Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

på lederkulturen

eller ligeglade med chefgruppen, siger

Vibeke Hedemann Schmidt.

Jo større afstand der er imellem

mennesker, jo mindre forståelse har de

for hinandens forventninger, skriver hun

i sin analyse. Og det er en vigtig pointe,

lyder det fra både HK-tillidsrepræsentant

Charlotte Sørensen og kommunaldirektør

Jan Fanøe.

– Vi kan ikke som chefer opfylde

ønsket om i højere grad at værne om

medarbejderne. Men vi skal være bedre

til at forklare, hvad vi laver, og hvad de

kan forvente af os. Det vil vi bestræbe

os på, siger Jan Fanøe og understreger,

at analysen skal føre til forbedringer.

Det handler måske om noget så

banalt, som at cheferne ikke har været

ude at sige godmorgen til medarbejderne,

tilføjer Charlotte Sørensen.

– Vi må tale om chefernes rolle, så vi

undgår, at nogle mokker over den slags

petitesser, mener hun.

Jan Fanøe er ikke overrasket over, at

der er forskelle i synet på lederne. Men

at de nu er beskrevet, gør det legalt at

diskutere dem.

– Nu kan vi tale om, at vi har fejlagtige

forventninger til hinanden. Vi har fået

et spejl på vores adfærd, og det gør os

bevidste om den måde, vi opfatter hinanden

på. Vi har kigget indad og fundet ud

af, hvor vi er gode, og hvor vores svagheder

er, siger Jan Fanøe.

Den helt store gevinst er, at analysen

viser, at mellemledernes rolle ikke er

defineret klart nok, mener Charlotte

Sørensen.

– Vi er gået fra en forvaltningsstruktur

til at arbejde i team. Men vi er usikre

på, hvor meget personaleansvar teamkoordinatorerne

har. Det vil vi tage op i

MED-udvalget, siger tillidsrepræsentanten,

der regner med, at analysen bliver

et fast punkt på dagsordenen på de

næste tre-fire møder.

Rustet til fremtiden

Lederne optræder anonymt i analysen.

Alligevel har koordinator Helene Pedersen

fra Team Børn, Unge og Voksne fået stort

personligt udbytte af at læse rapporten.

– Jeg har været ansat i kommunen i

mange år og er vant til at arbejde med

økonomi, så det er let for mit team at

bruge mig til den slags spørgsmål. Men

tanken med team er, at vi har et fælles

ansvar. Så i stedet for at jeg overtager

det, hver gang der opstår et problem,

skal jeg blive bedre til at lade medarbejderne

selv finde en løsning. På den måde

skaber jeg også mere arbejdsro til mig

selv, siger Helene Pedersen.

Aaskov står over for en sammenlægning

med Herning, Trehøje og Aulum-

Haderup Kommuner. Selv om analysen

ikke er blevet til på grund af reformen,

er Helene Pedersen ikke i tvivl om, at

den kan ruste ledere og medarbejdere

til fremtiden i den nye storkommune.

– Alene diskussionen om, hvad det vil

sige at have en synlig chef, vil fremme

vores forståelse af forskellige lederkulturer.

Det vil gøre det lettere for os at

acceptere helt andre og anderledes kulturer

i den nye kommune, hvor vi ikke

kan forvente at se chefer og borgmester

hver dag, siger hun.

Det er altid nemmere at møde verden,

når man kender sine styrker og

svagheder, mener Vibeke Hedemann

Schmidt.

– Når jeg er klar over, hvad jeg er

god til, kan jeg beslutte at holde fast i

det, uanset hvad der sker, siger antropologen.


redaktionen@kommunalbladet.dk

WWW

Analysen af lederkulturen i Aaskov er på

32 sider og kan downloades fra kommunens

hjemmeside på www.aaskov.dk.

Find et direkte link til dokumentet via

www.hkkommunal.dk/lederkultur

Fakta om undersøgelsen

Gennem et halvt år har antropolog

Vibeke Hedemann Schmidt interviewet

alle 29 ledere i Aaskov

Kommune, bestående af tre chefer

og fem teamkoordinatorer på rådhuset

i Kibæk og 21 institutionsledere.

Hun har observeret lederne

på 17 møder og to kurser. Cirka 90

menige medarbejdere har desuden

svaret på et spørgeskema.

Vibeke Hedemann Schmidt

bygger sin rapport på en kulturanalytisk

model af den amerikanske

organisationsteoretiker Edgar

H. Schein. Modellen er bygget op

som et hus og går billedligt talt ud

på, at man er nødt til at grave soklen

fri og se, hvad huset står på,

før man kan flytte rundt på murene

og forandre huset. Ellers risikerer

man at rive bærende vægge ned.

Kommunalbladet 1 ❘ 05

tekst: Henrik Stanek, Stickelbergs Bureau • foto: Claus Sjødin

23

More magazines by this user
Similar magazines