Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

Administrativ/økonomisk

medarbejder til

Hjælpemiddelgruppen

Pr. 1. Februar 2005 er der en 30 timers stilling ledig i Social- og

Rådgivningscenterets hjælpemiddelgruppe, som varetager

Servicelovens bestemmelser om varige hjælpemidler til handicappede.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af:

• Kontakt med borger

• Betale regninger

• Administrative opgaver

• Sagsbehandling vedr. kropsbårne hjælpemidler

Vi søger en medarbejder, der har:

• Kendskab til og erfaring med arbejdsområdet, borgerservice,

KMD, Word og Excel

• Selvstændigt, varmt og udadvendt væsen

Vi kan tilbyde:

• Selvstændigt arbejde i røgfrit miljø

•Stor indflydelse på tilrettelæggelse af det daglige arbejde

• Kollegialt og tværfagligt samarbejde

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen aflønnes efter overenskomsten og principperne om Ny

Løn.

Yderligere oplysninger

fås ved henvendelse til Hjælpemiddelgruppen på 72 10 80 00.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, mrk.: 04-222-3, senest 16. december 2004.

Ansættelsessamtaler afholdes den 21. december 2004.

Økonomikonsulent til

socialområdet i

Værløse Kommune

Vil du være med til at præge udviklingen af det sociale områdes

økonomistyring?

Værløse Kommune søger en økonomikonsulent til Økonomi- og

Ledelsesstaben på socialområdet. Staben er en nyoprettet enhed

under Socialdirektøren og består af lederen af staben, to økonomikonsulenter,

hvoraf den ene er den ledige stilling.

Økonomi- og Ledelsesstabens hovedansvar vil blive at understøtte

følgende opgaver på det sociale område:

• Den driftsøkonomiske styring, herunder tæt udgiftsog

indtægtsstyring

•Økonomi- og ledelsesrapportering til det politiske niveau

• Udvikling og opfølgning af økonomiske og ledelsesmæssige

styringsredskaber for ledelsen på socialområdet

Løn - og ansættelsesforhold

i henhold til gældende regler og Ny Løn.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, mrk.: 04-223-3, samt relevante papirer,

senest onsdag den 5. januar 2005, kl. 12.00. Du kan også maile

din ansøgning til adressen LES@vaerloese.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 3.

Fælles for stillingerne

Ansøgninger sendes til:

Værløse Kommune

Center for Personale og Udvikling

Stiager 2, 3500 Værløse

Se begge stillingsopslag på www.vaerloese.dk

VÆRLØSE

KOMMUNE

HVIDOVRE

Omkring 4500 medarbejdere

er ansat i Hvidovre

Kommunes forvaltninger

og institutioner.

Medarbejderne betjener

50.000 borgere, en aktiv

lokal foreningsverden og

et erhvervsliv i vækst.

"Nye vinkler på fremtiden"

er Hvidovre Kommunes

motto. Udvikling, dialog

og samarbejde på tværs

kendetegner arbejdet i

Hvidovre Kommune.

Se www.hvidovre.dk

KOMMUNE

Jobkonsulenter

Arbejdsmarkedscentret

Arbejdsmarkedscentrets Jobkontakt har organiseret

sig i forhold til tre fokusområder indenfor beskæftigelsesområdet.

I den anledning er der oprettet 3 teams.

Fokusområderne er:

• fleksjobområdet, med etablering af fleksjob og

administration på området

• kontanthjælpsområdet, med etablering af virksomhedspraktik,

løntilskud og ordinære job samt varetagelse

af straksaktiveringen

• koordinationsudvalgsområdet, med servicering af

udvalget og udvikling og gennemførelse af projekter.

Et mål med organiseringen er, at øge effekten af den

samlede indsats, således at flest mulige borgere i

Hvidovre får tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobkontakten er en selvstændig enhed, med 13 konsulenter

og en teamleder.

Der er brug for konsulenter på alle fokusområderne,

hvorfor der er mulighed for at søge ud fra præcise

spidskompetencer.

Spidskompetence i fleksgruppen kunne f.eks. være

en uddannelsesmæssig baggrund som ergoterapeut

eller lignende, eller indenfor det sociale felt generelt.

Indenfor kontanthjælpsområdet vil kompetencer

som retter sig mod virksomheder, herunder godkendelse

til praktik og løntilskud.

Erfaring fra tilsvarende stilling og kendskab til tilbudssiden

i lovgivningen vil være en fordel, men

ikke et krav. Dog vil der være krav om opnåelse af

kendskab til lovgivning på området indenfor kort tid.

Konsulenterne har en fælles dagligdag i afdelingen,

hvorfor alle er parate til at hjælpe hinanden, også

med de mindre spændende rutineprægede opgaver.

Jobkontakten er som anført midt i en omstillingsproces,

hvorfor der forudsættes en stor grad af fleksibilitet

i forhold til arbejdsopgaver. Endvidere kan der

over tid ændres fokusområder samt ske en strukturændring

i forhold til den kommende strukturreform.

Disse omstillinger betragtes som selvfølgeligheder

på området.

Lønindplacering efter gældende overenskomst og Ny løn.

Yderligere oplysninger om stillingsindhold m.v. kan

ved henvendelse til vicearbejdsmarkedschef Johnny

L. Madsen på tlf. 3639 3934 eller mobil 2544 3934.

Ansøgningsfrist: 7. januar 2005.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 3.

Ansøgning, mærket 40041, sendes til:

Arbejdsmarkedscentret, Hvidovre Kommune,

Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.

31

More magazines by this user
Similar magazines