tidende 6 2010.pdf - HK

hk.dk

tidende 6 2010.pdf - HK

Leder

Sekretariat:

Sophie Lønborg

3330 4210, 54slb@hk.dk

Hanne Clausen

3330 4205, 54hsc@hk.dk

Rolf Hansen(socialrådgiver)

3330 4204, 54rha@hk.dk

Mette Holm (kasserer)

3330 4211. 54mh@hk.dk

Konsulenter:

Jan Esbensen

3330 4225

54jes@hk.dk

Steen Toft Jensen

3330 4206

54sj@hk.dk

Feriehusene:

Tlf. 3330 4221

e-mail: 54ferie@HK.DK

HK/Post & Kommunikation

Formand:

Isa Rogild, 3330 4217

Privat 3284 8792

54isa@hk.dk

Samarbejdet på plads

Næstformænd:

Ulla Funder,

3330 4207

54ufu@hk.dk

HK/Post & Kommunikation

Weidekampsgade 8

Postboks 470

DK-0900 København C.

Ekspedition: Mandag -

fredag 9.00 -15.00

Danske Bank 9541 0008000018

Telefon: 3330 4500

Fax: 3330 4202

post_postdanmark@hk.dk

www.hk.dk/post

Eigil Johannesen,

3330 4209

54eij@hk.dk

Nu er endnu en brik i fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB faldet på plads. Det er nu endeligt aftalt

hvordan samarbejdet på arbejdspladserne i form af samarbejdsudvalg skal foregå.

Formen er på plads, nu skal der indhold i samarbejdet og dialogen.

For de fleste medlemmer vil deres tillidsrepræsentant have det samme forum for drøftelser med ledelsen som

hidtil. Der vil også som hidtil være et fælles Hovedsamarbejdsudvalg med et antal udvalg for Breve Danmark.

Flere danske arbejdspladser har fået en svensk chef på distancen Den chef skal nu skal agere i den danske

model. De mindre koncernfunktioner (under 35 ansatte) har fået et fælles samarbejdsudvalg, som skal fungere

på tværs af arbejdspladsernes forskellighed. HK/Post & Kommunikation har allerede anmodet om det første

møde.

Logistik Danmark får deres eget samarbejdsudvalg, som skal fungere i en organisation med flere juridiske

selskaber.

Fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB var et fornuftsægteskab. Nu kan der for alvor komme fokus

på en dialog om hverdagens udfordringer og den enkelte arbejdsplads’ fremtid.

Samarbejdsudvalget (SU) er et forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Arbejdspladsens udvikling og

fremtid er i centrum for dialogen. Arbejdet i SU skal involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens

mål og strategi.

Der vil fortsat skulle være fokus på de personalemæssige konsekvenser af den faldende omsætning.

For de berørte vil det altid have store konsekvenser. Det kan for den enkelte være tab af karriere, identitet og

indtægt. Men uanset personalereduktioner vil der fortsat være flere kolleger tilbage. Derfor skal der i den lokale

dialog også fortsat være fokus på de muligheder, der opstår i kølvandet af fusionen som for eksempel

interessante arbejdsopgaver og gode udviklingsmuligheder.

HK/Post & Kommunikations tillidsrepræsentanter er parat til at bruge de muligheder, samarbejdsudvalgene giver.

Nu gælder det bare om at komme i gang og få indkaldt til det næste møde i samarbejdsudvalget!

More magazines by this user
Similar magazines