om kvindelige kommunaldirektører: - HK

hk.dk

om kvindelige kommunaldirektører: - HK

1

HK BLADET for ansatte i kommuner, amter og fælleskommunale virksomheder | 9 | 13. MAJ 2006

Læs Ledige HK’s indstik stillinger kursustilbud fra Kommunal fra side side 29København

11

tema

om kvindelige

kommunaldirektører:

Kvinde, sørg for

at blive opdaget

Opskriften på en

kvindelig kommunaldirektør

Kun6 kvinder på toppen

i de nye kommuner

De nye kommuner

decentraliserer forvaltningerne

– men det er

ikke den rigtige løsning,

siger eksperter

PLUS: OFFENTLIGT ANSATTE SKAL KUNNE YTRE SIG UDEN AT FRYGTE FYRING • KONFERENCE: VELFÆRD

I ET VADESTED • PENSIONSBEREGNINGER FOR TJENESTEMÆND UDEN LOGIK • HVEM VIL HAVE OS NU?


UDGIVER

HK/Kommunal i samarbejde med HK/Danmark

Park Allé 9

8000 Århus C

telefon 86 76 13 22

telefax 86 76 13 10

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

JOBANNONCER

annoncer@kommunalbladet.dk

TEKSTSIDEANNONCER

DG media as, tlf. 70 27 11 55

KOMMUNIKATIONSTEAM

Lars Friis (DJ), ansvarshavende redaktør

lfh@kommunalbladet.dk

Henrik Munksgaard (DJ), kommunikationschef

44hmu@hk.dk

Mogens Jepsen (DJ)

mkj@kommunalbladet.dk

Mette Mørk (DJ)

mem@kommunalbladet.dk

Lars Stig Rasmussen (DJ)

lsr@kommunalbladet.dk

Ann-Beth Bach

abb@kommunalbladet.dk

Agnethe Stougaard Pedersen

ap@kommunalbladet.dk

Pernille Sigumfeldt (DJ)

44psi@hk.dk

HK/DANMARKS REDAKTION

Niels Møller Madsen (DJ)

telefon: 33 30 48 64, e-mail: 44nmm@hk.dk

Lene Søborg (DJ)

telefon: 33 30 49 59, e-mail: 44les@hk.dk

Alexander Borch Nielsen (DJ)

telefon: 33 30 48 78, e-mail: 44abn@hk.dk

PRODUKTION

Datagraf Auning AS

TRYK

Colorprint

LÆSERTAL

157.000

KONTROLLERET OPLAG

68.847

(Perioden 01.07.04-30.06.05)

ISSN: 1901-2209

Næste nummer udkommer 26. maj 2006.

Annoncer til dette nummer skal være redaktionen

i hænde senest 17. maj 2006.

Adresseændringer skal meddeles i afdelingerne.

2 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

Forside:

Læs tema på side 10-16.

Foto:

Privat

FOTO HENRIK SØRENSEN

leder AF FORMAND FOR HK/KOMMUNAL KIM SIMONSEN

Politikerne

glemmer fremtiden

Det er ikke kun blandt polske champignonplukkere på

Fyn eller blandt litauiske chauffører på de danske motorveje,

at ledigheden i Danmark er den laveste i 30 år.

Også HK’erne i amter og kommuner kan glæde sig over

praktisk taget fuld beskæftigelse. Kun 3,08 procent står uden

job. Det svarer til en reel ledighed på et næsten rundt nul, fordi

man altid skal regne med, at en lille del af de, der står i a-kasse,

af forskellige årsager ikke kan påtage sig et arbejde.

Så det er jo fedt nok. Og sådan skulle det da allerhelst fortsætte.

Men på den lange bane er der nogle forhold, som skal ændres, hvis det også

om 10 år skal være fedt nok.

Vi ved fx, at op imod 40 procent af vores medlemmer i løbet af syv år går på

efterløn eller pension.

Vi ved desværre også, at de kommunale arbejdsgivere er helt elendige til at

sørge for et ordentligt flow i uddannelsen af dygtige administrative medarbejdere.

En elev pr. 20 ansatte i amter og kommuner – sådan burde tallet se ud, hvis

der også i fremtiden skal være nok kvalificerede HK’ere til at løse alle opgaverne.

Men ikke mindst reformen har fået de kommunale arbejdsgivere til at underprioritere

den opgave, det er at uddanne de unge.

Faktisk tænker mange arbejdsgivere lige så kortsigtet som en regering, der

kun orienterer sig efter vælgernes gunst og ikke styrer efter de faktiske forhold

– ingen nævnt, ingen glemt.

Sammen med stigende oliepriser har den rekordlave ledighed ført til, at staten

svømmer i penge.

Milliarderne ruller ind, og regeringen har øremærket en stor del til især uddannelse

og forskning.

Den prioritering er svær at være uenig i. Men jeg håber - måske lidt naivt - at

også kommunalreformen kommer til at nyde godt af de uventede midler. For reformen

vil koste samfundet ekstra, selvom regeringen længe har forsøgt at vende

det blinde øje til den kendsgerning.

Det koster at udvikle og kvalificere medarbejdere uden at knække dem. Det

koster at harmonisere nye arbejdspladser. Det koster at bibeholde et anstændigt

offentligt serviceniveau. Og det koster altså også nogle penge, hvis vi synes, at de

kommende storkommuner og regioner skal være steder, hvor unge mennesker

finder det attraktivt at arbejde.

Det ville være ærgerligt, hvis vi helt glemte at sikre fremtiden i rusen over, at

det lige nu er – ja, fedt nok!

hørt

Jeg beklager, at det altid er kvinder, der får skylden

for dårlig moral i samfundet. På steder, hvor kvinder er

nærværende, bliver atmosfæren sundere.

IRANS PRÆSIDENT, MAHMOUD AHMADINEJAD,

DER IFØLGE JYLLANDSPOSTEN HAR INDLEDT EN CHARMEOFFENSIV OVER FOR IRANSKE KVIN-

DER. FX MÅ DE FREMOVER OVERVÆRE MANDLIGE FODBOLDKAMPE HELT LOVLIGT.


11

17

20

4

22

24 NOTER

27 DEBAT

8

29 JOBANNONCER

04 DECENTRALE RÅDHUSE ER IKKE

DEN RIGTIGE LØSNING

De fleste kommuner vælger at sprede administrationen

på de gamle rådhuse i stedet for at samle

den. Det er kortsigtet og vil give problemer med

kultur og samarbejde, lyder det fra eksperter.

08 OFFENTLIGT ANSATTE SKAL KUNNE YTRE SIG

HK’erne skal sikres mod fyring, hvis de er kritiske

over for kommunen, mener juridisk konsulent.

TEMA: KVINDELIGE KOMMUNALDIREKTØRER

10 KUN SEKS KVINDER PÅ TOPPEN

Kommunalreformen halverer andelen af kvindelige

kommunaldirektører. ”En alvorlig tilbagegang”,

mener HK/Kommunals næstformand.

11 OPSKRIFTEN PÅ EN KVINDELIG

KOMMUNALDIREKTØR

Er du født i krebsens, løvens eller skorpionens

tegn? Lytter du til Lisa Ekdahl? Kører du Volvo

eller Peugeot? Så har du gode forudsætninger for

at blive kommunaldirektør...

14 KVINDE, SØRG FOR AT BLIVE OPDAGET

Hvis en kvinde har lyst til at blive leder, skal hun

sørge for at blive bedre til at gøre opmærksom

på sig selv. Men hun skal også sikre sig, at hun er

i nærheden af nogen, der opdager hende, lyder

rådet fra Frederikshavns nye kommunaldirektør,

Jane Wiis.

17 KONFERENCE: VELFÆRDEN I ET VADESTED

Omkring 100 HK’ere var samlet til konference om

de nye udfordringer på det sociale område.

20 PENSIONSBEREGNINGER FOR TJENESTE-

MÆND UDEN LOGIK

Tjenestemænd mister op mod 70.000 kr., hvis de

forlader arbejdsmarkedet, inden de er 62 år. Dybt

ulogisk, mener en fuldmægtig i Århus Kommune.

22 HVEM VIL HAVE OS NU?

Eleverne på Vejle Handelsskole frygter, at Muhammed-krisen

skaber problemer med at få praktikpladser.

indhold

HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 3


eform | decentralisering

Skal vi samle al administration ét

sted? Eller skal vi sprede forvaltningerne

i de bygninger, vi har i forvejen?

Det politiske spil om, hvor administration

og de forskellige forvaltninger skal placeres

i de nye kommuner, er så konfliktfyldt,

at ikke engang KL tør udtale sig. Hvis man

spørger til, hvad organisationen anbefaler,

er svaret:

– Det tør vi ikke udtale os om, for uanset

hvad vi svarer, vil vi træde en række af

kommunerne over tæerne.

Kampen står nemlig mellem at samle det

hele på stort set én adresse, eller at udnytte

de gamle rådhuse som en slags forvaltnings-rådhuse.

Sagt med andre ord: Kampen

om at tilgodese lokale hensyn – eller

at opnå de gevinster, som ligger i at samle

ansatte, funktioner og kulturer ét sted.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har

man valgt at benytte de allerede eksisterende

bygninger. Den nye kommune består

af Holmsland, Egvad, Videbæk, Skjern

og Ringkøbing Kommuner, hvor hvert af

de gamle rådhuse får en forvaltning.

– Det er en politisk beslutning, som i

høj grad er sket ud fra en økonomisk betragtning.

Vi vil ikke ud at investere i nye

bygninger, og der er heller ikke planer om,

at vi vil gøre det på et senere tidspunkt.

Vi ser beslutningen som en mulighed for

netop at samle og styrke fagligheden på

hvert forvaltningsområde, og vi tror ikke,

at afstandene betyder noget. Vi har netop

investeret i et nyt fibernet, så data let kan

strømme mellem rådhusene, siger kommunaldirektør

Niels Erik Kjærgaard.

RÅDHUSTEMPLER ER VEJEN

TIL GEVINSTER

Mange kommuner går samme vej som

Ringkøbing-Skjern, viser Kommunalbladets

gennemgang af løsningerne rundt

om i de nye kommuner.

Tendensen er, at langt de fleste kommuner

spreder forvaltninger og administration

ud, og det vækker bekymrede

miner hos en række eksperter og kommunalforskere.

– Der står skrevet samling og faglige

miljøer ud over hele kommunalreformen

fra regeringens side. Derfor vil det mest

oplagte og rigtige være at samle det hele

et sted rent fysisk. Der er en grund til, at

man også vil sætte beskæftigelsen under

samme tag: Man tror på, at det virker,

når medarbejderne rent fysisk er tæt på

hinanden, lyder det fra Ulrik Kjær, kommunalforsker

på Syddansk Universitet.

Samme opfattelse har Kurt Houlgaard,

direktør i ECO-analyse, der bl.a. leverer

nøgletals-analyser til kommunerne, og

som selv har bidraget til regeringens

reformoplæg med analyser af stordriftsfordele

ved reformen.

– Der er ingen tvivl om, at hvis man

vil realisere de faglige og økonomiske

stordriftsfordele, så skal man samle medarbejdere

i en slags rådhustempler. Det er

den eneste måde at få gevinsterne på.

TEKST MOGENS JEPSEN / mkj@kommunalbladet.dk / FOTO CLAUS SJÖDIN

Decentrale rådhuse er ikke

De fleste kommuner vælger at sprede administrationen på de gamle rådhuse i stedet for at samle den.

Det er kortsigtet og vil give problemer med kultur og samarbejde, lyder det fra eksperter.

4 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

Og så er det i øvrigt ligegyldigt, om

mail, intranet osv. er opfundet, mener

Kurt Houlgaard.

– Det kan ikke erstatte det, at man tilfældigvis

mødes på gangen eller i kantinen og

har mange uformelle snakke. Dertil kommer,

at man faktisk ender med at skulle

bruge en masse tid, ressourcer og penge på

transport og på at koordinere mellem de

forskellige rådhuse, når man skal mødes på

tværs af forvaltninger i projekter.

SPREDNING GIVER SILO-TÆNKNING

Ud over kulturforskelle er der også andre

store udfordringer, når kommunerne

spreder administrationen. Det mener

Morten Pedersen, der har lavet en række

organisationsprojekter for Rambøll Management

i kommunerne de seneste år.

Helhedsorientering har været i fokus i

kommunerne, og nu sker det modsatte,

mener han.

– Det er uheldigt, for man opbygger en

silo-tænkning. Jeg har arbejdet nok i kommunerne

til at vide, at helhedsproblemet

er ganske stort allerede nu, og med de nye

store kommuner er der en klar risiko for,

at det vil vokse, når de enkelte forvaltninger

også vokser i størrelse.

Han vurderer, at problemet både vil

gælde på sagsbehandlerniveau, når sager

går på tværs af forvaltninger, og mere

overordnet, hvor det bliver meget sværere

at prioritere udgifter og indsatser på tværs

af siloer.


den rigtige løsning

decentralisering | reform


HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 5


eform | decentralisering


– I mange kommuner har man indført

en mere flydende direktionsmodel, der

kan arbejde på tværs af forvaltninger. Men

med en forvaltning på hvert rådhus bliver

det nødvendigt at ansætte en direktør hvert

sted for at få dagligdagen til at fungere, og

så går direktionsmodellen og fleksibiliteten

fløjten, siger Morten Pedersen.

MANGLER SAMLET KULTUR

Rikke Berg, kommunalforsker på Syddansk

Universitet, ser det helt store problem

i, at kommunerne får svært ved at få

etableret en fælles kultur.

– Undersøgelser viser, at arbejdskulturen

lettest bliver bundet sammen, når

man har tætte relationer og er samlet. Det

bliver svært at få oparbejdet en fælles forståelse

for hinanden i de nye kommuner.

Hun forudser derfor, at hele kulturprocessen

ikke bare kommer til at tage

væsentligt længere tid, men at man også

risikerer, at der dannes myter og historier

om »dem i den anden forvaltning«.

Den ulempe er de opmærksomme på

i Ringkøbing-Skjern.

– Den helt store udfordring bliver, om

vi kan få den samme kultur i hele kommunen.

Med vores model er der en risiko

for subkulturer, men vi har valgt at lade

den lærende organisation og et stærkt

værdigrundlag være den røde tråd i den

nye kommune. Så må vi se, om det er

nok. Det bliver i hvert fald et langt og sejt

træk, siger kommunaldirektør Niels Erik

Kjærgaard.

SAMLING SKER OM TRE-FIRE ÅR

De kilder, Kommunalbladet har talt med,

vurderer, at der er tale om en stakket frist,

før kommunerne alligevel beslutter at

samle hele administrationen.

– Om tre-fire år, når hele driften fungerer,

vil man nok begynde at samle forvaltningerne,

mener Morten Pedersen.

I Ikast-Brande har sammenlægningsudvalget

meldt ud, at den kommunale

forvaltning skal deles op. Det har fået

Ervin Gam, tillidsmanden for HK’erne i

Ikast Kommune, til at sige:

– Om seks år tror jeg, at al kommunal

forvaltning er samlet i Ikast, for den nye

model er alt for besværlig, og der vil gå alt

for meget information tabt. Den uformelle

samtale betyder meget i arbejdet.

Også Ulrik Kjær er enig, og han tror, at

mange politikere også godt ved, at det er

6 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

den bedste løsning på længere sigt, hvis

man vil høste gevinsterne. Men samtidig

har der været mange politiske hensyn at

tage op til nu. Som fx ikke at hidse alt for

mange folk op på nuværende tidspunkt.

Dertil det helt solide argument, at det jo

også handler om at bevare arbejdspladser

i de små byer, hvor kommunale arbejdspladser

betyder meget og sikrer ikke bare

bagerens eksistens, men også kulturforeningen

i byen.

Men for Ulrik Kjær må det hensyn bare

ikke skygge for de overordnede hensigter.

FØLGENDE KOMMUNER SAMLER

FORVALTNINGER

• Viborg

• Skive (på sigt)

• Kolding

• Sorø

• Syddjurs (på sigt)

• Køge

• Holstebro

• Herning

• Frederikshavn

EKSEMPLER PÅ KOMMUNER

SOM SPREDER FORVALTNINGER

• Thisted

• Ikast-Brande

• Favrskov

• Vejle

• Tønder

• Vordingborg

• Faxe

• Haderslev

• Vejen

• Hjørring

• Norddjurs

• Aalborg

• Kalundborg

• Kerteminde

• Stevns

• Odsherred

• Varde

• Mariagerfjord

• Assens

• Lolland

• Faaborg-Midtfyn

– Jeg kan frygte, at mange forskellige

hensyn gør, at man mister hovedformålet

med reformen.

MELD ÆRLIGT UD NU

Ulrik Kjær anbefaler, at kommunerne

melder ærligt ud nu.

Fx ved at sige, at man har et mål om at

have hævet servicen og det faglige niveau

om fire år, og det indebærer, at administrationen

lige så langsomt bliver samlet

et sted.

– Og den beslutning skal politikerne

huske at føre ud i livet, selv om det kan

blive vanskeligt at forlade den vej, som

mange kommuner er på ned ad nu, siger

forskeren.

Skive Kommune er et eksempel på en

kommune, der har meldt ud, at spredningen

er en midlertidig løsning, indtil

et nyt rådhus står klar til at huse hele

administrationen om ca. fem år, mens

Kolding samler det hele under én hat med

det samme.

– Det har været vigtigt for os, at alle

de faglige ledelsesmiljøer kommer på én

adresse. Der skal være kort afstand mellem

potentielle klienter og samarbejdspartnere.

På samme måde tror vi, det er afgørende,

at alle kollegaer er tæt sammen.

Det gør, at vi kan få én virksomhedskultur,

fordi alle vores miljøer og kulturer integreres.

Med otte forskellige forvaltningsgrene

vil vi risikere at få otte forskellige kulturer,

hvis vi ikke har nærhed. Målet er også at

minimere tidsforbruget ved tværfaglige

projekter. Det gør vi bedst, når afstandene

er korte, forklarer Ingemann Olsen, kommunaldirektør

i Kolding Kommune.

– Men grunden til, at vi kan flytte det

hele sammen, er, at kommunen ejer to

store bygninger, som kan huse de fleste

medarbejdere, siger han.

Kolding Kommune består af Christiansfeld,

Vamdrup, Lunderskov og Kolding

Kommuner, hvor der kun bliver borgerservice

på to af rådhusene og PPR-kontor på

det tredje.


WWW.PUBLICIS.DK

Billede: HP Color

LaserJet 4730xm mfp

29.999 kr. ***

Fra

ekskl

moms

HP COLOR

LASERJET 4730mfp

• Print og kopier op til 30 sider i minuttet i

sort/hvid eller farver

• 600 dpi med ImageRet 3600

• Standard input kapacitet: 1.600 ark

• Automatisk print på to sider

• Scan til e-mail og scan til mappe

• HP ColorSphere toner

• X model: Plus analogt faxtilbehør.

• XS model: Plus analogt faxtilbehør og 500-

arks hæfter/stabler.

• XM model: Plus analogt faxtilbehør og 700arks

3-rums mailbox.Drømmer du om en farveprinter, en kopimaskine, en

scanner * og en fax * – i én og samme maskine? Så

kan alt det blive dit med HP Color LaserJet 4730mfp.

Den gedigne multi-funktions-printer leverer op til

30 sider pr. minut – i både sort/hvid og fantastiske

farver. Den attraktive pris og de lave driftsomkostninger

især på farver samt adgangskontrol til farvebrug

– Color Access Control, gør det ekstra nemt at sikre

den bedste økonomi. Derudover får du en stabil

arbejdshest med uovertrufne netværksegenskaber og

altså hele 4 unikke personligheder: farveprinter, farvekopimaskine,

farvescanner og fax. Så hvad venter du

på – lad din drøm gå i opfyldelse!

RING 48 12 10 22

KLIK www.hp.dk/print/mfp

BESØG din lokale forhandler

© 2006 Hewlett-Packard Development Company L.P. All rights reserved. Priserne gælder fra den 1. april til 1. juni 2006 eller så længe lager haves. Priser refererer udelukkende til produkter med de beskrevne specifikationer. De fotograferede produkter kan være

forsynet med ekstraudstyr i forhold til de angivne specifikationer i denne annonce. Billeder kan afvige fra konfigurationen. Forbehold for trykfejl.*Scan til e-mail og scan til mappe. **Fås til HP Color LaserJet 4730x/xs/xm mfp. ***Alle priser er vejl. udsalgspriser og i

DKK og kan ikke kombineres med andre rabatter. Priserne er ekskl. vejl. leveringsomkostninger - disse aftales, med mindre andet er opgivet, i samarbejde med den ønskede forhandler.


offentlig ansat | ytringsfrihed

Reglerne om ytringsfrihed for offentligt ansatte er gode nok, som de er, slår

en ny betænkning fast. HK/Kommunal er ikke enig: HK’erne skal sikres mod

fyring, hvis de er kritiske over for kommunen, mener juridisk konsulent.

Offentligt ansatte skal være sikre på,

at de ikke bliver fyret, hvis de ytrer

sig offentligt om deres arbejdsplads.

Det mener HK/Kommunal på baggrund

af en ny betænkning om ytringsfrihed

for offentligt ansatte. Betænkningen, der

netop er afleveret til justitsminister Lene

Espersen, konstaterer, at reglerne for

ytringsfrihed er gode nok, som de er. De

offentligt ansatte skal bare kende dem.

Men juridisk konsulent i HK/Kommunal

Lene Kastaniegaard er ikke helt enig.

– Vi tror på, at offentligt ansatte i højere

grad vil deltage i debatten om kritiske

forhold på deres arbejdsplads, hvis der

fx i Forvaltningsloven var en paragraf,

der tydeligt sagde, at det ikke er tilladt at

sanktionere – fx forflytte eller fyre – en

medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed,

siger hun.

Men sådan en paragraf er ikke

nødvendig, for de gældende regler om

ytringsfrihed giver dem ret til – som privatpersoner

– at sige stort set alt inden for

straffelovens rammer for freds- og ærekrænkelser,

siger højesteretsdommer Jens

Peter Christensen, der var formand for det

udvalg, der stod for betænkningen.

8 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

– Faktisk er der allerede nu ret vidtgående

muligheder for, at man kan ytre sig

kritisk om forholdene på sin arbejdsplads,

hvis man gør det som privatperson. Så der

er ikke brug for flere nye regler, men derimod

et bedre kendskab til de nuværende

regler, siger Jens Peter Christensen.

– Vi er enige i, at der er regler, men for

os er det væsentligt med signalværdien i,

at det står sort på hvidt, at man godt må

udtale sig, siger Lene Kastaniegaard.

MISFORSTÅET LOYALITET

Udvalget bag betænkningen konkluderer,

at offentligt ansatte generelt er varsomme

med at udtale sig om deres eget fagområde,

men det er ikke på grund af manglende

regler, mener Jens Peter Christensen.

TEKST METTE MØRK / mem@kommunalbladet.dk / FOTO SCANPIX/BO AMSTRUP,

Offentligt ansatte skal kunne

YTRE SIG

– uden at frygte fyring

– Det skyldes mange andre ting – som

fx at man identificerer sig meget med arbejdspladsen,

at man frygter for karrieren,

at man ikke vil skabe et dårligt arbejdsklima

– og så af misforstået loyalitet: Både

chefer og medarbejdere opfatter loyalitet

som en pligt til IKKE at udtale sig om egne

arbejdsforhold. Men selvom det kan opleves

illoyalt, så er det ikke illoyalt i juridisk

forstand, siger Jens Peter Christensen.

De offentligt ansatte, der så vælger at

taget bladet fra munden i offentligheden,

er som oftest læger, sygeplejersker eller

ingeniører.

– Det er medarbejdere, der identificerer

sig meget med faget. De gør oftere

synspunkter gældende på fagets vegne,

mens det ser ud til, at desto tættere folk

DU MÅ GERNE YTRE DIG KRITISK OM DIN ARBEJDSPLADS, HVIS:

• du præciserer, at du gør det som privatperson

• du ikke offentliggør fortrolige oplysninger

• du sikrer dig, at de faktuelle oplysninger er rigtige


BETÆNKNINGEN

• Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

blev nedsat af justitsminister Lene Espersen i 2004

• Højesteretsdommer Jens Peter Christensen var formand

• Udvalgets betænkning kan findes på www.jm.dk

arbejder på den politisk-administrative

beslutningsproces – fx i ministerier og

på rådhuse – desto mindre ytrer de sig.

Sandsynligvis fordi de i højere grad identificerer

sig med det system, de arbejder for,

siger Jens Peter Christensen.

IKKE NOGET STORT BEHOV

FOR AT YTRE SIG

Udvalgsformanden peger på, at udvalget

ikke er stødt på et massivt behov blandt

offentligt ansatte for at ytre sig.

Men det er vigtigt, at de ansatte tør deltage

i debatten om deres arbejdspladser,

siger HK/Kommunals juridiske konsulent,

Lene Kastaniegaard.

– Vi ved godt, at HK’ere i kommunerne

ikke er dem, der går forrest med offentlig

kritik af deres arbejdsplads. Men vi tror

altså på, at flere ville turde, hvis de var sikret

mod negative reaktioner fra ledelsen,

siger hun.

Udvalget så også på de ansattes meddeleret

– dvs. retten til at videregive fortrolige

informationer, hvis man mener, at der

foregår noget ulovligt. Her konstaterede

udvalget, at der allerede følger meddeleret

af de regler, der findes i dag.

– Allerede nu er der ret vidtgående muligheder for,

at man kan ytre sig kritisk om forholdene på sin

arbejdsplads, hvis man gør det som privatperson,

siger højesteretsdommer Jens Peter Christensen,

der var formand for udvalget om offentligt

ansattes ytringsfrihed og meddeleret.

HVAD SIGER OMBUDSMANDEN?

»Den almindelige loyalitet, man som ansat i en

kommune eller anden offentlig myndighed skylder

sin arbejdsgiver, kan ikke begrunde, at myndigheden

søger at begrænse de ytringer, som den

ansatte fremkommer med uden for tjenesten ...

uanset om der er tale om udtalelser, der er stærkt

kritiske over for den pågældende myndighed.«

Ombudsmanden i en årsberetning

»En kommune reagerede tjenstligt over for en

medarbejder fra socialforvaltningen, efter han i

et interview i lokalavisen havde udtalt sig om

kommunens arbejds- og miljømæssige forhold.

Folketingets Ombudsmand mente ikke, at

medarbejderens udtalelser overskred de retlige

grænser for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Ombudsmanden kritiserede, at kommunen havde

irettesat medarbejderen.«

Eksemplerne er hentet fra bogen

»Håndbog om åbenhed - for offentligt ansatte«

Kommuneinformation 2006

HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 9


tema | kvindelige kommunaldirektører

Kommunalreformen halverer

andelen af kvindelige kommunaldirektører.

HK/Kommunals

næstformand finder tilbagegangen

alvorlig og frygter

langvarige konsekvenser for

ligestillingen.

Da Jane Wiis for nylig blev udpeget

som topchef i den nye Frederikshavn

Kommune, var hun med til at tegne de

sidste streger i et billede, der gennem

ligestillingens optik ser temmelig sort ud.

Hun blev udpeget som den sidste kommunaldirektør

i de nye kommuner, og

dermed står det klart, at der kun er seks

kvinder blandt de 98 kommunaldirektører,

når den nye kommunestruktur er på plads

1. januar næste år.

I dag er der 30 kvindelige kommunaldirektører

i de 270 kommuner.

Og det er en »brand-ærgerlig« udvikling,

mener Bodil Otto, næstformand i

HK/Kommunal.

– Udviklingen er et tilbageslag for ligestillingen

i kommunerne. Den er et udtryk

for, at sammenlægningsudvalgene er

domineret af mænd, og at de fleste borgmestre

er mænd. Jeg tror, at mænd ofte er

utrygge ved at få kvinder ind i ledelsen, og

10 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

derfor har de valgt nogen, der ligner dem

selv, siger Bodil Otto.

Hun er bange for, at udviklingen også

får konsekvenser på længere sigt.

– De mange lysende kvindelige talenter,

som har stået på spring i andet eller tredje

geled i mange mindre kommuner, bliver

nu banket ned i fjerde eller femte position

og får måske aldrig en chance for at blive

topchef, fordi kommunernes direktioner

er blevet endnu mere domineret af mænd.

MAN HAR VALGT ERFARINGEN

Frederiksbergs borgmester Mads Lebech

(K), der er formand for løn- og personaleudvalget

i Kommunernes Landsforening,

beklager også udviklingen, som han har

en lidt anden forklaring på.

– I forbindelse med kommunalreformen

har der været mange kort i spil i kommunerne,

og man har typisk satset på det

sikre og ansat nogle erfarne chefer, der

har været med i rigtig mange år. Kvinder

kan være lige så kvalificerede som mænd,

men ofte har de ikke så meget stående på

deres cv som mændene.

I DJØF er Henrik Ludolph formand for

de offentlige chefer, og han er enig i, at

kommunerne har spillet den sikre hånd i

reform-spillet.

– Politikerne har valgt det, de betragter

som sikre kort, nemlig kommunaldirektører

med erfaring fra de store kommuner.

Indtil nu har der kun været et par

kvindelige kommunaldirektører i de store

kommuner, så man kan da sige, at kommunalreformen

fører til flere kvindelige

TEKST LARS FRIIS/lfh@kommunalbladet.dk

Kun seks kvinder på

toppen

kommunaldirektører i store kommuner,

siger Henrik Ludolph.

I stedet for et tilbageskridt vil han hellere

se det som »små skridt på stedet«.

KVINDELIGE CHEFER ER POPULÆRE

Henrik Ludolph kan også se lyspunkter.

– På de relevante, samfundsvidenskabelige

uddannelser er der en stor andel af

kvinder. Om nogle år vil det helt sikkert

også vise sig ved en vækst i antallet af

kvindelige kommunaldirektører, siger

Henrik Ludolph.

Også Mads Lebech er overbevist om, at

udviklingen snart vender – til kvindernes

fordel.

– Kvinder har lidt under et kønsrollemønster,

som heldigvis er ved at ændre

sig. I dag er det mere almindeligt, at kvinder

også har en pulserende karriere, og

der har været en god udvikling i antallet af

kvindelige chefer på de lavere niveauer i de

senere år. I løbet af de næste 5-10 år vil vi

opleve, at der også kommer flere kvinder

på de allerøverste poster i kommunerne,

siger Mads Lebech.

HK/Kommunals næstformand opfordrer

politikerne til at tage ligestillingen

mere alvorligt.

– De kan fx vise deres interesse for

emnet ved at gå ind i de lokale ligestillingsudvalg.

Indsatsen får en hel anden

bevågenhed, hvis der er politikere med i

arbejdet, siger Bodil Otto.

Læs mere – og mød de seks kvindelige kommunaldirektører

på de følgende side.


TEKST MARIANNE HERTZ KRISTENSEN OG LARS FRIIS / lfh@kommunalbladet.dk / FOTO: ARKIV

kvindelige kommunaldirektører | tema

Opskriften på en kvindelig

kommunaldirektør

Er du født i krebsens, løvens eller skorpionens tegn, lytter du til Lisa Ekdahl, spiller du golf, læser du

hellere bøger end ser tv-serier, kører du Volvo eller Peugeot, og har du en særlig forkærlighed for

hunde af racen West Highland terrier, så har du gode forudsætninger for at blive kommunaldirektør

– også selv om du er kvinde. De nævnte eksempler karakteriserer nemlig mindst to af de seks

kvindelige kommunaldirektører, der er tilbage, når kommunalreformen er gennemført.

Og så er det i øvrigt en god idé at have boet eller gjort karriere i Frederikshavn Kommune …

BIRGIT FOGH RASMUSSEN

51 år, gift, datter på 26 år.

• Cand.scient.pol.

• Ansat i FN med udstationeringer bl.a. i Thailand, Indonesien,

Litauen og Georgien, 1986

• Centralforvaltningschef i Frederikshavn Kommune, 1997

• Kommunaldirektør i Rønne Kommune, 2000

• Direktør i Bornholms Regionskommune, 2003

• Kommunaldirektør Løkken-Vrå Kommune 2004

• Tiltrådt som kommunaldirektør i Ny Lemvig Kommune, 2006

Foretrukne fritidsbeskæftigelse: At være på Samsø, hvor min

mand bor, samt at være sammen med vores datter og hendes

kæreste.

Favoritferiested: Thailand, hvor jeg boede i tre år, og som jeg

elsker.

Senest læste roman: En bog om kvindelivet i Kina under kulturrevolutionen.

Senest købte musik: Mark Knopflers forrige cd.

Foretrukne TV-serie lige nu: Jeg ser ikke TV-serier, da jeg for ofte

har aftenmøder, så jeg ville kun få set en brøkdel af dem.

Foretrukne sport (udøver): Der var engang, da jeg havde tid nok

til at spille golf på meget amatørplan, men det var, før jeg blev

kommunalt ansat! Lige nu får jeg absolut ikke anden motion end

fra bilen og ind på kontoret – og det kan også ses på vægten!

Foretrukne sport (tilskuer): Jeg gider ikke se på andre, der dyrker

motion. Hvis jeg havde tid til det, ville jeg hellere selv dyrke

noget.

Foretrukne avis: Den lokale avis og Berlingske Tidende.

Foretrukne ugeblad: Alt for Damerne, som jeg holder, men

sjældent når at se i.

Foretrukne husdyr: Absolut en hund. Vi havde en dejlig West

Highland terrier, som døde for et par år siden, 14 år gammel, og

jeg savner den stadig, men det ville være synd at få en ny hund,

når jeg næsten aldrig er hjemme.

Bilmærke: Peugeot 306

Stjernetegn: Løve

Dit bedste råd til en menig medarbejder, der gerne vil være leder:

At sørge for at få relevant ledelsesmæssig uddannelse/kurser.

At vise i praksis, at man er interesseret i at påtage sig ansvar ved

at være synlig og på banen, når der skal udføres nye opgaver.

At vise i det daglige arbejde, at man er værdig til at få ansvaret

for ledelse af andre medarbejdere. Specielt for kvinder kan man

tilføje, at de skal turde tro på sig selv, for kvinder er bevisligt bare

bedre ledere!


HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 11


tema | kvindelige kommunaldirektører


TOVE BAISGAARD

56 år, gift, to børn på 32 og 23 år.

• Cand.mag. i historie og samfundsfag

• Startede som gymnasielærer og arbejdede senere i en

faglig organisation

• Forvaltningschef i Galten Kommune, 1992

• Kommunaldirektør i Billund, 1994

• Kommunaldirektør i Ringsted Kommune, 2000

• Tiltrådt som kommunaldirektør i Ny Billund Kommune, 2006

Foretrukne fritidsbeskæftigelse: Frimærker

Favoritferiested: Hele verden – har ikke været det samme sted

to gange.

Senest læste roman: Anne Marie Ejrnæs: Sneglehuset

Senest købte musik: TV-2, De første kærester på månen

Foretrukne TV-serie lige nu: Ser ikke nogen

Foretrukne sport (udøver): Motionscykling

Foretrukne sport (tilskuer): Håndbold

Foretrukne avis: Jyllands-Posten

Foretrukne husdyr: Kat (har haft en)

Bilmærke: Peugeot og Nissan

Stjernetegn: Skorpion

Dit bedste råd til en menig medarbejder, der gerne vil være

leder: Hvis du kan lide at have indflydelse, så tag chancen.

Du skal ikke vente, til du kan det hele, for hvornår kan

man nok? Aldrig!

12 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

SUZANNE AAHOLM

BIRGIT TJELL

46 år, gift, tre døtre på 29, 19 og 18 år.

• Cand.polit.

• Kommunaldirektør i 9 år i Køge Kommune

• Tiltrådt som kommunaldirektør i Ny Køge Kommune,

2006

Foretrukne fritidsbeskæftigelse: Mine børns selskab,

film og snak med veninder og venner, vores hus i

Sverige, løb ved Damhussøen, Leonard Cohen og

Cæcilie Nordby, og så at lave ingenting – bare at

være til.

Favoritferiested: Vores hus i Sverige, men Istanbul og

Spanien står højt på listen.

48 år, gift, to børn på 22 og 17 år.

• Cand.jur.

• Sekretariatschef i Aabybro Kommune, 1984

• Centralforvaltningschef i Frederikshavn Kommune, 1994

• Kommunaldirektør i Bjerringbro Kommune, 1997

• Kommunaldirektør i Kalundborg Kommune, 2005

• Tiltrådt som kommunaldirektør i Ny Kalundborg Kommune, 2006

Foretrukne fritidsbeskæftigelse: Lige for tiden er det arbejdet med

kommunefusionen.

Favoritferiested: Der, hvor jeg kan se og opleve noget.

Senest læste roman: Carmen Bin Laden: I slørets rige.

Senest købte musik: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har

købt en CD til mig selv.

Foretrukne TV-serie lige nu: Nyhedsudsendelserne.

Foretrukne sport (udøver): Jeg elsker sport, men det bliver ikke

til så meget som udøver. Tidligere har jeg dyrket meget sport,

fx håndbold, svømning og badminton.

Foretrukne sport (tilskuer): Håndbold, cykling og fodbold.

Foretrukne avis: De lokale aviser, Børsen og Jyllands-Posten.

Foretrukne ugeblad: Jeg læser ingen traditionelle dameblade.

Foretrukne husdyr: Familien har en hund – en puddel.

Bilmærke: Volvo

Stjernetegn: Krebs

Dit bedste råd til en menig medarbejder, der gerne vil være leder:

Mærk efter i maven, om du har lyst og ambitioner. Når du har

truffet valget, skal du selv sætte dagsordenen og ikke lade andre

beslutte for dig. Så er det ikke så kompliceret.

Senest læste roman: Hanne Vibeke Holst,

Kongemordet.

Senest købte musik: Lisa Ekdahl: Ulyckssyster.

Foretrukne husdyr: Min kat, som er gråstribet.

Bilmærke: Tja, der er jo drømmene, og så er der

realiteterne. Det sidste handler om en Folkevogn.

Stjernetegn: Krebs

Dit bedste råd til en menig medarbejder, der gerne

vil være leder: Du skal identificere og dyrke dine

særlige stærke kompetencefelter og dit personlige

bidrag til den ledelsesmæssige opgave, og du skal

finde og bruge personer i organisationen, der vil

sikre, at du får ansvarsopgaver, der synliggør dit potentiale.

Herudover skal du ruste dig med modet til at

begå fejl – også i fuld offentlighed – og lære af dem.


ANETTE LAIGAARD

53 år, gift, mor og stedmor til 5 drenge i alderen 21-31 år.

• Uddannet socialrådgiver, lederuddannelse fra Forvaltningshøjskolen

• Leder i mere end 20 år i både den private og den offentlige

sektor

• Direktør for social og psykiatri i Storstrøms Amt, 1994

• Administrerende direktør (kommunaldirektør), Karlebo

Kommune, 2002

• Tiltrådt som administrerende direktør (kommunaldirektør)

i Ny Fredensborg Kommune, 2006

Foretrukne fritidsbeskæftigelse: At lave god mad til venner

og familie.

Favoritferiested: Merindol i Provence, hvor vi råder over

en herlig bolig 11 uger om året.

Senest læste roman: Leif Davidsen, Den ukendte hustru.

Senest købte musik: Bruce Springsteen, We Shall Overcome

Foretrukne TV-serie lige nu: Jeg ser sjældent fjernsyn,

så det med serier går bare ikke.

Foretrukne sport (udøver): Golf

Foretrukne sport (tilskuer): Det når jeg aldrig.

Foretrukne avis: Weekendavisen

Foretrukne ugeblad: Jeg prioriterer en god bog.

Foretrukne husdyr: Min lille West Highland terrier, som

desværre er ved at være ret gammel.

Bilmærke: Volvo

Stjernetegn: Skorpion

Dit bedste råd til en menig medarbejder, der gerne vil

være leder: Hvis du får energi af at hjælpe andres udvikling

på vej og glæder dig over de resultater, andre når

med baggrund i mål og de krav, du har været med til at

sætte, så er basis for at blive en god leder i orden.

JANE WIIS

41 år, gift, ingen børn.

• Uddannet cand.scient.pol.

• Blaabjerg Kommune, 1991

• Københavns Kommune, 1993

• Konstitueret kommunaldirektør, Greve Kommune, 1999

• Vicekommunaldirektør, Greve Kommune, 2000

• Konsulent hos Muusmann og Niras, 2005-2006

• Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune fra 1. maj 2006

Foretrukne fritidsbeskæftigelse: Mad, golf og ski

Favoritferiested: Rom

Senest læste roman: Dan Brown, Digital Fortress

Senest købte musik: Lisa Ekdahl Sings Salvadore Poe

Foretrukne tv-serie lige nu: Gilmore Girls

Foretrukne sport (udøver): Golf

Foretrukne sport (tilskuer): Amerikansk fodbold

Foretrukne avis: Politiken

Foretrukne ugeblad: Køber ikke ugeblade

Foretrukne husdyr: Hund (Berner Sennen). Ejer ikke en på nuværende

tidspunkt, men derimod katten Simba (British Shorthair).

Bilmærke: Alfa Romeo 156

Stjernetegn: Løve

Dit bedste råd til en menig medarbejder, der gerne vil være leder:

Bliv opdaget. Vis, at du har ledertalent og gerne vil bruge det.

SIDSTE: NU SYV KVINDELIGE KOMMUNALDIREKTØRER

Efter Kommunalbladets deadline blev det offentliggjort, at

også Glostrup får en kvinde på posten som kommunaldirektør,

nemlig Lone Lyrskov Jespersen. Hun kommer fra en stilling

som konstitueret kommunaldirektør i Give.


HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 13


Kvinder er bare tilfredse, når tingene

lykkes og bliver fikset, og så er de videre.

De fleste mænd evner til gengæld at

stoppe op og glæde sig over selv de mindste

sejre, så alle lægger mærke til dem.

Denne forskel på kønnene er en af

de væsentlige forklaringer på, at mænd

sidder på langt de fleste lederstillinger i

både den offentlige og den private sektor

i dagens Danmark. Det mener Jane Wiis,

der i begyndelsen af april fik jobbet som

kommunaldirektør i den nye Frederikshavn

Kommune.

– Selvfølgelig bygger den konstatering

ikke på videnskabelige studier. Man kan

sige, at det er nogle iagttagelser, jeg har

gjort, tilføjer hun med et glimt i øjet.

At hun selv er kommet med i den meget

eksklusive klub af kvindelige kommunaldirektører,

som – når kommunalreformen

er fuldbyrdet – kun vil have 6 medlemmer

ud af i alt 98, har hun ikke let ved at gengive

opskriften på.

Ingredienserne er en stor portion tilfældighed,

men en af grundsubstanserne er

en ret tidlig lyst til at organisere og lede,

14 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

TEKST MARIANNE HERTZ KRISTENSEN OG LARS FRIIS / lfh@kommunalbladet.dk / FOTO: PRIVAT

Hvis en kvinde har lyst til at blive leder, skal hun sørge for at blive bedre til

at gøre opmærksom på sig selv. Men hun skal også sikre sig, at hun er i nærheden

af nogen, der opdager hende. Sådan lyder rådene fra den sjette – og sidst udnævnte –

kvindelige kommunaldirektør i de nye kommuner.

KVINDE, SØRG

FOR AT BLIVE

OPDAGET

fx i skolepatruljen, i elevrådet, hvor hun

blev formand, eller som aktiv i studenterpolitik.

– Det har altid været naturligt for mig at

påtage mig lederrollen, men jeg har også

været heldig, at nogen har opdaget mig

og har sørget for, at jeg kunne udvikle mit

talent. Det betød, at jeg tidligt fik et stort

ansvar og lærte, hvordan en kommune

fungerer.

Naturlige talenter er altså ikke tilstrækkelige,

hvis ingen får øje på dem, og Jane

Wiis tror, at det har været hendes held at

havne i arbejdsfællesskaber med en stribe

mentorer, både kvindelige og mandlige,

der har haft blik for hendes evner. De har

set hende og turde betro hende nogle

ansvarsfulde opgaver, hvor hendes lederevner

kunne bruges og udvikles.

Hun mener, at især kvindelige ledertalenter

har det med at blive overset.

– Jeg var ikke opmærksom på den

problematik i første halvdel af min karriere,

hvor jeg bare knoklede på og ikke

følte, at der var nogen særlig forskel på

mænd og kvinders muligheder. Jeg er nok

blevet mere opmærksom og måske mere

feministisk med tiden, konstaterer hun

eftertænksomt.

Dermed er vi tilbage ved indledningens

konstatering af en kønsforskel, som hun

med et stort smil betegner som »pisseirriterende«:

– Mænd er hurtige til at stille sig frem

og tage æren for noget, de har gjort. At

sige: »Det var mig«. Kvinder er mere

fokuserede på at løse opgaven og komme

videre. Det er tydeligt i mange sammenhænge

og fx en af de afgørende forskelle

i fx herre- og kvindefodbold. Mændene

kaster sig over hinanden og hylder helten,

når der er scoret. Kvinderne vender straks

rundt og løber til midterlinjen for at sætte

spillet i gang igen, siger Jane Wiis, der selv

har spillet fodbold og stadig gerne kaster

sig ud i en kamp, når arbejdslivet ellers

giver plads til holdsport.

EMPATI KAN IKKE LÆRES

Hendes bedste råd til kvinder med ambitioner

er, at de skal vedgå sig og vise, at de

har ledertalent.


– Jeg har fx ikke været bange for at

markere mine egne meninger om en sag.

Og jeg har vist, at jeg er meget målrettet

og resultatorienteret, fortæller hun.

Hun beskriver sine ledetråde med tre

ord: Balance, timing og koordinering.

– Ledelse er som at være en linedanser,

der selvfølgelig skal have de grundlæggende

egenskaber, nemlig fagligheden og

de sociale kompetencer,

før hun bevæger sig ud

på linen. Det faglige kan

læres, men man kan ikke

lære at holde af mennesker,

hvis man ikke gør

det i forvejen. Det empatiske og intuitive

skal man have med sig. Linedanserens

succes betinges herefter af, at hun er i

stand til at finde balancen, koordinere

sine bevægelser og time sine skridt – det

gælder også i ledelse, mener Jane Wiis.

Og når det handler om hendes egen

rolle som talentspejder, er der til gengæld

ikke tvivl om, at hun i særlig grad vil kigge

efter egenskaber, der traditionelt betegnes

som kvindelige.

Empati er ikke noget,

der kan læres.

Det er et naturtalent.

– Evnen til indlevelse er en meget

væsentlig egenskab i moderne ledelse, og

selv om det ikke er kønsspecifikt, så kan

det være vanskeligt for mange mænd at

træde ud af den stereotype manderolle,

når de er på arbejde. For dem er omsorg

ofte noget, man kun tænker på i forhold til

sin nærmeste familie, og de er bange for at

miste prestige og status, hvis de begynder

at tænke omsorg ind i

arbejdslivet. Men teamorientering,

vidensdeling

og sociale aspekter fylder

mere og mere på moderne

arbejdspladser, og

det kræver mere empati i ledelsen.

Når man så skal balancere mellem de

hårde og bløde lederegenskaber, gælder

det om at »time« sine beslutninger og

handlinger.

– Når man fx rådgiver en borgmester,

må man på et tidspunkt beslutte, hvornår

en sag er belyst tilstrækkeligt. Der skal

man tage rollen som beslutningstager

alvorligt. Man kan ikke blive ved med at

undersøge og føre dialog i det uendelige,

kvindelige kommunaldirektører | tema

Frederikshavns nye kommunaldirektør Jane Wiis mener selv, at det har været hendes held at have en række mentorer, der har haft blik for hendes evner.

for så ender sagen med at blive overbelyst

og forvirrende, og det er lige så forkert,

som hvis den er underbelyst, siger Jane

Wiis.

EN DÅRLIG START

Trods talentet for ledelse betegner hun

det ikke som nogen oprindelig idé, at hun

målrettet ville gå efter et job som topleder i

en offentlig eller en privat virksomhed, da

hun i 1990 fuldendte statskundskabsstudiet

på Aarhus Universitet. Og det første år

med titlen »cand.scient.pol.« gav absolut

heller ikke næring til stjernedrømme, hvis

de havde været der.

– Jeg var arbejdsløs. Ca. 100 nye scient.

pol.-kandidater blev sendt på gaden det år,

og der var næsten ikke nogen job at søge,

fortæller Jane Wiis.

Da hun endelig fik foden inden for

døren til arbejdsmarkedet, gik det til gengæld

hurtigt med at få ansvar. Efter nogle

få år sad hun i en chefstol i Københavns

Kommune.

– Jeg blev chef for vejdriftsafdelingen,

der stod for vedligeholdelsen af samtlige


HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 15


tema | kvindelig kommunaldirektør


veje i Københavns Kommune. Dermed fik

jeg ansvaret for et driftsbudget på 300-400

mio. kr. Det svarer til det samlede budget

for en lille kommune.

Karrierekursen i kommunen havde

indtil det tidspunkt fulgt en lidt tilfældig

bane fra fuldmægtig

over vicekontorchef til

kontorchef for internationalt

kontor.

– At være ansat på

et rådhus er en god

uddannelse i at arbejde

i en politisk organisation,

fordi man

sidder tæt på både den

politiske og den administrative

ledelse.

10 ÅR ÆLDRE PÅ ÉT ÅR

Endnu mere fart kom der på, da hun i 1999

søgte og fik jobbet som vicekommunaldirektør

i Greve Kommune. Dagen før hun

tiltrådte, blev kommunaldirektøren fyret.

– Jeg blev konstitueret kommunaldirektør

og dermed sat i spidsen for et

rekonstruktionsarbejde, der blandt andet

gik ud på at genskabe tilliden i kommunens

ledelse. Det krævede en stor indsats.

I løbet af det år blev jeg 10 år ældre, fortæller

hun.

En af hendes metoder, som førte til positive

resultater, var at få de 4.000 medar-

16 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

Det kan være vanskeligt

for mænd at træde ud af

den stereotype manderolle,

når de er på arbejde.

For dem er omsorg ofte

noget, man kun tænker

på i forhold til sin

nærmeste familie.

– DERFOR VALGTE VI JANE WIIS

Ifølge Erik Sørensen, borgmester og formand for sammenlægningsudvalget

i Frederikshavn Kommune, er Jane Wiis valgt ud fra hendes

mange erfaringer på det ledelsesmæssige felt i hendes kommunale

karriere, især når det handler om det udviklingsmæssige, nytænkende

og dynamiske. Aldersmæssigt ligger hun også et passende sted i

forbindelse med det generationsskifte, kommunen er i gang med.

At hun er kvinde, har ikke spillet ind i ansættelsesudvalgets overvejelser,

fortæller Erik Sørensen.

– I sidste runde var der faktisk kun kvindelige ansøgere tilbage, men

det skyldtes, at de var de mest kvalificerede, siger han.

I den nye Frederikshavn Kommune er to af direktionens seks medlemmer

dermed kvinder.

bejdere til at bruge mere tid på fremtiden

end på gamle konflikter.

– Kriser løses ikke ved at dvæle ved

fortiden og fastholde gamle metoder. Der

skal noget nyt til, så man får folk til at

kigge ud af forruden i stedet for at skule

ud af bagruden.

Ud fra den filosofi

var det helt naturligt,

at hun ikke søgte

jobbet som kommunaldirektør

i Greve,

da posten igen skulle

besættes.

– Jeg havde styret

et meget skarpt forløb

som nyansat og konstitueret,

og jeg havde

helt naturligt måttet

tage mange upopulære beslutninger i den

proces. På den baggrund trængte organisationen

til noget frisk blod på posten

som kommunaldirektør.

Selv om det ikke var let at træde et trin

ned og indtage den stilling som vicekommunaldirektør,

hun oprindeligt var ansat

til, blev hun fire år i jobbet og nåede at

forlænge sin kontrakt, inden hun gik efter

nye udfordringer i et privat konsulentfirma.

–- Jeg fik et tilbud, og det er nok ret

typisk for mig, at jeg bliver nysgerrig, når

der er noget, jeg ikke har prøvet før.

Nu er hun så tilbage i den offentlige

sektor – og endda i Frederikshavn, hvor

hun er vokset op og har gået i gymnasiet.

LEDERJOB SKAL VÆRE

KVINDEVENLIGE

Jane Wiis tror på, at der er mange kvinder,

der gerne vil være ledere. Men de har ikke

lyst på de vilkår, der er i dag.

– Kvinderne holder sig tilbage for at

beskytte familien. De kan ikke få familielivet

til at fungere med en arbejdsdag på 12

timer. Hvis jeg selv havde fået børn, ville

jeg bestemt også grundigt have overvejet,

hvilke stillinger jeg havde søgt, mens

børnene var små.

Hun mener, at man i højere grad skal

indrette lederjobbene efter kvindernes

behov og tror samtidig, at det er den vej,

det går i moderne ledelse.

– Det kan jo ikke passe, at der fx kun er

6 kvinder ud af 98 kommunaldirektører.

Det er virkelig flovt. Det burde være

naturligt, at der sidder flere kvinder i

toplederstillinger. Men heldigvis tror jeg,

det går den rigtige vej. Ellers havde jeg jo

heller ikke siddet her i dag. Der er sket

meget sammenlignet med for 30 år siden

– og kønsroller er svære at vende med et

snuptag, siger Jane Wiis.

Hun mener, at der allerede om 10 år er

væsentligt flere kvinder i kommunernes

ledelser.


TEKST METTE MØRK / mem@kommunalbladet.dk / FOTO JONAS AHLSTRØM

Antropolog, dr.phil., chefredaktør m.m. Anne Knudsen holdt hovedoplægget på konferencen. Hun talte om, hvordan vi har frembragt en generation

opdraget af »professionelle« – læs: pædagoger – som bevæger sig både i terapisamfundet og guldgraverland. Den nye generation vil have eksperthjælp

til at klare de fleste tilskikkelser i deres liv, samtidig med at de er opdraget til at kontrollere, tage ansvar og være deres egen lykkes smed.

Velfærd

i et vadested

Godt 100 HK’ere var først i maj samlet til konferencen »Velfærden i vadestedet«, arrangeret

af HK/Kommunals socialpolitiske udvalg. Ti forskellige oplæg gav inspiration og ny viden til

deltagerne – vi bringer et lille udpluk.

SAGSBEHANDLERE KAN IKKE FORMIDLE JOB

Udvikler jobformidlingen sig i Danmark, som den fx har gjort

i Australien, er det ikke her, kommunale sagsbehandlere skal

forvente at finde sig et nyt job.

Det slog arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen fast i sit

oplæg »Andre aktører i beskæftigelsespolitikken. Erfaringer fra

Holland og Australien«.

– I Australien er branchen »af-professionaliseret«. De private

aktører siger lige ud, at traditionelle sagsbehandler-kompetencer

ses som barrierer for at få folk hurtigt i arbejde, sagde

Flemming Larsen.

Han pegede på, at man i landet »down under« har stor fokus

på effekter. Aktørerne tjener mere, jo flere de får ud i job.

– Derfor kræver det en høj grad af kynisme hos medarbejderne,

som en offentligt uddannet sagsbehandler ofte ikke kan

leve op til, for de er opdraget til om ikke at behandle alle lige,

så i det mindste at gøre noget for alle. Men den indstilling duer

ikke, hvis man er bonusaflønnet, sagde Flemming Larsen.

Forskeren kunne godt forestille sig, at der også herhjemme

vil komme et stadig større politisk pres efter hurtige effekter.

– Det skal man være meget opmærksom på, for det bliver en

udfordring for sagsbehandlernes faglighed, sagde han.

Læs mere i Kommunalbladet nr. 5, hvor vi bragte et længere

interview med Flemming Larsen.


HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 17


konference | velfærd


VOXPOP

Vi spurgte fem konferencedeltagere: Hvad er din største faglige udfordring lige nu?

HISTORIEN OM LENE

Læn dig lige tilbage og nyd en positiv historie fra et område,

hvor de ellers ikke hænger på træerne. Den blev – sammen med

meget mere – fortalt på konferencen af direktør Hans Lassen,

firmaet SISYFOS, der holdt oplægget »Ind fra kanten - den gode,

personlige historie overbeviser om, at det kan lade sig gøre«:

»Lene er uddannet social- og sundhedshjælper, men har været

på sygedagpenge og kontanthjælp i i alt 6 år på grund af en

arbejdsskade i skulderen. Lene kommer med i en gruppe af kontanthjælpsmodtagere,

der skal hjælpe hinanden til at komme

videre. I gruppen fortæller hun, at hun hele sin barndom har fået

tudet ørerne fulde med, at hun ikke har et klap forstand på tal.

Alligevel er hun kasserer i rideklubben, hvor hun får styr på et

rodet regnskab. Lene begynder at få øje på, at der vist er noget,

18 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

DORTE HOFF ERICHSEN,

JOBKONSULENT, JOBCENTER

LANGELAND:

– Mobilitet. Det er rigtig svært at få

langelænderne til at rejse efter job.

Mange af dem har ikke engang

lyst til at flytte sig fra fx syd-øen til

nord-øen. Så det er en stor udfordring

at få dem til at indse, at det

kan de blive nødt til.

SØREN SKIBSTED, TEAMLEDER,

FREDERIKSVÆRK KOMMUNE:

– At nå det daglige arbejde, samtidig

med at jeg skal bruge en masse tid på at

forberede vores sammenlægning med

Hundested. Det tager rigtig meget tid at

harmonisere vores forskellige måder at

gøre tingene på.

BIRGIT MOGENSEN, UNDERVISER/VEJLEDER,

UNDERVISNINGSCENTERET FOR INDVANDRERE, KØBENHAVN:

– Min – og vores – største udfordring er at få lov og tid til at opkvalificere borgerne

ordentligt, før de bliver sendt ud i job. Det nytter ikke noget, at de ryger hurtigt ud i

et rengøringsjob, hvis de ikke er klar. Så kommer de jo bare tilbage til os igen.

hun kan – og ender med at finde et fast fleksjob med ansvar for

regnskaber og kundekontakt hos en klinik for alternativ behandling.«

Hans Lassens pointer med Lenes historie var:

• Husk at udforske og teste borgernes budskaber fra opvæksten.

Det kan være, at de ikke passer – som Lenes historie

om, at hun ikke havde forstand på tal.

• Find og undersøg borgernes skyggekompetencer – det, de

kan, men måske ikke har formelle papirer på.

• Find og undersøg borgernes netværk.

• Borgerne vil gerne hjælpe hinanden. Derfor er grupper et vigtigt

redskab.


PER NIELSEN, FULDMÆGTIG

PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET,

RINGE KOMMUNE:

– Jeg skal sidde i det nye jobcenter,

og jeg tror, det bliver en stor opgave

at få de to kulturer fra AF og kommunerne

til at smelte sammen. Vi har

nok en del fordomme om hinanden.

Læs mere om konferencen på

www.hkkommunal.dk/social

BETTINA POST, NÆSTFORMAND,

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING:

– Lige nu ligger der en kæmpe opgave i at

forebygge, at de nye kommuner bliver tømt

for socialfaglige medarbejdere før 1. januar

2007. Folk rejser, og mange steder mangler

der allerede nu personale. For det er hårdt

både at klare den daglige drift og samtidig

udvikle nye arbejdspladser. Kommunerne

må indse, at de er nødt til at give medarbejderne

ordentlige vilkår.

velfærd | konference

MPP

MPP


HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 19


pension | tjenestemænd

Tjenestemænd mister op

mod 70.000 kr., hvis de forlader

arbejdsmarkedet, inden

de er 62 år. Beregningerne er

dybt ulogiske, mener en fuldmægtig

i Århus Kommune.

Pensionsberegninger for

tjenestemænd uden logik

Fuldmægtig Kurt Lundskov har sat

flere pensionseksperter i gang med

at lave beregninger over tjenestemænds

pension.

Han kan simpelthen ikke få sine udregninger

til at stemme med, hvad der for

ham er rimeligt og ikke mindst logisk.

For ham at se betyder den manglende

logik, at en tjenestemand, der går fra som

fx 60-årig, vil miste 3.500 kr. om året indtil

sit 80. år. Det løber op i 70.000 kr.

Kurt Lundskov er selv netop fyldt 60 år

og har sidste arbejdsdag med udgangen

af juni måned efter mere end 30 år i Århus

Kommune. Han er ansat i social- og beskæftigelsesafdelingen

p.t., men har haft

de fleste af sine arbejdsår som fuldmægtig

i forvaltningens personaleafdeling. Derfor

har han et vist kendskab til fortolkning

af reglerne om løn og pension, og da han

havde besluttet sig for at gå på pension,

begyndte han at dykke ned i regler og

beregninger. Men der var to ting, som

virkede helt forkert for ham.

• Pensionsfradraget på fx 10 pct. foretages

af hele førtidstillægget (»65-tillægget«)

– og tilmed også af det halve tillæg, som

man end ikke får udbetalt, hvis man går

fra mellem 60 og 62 år.

• Ydermere fortsætter procent-fradraget af

»65-tillægget«, efter man er fyldt 65, på

trods af at man ikke får tillægget mere.

20 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

– Der må være nogle, som enten administrerer

reglerne forkert eller simpelthen

fejlfortolker dem, for der bliver udbetalt

for lidt i forhold til, hvad der er logisk,

lyder det fra Kurt Lundskov.

Han kan ikke finde belæg for de

gældende modeller i hverken pensionsregulativet

eller aftale om førtids-pensionsfradrag.

POLITISK STUDEHANDEL

Kurt Lundskov har efterhånden spurgt

mange steder, hvad meningen er. Og

alle steder er svaret det samme: »Det ser

godt nok ikke logisk ud, men det er ikke

forkert.«

Og i HK/Kommunal medgiver sagsbehandler

Flemming Nielsen, at der

pensionsteknisk ikke er megen logik at

hente. Der er tale om en politisk handel,

da efterlønnen blev ændret i 1998 i forbindelse

med pinsepakken.

– Øvelsen dengang handlede i virkeligheden

om at få folk til at gå senere

på efterløn. Derfor måtte man sidestille

vilkårene for tjenestemænd og overens-

DET SIGER »AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG« (25. august 1999)

§1: Når en tjenestemand i henhold til §3 i Pensionsregulativet begærer

afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes egenpensionen med

følgende fradrag:

10% ved fratræden som 60-årig

7% ved fratræden som 61-årig

4% ved fratræden som 62-årig

3% ved fratræden som 63-årig

2% ved fratræden som 64-årig

§2: Ved fratræden inden det fyldte 62. år nedsættes egenpensionen

desuden med et fradrag, der udgør et beløb svarende til 50% af

vedkommendes tillæg efter §6, stk. 3 i Pensionsregulativet.

Fradraget vedvarer indtil det 65. år.


TEKST MOGENS JEPSEN / mkj@kommunalbladet.dk / FOTO JOACHIM LADEFOGED

komstansatte, og derfor har man nu nogle

regler, som kan virke kryptiske.

Derfor er det, der i udregningerne

virker ulogisk og nærmest afstraffende for

tjenestemænd, ikke forkert.

Man har ganske enkelt villet gøre det

ufordelagtigt i form af en økonomisk

ørefigen for tjenestemænd at gå fra som

60-årig.

Og der er ikke noget at gøre ved de

ulogiske beregninger lige nu.

– En ændring vil kræve en lovændring.

Og den kræver som minimum, at alle organisationer

med tjenestemænd vælger at

prioritere det ved de næste overenskomstforhandlinger

i 2008, siger HK/Kommunals

formand, Kim Simonsen.

En aktiv tilværelse

– hele livet

BEREGNING AF PENSION – MED OG UDEN LOGIK

Har du sikret dig og dine nærmeste, så I kan opretholde det gode liv – så længe

I lever? Læs om dine muligheder på www.sampension.dk

I SAMPENSION har vi ansvar for 280.000 menneskers pension i Kommunernes

Pensionsforsikring, StK:Pension, Grafisk Pension og PMF-Pension.

SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB . Tuborg Havnevej 14 . DK - 2900 Hellerup . Tlf. 77 33 18 77

Sådan

er det

pension | tjenestemænd

Sådan bør

det være

– mener

Kurt Lundskov

Difference

årligt

Pension som 60-årig 143.286 143.286

50% førtidstillæg (35.278) 17.639 17.639

-10% af pension -14.328 -14.328

-10% af førtidstillæg -3.527 -1.763

Årligt 60.-64. år 143.070 144.834 1.764

Fra 65. år

Pension 143.286 143.286

-10% af pension -14.328 -14.328

-10% af førtidstillæg -3.527 0

Årligt fra 65. år 125.431 128.958 3.527

Ruth Marianne Ekelund

er 58 år og arbejder i

Søllerød Kommune.

HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 21


22 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006


HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 23


noter

Ferie på dagpenge

I løbet af april måned dumper en såkaldt optjeningsmeddelelse ind ad

brevsprækken til alle, som har ret til feriedagpenge i det kommende

ferieår på grundlag af ydelser fra a-kassen.

Har man fået dagpenge i et helt år, har man ret til op til fem ugers ferie

på feriedagpenge.

Ret til feriedagpenge har de, der i løbet af 2005 har modtaget ydelser

fra enten a-kassen eller syge-/barselsdagpenge fra kommunen. Efterløn

og befordringsgodtgørelse giver ikke ret til feriedagpenge.

For at få pengene udbetalt skal man bruge egen optjent ferie først og

enten være i beskæftigelse eller være arbejdsløs og opfylde de almindelige

betingelser for ret til dagpenge. Også en række andre betingelser skal

være opfyldt. Dem kan man se på optjeningsmeddelelsen.

Der gælder specielle regler for medlemmer, der har afsluttet en uddannelse

i løbet af ferieåret, og som vælger at bruge uddannelsen til en ny

dagpengeret. Spørg i den lokale HK-afdelings a-kasse.

Hvis du har mulighed for at få feriedagpenge, kan du nemt og hurtigt

ansøge om dette via mitHK. Ansøgning om feriedagpenge skal være HK i

hænde senest den 31. maj efter ferieårets udløb.Rygere i

Ølgod fik

akupunktur

100 rygende medarbejdere tog imod tilbuddet,

da Ølgod Kommune i foråret tilbød dem

akupunktur mod smøg-trangen.

– Vi havde håbet på 25 tilmeldte, og hvis

bare en blev røgfri, kunne det faktisk opveje

det, en ryger statistisk set koster samfundet.

Men vi endte altså med mange flere, siger

overassistent Elin Thorup.

Hun understreger, at tilbuddet er helt

uden løftede pegefingre.

– Det er en hjælp til dem, der vil være

røgfrie, men har brug det sidste skub.

Samarbejdsudvalget undersøgte flere

muligheder og endte med at vælge akupunktur.

De ansatte fik valget mellem nåleakupunktur

og laserakupunktur til dem med

nåleskræk. Behandlingen tog 10-15 minutter,

og akupunktørens mål er, at halvdelen gerne

skal være røgfri eller have et stærkt nedsat

forbrug efter tre måneder.

En af dem, der allerede nu er røgfri, er

SFO-leder Hanne Kristensen, der har røget

i 25 år. Hun har prøvet på at stoppe med at

ryge flere gange.

– Da jeg så tilbuddet, tænkte jeg, at nu

skulle det være. Der er altid en eller anden

undskyldning for at udskyde rygestoppet,

men nu var muligheden der, siger hun.

For at se resultatet af behandlingen bliver

der sidst i maj sendt et spørgeskema rundt til

deltagerne. (mhk)


VEU-godtgørelse og feriedagpenge

– ny procedure i HK

Den 1. april 2006 omlagde HK administrationen af VEU-godtgørelse/feriedagpenge,

så al behandling af ansøgninger og udbetalinger

vil blive foretaget fra fem regionale kontorer. Det betyder,

at du skal kontakte det regionale kontor, din afdeling hører under,

hvis du vil have VEU-godtgørelse/feriedagpenge eller har spørgsmål.

Formålet med omlægningen er at opnå en større effektivisering

områderne og at få samlet vores viden til gavn for medlemmerne.

Du kan finde dit regionale kontor i skemaet herunder.

Din afdeling

HK København

HK Nordsjælland

HK Bornholm

HK Sjælland

HK Centrum Sjælland

HK Vestsjælland

HK Næstved

HK Storstrøm

HK Nordjylland

HK Vendsyssel

HK Thisted

Når regeringen taler om velfærd, betyder det åbenbart, at regeringen

vil halvere dagpengene for de unge mellem 25 og 29 år.

HK Viborg-Skive

HK Djursland-Kronjylland

HK Østjylland

HK Herning

HK Holstebro

HK Struer

HK Sønderjylland

HK Odense

HK Svendborg

HK Lillebælt

HK Horsens

HK Vejle

HK Esbjerg

HK Kolding

HK Sønderborg

HK Varde-Grindsted

Dit regionskontor

HK Region Hovedstaden

Artillerivej 30, box 333

0900 København C

Tlf. 33 30 20 00

HK Region Sjælland

Munkholmvej 17,

4300 Holbæk

Tlf. 33 64 16 00

HK Region Nordjylland

Hasserisvej 124

9000 Aalborg

Tlf. 33 64 13 04

HK Region Midtjylland

Boyesgade 3

8800 Viborg

Tlf. 33 64 12 00

HK Region Syddanmark

Borgmester Finks Gade 5

6200 Aabenraa

Tlf. 73 32 60 70

HELLE THORNING SCMIDT I EN TALE 1. MAJ

ENGANGSUDBETALINGER FRA KRITISK SYGDOM

Noten i sidste HK-blad om HK’s forsikringstilbud, Kritisk

Sygdom, gav det indtryk, at der er tale om årlige udbetalinger

fra forsikringen. Men sådan forholder det sig ikke.

Udbetalingen fra forsikringen er et engangsbeløb.

Afhængigt af, hvilken alder man har på diagnosetidspunktet,

vil engangsbeløbet udgøre følgende:

Alder Udbetaling

Børn (6 mdr. til 18 år) 32.500

Til og med 55 år 79.100

56 år 71.300

57 år 63.300

58 år 55.400

59 år 47.600

60-65 år

Læs mere på www.hk.dk/forsikring

39.500

FAMILIEBEHANDLING

Børns problemer skal løses i familien

Viden om og erfaring med

Familier og gravide med sociale, psykiske eller

misbrugsproblemer.

Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom

og senabstinenser.

Spiseforstyrrelser, voldelig adfærd, chok-traumer.

Vi tilbyder

Familiebehandling døgn/ambulant

Konsulentbistand

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,

75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 25


noter

26 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

KOMMUNERNE VIL IKKE

ADMINISTRERE FLEKSYDELSE

Står det til regeringspartierne, de

radikale, SF og Socialdemokratiet,

skal kommunerne snart overtage

administrationen af ordningen

med fleksydelse.

Men det fraråder KL kraftigt.

– Den lille sagsmængde – i

gennemsnit kun ca. 17 borgere pr.

kommune – vil gøre det vanskeligt

for kommunerne at opbygge og

vedligeholde den nødvendige

ekspertise, så borgerne i alle

tilfælde vejledes korrekt. Desuden

vil det blive uforholdsmæssigt

dyrt at opnå it-understøttelse til

opgaven, siger formanden for KLs

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg,

borgmester Erik Nielsen (S).

KL har undersøgt, om KMD

eller et privat pensionsselskab vil

levere en it-løsning, men har fået

besked om, at det ikke vil kunne

svare sig at udvikle en. Derfor vil

de kommunale sagsbehandlere

være tvunget til at nøjes med

et simpelt regneark for at løse

opgaven.

KL peger på, at de argumenter,

der i 2001 talte for, at fleksydelsen

skulle administreres af staten,

stadig gør sig gældende.

– Vi savner en saglig begrundelse

for, at vi skal overtage

opgaven. Jeg håber derfor, at

regeringen og Folketinget vil tage

spørgsmålet op til fornyet overvejelse,

siger Erik Nielsen (S).

KL vil nu sende et brev til

ordførerne for de partier, der står

bag lovforslaget. (lsr)

Dårligt arbejdsmiljø

kan koste 2 mia. kr.

Et godt arbejdsmiljø for de offentlige ansatte er dumpet langt ned på dagsordenen

i forbindelse med kommunalreformen. Så langt, at det kan få personlige

omkostninger for medarbejderne og koste samfundet omtrent 2 mia. kroner.

Det konkluderer en ny rapport »Strukturændringer set i et arbejdsmiljøperspektiv«,

der er lavet på foranledning af de tre branchearbejdsmiljøråd inden

for Finans/Offentlig Kontor & Administration(3BAR), Social & Sundhed samt

Undervisning & Forskning. De tre råd repræsenterer til sammen i alt 600.000

offentlige ansatte.

Ud fra en lang række kvalitative interviews med offentlige ledere og

medarbejdere peger rapporten på, at ledernes adfærd er alt afgørende for en

god atmosfære på arbejdspladsen. Men at de offentlige ledere ikke prioriterer

det gode arbejdsmiljø højt nok, fordi de er dybt begravede i mere praktiske og

organisatoriske opgaver i forhold til strukturreformen.

Derfor søsætter 3BAR nu et projekt med navnet »Vejen til den gode

atmosfære«. Formålet bliver at finde frem til, hvordan det gode arbejdsmiljø en

gang for alle kommer med i beslutnings- og forandringsprocessen, før det er

for sent. (lsr)

Ansøgeres privatøkonomi tjekkes

Det var skudt noget over målet, da Frederiksværk Kommune for nylig annoncerede

efter to nye sagsbehandlere, og i annoncen skrev: »Vi indhenter [.]

oplysninger om privatøkonomi«.

Det erkender kommunens nye personalechef, Kim Nissen.

Kommunen søgte efter en børnesagsbehandler og en sagsbehandler, der

skulle arbejde med familier med handicappede børn. Begge stillinger var med

kompetence til at iværksætte og henvise til foranstaltninger, og det var bl.a.

begrundelsen for at ville tjekke, om ansøgeren stod i Ribers.

– Jeg har ikke set den pågældende annonce, men umiddelbart vil jeg mene,

at det er lidt ude af proportioner at tjekke, om en ansøger til den type stillinger

står i Ribers. Det skal tilføre en reel værdi at tjekke den slags – det vil det fx

gøre, hvis vedkommende sidder i en økonomi-stilling, siger Kim Nissen.

I HK’s juridiske afdeling kalder juridisk konsulent Jeanette Hahnemann,

fremgangsmåden »meget usædvanlig«.

– Man undersøger kun medarbejderes privatøkonomi i situationer, hvor det

er af væsentlig betydning, fx hvis man skal ansættes i en bank. Og arbejdsgiveren

skal kunne forklare og begrunde ordentligt, hvorfor det er nødvendigt.

I denne her type stillinger har man nok anvisningsret, men det er jo ikke

penge, du selv kan tage til dig, siger Jeanette Hahnemann. (mem)


SKRIV TIL

HK Kommunalbladet

Park Allé 9

8000 Århus C

JEG BLEV FEJLCITERET

Eller send en mail til

redaktionen@kommunalbladet.dk

Du kan også deltage i debatten på www.hkkommunal.dk

Det var med meget stor glæde, at jeg her i dag åbnede Kommunalbladet,

idet jeg håbede, at artiklen om de kaotiske tilstande i

København vedrørende omstrukturering og fortsatte lønproblemer

nu endelig var der. OG det var den så – men stor blev min skuffelse,

da jeg kunne se, at jeg er fejlciteret!

Det er korrekt, at jeg er ansat i distrikt Nørrebro, og at jeg ingen

planer har om at sige op. Det er også korrekt, at jeg undrer mig

over den manglende vilje/lyst til (fra ledelsens side) at inddrage

os som medarbejdere i organiseringen. Men det er IKKE korrekt,

at der i mit distrikt er 4 medarbejdere, der tidligere har siddet med

skoleområdet – ligesom det ikke er korrekt, at der ikke er nogen i

de andre distrikter!

Jeg vil derfor lige præcisere følgende (som blev sagt på

mødet):

I det gamle Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen var vi i alt

7 medarbejdere, der var beskæftiget med skoleområdet, heraf blev

der sendt 6 i distrikterne (2 til Nørrebro (hvoraf 1 er langtidssygemeldt),

1 til Valby, 1 til Vanløse/Brønshøj/Husum (p.t. på barsel), 1

til Amager (som efterfølgende har sagt op) og 1 til Østerbro):

Dvs., at vi p.t. er 3 medarbejdere at trække på rent vidensmæssigt

i forhold til skoleområdet.

Det gjorde vi opmærksom på ved vores fælles personalemøder

flere gange – at der var en kabale, der ikke kunne gå op med 6

medarbejdere til fordeling i 8 distrikter.

I distrikt Nørrebro er der således kun mig (sagde hunden), der

kender det gamle UUF-område, primært skolerne, som jeg har

været beskæftiget med i nu hele 17 måneder! Jeg har super kollegaer,

og vi skal nok på én eller anden måde klare skærene med

vores sorte humor – jeg går jo så på barsel om 6 uger..., men vi

har da heldigvis fået ansat en meget kvalificeret medarbejder, der

tidligere har haft med skolerne at gøre i bydelstiden.

Sluttelig vil jeg gerne understrege, at jeg var én af dem, der på

mødet gav udtryk for, at jeg synes, det er en lettelse at have KMD

tilbage – nu har vi sgu da i det mindste et system, der fungerer, at

forretningsgangene så kan være lidt tunge, må vi tage hen ad vejen,

men alene oplevelsen af, at jeg (igen) er i stand til at forklare

lønsedlen for medarbejderen – ahhh, hvilken salig fryd! Og der

kan laves reguleringer tilbage i tid uden problemer...

SVAR:

DINNA KIAS, KØBENHAVN

Kære Dinna

Det er ærgerligt, at du føler dig fejlciteret. Vi håber, at vi har rettet

op på miseren ved at bring dit indlæg.

REDAKTIONEN

Redaktionen forbeholder sig ret til at

forkorte indlæg. Deadline til næste nummer

er den 17. maj 2006.

PARTISTØTTE – NEJ TAK!

I jeres blad af 28. april 2006 kan man

vælge at tilkendegive, at man ikke ønsker

at bidrage til den politiske støtte. Men man

skal udfylde en papirlap – og selv betale

portoen. Hvorfor kan man ikke afmelde det

på e-mail?

Jeg synes i øvrigt, at det er en forringelse

af jeres kriterier for at yde partistøtte,

der er vedtaget. En ting er, at man via

sit kontingent – uanset hvilken politisk

overbevisning man har – automatisk skal

støtte Socialdemokratiet (med mindre

man foretager sig noget aktivt). Men at det

nu er Hovedbestyrelsen, der skal afgøre,

hvem der skal have pengene, er nok til, at

jeg ikke ønsker at bidrage mere.

Så er det kun dem, der er »gode venner«

med Hovedbestyrelsen, der kommer

i betragtning, og det er da smagløst. Jeg

kender f.eks. de 3 første socialdemokrater

i Næstved, jeg hellere vil støtte end jeres

mand på posten (vores HK-formand),

som blandt andet synes, at det er i orden,

at politikerne må ryge på rådhuset, der

hvor medarbejderne ikke må ryge (han er

nemlig også politiker – og ryger).

Som om politiker-røg er mindre farligt

end al anden cigaretrøg ...

Så nej tak. Det projekt ønsker jeg ikke at

støtte mere.

Så jeg ønsker ikke, at en del af mit

medlemskontingent går til støtte til politisk

arbejde.

LONE PIIL, NÆSTVED

xxx | xxx

HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006 27


TVUNGEN KOLLEKTIV PENSION!

VI VED DET IKKE, KIM SIMONSEN

Jeg blev ikke spor overrasket over Pengemagasinets emne

torsdag den 20. april vedr. tvungne pensioner for offentligt

ansatte – men ikke mindre harm.

Sampension ændrede for en del år tilbage sit koncept,

det hedder nu 3 i 1 pension, hvor man fik mulighed for

at anvende en del (meget lille) af sit opsparede beløb til

kapitalpension (også kaldet aldersrente).

For nogle år siden skulle der igen vælges, og i den

forbindelse blev der tilbudt en dødsfaldsdækning på kapitalpensionsdelen.

Jeg undrede mig meget over dette, idet

jeg tog som en selvfølge, at mine efterladte/begunstigede

selvfølgelig ville få gavn af min opsparede pension. Jeg

kontaktede derfor Sampension og blev gjort opmærksom

på, at hvis jeg dør, inden jeg får min pension udbetalt, tilfalder

det »fællesskabet«. Jeg tegnede en dødsfaldsdækning

på kapitalpensionsdelen, som ikke var stor, ca. 105.000 kr.,

men det kostede mig ca. 9.000 kr. (af min egen opsparede

pension). Så den nu er nedskrevet til ca. 96.000 kr. Kapitalpensionsdelen

udgør ca. 10% af mit opsparede beløb,

resten er uden for »rækkevidde«, hvis jeg dør, inden jeg får

»gavn« af det.

Derudover er ca. 10% tvungen til børneforsikring, det

burde være valgfrit, hvorfor afsætte beløb til børn, hvis man

ikke har nogen? Der bliver taget ca. 2.500 kr. om året fra til

en gruppelivsordning – det er o.k., at den er kollektiv (lidt

social må man da være), men det må være nok – det er ikke

ok, at resten også er kollektivt.

Tvungen pensionsordning er sikkert meget godt – det

kan selvfølgelig være en holdningssag, men er det rimeligt,

at den også er tvungen kollektiv?

Jeg havde hellere lavet en pensionsordning selv, så jeg

sikrede mine efterladte – husk – det er en del af vores løn.

Det, der gjorde mig vred, var Kim Simonsens arrogante

svar i Pengemagasinet, at »medlemmerne selv har stemt

det ind« – ja, det har de måske, for det er en del af overenskomsten.

Men de ved det ikke. Da jeg blev opmærksom

problemet, orienterede jeg alle mine medlemmer (jeg er

TR), og de vidste det ikke – og ligegyldigt hvem jeg spørger,

ved de det ikke.

28 HK KOMMUNALBLADET I 13. MAJ 2006

LILIAN ANDERSEN TR/ODENSE

Se Kim Simonsens svar på www.hkkommunal.dk/debat

Regnskab for 2005

HK/Kommunal

Herunder nøgletallene

for HK/Kommunals regnskab

Udgifter Indtægter

Kontingent 45.254.722

Tilskud fra AKUT-fonden 7.622.850

Andre indtægter 813.677

Løn og honorarer 24.404.858

Administrationsomkostninger 1.369.230

Bestyrelsesmøder 1.500.814

Udvalgsaktiviteter 4.334.092

Faglige aktiviteter 7.986.250

Kommunalbladet 3.254.348

Nyanskaffelser, inventar og it 678.623

Kontingenter 2.563.834

Overenskomstfornyelse 2.163.574

Kommunalreformprojekt 3.536.004

Sektorkongres 2004 0

I alt 51.791.627 53.691.249

Primært resultat 1.899.622

Perspektivgruppen -1.004.082

Primært resultat før afskrivninger m.v. 895.540

Hensættelser 2.502.538

Forbrug af hensættelser 0

Afskrivning 18.647

Resultat før renter -1.625.645

Finansielle indtægter 515.090

Resultat før skat -1.110.555

Skat 0

Årets resultat -1.110.555

der fordeler sig således:

Overført til sektorreserve 2.123.000

Forbrug af/henlagt til henlæggelsesfond -2.885.000

Overført til KKL fond -348.555

-1.110.555

Egenkapitalen var ved udgangen af 2005 på 23.027.475 kr.,

hvoraf sektorreserven udgjorde 21.177.475 kr.

Regnskabet er revideret af Revisionsinstituttet og af de folkevalgte

revisorer, Karl Lundberg og Jørgen Hansen.

Interesserede medlemmer kan rekvirere det samlede regnskab

ved skriftlig henvendelse til HK/Kommunal,

Weidekampsgade 8, 0900 København C.


STILLINGER

Annonceekspedition:

Tlf. 86 76 13 22

Fax 86 76 13 10

annoncer@kommunalbladet.dk

Agnethe

Pedersen

Ann-Beth

Bach

Har du lyst til at arbejde

i en dynamisk organisation?

- så bliv rådgiver i Center for Jobog

Erhvervsservice

Center for Job- og Erhvervsservice i Greve er

det første forsøg, der blev etableret med henblik

på den enstrengede beskæftigelsesindsats.

Forsøget startede i maj 2003 og vi er

langt fremme med at etablere den nye organisation,

som efter kommunalreformen 1. januar

2007, kommer til at gælde i alle kommuner.

Du kommer blandt andet til at arbejde med at

afklare om borgerne eksempelvis skal have

fleksjob eller førtidspension. Dit arbejde sker i

et tæt samarbejde med kursusledere, jobkonsulenter

og beregnerteamet i forhold til udbetaling

af kontanthjælp.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads tæt på

offentlige transportmidler, flekstid, gode kolleger,

stor kompetence og plads til din faglige

og personlige udvikling.

Lyder det spændende?

- så læs mere om jobbet på www.greve.dk

Vi er til for

borgerne

www.greve.dk

Søllerød Kommune søger

Økonomisk sagsbehandler

søges til barselsvikariat i Arbejdsmarkedsafsnit

Du er god til økonomi og administration – og måske har

du kendskab til kmd-aktiv og bevilling af kontanthjælp

samt enkeltydelser. Du har lyst til at arbejde med

økonomisk sagsbehandling indenfor Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats og aktiv socialpolitik, herunder

administrativt arbejde, i tæt samarbejde med

socialfaglige sagsbehandlerne.

Vores forventninger til dig

• god til at strukturere og prioritere

• gode samarbejdsevner i tværfagligt miljø

• arbejder selvstændigt og målrettet

Vi tilbyder

• en spændende og dynamisk arbejdsplads1. august 2006

Læs mere om jobbet og om, hvem du skal stile ansøgningen

til, på www.sollerod.dk/job. Din ansøgning skal

være os i hænde senest den 22. maj 2006.

Læs mere på www.sollerod.dk/job

Socialrådgiver/-formidler til Familieafdelingen

Vi søger en dygtig og engageret familierådgiver, der kan tiltræde

en fuldtidsstilling i Familieafdelingen snarest muligt

Find ud af, om det er noget for dig ved at klikke dig ind på

www.vejle.dk/job, hvor du kan læse meget mere om stillingen.

Du kan også få annoncen tilsendt ved at henvende dig til

sekretær Inge Jochumsen, tlf. 7644 4513.

Send ansøgning med referencer og dokumentation for uddannelse

til Vejle Kommune, Familie- & Jobservice, att. Dorrit

Vig, Skolegade 1, 7100 Vejle, så vi har den senest mandag

den 22. maj kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes holdt 26.

eller 29. maj.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset

køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

HK KOMMUNALBLADET 29


Har du lyst til at arbejde med opfølgning af sygedagpenge,

revalidering, førtidspension, kontanthjælp og

aktivering er det dig, vi har brug for.

Vi søger 2 kollegaer der

er uddannet socialformidler/socialrådgiver eller

kommunal uddannet med erfaring indenfor områderne

kan arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og

systematisk i en travl hverdag

er god til administration og vant til at arbejde med edb

Sidst men ikke mindst søger vi

engagerede medarbejdere med lyst til nye måder at

gribe tingene an på, med gode samarbejdesevner til

interne og eksterne samarbejdspartnere

Vi kan tilbyde

et arbejdsområde, der er i fokus, hvor du har muligheder

for at være med til at præge udviklingen og arbejdsmetoderne

en afdeling, hvor målsætningen er at løse opgaverne

ud fra et helhedssyn med borgeren i centrum

et godt arbejdsklima med travlhed, humor og mulighed

for personlig udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte Bodil

Jakobsen eller Holger Davidsen, tlf. 5769 0000.

Ansøgning senest den 24. maj 2006 til:

Suså Kommune

Løn- og personalekontor

Realskolevej 5

4171 Glumsø

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 29. maj 2006.

30HK KOMMUNALBLADET

Arbejdsmarkedsafdelingen

søger 2 sagsbehandlere SAGSBEHANDLER


· Vi er en del af www.profiljob.dk

- Danmarks mest effektive jobportal.

· Når din annonce trykkes i Kommunalbladet, vises den

automatisk på Kommunalbladets egen jobdatabase

www.hkkommunal.dk/job og www.profiljob.dk.

· 53.000 unikke besøg om ugen (februar 2006)

– BARSELSVIKARIAT

BISTANDSAFDELING

VORDINGBORG

KOMMUNE

– opfølgning af sygedagpenge/revalidering

I Vordingborg Kommunes Bistandsafdeling er en fuldtidsstilling

som sagsbehandler ledig fra den 12. juni 2006 og

foreløbig frem til den 19. januar 2007.

Arbejdsopgaverne er

• opfølgning af sygedagpengesager

• iværksættelse af revalideringsforanstaltninger

• visitering til fleksjob

• rejse ansøgning om førtidspension

• administrativt arbejde, der er forbundet med ovennævnte

funktioner.

Vi søger en person der

er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har

anden relevant uddannelse.

Vi tilbyder

• gode kolleger

• udstrakt selvstændig kompetence.

Aflønning

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem

Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening/HK-Kommunal

efter principperne i Ny Løn.

Yderligere information

kan fås hos afd.leder Brian Nielsen på tlf. 55 35 34 63

eller faglig koordinator Ane-Kathrine Laursen på

tlf. 55 35 34 88.

Ansøgning

vedlagt kopi af eksamensbeviser og øvrige bilag skal være

os i hænde senest den 27. maj 2006 og fremsendes til:

Vordingborg Kommune

Social- og sundhedsforvaltningen

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

· www.profiljob.dk er et samarbejde mellem en

række faglige organisationer med højt kvalificerede

medlemmer.


Se amtets ledige

stillinger på

www.aaa.dk/job

TINGAGERGÅRDEN

Administrativ medarbejder

Tingagergården

Tingagergårdens bo- og aktivitetstilbud søger pr. 1. juni

2006 eller efter aftale en assistent 25 timer ugentligt.

Vi ønsker at udvide vores administrative stab fra 1 til 2 medarbejdere

og har, udover grundlæggende HK-opgaver, som

omfatter begge HK’ere, et ønske om at dele opgaverne

mellem “tekst” og “tal”. Du skal arbejde med tal.

Se nærmere beskrivelse om jobbet på www.aaa.dk/job.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er omfattet af Ny Løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander

Finn Gregersen på tlf. 86 24 49 22, bedst mellem 8.30-9.15.

Informationsmøde: Onsdag den 17. maj kl. 16.00

Skriftlig ansøgning med relevante bilag, bl.a. uddannelsesbevis,

sendes til forstander Finn Gregersen. Mrk. “Adm.

medarbejder”.

Ansøgningsfrist: Mandag den 22. maj kl. 12.00

Tingagergården er et bo- og aktivitetstilbud i Tilst under

Århus Amt, som i dag er inddelt i 3 døgnafdelinger – 2

afdelinger til udviklingshæmmede personer med autisme,

og 1 afdeling til personer med udviklingshæmning.

Aktivitetstilbuddet henvender sig både til ude og hjemmeboende

udviklingshæmmede personer med autisme.
SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Barselsvikar – personalejura

og ansættelsesret

Har du lyst til at arbejde med personalesager, forhandlinger

og projekter inden for personaleområdet?

Vi har et barselsvikariat i Personaleafdelingen fra den

1. august 2006 til den 30. september 2007.

Løn og ansættelsesvilkår

afhænger af din uddannelse og baggrund. Lønnen skal

forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

Læs det fulde stillingsopslag på www.horsholm.dk

Ansøgningsfrist

den 8. juni 2006. Vi holder første samtalerunde den

19. juni 2006 om eftermiddagen. Hvis vi har brug for en

anden samtalerunde bliver det den 21. juni 2006.

Send din ansøgning med relevante bilag til

personaleafdelingen@horsholm.dk eller til:


HK KOMMUNALBLADET 31


32HK KOMMUNALBLADET

SLANGERUP KOMMUNE

Pensionsekspert?

– det er du måske ikke. Men er du ikke bange for

nye udfordringer, kan du lide arbejdet omkring

pensionister, og ønsker du et job, hvor du i høj grad

er med til at præge dagligdagen, så er dette måske

lige stillingen for dig.

Slangerup Kommune søger pr. 1. juli 2006 eller snarest

derefter en medarbejder til pensionsområdet.

Som vores nye kollega bliver du en del af et stærkt hold,

der arbejder sammen om at skabe den bedst mulige

service for kommunens pensionister.

Dine opgaver bliver blandt andet rådgivning og

vejledning af kommunens pensionister omkring

økonomiske og boligmæssige spørgsmål, behandle

ansøgninger, indberetninger og ændringer af

pensionsydelse, ændring af indkomstgrundlag,

ansøgning om personlige tillæg og enkeltydelser,

visitation til ledsageordninger, bostøtteordninger m.v.

samt udarbejdelse af handleplaner.

Vi forventer, at du har erfaring med pensionsområdet, at

du er velfunderet i pensionslovgivningen, samt at du har

et åbent og ligefremt væsen, der gør, at du er god til at

tale med vores borgere.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst/

NY løn.

Slangerup Kommune forventer en ”relevant ren”

straffeattest af enhver person, der ansættes.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen

til at kontakte afdelingsleder Britt Christensen på

tlf. 47 33 83 67/mail: brch@slangerup.dk eller

sagsbehandler Esben Lykke Hegstrup på

tlf. 47 33 83 64/mail: eshe@slangerup.dk

Skriftlig ansøgning med relevante bilag samt dit

telefonnummer skal sendes til Slangerup Kommune,

Pensions- og administrationsafdelingen, Kongensgade

18, 3550 Slangerup ’mrk. Pensionsmedarbejder’ senest

med morgenposten d. 23. maj 2006.

Vi holder ansættelsessamtaler mandag den 29. maj

2006.

Løn- og personalesagsbehandler

efterlyses!

En af vores kolleger har valgt andre udfordringer. Derfor mangler

Løn- og Personalecentret en kollega, der har lysten og

evnen til at arbejde 37 timer ugentligt med løn og lettere personaleadministrative

opgaver.

Hvilke udfordringer får du?

Du vil få et afvekslende job med mulighed for alsidige opgaver

inden for løn- og personaleområdet.

Din primære opgaveløsning vil finde sted inden for bl.a. områder

af hjemmeplejen, fritidsområdet m.m., hvorfor du vil møde

forskellige udfordringer, alt efter hvilket område du servicerer.

Du får selvstændigt ansvar inden for dine områder.

Levering og færdiggørelse til den aftalte tid er vigtig, og kompetente

forslag til alternative løsninger samt fokus på den

næste handling i processen er derfor vigtig.

Nogle af opgaverne har korte tidsfrister, som kræver hurtig

indsats og du skal håndtere mange opgaver og derfor forstå at

prioritere for at sikre bl.a. rigtig løn til tiden.

Hvilken baggrund har du?

Vi forestiller os, at du har

• en administrativ uddannelsesbaggrund – gerne suppleret

med DK/Kommunom

• indgående kendskab til lønsagsbehandling og KMD-Opus

• solidt kendskab til IT – eks. Officepakken og lign.

• gode samarbejdsevner

• lyst til at tage ansvar for egen læring og involvere dig i centrets

samlede opgaveløsning og udvikling

• evnen til at holde hovedet koldt i stressede situationer

• humor og gå-på-mod.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til KMD-Vagtplan

på sundhedsområdet.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde dig

• faglige og personlige udfordringer

• godt arbejdsmiljø med stort fokus på trivsel

• gode kolleger

• flekstid.

Lønnen vil blive fastsat under hensyntagen til kvalifikationer

og i forhold til bestemmelserne i Ny Løn.Aflønning vil finde

sted efter grundløn 19 eller 29 - afhængigt af dit kompetenceniveau.

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte kontorchef

Bjarne Hansen på telefon 4359 1852 eller løn- og

personalesagsbehandler Tina Vierø på telefon 4359 1885.

Ansøgningsfrist er onsdag den 24. maj 2006, kl. 12.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 22.

Ansøgning sendes til:

Høje-Taastrup Kommune

Løn- og Personalecentret

Bygaden 2, 2630 Taastrup

Find dit nye job på

www.htk.dk


FÅ OVERBLIK

OVER DINE

JOBMULIGHEDER

Opret dit personlige CV

på hkkommunal.dk/job

Som medlem af

HK/Kommunal har du

mulighed for at oprette

dit personlige CV og en

jobagent på HK/Kommunals

jobdatabase. Jobdatabasen

er en del af Profiljobnetværket,

der består af

15 faglige organisationer.

Netværket er således et

effektivt mødested for

jobsøger og jobannoncør.

Med et CV i jobdatabasen

er du synlig over for

arbejdsgiverne 24 timer

i døgnet.


HK KOMMUNALBLADET 33


HVIDOVRE

Hvidovre Kommune ligger

10 minutter fra

Københavns Rådhusplads,

Øresundsbroen og

Københavns Lufthavn.

Der bor ca. 50.000 borgere

i kommunen, og knap

2000 virksomheder har

adresse i Hvidovre.

Avedøre Holme er

Københavns Amts største

samlede erhvervsområde.

I Avedørelejren holder flere

af de danske filmselskaber

til. Hvidovre har over 400

aktive foreninger, idrætscentre,

stadion og to ishaller,

teater, vandrehjem, cirkusmuseum

og biblioteker;

fem S-togsstationer, en

lystbådehavn og fire butikscentre.

Grønne områder

omkranser Hvidovre

Kommune på tre sider.

Se www.hvidovre.dk

34HK KOMMUNALBLADET

KOMMUNE

Genopslag, 1 fast medarbejder søges til

Arbejdsmarkedscentret

Arbejdsmarkedscentret består af ca. 140 medarbejdere

hvis primære opgaver er, at servicere

borgere der modtager kontanthjælp,

sygedagpenge eller integrationsydelse.

Visitationsgruppen:

I Visitationsgruppen mangler vi en kollega.

Visitationsgruppen består af 4 sagsbehandlere,

1 leder samt modtagelsen som består af 8

administrative medarbejdere. Modtagelsen

og Visitationsgruppen er Arbejdsmarkedscentrets

ansigt udadtil - det første sted borgeren

møder, når de har behov for hjælp af den

ene eller anden art.

Nyuddannede socialrådgivere/socialformidlere

vil have stor gavn af at blive indført i en

kommunal arbejdsplads ved placering i visitationsgruppen.

Nyudlærte vil naturligvis deltage

i en veltilrettelagt oplæringsplan.

Visitationsgruppens primære arbejdsopgaver

er i forhold til:

• råd & vejledning overfor borgeren

• den første samtale

• stillingtagen til ansøgning om kontanthjælp

• stillingtagen til ansøgning om enkeltydelser

• visitation af borgere til relevante team for

videre behandling og aktivering

• journal- og bevillingsskrivelser samt diverse

administrative opgaver

• opdatering vedr. lovændringer, afgørelser i

Nævn og Ankestyrelse

• behandling af klager.

I forbindelse med strukturreformen er

Arbejdsmarkedscentret i gang med en

omlægning. Visitationsgruppen bliver en del

af ydelsesafdelingen.

Har du spørgsmål vedr. stillingen er du

velkommen til at kontakte socialformidler

Anita Mortensen tlf. 3639 3923 eller socialrådgiver

Mette Birkedal tlf. 3639 3932.

Generelt:

Vi forventer, at du:

• har en socialfaglig baggrund, eller har praktisk

erfaring inden for lovområderne

• er fleksibel, udadvendt og ansvarlig

• er villig til omstilling og udvikling

• er i stand til både at arbejde selvstændigt og

samarbejde

• kan lide en travl hverdag og kan bevare

overblikket.

Vi tilbyder en hverdag i en relativt lille afdeling

med et godt samarbejdsklima, hvor vi

bl.a. sætter pris på humor og nærværende

kolleger. Vi er en arbejdsplads i løbende

udvikling og lægger vægt på medindflydelse,

strukturering, ansvarlighed og synlig ledelse.

Vi tilbyder flextid og stillingen er på fuld tid.

Løn forhandles efter gældende overenskomst

ud fra principperne i Ny Løn.

Der er ansøgningsfrist på stillingen d. 24. maj

2006 kl. 11.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i

uge 22.

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation

sendes til:

Hvidovre Kommune, Rådhuset

Arbejdsmarkedscentret - ledelsessekretariatet

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

mærkes: 44940


Nummer Deadline

Blad nr. 10 17. maj

Blad nr. 11 31. maj

Blad nr. 12 21. juni

Blad nr. 13 2. august

Blad nr. 14 16. august

Blad nr. 15 30. august

Blad nr. 16 13. september

Nummer Udkommer

Blad nr. 10 26. maj

Blad nr. 11 9. juni

Blad nr. 12 30. juni

Blad nr. 13 11. august

Blad nr. 14 25. august

Blad nr. 15 8. september

Blad nr. 16 22. september


Sagsbehandler

Vil du arbejde med kontanthjælpsmodtagere, har

Næstved Kommune et ledigt job som sagsbehandler.

Aktiverings- og Integrationsafdelingen har en stilling

(fuld tid) i afdelingens voksenteam ledig til besættelse

snarest muligt. Herudover består afdelingen af et ungeteam,

visitationsteamet, integrationsteamet og en

beregnergruppe, der udbetaler ydelser. Voksenteamet

består af 10 sagsbehandlere. Der er knyttet en faglig

konsulent til teamet.

Vi forventer, du er uddannet socialrådgiver/socialformidler

- gerne med erfaring fra området eller tilsvarende,

og at du kan indbyde respekt og naturlig autoritet.

At du har humor, er omgængelig, åben, kan udvikle dig,

er hjælpsom og meget mere, tager vi som en selvfølge.

Arbejdet omfatter kontanthjælp, aktivering, enkeltydelser,

revalidering, fleksjob, førtidspension og meget

andet.

Du kan læse mere om stillingen på vores hjemmeside

www.naestved.dk under Job/Stillingsopslag.

Du er også velkommen til at kontakte faglig konsulent

Grethe Markussen, telefon 5578 4743 eller afdelingsleder

Niels Larsen, telefon 5578 4701.

Ansøgningsfrist: Fredag den 26. maj 2006 klokken 12.00.

Socialrådgiver/

socialformidler

Er du god til at give råd og vejledning vedrørende

sociale problemstillinger, vurdere om borgeren er

berettiget til kontanthjælp og til at iværksætte sociale

udredninger. Ansøgningsfristen er den 26. maj –

ansættelsessamtaler den 30. maj.

Rekvirer stillingsopslag nr. 15/06 på tlf. 4452 6016

– eller læs det på www.herlev.dk

Socialrådgiver/

socialformidler

Ønskes: Medarbejder med mod på sygedagpengeopfølgning.

Haves: Et velfungerende team. Ansøgningsfrist

den 26. maj og ansættelsessamtaler den 31. maj.

Rekvirer stillingsopslag nr. 16/06 på tlf. 4452 6016

– eller læs det på www.herlev.dk

Kalundborg Kommune

www.kalundborg.dk

HVIDOVRE

Omkring 4500 medarbejdere

er ansat i Hvidovre

Kommunes forvaltninger

og institutioner.

Medarbejderne betjener

50.000 borgere, en aktiv

lokal foreningsverden og

et erhvervsliv i vækst.

"Nye vinkler på fremtiden"

er Hvidovre Kommunes

motto. Udvikling, dialog

og samarbejde på tværs

kendetegner arbejdet i

Hvidovre Kommune.

Se www.hvidovre.dk

Dagpengekontoret

Dagpengemedarbejder

Social- og sundhedsforvaltninger, Dagpengekontoret.

Vi søger en fuld tids adm. medarbejder til dagpengeteamet pr. 1. juni

2006 eller snarest derefter, til ekspedition af telefoniske/personlige

henvendelser, beregning/indberetning/udbetaling af sygedagpenge/

barselsdagpenge og meget mere.

Har du erfaring med Kommunedata, MS-office og gerne dagpengeloven

hører vi gerne fra dig.

Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist den 26. maj 2006 kl. 8.00.

Se annoncen på www.kalundborg.dk eller ring til sagsbehandler

Christina Christensen på tlf. 59 53 42 53 eller socialformidler Lene

Madsen tlf. 59 53 42 51.

Kommunen ønsker en mangfoldig sammesætning af medarbejdere

og opfordrer derfor alle uanset køn og etnisk baggrund til at søge.

Vi har en generel politik om indhentning af straffeattest på børne-, unge og ælderområdet.

Løn- og personalekontoret · Postboks 50 · 4400 Kalundborg

KOMMUNE

2 spændende lederstillinger i

Hvidovre Kommunes Ældre- og

handicapområde

Hvidovre Kommune søger 2 ledere til Ældre- og

handicapområdet, som er i en spændende udvikling

bl.a. som følge af den ny kommunalreform.

Stillingerne er som

• Leder af Pensionsområdet.

• Leder af Handicapområdet.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås ved henvendelse til Ældre- og

handicapchef Anne Moebius, tlf. 3639 3801 eller

sektorkonsulent Lars Høimark 3639 3813.

Stillingen kan søges på baggrund af det fulde opslag

som findes på www.hvidovre.dk

Ansøgningsfristen

er mandag den 22. maj 2006 kl. 9.00.

HK KOMMUNALBLADET 35


36HK KOMMUNALBLADET

Regnskabsspecialist

Har du lyst til at arbejde i et team,

hvor vi alle brænder for at løse

mange af de forskellige opgaver,

der hører med til at skabe

kommunens årsregnskab?

Vi er et mindre team, som arbejder tæt

sammen om de fleste af opgaverne.

Vi bevæger os i et felt med masser af

variation - vi navigerer både i forhold

til det politiske niveau og kommunens

andre forvaltninger. Vores samarbejde

er præget af, at vi bruger hinandens

styrker og fordeler opgaverne efter

kompetencer og interesser. Derfor vil

du få mulighed for at præge, hvilke

opgaver du kommer til at sidde med,

og udnytte dine kvalifikationer bedst

muligt. Vores krav er, at du vil være

med til at trække læsset i fællesskab.

Opgaverne er blandt andet

Du skal sammen med de øvrige medarbejdere

i teamet medvirke til udarbejdelsen

af det årlige kommunale

regnskab. Du skal løbende rådgive

fagforvaltninger og institutioner i regnskabsmæssige

spørgsmål. En væsentlig

opgave bliver at indføre kommunens

nye Kasse- og Regnskabsregulativ

overalt i kommunen i samarbejde

med kommunens øvrige forvaltninger.

I den forbindelse vil du få mulighed for

at undervise på interne kurser samt

indgå i projektgrupper. Du får det

overordnede ansvar for løbende at

vedligeholde regulativet og sikre, at

det efterleves. Du fører overordnet tilsyn

med kommunens institutioner og

varetager den løbende kontakt til revisionen.

Dine kvalifikationer

• Du er stærkt funderet i det kommunale

regnskab og regnskabsprincipper,

• har et godt kendskab til det kommunale

Budget- og regnskabssystem,

• har kendskab til KMD Kompas,

Navision, KMD-ØS eller lignede økonomisystemer,

• er vant til at arbejde med økonomisystemer

og systemsammenhænge,

• har erfaring med både det udgiftsbaserede

og det omkostningsbaserede

regnskab, herunder registrering

af fysiske aktiver og

• har erfaring med afstemninger, kontroller

og økonomisk tilsyn.

Din uddannelsesmæssige baggrund

er ikke afgørende, hvis du har de rette

evner og kvalifikationer til at udføre

opgaverne.

Som medarbejder er du serviceminded

og har et godt humør. Du har flair

for talbehandling og gerne gode formuleringsevner

både skriftligt og

mundtligt. Du har gennemslagskraft,

arbejder struktureret og systematisk

og bevarer overblikket, når tingene

presser på. Du kan arbejde selvstændigt,

men har samtidig også lysten og

evnen til at samarbejde på tværs af

faggrupper og forvaltninger.

Vi tilbyder dig

• en travl og spændende arbejdsplads,

hvor du selv er med til at

påvirke tingene

• fleksible og dygtige kollegaer med

godt humør

• teamsamarbejde hvor alle tager

ansvar og hvor vi giver plads til ris

og ros

• et arbejde med forskellige kontaktflader

både i egen forvaltning og på

tværs af organisationen

• at arbejde i en ambitiøs kommune,

som gerne vil være på forkant med

udviklingen

• en kommune som sætter fokus på

både personlig og faglig udvikling

• attraktiv aflønning.

Kontaktperson

Har du brug for yderligere oplysninger,

kan du kontakte økonomichef Maj

Buch på 43 97 94 50 eller

mbu@greve.dk eller specialkonsulent

Lene Andersen på telefon 43 97 92 66

eller lka@greve.dk.

Frist for aflevering af ansøgning

Den 2. juni 2006, inden kl. 12.00.

Første samtalerunde finder sted den

8. og 9. juni, anden runde den 12. og

13. juni.

Ansøgningen sendes til

Greve Kommune

Økonomisk Forvaltning

Att. Pia Hinge

Rådhusholmen 10

2670 Greve

Vi tager

ansvar

eller

Økonomisk Forvaltnings mail-adresse:

ofansogninger@greve.dk

Vi bidrager

effektivt til at

sikre det

bedst mulige

beslutningsgrundlag.


Greve

Kommune er

beliggende i

Køge Bugt,

20 km syd for

København

med et indbyggertal


ca. 50.000.

Rådhuset ligger

tæt på

motorvej og

S-tog, og

transporttiden

fra

Københavns

Rådhusplads

er ca. 20

minutter.

www.greve.dk


Administrativ medarbejder

til "BEA" - Brøndby Erhvervsafklaring

Brøndby Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning, Arbejdsmarkedssektoren

søger en administrativ medarbejder 37 timer ugentligt,

til ansættelse pr. 1. juni 2006 eller snarest herefter, til kommunens

erhvervsafklaring.

Du vil være en del af et tværfagligt team bestående af socialrådgivere,

virksomhedskonsulenter, psykolog, læge og afspændingspædagog.

Dine primære opgaver vil være:

Regnskab/budgetstyring.

Betaling af regninger via KMD web-betaling.

Klargøre kursistmateriale/mapper.

Fordeling af post.

Telefonpasning.

Husets administrative opgaver.

Vi forventer, at du …

er kommunalt uddannet kontorassistent/assistent - kommunom

har engagement, fleksibilitet, lyst og evne til at arbejde selvstændigt.

har kendskab til EDB på superbruger niveau.

bidrager i de faglige drøftelser.

Vi kan tilbyde:

Et lille miljø udenfor Rådhuset med 11 gode kollegaer.

Et spændende og engageret arbejdsmiljø, hvor faglighed og

teamarbejde er i fokus.

Et arbejdsområde med høj grad af selvstændighed.

Lønnen vil blive fastsat med udgangspunkt i gældende overenskomst,

samt efter principperne i "Ny Løn".

Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads

Kommune har en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest.

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til leder Hanne Nielsen

på tlf. 4328 3922.

Ansøgning sendes til

BRØNDBY KOMMUNE

Brøndby Erhvervsafklaring "BEA"

Vallensbækvej 28, 2605 Brøndby

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2005

Det forventes at ansættelsessamtalerne vil finde sted i uge 21/22

BEA er et revalideringstilbud, hvor kommunens borgere med helbredsmæssige og sociale problemer

bliver henvist for at få en afklaring af deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Tilbudet består i øjeblikket af et afklarende introduktionskursus og en arbejdspraktik,

som kan foregå i kommunalt eller privat regi.

ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN

Medarbejder til dagpenge-

og revalideringsområdet

Herning Kommune søger snarest muligt 1 socialrådgiver/

socialformidler til dagpengeopfølgningsgruppen.

Dine arbejdsopgaver vil være følgende:

- Tidlig opfølgning af sygedagpengesager

- iværksættelse af tiltag der sikrer, at den sygemeldte

borger bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet

- samarbejde og rundbordssamtaler med læger, hospitaler,

fagforeninger, AF, arbejdspladser m.v.

- sagsbehandling af revalidering, fleksjob og

førtidspension

- rådgivning og vejledning af sygedagpengemodtagere.

Det daglige arbejde vil omfatte en del mødeaktivitet med

interne og eksterne samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du:

- Har relevant teoretisk uddannelse som socialformidler /

socialrådgiver, samt erfaring med området

- har et godt kendskab til erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold

- har stærke kommunikations- og indlevelsesevner

- kan arbejde systematisk og helhedsorienteret.

Vi tilbyder dig:

- En interessant travl arbejdsdag med stor kompetence

- engagerede og energiske kollegaer

- mulighed for indflydelse og nye udfordringer

- et godt arbejdsklima med mulighed for personlig og

faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold: Aflønning sker efter gældende

overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger: Du er meget velkommen til at få

yderligere oplysninger ved at ringe til leder af dagpenge og

revalidering Bente Hjorth, tlf. 96 28 25 00 eller socialrådgiver

Ulla Nordskov Jensen, tlf. 96 28 25 10.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere

beskæftigelse vedlagt kopier af eksamensbeviser og eventuelle

anbefalinger sendes til:

Herning Kommune

Arbejdsmarkedsafdelingen

Rådhuset, Torvet

7400 Herning

Mrk: "Dagpenge- og revalidering"

- eller via e-mail til social@herning.dk

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 22. maj 2006.

KOMMUNALREFORM

- DRØMMEJOBBET

ELLER NYE

MULIGHEDER

Opret dit personlige

CV på HK/Kommunals

jobdatabase

www.hkkommunal.dk/job

- og bliv headhuntet til

drømmejobbet

HK KOMMUNALBLADET 37


38HK KOMMUNALBLADET
Annonceinformation 2006

Hvor langt

vil du gå efter en ny medarbejder?

En stillingsannonce

i Kommunalbladet

bringer dig i kontakt

med 157.000 læsere

Design & tryk: Datagraf Aun


FÅ OVERBLIK

OVER DINE

JOBMULIGHEDER

Opret dit personlige CV

på hkkommunal.dk/job

Som medlem af

HK/Kommunal har du

mulighed for at oprette

dit personlige CV og en

jobagent på HK/Kommunals

jobdatabase. Jobdatabasen

er en del af Profiljobnetværket,

der består af

15 faglige organisationer.

Netværket er således et

effektivt mødested for

jobsøger og jobannoncør.

Med et CV i jobdatabasen

er du synlig over for

arbejdsgiverne 24 timer

i døgnet.

Da en af vore medarbejdere er på barsel

søger vi en vikar til at afløse hende i

perioden frem til 31. marts 2007.

Stillingen er på fuld tid.

Medarbejder

Socialserviceafdeling, dagpengeområdet

Vi søger en person, der har erfaring fra

arbejdet med barsels- og sygedagpenge

og som vil indgå i arbejdet med den

daglige administration og sagsbehandling.

Du kommer til at beskæftige dig med de

administrative opgaver i forbindelse med

vejledning, rådgivning, indberetning til

KMD´s dagpengesystem, udbetaling af

ydelser, ophør i sygedagpengesager og

regres.

Vi forventer, at du har forudgående

kendskab til dagpengelovgivningen

og at du evner god og serviceminded


Biblioteksassistent

Hillerød Bibliotek søger en biblioteksassistent

til indkøbsafdelingen/ekspeditionen

med tiltrædelse 1. juli 2006

eller snarest derefter.

Arbejdstid

Arbejdstiden er 37 timer om ugen og

omfatter p.t. 1-2 ugentlige aftenvagter

til kl. 19, hver 4. lørdag til kl. 14 og

hver 6. søndag til kl. 15.

Vi søger en kollega, der

• er kontoruddannet

• har erfaring i brug af IT

• har lyst til at engagere sig

i biblioteksverdenen

• har evne til at tilpasse sig nye krav

og arbejdsopgaver

• har gode samarbejdsevner

• er omhyggelig og systematisk

kommunikation med borgere, kollegaer

og øvrige samarbejdsparter.

Da vi er i fuldt sving med sammenlægning

med Græsted-Gilleleje Kommune forventer

vi at du går aktivt ind i arbejdet med at

skabe en velfungerende udbetalingsenhed.

Vi har flekstid.

• har et godt humør og kan

håndtere stressede situationer

• erfaring med biblioteksarbejde

er ønskeligt, men ikke et krav, da

oplæring vil finde sted

Dine arbejdsopgaver er

• indkøb, klargøring og katalogisering

af materialer

• edb-registrering i Aleph biblio-

tekssystemet

• publikumsbetjening i ekspeditionen

Vi tilbyder

• et spændende og varieret job

med mulighed for faglig og

personlig udvikling

• masser af arbejde i en travl afdeling

• gode kolleger og en uformel

omgangstone

Din løn vil blive forhandlet med den relevante

faglige organisation efter gældende

overenskomst og reglerne i Ny Løn.

Din ansøgning bedes sendt til Erik Schrøder,

Socialserviceafdelingen, Rådhusvej 3, 3200

Helsinge så vi har den i hænde senest den

24. maj.

Der vil blive holdt ansættelsessamtaler

i uge 21 eller 22.

Læs mere på www.nyhillerod.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er omfattet af Ny Løn.

Lønnen fastsættes på baggrund af

en forhandling. Ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst og

aftaler.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen kan du

henvende dig til afdelingsleder Hanne

Elving på telefon 4820 1920.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sammen med oplysning

om uddannelse og tidligere beskæftigelse

sendes til Hillerød Bibliotek,

Sekretariatet, Christiansgade 1, 3400

Hillerød eller mail: ch@hillerod.dk, så

vi har den senest den 27. maj 2006. Vi

forventer at afholde samtaler i uge 23.

HK KOMMUNALBLADET 39


HK KOMMUNALBLADET

PARK ALLÉ 9

8000 ÅRHUS C.

SORTERET MAGASINPOST

Hvis du tit falder over store værdier,

behøver du nok ikke – men ellers..!

Er du kommet sent ud i job?

Har du arbejdet på deltid?

Har du holdt orlov?

… Eller kunne du bare tænke dig en

højere pension end den, du kan se frem

til nu?

Så er det klogt at oprette en supplerende

pensionsordning. Jo før, jo bedre.

Vidste du i øvrigt, at PKA-pensionskasserne

har et livs- og pensionsselskab,

som tilbyder supplerende pensionsordninger

og livsforsikringer på særdeles

konkurrencedygtige vilkår?

Ring til PKA + Pension på tlf. 39 45 46 00

og hør nærmere, eller klik ind på

www.pkaplus.dk og læs mere. Vi glæder

os til at hjælpe dig.

ID.NR.: 41009

...mere pension

www.freelars.dk

More magazines by this user
Similar magazines