sætter tankerne i sving Elevkonferencen blev et tilløbsstykke - HK

hk.dk

sætter tankerne i sving Elevkonferencen blev et tilløbsstykke - HK

HK | kommunal

EKSTRA

HOVEDSTADEN

MEDLEMSBLADET FOR ANSATTE I HOVEDSTADSOMRÅDET OG BORNHOLM | nr. 2 | M AJ 2012

Selv solen smilede

til 1. maj-fest

Tryghedspuljen hjalp

Birgitte Jessen i gang igen

Over 100 elever mødte op til den

første afdelingskonference for

elever og tilbragte en dag med

både sjov og alvor.

Elevkonferencen

blev et tilløbsstykke

Projekt ’Form dit fag’

sætter tankerne i sving


Flot 1. maj i høj sol og højt humør

VæRDIER. Den første tirsdag i maj blev en både festlig, farverig og fin dag for

flere hundrede HK’ere i København. De startede dagen med brunch og prisoverrækkelse

i HK-huset, inden turen traditionen tro gik til Fælledparken.

Køen uden for – på

Svend Aukens Plads in

spe – blev længere og længere.

Og da dørene åbnede kl.

9.15, var det bare om at komme

først og få de bedste borde.

Inden for var der dækket

op til flere hundrede. Med

mørkerøde roser på bordene,

røde faner op ad væggene

og grønne, nyudsprungne

bøgegrene. Uden for vinduerne

skinnede solen gult og

hvidt fra en blå himmel. Og på

den måde var der allerede fra

morgenstunden lagt op til en

farverig og fornøjelig 1. maj.

Både her i HK-huset, hvor inspirerende

talere slog tonen

for dagen an og senere i Fælledparken.

I HK-huset var der gang i

brunchen, mens Britta Thomsen

fra EU-parlamentet som

dagens første taler indledte

med at sige, at hun synes, dagen

i dag også var en god anledning

til at fejre Danmarks

første kvindelige statsminister.

Uden at det dog ændrer

ved, at der på ligestillingens

område stadig er masser at

kæmpe for i EU, sagde hun.

Lige som der er på en masse

andre områder:

- For Danmark er kun en

lille rød båd midt i et stort og

blåt Europa. Og vi har i høj

grad brug for et mere socialdemokratisk

Europa.

EN Ny VæRDIKAMP

Dernæst var det Københavns

overborgmester Frank

Jensens (S) tur til at tale. Han

fortalte, at han er rigtig glad

for hver morgen at vågne op

og vide, at det ikke længere er

2 KOMMUNAL HOVEDSTADEN I 25. MAJ 2012

Lea Brams Olesen fra Danske Hospitalsklovne takker for Anker-prisen,

som blev overrakt af overborgmester Frank Jensen (tv) og

HK/Hovedstadens formand Christian Grønnemark.

Pia Kjærsgaard, der regerer

Danmark. Og noget af det,

han gerne ville bruge 1. maj

til, var, at understrege nødvendigheden

af en ny værdikamp.

- En værdikamp som

handler om, at vi får alle med

på vognen. At vi skaber politik

for de mange og ikke for de

få. Og at fællesskabet sættes

højere end individuelle gevinster,

sagde han.

Nu var tiden så kommet

til et af dagens højdepunkter:

Uddelingen af Anker-prisen.

Hertil var vores folkekære,

tidligere statsminister Anker

Jørgensen, selv mødt op. Men

bundet til sin kørestol over-

lod han prisuddelingen til sin

’elev’ Frank Jensen. De glade

prismodtagere var nogle, som

selv lever af at gøre andre glade.

Det var nemlig hospitalsklovnene,

som hver dag gør

en stor indsats på børneafdelinger

i hele landet med at lave

skæg og ballade og spejle børnenes

følelser, så deres fysiske

og psykiske smerter bliver

til at bære.

Så viste klokken lidt over

11. Og næste punkt på dagens

program var turen til Fælledparken

for at høre musik,

nyde solen og måske endda

hilse på selveste statsministeren,

Helle Thorning Schmidt.

Bente Wissing Olsen,

efterlønner:

Jeg har i alle årene fejret

1. maj i min fagforening.

Og de senere år har børn

og børnebørn været med.

Simpelthen fordi jeg

værdsætter de værdier, som

fagbevægelsen har, og som det stadig

er nødvendigt at kæmpe for. Jeg synes,

det er nogle rigtig gode arrangementer

her i huset med mange fine talere.

Det eneste jeg savner er, at vi bagefter

går i optog med faner og det hele til

Fælledparken, lige som i ’gamle’ dage.

Men desværre er afstanden jo blevet

lidt lang. I Fælledparken skal vi dog.

Helt sikkert!

Christine Damkjær

Petersen, ansat i

Københavns Kommune:

Jeg er glad for at kunne

komme her hvert år, fordi

jeg synes, det er vigtigt,

at der stadig bliver sagt

noget om solidaritet og

sammenhold osv. Det sker jo ikke for

tit nu til dags. Så for mig er 1. maj

ikke bare en festdag med uddeling af

Årets Anker og masser af hygge med

kollegerne – og mine teenagebørn, som

jeg har med – det er også en kampdag,

fordi der jo stadig er masser at slås for.

Tidligere statsminister Anker

Jørgensen var en populær gæst ved

afdelingens 1. maj-fest.


Tryghedspuljen hjalp

hende i gang

TEKST BERIT ANDERSEN kommunalbladet@hk.dk FOTO SIF MEINCKE

FyRET. Hvis ikke Birgitte Jessen, 53 år, havde fået hjælp af Tryghedspuljen og

HK/Hovedstaden, ved hun ikke, hvad der var sket, efter hun blev fyret fra sit

job i kommunen. I dag er hun glad og i job i sit fag igen.

Den dag i november sidste år hvor Birgitte

Jessen modtager den besked, hun

har frygtet allermest – en fyreseddel – får hun

et chok. Fem års ansættelse er slut. Og hvad så?

Samme dag taler hun med en tillidsrepræsentant,

der gør hende opmærksom på Tryghedspuljen

og siger, hun skal gå ud og tale

med fagforeningen. Det gør hun så. Og her

i HK/Hovedstaden møder hun uddannelsesvejleder

Henning Jørgensen, der ser hendes

’første tårer’, som hun siger.

De to har en lang snak, hvorefter Henning

sætter Birgitte i forbindelse med en coach.

Her går hun ti gange – finansieret af midler

fra Tryghedspuljen – samtidig med at hun

jævnligt mødes med Henning.

- Det var fantastisk, at blive mødt af nogle

mennesker der lyttede, og som både ville

og kunne hjælpe mig. Og forløbet med de to

hjalp mig til at få bearbejdet følelsen af nederlag

og det manglende selvværd, jeg stod

med efter fyringen, fortæller Birgitte Jessen.

Behovet for hjælp er umætteligt

Lige nu er Henning Jørgensen

i kontakt med

15-18 medlemmer, som er

kommet til ham med hjælp

fra Tryghedspuljen. Typisk ser

han dem gennem nogle få måneder,

inden de får nyt job, i

gang med videreuddannelse

eller lignende.

- Antallet vokser. Men mit

indtryk er, at det kun er en

brøkdel af dem, der kan søge

puljen, som faktisk gør det, siger

han.

Når et opsagt medlem

kommer til Henning Jørgensen

tager han en indledende

snak med dem om, hvad de

- Coachen satte en masse tanker i gang og

gav mig også mod på at se efter stillingsannoncer,

søge job og gå til samtaler. Og med

hjælp fra Henning med jobsøgningen lykkedes

det mig at få et job igen. Birgitte Jessen

arbejder nu i receptionen i Behandlingsen-

har brug for hjælp til. Derefter

finder han muligheder for netop

denne type hjælp frem og

laver sammen med medlemmet

en plan for det videre forløb.

- Nogen har brug for en

coach til først at få bearbejdet

fyringen og få selvtilliden tilbage,

mens andre har behov for

en til at hjælpe med jobsøgning

med det samme. Sideløbende

med forløbet hos coachen ser

vi sammen på relevante efteruddannelses-

og kursusmuligheder

og får sat gang i det, der

er muligt. På den måde ender

nogen med at bruge alle pen-

gene på en coach, mens andre

bruger dem på uddannelse, eller

en kombination af ting, fortæller

han.

Men det allervigtigste for

den fyrede, fornemmer han,

er, at de har et menneske at tale

med. En, som i en periode kan

udgøre en nødvendig ekstra

rygrad.

- Det kan være mig eller

coachen eller os begge. Derfor

synes jeg, at Tryghedspuljen

med sine midler er et utrolig

positivt initiativ. Og desværre,

kan man sige, er behovet for

den støt stigende, siger Henning

Jørgensen.

Birgitte Jessen er i

dag i job igen, efter

at have fået hjælp

fra Tryghedspuljen

og fagforeningen.

hed Amager, hvor narkomaner kommer og

får deres metadon.

- Det er et dejligt afvekslende job, som jeg

er rigtig glad for, siger Birgitte Jessen og opfordrer

alle, der bliver fyret, til at søge hjælp

via Tryghedspuljen.

FAkTA

Tryghedspuljen blev etableret som led i

overenskomstforliget 2011. Årsagen er et

ønske om at kunne yde en ekstra indsats,

når kommunale medarbejdere bliver

afskediget som følge af den stramme

kommunale økonomi. Puljen finansierer

tryghedsskabende aktiviteter, og man

kan søge max. 10.000 kroner til afklaring,

kompetenceudvikling, individuel rådgivning

o.l.

Efter at have fået sin ansøgning

godkendt vælger man en aktør – fx sin

fagforening – som i praksis forvalter de

bevilgede penge og rådgiver den enkelte

til at bruge dem, på lige præcis det han

eller hun har mest brug for i situationen.

HK KOMMuNALBLADET I 25. MAJ 2012 3


Første elevkonference

blev en stor succes

4 KOMMUNAL HOVEDSTADEN I 25. MAJ 2012

Fredag den 11. maj blev på mange måder

en mindeværdig dag for de 104 elever,

der havde tilmeldt sig elevkonferencen i

HK-huset i København. De kom fra hele hovedstadsområdet

og fik en masse spændende

input fra diverse oplægsholdere og senere

både middag og fest med DJ til ud på natten.

Konferencen var den første af sin art. Og

velkomsten stod afdelingssektorformand

Winnie Axelsen for. Hun var glad for at se

så mange, fordi, som hun sagde, at ’med 46

procent af medlemmerne i + 50 års alderen er

der god brug for nye unge kræfter’. Hun lovede

derfor også, at afdelingen fremover vil

invitere til flere interessante og sjove arrangementer

for eleverne.


SÅDAN Er

ElEV-liVET

Afdelingsbladet

følger to elever

gennem deres

elevtid. I en artikelserie

fortæller

lægesekretærelev

Camilla Schultz

Hansen og administrativ

elev

Cecilie Christensen

om dagligdagen

som elev, om

arbejdsopgaver,

skoleophold og

elevlivets store

og små begivenheder.

Dette er

anden runde i

serien om de to

elever, der begge

begyndte som

elever 1. september

2011.

CECiliE CHriSTENSEN

TEKST BERIT ANDERSEN kommunalbladet@hk.dk FOTO TOM INGVARDSEN

Vi lærer mest på jobbet

Første skoleophold blev ikke den store øjenåbner for Camilla

Schultz Hansen, der synes, at hun allerede havde lært det meste

på hospitalet. Men gode karakterer kan man jo altid bruge.

Tre 12-taller. Det blev resultatet

af de tre prøver, der sluttede Camilla

Schultz Hansens første skoleophold

af.

Det er hun selvfølgelig stolt af,

selvom det ikke just er noget, hun praler

af. Og bortset fra de flotte karakterer

var der ikke det helt store at hente

for hende i Lyngby, hvor skolen ligger.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så

synes jeg ikke, at jeg lærte så meget

nyt i forhold til alt det, vi lærer på hospitalet,

siger hun.

En del af forklaringen på hendes

indtryk er, at et af fagene på skolen var

anatomi. Og med en baggrund som

kosmetolog var det kendt stof for hende.

Noget andet er, at hun følte skoleopholdet

lidt ude af trit med virkeligheden.

- På nogen måder halter undervisningen

efter dagligdagen på hospitalerne.

Til gengæld tales der meget om,

at vi skal tænke i nye arbejdsområder

pga. talegenkendelse, hvilket næsten

rækker lidt for langt ud i fremtiden, da

det jo ikke bruges ret mange steder,

siger hun og ser frem til den revision

af uddannelsen, som hun ved er i fuld

gang.

GODT MED PARAGRAFFER

For Camilla Schultz Hansen var noget

af det mest interessante ved de

fire ugers skoleophold i februar sundhedsjura,

hvor der bl.a. blev undervist

i tavshedspligt og aktindsigt.

- Det er vigtigt at vide, hvad man må

sende til hvem, når patienter og pårørende

ringer. Så her var der noget, vi

virkelig kan bruge på jobbet. Og selvom

vi ved meget i forvejen, er det rart

at få nogle paragraffer på, så vi ved,

hvor hvad står, siger hun.

Efter sit skoleophold begyndte Camilla

Schultz Hansen på Epilepsiklinikken

under Neurologisk afdeling.

Her er hun blevet en del af holdet

Teori er godt, men praksis er bedre

En storstilet konference, der skulle arrangeres

i alle detaljer. Med morgenmad,

oplægsholdere, budget, 100 deltagere

osv.

Sådan lød en af de mere spændende opgaver,

som Cecilie Christensen fik under seneste

skoleophold på Niels Brock.

- Det var mægtig sjovt, og et kæmpestort arbejde.

Men vi lærte utrolig meget af det, siger

hun.

Ellers bød skoleopholdet mest på teoretisk

undervisning og læsning i tykke bøger om digital

forvaltning, kvalitet, sagsbehandling,

virksomhedskultur, branding og meget mere.

Skemaet havde 26 undervisningstimer plus en

hel del flere til lektier.

- Der var rigtig meget at læse, og teorien

kunne være svært at forstå. Men lærerne var

supergode til at forklare stoffet og ikke mindst

at relatere det til vores dagligdag på kontorerne

rundt omkring. Så vi nåede at lære rigtig

meget på de fire uger, siger Cecilie Christensen,

hvis skoleophold sluttede den 8. maj.

ELEVERNES NETVæRK

I hendes klasse på 27 elever var hun sammen

med en del andre fra sin læreplads i

25 år.

Tog HHX-eksamen

i 2006 og siden det

meste af en finansøkonomuddannelse

på Niels Brock.

Har arbejdet i

Netto i fem år.

Elev i Administrationen i Beskæftigelses- og

Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns

Kommune siden 1. september 2011.

CAmillA SCHulTz HANSEN

27 år.

Tog studentereksamen i 2004.

Uddannet kosmetolog i 2007 og

arbejdede som sådan i fire år.

Lægesekretærelev på Rigshospitalet

siden 1. september 2011.

fire lægesekretærer og er glad for at få

lov at fungere som en uddannet.

- Det gør, at jeg er ved at få en bedre

fornemmelse af faget og jobbet. Og

det føles bare helt rigtigt, siger hun.

Hendes næste skoleophold starter

i maj. Og derefter går turen til Børne

og Unge Klinikken under Neuropædiatrisk

afdeling.

Københavns Kommune. Det synes hun, var

rigtig godt, fordi der så var folk hun kendte i

klassen fra starten. Ønsket om at holde eleverne

samlet kommer fra forvaltningen, fordi

man her gerne vil have, at eleverne lærer hinanden

at kende og får skabt et godt netværk.

Noget, som Cecilie sætter stor pris på.

Mens vi interviewer hende har hun stadig

nogle dage tilbage på skolen. Og selvom det

har været fint, glæder hun sig til at komme tilbage

på arbejdspladsen i kommunen.

- Skolen handler mest om at få lært noget

teori. Og jeg synes trods alt, det er sjovere at

have fingrene nede i de konkrete opgaver på

jobbet, siger hun.

Nu er hun tilbage i forvaltningen i Københavns

Kommune, hvor hun er rykket fra administrationen

til kontrolgruppen. Her sidder

hun og kontrollerer borgerne i to måneder,

hvorefter hun rykker tilbage igen. Og til september

gælder det så næste skoleophold.

HK KOMMuNALBLADET I 25. MAJ 2012 5


’Vi skal selv forme vores fag og

DEBAT. På velbesøgte medlemsmøder rundt om i hovedstadsregionen har

HK’ere taget de første skridt ad den nye vej, som skal føre dem og deres fag

ind i fremtiden. Startskuddet til projekt ’Form dit fag’ blev givet

forbundskongressen i februar af afdelingssektorformand Winnie Axelsen.

Næsten 90 ansatte

fra Børne- og

ungdomsforvaltningen,

BuF, i Københavns

Kommune deltog i

fyraftensmødet i

HK/ Hovedstaden den

25. april. Foruden afdelingssektorformand

Winnie Axelsen talte også

souschef i forvaltningens

HR-afdeling, Pernille Theut,

om kompetenceudvikling.

Bagefter var der debat, lige

som man havde mulighed

for at få en individuel samtale

med medarbejdere fra

Metropol om kompetenceudvikling/efteruddannelse.

6 KOMMUNAL HOVEDSTADEN I 25. MAJ 2012

De HK-ansatte i hovedstadsområdet

er fuldstændig klar

over alvoren i, at de selv bliver nødt

til at være udfarende, når det gælder

fremtiden for deres job. De vil

ikke vente på, at nogen spørger dem,

hvad de vil lave om tre-fem år men

selv være med til at forme og nytænke

jobbene.

Sådan lyder en af konklusionerne

fra en række møder, som HK/Kommunal

Hovedstaden har holdt her i

foråret. De er led i projekt ’Form dit

fag’ og kulminerede i uge 17 med tre

velbesøgte møder på Rigshospitalet,

i Fredensborg Kommune og for Børne-

og Ungdomsforvaltningen i København.

Møderne var de sidste af en lang

række, som har fundet sted i hele

landet, siden kongressen i februar

skød dem i gang med tre vitale

spørgsmål:

Hvad vil vi være kendte for i fremtiden?

Hvad skal vi gøre anderledes end

i dag?

Hvad er vi oppe imod?

Fra hver afdeling er stafetten blevet

givet videre til den næste med

yderligere spørgsmål. Til Hovedstaden

havde HK Midt blandet andet

formuleret et, der lød: ’Ville du få dit

eget job, hvis du søgte det i dag?’

Svaret fra medlemmerne i København

og omegn lød mest af alt

’Tja…’. For de erkender, at uddannelsesniveauet

skal højnes, og at der

er et efterslæb på dette område. Derfor

blev det på møderne også slået

fast, at ’vi skal se mulighederne og

vigtigheden i uddannelse og af en

udvikling af faget, der kan sikre nye

arbejdsopgaver og jobområder med

mere selvstændige opgaver – gerne i

samarbejde med andre faggrupper’.

Med møderækken er projekt

’Form dit fag’ dog langt fra slut. Nu

fortsætter debatten lokalt på arbejdspladserne,

hvorefter sektorbestyrelsen

sidst på året skal formulere en

fagstrategi for fremtidens HK’er.

HK/Kommunals hjemmeside kan

man læse referater fra møderne og

se flere konklusioner.


fremtid’

TEKST BERIT ANDERSEN kommunalbladet@hk.dk FOTO SIF MEINCKE

Mødet på Rigshospitalet den 23. april sluttede med

en faglig debat ved pølsevognen over en ristet med

det hele og en Cocio. Forinden havde de ca. 45 fremmødte

debatteret livligt og lyttet nøje til indlæg også

fra sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen, som

blandt andet sagde, at HK’erne skal blive bedre til at

bruge deres mange kompetencer og bakkede op om

behovet for mere efter- og videreuddannelse, samtidig

med at hun understregede, at medarbejderne

også selv må afgive tid og ressourcer i forbindelse

med efteruddannelse.

Scenen var sat til en hyggelig og energisk

eftermiddag på Fredensborg Rådhus, da mødet

om ’Form dit fag’ blev holdt den 26. april.

Med hjemmebagte muffins havde fællestillidsrepræsentant

Tina Samson fået lokket 30

medlemmer til, som blandt andet fik sat tankerne

i gang af kommunaldirektør Kim Herlev

Jørgensen, der talte om fremtidens HK’er. Lige

som i København sluttede mødet også her ude

ved den medbragte pølsevogn.

HK KOMMuNALBLADET I 25. MAJ 2012 7


TEKST BERIT ANDERSEN kommunalbladet@hk.dk

Ferie i bedste Robinson-stil

kliNTEN. Tag børnebørnene i hånden og hold en

eventyrlig ferie på Klinten fra 1.-6. juli.

Feriecentret Klinten genoptager i år en

gammel tradition med familieophold for

bedsteforældre og deres børnebørn.

Klinten ligger i det lille, hyggelige fiskerleje

Rødvig på Stevns – lidt syd for Køge og tæt på

Stevns Klint. Og der bliver rig lejlighed til at udforske

omegnen, da sommeropholdet er arrangeret

i samarbejde med psykoterapeut Villy Eenberg,

der vandt TV3’s Robinson Ekspedition i 2009 og

som til daglig er direktør i kursusvirksomheden

Outfitter Kompagniet.

Overskriften for opholdet er da også ’To generationer

på eventyr’. Og det byder på en række

spændende aktiviteter med naturen i fokus, hvor

der bl.a. skal arbejdes med primitive redskaber,

og hvor man får en god indsigt i overlevelse uden

hverdagens mange luksusfaciliteter.

Maden anrettes af Klintens professionelle køkken.

Men én dag er afsat til mad-teambuilding,

hvor alle arbejder sammen om at stege kød i

jordovn, ryge laks på bålet og stege vildsvinefilet

i saltdej. Måltidet indtages i en stor tipi, som

i øvrigt er til rådighed under hele kurset til

aftenhygge og primitiv overnatning for dem, der

ønsker det.

8 KOMMUNAL HOVEDSTADEN I AUGUST 2010

Resten af aktiviteterne er en spændende

overraskelse – hvis man da ikke smugkikker i

programmet for opholdet. Det findes her:

www.klinten.dk

”To generationer på eventyr”

HK/KOMMuNAL HOVEDSTADEN

Artillerivej 30, 2300 København S

Telefon 3330 2925, fax 3330 2841

e-mail: kommunal.hovedstaden@hk.dk

www.hk.dk/hovedstaden.kommunal

EKSPEDITIONSTID:

man-, ons- og torsdag 9.00-15.00

tirsdag 9.00-17.00

fredag 9.00-13.00

TELEFONTID:

mandag - torsdag 8.00-17.00

fredag 8.00-16.00

MOBILNuMRE

TIL HK/KOMMuNAL HOVEDSTADEN

Formand Winnie Axelsen 21207040

Næstformand Karla H. Kirkegaard 26398801

Kontorchef Hans H. Christensen 61222506

Medarbejdere - Regionen

Ayse Ünsal 61222507

Dan Christensen 61222509

Lars Oksbjerg 21657432

Maj-Britt Frederiksen 61222499

John Bøgelund Sørensen 61222508

Sadie Bidstrup 20226517

Medarbejdere - København og Frederiksberg

Bente Kylbo 61222502

Niels Bo Petersen 61222511

Susanne Løfberg 61222501

Søren Rex 61222512

Birthe Ahn 61209699

Medarbejdere - Øvrige kommuner

Birgitte Frederiksen 20220452

Bjarne E. Pedersen 61222513

Eva Andersen 61222514

Nina Bendtsen 40318881

Rie Holst 40294607

Leif Henriksen 33302729

Kate Skou Rasmussen 24439449

”To generationer på eve

”To generationer på eventyr

Klinten i Rødvig tilbyder et eventyrligt sommerophold fra d.1/7

Medarbejdere - Adm. sekretariat

Lisbeth Keller 61222505

Velkommen til nye tillidsrepræsentanter

Anette H. Karlsson

Kim Niels Jensen

61222498

61222497

Laura Nørballe 33302136

Eva Bechmann, Øjenafdelingen, Dorthe Østergaard, PKA

Gulseema Khan, Center for

Glostrup hospital, Region H

I samarbejde

Karina

med

Matthias,

psykoterapeut

Børnefamilie-

Villy Eenberg (som

Økonomi

vandt

og

TV3´s

Styring,

Robinson

Glostrup

Ekspedition i 2009) genoptager

FAGLIG AFDELING

Klinten en gammel hyggelig tradition med familieophold. Kom og få en spændende og eventyrlig Når uge du har hvor

Tanja Green Hall, Videncenter enheden, Københavns Kommune Kommune

spørgsmål om: Overenskomst,

naturen er i fokus.

barselsregler, funktionærlov, HK's forsikringer,

for Rygsygdomme, Glostrup Alle Klintens Trine faciliteter, Tvilling, de tandklinikassisten-

gode naturen værelser og er vort i fokus. Lyng berømte Grundtvig, køkken Akutafdelingen,

er til rådighed hele ugen for gæsterne. ferielov, ar bejdsmiljølov, SU-regler eller ønsker

Hospital, Region H

ter, Hillerød Kommune

hospitalerne i Nordsjælland,

tilsendt pjecer, brochurer eller lignende.

Lisbeth Sommer, Servicecentret, • Lær at “overleve” Laila Christensen, uden hverdagens Rusmiddel- luksusfaciliteter. Region H

• Fosiljagt ved Stevns Klint.

Medlemsservice (KONTINgENT)

Rigshospitalet, Region H • Overnatning center, i bivuak. Helsingør Kommune Tine Weidemann Gunnar, • Besøge Koldkrigsmuseet.

Telefon 3330 2922, fax 3330 2841

Tanja Mazur, Lynettefællesskabet

• Mange sjove

Mette

og

Gravgaard,

spændende konkurrencer. • Lær at “overleve” uden hverdagens

bibliotekerne, Ballerup


Kommune

Lære Mindfulness luksusfaciliteter. Meditation.

medlemsservice.offentlig@hk.dk

• Arbejde med primitive redskaber. • Overnatning i bivuak. • Overnatte i kæmpetipi.

Joan Broberg, Center for Pension fælles-TR, hospitalerne i

Elisabeth Nielsen, Jobcentret,

For medlemmer på Bornholm:

• Lær at stege i en jordovn, ryge laks på bål o.m.m.

• Strandture.

Paradisvej 3, 3700 Rønne. Telefon 5695 0608

(udlånt), Socialforvaltningen, naturen • Spændende er Nordsjælland, i fokus. Region • HMange

sjove Bornholms og spændende Regionskommune konkurrencer.

vandreture.

• Og meget mere Når du har spørgsmål om:

Københavns Kommune

Anita Wichmann, Jobcentret, • Arbejde med Karin primitive E. Schødt, redskaber. Skoleafdelingen

Kontingent, indmeldelse, ændring af adresse,

Susanne Jørgensen,

Høje-Taastrup Kommune • Lær at stege Frederikssund i en jordovn, Kommune ryge laks på bål o.m.m. overflytning, skifter arbejdsplads, • Strandture. udmeldelse

ledende lægesekretærer,

Kamilla Svendsen, Center • Spændende for Charlotte vandreture. Fuglsang, Psykiatrisk

• Lær at “overleve” uden hverdagens luksusfaciliteter.

Hvidovre Hospital, Region H Social Service, Glostrup Kommune Center, Glostrup Hospital, Region H

• Overnatning i bivuak.

Pris incl. ophold, al mad, events, udflugter

Voksen • Mange kr. 4.000,- sjove og spændende konkurrencer.

Velkommen til nye arbejdsmiljørepræsentanter

Børn • 6-14 Arbejde år kr. 2.000,- med primitive redskaber.

eller ændring af arbejdstid.

• Fosiljagt ved Stevns Klint.

ARBEJDSLØSHEDSKASSEN

Artillerivej • Besøge 30, Koldkrigsmuseet.

2300 København S

Telefon 7010 6789, fax 3330 2800

a-kassen@hk.dk

For • Overnatte medlemmer på i Bornholm: kæmpetipi.

Rikke Welsch Riis, Region • Lær at stege Mohammad i en jordovn, Saleem Sheikh, ryge laks på Frederikssund bål o.m.m. kommune

Hovedstadens Apotek, Søndervej Region H8

- 4673 Københavns Rødvig Stevns Bymuseum,

Sisse M. Thorsbjerg,

Lillian Skov, Ballerup Tlf skoler, 5650 • Spændende 6800 vandreture. Pris incl. ophold, al mad, events, udflugter

Københavns Kommune

IKT & Digitalisering,

Ballerup Kommune

www.klinten.dk -

Karna

info@klinten.dk Voksen kr. 4.000,-

Riis Larsen,

Frederikssund kommune

Børn 6-14 år kr. 2.000,-

Alice Kaspersen, Sjakket, SOF, Fremskudt jobservice, BIF,

Helle Danielsen,

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Vestforbrænding

Charlotte Wendelboe,

Louise Velin, Søndervej Borgerservice, 8 - 4673 Rødvig Jeannette Stevns Hansen,

Paradisvej 3, 3700 Rønne. Telefon 5695 0608

Når • Strandture.

du har spørgsmål om: Arbejdsløshedsunderstøttelse,

• Og meget efterløn mere eller feriedagpenge.

KOMMuNAL hovedstaden

Redaktion: Kommunalbladet,

Weidekampsgade 8,

0900 København C,

Telefon 3330 4900,

Ungdomsskole, Københavns Frederikssund Tlf Kommune 5650 6800 Frederikssund Forsyning,

Kommune

Nina Beier, www.klinten.dk Psykiatrisk Center, - info@klinten.dk

Frederikssund Kommune

Simone Ahrensberg Pris incl. Jensen, ophold, Glostrup al mad, Hospital, events, Region udflugter H

Akutklinikken, Voksen Amager Hospital, kr. 4.000,-Harpreet

Kaur Singh,

kommunalbladet@hk.dk

Ansvarshavende redaktør:

Lene Lundgaard

Region H

Voksenafd., Dag og Døgn,

Klinten i Rødvig tilbyder et eventyrligt sommerophold fra d.1/7 til d.6/7 2012

I samarbejde med psykoterapeut Villy Eenberg (som vandt TV3´s Robinson Ekspedition i 20

Klinten en gammel hyggelig tradition med familieophold. Kom og få en spændende og event

Klinten i Rødvig tilbyder et eventyrligt sommerophold fra d.1/7 til d.6/7 20

Alle Klintens faciliteter, de gode værelser og vort berømte køkken er til rådighed hele ugen fo

I samarbejde med psykoterapeut Villy Eenberg (som vandt TV3´s Robinson Ekspedition • i Fosiljagt 2009) genoptager ved Stevns

Klinten en gammel hyggelig tradition med familieophold. Kom og få en spændende og eventyrlig • Besøge Koldkrigsmu uge hvor

• Lære Mindfulness M

Alle Klintens faciliteter, de gode værelser og vort berømte køkken er til rådighed hele ugen

• Overnatte

for gæsterne.

i kæmpeti

Børn 6-14 år kr. 2.000,-

Søndervej 8 - 4673 Rødvig Stevns

• Og meget mere

• Lære Mindfulness Meditation.

More magazines by this user
Similar magazines