Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

Job Familiekonsulent

Afdelingsleder til

Fredericia Bibliotek

Fredericia Bibliotek søger afdelingsleder med ansvar for bibliotekets

publikumsservice i ”Bibliotekstorvet” pr. 1. februar 2005 eller

snarest derefter.

Jobbet:

Afdelingslederen er en del af bibliotekets ledergruppe og har ansvaret

for personaleledelse og –udvikling i afdelingen, for serviceudvikling

og markedsføring af afdelingens service, for planlægning af

arbejdet og koordinering med de øvrige afdelinger.

Jobkrav:

Vi ønsker en afdelingsleder med nogle års ledererfaring og relevant

lederuddannelse. Endvidere ønskes erfaring med publikums- eller

kundeservice i privat eller offentligt regi.

Løn og ansættelse

Efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Ansøgningen

Sendes med relevante bilag til Bibliotekerne i Fredericia Kommune,

Att. Bibliotekschef Helle Wiese, Prinsessegade 27, 7000 Fredericia.

Ansøgningsfrist: 21. december 2004.

Se jobannoncen på www.fredericiabib.dk

Vil du vide mere om Fredericia?

Se www.fredericiakommune.dk

Da én af vores dygtige kolleger har fået

et nyt spændende job, søger Social

Service, Egvad Kommune, en socialrådgiver/-formidler

på fuld tid med

tiltrædelse snarest muligt.

Arbejdet i en kommune er myndighedsarbejde.

Vi søger en kollega, der kan

forvalte den opgave med autoritet og

venlighed. Det er en væsentlig værdi

for os, at borgerne har ansvar for deres

egen situation.

Arbejdsområdet er:

• generel sagsbehandling efter Aktivloven

samt afklaring, motivation og visitation

til foranstaltninger efter lov om

aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

• afklaring til revalidering, fleksjob eller

førtidspension.

• administrativ opfølgning i forhold til

fleks-jobs.

• råd og vejledning samt hjælp i særlige

tilfælde.

Vi tilbyder:

• teamarbejde: I vil være to rådgivere

på rådhuset, som vil indgå i et tæt

samarbejde med vores arbejdsmarkedsteam

på 5 personer.

• et godt arbejdsmiljø.

• supervision.

• mulighed for at præge sit eget job.

• et område, som er i fokus for udvikling.

• højt fagligt niveau og stort engagement.

EGVAD KOMMUNE

Toften 6 • 6880 Tarm

Tlf.: 9648 4848 Fax: 9648 4896

Sagsbehandler til kontanthjælp og aktivering

• et afvekslende arbejde med gode faglige

og personlige udviklingsmuligheder.

• flekstid.

Vi forventer, at du:

• er uddannet socialrådgiver/-formidler,

og har kendskab til området.

• kan strukturere din hverdag og prioritere

opgaverne.

• kan træffe selvstændige beslutninger

og tage ansvar for dem.

• kan fungere i et team og samtidig

arbejde selvstændigt.

• er fleksibel, motiveret og robust.

Der vil være et 14 dages introduktionsforløb.

Søger du udfordringer med indhold, er

du måske den kollega vi leder efter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til

principperne om NY LØN.

Ansøgning vedlagt dokumentation for

uddannelse og tidligere beskæftigelse

sendes til Egvad Kommune, Social

Service, Toften 6, 6880 Tarm, således

at den er os i hænde senest den 29.

december 2004 med morgenposten.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 2

2005.

Yderligere oplysninger kan fås ved

henvendelse til teamleder Lars Dahl,

tlf. 9648 4818 eller teamleder Carsten

Mauritzen, tlf. 9648 4821.

BØRNE- OG FAMILIERÅDGIVNINGENN

ER DET DIG, SÅ HAR Vi STILLINGEN på 30 timer

ugenligt.

Du skat opsøge og godkende nye plejefamilier, yde

supervision til plejefamilier samt yde støtte til - og være

persontig rådgiver for unge, der bl.a. bor på eget værelse.

Vi forventer, at du har erfaring med familieområdet.

Hør mere om jobbet hos socialfaglig leder Tove Sunddat

eller Børne- og Familiechef Bjarne Bech på telefon 7420

3040. Se også www.vojens.dk

Du vil blive aflønnet efter principperne om Ny Løn. Kom

med et lønudspil i din ansøgning. Får du jobbet, må der

ikke være pletter på din straffeattest.

Send din ansøgning til:

Undervisnings- og Socialforvaltningen, Rådhuscentret 7,

6500 Vojens eller us@vojens.dk, så vi har den senest den

10. januar 2005 kl. 8.00.

Der er ansættelsessamtaler den 21. januar 2005.

www.vojens.dk

Besøg os - døgnet rundt...!

Fleksjobkonsulent

Da en af vores kolleger i Arbejdsmarkedsteamet,

har fået et nyt job i teamet,

søger Social Service, Egvad Kommune,

en ny kollega til arbejdet med borgere

som enten har eller venter på et fleksjob

eller skånejob.

Du skal:

• være ”døråbner” til nye virksomheder

og arbejde i tæt kontakt med disse

omkring etablering af nye fleks- og

skånejob

• foretage opfølgning af allerede eksisterende

fleks- og skånejob i virksomhederne

- og være virksomhedernes

og borgerens kontaktperson, når der

opstår spørgsmål til/problemer i

ansættelsesforholdet

• have lyst til at skabe nye metoder til

synliggørelse af mulighederne i fleksjobordningen

- for såvel den enkelte

borger som for virksomhederne

• være kontaktperson for de borgere,

som er visiteret til - og venter på

fleksjob

• være en inspirerende og humørfyldt

medspiller i teamsamarbejdet.

Din arbejdsplads bliver Projekthuset,

Stationsvej 2, Tarm - Egvad Kommunes

aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere.

Her vil du indgå i samarbejdet

med det øvrige arbejdsmarkedsteam.

Derudover vil du skulle indgå i et

tæt samarbejde med socialrådgiverteamet

på rådhuset.

Vi kan tilbyde:

• et godt arbejdsmiljø, hvor tillidsfuldt

samarbejde og godt humør er i høj kurs

• et selvstændigt job med muligheder

for at præge Egvad Kommunes indsats

på arbejdsmarkedsområdet.

Vi forestiller os, at du:

• har et godt kendskab til arbejdsmarkedet

• tidligere har arbejdet med området -

eller med aspekter af ”det rummelige

arbejdsmarked”

• kan arbejde med EDB og lidt administrativt

arbejde

• er initiativrig og udadvendt

• har stor menneskelig forståelse og en

god portion tålmodighed.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold

til gældende overenskomst og Ny løn.

Stillingen er normeret til 27 timer pr. uge.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Yderligere oplysninger kan fås ved

henvendelse til teamleder Michael

Schrøder Jensen, tlf. 9648 0008 eller

socialchef Jette Delfs Clausen,

tlf. 9648 4848.

Ansøgning vedlagt dokumentation for

uddannelse og tidligere beskæftigelse

sendes til Egvad kommune, Social

Service, Toften 6, 6880 Tarm, således

at den er os i hænde senest den 29.

december 2004 med morgenposten.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i

uge 2 2005.

Egvad Kommune er en mindre vestjysk kommune

med ca. 9.600 indbyggere. Egvad Kommune er

en grøn kommune, hvor landbruget, industrien og

turismen trives i fornuftig harmoni. I kommunens

største by Tarm er der en del regionale funktioner,

såsom gymnasium og sygehus. Kommunens

placering ud til Skjern Å, Ringkøbing Fjord og

fuglereservatet Tipperne giver gode muligheder

for at dyrke fritidsinteresser såvel til lands som

til vands. Et frodigt og aktivt idrætsmiljø og

kulturliv er kendetegnende for kommunen.

I kommunen satses der meget på udvikling af en

rationel administration, der kan betjene såvel

lokalsamfund som det stadig stigende antal

turister, der besøger kommunen.

25

More magazines by this user
Similar magazines