2010 handel beretning-1.pdf - HK

hk.dk

2010 handel beretning-1.pdf - HK

Beretning til generalforsamlingen i HK/Handel Sydjylland

den 16. marts 2010

Vi er nu stærkt på vej

Det er lidt af en overskrift til en beretning, men ikke desto mindre er det det, vi

føler, efter i flere år at have været ramt af fusioner i HK. Så er år 2009 blevet det

år, hvor vi igen mener, at vi er ved at have styr på de indre linjer. 2009 er det

første hele år i HK Sydjyllands historie, og derfor som sådan interessant at se

tilbage på. Hvad lykkes vi med, og hvad skal vi blive bedre til? Vi i HK/handel har

fået et utroligt godt samarbejde op at stå, hvor bestyrelsen og de faglige

medarbejdere i respekt for hinanden har fælles fokus og mål for, hvad der vil

gavne vores medlemmer. Det er en fornøjelse at være vidne til den iver og

iderigdom, der udspringer på vores fællesmøder. Så efter mange år med

konstante forandringer er vi stærkt på vej, og vi har så langt fra opnået det, vi så

gerne vil opnå for vores medlemmer. Men med fælles hjælp lykkes vi hele tiden

med små sejre. Skridt for skridt bliver det bedre.

Politikere i HK Sydjylland:

Afdelingsbestyrelsen består af:

Fællesformand: Per Bergenhagen

Kommunalsektorformand Helle Pedersen

Kommunal: Lene Roed

Statsektorformand: Annette G. Laursen

Stat: Dora Jensen

Privatsektorformand: Mogens D. Jepsen(Ole Kjær konstitueret formand)

Privat: Hanne Andersen

Handelssektorformand: Hanne K. Mathiasen

Handel: Jørgen L. Madsen

Der blev på den stiftende generalforsamling 2008 besluttet, at

næstformandsposten skulle gå på skift mellem de 4 sektorformænd for et år af

gangen. I perioden 16. april 2009 og frem til vores fællesgeneralforsamling den 6.

april 2010 er det Helle Pedersen fra Kommunal, der er næstformand.

Ole Kjær blev i januar 2010 valgt som sektorformand for HK Privat Sydjylland.

Handelssektorbestyrelsen består af:

Sektorformand: Hanne K. Mathiasen Varde

Sektornæstformand: Jørgen Madsen Vejen

Bestyrelsesmedlem: Torben Post Vojens

Bestyrelsesmedlem: Henrik D. Larsen Vojens

- 1 -


Bestyrelsesmedlem: Johnny Buelund Grindsted

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Nielsen Horsens

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Tang Horsens

Bestyrelsesmedlem: Thea Stange Smed Vejle

Bestyrelsesmedlem: Bente Batz Kolding

Suppleant 1: Lone Schack Ribe

Suppleant 2: Helge Skau Vojens

Suppleant 3: Lene R. Jensen Varde

Medarbejdere i HK/Handel Sydjylland:

Faglig konsulenter: Faglig sagsbehandler:

Aino Schriver Kolding kontoret Ulla Rønsch Lundby Rødekro kontoret

Finn Olsen Vejle kontoret Maja Hansen Sønderborg kontoret

Mona Poulin Sønderborg kontoret Joan Ljungmann Kolding kontoret

Karsten Kjeldsen Rødekro kontoret Helle Korsholm Esbjerg kontoret

Ute Petersen Rødekro kontoret Hanne Kristensen Horsens kontoret

Finn Sølvdahl Horsens kontoret Jette Stabel Kolding kontoret

Dorthe Winther Esbjerg kontoret

Erik T. Christensen Esbjerg kontoret Elev: Mette Madsen Kolding kontoret

Forbundssektorbestyrelsen

Formændene for de 7 afdelingssektorbestyrelser er automatisk en del af

forbundssektorbestyrelsen, samt 4 landsklubformænd valgt blandt og af de 8

landsklubformænd, plus vores formand Jørgen Hoppe og næstformand Herdis

Poulsen valgt på HK/Handels Kongres 2008.

Hovedbestyrelsen

De 7 fællesformænd samt alle afdelingssektorformænd er fødte medlemmer af

hovedbestyrelsen. Der ud over blev Kim Simonsen og Mette Kindberg valgt på HK

Danmarks kongres som henholdsvis formand og næstformand.

Jubilarer

Der har været afholdt jubilarreceptioner i Varde, Vejle, Horsens, Tønder,

Sønderborg, Haderslev, Esbjerg og Kolding i foråret 2009.

Ved disse receptioner var fællesformanden eller en af de 4 sektorformænd vært

ved hver deres arrangement. Det blev afholdt over 2 lørdage. Sektorformanden for

handel var vært i Vejle og Varde. Kendetegnet ved jubilarreceptionerne var, at folk

syntes rigtig godt om den måde, det blev afviklet på og de hyggede sig.

Tillidsvalgte

Vi har i HK/Handel Sydjylland valgt at sætte særligt fokus på vores

tillidsrepræsentanter i 2009 og vil forsætte med at udbygge dialogen med dem. Vi

er meget opmærksomme på, at disse tillidsvalgte er vores bedste og mest

væsentlige ambassadør ude på arbejdspladserne. Da det i 2009 blev muligt at

afholde lokale kurser for tillidsrepræsentanter, var vi den første lokale afdeling,

hvor det lykkes at gennemføre et kursus. Vores sektorformand samt flere af de

faglige konsulenter mødte op den første dag, for på den måde lige at hilse på de

- 2 -


nye TR`ere. Lige som sektorformanden stillede op til en gang ”skyd på

formanden” senere på ugen. Der var flere af de der var med, der gav udtryk for, at

de var glade for muligheden med lokale kurser, da de ellers ikke ville have haft

denne mulighed på grund af familiære forhold. Disse TR`ere, er i uge 18 klar til at

gå i gang med næste del af grundkurset.

HK/Handel sendte i 2009 20 TR`ere på en tur til Island, hvor de skulle udfordres.

Afdelingssektorerne kunne indstille TR`ere til denne tur med en begrundelse,

hvor de forklarede, hvorfor den enkelte TR`ere, skulle med på denne tur. Her fra

Sydjylland havde vi 3 tillidsrepræsentanter, der kom med, hvilket vi synes er

meget flot.

Som noget helt nyt til tillidsvalgte, blev der under kongressen løftet sløret for den

nye tillidsvalgsportal, og selvom den ikke er helt udbygget endnu, tegner det til at

blive et rigtig godt redskab for vores tillidsvalgte, hvad enten man er TR eller SiR.

Samtidig med at der i støbeskeen ligger tegninger til mere systematisk

gennemførelse af TRUS (tillidsmandsudviklingssamtale). Det er noget vi går i gang

med her i år 2010, så vi kan fremme den tætte dialog mellem de faglige,

sektorformanden og tillidsrepræsentanterne. Vi har via HB og

Forbundssektorbestyrelsen mulighed for, at bringe medlemmernes behov og

ønsker i forskellige sammenhænge videre, derfor er den tætte dialog med

tillidsrepræsentanterne ekstra vigtigt, da de kan fortælle om hverdagens

problemer ude på arbejdspladserne.

Der er i HK/Handel Sydjylland 65 tillidsrepræsentanter og 113

sikkerhedsrepræsentanter.

På landsplan i HK/Handel er der 398 tillidsrepræsentanter og 509

sikkerhedsrepræsentanter.

Året, hvor krisen blev tydelig

2009 blev et år i krisens tegn for det danske samfund og for handelsområdet.

Året vil formentlig især blive husket, som året hvor vi desværre mærkede et markant

tilbagefald i den danske økonomi. Bankkriser, boligkriser og tilbagegang på

arbejdsmarkedet, hvor arbejdsløshed igen begyndte at vise sig. Hvor længe denne

udvikling vil strække sig, ved vi endnu ikke meget om i skrivende stund.

Året sluttede med en temmelig mat julehandel, og danskerne der stadig holder igen

med at bruge penge til forbrug… hvis nu de svære tider bider sig endnu mere fast,

så er der ikke plads til forbrugsgoder, tænker mange. Det betød, at mange butikker

begyndte udsalg allerede den 27. december.. ja allerede inden det sidste julelys var

slukket! Krisen har også givet mange Konkurser. Mange frygter for deres job i takt

med at flere og flere bliver arbejdsløse.

Her mærker i særlig grad de unge, der skal ud på arbejdsmarkedet for første gang,

hvilke konsekvenserne der er ved krisen. De kan ganske enkelt ikke finde

praktikpladser. Dette er yderst sørgeligt, da det jo er dem, der skal være med til at

højne vores faglige kompetencer og føre os ind i fremtiden. Det dur altså ikke, at vi

smider dem på gulvet og ikke giver dem en ærlig chance for uddannelse.

Lønstigninger blev afløst af fyringsrunder. Efter et par år med fuld beskæftigelse og

problemer med at tiltrække medarbejdere til handelsområdet, har den generelle

økonomiske krise vendt op og ned på dette billede. Specielt indenfor engrosområdet

- 3 -


er der igennem det sidste halve års tid sket store fyringsrunder. En underlig

situation, når det blot er et år eller halvandet siden, at man inden for samme

branche headhuntede medarbejdere fra hinanden med store lønstigninger til følge.

HK/Handel har været aktiv fra første færd med at takle krisen på den bedste måde.

En del var vel overraskede over, at vi faktisk var blandt de første til overhovedet at

advare om en forestående krise.

Da det viste sig, at vi havde tydet de ildevarslende tegn rigtigt, inviterede HK Handel

alle tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter til at diskutere, hvad krisen

kunne betyde, og hvordan man kunne imødegå og udskyde krisen lokalt på

arbejdspladsen.

Sammen med resten af HK satte vi endnu en stor krisekonference på benene, hvor

eksperter, arbejdsgivere og repræsentanter for fagbevægelsen kunne snakke om

mulige løsninger på krisen. Mange steder har man med held indarbejdet

efteruddannelse og opkvalificering, som en måde at udskyde krisen på. Krisen har

desværre slået igennem på lønstigningerne inden for vores områder.

Handelsområdet har tilmed oplevet store virksomheder, der med krisen som

undskyldning, har forsøgt sig med lønstop. Det kan naturligvis være en reel

begrundelse, hvis der rent faktisk er krise på virksomheden. Men desværre har vi

oplevet, at nogle arbejdsgivere har forsøgt sig med at gennemføre lønstop, selvom

virksomheden reelt ikke er i krise! Virksomheder, der måske endda arbejder inden

for områder, der profiterer sig af krisen. For eksempel discountbutikker, der

tværtimod har oplevet ekstra vind i sejlene.

HK/Handel har haft sager vedrørende lønstop. Vi har indgået forlig i disse sager.

Disse virksomheder har efterfølgende meldt ud til deres medarbejdere, at de efter

forhandlinger med HK/Handel må anerkende, at overenskomsten skal overholdes og

at der selvfølgelig er mulighed for lønforhandlinger.

Faglige sager

I løbet af 2009 har vi i HK/Handel Sydjylland ført 299 sager, som har indbragt vores

medlemmer kr. 8.900.272. Samlet set har HK Sydjylland ført 646 sager, som har

indbragt kr. 27.757.580 til vores medlemmer.

Så vi må nok sige, at HK/handel står for en stor del af sagerne og kronerne set i

betragtning af, at vi er 4 sektorer. Vi skal også huske på, at ikke alle sager kaster

kronerne af sig, men ikke desto mindre kan disse sager være af lige så vigtige

karakter for vores medlemmer.

Konkurser

I takt med at krisen tog til, dukkede der flere og flere konkurser op. I vores område

blev vi heller ikke sparet for dette. Antallet af sager vi har ført for medlemmerne

bevidner, at der i 2009 har været ført 170 sager som samlet har indbragt kr.

12.872.738 til vores medlemmer. Heraf er de 73 sager fra handelsområdet med et

beløb på kr. 5.298.038 og disse sager kan være meget komplicerede. Samtidig med

at antallet af konkurser steg, har vi i HK Sydjylland ansat en medarbejder mere for at

kunne tilgodese behovet. Da dette er galt på landsplan, har de i Lønmodtagernes

Garantifond fået meget travlt og har sat ekspeditionstiden på sagerne op, men det

hjælper jo ikke på den økonomiske klemme vores medlemmer havner i. Derfor kan

vi også yde et midlertidig lån til vores medlemmer, (skal have været medlem i 3

- 4 -


mdr.) mens de venter på at få deres penge udbetalt, skal de stadig have noget at

leve for og huslejen skal også betales.

Medlemstal

Efter flere år med en brat kurve nedad har 2009 været året, hvor vi kan se en

opbremsning i medlemstilbagegangen, hvilket er en positiv tendens, som vi gerne

ser forsætter, så vi til sidst får flere indmeldt, end vi udmelder hvert år.

Handelsområdet er kendetegnet ved en stor tilstrømning af nye medarbejdere.

Mere end hver femte medarbejder stopper i løbet af året og erstattes af nye

kolleger. Det betyder også, at der konstant skal være fokus på at besøge de

mange tusinde arbejdspladser og forklare om fordelene ved at være med i det

faglige fællesskab. Derved kan vi hverve nye medlemmer og undgå

medlemstilbagegang. Den faglige styrke beror på, at vi er mange der står

sammen. Men det er også dyrt at opnå faglige resultater, så jo flere medlemmer vi

er, jo billigere bliver det for hver enkelt af os.

HK Handel Sydjylland havde i alt:

pr. 31/12/08 12.609 Medlemmer.

pr. 31/12/09 12.356 Medlemmer.

Samlet havde HK Sydjylland i alt:

pr. 31/12/08 47.446 Medlemmer.

pr. 31/12/09 46.712 Medlemmer.

50000

40000

30000

20000

10000

0

2008 2009

Syd Handel

HK Syd

HK/Danmark Kongres 2009

2009 var også året, hvor HK/Danmark afholdt kongres.

HK/Danmark må have taget ved lære af HK/Handels Kongres i 2008 med det afsæt

at en kongres må godt ses i bybilledet, så med det i mente startede kongressen 3

forskellige steder i København.

Der er flere emner, som blev behandlet på kongressen. Vi vil blot nævne et par

enkelte her. Fuldtidlønnede politikere og ungdomskonsulent i alle afdelinger.

Efter en lang – meget lang debat blev forslaget om fuldtidslønnede

afdelingssektorformænd vedtaget. Kongressen fastlagde for første gang lønnen for

fuldtidspolitikere uanset om de er i forbund, sektor eller afdeling. Der er nu et let

gennemsigtigt lønsystem. Det skal bemærkes, at der på kongressen, blev nedsat et

lønudvalg. Lønudvalget bestod af kongresdelegerede, valgt på kongressen og

- 5 -


disse kunne ikke være valgt til nogle af de ovennævnte poster. Lønniveauet blev

således stemt hjem på baggrund af lønudvalgets arbejde og oplæg.

De unge markerede sig flot på talerstole. De leverede en flot kamp i lighed med

tidligere års kamp for ungdomskonsulenter ude i afdelingerne, blot denne gang

lykkedes de med indsatsen.

Et af de mere sjove indslag på kongressen var den morgen, vi alle, før fanden stod

op, var ude at dele morgenbrød ud ved S-togstationerne i København. Som kvinde,

at opleve mændenes reaktion, når der blev råbt ” morgenbrød - Kun til Kvinder”.

Ja, det var simpelthen guld værd at se deres udtryk. Men hvorfor nu det? Jo vi ville

sætte fokus på den stadige skævhed, der er på arbejdsmarkedet, når kvinder ikke

får det samme i løn som de mandlige kollegaer. Her i år 2009 må vi kunne gøre

det bedre i Danmark, end de tal der viser, at der er en forskel på ca. 17%, som ikke

kan forklares ud fra et rent fagligt grundlag.

Du kan læse mere om kongressen på www.hk.dk/www/tema/kongres2009

Funktionær Pension

Funktionær Pension har i 2009 været yderst synlige ude i afdelingerne. Hver

måned har der været afholdt pensionsdage. De har også været til stede rundt på

vores kontorer - så det er lige før man kunne tro, at de var ansat her i Sydjylland ☺

Men det har været helt unikt, at medlemmerne har kunnet booke en tid hos

pensionskonsulenterne og få gennemgået deres pension samt hvilke ting de skulle

være opmærksom på. Vi må være ærlige og sige, det ikke ligefrem er viden om

pension, der er mest udbredt. Derfor har denne personlige kontakt til

konsulenterne, der udelukkende arbejder med pension, stor betydning.

Hvad byder fremtiden?

Det, der er mest top aktuel lige nu, er de igangværende

overenskomstforhandlinger 2010. Der har været arbejdet med

overenskomstforhandlingerne siden 2009, hvor der har været arbejdsgrupper

bestående af folk både fra HK og Dansk Erhverv tilstede.

Det er ikke den letteste tid, at skulle forhandle på, når vi tænker på den

økonomiske krise der stadig svækker mange virksomheder. Men lidt efter lidt

falder de forskellige overenskomstområder på plads og så er det i sidste ende op

til medlemmerne, om de vil stemme den hjem. Her skal der lyde et stort ønske fra

HK/Handel til medlemmerne om at bruge deres stemmeret, så vi kan få

stemmeprocenten op. Der vil være mere om Overenskomst forhandlingerne i den

mundtlige beretning.

Lukkeloven er jo desværre også et af de emner, som bliver topaktuelt her i

foråret. Den er i strid modvind og på vej til helt at blive afskaffet da regeringen og

Dansk Folkeparti indgik forlig om en voldsom liberalisering af lukkeloven i 2009.

Forliget falder i 2 trin og her er de væsentlige punkter i lovforslaget.

Pr. 1. juni 2010 foreslås følgende:

• Alle butikker kan om lørdagen generelt holde åbent til kl. 20.00 i stedet for

som nu til kl. 17.00.

- 6 -


• Muligheden for søndagsåbent udvides, således at alle butikker får mulighed

for at holde åbent den første og sidste søndag hver måned, alle søndage i

december samt 4 løse søndage herudover i løbet af året.

• Bagerbutikker og byggemarkeder undtages generelt fra lukketidsreglerne.

• Mindre butikker, som sælger materialer til hus og have, undtages generelt

fra lukketidsreglerne.

Pr. 1. oktober 2012 foreslås følgende:

• Lukketiderne ophæves helt, dog på nær helligdage og enkelte andre dage.

Dvs. alle butikker får mulighed for at holde åbent alle dage, herunder alle

søndage. Dog stadig ikke helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag samt

nytårsaftensdag efter kl. 15.00.

Vi kan forvente, at dette lovforslag bliver behandlet endeligt i løbet af 2010.

Det er absolut ikke HK/Handels kop te, vi har på flere fronter kæmpet imod med

næb og klør. Vi er af den opfattelse, at det vil få en lang række negative

konsekvenser både for de ansatte, men også set fra samfundet som helhed. Alle

ved jo, at vi ikke får flere penge mellem hænderne, så det eneste der opnås er, at

man flytter omsætningen fra det ene tidspunkt til det andet. Samt at de mindre

butikker ude i de lokale samfund får sværere og sværere ved at overleve, ligesom

specialhandlen heller ikke vil kunne matche de store kæders åbningstider og

kampen om kunderne.

Vi kunne jo måske forestille os, at den mindre specialhandel vil finde andre dage,

at holde lukket på i stedet for søndag. Giver det en fordel for kunderne, hvis den

ene holder lukket tirsdag og en anden onsdag i samme gågade, fordi de skal

kunne holde åbent om søndagen? Det er ikke forbrugervenligt.

Vi bør også tænke på, at ved at vi har en lukkelov, hvor der er plads til både store

og små butikker - helt ud i de mindre byer, hvor vi har et meget finmasket

butiksstruktur, som gør at gamle hr. og fru Hansen stadig kan gå til købmanden i

nærområdet, ligesom det er af afgørende karakter, at vi har nogle dage hver uge,

hvor det hele ikke bare drejer hurtigere og hurtigere rundt i samfundet. Her er der

plads til at være noget for familien og venner - kort sagt, det er tid til at lade

batterierne op, ellers ender vi med et samfund, hvor vi alle skal løbe rundt alle

døgnets 24 timer ugen ud, året rundt og service hinanden.

Vi skal i 2010 fortsætte vores udvikling med TR`er.

Vi vil meget gerne have valgt flere TR`ere og sætte fokus på, at alle vores TR` er

kommer igennem grunduddannelsen, ligesom vi vil afholde TRUS samtaler med

hver enkelt TR`er - vi vil rundt og besøge dem på deres arbejdspladser. Vi vil i stil

med sidste år nedsætte arbejdsgrupper, så vi kan være endnu mere målrettet i

vores bestræbelser på at have indflydelse i forbundssektoren og hovedbestyrelsen.

Samarbejdspartnere

Vi har det sidste år haft et godt samarbejde med regionsklubben Merkur i

forbindelse med arrangementer til vores medlemmer. Dette samarbejde vil vi

gerne bibeholde og stadig udbygge til fælles gavn. Vi vil også gerne udbygge vores

- 7 -


samarbejde med landsklubberne. Her i det forgangne år har vi haft samarbejde

med Coop, De selvstændige brugser og Dansk Supermarked. Det har resulteret i,

at Ulla Verholt har været rundt på butiksbesøg i vores område, ligesom vores

sektorformand Hanne K. Mathiasen har været med landsklubformand Birgitte

Hesselbjerg (De selvstændige brugser) rundt og besøge butikker samt

tillidsrepræsentanter.

ligesom det samme skete på Dansk Supermarkeds område, her var det blot

landsklubformand Gert Torstensson, der var med Hanne rundt.

Tak

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke bestyrelsen for et godt

samarbejde. Tak til de faglige medarbejdere for jeres indsats i løbet af året. I har

virkeligt ydet jeres til, at vi nu kan se fremad med stor glæde.

Jeg ser frem til, at vi alle til stadighed udbygger det gode samarbejde, samt ikke

mindst, at vi nu rigtig kan komme i gang med alle de gode ideer. Tak til det øvrige

personale og politikere i HK Sydjylland for konstruktiv og inspirerende samarbejde.

Tak til Jer medlemmer, som jo er dem, vi er til for.

På Handel Sektorens vegne

Hanne K Mathiasen

Sektorformand

- 8 -

More magazines by this user
Similar magazines