Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

Sikre e-mail

letter dagligdagen

Medarbejderne i Aalborg Kommunes PPR-afdeling har taget den digitale signatur til

sig. Det sparer dem blandt andet for en masse forstyrrende telefonopkald.

De er vilde med digital signatur i Pædagogisk

Psykologisk Rådgivning (PPR) i

Aalborg Kommune.

På et kvartal modtager Aalborg

Kommune cirka 300 e-mail med digital

signatur og sender et tilsvarende antal.

Mail-trafikken kører stort set kun til og

fra andre myndigheder og ikke med borgere

og virksomheder.

En af de flittige brugere er Winnie

Bruhn Christensen, der er sagsbehandler

i PPR.

– Det er utroligt nemt og simpelt, og

det har lettet vores arbejde meget, siger

Winnie Bruhn Christensen, der gætter

på, at det, i forhold til en almindelig

mail, højest tager et minut ekstra at

sende en mail med digital signatur.

Arbejdsvilkårene for de fire personer

i PPR, der benytter sikre mail, er blevet

væsentligt påvirkede.

– Vi slipper fx for de mange telefonsamtaler,

hvor andre myndigheder skal

have fortrolige detailoplysninger. Nu får

vi en e-mail, som vi kan svare på, når

det passer i forhold til den øvrige sagsbehandling.

Det giver os frihed til at

prioritere og en langt roligere arbejdsdag,

siger Winnie Bruhn Christensen,

der meget nødigt vil tilbage til tiden før

digital signatur.

– Jeg kan slet ikke forestille mig at

gå tilbage til det gamle system nu. Selvom

jeg kun er 33 år, var jeg noget skeptisk

i starten, men efter en uge syntes

alle i afdelingen, at det var helt fantastisk,

siger hun.

En afgørende forudsætning for succesen

er, at Winnie Bruhn Christensens

leder har indgået en pragmatisk samarbejdsaftale

med en leder i Nordjyllands

Amt. Forretningsgangen siger nemlig, at

Winnie Bruhn Christensens leder skal

underskrive de dokumenter, hun sender

til amtet med digital signatur. I stedet er

det aftalt, at lederens formelle godkendelse

indtil videre er kædet sammen

med brugen af digital signatur.

– Med den gamle forretningsgang

skulle vi først printe mailen ud, få lederens

underskrift, scanne den underskrevne

mail ind og derefter sende det

hele med digital signatur, siger sagsbehandleren,

der har store it-forventninger

til den nærmeste fremtid.

tekst: Joan Rask Maack • foto: Lars Horn

– Jeg tror, at vi allerede til sommer

indfører elektroniske sager. Det bliver

rigtig godt. Så slipper vi for endnu flere

rutineopgaver som fx kopiering og at

printe de sikre mail ud, siger hun og forklarer,

at følsomme oplysninger højest

må være på hendes pc i 30 dage. Selve

arkiveringen sker derfor stadig på gammeldags

vis. ◗

jrm@kommunalbladet.dk

En En e-mail e-mail i i stedet stedet for for et et telefonopkald telefonopkald giver giver

mig mig langt langt større større frihed frihed til til at at prioritere prioritere og og en en langt langt

roligere roligere arbejdsdag, arbejdsdag, siger siger Winnie Winnie Bruhn Bruhn Christensen.

Christensen.

Kommunalbladet 1 ❘ 05

15

More magazines by this user
Similar magazines