Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

10 Kommunalbladet 1 ❘ 05

Flytningen af opgaver mellem stat og

kommuner betyder også en ny fordeling af

pengene mellem de to myndigheder. I

øjeblikket diskuterer de, hvad kommunerne

skal slippe for at blive »lettet« for

skatteopgaven. Én milliard kroner skiller

parterne.

Strid om

prisen på skat

Regeringen vil skære 3,7 mia. kroner ud af bloktilskud-

det, når staten overtager skatteforvaltningerne. Kom-

munerne nægter at give afkald på så mange penge.

tekst: Henrik Stanek, Stickelbergs Bureau • foto: Scanpix/Lars Bahl

Staten og kommunerne strides om, hvad

det koster at drive de kommunale

skatteforvaltninger.

Regeringen vil beskære

kommunernes bloktilskud med 3,7

milliarder kroner, når staten overtager

skatteligningen. Beløbet bør være én

milliard mindre, har Kommunernes

Landsforening regnet sig frem til.

– Vi diskuterer, hvor mange

medarbejdere der skal overflyttes til

staten,

og hvad de koster i løn og følgeudgifter.

Vi ved godt, hvor mange mennesker der

er beskæftiget med skat, men de får ikke

det samme i løn. Derfor er det ret afgørende,

hvad vi skønner den gennemsnitlige

løn til at være, siger kontorchef

Peter Ravnholt fra Kontoret for Skat i KL.

Han ønsker ikke at løfte sløret for,

hvordan forhandlingerne forløber. Men

med 4.000 kommunale medarbejdere

inden for skat løber en forskel i skønnet

på blot 10.000 kroner op i 40 millioner

kroner. Er forskellen 100.000 kroner,

stiger beløbet til 400 millioner kroner.

Dertil kommer omkostninger til for

eksempel it og andet udstyr.

– Det påvirker også diskussionen,

hvor mange der skal blive tilbage og

tage sig af den kommunale borgerservice

på skatteområdet, og hvilke

ressourcer det så kræver, siger Peter

Ravnholt.

Der står også strid om prisen på

selskabsligning og sekretariatsbetjening

af Skatteankenævnene. Opgaver,

kommunerne løser for staten på

kontrakt.

– Når kommunerne mister

opgaverne, mister de også indtægterne.

Alligevel vil staten skære 85 millioner

kroner

i bloktilskuddet med det argument, at

den jo overtager opgaverne. Men

kommunerne løser kontraktopgaverne,

som var de virksomheder, så

indtægterne skal kunne dække

udgifterne. Ellers ville det være ulovligt,

og vi vil ikke betale

en overpris for at aflevere opgaverne

til staten. Det er en dyr kunde at have i

butikken, når han vil have penge for at

gå ud af den, siger Peter Ravnholt. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

More magazines by this user
Similar magazines