KVU a-kasse folder.pdf - HK

hk.dk

KVU a-kasse folder.pdf - HK

HK grafisk kommunikation

Weidekampsgade 8

Postboks 470

0900 København C

Weidekampsgade 8, DK-0900 København C

Vær sikret dagpenge

Bliv gratis medlem

fra dag ét

efter endt studie

En del af løsningen


Benyt dig af det nye HK Grafisk Kommunikation

medlemskab. Så kan du som studerende være

gratis medlem af både fagforening og a-kasse

og være sikret dagpenge fra dag ét, hvis du er

ledig efter din uddannelse.

Du skal opfylde

følgende betingelser:

• Være medlem af a-kassen i mindst 12 måneder, mens du studerer

• Ha’ et (fritids)job, når du melder dig ind

• Du må tjene maks. 195.520 kr. om året (inkl. SU)

• Du er under 30 år ved uddannelsens afslutning

Du slipper for karensmåneden

(hvor du ellers IKKE ville få dagpenge den første måned).

Du skal opfylde a-kassens almindelige

betingelser for optagelse.

Udfyld blanketten

Vær sikret

13.607 kr.

pr. måned!

eller meld dig ind på

hk-gk.dk

Lagernr. 4418034514

dag md. år

Jeg indmelder mig hermed som gratis medlem med begrænsede rettigheder

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

Jeg ønsker optagelse i HK's A-kasse og søger om gratis medlemskab (fritagelse for betaling af medlemsbidrag).

Jeg er allerede medlem af A-kassen og søger om gratis medlemskab (fritagelse for betaling af medlemsbidrag). Fra:

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

Navn

Navn

KUN

KUN Gade/vej

Gade/vej

Nr. Etage

Nr. Etage

Postnr. By

Postnr. By

Mobil tlf. Privat e-mail

Mobil tlf. Privat e-mail

Uddannelsesretning Uddannelsessted

Uddannelsesretning Uddannelsessted

Udd. startet md årstal Jeg bliver færdig med min uddannelse md årstal

Udd. startet md. årstal Jeg bliver færdig med min uddannelse md. årstal

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

Dags dato dag md år underskrift

Firmaets adresse

Firmaets navn

Jeg har fritidsjob Ja Nej (Hvis ja): Din stilling

Udd. startet md årstal

Uddannelsesretning

Mobil tlf. Privat e-mail

Postnr. By

Nr. Etage

KUN

Gade/vej

Navn

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

Jeg har fritidsjob Ja Nej

(Hvis ja): Din stilling Antal timer om ugen (ca.)

Jeg har fritidsjob Ja Nej (Hvis ja): Din stilling Antal timer om ugen (ca.)

Teoretisk. Dimittendberettiget.

Firmaets navn Løn for fritidsjob (ca. per md.)

Firmaets navn Løn for fritidsjob (ca. per mnd.)

Firmaets adresse Tlf. nr.

Firmaets adresse Tlf.nr.

Dags dato dag md. år underskrift

Dags dato dag md år underskrift

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående er rigtigt besvaret. Medlemskabet kan altid opsiges.


SAM-DATA/HK

Weidekampsgade 8

Postboks 470

0900 København C

Weidekampsgade 8, DK-0900 København C

Vær sikret dagpenge

Bliv gratis medlem

fra dag ét

efter endt studie

En del af løsningen


Benyt dig af det nye SAM-DATA/HK medlemskab.

Så kan du som studerende være gratis medlem

af både fagforening og a-kasse og være sikret

dagpenge fra dag ét, hvis du er ledig efter

din uddannelse.

Du skal opfylde

følgende betingelser:

• Være medlem af a-kassen i mindst 12 måneder, mens du studerer

• Ha’ et (fritids)job, når du melder dig ind

• Du må tjene maks. 195.520 kr. om året (inkl. SU)

• Du er under 30 år ved uddannelsens afslutning

Du slipper for karensmåneden

(hvor du ellers IKKE ville få dagpenge den første måned).

Du skal opfylde a-kassens almindelige

betingelser for optagelse.

Udfyld blanketten

Vær sikret

13.607 kr.

pr. måned!

eller meld dig ind på

sam-data.dk

Lagernr. 4418034515

dag md. år

Jeg indmelder mig hermed som gratis medlem med begrænsede rettigheder

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

Jeg ønsker optagelse i HK's A-kasse og søger om gratis medlemskab (fritagelse for betaling af medlemsbidrag).

Jeg er allerede medlem af A-kassen og søger om gratis medlemskab (fritagelse for betaling af medlemsbidrag). Fra:

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

Navn

Navn

KUN

KUN Gade/vej

Gade/vej

Nr. Etage

Nr. Etage

Postnr. By

Postnr. By

Mobil tlf. Privat e-mail

Mobil tlf. Privat e-mail

Uddannelsesretning Uddannelsessted

Uddannelsesretning Uddannelsessted

Udd. startet md årstal Jeg bliver færdig med min uddannelse md årstal

Udd. startet md. årstal Jeg bliver færdig med min uddannelse md. årstal

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

Dags dato dag md år underskrift

Firmaets adresse

Firmaets navn

Jeg har fritidsjob Ja Nej (Hvis ja): Din stilling

Udd. startet md årstal

Uddannelsesretning

Mobil tlf. Privat e-mail

Postnr. By

Nr. Etage

KUN

Gade/vej

Navn

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

Jeg har fritidsjob Ja Nej

(Hvis ja): Din stilling Antal timer om ugen (ca.)

Jeg har fritidsjob Ja Nej (Hvis ja): Din stilling Antal timer om ugen (ca.)

Teoretisk. Dimittendberettiget.

Firmaets navn Løn for fritidsjob (ca. per md.)

Firmaets navn Løn for fritidsjob (ca. per mnd.)

Firmaets adresse Tlf. nr.

Firmaets adresse Tlf.nr.

Dags dato dag md. år underskrift

Dags dato dag md år underskrift

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående er rigtigt besvaret. Medlemskabet kan altid opsiges.


LAK/HK

Weidekampsgade 8

0900 København C

Weidekampsgade 8, DK-0900 København C

Vær sikret dagpenge

Bliv gratis medlem

fra dag ét

efter endt studie

En del af løsningen


Benyt dig af det nye HK/LAK medlemskab. Så

kan du som studerende være gratis medlem af

både fagforening og a-kasse og være sikret

dagpenge fra dag ét, hvis du er ledig efter

din uddannelse.

• Være medlem af a-kassen i mindst 12 måneder, mens du studerer

• Ha’ et (fritids)job, når du melder dig ind

• Du må tjene maks. 195.520 kr. om året (inkl. SU)

• Du er under 30 år ved uddannelsens afslutning

Du slipper for karensmåneden

(hvor du ellers IKKE ville få dagpenge den første måned).

Du skal opfylde a-kassens almindelige

betingelser for optagelse.

Vær sikret

13.607 kr.

pr. måned!

Du skal opfylde

følgende betingelser:

Udfyld blanketten

eller meld dig ind på

hk.dk/lak

Lagernr. 4418034516

dag md. år

Jeg indmelder mig hermed som gratis medlem med begrænsede rettigheder

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

Jeg ønsker optagelse i HK's A-kasse og søger om gratis medlemskab (fritagelse for betaling af medlemsbidrag).

Jeg er allerede medlem af A-kassen og søger om gratis medlemskab (fritagelse for betaling af medlemsbidrag). Fra:

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

Navn

Navn

KUN

KUN Gade/vej

Gade/vej

Nr. Etage

Nr. Etage

Postnr. By

Postnr. By

Mobil tlf. Privat e-mail

Mobil tlf. Privat e-mail

Uddannelsesretning Uddannelsessted

Uddannelsesretning Uddannelsessted

Udd. startet md årstal Jeg bliver færdig med min uddannelse md årstal

Udd. startet md. årstal Jeg bliver færdig med min uddannelse md. årstal

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

Dags dato dag md år underskrift

Firmaets adresse

Firmaets navn

Jeg har fritidsjob Ja Nej (Hvis ja): Din stilling

Udd. startet md årstal

Uddannelsesretning

Mobil tlf. Privat e-mail

Postnr. By

Nr. Etage

KUN

Gade/vej

Navn

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

Jeg har fritidsjob Ja Nej

(Hvis ja): Din stilling Antal timer om ugen (ca.)

Jeg har fritidsjob Ja Nej (Hvis ja): Din stilling Antal timer om ugen (ca.)

Teoretisk. Dimittendberettiget.

Firmaets navn Løn for fritidsjob (ca. per md.)

Firmaets navn Løn for fritidsjob (ca. per mnd.)

Firmaets adresse Tlf. nr.

Firmaets adresse Tlf.nr.

Dags dato dag md. år underskrift

Dags dato dag md år underskrift

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående er rigtigt besvaret. Medlemskabet kan altid opsiges.


HK/DMA

Weidekampsgade 8

Postboks 470

0900 København C

Weidekampsgade 8, DK-0900 København C

Vær sikret dagpenge

Bliv gratis medlem

fra dag ét

efter endt studie

En del af løsningen


Benyt dig af det nye HK DMA medlemskab. Så

kan du som studerende være gratis medlem af

både fagforening og a-kasse og være sikret

dagpenge fra dag ét, hvis du er ledig efter

din uddannelse.

• Være medlem af a-kassen i mindst 12 måneder, mens du studerer

• Ha’ et (fritids)job, når du melder dig ind

• Du må tjene maks. 195.520 kr. om året (inkl. SU)

• Du er under 30 år ved uddannelsens afslutning

Du slipper for karensmåneden

(hvor du ellers IKKE ville få dagpenge den første måned).

Du skal opfylde a-kassens almindelige

betingelser for optagelse.

Vær sikret

13.607 kr.

pr. måned!

Udfyld blanketten

eller meld dig ind på

hk.dk/dma

Lagernr. 4418034517

dag md. år

Jeg indmelder mig hermed som gratis medlem med begrænsede rettigheder

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

Jeg ønsker optagelse i HK's A-kasse og søger om gratis medlemskab (fritagelse for betaling af medlemsbidrag).

Jeg er allerede medlem af A-kassen og søger om gratis medlemskab (fritagelse for betaling af medlemsbidrag). Fra:

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

Navn

Navn

KUN

KUN Gade/vej

Gade/vej

Nr. Etage

Nr. Etage

Postnr. By

Postnr. By

Mobil tlf. Privat e-mail

Mobil tlf. Privat e-mail

Uddannelsesretning Uddannelsessted

Uddannelsesretning Uddannelsessted

Udd. startet md årstal Jeg bliver færdig med min uddannelse md årstal

Udd. startet md. årstal Jeg bliver færdig med min uddannelse md. årstal

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

Dags dato dag md år underskrift

Firmaets adresse

Firmaets navn

Jeg har fritidsjob Ja Nej (Hvis ja): Din stilling

Udd. startet md årstal

Uddannelsesretning

Mobil tlf. Privat e-mail

Postnr. By

Nr. Etage

KUN

Gade/vej

Navn

CPR-nummer VIGTIGT! UDFYLDES MED ALLE 10 CIFRE!

UDFYLDES MED KUGLEPEN. BRUG KUN BLOKBOGSTAVER.

Jeg har fritidsjob Ja Nej

(Hvis ja): Din stilling Antal timer om ugen (ca.)

Jeg har fritidsjob Ja Nej (Hvis ja): Din stilling Antal timer om ugen (ca.)

Teoretisk. Dimittendberettiget.

Firmaets navn Løn for fritidsjob (ca. per md.)

Firmaets navn Løn for fritidsjob (ca. per mnd.)

Firmaets adresse Tlf. nr.

Firmaets adresse Tlf.nr.

Dags dato dag md. år underskrift

Dags dato dag md år underskrift

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

ALLE FELTER BEDES UDFYLDT

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående er rigtigt besvaret. Medlemskabet kan altid opsiges.

More magazines by this user
Similar magazines