Elev i staten - HK

hk.dk

Elev i staten - HK

16 Redaktion: HK/Stat, Design: Mai Enné, Tryk: Datagraf, Lager: 4408040001 Elev i staten Få styr på din uddannelse › 2012/13 1


3 4 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 2 Tillykke med din elevplads Uddannelse i staten Hvad er en uddannelsesaftale Hvad er en praktikplan Evalueringssamtaler Praktik i udlandet Kørepenge Bøger Løn Pension Overarbejde Ferie Medlem af HK Hvor kan jeg få hjælp Kære elev i staten Stort tillykke med din elevplads. Gennem de næste to år vil du møde en række spændende udfordringer og oplevelser. Som færdiguddannet vil du have lært forskellige administrative hovedopgaver i staten, såsom sagsbehandling og kommunikation. Du vil kunne løse opgaver inden for disse områder med initiativ, selvstændighed og gode samarbejdsevner. HK/Stat er fagforeningen for dig, der er elev i staten. Vi er med til at forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår, vi sikrer, at din elevuddannelse er relevant, og vi udvikler spændende og relevante videre- og efteruddannelsestilbud til dig. Pjecen indeholder informationer om dine rettigheder under uddannelsen samt information om de muligheder et medlemskab af HK/Stat giver dig. Vi håber, at pjecen kan hjælpe dig med at få styr på din uddannelse i staten. HK/Stat 3


4 Uddannelse i staten Du har formentligt valgt specialet ’offentlig administration’, hvor du skal være skiftevis på skolen og på din praktikplads i staten i en to-årig periode. Har du valgt specialet ’offentlig administration’ skal du på arbejdspladsen arbejde inden for områderne: Strategisk Udvikling og Handleplaner, Kommunikation og Korrespondance samt Administration og Sagsbehandling. Derudover er det frivilligt, om du også kommer til at arbejde med Budget og Regnskab og Personale og Lønadministration. I skoleperioden skal du lære om Politik og Økonomi, Lovgivning, Kommunikation og Organisation og Samarbejde. Som elev i staten kan du også have valgt specialet administration eller økonomi, der har nogle andre krav til, hvilke områder du skal igennem på arbejdspladsen og i skoleforløbet. Du kan læse mere om specialerne her: www.uddannelsesnaevnet.dk › I skoleperioden skal du lære om Politik og Økonomi, Lovgivning, Kommunikation og Organisation og Samarbejde. Hvis du har valgt specialet ’offentlig administration’. 5


6 Hvad er en uddannelsesaftale? Alle elever skal have en uddannelsesaftale. Det er en form for ansættelseskontrakt, der binder dig og din arbejdsgiver i praktiktiden, som typisk er to år. Efter en prøvetid på tre måneder kan din uddannelsesaftale i princippet ikke ophæves. Hvis den skal ophæves, kræver det, at enten du eller din arbejdsgiver i væsentlig grad har misligholdt aftalen. Eksempelvis hvis du gentagne gange undlader at skaffe dokumentation i forbindelse med sygdom eller hvis din arbejdsgiver ikke lærer dig det, du skal. En uddannelsesaftale kan dog altid ophæves, hvis I er enige om det. Hvis din uddannelsesaftale skal ophæves, er det en god idé at kontakte din lokale HK-afdeling, der kan hjælpe dig med, at det går rigtigt til. Uddannelsesaftalen kan forlænges, hvis du har været fraværende i en længere periode på grund af sygdom, barsel eller lignende. Hvad er en praktikplan? Når du starter på din praktikplads, skal du have en praktikplan. Den giver dig et overblik over, hvilke afdelinger du skal være i, hvilke opgaver du skal igennem og andre praktiske oplysninger. Din arbejdsgiver sender praktikplanen til din skole, der sikrer, at den lever op til kravene om, hvad du skal lære. Du har også mulighed for at komme med input til din egen praktikplan undervejs i praktikperioden. Den kan nemlig ændres, hvis du og din elevansvarlige finder ud af, at det vil være relevant for din uddannelse. Evalueringssamtaler I løbet af din praktikperiode har du ret til minimum tre evalueringssamtaler. Evalueringssamtalerne skal blandt andet handle om, hvorvidt du lærer det, du skal, og om du trives på arbejdspladsen. Du kan bruge evalueringssamtalerne til at komme med idéer til din praktikplan fremover. 7


8 Praktik i udlandet Som elev i staten har du mulighed for at blive udstationeret til en arbejdsplads i udlandet i en periode. Elever har været udstationeret til lande som Færøerne, New Zealand og England, hvor de både er blevet udfordret fagligt og personligt. Udstationeringen skal planlægges i samarbejde med din arbejdsgiver, som vil bevare det overordnede ansvar for dig, mens du er af sted. Hvis du skal udstationeres, har du mulighed for at søge HK’s uddannelseslegat. Læs mere om udstationering i udlandet og legatet på www.hk.dk/elevistaten Kan jeg få kørepenge, når jeg skal på skolen? Hvis du har minimum 24 km fra dit hjem til skolen og tilbage igen, har du ret til kørselsgodtgørelse i de perioder, du er på skoleophold. Du kan få hele det faktiske beløb dækket, hvis du bruger den billigste offentlige transport. Hvis du kører i egen bil, har du ret til en godtgørelse, som Arbejdsmarkedsstyrelsen regulerer hvert år. Hvem skal betale mine bøger? De skolebøger som skolen ikke selv udleverer, skal din arbejdsgiver betale. 9


10 Hvad skal jeg have i løn? HK/Stat har sammen med arbejdsgiverparten aftalt en grundløn for elever. Grundlønnen afhænger af, om du er ansat i provinsen eller hovedstaden og længden på din uddannelsesaftale. Er din elevtid på to år i alt, så starter du på 3. årselevløn. Er du voksenelev, dvs. var du fyldt 25 år ved ansættelsen, skal du have voksenelevløn. Lønnen reguleres hvert år den 1. april. Se den aktuelle sats på www.hk.dk/elevistaten Som elev er du omfattet af Ny Løn ligesom andre HK-ansatte. Det betyder, at du har mulighed for at aftale midlertidige og varige tillæg eller resultatløn udover din basisløn. Det er din tillidsrepræsentant, der skal forhandle Ny Løn for hele medarbejdergruppen, så tag en snak med ham eller hende om dine muligheder. Hvornår og hvor meget skal jeg have i pension? Du får 10,65 procent af din løn i pension, når du: › er fyldt 20 år og har minimum 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige eller › har været omfattet af en pensionsordning som led i en tidligere ansættelse. Du får 15 procent af din løn i pension, når du: › er fyldt 25 år og har mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år. Må jeg arbejde over? Du må som udgangspunkt ikke arbejde over, men du må gerne følge din arbejdsplads aftaler om flextid. 11


12 Får jeg betalt ferie? Om du har ret til betalt ferie afhænger af, hvornår du er blevet ansat. Hvis du er blevet ansat inden den 1. juli, har du ret til fem ugers betalt ferie i det indeværende ferieår. Hvis du er ansat efter den 1. juli, har du ret til fem ugers betalt ferie i det næste ferieår. Hvis du ikke har optjent retten til ferie, og din arbejdsplads holder ferielukket, eksempelvis i forbindelse med julen, så har du ret til op til fem dages betalt ferie. Ansat før 1. juli Ret til 5 ugers betalt ferie i indeværende ferieår. Ansat efter 1. juli Ret til 5 ugers betalt ferie i næste ferieår. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april året efter. Hvad får jeg ud af mit HK-medlemskab? Der er mange fordele ved at være medlem af en HK. Du får: › Faglig hjælp, hvis der opstår problemer under din praktiktid. › Adgang til gratis kurser og elevarrangementer i din lokale › afdeling. › Et stort netværk af HK’ere, der arbejder med det samme fag › › som dig. › HK Statbladet 10 gange om året. › Medlemskab af og indflydelse på en forening, der kæmper for at sikre dig de bedste løn- og arbejdsvilkår samt en tidssvarende uddannelse. › Adgang til billige forsikringer og et medlemskab af Forbrugsforeningen, der giver rabatter i butikker over hele landet. 13


14 Hvor kan jeg få hjælp? Har du spørgsmål eller opstår der problemer med din uddannelse, så kan HK/Stat hjælpe dig. Du kan altid henvende dig til din HK-tillidsrepræsentant på din arbejdsplads eller i din lokale afdeling på telefon 7011 4545. Du kan også læse mere om at være elev i staten på www.hk.dk/elevistaten Noter 15

More magazines by this user
Similar magazines