Nyt fra A-kassen - HK

hk.dk

Nyt fra A-kassen - HK

4

Nye regler på

Jobcenteret for ledige under 30 år

Den 1. august 2009 træder nye regler i kraft for

ledige under 30 år. Der er tale om en række ini-

tiativer, som Jobcenteret vil bruge for at få

unge ledige hurtigere i gang med en uddan-

nelse eller i job.

De nye regler betyder bl.a., at ledige under 30

år skal indkaldes til samtaler tidligere, og at de

får ret og pligt til tilbud (som fx uddannelse

eller løntilskudsjob) tidligere. Samtidig får Job-

centeret friere hænder til at kunne vælge i pa-

letten af redskaber til aktiveringen.

Her kan du læse om nogle af de vigtigste æn-

dringer :

Du bliver indkaldt tidligere til

samtaler hos Jobcenteret

Ledige skal senest til samtale, når der er mod-

taget offentlig forsørgelse i sammenlagt èn

måned. Før var det efter sammenlagt 3

måneder.

Tidligere aktivering

Retten og pligten til tilbud (dvs. uddannelse,

løntilskudsjob mv.) for personer under 30 år

starter allerede efter 3 måneders sammenlagt

ledighed mod tidligere 6 måneders ledighed.

Tilbuddet skal have en sammenhængende

varighed på mindst 6 måneder.

Tilbud om vejledning

og opkvalificering op til 6 uger

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan

gennemføres inden for de første 6 måneders

sammenlagt ledighed og gælder kun personer,

der er under 30 år.

Ledige under 30 år har nu mulighed for at få

mere end 6 ugers uddannelse.

Ny pligt for personer under 25 år uden forsørg-

erpligt og uden uddannelse – uddannelsesegnet

Hvis Jobcenteret vurderer, at en ledig er egnet

til en uddannelse, skal personen tage en uddan-

nelse inden for det ordinære uddannelsessys-

tem.

Uddannelsen skal gennemføres på almindelige

vilkår, altså med SU eller elevløn. Den unge skal

selv komme med forslag til uddannelsen.

Omvendt skal Jobcenteret også lytte til dine øn-

sker!

Det nye er, at Jobcenteret nu kan stille det som

krav, at personen tager uddannelsen og på al-

mindelige vilkår med SU eller elevløn, hvor det

før var et tilbud.

Det er også nyt, at Jobcenteret får kompetence

til at give tilbud om SU-berettiget uddannelse,

hvor det samtidigt vil være muligt at bevare

sine dagpenge under noget af uddannelsen.

Endeligt er det nyt, at hvis personen afslår eller

ophører i den ordinære uddannelse, uden en

gyldig grund, så får personen en karantæne på

3 uger.

More magazines by this user
Similar magazines