It, MedIe & KoMMunIKatIon OPHAVSRET KOSTER - HK

hk.dk

It, MedIe & KoMMunIKatIon OPHAVSRET KOSTER - HK

Branchesektion

It, MedIe & KoMMunIKatIon

fagligt synspunkt

Pas på!

af Ulla Jeppesen,

næstformand i Branchesektion

It, Medie & Kommunikation

Du kan blive kigget over skulderen. Hele tiden. Uanset hvor du er.

I hjemmet, på gaden eller på dit arbejde. Overvågningssamfundet

handler ikke blot om de overvågningskameraer, der snart hænger

alle vegne. Det handler også om, at vi hver gang, vi færdes på nettet,

sender en e-mail eller bruger vores mobil, sætter digitale spor,

som gør det muligt for andre at efterforske og kontrollere vores

færden.

De fleste sender vel af og til en privat e-mail i arbejdstiden, men

er det tilladt? Og er det tilladt at gå på nettet i arbejdstiden for at

tjekke vejrudsigten og nyhederne eller at bestille ferierejsen?

Faste regler på området findes ikke. Det er op til den enkelte

virksomhed at formulere sine egne regler for medarbejdernes

brug af e-mails og internettet på arbejdspladsen, men kun få virksomheder

har en nedskrevet politik på området.

Persondataloven fastslår, at såfremt en overvågning finder sted,

skal der informeres tydeligt herom. Nogle virksomheder har ikke

forstået dette og har fyret medarbejdere på grundlag af en ulovlig

overvågning. Sådanne sager har ført til erstatninger til de fyrede,

men erstatning eller ej – de pågældende mistede deres job.

HK/Privat og Dansk Erhverv indgik sidste år en aftale om en

fælles anbefaling af retningslinjer for god skik i forbindelse med

brug af internet og e-mails. På Vejle-virksomheden ADP Dealer,

som du kan læse om inde i bladet, bruger man anbefalingen som

grundlag for virksomhedens egne retningslinjer.

Det er ikke rimeligt, at den enkelte medarbejder selv skal bedømme,

hvor grænsen går for private e-mails eller brug af internettet.

Nedskrevne regler gør det klart, hvad der er tilladt og ikke

tilladt – og det giver også tillidsrepræsentanten noget at holde sig

til, hvis der opstår en sag, hvor virksomheden anklager en kollega

for misbrug af de elektroniske kommunikationsmidler.

Et godt råd: Begræns din private brug af e-mails og internettet

i arbejdstiden mest muligt – og tænk altid på, at andre har mulighed

for at kontrollere alt, hvad du foretager dig på nettet.

foto SonJa ISKov

Ophavsret

kOster

Haderslev Kommune måtte betale 5.000

kroner i erstatning for krænkelse af Sørens

ophavsret

HK privatbladet / it, medie & kommunikation februar 2009


Af annelISe MølvIg foto SonJa ISKov

Du er for Dyr,

så vi kopierer

Dig bare

Haderslev Kommune var begejstrede for et

oplæg med logo, navn og kampagne, men

valgte ophavsretsmanden fra og udførte det

selv. det koster!

Inaktivitet er for svedigt – og dog.

Det og andre slogans sat med bogstaver,

der står lige så tæt som burhøns,

udløste en førstepræmie på 3.000 kroner til

22-årige Søren Hvitfeldt.

Det skete, da sundhedsforvaltningen i

Haderslev Kommune udskrev en konkurrence

på Skolen for Visuel Kommunikation,

hvor Søren går. Målet var at få de 16-20årige

i kommunen til at leve sundere. Søren

lavede ikke bare plancher, men også logo

og hele den grafiske ramme.

Efter præmieoverrækkelsen inviterede

forvaltingen ham til et møde, hvor han skulle

fremlægge sit materiale for cirka ti mennesker.

– Da var jeg lidt nervøs, men det var også

fedt at prøve, siger Søren, der begyndte på

uddannelsen for halvandet år siden.

Forvaltningen bestilte en plakat ud over

dem, han havde lavet til konkurrencen.

– Jeg anede ikke, hvad jeg skulle tage for

det, så jeg ringede til Tina Holm Møller, der

er faglig sekretær i HK/Privat. Hun var ikke

i tvivl. Jeg skulle tage 651 kroner i timen.

Hun sagde, at jeg hverken måtte undervurdere

mig selv eller underminere markedet,

fortæller Søren.

Han endte med at skrive en regning

på 2.604 kroner. Det var underforstået, at

sundhedsforvaltningen havde ret til at bruge

konkurrencematerialet, selv om det ikke

stod noget sted.

HK privatbladet / it, medie & kommunikation februar 2009

– Tina Holm Møller ville nok have rådet

mig til at tage mere, men man sidder der

helt alene til lønforhandling, siger Søren.

Så blev han ringet op af Bjarne Henriksen,

fritids- og kulturmedarbejder i Haderslev.

– Han ville have mig til at lave noget til

kommunens idrætssteder, siger Søren,

der kom med forslag til udformning, fotos

med mere, inden han blev bedt om at komme

med en pris på otte plakater, statements

og skabeloner.

UnderBUdt

Søren ringede igen til Tina Holm Møller

i HK/Privat. Tilbuddet kom til at lyde på

26.040 kroner.

Knap to timer senere lå der svar fra Bjarne

Henriksen:

“Hej Søren. Hvis det er din pris for at lave

materialet, finder vi en anden løsning.”

– Jeg var for stolt til at gå meget ned i

pris, men spurgte, hvad han havde forestillet

sig, fortæller Søren, der fik svaret: ti timer

og 5.000 kroner.

“… Logo m.m. og koncept er i forvejen

udviklet til Haderslev Kommune, og de

plakater, der skal designes, er stort set ens

bortset fra et statement og billedet af rollemodellen.

Informationsafdelingen har

kendskab til en, der kan udarbejde materialet

til den pris, så vores forventninger ligger

i det leje,” skrev Bjarne Henriksen.

Et stykke tid senere fik Søren en mail fra

en, der gerne ville vide, hvilke fonte og farver

Søren havde brugt. Den mail svarede

Søren aldrig på:

– Jeg syntes, det var frækt først at underbyde

mig så meget og så bede om hjælp.

Snart var Fritids- og kulturforvaltningens

nye plakater trykt:

Hvor Søren havde skrevet slogans som

“Rygerlunger er seje – og dog”. “Afhængighed

er fedt – og dog”, så stod der nu: “Friturefedt

skaber vindere – og dog”. “Sukker

gør dig skarp – og dog” m.fl. Med samme

trængte bogstaver. Sørens logo var kopieret

fra den gamle konkurrence.

– Kan det her være rigtigt, spurgte Søren.

For Tina Holm Møller var sagen klar:

Haderslev Kommune havde krænket Sørens

ophavsret.

– Der stod ikke i konkurrencebriefet, at

man afgav sine rettigheder, siger Tina og

forklarer, at ophavsretten netop skal beskytte

folk som Søren, der lever af at udtænke

og skabe unikke ting.

– Kunne man bare stjæle frit uden at honorere

vedkommende, der har lavet det,

ville det være svært at leve af at udvikle nye

ting, siger Tina og forklarer, at Fritids- og

kulturforvaltningen ikke bare havde kopieret

fra den oprindelige konkurrence, men

også brugt de ideer, Søren var kommet med

på møderne.

Et af problemerne er ifølge Tina, at man-


Søren blev nærmest medlem af HK ved en tilfældighed, men

han har ikke fortrudt. Haderslev Kommune måtte betale ham

15.000 kroner for uretmæssig brug af hans materiale, da

HK/Privat gik ind i sagen.

Kunne man bare stjæle frit uden at

honorere vedkommende, der har

lavet det, ville det være svært at

leve af at udvikle nye ting.

tina hOlm møller, faglig sekretær i hk/privat

ge er uvidende om, at der er noget, der hedder

ophavsret. De tror, at de frit kan bruge

billeder fra nettet og bøger.

– De tænker ikke på, at der er en, der har

udviklet de her ting, siger hun, men fortæller,

at de, når de “bliver opdaget”, ofte får

røde ører og er villige til at finde en løsning.

I dette tilfælde tilbød HK/Privat og Søren

kommunen et forlig. I slutningen af

november var der møde. På den ene side

Tina og Søren. På den anden side en jurist

fra Haderslev Kommune, sundhedskoordinator

Annette Brask Brandi, som brugte

konkurrencematerialet, den ansvarlige for

kommunens designplan samt Bjarne Henriksen.

Desuden deltog uddannelsesleder

på Skolen for Visuel Kommunikation,

Hugo Heilmann.

– Det var rimelig skræmmende, indrømmer

Søren og siger, at han blev overrasket,

da kommunens jurist beskyldte ham for at

have stjålet sit logo fra Vejdirektoratets piktogrammer,

hvorefter han fandt et magasin

frem fra 1998, hvor han syntes typografien

lignede den, Søren havde benyttet.

– Denne sag er så klar, at vi til enhver tid

ville vinde en retssag på den, lyder det fra

Tina Holm Møller, som forklarer, at uanset

kommunens påstande, må man gerne lade

sig inspirere af noget.

– Her er tingene bragt i en helt anden

sammenhæng, det er ikke forbudt at skabe

noget ud fra inspiration, og Søren har ikke

“planket” noget. For eksempel var der ikke

engang brugt samme font i det magasin,

juristen sad med, siger hun.

ForlIg

Kommunen blev tilbudt at købe Sørens materiale,

så den havde fri ret til at bruge det,

og desuden skulle kommunen betale for at

have dummet sig. Kommunen meldte dog

tilbage, at den ikke ønskede at bruge materialet

fremover, så den nøjedes med at betale

for at have krænket Sørens ophavsret.

Forliget landede på 15.000 kroner. Pengene

gik ind på Sørens kontor den 9. januar.

– Det var dejligt, siger Søren, der blev

medlem af HK/Privat ved en tilfældighed.

– Der kom nogen fra fagforeningen ud

på skolen og sagde, at vi kunne blive medlemmer,

uden at det skulle koste os noget,

og fortalte, hvorfor det var vigtigt at melde

sig ind. Nogle var skeptiske og troede ikke

på, at det var gratis, men omkring halvdelen

af os meldte os ind, siger Søren. Det

skete, cirka et halvt år inden Søren første

gang ringede til Tina Holm Møller.

– Vi har før haft sager med skoleopgaver,

for eksempel har vi haft en sag fra Danmarks

Medie- og Journalisthøjskole. I en

opgave havde en studerende lavet visuel

identitet for en frisør i sin hjemby. Bagefter

tilbød hun ham at købe materialet, men

han afslog. Alligevel brugte han det. Den

sag tog vi fat i, og han endte med at betale

– og det blev dyrt, husker Tina. Hun råder

studerende til at have styr på deres ophavsret,

også når de deltager i konkurrencer.

– Man skal sætte sig ind i, hvad man afgiver

af rettigheder og afstemme med udbyderne,

hvor færdigt materialet skal være.

Man skal gøre op med sig selv, hvornår det

kan betale sig, hvad man selv får ud af det

– og om man blot gør det for at få noget til

sin portefølje.

Hun råder også til, at man på sit materiale

skriver, hvad konkurrenceudbyderne

får, og hvad de må bruge det til. •

Pas På din oPhavsret

• skriv tydeligt, hvad materialet må

bruges til – husk at tænke på både

analoge og digitale platforme.

• skriv, at det ikke må bruges til andet

end det præciserede uden skriftlig

aftale med dig.

• For at komme ind under ophavsret skal

noget have værkshøjde – det skal være

et resultat af en selvstændig kreativ

proces. det skal være originalt.

• i loven står, at tegninger og andre i

grafisk eller plastisk form udførte værker

af beskrivende art samt værker i

form af edb-programmer er omfattet af

ophavsretten.

HK privatbladet / it, medie & kommunikation februar 2009


Af CarSten tolBøll foto Palle Peter SKov

grænser for privat

brug af net og mail

It-virksomheden adP i vejle har som en af de første danske arbejdspladser vedtaget egne regler

som supplement til sidste års aftale mellem HK/Privat og dansk erhverv

Det startede med en henvendelse fra

en kundevirksomhed til en medarbejder

i ADP Dealer Services Denmark Aps

i Vejle. Kunden havde mistanke om, at en

af hans ansatte surfede porno på internettet

i arbejdstiden. Det ville han gerne have

bekræftet og sat en stopper for, og kunden

bad nu sin it-leverandør og web-hoster

om at gennemgå sit datalager for at fastslå,

hvilke hjemmesider medarbejderen havde

for vane at klikke sig ind på.

Men må man overhovedet foretage den

slags kontrol? Medarbejderen hos ADP var i

tvivl og spurgte sig for. HK-tillidsrepræsentant

Per R.N. Nielsen og HR-manager Kurt

Nørgaard gik ind i sagen.

– Lovgivningsmæssigt er der intet til

hinder for, at vi gennemfører en sådan kontrol.

Men skulle mistanken blive bekræftet,

og kundevirksomheden efterfølgende vælger

at afskedige den pågældende medarbejder,

vil virksomheden med sikkerhed tabe

en eventuel retssag om fyringsgrundlaget,

medmindre firmaet har en klart udmeldt

politik vedrørende ansattes private brug af

internet, e-mail m.m. Vi bad derfor om at

se virksomhedens politik, før vi gik med til

at føre kontrol, siger Per R.N. Nielsen.

Kundevirksomheden havde imidlertid

HK privatbladet / it, medie & kommunikation februar 2009

ikke en politik på dette område, så sagen

blev opgivet. Men den førte indirekte til, at

ADP intensiverede sit arbejde med at sammenfatte

sin egen politik om ansattes private

brug af elektronisk kommunikation i

arbejdstiden.

– Vi havde en stribe retningslinjer og

regler vedtaget i vores samarbejdsudvalg

gennem de sidste 10 år. Nu ville vi sammenskrive,

ajourføre og udvide dem til en samlet

politik. Undervejs kom så aftalen mellem

HK/Privat og Dansk Erhverv om internet,

e-mail og mobiltelefoner. Vores egen

politik, som endnu ikke er færdigredigeret,

bliver en udfyldning af rammerne i organisationernes

aftale, siger tillidsrepræsentanten.

På Kanten aF terrorlovgIvnIngen

ADP står for Automatic Data Processing.

Virksomhedens produkt er totale it-løsninger

til automobilbranchen. 180 medarbejdere,

heraf 140 i Vejle, arbejder med udvikling

og support af software samt salg af

hardware til bilforhandlere og -importører

i Skandinavien, Estland, Tyskland, Schweiz

og Østrig.

ADP Dealer Services Nordic er i dag en

del af en amerikansk koncern, men det

– tillidsrepræsentanter

bør tage initiativ til at få

lavet et sæt regler, som

passer til deres arbejds-

plads. Så har man noget

at holde sig til, hvis der

opstår en strid om, at

medarbejder har sendt

en uheldig mail eller

været inde på en kritisk

hjemmeside, mener Per

R. N. Nielsen, der er

tillidsrepræsentant for

cirka 70 HK’ere i ADP.

produkt, virksomheden sælger i sit område,

udvikles og serviceres fra Vejle.

– Vi er en virksomhed, som helt eller

delvis hoster data og netservere for vore

kunder. Derfor er vi i øjeblikket i dialog

med PET om, hvorvidt vi er underlagt terrorlovgivningen.

Hvis det bliver tilfældet,

vil vi blive forpligtet til løbende at opbevare

en log af kundernes trafik på internettet

gennem de seneste 12 måneder, så politiet

i givet fald kan komme forbi og forlange at

se en bestemt log, siger Kurt Nørgaard.

En ting er, at ADP i lighed med de fleste

virksomheder har et naturligt behov for

at kunne regulere omfanget af, hvor meget

medarbejderne i arbejdstiden sender og

modtager mails, surfer på nettet og bruger

PDA, fastnet- og mobiltelefon til samtaler

og sms’er af privat karakter. Simpelthen for

at sikre, at denne aktivitet ikke påvirker den

enkeltes arbejdsindsats i uhensigtsmæssig

grad. En anden ting er, at ADP som en højteknologisk

it-virksomhed, der håndterer

enorme mængder fortrolige data for sine

kunder, har en særlig interesse i at kunne

kontrollere, hvad der går ud og ind ad de

elektroniske porte.

KUn to PerSoner Må KIgge

– Det er klart, at vi må være ekstra påpasselige.

Vi har et omfattende kontrolsystem, og

det er vigtigt, at alle, der bliver ansat i firmaet,

bliver gjort opmærksom på spillereglerne,

herunder i hvor høj grad deres handlinger

kan blive overvåget. Hver gang vi åbner

en låst dør med vores medarbejderkort, bliver

det registreret elektronisk, og alt, hvad

den enkelte foretager sig på sin pc, kan spores.

Vi har så en regel om, at det kun er Kurt

og mig, som i fællesskab må gå ind og foretage

kontroller af den enkeltes adfærd, og

medarbejderen vil altid blive underrettet om,

at det sker, siger Per R.N. Nielsen.

Har I afsløret tilfælde, hvor medarbejdere har

udvist en uacceptabel adfærd?


Per R.N. Nielsen til venstre og Kurt Nørgaard

er de eneste to i ADP, som må kigge medarbejderne

i kortene. De skal altid gøre det sammen,

og den pågældende skal informeres om,

at det finder sted.

– Nej aldrig. Vi havde et tilfælde, hvor

loggen afslørede, at en medarbejder opførte

sig besynderligt ved at komme og gå på

mærkelige tidspunkter. Det viste sig, at den

pågældende blot var perfektionist og tog ud

i virksomheden efter arbejdstid for at rydde

op, siger tillidsrepræsentanten.

HR-manageren har arbejdet i ADP siden

1996 og kan bekræfte, at der aldrig har været

tilfælde, som førte til advarsler eller afskedigelser.

Alligevel er det ikke let at opstille

regler for privat brug af teknologier,

der hele tiden udvikler sig.

– Mails er til business use, men det er

selvfølgelig i orden at sende og modtage

en privat mail, mens man er på arbejde, så

længe det ikke tager overhånd. Det er også

ok at tjekke en færgetid eller se de seneste

nyhedsoverskrifter på nettet. Men vi forbyder

downloading, spredning og arkivering

af materiale med politisk, etnisk eller seksuelt

indhold på udstyr, der ejes af ADP. Det

er således ikke i orden, at en medarbejder

kigger porno eller udsender ekstreme politiske

budskaber, der trækker et spor tilbage

til ADP. Det gælder også ved brug af hjemme-pc,

så længe man er koblet op på virksomhedens

netværk, siger Kurt Nørgaard.

Hvor går grænSen?

Installering af private programmer på pc eller

laptop accepteres i et vist omfang, men

privatkopier er bandlyst, både af hensyn til

it-sikkerhed og ophavsret. Det er således

legalt at have homebanking installeret på

Per R.N. Nielsen taler med sin kollega Bo Kjær

Jensen. Generelt er medarbejderne i ADP

tilfredse med, at der er klare linjer for, hvad

man må og ikke må, når det gælder privat

elektronisk kommunikation.

sin arbejds-pc, hvorimod spil som hovedregel

ikke er tilladt.

– Det er svært at trække en grænse. Er

det bedre, at en rejsende medarbejder sætter

sig ned i hotelbaren om aftenen og drikker

på firmaets regning frem for at vedkommende

bliver på sit værelse og spiller

spil på laptop’en? Aktivitet på internettet

medfører jo også, at der bliver installeret

programstumper, som kunne udgøre en

sikkerhedsrisiko. Men vi har endnu ikke

haft et konkret problem med det, fastslår

Per R.N. Nielsen.

I det hele taget er det vanskeligt at sætte

grænser for brugen af de nye kommunikationsformer,

der opstår.

– Vi diskuterer i øjeblikket, om man må

bruge Messenger, Skype, YouTube, Facebook,

Google Mail m.m., mens man er på

arbejde. Det letteste er selvfølgelig at sige,

at det må man ikke. Problemet er, at alle

unge bruger den slags, og vi vil jo nødigt

udvikle os til at blive en uattraktiv arbejdsplads

for nye ansøgere, siger tillidsrepræsentanten.

Diskussionen kan også føre til gnidninger

med ADP’s amerikanske ejere, der har

en mere restriktiv indstilling til medarbejdernes

handlefrihed.

– I USA praktiserer man et hierarki i

virksomhederne, og generelt tolererer man

ikke, at de ansatte foretager sig private gøremål

i arbejdstiden. Medmindre der er tale

om lodrette ordrer, forsøger vi at praktisere

en mere lempelig kurs, der er i overens-

aFtalen mellem hk/Privat

og dansk erhverv

uddrag af aftale om internet, e-mail og

mobiltelefoner. indgået mellem dansk

erhverv arbejdsgiver og hk/Privat i

2008

• der bør alene foretages kontrol af

medarbejdernes brug af e-mails og

internet, herunder mobiltelefon/Pda,

hvis der er et sagligt og driftsmæssigt

formål med kontrolforanstaltningen.

• der bør alene foretages kontrol af

medarbejdernes brug af e-mails og

internettet, hvis medarbejderne på

forhånd er informerede om, at dette

kan finde sted.

• der bør tages stilling til, om der kan

ske privat brug af e-mails og internettet,

herunder eventuelt omfanget heraf.

stemmelse med skandinavisk lovgivning

og praksis på arbejdsmarkedet. Amerikanerne

har svært ved at forstå, at de enkelte

lande i EU har forskellige love og forskellige

tolkninger af EU-regulativer, siger Kurt

Nørgaard.

lav JereS egen PolItIK

Som nævnt er ADP ved at finpudse sit eget

regelsæt for privat kommunikation, mens

man er på job. Og både tillidsrepræsentant

og ledelse råder alle andre virksomheder

til at udforme deres egen politik, eventuelt

som supplement til aftalen mellem HK/Privat

og Dansk Erhverv.

– Vi kender faldgruberne, og vi hjælper

gerne vores kunder med at udforme en politik.

Hvis de har meldt et sæt regler ud til deres

medarbejdere, vil vi gerne efterkomme

anmodninger om at tjekke bestemte aktiviteter,

men hvis der ikke findes regler, siger vi

nej, fastslår HR-manager Kurt Nørgaard.

– Mit budskab er, at andre tillidsrepræsentanter

bør tage initiativ til at få lavet et

sæt regler, som passer til deres arbejdsplads.

Så har man noget at holde sig til,

hvis der opstår en strid om, at en medarbejder

har sendt en uheldig mail eller været

inde på en kritisk hjemmeside. En klart

defineret politik på dette område vil også

give medarbejderne indsigt i, hvor meget

de bliver overvåget i det daglige. Omfanget

vil nok overraske de fleste, mener tillidsrepræsentant

Per R.N. Nielsen. •

HK privatbladet / it, medie & kommunikation februar 2009 5


nye grafiske satser pr. 1. marts 2009

Den Grafiske OverenskOmst

- HK/Privat, 3f-industri (emballage) – GA/DMA

samt Serigraf- og Digitalprintoverenskomsten

– GA/HK/Privat

Betaling for holddrift/forlægning

lille Forlægningstillæg – når arbejdstiden slutter senest

kl. 24.00

. marts 009 Pr. dag Pr. dag Pr. uge

ved 5-dages uge ved -dages uge

8,7 kr. ,95 kr. 7 ,70 kr.

stort Forlægningstillæg – når arbejdstiden slutter senest

kl. 06.00

. marts 009 Pr. dag Pr. dag Pr. uge

ved 5-dages uge ved -dages uge

0 , 8 kr. 7,7 kr. .00 , 0 kr.

for tYPo-KBH, LIto, BoGB og KARt betales der for arbejde, som

påbegyndes i tiden kl. 05.00-06.00, og for arbejde, hvor arbejdstiden

slutter senest kl. 24.00.

For tYPo-Pro: arbejde, der påbegyndes kl. 05.00

. marts 009 Pr. uge

tYPo-Pro 7 ,75 kr.

for arbejde ud over kl. 24.00 natten efter søn- og helligdag betales

yderligere tillæg af 100 procent, som indgår i beregningsgrundlaget

vedrørende betalingen for søn- og helligdagsarbejde jf. § 9a

afsnit tYPo-PRo om overarbejde på søndage.

endvidere betales i mødePenge:

. marts 009 Mødepenge

tYPo-Pro ,79 kr.

varsling

Ønsker virksomheden etablering eller ændring af holddrift/forlægning,

skal der gives et varsel på mindst 3 x 24 timer. Såfremt

varslet ikke overholdes, betales et tillæg svarende til

. marts 009 Manglende varsel

, kr.

HK privatbladet / it, medie & kommunikation februar 2009

emBallaGeOverenskOmsten

3f-industri (emballage), HK/Privat - Dansk Industri

Betaling for holddrift/forlægning

lille Forlægningstillæg

for KARt og BoGB gælder, at ved holddrift/forlægning betales 2.

og 3. hold for tiden indtil kl. 24.00 med et tillæg pr. time af:

. marts 009 time

For Kart og BogB betales pr. time 0,85 kr.

stort Forlægningstillæg

for KARt og BoGB gælder, at ved holddrift/forlægning betales 2.

og 3. hold for tiden efter kl. 24.00 med et tillæg pr. time af:

. marts 009 time

For Kart og BogB betales pr. time 7,5 kr.

lille Forlægningstillæg

for tYP og LIt gælder, at når arbejdstiden slutter senest kl. 24.00

betales:

. marts 009 Pr. dag Pr. dag Pr. uge

ved 5-dages uge ved -dages uge

tYP og lIt 5 , 9 kr. 8,58 kr. 77 , 5 kr.

stort Forlægningstillæg

for tYP og LIt gælder, at når arbejdstiden slutter senest kl. 06.00

betales:

. marts 009 Pr. dag Pr. dag Pr. uge

ved 5-dages uge ved -dages uge

tYP-lIt 0 ,80 kr. 9,8 kr. .0 8,98 kr.

For lit betales der For arbejde, der PåbegYndes kl. 05.00

. marts 009 Pr. dag Pr. dag Pr. uge

ved 5-dages uge ved -dages uge

lIt 5 , 9 kr. 8,58 kr. 77 , 5 kr.

For tYP betales arbejde, der PåbegYndes kl. 05.00, med:

. marts 009 Pr. uge

tYP 7, 9 kr.

for arbejde ud over kl. 24.00 natten efter søn- og helligdag betales

yderligere tillæg af 100%, som indgår i beregningsgrundlaget

vedrørende betalingen for søn- og helligdagsarbejde jf. § 17, stk. 1.

varsling

Ønsker virksomheden etablering eller ændring af holddrift/forlægning,

skal der gives et varsel på mindst 3 x 24 timer. Såfremt

varslet ikke overholdes, betales et tillæg svarende til

. marts 009 Manglende varsel

, kr.


OverenskOmsten mellem

Hk/Privat OG Dansk BOGtrykker-

OG PressefOreninG

lille Forlægningstillæg

Når arbejdstiden er beliggende helt eller delvist i tidsrummet

18.00-24.00 (aftenarbejde), betales der ved 5-dages uge:

. marts 009 9 kr. pr. dag 7 5 kr. pr. uge

stort Forlægningstillæg

Når arbejdstiden er beliggende helt eller delvist i tidsrummet

24.00-06.00 (natarbejde), betales der ved 5-dages uge:

. marts 009 0 kr. pr. dag .005 kr. pr. uge

elev-satser

Den grafiske overenskomst,

emballageoverenskomsten, serigraf-

og digitalprintoverenskomsten

For elever i grafisk tekniker-uddannelse samt tilbageværende elever

i grafisk trykker- og bogbinderuddannelserne lønnes med følgende

minimumssatser pr. uge:

. marts 009 Pr. uge

. år .5 ,80 kr.

. år .7 , 0 kr.

. år . 09, 0 kr.

. år . 5 , 0 kr.

db&P-overenskomsten

. marts 009 Pr. uge Pr. måned

. år .5 5 kr. 0.985 kr.

. år .7 kr. .9 8 kr.

. år . 09 kr. .905 kr.

. år . 55 kr. 5.8 8 kr.

funktionæroverenskomsten med

Grafisk arbejdsgiverforening -

Hk/Privat

funktionæroverenskomsten med Danske

mediers arbejdsgiverforening (Dma)

– Hk/Privat

Overenskomsten med Dansk Bogtrykker

& Presseforening (DB&P)

mindstelønninger For mediegraFiker-elever

(månedslønninger)

. marts 009

. år 0. 5 kr.

. år .5 kr.

. år .085 kr.

. år . 8 kr.

mindstelønninger For mediegraFiske assistent-elever

. marts 009

. år 0. 5 kr.

. år .5 kr.

. år .085 kr.

mindstelønninger – handels og kontoruddannelse

– administration – Pr. måned

. marts 009

. år 9. kr.

. år 0. 9 kr.

. år . kr.

. år . 5 kr.

til elever, der inden uddannelsesforholdets begyndelse har

bestået højere handelseksamen, studentereksamen, højere forberedelseseksamen

eller højere teknisk eksamen, ydes der et tillæg

til ovennævnte lønninger pr. måned pr. . marts 009 på: 770 kr.

KVU-studerende aflønnes i praktikperioden pr. måned med kroner:

. marts 009

Uden forudgående kontorelevuddannelse . 85 kr.

Med forudgående kontorelevuddannelse 7.5 5 kr.

note: KvU = Kortere videregående uddannelser, som eksempelvis

multimediedesigner og markedsføringsøkonom

HK privatbladet / it, medie & kommunikation februar 2009 7


Kontaktperson vedr. Branchesektion It, Medie & Kommunikations sider: Ulla Jeppesen, telefon: 38 89 24 11, e-mail: ullajeppesen@mail.tele.dk

Formand: Inge Meyer, telefon: 86 24 20 76, e-mail: Inge_Meyer@mail.tele.dk

Redaktionssekretær HK/Privat: Annemette Schou Refsgaard (DJ), telefon: 33 30 44 75, e-mail: 44ams@hk.dk

vidste du, at mithk.dk har en service, hvor du kan sammenligne din løn med den betaling, andre medlemmer får for at udføre et arbejde som dit?

Af ANItA REINHARDt

endelig ligeløn på fynsk bogbinderi

På nova Print på fyn har der altid været problemer med at give

kvindelige bogbinderiassistenter samme løn som deres mandlige

kolleger, selv om der er tale om løn for samme arbejde eller

arbejde af samme værdi.

I 2001 medførte et organisationsmøde mellem Grafisk Arbejdsgiverforening

(GA) og HK/Industri, at lønnen for fire kvindelige

bogbinderiassistenter blev hævet med 555 kroner om ugen, så de

kom på niveau med deres mandlige kolleger.

De fire kvindelige bogbinderiassistenter var beskæftiget ved

afdelingens “skærelinje” sammen med fem mandlige bogbindersvende,

der udførte nøjagtig samme funktioner som kvinderne.

GA henviste dengang til, at mændene kunne udskifte knive, hvilket

kvinderne ikke kunne, og at mændene var udlærte bogbindersvende.

Det skal siges, at den grafiske overenskomst afskaffede

begrebet faglært, hvad angår bogbinderarbejde, i 1997.

Da efterbetalingskravet var på fem år, besindede GA sig dog, og

sagen blev forligt.

nordisk trYkkermøde 2009

trykkernes Landssammenslutning i Danmark er i år vært for

Nordisk trykkermøde, der samler deltagere fra Danmark, Sverige,

finland og Island.

Mødet holdes i dagene 21.-24. maj på Hotel Pinenhus ved Limfjorden

og er åbent for alle trykkere, trykkeriarbejdere og serigrafer.

Se mere om program og tilmelding på www.itmk.dk under

“Landssammenslutninger”.

quiz 2009

Hvad sker der i 2009?

Igen i år har ItMK udarbejdet en quiz om, hvad der sker i 2009.

Prøv dine evner som spåmand – deltag på www.itmk.dk.

Der er tre flasker god rødvin på højkant til de dygtigste.

netværksgruPPen

bogbindernes landssammenslutning

arrangerer weekendkonference 7.-8. marts 2009 i Korsør.

Se mere om program og tilmelding på www.itmk.dk under

“Landssammenslutninger”.

8 HK privatbladet / it, medie & kommunikation februar 2009

Den kvindelige tillidsrepræsentant har siden fulgt udviklingen nøje,

og da problematikken opstod igen i sommeren 2008 på en anden

produktionslinje, krævede hun igen lige løn. På stanselinjen arbejdede

der otte kvindelige bogbinderiassistenter og to mandlige

bogbindersvende.

Kvinderne havde mellem 141 og 143,50 kroner i timen, mens de to

mænd havde 156,25 kroner i timen.

Det lykkedes ikke at blive enige på organisationsmødet. Dog fik

Nova Print muligheden for endnu en lokal forhandling, og her lykkedes

det tillidsrepræsentanten at få et forlig i stand, der betød, at

ligeløn blev indført pr. 1. november 2008. Efterfølgende opstod der

en situation, som gjorde, at virksomheden muligvis skulle nedlægges,

men også dette blev afværget, og bogbinderiet kører videre.

Sagen kunne være blevet dyr for virksomheden. I en lignende sag

i 1994 måtte et nordjysk bogbinderi efterbetale 92.904,75 kroner til

en kvindelig bogbinderiassistent og 173.974,50 kroner til en anden

bogbinderiassistent – med tillæg af procesrenter.

tYPograFernes stiFtelse vejle

Generalforsamling

typografernes stiftelse Vejle holder mandag 16. marts 2009 kl.

18.30 ordinær generalforsamling i

HK Sydjyllands lokaler, foldegade 25, 2. sal.

(for HK-medlemmer, der arbejder eller har haft arbejde på grafiske

arbejdspladser/reklamebureauer)

Dagsorden ifølge lovene

forslag skal være formand Egon Møller, Kornager 9,

7120 Vejle Øst, i hænde senest mandag 9. marts 2009.

tilmelding: De, der ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen,

skal tilmelde sig på telefon 20 47 47 21

senest torsdag 12. marts 2009.

deadline For kommende numre

Nr. 3 udkommer 20. marts – deadline er overskredet.

Nr. 4 udkommer 24. april – deadline er 14. marts.

Nr. 5 udkommer 29. maj – deadline er 17. april.

Indlæg til branchesektionssiderne sendes til Ulla Jeppesen

på ullajeppesen@mail.tele.dk

More magazines by this user
Similar magazines