tidende 6 2010.pdf - HK

hk.dk

tidende 6 2010.pdf - HK

- Vi skal vise, at vi

står vagt om vore

medlemmer og

hele tiden har det

menneskelige

aspekt for øje,

siger Bente Jensen

(foto:Hung Tien Vu)

8

Bente Jensen:

Svært at bevare optimismen

At være tillidsrepræsentant i et privatkundeområde i dag er en udfordring, og udfordringen er

naturligvis ikke mindre, når man samtidig er fællestillidsrepræsentant for hele Privatkundeområde

Vest, der dækker alle posthuse vest for Storebælt.

Den udfordring har Bente Jensen

påtaget sig, men først efter en

grundig overvejelse.

Bente, som har postalt hjemsted i

Odense, har været tillidsrepræsentant

i en årrække og som sådan været

fagligt involveret i de mange

ændringer, som privatkundeområdet

har måttet „stå model“ til i de senere

år. Men med den seneste

organisationsændring i Post Danmark,

der fagligt betyder et geografisk

set så stort dækningsområde, var

hun i tvivl om, hvorvidt hun ville

fortsætte. Bente sagde først ja, da hun

fik vished om, at hun fortsat har

Odense som base - privat såvel som

tjenstligt - og at den lokale ledelse

sidder i Vejle.

Bente startede i postvæsenet/Post

Danmark som kontorfunktionær for

ca. 30 år siden og har været overenskomstansat

i hele perioden.

De mange omdannelser frustrerer

8

I en samtale med Tidende fortæller

Bente om opgaven som fællestillidsrepræsentant

at skulle dække så

stort et område i en tid, hvor posthusomdannelser

fylder en meget stor del

af dagligdagen.

- Det er naturligvis frustrerende med

de mange omdannelser, fastslår hun. -

Jeg er bestemt ikke optimistisk med

hensyn til fremtiden for Privatkunder.

Vi havde 1. januar i år 41 posthuse i

egendrift og ud fra ledelsens oplysninger

forventer jeg, at vi ved årets

udgang er nede på ca. 20.

Bundlinien en

betydningsfuld medspiller

Hvordan påvirker de mange posthusomdannelser

samarbejdet med

ledelsen?

- Vi kan jo som faglig organisation

ikke vende udviklingen, og derfor er

det meget vigtigt med et godt

samarbejde med ledelsen, men også

at vi viser, at vi står vagt om medarbejderne

- vore medlemmer - og hele

tiden har det menneskelige aspekt for

øje. Vi må ikke være blinde for, at

bundlinien er en betydningsfuld

medspiller for ledelsen - ofte den

vigtigste.

Overenskomstansatte

afskediges først

Tages der ved omdannelser særligt

hensyn til én personalegruppe på

bekostning af en anden?

- Der er ingen tvivl om, at medarbejdere

på særlige vilkår - de tidligere

tjenestemænd - tilgodeses i forbindelse

med en posthusomdannelse.

Disse medarbejdere virksomhedsoverdrages

før overenskomstansatte

medarbejdere, der, sagt med andre

ord, afskediges først, og det er

naturligvis min og øvrige tillidsrepræsentanters/sikkerhedsrepræsentanters

opgave at „tage hånd om“

såvel blivende som afskedigede

medarbejdere.

Bente ser i fremtiden et Post Danmark

organiseret i 3 hovedområder -

distribution, transport og en erhvervskundeafdeling

- og hun forventer, at

nethandel, døgnpost, post-selvautomater

og flexaflevering bliver

brugt af flere og flere kunder.

Samarbejdsånden giver

motiverede medarbejdere

Er det ikke et paradoks, at så mange

medarbejdere bevarer motivationen

på trods af den usikre fremtid?

- Jo, og det skyldes den samarbejdsånd,

der eksisterer og altid har

eksisteret. Selv medarbejdere, som er

afskediget, bevarer motivationen i

opsigelsesperioden. Det finder jeg

utrolig flot.

More magazines by this user
Similar magazines