Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

Økonomimedarbejder - Dianalund

Sygehus Vestsjælland, Psykiatrisk Center

Psykiatrisk Center søger en økonomimedarbejder

til vores Centerstab i

Dianalund. Centerstaben indeholder

4 team med hver deres specialer:

Løn- og personale, Sekretariat,

Udvikling og uddannelse samt Økonomi.

Økonomiteamet består af en økonomichef

samt 5 økonomimedarbejdere.

Vi har i øjeblikket en ledig fuldtidsstilling,

som ønskes besat snarest

muligt.

Økonomiteamets driftsopgaver

• bogføring, fakturering/afregning og

afstemning

• kassefunktion i Dianalund og

Nykøbing Sj.

• administration af patientøkonomi

• vedligeholdelse/opdatering af intranet

• budget og regnskab (almindelig drift

samt projekter)

• økonomirapporter/regnskabsopfølgning.

• sagsbehandling/konsulentbistand

for Centerledelse og afdelingsledelser

og øvrige samarbejdspartnere

• arkiveringsprojekt i samarbejde med

Landsarkivet.

Økonomiteamets udviklingsopgaver

• videreudvikling af intranettet

• ledelsesinformation

• ensartet registrering i Psykiatrisk

Center af patientrelaterede ydelser

• ABC-analyser/takstberegning

• DRG-afregning i psykiatrien

• snitfladen løn/økonomi

• intern revision

• udvikling af intern undervisning i

Psykiatrisk Center.

Teamets/den enkelte medarbejders

opgaver er opdelt i 4 niveauer. Basisopgaver

som alle deltager i, hovedansvarsområde,

backup-funktioner samt

udviklingsopgaver. Denne opgavefordeling

sikrer at alle medarbejdere har

deres eget arbejdsområde samt at alle

opgaver kan varetages i ferier m.m.

Den ledige stilling har indtil

videre følgende hovedansvarsområde

• styring af projektøkonomi, herunder

foundraising

• styrkelse af Psykiatrisk Centers

beredskab med hensyn til registreringer

i OPUS/GS-Open

• udarbejdelse af ledelsesinformation/dokumentation/statistik


områderne produktionsmål og servicemål

• indberetning af budget og budgetomplacering

• sagsbehandling samt regnskabsanalyser

i samarbejde med økonomichefen.

Vi tilbyder

• et team med gode og kompetente

kollegaer

• grundig introduktion til opgaver

og arbejdsplads

• rum og mulighed til selvstændige

initiativer og udviklingsbehov

• en arbejdsdag i stadig forandring

• faglig sparring og support

• et godt socialt sammenhold med

plads til dit (gode) humør

• en nyindrettet arbejdsplads i

røgfrit miljø.

Vi søger en kollega der har/er

• en relevant uddannelse, fx en kontoruddannelse

suppleret med

Diplom fra Forvaltningshøjskolen,

cand.Oecon. eller lignende

• erfaring indenfor kommunal/

amtskommunal økonomi eller

fx erfaring fra sygehusvæsenet.

• systematisk og grundig i opgaveløsningen

• evne til selvstændig problemløsning

• åben og bidragende i forhold til

forandringer

• respekt og tillid til vores samarbejdspartnere/brugere.

Dit ansættelsessted er i Centerstaben

i Dianalund.

Løn og ansættelsesvilkår

vil blive fastlagt efter principperne

om Ny Løn, på baggrund af dine

kvalifikationer og personlige kompetencer.

Stillingen er en fuldtidsstilling

med flextidsordning.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte

Økonomichef

Helle Fosgerau tlf. 5827 1448.

Læs mere om stillingen på

www.vestamt.dk/job under jobnummer

2958.

Sygehus Vestsjælland arbejder hen

mod røgfrit miljø – ansatte må ikke

ryge på arbejdspladsen.

Ansøgningsfrist

Mandag den 24. januar 2005 kl.

12.00.

Der afholdes samtaler i uge 4.

Ansøgning

mærket “Økonomimedarbejder” sendes

til

Psykiatrisk Center

Kolonivej 15, 1. sal,

4293 Dianalund

Over halvdelen af

Kommunalbladets godt136.000 læsere

ser altid stillingsannoncerne i bladet.

LÆSERUNDERSØGELSE FORETAGET AF DICAR, FEBRUAR 2004

45

More magazines by this user
Similar magazines