tidende 6 2010.pdf - HK

hk.dk

tidende 6 2010.pdf - HK

Indhold

4. René Nørbjerg var postmester i Hørsholm indtil sidste

år. Så fik han at vide, at han ikke indgik i den fremtidige

ledelsesstruktur. Nu har han fået nyt job uden for Post

Danmark. Det lykkedes efter intenst brug af både hans

personlige netværk og flere sociale netværk på internettet.

For andre, der havner i samme situation, er der gode tip i et

interview med den tidligere næstformand i Chefkredsen.

8. Det er en stor udfordring at være

fællestillidsrepræsentant i et privatkundeområde. Den

udfordring har Bente Jensen taget op i Privatkundeområde

Vest. Det fortæller hun om i et interview, som også handler

om den diskriminerende 50 % regel og et meget flot resultat

ved forårets afstemning om overenskomstresultatet. Et resultat

som gav gode kontanter til det faglige arbejde.

10. Anita Sørensen er fællestillidsrepræsentant i

Privatkundeområde Øst. Hun brugte nogle af de varme

julidage på at se nærmere på medlemmernes lønsedler. Det

gav bonus til bl.a. et nyindmeldt medlem. „Kontingentet til

HK/Post & Kommunikation kan være en rigtig god

investering“, fastslår Anita i et interview og kommer med

gode råd til, hvad du skal tjekke på din lønseddel.

Tidende

Grundtvigs Alle 11c, 1.th

6700 Esbjerg

Telefon: 8627 9152.

tidende@oncable.dk

Redaktør: Frede Dauer (ansv).

54dau@hk.dk

Medarbejder:

Bertel Qvortrup

bertelq@gmail.com

Ekspedition og adresseændringer:

HK/Post & Kommunikation,

Weidekampsgade 8, Postboks 470,

0900 København C.

Tlf.:3330 4500.

Abonnement:150 kroner/år

Annoncer:

Kontakt redaktøren

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

12. EU-dom afgør, at ud har ret til erstatningsferie, hvis du

bliver syg i din ferie. Dommen gør det nødvendigt at ændre

den danske ferielov, men under henvisning til dommen vil

HK rejse kravene overfor arbejdsgiveren.

14. De bli’r lidt længere og venter på efterlønnen. Det er

fakta, selvom Dansk Industri påstår noget andet. „De aftalte

fastholdelsesfridage er uden tvivl den faktor, som mest

effektivt fastholder medlemmerne over 60 år på jobbet“,

fastslår næstformand Eigil Johannesen.

14. Læserbrev: K-P. Porskrog, forhenværende

kredspostmester, går i clinch med Klummen i nr. 5, som han

mener tegner et alt for positivt billede af Post Danmarks

kvalitet. Han mener, at ‘post 6 dage om ugen’ tilsyneladende

kun er en hensigtserklæring og gi’r nogle eksempler.’

20. Tæt kontakt med det, der sker på arbejdspladserne, er

centralt for en fagforening. Den kontakt har HK/Post &

Kommunikation bla. via fem interne udvalg. Tidende giver

dig en fortegnelse over udvalgenes medlemmer.

Hver gang (næsten)

7. Tjenestemændenes Forsikring

13. PoKoBank

17. Ledige feriehuse i 2010 og 2011

19. hist.com.Post

21. Rodekassen

F@gPosten

22. Huskeboxen

23. Jubilæer 2010

23. Jubilæumsgaver

23. BIS i afdelingsbestyrelsen

23. Lønsystemet gav kroner

Tryk:

HTOdense, Landbrugsvej 20,

5260 Odense S

www.htodense.dk

Oplag:5200

Redaktionen af næste nummer slutter den

1. september 2010.

Afleveret til Breve Danmark 16. august

2010.

More magazines by this user
Similar magazines