Hvad kan jeg selv gøre - HK

hk.dk

Hvad kan jeg selv gøre - HK

Rådighedslønsforeningen


Rådighedslønsforeningen

Bestyrelsen 2013 - 2014


Rådighedslønsforeningen

Præsentation.

Hvorfor er vi her i dag?

Reaktioner.

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvad kan vi tilbyde?

Dagsorden

Hvordan kommer jeg med?


Rådighedslønsforeningen

Hvem er Vi?

Hvem er I?


Rådighedslønsforeningen

Det er rarest selv at bestemme og selv at sige op

Andres beslutning påvirker en psykisk


Rådighedslønsforeningen

Ægteskab

Vigtigt før jeg afskediges


Rådighedslønsforeningen

Faktum. Du er teknisk i arbejde

Indflydelse på optagelse på kurser og videregående

Uddannelser

Egenbetaling


Rådighedslønsforeningen

Intet arbejde

Ingen kontakter mig

Nye tider

Jeg kan ikke lige gå ind og snakke med de gamle venner

Jeg skal ikke op om morgenen

Folk kikker på mig

Hvordan kommer jeg videre

Hurra, det er den første dag i mit nye liv

Var jeg også lige på den rette hylde?


Rådighedslønsforeningen

De 4 stadier

Chokfasen

Reaktionsfasen

Bearbejdningsfasen

Nyorienteringsfasen


Rådighedslønsforeningen

1. Chokfasen

Med opsigelsen kan det ske, at man går i en chokreaktion.

På fornuftsplanet begriber man situationen, men på

følelsesplanet forsøger man at benægte.

Meddelelsen er simpelthen for voldsom at opfatte.

Man vil forsøge at kontrollere følelserne og situationen.

Det skete forekommer uvirkeligt, og man vil gøre alt for at

benægte det.

Svært ved at opfatte budskabet og vil sjældent kunne

huske alt, hvad der er blevet sagt i samtalen.


Rådighedslønsforeningen

De synlige reaktioner er forskellige. Udadtil har man styr

på situationen, men indadtil

Er man fjern, apatisk, anspændt og meget snakkende.

Man er fysisk til stede, men mentalt et helt andet sted.

Det kan føles som om, der bliver trukket et rullegardin

ned.

"Jeg har det fint, og jeg ved præcis hvad jeg vil”

"Jeg er alligevel ikke afhængig af det her job."

Forsøg på fornægtelse.

Chokfasen kan vare fra et øjeblik til flere dage.


Rådighedslønsforeningen

2. Reaktionsfasen

Følelsesmæssig erkendelse indleder Reaktionsfasen, reaktioner vises i form af vrede,

gråd og depression.

Ingen bryder sig om at lide tab,. Reaktioner: urealistisk opfattelse omkring

opsigelsen, ukorrekte påstande, fortrænge det skete.

Vreden er ofte lig med et ubevidst ønske om at få placeret ansvaret for opsigelsen.

Vreden vendes "udad" mod virksomheden, nærmeste leder om inkompetent ledelse,

dårlige forretningsmæssige beslutninger. Placere ansvaret på andre end sig selv.

Vreden vendes "indad” mod én selv, såsom ved selvbebrejdelser, f.eks. "Jeg burde

have deltaget i flere kurser." Selvtilliden vil ofte få et knæk – man kan totalt miste

troen på sig selv og kan opleve sit liv som fuldstændig mislykket.


Rådighedslønsforeningen

Man kan også forholde sig følelsesmæssigt neutral. Man ikke er

særligt berørt af opsigelsen. Man ikke ønsker at tabe ansigt.

Man vil ikke tale med andre om oplevelsen – heller ikke de

nærmeste. Et stort problem, idet det kan medføre en fastlåsthed, som

bevirker, at man har svært ved at komme videre.

Det store spørgsmål. "Hvorfor lige mig?” Fik man den rigtige

begrundelse

Reaktionsfasen kan indtræde på opsigelsestidspunktet og vare op til

flere uger.

Det vigtigste i denne fase er, at leve sine reaktioner ud, dvs. give sig

selv lov til at være vred eller ked af det.

En god samtalepartner, der primært lytter, er et godt redskab dertil.


Rådighedslønsforeningen

3. Bearbejdningsfasen

Bearbejdningsfasen. Man begynder at forstå, hvad der er sket, hvad årsagen har været og kan begynde at se

fordelene ved at skulle forlade arbejdspladsen.

Man har behov for at tale om det skete.

Selvcentreret? Man ikke kan få talt nok om oplevelsen.

Bearbejdningsfasen har til formål, at man når til accept af det skete. Man vil få en mere nuanceret opfattelse

af baggrunden for opsigelsen.

Når accepten er til stede, kan blikket vendes fremad.

Orientering mod fremtidige jobmuligheder, begynder at søge nyt arbejde.

Vurdering af egne stærke/svage sider, fremtidige jobmål.

udarbejdelse af dataliste og ansøgningsmateriale er vigtige aktiviteter, der bringer én videre mod

nyorienteringsfasen.

Bearbejdningsfasen varer typisk fra et halvt til et helt år.


Rådighedslønsforeningen

4. Nyorienteringsfasen

I nyorienteringsfasen er opsigelsen på afstand. Man

har et afslappet og naturligt forhold til det skete og kan

tale om det uden at blive følelsesmæssigt påvirket.

Man kan koncentrere sig om den nye tilværelse og sit

eventuelle nye arbejde.

Er krisen godt overstået, vil man ofte komme styrket

ud af denne.


Rådighedslønsforeningen

Psykolog

Psykologsamtaler kan hjælpe med at genvinde og styrke

selvværdet, finde nye veje

En psykolog kan hjælpe med at finde de ressourcer, som er

nødvendige, for at komme i gang igen og hjælpe med at

tage hånd om og evt. inddrage familien.

Føler du, at du mangler cirklens centrum, kan det være en

god idé, at booke en indledende samtale med en psykolog.

Med psykologen kan du dele dine tanker, og sammen finde

ud af, hvilken og hvor meget hjælp du har brug for.


Rådighedslønsforeningen

Hvor er der hjælp at hente?

Rådighedslønsforeningen

Psykolog

Socialrådgiver

Dit lokale pengeinstitut

Kommunen, Borgerservice, Skat

Trafik & Jernbane


Hvad er mit forløb?

Afvikling DSB – min arbejdsplads

Min tid på Rådighedsløn

Krav og forpligtigelser

Uddannelse

Nyt arbejde – Må jeg det?

Slut på Rådighedsløn


Rådighedslønsforeningen

Tjenestemandens forpligtigelser

Pligten til at tage anvist arbejde

Forflyttelse – tjenestemandsflytning

Ingen!

Formildende tilfælde


Rådighedslønsforeningen

Stillingsbortfald

Betingelser for rådighedsløn

Accept af at ville tage imod tilbud om ny stilling

Bopælspligt

Tilgængelighed


Rådighedslønsforeningen

Bortfald af tjenestemandspension

Diskretionær afskedigelse

Fravalg af stillingstilbud


Rådighedslønsforeningen

A-Kasse

Jobcenter

Efterløn

Pension

Når jeg er færdig på Rådighedsløn?


Rådighedslønsforeningen

Hvad kan jeg selv gøre

Tag stilling til din nye hverdag

Inddrage din familie

Overvej muligheder

Hvor skal jeg indhente hjælp


Rådighedslønsforeningen

Socialt samvær

Kurser i A-kasse forhold

Kurser i Pensionsforhold

Virksomhedsbesøg

Kompetanceudvikling

Netværk

Sparring

Vejledning

Hvad kan vi tilbyde?


Rådighedslønsforeningen

Alle er med fra den dag, de går på Rådighedsløn

Al kommunikation mellem møderne foregår via:

Mail – Vi skal bruge din mailadresse

Mobil – Vi skal bruge dit mobil- eller telefonnummer

Hvordan kommer jeg med?

Udfyld den lille ”indmeldelsesseddel” på bordet


Rådighedslønsforeningen

Navn

Adresse

Postnummer, By

Fødselsdato

Indmeldelsessedlen

Påbegyndelsesdag på rådighedsløn

Mailadresse

Telefon-/mobilnummer


Rådighedslønsforeningen

Navn

Adresse

Postnummer, By

Fødselsdato

Indmeldelsessedlen

Påbegyndelsesdag på rådighedsløn

Mailadresse

Telefon-/mobilnummer


Rådighedslønsforeningen

Navn

Adresse

Postnummer, By

Fødselsdato

Indmeldelsessedlen

Påbegyndelsesdag på rådighedsløn

Mailadresse

Telefon-/mobilnummer


Rådighedslønsforeningen

Velkommen i et nyt forum for din nye fremtid

More magazines by this user
Similar magazines