget lovgivning

og mange indsatser. F.eks. lægger

§12 op til stram statslig styring, og det

giver igen meget magt til ministeren.

Jeg frygter en så rigid styring, at kommunerne

ikke får reelt spillerum til at til-

passe indsatsen lokalt, siger Per Støve.

Han peger på, at den stramme styring

efter hans mening kan misbruges

til at stramme op på rådighedsregler,

sanktioner eller andre forringelser for

de ledige.

– Samtidig kan ministeren bestemme,

hvilke aktører der skal på banen - og vi

ved, at den siddende regering er glad

for private aktører. Også selvom erfaringerne

med dem ikke er entydigt gode,

siger Per Støve.

Han ser gerne, at der kommer lige så

skrappe krav om tilsyn og godkendelse

af private aktører på beskæftigelsesområdet,

som der er til private på børneog

ungeområdet.

Lad kommunerne vise,

hvad de kan

Arbejdsgiverne, Socialdemokraterne

og det meste af fagbevægelsen er ikke

begejstrede for udsigten til, at ti af de

nye kommuner får det fulde myndighedsansvar

over både forsikrede og

ikke-forsikrede ledige. Men her har Per

Støve ikke de store betænkeligheder.

– Mange af de nye kommuner bliver

store, og jeg tror på, at de vil kunne

løfte opgaven. Så jeg ser det som en

spændende mulighed for at udvikle

beskæftigelsesområdet, og jeg glæder

mig til at følge med i, hvordan de klarer

sig, siger han.

Til gengæld er han mere skeptisk

over for konstruktionen med to chefer -

en statslig og en kommunal - i de kommende

jobcentre.

– Det kommer bestemt ikke til at fungere

alle steder. For hvem har den afgørende

myndighed? Og det bliver da en

udfordring i sig selv for lederskabet at

få de to kulturer til at fungere sammen

i hverdagen, siger han. ◗

Kommunalbladet 21 ❘ 04

tekst: Mette Mørk • arkivfoto: Claus Sjödin

17

More magazines by this user
Similar magazines