Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

For Hanne Foskjær kan det ikke betale sig at gå på arbejde, hvis

hun af sin egen løn skal indbetale til sin pension. Og så blev hun

fyret, fordi hun ikke ville acceptere kommunens »tilbud«.

andre opgaver, accepterede lønnedgangen,

men Hanne Foskjær sagde nej.

– Det betyder jo, at det ikke kan betale

sig for mig at gå på arbejde. Mine

udgifter til diesel svarer til forskellen

ned til dagpengesatsen, siger den 41årige

kontorassistent.

En uge efter høringsfristen stod hun

med fyresedlen i hånden.

Nina Bendtsen, der er faglig konsulent

i HK/Nordsjælland, mener, at fyringen

er usaglig. Kommunen skriver, at

lønnedgangen er en konsekvens af, at

»det er blevet et krav fra HK, at dine

lønvilkår i Farum Kommune mindst skal

svare til de lønvilkår, du havde i Business

Services, med tillæg af pension.«

– Det virker provokerende, at noget

så simpelt som at overholde overenskomsten

bliver gjort til en begrundelse i

denne sag. Kommunen har ikke begrundet,

hvorfor medarbejderen fra og med

april pludselig er mindre værd. Medarbejderen

har jo udført de pågældende

arbejdsopgaver i to år, siger hun.

Mona Egebjerg, der er organisationsdirektør

i Farum, ønsker ikke at udtale

sig om den konkrete sag, men siger, at

målet med lønnedsættelserne har været

at få løn og kompetencer til at hænge

sammen:

– De medarbejdere, vi taler om, er

ikke nogle med meget høje kompetencer.

Nogle har ikke en kommunal uddannelse,

og flere har ikke en kontoruddannelse.

Jeg mener faktisk, vi valgte den sociale

løsning, da vi overtog alle medarbejderne

fra konkursen, siger hun.

Hun påpeger, at et par medarbejdere

blev sat op i løn, da de overgik til Farum

Kommune. Mona Egebjerg kritiserer HK

for at have »sovet i timen« ved ikke at

gribe ind over for ansættelsesforholdene

i Business Services.

Flere fyringssager i Farum

Sagen om Hanne Foskjær er ikke den eneste om usaglig

fyring, der i øjeblikket kører i Farum Kommune. En tidligere

medarbejder i byrådssekretariatet blev i november

tilbudt en anden stilling til en lavere løn, men ugen efter

blev det tilbud byttet ud med en fyreseddel på grund af

sygefravær. Også denne sag vil HK føre i det fagretslige

system. I samme periode har en tidligere økonomichef

valgt at sige sin stilling op, mens mellem 20 og 25 medarbejdere

på rådhuset er sat ned i løn med virkning fra

sidste år som en del af en lønsanering.

– Jeg ved ikke, hvad det er, der sker i Farum lige nu.

Jeg kan bare se, at der er usædvanligt mange sager for

tiden, siger Nina Bendtsen fra HK/Nordsjælland.

Tillidsrepræsentant Lone Laursen har samme opfattelse.

Til det siger Nina Bendtsen:

– Hvis vi havde haft kendskab til

sagerne på et tidligere tidspunkt, havde

vi selvfølgelig grebet ind, men det fritager

jo ikke Farum Kommune for ansvaret

fra det tidspunkt, hvor de overtager

medarbejderne.

Hanne Foskjær, der i øjeblikket er

sygemeldt, venter nu på den endelige

forhandling med kommunen den 18.

januar.

– Egentlig er jeg mest chokeret over

den måde, kommunen har håndteret

sagen på. At jeg skulle gå i et halvt år

uden afklaring, hvor jeg ikke kunne sove

om natten. Man siger, der er orden i

arbejdsforholdene i kommunerne, men

det kommer nok an på, hvilken kommune

man bliver ansat i, siger Hanne Foskjær. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

– Arbejdsmiljøet er blevet hårdere på det seneste. Vi

har ikke været vant til fyringer, men det er åbenbart stilen

nu. Og det er da klart, at der i sidste ende er en

sammenhæng med den økonomiske situation i Farum,

siger Lone Laursen.

Organisationsdirektør Mona Egebjerg:

– Jeg mener, vi har et godt og tæt samarbejde

mellem ledelse og medarbejdere, så jeg kan ikke rigtig

genkende kritikken. Men det er da aldrig sjovt at være

sat under administration. Vores mulighed for at bruge

penge ligger i Indenrigsministeriets hænder, siger Mona

Egebjerg.

Farum Kommune skal i år spare 400.000 kr. på lønudgifterne

i administrationen. Besparelsen vil dog ikke

føre til fyringer, oplyser Mona Egebjerg.

Kommunalbladet 1 ❘ 05

tekst: Simon Kruse • foto: Christoffer Regild

7

More magazines by this user
Similar magazines