Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

jobgaranti

med i tilfælde af, at den endelige lovtekst

ikke tilfredsstillende dækker løn,

sikkerhed og andre vitale krav for medarbejderne

i amter og kommuner.

Kim Simonsen peger på, at HK/Kommunal

vil betragte det som konfliktudløsende,

hvis ikke man får ordentlig sikkerhed

for medlemmerne.

Det er regeringens henvisninger til

Lov om virksomhedsoverdragelse, der

nu får Kim Simonsen til at skærpe kravet

om en jobgaranti til HK’erne.

– Lov om virksomhedsoverdragelse

er ikke det papir værd, den er skrevet

på. Ganske vist sikrer loven, at medarbejderne

følger med deres opgave i

første omgang. Men sker der så endnu

en omfordeling af opgaver eller kontrakter

- en måned eller et år senere -

er den nye arbejdsgiver ikke forpligtet

til fortsat at beskæftige de medarbejdere,

der fulgte med over, siger Kim

Simonsen.

Ingen snak om tryghed under OK

Men arbejdsgiverne har ikke tænkt sig

at springe på en diskussion om job- og

tryghedsgaranti midt under forhandlingerne

om overenskomsten.

Det siger formanden for KL’s Løn- og

Personaleudvalg, borgmester Kjeld

Hansen fra Herlev.

– Vi forhandler godt nok overenskomst

i en periode, hvor der også tænkes

på kommunalreform. Men det er to

forskellige emner. Så vi kan ikke tilrettelægge

den diskussion som en del af

OK05. Vi kan aftale, at vi snakker om det

senere. Men det kan ikke indgå som en

del af en overenskomstforhandling,

siger han.

Kjeld Hansen understreger, at KL

meget gerne vil tage diskussionen om

en eventuel jobgaranti. Bare på et andet

tidspunkt.

– Vi er også interesserede i at skabe

tryghed for medarbejderne for at sikre,

at opgaverne bliver løst bedst muligt.

Men det er først realistisk at se på, når

vi kender forudsætningerne og den præcise

fordeling af opgaver. Om det så skal

være en jobgaranti på 3, 5 eller 7 år, vil

jeg ikke gå ind i en diskussion af nu,

siger Kjeld Hansen.

Herlev-borgmesteren opfordrer til, at

man nu i første omgang kigger på de 48

lovforslag om reformen for at se, hvad

de byder på. Men netop lovforslagene

giver ikke den klokkeklare jobgaranti,

som HK/Kommunals formand havde

ønsket sig.

– Vi lever også i den virkelige verden

og ved, at ingen får en livsvarig jobga-

ranti i dag. Men jeg håber, at også

arbejdsgiverne kan se, at tryghed i

ansættelsen i minimum fem år vil være

med til at fjerne den værste ængstelse

blandt medarbejderne. Og dermed være

en garanti for, at reformen implementeres

på en fornuftig måde, siger Kim

Simonsen. ◗

mem@kommunalbladet.dk

HK er netop nu i gang med at lave

høringssvar på en del af de 48 lovforslag,

som kommunalreformen foreløbig

er blevet til.

Se også artiklen »Vagthund og redningskorps«

på side 18-19

Hos de ansatte i amter og kommuner kan tryghed i ansættelsen i minimum fem år fjerne den værste

ængstelse blandt medarbejderne i forbindelse med kommunalreformen, mener Kim Simonsen.

tekst: Pernille Siegumfeldt og Mette Mørk • foto: Polfoto

More magazines by this user
Similar magazines