Beretning 2012 HK Handel Sydjylland HKM Karsten - 2

hk.dk

Beretning 2012 HK Handel Sydjylland HKM Karsten - 2

HK Handel Sydjylland

Skriftlig beretning

2012


Vi lever i en verden der konstant er i forandring.

Vi lever i en verden, hvor arbejdsmarkedet konstant er i forandring, det er nærmest blevet et vilkår, at alt

forandrer sig. Der kommer nye teknologiske muligheder, der gør at arbejdsgangene forandrer sig, dette giver

nye muligheder, men også udfordringer. Det handler hele tiden om at være klædt på til det eksisterende

arbejdsmarked og ikke mindst det kommende arbejdsmarked. Alle steder er virksomhederne opmærksomme

på at tilpasse arbejdspladserne til den virkelighed de lever i, ændre på arbejdsgange – rytmer og rutiner

forandres, så det giver mest mulig mening og værdi. HK Sydjylland som organisation er også hele tiden i

bevægelse og der sker løbende tilpasninger og forandringer for at kunne matche det omkringliggende

arbejdsmarked. I løbet af år 2012 er der sket store organisatoriske forandringer i HK Sydjylland. Dette har

blandt andet medført at vi har fået et Tværfagligt Team og et Team Udvikling, hvilket har bevirket at de

faglige teams har måttet afgive medarbejdere, således også handels teamet. Det har helt sikkert ikke været let

for nogen af de teams, der har måtte afgive medarbejdere, og i handel følte vi os ramt i flere bølger alt efter

opstarten af de nye teams blev sat i værk hen over året og at vi hver gang måtte afgive medarbejdere. Det har

været en stor udfordring for Team Handel, ikke blot det at teamet blev mindre, men arbejdsopgaverne var der

jo stadig og der vil altid gå et stykke tid med at finde ud af andre rytmer og rutiner til de arbejdsopgaver, der

nu en gang er der. Lige som det tager tid at finde ud af, hvordan man overleverer en opgave, der nu ligger i et

helt andet team. Ja forandringer tager tid at leve sig ind i og det kræver ekstra resurser af den enkelte. Team

Handel har her vist sig som et rigtig godt sammentømret team der har formået at hente ekstra kræfter frem

og kæmpe sig igennem disse forandringer. Der skal lyde en stor ros til dem alle for deres kampgejst og vilje

til at se fremad. I skabelsen af de flere teams er der også blevet udpeget teamkoordinatorer til hvert enkelt

team, hos Team Handel er det Karsten Kjeldsen der har fået dette job, og her kan vi blot sige, at det er helt

sikkert en af de rigtige gode nyskabelser i HK Sydjylland, at hvert team har fået deres egen koordinator, der er

forankret i teamet, har sit daglige arbejde der og kender til problemstillingerne inden for fagområdet.

Politikere i HK Sydjylland:

Afdelingsbestyrelsen består af:

Fællesformand: Ole Kjær

Handelssektorformand: Hanne K. Mathiasen

Handel: Pia Klint Mortensen

Privatsektorformand: Henny Fiskbæk

Privat: Hanne Andersen

Kommunalsektorformand: Lene Roed

Kommunal: Edel Marie Laursen

Statssektorformand: Annette G. Laursen

Stat: Dora Jensen

Hanne K. Mathiasen, Handelssektoren, har siden sidste afdelingsgeneralforsamling april 2012 været

afdelingens næstformand. Efter den kommende afdelingsgeneralforsamling den 10. april overtager formanden

fra Kommunal denne post. Vi har i HK Sydjylland valgt, at denne post går på skift mellem sektorformændene

med perioder af 1 års varighed.

Handelssektorbestyrelsen består af:

Sektorformand: Hanne K. Mathiasen

Næstformand: Pia Klint Mortensen

Bestyrelsesmedlem: Torben Post

Bestyrelsesmedlem: Henrik D. Larsen

Bestyrelsesmedlem: Johnny Buelund

Bestyrelsesmedlem: Jørgen L. Madsen

Bestyrelsesmedlem: Lone Schack

Bestyrelsesmedlem: Mette Causlund

Bestyrelsesmedlem: Erik Grambow

1. Suppleant: Heidi Smaakjær

2. Suppleant: Per Steffensen

3. suppleant: Vakant

Medarbejdere i HK Handel Sydjylland:

2


Team Koordinator og faglig konsulent:

Karsten Kjeldsen Rødekro kontoret

Faglige konsulenter: Faglige sagsbehandlere:

Ute Petersen Rødekro kontoret Maja Hansen Rødekro kontoret

Finn Olsen Kolding kontoret Jette Stabel Kolding kontoret

Finn Sølvdahl Kolding kontoret Joan Ljungmann Kolding kontoret

Dorthe Winther Esbjerg kontoret Helle Korsholm Esbjerg kontoret

Organisator HK Handel Sydjylland:

René Dupont

Rene har til opgave at tage rundt i hele HK Handel Sydjyllands område for at hverve nye medlemmer.

Rene har været at finde rundt i de forskellige byer og gågader for at besøge butikkerne der, lige som han har

været ude på kampagner hos blandt andet ABC Lavpris og Davidsens Tømmerhandels virksomheder.

Tværfagligt team i HK Sydjylland:

Juridisk team: Socialteam/ arbejdsskader:

Aino Schriver Jane Christiansen

Hanne Kristensen Kim R. Petersen

Ulla Rønsch Malene Brorsen

Eva Thrane

I løbet af år 2012 blev der ændret på HK Sydjyllands organisation, så vi samlede alle kræfterne omkring

LG sagerne, flex jobbere, og arbejdsskader i et fælles team, nemlig Team tværfaglig. Alle der er tilknyttet

dette team arbejder ud fra Kolding kontoret.

Der er samlet set i HK Sydjylland blevet afsluttet 114 sager via Lønmodtagernes Garantifond.

Disse sager har tilsammen indbragt vores medlemmer: 8.954.613,00kr.

Disse sager har primært været inden for Handel og Privat sektorens område.

Der er i skrivende stund 178 sager der er under behandling.

Afdelingen har inddrevet i arbejdsskadesager: 9.827.726,00kr.

Kim R. Petersen fra Social Team er den medarbejder nyvalgte arbejdsmiljø repræsentanter først stifter

bekendtskab med, da han tager sig af introduktionssamtalerne, hvor han som regel besøger den enkelte på

virksomheden. Disse samtaler har følgende indhold: Muligheder for hjælp og støtte fra HK ( om kursustilbud,

web-sites, materiale, sparring m.m.) Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver, ansvar og rettigheder ( herunder

blandt andet orientering om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse) Generelt om arbejdsmiljø på

arbejdspladsen ( om arbejdsmiljøudvalg, APV, den årlige arbejdsmiljøredegørelse, samarbejdet med TR

m.m. )

Team Udvikling:

Team Koordinator:

Janne B. Nissen

Ungdomskonsulent : Fastholdelsesmedarbejder:

Mette Bolvig Hanne L. Nielsen

Markedsførings konsulent:

Iben E. Esborg

Vi har i HK Handel Sydjylland løbende arbejdet med at få lavet nogle pjecer til vores Tillidsrepræsentanter, de

kan bruge ude på deres arbejdspladser i forbindelse med at der kommer nye kollegaer. Disse pjecer er Iben E.

Esborg behjælpelig med at få lavet nogle skabeloner til. Det er vores mål at alle vores tillidsrepræsentanter

skal have en sådan pjece.

3


Medlemstal:

HK Handel Sydjylland havde i alt:

Samlet havde HK Sydjylland i alt:

Jubilarer

Jubilarer:

Der har været afholdt jubilarreceptioner i Vejle, Horsens, Sønderborg, Aabenraa, Esbjerg og Kolding i foråret

2012. Ved disse receptioner var fællesformanden eller en af de 4 sektorformænd vært ved hver sit

arrangement. Disse blev afholdt over 2 lørdage. Sektorformanden for Handel var vært i Kolding. Kendetegnet

ved jubilarreceptionerne er, at folk syntes rigtig godt om den måde det bliver afviklet på og de hygger sig

sammen med andre jubilarer. Ligesom det er en helt unik mulighed for formændene at møde nogle af vores

medlemmer i en helt anderledes situation end i hverdagen.

Faglige sager:

Hver måned, hver uge, hver eneste dag er HK Handels faglige medarbejdere travlt beskæftiget med at hjælpe

medlemmer, der er i tvivl om hvorvidt de behandles korrekt i deres ansættelsesforhold. De fleste sager kan

heldigvis afsluttes med en telefonsamtale eller en invitation til en kop kaffe, hvor problematikker drøftes. I

mange tilfælde tilbyder vi også at inddrage medlemmets arbejdsgiver, således, at alle kan få den bedste

vejledning. Men desværre er der også ofte eksempler på, at tingene ikke løses så let. I sidste ende kan det

ende med, at HK inddrager advokater og retssystemet for at sikre, at ingen behandles urimeligt eller i strid

med aftaler og lovgivning.

Disse sager indbragte vores medlemmer:

Pr. 31.12.11 11.253 medlemmer.

Pr. 31.12.12 10.792 medlemmer.

Pr. 31.12.11 43.757medlemmer.

Pr. 31.12.12 42.465 medlemmer.

HK Handel Sydjylland: Arbejdsgiversager: 212 sager 6.113,176,00kr.

HK Sydjylland -samlet: Arbejdsgiversager: 519 sager 25.737.429,63kr.

HK HANDEL på landsplan: Arbejdsgiversager: 2.183 sager 75.287.135,94kr.

HK Danmark - samlet: Arbejdsgiversager: 5.466 sager 580.629.874,42kr.

HK Handel Sydjylland har flere gange hen over året afholdt medlemsmøder med de ansatte i Aldi. Der har

været nogle helt horrible arbejdsforhold – problemstillinger, der meget gerne skal være fortid og ikke noget vi

ønsker at se i år 2013, hverken i Aldi eller andre virksomheder.

HK Handel Sydjylland har også været på ”støvsug en by” kampagne. Vi besøger samtlige virksomheder i en

given by og en af gangene var det Esbjerg, der fik besøg af os. Ved samme lejlighed besøgte vi også alle døgn

tankstationer i vores område og overraskelsen var stor hos vores medlemmer, da vi dukkede op hen ad aften

eller ud på natten, men det er sikkert at alle har været rigtig glade for at vi også kommer ud på de skæve tider

af døgnet. Vi får nogle gode samtaler med de ansatte og rigtig mange gange kommer vi også hjem med nye

medlemmer. Lige som der også bliver mulighed for at opfylde 50% reglen så vi kan kræve en overenskomst.

4


HK Sydjylland i medierne:

Vi har de sidste par år arbejdet med at være langt mere synlige i medierne både den skrevne og talende

presse, med relevante og tidstypiske problemstillinger, hvor vi med vores pressemeddelelser kan være med til

at sætte fokus på aktuelle emner, til gavn for vores medlemmer. Her kan vi ud fra HK Danmarks Statistik læse

at vi her i HK Sydjylland har været i pressen 420 gange hele sidste år og heraf har HK Handel Sydjylland stået

for de 65 indslag, hvoraf flere af disse har været TV indslag enten på landsdækkende TV eller i TV Syd.

Der skal lyde en opfordring til jer alle til at klikke ind på HK HANDELs

facebook side. Klik synes godt om og deltag gerne med indlæg der eller

deltag i debatten på HK HANDELs hjemmeside.

Kommunikation

HK HANDEL har i 2012 besluttet at stoppe udgivelsen af det trykte fagblad og i stedet satse på personaliseret

og målrettet kommunikation, der løbende kan tilpasses medlemmernes situation. Det vil sige, at materialer og

kampagner bliver målrettet den enkelte arbejdsplads, og den løbende medlemskommunikation vil fremover

være fortrinsvis digital. Derudover understøtter kommunikationsafdelingen det faglige arbejde med materiale,

kampagner og sparring. Kommunikation er og har altid været vigtig i det faglige arbejde, men hvis vi skal nå

ud til de medlemmer og potentielle medlemmer, som vi ikke får lejlighed til at mødes personligt med, er

effektiv kommunikation centralt for at udbrede viden om vores faglige arbejde.

Online

HK HANDELs hjemmeside omfatter både hkhandel.dk og en række sider for landssammenslutninger. HK

HANDEL indgår i et samarbejde med hele HK om den tekniske udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiderne.

HK HANDEL har i dag ca. 30.000 besøg på hkhandel.dk om måneden, og antallet af besøgende er stigende.

Derudover har Facebook udviklet sig til et vigtigt medie for HK HANDEL. Facebook siden har pt. 1580 ”likes”,

og der er daglig aktivitet i form af kommentarer, spørgsmål fra medlemmerne og debat. HK HANDEL har også

en Youtube kanal, hvor der oploades korte videoklip, der kan distribueres online. Blandt andet producerede

HK HANDEL en række klip om hverdagen for butiksansatte i forbindelse med lukkelovens afskaffelse.

Presse

Pressearbejdet har gennemgået en forandring, efterhånden som nyhedsformidlingen i højere og højere grad

foregår på nettet. Mediebilledet er blevet mere fragmenteret, og der er fremkommet en skov af nye medier,

der alle er med til at gøre nyhedsstrømmen mere spredt. Det er både positivt og negativt for HK HANDEL. Det

er blevet sværere at sætte en dagsorden, da en forside på eksempelvis Politiken ikke har samme

gennemslagskraft som tidligere, men til gengæld er der et større behov for historier fra de mange nye medier.

HK HANDEL blev i gennemsnit omtalt ca. 100 gange om måneden i 2012.

Vi arbejder ud fra en strategi om åbenhed og proaktivitet. Vi reagerer altid hurtigt på pressehenvendelser og

går langt for at servicere mediehenvendelser. Samtidig forsøger vi aktivt at få vores gode historier frem

gennem målrettede pressemeddelelser. Kommunikationsafdelingen i HK HANDEL står også til rådighed for

afdelingssektorerne og hjælper med pressemeddelelser, debatindlæg og lignende.

Hvornår har du sidst været inde og tjekke dine data på Mit HK ? Det er meget vigtigt at HK altid har de rigtig

oplysninger på dig, hvor du arbejder, bopæl, telefon nummer og ikke mindst nu når vi går endnu mere

digitalt med Nyhedsbreve i stedet for de trykte blade, er det vigtigt at vi har din E-mail adresse.

5


Tillidsvalgte:

HK Handel Sydjylland havde pr. 31.12.12

56 tillidsrepræsentanter

86 arbejdsmiljørepræsentanter

34 kontaktpersoner

I det kommende år vil vi arbejde på at få flere tillidsvalgte, lige som vi vil sætte endnu mere fokus på deres

uddannelse som enten tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljø repræsentant. Vi har et rigtig godt

tillidsrepræsentant netværk inden for Dansk Supermarked, hvor tillidsrepræsentanterne mødes 4 til 6 gange i

løbet af året for at drøfte problemstillinger og sparre med hinanden. Vi vil meget gerne have flere af disse TR -

netværk inden for andre områder af handel.

HK HANDEL

2012 i handelsbranchen har igen stået i krisens navn. Finanskrisen blev til den generelle økonomiske krise,

som så sandelig også blev til en krise inden for handelsbranchen. Bag ordene ”gældskrise, vækstkrise, job

krisen, boligkrise og forbrugsstop” ligger menneskelige kriser, handelsvirksomheder, som går konkurs,

skærer ned, omstrukturerer osv. Det har vi som fagforening mærket. Medlemmernes henvendelser er et

udmærket billede af den krise, vi oplever. I 2012 har omfanget af sager om afskedigelser, nedskæringer,

lønnedgang, arbejdsdeling og støttet beskæftigelse fyldt meget i vores faglige arbejde.

De landsdækkende overenskomster, som vi har forhandlet i 2012, har også båret præg af krisen. Der har

været meget beskedne lønstigninger. Men på trods af det har vores overenskomstresultater på de

landsdækkende overenskomster været relativt gode, hvis man sammenligner med det øvrige private

arbejdsmarked.

Det var også i 2012, at lukkelovens endeligt blev virkelighed. Vores vedvarende og gode argumenter mod at

ophæve lukkeloven faldt i sidste ende for døve ører på Christiansborg. Folketinget besluttede at erstatte

lukkeloven af en helligdagslovgivning, som gør det endnu sværere for folk med familie at passe deres arbejde

i handelsbranchen. Allerede nu er dét, som vi i lang tid har advaret mod, blevet til virkelighed. Udviklingen, at

de små butikker lukker, tager til i fart, og handelsansatte har endnu sværere ved at få familielivet og

arbejdslivet til at gå op i en højere enhed. Med ophævelsen af lukkeloven fremhæves betydningen af at være

omfattet af vores butiksoverenskomst. Med en overenskomst i hånden er man sikret friweekender og

vagtplaner.

I forbindelse med urafstemningen ved overenskomsten i foråret 2012, fik vi en del medie omtale,

da vi i den forbindelse havde udstyret vores faglige konsulenter med Ipads så de kunne komme

rundt på arbejdspladserne og tilbyde medlemmerne at stemme her og nu. Vi havde sat

startskuddet til vores indsats til søndag den 1. april og nej - det var ikke en aprilsnar, som nogle

kunne foranlediges til at tro, men derimod en nøje udvalgt dag, da vi på den måde fik sat fokus på,

at mange af vores medlemmer arbejder om søndagen og derfor var vi også ude en søndag. Vi var

rundt i rigtig mange af vores byer i den periode afstemningen foregik, og alle steder vi dukkede op,

om det var en stor eller lille virksomhed, ja så blev vi vel modtaget af medlemmerne og med et

stort smil på læberne, for rigtig mange huskede godt TV indslaget eller havde hørt et af de mange

radio indslag om, at urafstemningen nu også kunne foregå elektronisk.

6


Kongres

Årets største begivenhed i organisationen HK HANDEL var sektorkongressen i oktober. Under sloganet ”Et

Klogt Valg” afholdt HK HANDEL kongres på hotel Comwell i Kolding den 28. – 30. oktober 2012. Der var 231

fremmødte delegerede fra hele landet til kongressen, der var den 6. ordinære kongres i HK HANDEL sektoren.

Kongressen i Kolding var ramme for et formandsskifte i HK HANDEL, da Jørgen Hoppe gik på pension efter 20

år som formand for HK HANDEL. Han blev efterfulgt af nuværende formand Per Tønnesen, der enstemmigt

blev valgt på kongressen uden modkandidater. Kongressen vedtog samtidig at afskaffe den lønnede fuldtids

næstformandspost og i stedet lade sektorbestyrelsen konstituere en næstformand blandt bestyrelsens

medlemmer. Sektorbestyrelsen har efterfølgende valgt afdelingssektorformand for HK Handel Sydjylland,

Hanne Kærgård Mathiasen, som næstformand i HK HANDEL.

Organiserende fagforening:

Kongressen gav samtidig opbakning til at gå i gang med at indføre den organiserende model for fagforeningsarbejdet

på landsplan i HK HANDEL sektoren. Det arbejde er påbegyndt i 2012 og vil fortsætte kongres-

perioden ud.

HK Handel Sydjylland var ved kongressen repræsenteret med 32 delegerede, dog var der nogle der i

sidste øjeblik måtte melde forfald på grund af sygdom. Mange af vores delegerede var

tillidsrepræsentanter og mange af dem havde mødt hinanden ved andre aktiviteter i HK Handel

Sydjylland eller på kurser, det var rigtig tydeligt at de hyggede sig i selskab med hinanden. Det var

alt i alt en god kongres, hvor mange deltog aktivt i debatterne.

Lønstigninger afløst af lønnedgang og fyringsrunder

HK HANDEL var hurtigt ude med at advare om en forestående krise. Da det viste sig, at vi havde tydet de

ildevarslende tegn rigtigt, inviterede vi alle tillidsvalgte til at diskutere, hvad krisen kunne betyde, og hvordan

man kunne imødegå og udskyde krisen lokalt på arbejdspladsen. Vi organiserede en ”krisekonference”, hvor

eksperter, arbejdsgivere og politikere kunne snakke om mulige løsninger på krisen. Og over for

arbejdsgiverne inviterede vi til i fællesskab at forsøge at finde lokale løsninger. Mange steder har man med

held kunnet indarbejde efteruddannelse og opkvalificering som en måde at udskyde krisen. Krisen har

desværre slået igennem på lønstigningerne inden for vores områder. Handelsområdet har tilmed oplevet, at

store virksomheder, med krisen som undskyldning, har forsøgt sig med lønstop eller endda med lønnedgang.

Det kan der naturligvis være en reel baggrund for, hvis der rent faktisk er krise på virksomheden. HK HANDEL

har fuld forståelse for, at vores medlemmer, i valget overfor reduceringer i medarbejderstaben eller endda

konkurs, frivilligt vælger at gå ned i løn. Men HK HANDEL kan aldrig anbefale sådanne løsninger. Vores

erfaringer er, at det er en stakket frist, som kan have dagpengemæssige konsekvenser for medlemmerne, som

alligevel ender med at blive fyret. Vi har desværre også oplevet, at nogle arbejdsgivere har forsøgt sig med at

gennemføre lønstop, selv om virksomheden reelt ikke har været i krise. Virksomheder, der måske endda

7


arbejder inden for områder, der profiterer af krisen. For eksempel discountbutikkerne, der tværtimod har

oplevet ekstra vind i sejlene. HK HANDEL har haft et par faglige sager om netop lønstop på virksomheder, der

ikke er i krise, som det er lykkedes at forlige. Virksomhederne har efterfølgende meldt ud til deres

medarbejdere, at de - efter forhandlinger med HK HANDEL - må anerkende, at overenskomsten skal

overholdes, og at der selvfølgelig er mulighed for lønforhandlinger

Gennemsnitslønninger fordelt på HK HANDEL 2011

Antal Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsgiver-betalt pension

HK HANDEL 7.881 20.200 23.125 27.129 24.396 1.915

En fjerdedel af medlemmerne i HK HANDEL har en månedsløn på under 20.000 kroner.

Krisen får formentlig også medarbejdere på ellers økonomisk velfunderede arbejdspladser til at holde igen

med at bede om lønforhandling. HK’s medlemmer har kun haft en lønstigning på 2,3 % i 2011. I samme

periode steg forbrugerpriserne med 2,6 %. Det betyder, at vi for tiden oplever reallønsfald. De ansatte i

handelsbranchen har i stor grad udvist ansvar under krisen og har udvist loyalitet over for deres arbejds-

pladser. Krisebevidstheden hos HK HANDELs medlemmer er stor, og det kan forklare, hvorfor den store sejr,

HK HANDEL fik i overenskomstresultatet fra 2010 om arbejdsgivernes pligt til årlig lønforhandling, endnu ikke

er slået igennem i statistikken

2012 blev året hvor Den Danske Model kom på dagsorden

Midt i agurketiden og hen over sommeren eksploderede der en mediestorm omkring konflikten Vejlegården

og dermed kom den Danske Model lige pludselig op og blev den dags aktuelle samtale emne, hvor der var

flere i starten, der uden at tænke nærmere over det hoppede på vognen og fortællingen om den lille mands

kamp mod den store stygge ( i dette tilfælde 3F ) altså det var fortællingen om Davids kamp mod Goliath.

Medierne hoppede også glade med på vognen og underbyggede fortællingen om den gode mod de onde, men

nu er det jo så spørgsmålet om, hvem den lille mand er? For er det ikke arbejdstagerne der normalt betegnes

som de små i forhold til arbejdsgiverne og ikke omvendt? Og når vi så ser på de politikere, der i mediernes

glans solede sig i den TV omtale, de lige pludselig kunne få, ved at råbe op om, nu måtte det være på tide at

lave om på konfliktretten som et instrument - ja så kan vi jo kun frygte for, hvilke motiver disse måtte have for

yderligere at tryne lønmodtagerne, for at forfordele virksomhedsejerne og de kapitalstærke, multinationale

virksomheder, så det bliver lettere at underbetale lønmodtagerne. Når vi så samtidig husker tilbage på nogle

af de selvsamme politikere har rejst verden rundt og fremhævet Den Danske Model og dens styrker og nydt

stor anerkendelse og misundelse hos deres kollegaer rundt om i verden. Det er blandt andet Den Danske

Model, der har været med til at skabe den velstand og stabilitet, der er på det Danske arbejdsmarked. Var

fortællingen ikke den med den lille mod de store, ja så var det kampen om det fri valg! Her kan vi så stille

spørgsmålstegn ved motiv og fortællingen, for hvem er det lige det frie valg skal gælde for? Virksomheds

ejere eller lønmodtagerne? Vi som HK stiller ikke spørgsmål ved lønmodtagernes ret til at organisere sig hvor

de vil, dog kan det vække undren, at man ikke vil organisere sig i den FAGforening, der har overenskomsten,

og derfor også mulighed for at føre de overenskomstmæssige faglige sager i arbejdsretten. Selv

arbejdsgiverforeningen var ude i pressen for at forsvare Den Danske Model, de er jo også godt klar over

hvilken værdi lige netop vores aftalesystem har. Nej rør ikke ved Den Danske Model.

8


Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø som begreb har sædvanen tro fyldt utroligt meget i mediebilledet i 2012. Det synes ofte at

komme som en overraskelse for medierne, at netop vores medlemsgrupper har et hårdt og til tider opslidende

og belastende arbejdsmiljø. Hvis man skal dømme ud fra den måde vore medlemmers arbejdsmiljø omtales på

i medierne, forekommer det nærmest grotesk, at Arbejdstilsynet, og for den sags skyld politiet, ikke har

medarbejdere fast stationeret på medlemmernes arbejdspladser. Antallet af røverier, hvor medlemmer trues til

at udlevere penge og/eller tobak er desværre fortsat det alvorligste psykiske arbejdsmiljøproblem indenfor HK

HANDELs område. Det er en voldsom og traumatisk oplevelse at stå overfor en bevæbnet røver, der i en meget

truende adfærd befaler at få de penge, der er i pengekassen, udleveret. En oplevelse, som kan sætte

voldsomme ar på sjælen for resten af livet. Vi må desværre konstatere, at røverierne kun i sjældne tilfælde

anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Det bevirker dels, at røverierne ikke bliver registreret som arbejdsulykker,

hvilket de i realiteten er, dels fratages ofrene for røverierne – vores medlemmer – muligheden for at opnå

erstatning. En af grundene til den manglende anmeldelse skyldes, at arbejdsgiverne ikke opfylder deres

anmeldepligt. Men også, at politiet, der næsten altid tilkaldes, ikke har pligt til at underrette Arbejdstilsynet

om hændelsen.HK HANDEL har i år rettet henvendelse til beskæftigelsesministeren med henblik på at få rettet

den uhensigtsmæssighed op. Det har ministeren lovet at gøre noget ved. HK HANDEL har i regi af BAR

HANDEL i samarbejde med arbejdsgiver udgivet en vejledning, som klart og tydeligt opstiller nogle gode råd

til, hvordan man kan forebygge røverierne. Arbejdstilsynet har i det forgangne år haft fokus på tunge løft af

mælkekasser og kasser med frugt og grønt. Det har ført til en række påbud, som vi har en klar forventning

om vil føre til at bl.a. supermarkedskæderne vil stille krav til leverandørerne om at levere de omtalte

varegrupper på en måde, så de ansatte ikke udsættes for unødigt tunge løft. Vi har desuden en tilsvarende

forventning, når det gælder de paller med varer, som pakkes på supermarkedskædernes egne lagre. Disse

paller er alt for tit pakket højere end de 180 cm, der er tilladt.

HUSK ved røverier at der altid skal ske en anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen!

Uddannelse

Uddannelsespolitisk har frafald på ungdomsuddannelserne og mangel på praktikpladser stået højt på

dagsordenen. Finanskrisen tegner sig tydeligt i praktik tallene. Organisationerne og de faglige udvalg har

iværksat forskellige initiativer, bl.a. kampagner og en forstærket indsats fra erhvervsskolerne. Man kan altid

finde de nye tal for indgåelse af uddannelsesaftaler på www.uddannelsesnaevnet.dk I efteråret 2012 indførtes

– som led i ny finanslov – bl.a. en uddannelsesgaranti (ikke at forveksle med praktikpladsgaranti). Foråret

2013 forventes præget af gennemgribende drøftelser og forhandlinger om erhvervsuddannelsernes fremtid.

De faglige udvalg arbejder løbende med at sikre, at uddannelserne er i overensstemmelse med

arbejdsmarkedets behov. Virksomhederne ændrer sig og kan derfor tilbyde forskellig oplæring, hvilket har

afspejlet sig i en noget større differentiering af oplæringen. Ligeledes kan der konstateres stor forskellighed i

elevgruppen, hvilket har afspejlet sig i nye fag og niveauer. Målet er, at alle elever skal tilbydes udfordrende

og relevant uddannelse. På handelsuddannelsen har man fastholdt 3 specialer (salg, indkøb og logistik).

Oplæringen består dels af bundne praktik mål, som alle elever skal oplæres i, dels af valgfrie praktik mål, der

vælges i forhold til den enkelte elevprofil. Udvalget har end- videre arbejdet med et antal jobprofiler for at

klargøre indhold og perspektiver i handelsuddannelsen over for virksomheder og kommende elever.

Desuden har uddannelsen fået flere nye specialefag, bl.a. international handel og

E-handel. Detailhandelsuddannelsen udbyder 9 nye specialistspor på ekspertniveau, der har sammenhæng

9


med fag på akademiuddannelser. På den måde tilbydes bogligt stærke elever uddannelse på et højere

teoretisk niveau og dermed et videreuddannelses perspektiv. Der er kommet nye valgfrie specialefag til, og

uddannelsen er nu organiseret omkring koncept, salg, branche og produkt samt drift. Udlandsophold er

opprioriteret og som noget helt nyt får elever i e-butikker mulighed for at gennemføre en stor del af den

praktiske oplæring i den virtuelle verden. På efteruddannelsesområdet har strategien om ”det dobbelte

uddannelsesløft” stået centralt. Dvs. en ramme om, at flere ufaglærte bliver faglærte, og at flere faglærte

videreuddanner sig, fx til merkonom. Retten til selvvalgt uddannelse finansieret af kompetencefonde har stået

centralt. Der er udarbejdet både trykte og virtuelle informationsmaterialer. Desuden er der oprettet en få alle

udgifter hotline, så medarbejdere eller virksomheder hurtigt kan få hjælp. Flere og flere benytter sig nu af

deres ret til selvvalgt uddannelse, men der er bestemt plads til forbedring. Ved overenskomsten i 2012

indførtes en særlig ret til at søge midler til opnåelse af faglært status. Det betyder, at det store flertal af

medlemmer, der ønsker at blive faglærte, kan gennemføre uddannelsen i arbejdstiden – og betalt. Især på

detailområdet, men også i nogen udstrækning på kontor/lager-området, har større virksomheder valgt selv at

administrere midlerne. Virksomheden skal nedsætte et uddannelsesudvalg med ligelig repræsentation fra

begge sider. Det er udvalget, der beslutter, hvilke typer uddannelse, man vil støtte. Ved overenskomsten 2012

aftaltes desuden, at HK HANDEL og Dansk Erhverv hver ansætter 2 uddannelsesambassadører for en 2-årig

periode. Disse skal gennem en opsøgende indsats motivere og informere virksomheder og medarbejdere til

en øget indsats til efteruddannelse. Uddannelsesambassadørerne har været på besøg i alle 7 afdelinger og

har her blandt andet truffet aftaler om koordinering af indsatsen. Desuden har uddannelsesambassadørerne

haft kontakt til og besøgt en lang række virksomheder, og der er booket mange aftaler for det kommende år.

Forøg din egen markedsværdi på arbejdsmarkedet ved løbende at efteruddanne dig.

Internationalt arbejde

Alene i Europa er vi i et fællesskab med 2,5 millioner kolleger. Det er ikke blot i Danmark, at der er brug for

en stærk fagforening inden for handelsområdet. HK HANDEL arbejder aktivt med at koordinere og styrke det

faglige arbejde på tværs af landegrænser både i Norden, i Europa og på verdensplan. I 2012 er den

internationale tendens, at handelsvirksomheder i stigende grad bliver opkøbt af kæder, fortsat. De store

internationale kæder har vist sig at være bedre rustet til at modstå krisen alene på grund af deres

pengebeholdninger, der gør, at de kan tåle underskud i nogle år. Konsolideringen af branchen af

internationale kæder gør det desto mere vigtigt for medlemmerne, at HK HANDEL kan modsvare denne

udvikling gennem vores faglige samarbejde internationalt. Når HK HANDEL anmoder om et møde med de helt

store multinationale virksomheder, eller når de kommer ind på det danske marked, hjælpes vi af vores

medlemskab af især UNI. Medlemsorganisationerne i UNI Europa Commerce repræsenterer 2,5 millioner

arbejdstagere i handelssektoren. Det betyder, at HK HANDEL har direkte mulighed for at påvirke det

europæiske og internationale faglige arbejde. For nogle år siden blev der udarbejdet en undersøgelse i HK,

som viste, at 80 % af HK HANDELs medlemmer arbejder i multinationale virksomheder. De sidste år har

udenlandske kapitalfonde opkøbt flere danske kædevirksomheder. Det betyder, at det bliver mere og mere

vigtigt for HK HANDEL at have et udbygget samarbejde med vores søsterorganisationer i andre europæiske

lande. Et sådan samarbejde eksisterer allerede, men vi arbejder i HK HANDEL aktivt for, at det styrkes, således

at vi kan sikre, at vores medlemmer forsvares og repræsenteres på bedst mulig vis overfor bl.a. udenlandske

arbejdsgivere.

10


Stadig sværere at være handelsansat i Europa

Det er kun gennem en troværdig og stærk faglig organisering, at virksomhederne sidder til bords over for os,

og derfor er det meget vigtigt, at vi gennem UNI kommer i dialog med IKEA, H&M, Lidl, Aldi, Rema 1000, osv.

Kendetegnende for alle de 20 millioner handelsansatte i Europa er, at de alle oplever, at det er sværere at

være handelsansat i Europa. Krisen har betydet, at man har sagt farvel til kollegaer, mens de resterende er

blevet bedt om at arbejde hårdere og med langt flere asociale timer til lavere lønninger og med ringere

adgang til uddannelse. Det var også på kongressen, at alle handelsfagforeninger i Europa satte fornyet fokus

på hvervning og fastholdelse. Uden stærke faglige organisationer vil vi tabe kampen mod de multinationale

virksomheder om at sikre bedre forhold for de ansatte. I 2012 satte vi også internationalt fokus på

problematikken med deltidsansættelser inden for handelsbranchen. Det er nemlig ikke kun i Danmark, at

stigningen i deltidsansættelser er et problem. De store multinationale virksomheder har en klar interesse i at

have så fleksibel en arbejdsstyrke som muligt, og derfor ser mange virksomheder det som fordelagtigt at

begrænse andelen af deres ansatte på fuldtid for i stedet at skrue op for deltidsansættelser. HK HANDEL har i

2012 indgået et samarbejde med både vores nordiske søsterorganisationer, men også globalt, for at komme

ufrivillig deltid til livs – altså at medlemmerne gerne vil arbejde flere timer, men bliver begrænset af

arbejdsgiverne. IKEA i Sverige har et spændende projekt om at reducere andelen af deltidsansatte. Et projekt

som HK HANDEL har kopieret i IKEA, og som vi håber andre kæder vil se fornuften i. For det internationale

samarbejde handler også om at lære af andre lande for at se, hvordan handelsansatte kan drage fordel af

vores netværk og samarbejde.

Klar international strategi

Det er med ønsket om at forbedre vores medlemmers vilkår, at vi har en klar international strategi. En klar

strategi, som skal sikre, at HK HANDELs medlemmers interesser varetages gennem vores mulighed for at

påvirke det europæiske og internationale faglige arbejde og de europæiske politiske institutioner. HK HANDEL

har igennem UNI forstærket vores dialog med EU's beslutningsorganer. Vi har et løbende samarbejde med EU

Kommissionen, både igennem vores regelmæssig rundbordsmøder med de europæiske arbejdsgivere, men

også direkte i forhold til EU lovgivning til gavn for de europæiske handelsansatte.

Flere internationale samarbejdsudvalg

HK HANDEL har fortsat fokus på at oprette nye og udvikle eksisterende europæiske samarbejdsudvalg. I takt

med, at virksomheder udvides og bliver tværnationale, er det vigtigt for de ansatte, at de høres og

medinddrages i de beslutninger, som har store konsekvenser for deres arbejde. Derfor prioriterer HK HANDEL

arbejdet med at udvikle de europæiske samarbejdsudvalg. Igennem vores medlemskab og engagement i vores

nordiske samarbejde har vi især fokuseret på, hvordan vi bruger de nordiske faglige traditioner i de

europæiske samarbejdsudvalg. Vi har afholdt et omfattende træningsforløb i Oslo for nordiske ESU

medlemmer i 2012. I år har vi forhandlet med JYSK, som nu er blevet en global spiller og har ansatte i næsten

alle europæiske lande, om oprettelse af ESU. Det har båret frugt, og i 2013 vil JYSK også have sit eget ESU til

gavn for mange tusinde ansatte. HK HANDEL har i vores nordiske samarbejde sat fokus på en analyse om de

nordiske handelsansattes vilkår. Både for at sammenligne overenskomster og vilkår, men også for at skabe et

retvisende billede af vores nordiske model i forhold til resten af Europa.

Det bedste forsvar starter uden for landets grænser

Med væksten af de internationale kæder er det også vigtigt, at den faglige kamp, for at sikre bedre vilkår for

danske handelsansatte, starter i udlandet. Den internationale konkurrence er blevet skærpet, og krisen har

øget presset på de ansatte. Derfor kan danske handelsansatte ikke holde til, at kolleger i Tyskland, Polen,

Sverige eller for den sags skyld Østeuropa får forværret deres rettigheder. Det vil hurtigt brede sig til et pres

på danske handelsansatte om at holde for eller at arbejde mere. Derfor forsøgte HK HANDEL i 2012 at støtte

JYSK ansatte i Polen og Bosnien ved at komme i en fornuftig dialog med den lokale ledelse.

11


Samarbejdspartnere:

HK Handel Sydjylland har i lighed med de forgangne år et tæt og godt samarbejde med HK Merkur Sydjylland,

for på den måde at kunne udbyde flere aktiviteter til medlemmerne. Vi har her i HK Handel Sydjylland også et

rigtig godt samarbejde med HK Ungdom Sydjylland og når vi ser på, at vi er den af de 4 sektorer der har flest

unge HKére på arbejdsmarkedet, giver dette samarbejde rigtig god mening. Det er i det hele taget i

samarbejde mellem de forskellige klubber, vi kan være med til at skabe større værdi for medlemmerne. HK

Handel er ikke bange for at gå foran, for at vise nye muligheder og byder gerne landsklubberne ind til yderlige

samarbejde i Sydjylland.

Hvad byder fremtiden på:

2013 bliver et rigtigt spændende år, hvor vi i HK HANDEL tager udfordringen op og lægger kursen og fokus på

den organiserende fagforening. HK Hovedstaden har været i gang et par år før os og vi andre afdelinger håber

på at kunne drage nytte af deres erfaringer. Ikke mindst set i lyset af at de som den eneste HK Handel afdeling

formåede at komme ud af 2012 med et medlemstal der viste fremgang, en lille fremgang men dog en

fremgang. Nu er det jo ikke sådan at man vender skuden i løbet af kort tid, deres erfaringer viser at det tager

tid, men metoderne og tankesættet omkring den organiserende fagforening har vist sig at være rigtig gode og

værdi af dette arbejde er ikke til at tage fejl af, lige som det giver medlemmerne stor værdi. Når vi nærmere os

efteråret, vil tankerne begynde at kredse omkring foråret 2014, hvor vi skal til overenskomstbordet og i gang

med at forhandle overenskomsterne igen. Det er slet ikke let at spå om, hvordan verden ser ud til den tid og

om krisen har sluppet sit tag i Verden – Europa og Danmark. Det er helt sikkert, at jo mere optimistisk

omverdenen ytrer sig, jo lettere vil det blive at forhandle, men vi må se tiden an. I løbet af år 2013 skal vi også

gerne have flere virksomheder dækket af overenskomst og her har vi lige som Privatsektoren 50% reglen at slås

med, men det tager vi med i vores fremtidige arbejde, lige som vi gerne vil understøtte de tillidsvalgte ude på

arbejdspladserne for at komme tæt på medlemmerne.

.

Tak:

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til handelsteamet for

jeres store indsats i løbet af året. I har virkelig ydet jeres til, at vi nu kan se fremad. Jeg ser frem til, at vi alle til

stadighed udbygger det gode samarbejde, samt ikke mindst, at vi kan komme endnu mere i gang med alle de

gode ideer og tiltag til gavn for alle vores medlemmer. Tak til det øvrige personale og politikere i HK Sydjylland

for et konstruktivt og inspirerende samarbejde. Tak til Jer medlemmer, som jo er dem vi er til for.

Handel Sektorens vegne

Hanne K Mathiasen

Sektorformand

Viste du, at du som HK HANDEL medlem har din helt egen side på

MitHK.dk hvor du kan tilmelde dig kurser, arrangementer og

opdatere dine medlemsoplysninger? Lige som du har adgang til

HK´s lønstatistik som kan være godt at have tjekket, inden du skal

til lønforhandling med din chef.

12

More magazines by this user
Similar magazines