tidende 6 2010.pdf - HK

hk.dk

tidende 6 2010.pdf - HK

uåbnede sager i indbakken. – Jeg har

efterhånden en del rutine i at spotte

fejl og i at vide, hvornår det er en god

idé at be’ om en lønseddel fra et

medlem. Den største høst var et

medlem som fik ca. 75.000 kroner.

Anita har tidligere gennemgået et

stort antal lønsedler fra medlemmer

og tjekker fortsat lønsedler fra

medlemmer, hun kommer i kontakt

med:

- Mange medlemmer har alt for stor

tillid til deres lønseddel og holder ikke

øje med, om de bliver rykket op på

næste, højere løntrin. Desværre kan

de ikke – som tidligere – se næste

oprykningsdato på lønsedlen og

glemmer det derfor. I værste fald

bliver det aldrig opdaget.

Stedtillæg kan

give flere lønkroner

En ny type sager har også givet bonus

til medlemmerne.

Privatkundeområde Vest omfatter nu

både Sjælland (og Lolland Falster) og

hovedstadsregionen. Det betyder, at

nogle medlemmer skifter arbejdsplads

fra et posthus uden for hovedstadsregionen

til et posthus i hovedstadsregionen.

For funktionærer betyder de, at de

skal have hovedstadssatsen, mens

ansatte på særlige vilkår skal have

stedtillæg.

Anita har for nylig fundet to

medlemmer i Roskilde, som ikke fik

den løn, de skulle have.

Skyggelønrammen

Anita finder også penge til medlemmer

på særlige vilkår.

I 2002 blev langt den største del af

de tjenestemandsansatte medarbejdere

i Post Danmark overenskomstansatte

på særlige vilkår, men de bevarede

bl.a. retten til tjenestemandspension i

henhold til de aftaler, der blev indgået

i forbindelse med overgangen.

Medarbejderne blev efterfølgende

pensionsmæssigt indplaceret i

“skyggelønrammer”.

Der vil typisk ske ændringer i skyggelønrammerne

i følgende situationer:

- ansættelse i ny stilling efter

ansøgning,

- tildeling af funktionstillæg for

funktioner, der er en integreret

del af stillingens indhold

(tildelt i overenskomst

perioden 2002-2005),

- tildeling af varige

kvalifikationstillæg.

- Desværre er der

fortsat fejl i skyggelønrammerne

for overenskomstansatte på

særlige vilkår. Det kan være

manglende skalatrin for

kvalifikationsløn, eller det nyeste

eksempel manglende oprykning til

højere skalatrin (anciennitetsstigning),

fortæller Anita. Fejlene

kan betyde, at medlemmerne får

mindre i pension.

Et konkret eksempel er et

medlem som nu kan se frem til 300

kroner mere i pension om måneden.

Det kan være svært at forstå,

hvordan skyggelønrammen bliver

beregnet, men du kan nemt kontrollere

din lønseddel.

Har du kvalifikationstillæg (kode

2935), skal din skyggelønramme være

højere end (din lønramme - 50).

Er den ikke det, skal du kontakte din

nærmeste chef og gøre opmærksom

på fejlen.

Du kan selvfølgelig også kontakte

Anita, hvis du er ansat i Privatkundeområde

Vest. Andre medlemmer kan

kontakte deres tillidsrepræsentant.

Et ps

Anita har lige et ps:

- Jeg ved ikke lige, hvad der sket,

men jeg har opdaget, at et medlem

uden videre har fået ændret sit

kvalifikationstillæg til et funktionstillæg.

Det betyder, at hun lige pludselig

risikerer at få mindre i løn! Et

funktionstillæg forsvinder, hvis

opgaven, som gi’r tillægget forsvinder,

mens et kvalifikationstillæg er

vedvarende. Så her er lige noget, jeg

skal have rettet!

Så det var lige en god grund mere til

at holde øje med din lønseddel!

frede

11

More magazines by this user
Similar magazines