Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

8 Kommunalbladet 1 ❘ 05

– Der er ikke noget i det kommunale

landskab, der svarer til Told og Skat.

Her stod vi med to huse, som ikke er

lige høje, lyder departementschef

Peter Lofts forklaring på, at ingen

kommunale skattechefer fik plads

i direktionen for den nye statslige

skatteorganisation.

Der blev ikke plads til én eneste kommunal skatte-

chef i den nyudnævnte skattedirektion. Skatte-

chefer frygter, at Told og Skat også snupper plad-

serne, når der udpeges ledere til de 30 skatte-

centre, men det afviser departementschefen.

Staten sætter

Ret skal være ret. Der er to

ledige pladser i direktionen

på hovedkontoret i den nye

skatteorganisation, og de kan

tilfalde folk fra den kommunale

verden. Men ellers kommer

samtlige syv udnævnte fra Told

og Skat, og det vækker undren

blandt kommunale skattechefer.

– Der er bestemt kvalificerede

folk i kommunerne, men

staten ønsker ikke at slippe

tøjlerne. Det gør det svært at

få øje på den ligeværdighed,

som ellers skulle præge fusionen,

siger skattechef Hans

Jørgen Tusborg fra Vejle.

Skattechef Vagn Lisberg fra

Ejby Kommune mener heller

ikke, at den nyudnævnte direktion

står mål med udsagnet om jævnbyrdighed.

– I en ligeværdig fusion tager man

det bedste fra begge sider, men skatteministeren

har valgt at styre fra toppen.

Konsekvensen er, at der ikke sidder

nogen i direktionen, der kan give

statens folk et modspil fra den kommunale

verden, konstaterer Vagn Lisberg.

Problemet rækker helt ud i den enkelte

skatteforvaltning, vurderer han.

– Kommunale mennesker er vant til

at tage initiativer, til at arbejde selvstændigt

og til selv at udfylde rammerne.

Nu har ministeren sendt et signal,

der får medarbejderne til at spørge:

Bliver der regnet med os? Går det

næste niveau så også til statens egne

folk? Hvor langt ned i hierarkiet skal vi,

før der bliver plads til vores ledere?

På fusionshjemmesiden har menige

medarbejdere udtrykt bekymring over

den måde, den nye direktion er blevet til

på. En af dem er overassistent Søren

Larsen fra Skattecenter København Vest

i Taastrup.

– Der er ingen tvivl om, at de syv i

direktionen er dygtige. Men der er stor

risiko for, at det udelukkende bliver med

Told og Skats briller på, når de skal orientere

politikerne, siger han.

Ikke til diskussion

Også formanden for Skattechefforeningen,

Svend Åge Fog fra Skattecenter

Vendsyssel Vest, blev rystet, da han

hørte, at den nye direktion næsten er

identisk med Told og Skats nuværende.

Men nu har han sundet sig.

– Vi skal passe på, at vi ikke reagerer

for voldsomt. Der er et fint mix mellem

statslige og kommunale folk i de projektgrupper,

der forbereder fusionen. Det er

et tydeligt signal om, at fusionsorganisationen

er meget interesseret i at få kommunale

erfaringer med. Den ligeværdighed

vil afspejle sig, når lederposterne i

de nye skattecentre bliver bemandet,

siger Svend Åge Fog.

Der sidder fire kommunale skattechefer

i den styregruppe, der leder fusionsorganisationen.

Men styregruppen har

ikke haft indflydelse på, hvordan direktionen

skulle se ud, når den nye skatteorganisation

er en realitet den 1. juli.

– Vi kunne stille spørgsmål til departementschefen,

men sammensætningen

More magazines by this user
Similar magazines