tidende 6 2010.pdf - HK

hk.dk

tidende 6 2010.pdf - HK

Jubilæer 2010

Navne på medlemmer, der har

jubilæum i 2010, er tidligere bragt i

Tidende. HK/Post & kommunikation

får oplysningerne fra arbejdspladserne,

men nogle kom ikke med

i første omgang:

Kontorassistent Lene Nielsen har

40 års jubilæum den 1. august

2010.

Lykke Madsen, Værløse Postbutik,

har 40 års jubilæum den 1.

november 2010.

BIS i afdelingsbestyrelsen

Bis (Koncernfunktioner) har udskilt

udviklingssektionen.

Den nyvalgte fællestillidsrepræsentant

i BIS, Antoinette S. Nygaard, vil

indtil næste valg til afdelingsbestyrelsen

i begyndelsen af 2011

deltage i afdelingsbestyrelsens møder

som observatør med fuld taleret.

Afdelingsbestyrelsens beslutning

skal ses i lyset af det antal medlemmer

Antoinette S. Nygaard repræsenterer

og at Posten Norden har planer

om at inden for en kort periode at

lave et joint venture partnerskab med

en anden ekstern leverandør.

Husk at ændre

HK/Post & Kommunikation får ikke

automatisk ændringer i dit navn, din

adresse og/eller din arbejdsplads.

Det er derfor vigtigt, at du giver os

besked.

Det kan ske fra hjemmesiden

www.hk.dk/post (on-line service), via

e-mail: post_postdanmark@hk.dk

eller telefon 3330 4500.

HK/Post &

Kommunikation

markerer

såvel ordinære

som ekstraordinære medlemmer i

arbejdes 25, 40 og 50 års

(arbejds)jubilæum. Den konkrete

markering (gave(r)) besluttes af

sekretariatet. Regionen/Chefkredsen

har ansvaret for HK/Post

& Kommunikations repræsentation

i forbindelse med markeringen. HK/

Post & Kommunikation markerer

ikke andet f.eks. medlemskab af

HK.

Nyt timetal?

HK/Post & Kommunikation får ikke

automatisk oplyst, hvis du flere eller

færre timer. Du skal selv være

opmærksom på, om du betaler det

rigtige kontingent (fuld tid/15-30

timer/under 15 timer).

Du kan få kontingentet ændret

fremadrettet, men der sker ingen

tilbagebetaling.

Du skal ringe til HK/Post & Kommunikation

på tlf. 3330 4500 og

rekvirere en blanket til ændringen.

Du kan også sende en mail til

post_postdanmark@hk.dk eller bruge

online-service på www.hk.dk/post.

Husk også at meddele din A-kasse,

hvis du ændrer timetal!

Kroner i kassen

Et medlem i Odense (Postområde

Fyn) gav Erhvervskunder

et tip. Det blev til tre

kontrakter om udkørsel af

post og en ny årlig omsætning

til Post Danmark på

30.000 kroner.

Med den fine indsats blev

medlemmet og Postområde Fyn månedens vinder af

DIS konkurrencen Kroner I Kassen.

Præmien var et éngangsvederlag på 3.000 kroner.

Resultatet glæder næstformand Eigil Johannesen. Og

det gør éngangsvederlaget også:

- HK/Post & Kommunikation noterer med tilfredshed,

at DIS aktivt anvender lønsystemets muligheder

til at understøtte den forretningsmæssige udvikling.

www.hk.dk/post

Aktuelle nyheder fra din fagforening,

din region og om arbejdspladserne.

Nyheder.

Medlemstilbud.

Løn og overenskomst.

Din arbejdsplads.

On-line service.

Og meget mere …

23

More magazines by this user
Similar magazines