Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

NR. 15 ❘ 9. SEPTEMBER 2004

Kommunalbladet

34

STILLINGER

Skanderborgs chef har været med til tre kommunesammenlægninger

ANNALISE VIL HAVE STORE KOMMUNER ❘ 6

Kommuner vælger it uden fremtid ❘ 4


HÆLENE I FOR HYSTERISK TEMPO!

Kommunalreformen sender flertallet af 650.000 medarbejdere og

deres opgaver et nyt sted hen. Ikke ligefrem sammenligneligt med at

bugsere maskinerne på en bolsjefabrik over i nye lokaler, vel?

Ikke desto mindre får man den fornemmelse, at den sammenligning

tit opstår i hovederne på politikere og centrale embedsmænd.

I hvert fald er det kun folk fjernt fra den amtslige og kommunale

virkelighed, der i oplægget til en finanslov kan finde på at foreslå,

at hele den kommunale fogedopgave skal overgå til staten allerede

med dette års udgang.

Det handler jo ikke bare om de 1.400 medarbejdere, der sidder

med inddrivelse og opkrævning. Nej, for at rykke de få, skal hele

det samlede katalog af personalepolitiske og juridiske spørgsmål

være besvaret. Spørgsmålene om, hvordan vi sikrer det faglige løft,

trygheden for alle, ligeværdigheden blandt medarbejderne på de

nye arbejdspladser osv. Helt ned til detaljespørgsmål om tjenestemændenes

særlige vilkår, om tillæg, om kørselsafstande osv.

En bolsjefabrik er det ikke. Det er da også ene og alene af hensyn

til medarbejderne, at statens overtagelse skal ske så hurtigt, siger

den ny skatteminister. Sludder! Eneste argument er, at man kan

»effektivisere« sig til en besparelse på 125 mio. kr. allerede i 2005

- det er 400 stillinger.

Der findes ikke ét godt fagligt eller sagligt argument for, at tempoet

på inkassoområdet skal skrues så hysterisk i vejret, og at sammenlægningen

her ikke kan foregå i trit med resten af reformen.

Medarbejderen følger opgaven. Sådan har indenrigsministerens

mantra lydt, siden tanken om en kommunalreform blev lanceret.

Det mantra har været en vægtig årsag til, at HK/Kommunal så begejstret

har hyldet ideen over for HK’erne i det ganske land.

Jeg må advare stærkt imod, at reformprocessen skydes i gang

med at luske nedlæggelsen af en række job igennem. Det vil ikke

være ønskeligt for nogen, at personaleorganisationerne sætter hælene

i på et tidspunkt, hvor god samarbejdsånd er mere nødvendig

end nogensinde.

Kim Simonsen,

formand for HK/Kommunal

Indhold

Kommuner vælger it uden fremtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Skanderborgs chef har været med til tre kommunesammenlægninger . . . . . . 6

Teamet, der er klar til at hjælpe hk’erne gennem reformen . . . . . . . . . . . . . . 9

Borgernes klager skal bruges til læring i afdelingerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Luften på kontorerne kan være farlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

De unges vilde ideer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Vrede over besparelser på inkasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Kort & Kommunalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Stillingsannoncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Stor spredn

af førtidspe

Billunds tilkendelser af førtidspen-

sioner boomede sidste år, mens

Samsø er gået i den anden retning.

På landsplan er der i det hele taget

fortsat stor spredning i antallet af

nye tilkendelser.

tekst: Mette Mørk • foto: Scanpix/Lars Bahl

De lollandske kommuner ligger stadig

højt på listen over, hvor mange

førtidspensioner der bliver tilkendt. Men

sidste år steg antallet af tilkendelser

allermest i en anden ende af landet.

Nemlig i den lille jyske kommune

Billund, hvor antallet af tilkendelser fra

2002 til 2003 steg med 583 procent.

Og det er ikke, fordi kommunen har

lukket op for en gavebod med pensioner,

siger socialchef Margit Junker.

– Vi havde en stor pukkel af sager

om førtidspension, som vi ikke havde

fået taget fat på, fordi vi manglede

medarbejdere til at tage sig af området.

Men sidste år fik vi ansat en ekstra

medarbejder, der gik sagerne igennem.

Og så viste det sig, at der hang nogle

mennesker rundt i systemet - f.eks. på

sygedagpenge - som var berettiget til en

pension, siger socialchefen.

Puklen betød, at kommunen tilkendte

3,88 pensioner pr. 1.000 indbyggere

sidste år mod 0,57 året før.

– Efterslæbet kommer også til at

præge statistikken for i år, men fra

næste år skulle vi gerne være nede på

vores normale antal tilkendelser, siger

Margit Junker.

Særlig indsats

Hun peger på, at oprydningen i

pensionerne hænger sammen med, at

der er blevet sat ind på

sygedagpengeområdet.

– Vi har fået stabiliseret området, så

vi fra at have omkring 25 sager over 52


ing i tildeling

nsioner

uger nu er nede på 10 sager. Og det tal

holder vi nede, fordi vi har god succes

med, at sygemeldte borgere bliver på

deres arbejdsplads i et fleksjob, siger hun.

En pukkel af pensioner på grund af

for få medarbejdere er pudsigt nok også

årsagen til, at ø-kommunen Samsø er

placeret som en af de kommuner, hvor

antallet af tilkendelser er faldet mest.

I 2002 tilkendte kommunen 10,5 pensioner

pr. 1.000 indbyggere - sidste år

var tallet faldet til 4,3 tilkendelser.

– I 2002 hyrede vi Reva Århus Nord

til at tage sig af en bunke

pensionssager, der ikke var gjort noget

ved - blandt andet også folk, der skulle

have revurderet pensionssagerne efter

højesteretsdommen, siger afdelingsleder

Helge Fransen.

Han peger på, at det gav en stribe

tilkendelser ud over Samsøs normale

niveau på mellem 10 og 15 tilkendelser

om året.

2003 er overgangsår

Som eksemplerne fra Samsø og Billund

viser, kan det være enkeltstående ting

mere end en generel praksis, der

lægger niveauet for antallet af

tilkendelser i de enkelte kommuner.

Derfor har Analysekontoret under

Den Sociale Ankestyrelse tygget på

tallene for tilkendelser fra sidste år og

lavet en rangliste over, hvor det

populært sagt er lettest og sværest at

få tilkendt pension. Den tager højde for

blandt andet

befolkningssammensætningen i en

kommune - om der for eksempel er

mange kontanthjælpsmodtagere eller

ældre.

Glamsbjerg Kommune tegner sig for

en førsteplads som den kommune, hvor

det er lettest at få pension - med Års i

den anden ende som den kommune,

hvor det er sværest.

– Kommunerne kan bruge ranglisten

til at se på, hvordan deres praksis er i

forhold til andre. For eksempel kan en

kommune som Brøndby, der ligger som

nr. fire på listen, overveje, om deres

placering skyldes deres

sagsbehandlingspraksis, eller om der er

andre grunde til placeringen. Og

kommunerne i den anden ende kan

overveje, om der går nogen rundt i

deres kommune, der måske burde have

tilkendt pension, siger Niels Gotfredsen,

kontorchef i Den Sociale Ankestyrelse.

Med den nye pensionsreform er

intentionen, at kommunernes praksis

skulle nærme sig hinanden, men der er

stadig stor spredning i

tilkendelsespraksis for 2003.

– Umiddelbart skulle kommunernes

brug af arbejdsevnemetoden betyde en

mere ensartet praksis, men spredningen

i, hvor mange pensioner de enkelte

tilkender, er stadig stor. Men

pensionsreformen skal også lige have

tid til at blive indarbejdet - formentlig

bliver vi klogere næste år, siger

! Pension

Her er det lettest at få pension:

1. Glamsbjerg

2. Stenlille

3. Ballerup

4. Brøndby

5. Ringkøbing

6. Vissenbjerg

7. Ribe

8. Dragsholm

9. Rougsø

10. Sorø

Her er det sværest at få pension

1. Aars

2. Præstø

3. Midtdjurs

4. Broager

5. Blaabjerg

6. Nørre Djurs

7. Nørager

8. Jelling

9. Fredericia

10. Brovst

(Kilde: www.dicar.dk)

Kommunalbladet 15 ❘ 04

Tidligere tiders forsømmelser har skabt bunker af

pensionssager. Bekæmpelsen af bunkerne foregår

ikke i samme takt, og det fører til store udsving i

antallet af tilkendelser.

3


4 Kommunalbladet Kommunalbladet 15 14 ❘ 04

tekst: Joan Rask Maack • foto: Claus Sjödin

Kommuner vælger

Kommunalreformen fører ikke

nødvendigvis til de bedste it-

løsninger for Danmark. Snarere

tværtimod, mener it-ekspert

Der er stor sandsynlighed for, at kommunerne

vælger for kortsigtet, når de beslutter

sig for it-løsninger i forbindelse

med en fusion.

Det mener Ejvind Jørgensen, der de

seneste 20 år har brugt det meste af sin

arbejdstid på it i det offentlige.

– Vores undersøgelser viser klart, at

amter og kommuner fokuserer alt for

meget på den daglige drift, når de vurderer

deres it-organisation og planlægger

deres it-investeringer, siger Ejvind

Jørgensen, der er underdirektør i Rambøll

Management og formand for udval-

get »It i den offentlige sektor« hos

interesseorganisationen DANSK IT.

– Det er en helt naturlig prioritering

for it-cheferne, der selvfølgelig er mere

optaget af de daglige driftsproblemer

end det landsdækkende it-landkort. Men

jeg frygter, at kommuner og amter kommer

til at vælge de it-løsninger, der er

billigst på kort sigt og samtidig mest

sikre i drift under sammenlægningerne.

Det betyder, at der ikke bliver tilstrækkelig

fokus på, hvordan en opgave bliver

løst bedst muligt - for ofte skal selve

den måde, arbejdsgangene er opbygget

på, tænkes helt om, siger it-eksperten.

Men der er ingen grund til, at Danmark

laver så mange fejlinvesteringer,

mener han og opfordrer de kommunale

ledere og politikere til at kræve, at staten

i samarbejde med KL udstikker nogle

ensartede rammer.

– Ellers risikerer kommunerne at

udse sig it-systemer, der cementerer

løsninger, som stort set er umulige at

ændre på lang sigt, siger han.

Rundt omkring i landet bruger kommunerne

deres it-systemer meget forskelligt

- selvom de udfører stort set de samme

opgaver. Ejvind Jørgensen frygter, at de

fleste kommuner vil opleve valget af fælles

it-rutiner, kabler, databaser, netværk

osv. som temmeligt uoverskueligt.

– Derfor er den oplagte løsning for

kommunerne at vælge en samlet pakke

med en rød sløjfe omkring fra deres

hovedleverandør, og det er som regel

Kommunedata. På den måde bliver kommunerne

endnu mere afhængige af

Kommunedata, der får endnu mere

monopol - så om ti år kan nytænkningen

få det virkeligt svært.

It kræver planlægning

Han sammenligner kommunernes it med

en by, hvor f.eks. en udvidelse af erhvervsområdet

kræver årtiers planlægning,

så der ikke ligger børnehaver og

parcelhuse midt i det hele.

– De kommunale it-løsninger kræver

samme grundige planlægning for at

kunne udveksle data og klare de opgaver,

den digitale fremtid tilbyder.

Fremsynet planlægning kan sikre

oplagte gevinster. En sjællandsk kom-


mune med knap 50.000 indbyggere centraliserede

f.eks. deres indkøbsfunktion

og gjorde den digital. Deres investering

blev tjent hjem på et år.

– Vores erfaring er, at den slags altid

kan betale sig økonomisk, men der er

også gevinster, der ikke kan måles i kroner,

som f.eks. at det er nemmere at

være borger eller virksomhed - både i

form af øget selvbetjening og informationer,

der kommer hurtigere og nemmere.

Han ser gerne, at staten udstikker

retningslinjer inden for de enkelte opgave-områder.

– Det er f.eks. oplagt at se samlet på

miljøområdet, så systemerne i både

kommuner, regioner og staten arbejder

sammen. Og den opgave har de enkelte

forvaltninger og byråd ikke en jordisk

chance for at løse uden centrale retningslinjer.

– En fusion med tre-fire kommuner

kan nemt blive en kraftprøve om indflydelse

mellem it-chefer og deres forvaltninger

- uden der er sikkerhed for, at

nogen i kommunerne ved ret meget om

Staten og KL skal udvikle rammer for it-udviklingen for at undgå

for mange fejlinvesteringer, mener it-eksperten Ejvind Jørgensen.

it uden fremtid

at vælge it, der holder på lang sigt for

hele nationen.

Kritik er uundgåelig

Han mener, at it-medarbejderne står

med en kompleks opgave, og resultatet

vil blive vejet og drejet i bl.a. pressen.

– Uanset hvordan it-cheferne løser

sammenlægningen af deres it-systemer,

er der én ting, de kan være helt sikre

på - og det er kritik.

It-ekspertens råd til kommunernes

it-funktioner er:

– Kræv, at politikerne stiller opgaver

i form af klare mål, og at det er politi-

kerne, der foretager de overordnede

prioriteringer og dernæst: Beskriv og

forlang de ressourcer, der realistisk set

skal til. Og gør det så nemt for ledelsen

som muligt med forslag og budgetter, for

der bliver ikke penge til det hele.

– Jeg er overbevist om, at it-cheferne

godt kan se perspektiverne og risiciene

ved et forkert valg, men spørgsmålet

er, om politikerne kan, og om de er

villige til at tage ansvar for den endelige

løsning og dernæst give it-medarbejderne

arbejdsro til at gennemføre den. ◗

jrm@kommunalbladet.dk

It-faget er i fokus på konferencen: »Login04 - it-medarbejderens rolle i

kommunalreformen« den 28.-29. september 2004. Temaet er de udfordringer,

ansatte kommer til at stå over for, når de og teknologierne skal arbejde sammen

på tværs af de kommune- og amtsgrænser, vi kender i dag.

Læs mere på www.hkkommunal.dk/login04

Kommunalbladet 15 ❘ 04

5


6 Kommunalbladet 15 ❘ 04

vil have store

Annalise vil have store

Hun er vild med store kommuner

- og fortaler for tryghedsaftaler for

medarbejderne i den forbindelse.

Skanderborgs ordførende direktør

Annalise Hansen ved, hvad hun taler

om: Hun har været med til tre kom-

munesammenlægninger.

tekst: Mette Mørk • foto: Claus Sjödin

Hun ved godt, at udmeldingen nok

balancerer på kanten af det politiske.

Men ordførende direktør Annalise

Hansen fra Skanderborg Kommune kan

ikke lade være og har også snart 50 års

kommunal erfaring at have det i, når hun

gør klart, at hun er til store kommuner.

Meget store kommuner.

Hun har været med til tre kommunale

fusioner, siden hun begyndte i en lille

kommune på Djursland som elev i 1955.

– Hver reform har været absolut

nødvendig. Og denne gang har

kommunerne fået så omfattende

opgaver, at vi skal være store for at

varetage dem. Ellers går de jo bare

tilbage til regionerne - og hvad er hele

øvelsen så værd? spørger hun.

Hun var glad for Strukturkommissionens

anbefalinger om stor-kommuner

- og mindre glad for den udgave,

regeringen kom med i maj.

– Jeg er ikke begejstret for, at

regeringen tillader kommuner på

omkring 20.000 indbyggere. Det er

simpelthen ikke stort nok, og vi kan ikke

bruge kommunale fællesskaber til ret

meget. De er uigennemskuelige og ikke

demokratiske, fordi politikerne kun har

indirekte indflydelse, mener hun.

Lige nu har Hørning, Ry og Galten

Kommuner meldt sig som partnere for

Skanderborg, men hun ser gerne, at

flere kommer til. Ideelt bør Skanderborg

indgå i en stor, bæredygtig kommune

mellem Horsens, Århus og Silkeborg,

mener hun.

– Ellers bliver vi bare sådan en lille

tot, der kommer til at ligge mellem tre

mastodonter, og det kan vi ikke bruge til

noget, siger hun. Venligt, men bestemt.

Man erhverver en vis pondus, når

man har været med i gamet i så mange

år.

Brug personalet

En af de væsentligste erfaringer fra de

tre fusioner, Annalise Hansen har været

med til, stammer helt tilbage fra dengang,

hun var ansat i landkommunen

Skanderup-Stilling, der i 1963 skulle

lægges sammen med købstaden Skanderborg.

– Vores kæmner var velkvalificeret

og regnede med, at han skulle være chef

i den nye kommune, fordi Skanderborgs

øverste leder rejste. Men kort inden

sammenlægningen ansatte Skanderborg

Kommune så en ny kæmner udefra. Det

skabte en utrolig dårlig stemning, for vi

bakkede jo op om vores leder. Så

resultatet blev, at der var mange

medarbejdere, der rejste og ikke kom

med over i den nye kommune.

Og moralen?

– Den er, at hvis der findes velkvalificeret

personale blandt de kommuner,

der skal lægges sammen, så skal man

selvfølgelig kigge på det, før man

ansætter folk udefra. Alt andet skaber

en dårlig stemning, siger Annalise

Hansen.

Hun føjer til, at hun altså personligt

ikke er kandidat til nogen stilling.

Hendes åremålsansættelse udløber til

årsskiftet - og selv om hun vil være

fleksibel og blive i jobbet i en overgangs-


periode, så skal hun med sine 65 år ikke

indtage noget chefjob i en ny

storkommune.

Tryghed i ansættelsen

Den ordførende direktør vender gang på

gang tilbage til, at det handler om at få

medarbejderne med på ideen ved

fremfor alt at skabe tryghed for dem.

For eksempel ved at tilbyde dem en

tryghedsaftale, som Skanderborg gjorde,

da kommunen for snart ti år siden

fladede organisationen voldsomt ud,

lagde driften ud til institutionerne og

droppede en masse led i forvaltningen.

– Det var en stor omvæltning, og

derfor tilbød vi medarbejderne tryghed

ved, at de kunne beholde deres løn, var

sikret uddannelse og et job, hvis de så

omvendt var indstillet på at få andre og

måske mindre stillinger i kommunen,

siger direktøren.

Hun vil kraftigt opfordre landes

øvrige kommuner til at indgå lignende

aftaler med medarbejderne.

– Det kræver betydelig mere ledelse,

fordi man hele tiden skal sørge for at

Kommunalbladet 15 ❘ 04

kommuner

7

For at få de ansattes

opbakning til

en fusion, bør

kommunerne lave

tryghedsaftaler,

anbefaler Skanderborgsordførende

direktør,

Annalise Hansen.


8 Kommunalbladet 15 ❘ 04

Annalise Hansen

1955-1958

Elev i Hyllested-Rosmus Kommune

(nu Ebeltoft)

1958-1963

Assistent/overassistent i

Skanderup-Stilling Kommune

(nu Skanderborg)

1963-1967

Diverse freelance opgaver

1967-1970

Overassistent i Fruering-Vitved

Kommune (nu Skanderborg)

Skanderborg Kommune:

1970-1974

Souschef i bogholderiet

1974-1987

Leder af afdelingen for økonomisk

planlægning

1987-1994

Økonomidirektør

1994 -

Ordførende direktør

holde sine medarbejderes kvalifikationer

ajour, så de kan påtage sig andre job.

Men det er det værd, fordi du får medarbejdernes

opbakning.

Samtidig handler det om at informere

grundigt, siger Annalise Hansen.

– De skal hele tiden have at vide,

hvad slagplanen er. Og så snart man har

besluttet, hvem man skal fusionere med,

skal man nedsætte et hovedsamarbejdsudvalg

for medarbejderne på tværs af

alle de nye kommuner, siger Annalise

Hansen.

Hun peger på, at tillidsfolkene er

væsentlige brikker, når forskellige kommuner

skal fusionere.

– Tillidsfolkene er vigtige som ambassadører

og sparringspartnere for

ledelsen. De kan ofte få medarbejderne

i tale på en anden måde, og de kan pege

på, hvis noget vil være uheldigt. Det

kræver åben ledelse, for tillidsfolkene

skal selvfølgelig informeres løbende om,

hvad der skal ske, så de også kan svare

på spørgsmål fra deres medlemmer,

siger direktøren.

Gode råd på Bornholm

Annalise Hansen var med som rådgiver

og sparringspartner under den bornholmske

kommunesammenlægning - og

hun mener, at processen i det store og

hele gik efter bogen.

– Der har været kritik af, at det gik

for hurtigt derovre. Men sådan en proces

skal man ikke trække i langdrag. Jeg

er ikke utålmodig, men jeg har den holdning,

at man skal handle, når man har

taget en beslutning.

Derfor havde hun også gerne set, at

der var valg til de nye kommunalbestyrelser

allerede i foråret, så de kunne

erstatte de nuværende ved valget i

november næste år.

– En hurtig proces skaber mindre

usikkerhed for medarbejderne. Der kan

nemt opstå politisk fnidder i den overgangsperiode

på et år, som regeringen

har lagt op til. For skal medarbejderne

tro på de administrative udmeldinger

- eller skal de lytte til de politiske diskussioner?

Mange udviklingsmuligheder

Annalise Hansen er blevet hængende i

det kommunale system i mange år - for

hun mener, at de offentlige arbejdspladser

kan tilbyde unikke muligheder for

udvikling. Noget, hun selv er et skoleeksempel

på med sit spring fra overassistent

over fuldmægtig i bogholderiet til

ordførende direktør.

– Jeg har aldrig bare passet mit job,

men altid opsøgt udviklingsopgaver ved

siden af. For i en kommune er der mange

muligheder for at udvikle sig selv - og

udvikle sig sammen. Vi har ikke fyringstrusler

hængende over hovedet som

mange privatansatte, og det skal vi

bruge positivt.

Hun tænder også på at have indflydelse

på udviklingen i den by, hun bor

i. Og så er vi tilbage, hvor vi startede:

Ved de store kommuner - for de sikrer

udvikling.

– Før Skanderup-Stilling og Skanderborg

blev lagt sammen - og de var altså

små - havde de hver sin transformatorstation.

For de to kommuner brugte

mange kræfter på at bekrige hinanden,

og Skanderup-Stilling havde engang

oplevet, at Skanderborg lukkede for

strømmen. Og det er da tåbeligt. Vi skal

gå sammen og bruge kræfterne til at

løfte i flok. ◗

mem@kommunalbladet.dk


De hjælper HK’erne

gennem reformen

Et nyt team på fire personer skal gen-

nem de næste tre år stå for HK’s centra-

le indsats i forbindelse med struktur-

reformen. Målet er, at processen bliver

tryg, åben og ligeværdig for alle involve-

rede HK’ere i stat, amter og kommuner.

HK/Kommunal og HK/Stat har nu i

fællesskab dannet det team på fire personer,

som skal stå for den centrale indsats

i forbindelse med strukturreformen.

Teamet havde sin første arbejdsdag i sidste

uge, og for teamleder Peter Thrige

har det et klart mål:

– Vi skal skabe det bedst mulige

grundlag for, at processen kan blive så

god som mulig. Det vil blandt andet sige,

at alle ansatte føler sig trygge hele vejen

igennem. I reformaftalen hedder det

udtrykkeligt, at de ansatte følger med

Christine Antorini, 39 år. Cand.comm. Før ansættelsen i HK var hun

studievært på DR2-programmet »Deadline«. Hun har tidligere været

sekretariatsleder i Forbrugerinformationen og kommunikationsmedarbejder

i Oticon. Folketingsmedlem for SF 1998-1999. I dag folketingskandidat

for Socialdemokraterne.

Per Stech, 38 år. Kommunalt uddannet

HK’er. Ansat i HK/Kommunal

siden 2000. Har været ansat i

skatteafdelinger i fire forskellige

sjællandske kommuner,

senest syv år i Græsted-GillelejeKommune,

hvor han

både var tillidsrepræsentant

og leder af borgerservice.Tidligere

formand for

den kommunale sektor

i HK-Helsingør.

opgaven, og det løfte har vi

tænkt os at forpligte regeringen

på, siger Peter Thrige.

Åbenhed omkring beslutninger

og sikring af ligeværdighed

på de fusionerede

arbejdspladser er andre

emner, der har teamets

bevågenhed.

– Her er der en række

bløde områder, der skal

håndteres på den mest

optimale måde. Det er vigtigt,

at ingen kommer til en ny arbejdsplads

med en slags lillebror-kompleks.

Man kunne f.eks. frygte, at ansatte i

amterne, som skal til at arbejde i en ny,

stor kommune, bliver placeret i organisationsplanen

som de sidste - og der,

hvor man nu lige kan finde plads til dem.

Den slags er det selvfølgelig en ledelsesopgave

at undgå, men hvis ingen

tager sig af det, er det i sidste ende

vores medlemmer, der har problemet.

Tillidsrepræsentanterne bliver et

særligt indsatsområde. I løbet af 2005

skal der afvikles kurser for i alt 1.700

tillidsrepræsentanter, nemlig 1.200 fra

HK/Kommunal, 200 fra HK/Stat og ca.

300 fra Dansk Socialrådgiverforening,

der i stort omfang indgår i HK’s arbejde

med reformen. Med udgangspunkt i

overskriften »Den gode fusion« skal kurserne

bl.a. give tillidsfolkene et fuldt

overblik over rettigheder og pligter og

redskaber til at gå i dialog med den

lokale ledelse.

– Vi har også et særligt ansvar over

for cheferne. Deres roller kommer jo

under et særligt pres i den kommende

tid, siger Peter Thrige.

Han understreger, at det ikke er

teamet alene, der skal lave alt arbejdet,

men at man her vil stå for koordinering

og opsamling af viden. Der vil i vid udstrækning

blive trukket på ressourcer i

forbund og sektorer, og 18,9 mio. kr. af

de i alt 27 mio. kr., som HK-forbundet

og HK/Kommunal har bevilget til det treårige

reformprojekt, går til det lokale

arbejde i HK’s 14 kredse. ◗

lfh@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 15 ❘ 04

Gitte Jørgensen, 39 år. Uddannet som korrespondent (engelsk/fransk). Ansat

i HK siden januar 2002, først i HK-Holbæk (med en afstikker til HK-Roskilde),

hvor hun har været faglig sagsbehandler i alle HK’s sektorer. Siden november

2003 ansat i HK/Kommunal i forbundshuset. Har tidligere været direktionssekretær

og salgskonsulent.

tekst: Lars Friis Holm • foto: Morten Nilsson

Peter Thrige, teamleder, 41 år.

Cand.jur. Faglig sekretær i

HK/Kommunal siden 1994, hvor

hans jobområder bl.a. har

været konkrete faglige

sager, overenskomstforhandlinger

og

undervisning.

Tidligere ansat i

Amtsrådsforeningenslønafdeling

1987-1993.

9


tekst: Mogens Jepsen • foto: Morten Nilsson

Borgernes klager kan bruges

konstruktivt

I Stenløse Kommune får borgerrådgiver

Malene Blangshøj omkring 20-30 klager

fra borgere om året. De fører ikke til

løftede pegefingre, men bruges til at

skabe læring i afdelingerne.

Stenløse Kommune har mange års erfaring

i at have en borgerrådgiver og ved

derfor en masse om, hvem der klager,

hvad de klager over, og hvordan man

internt i kommunen kan bruge klagerne

konstruktivt.

Borgerrådgivningen

har fungeret i seks år,

og i de tre seneste har

Malene Blangshøj haft

titel af borgerrådgiver.

Det er dog kun en

tredjedel af hendes

arbejdstid, der går

med at være borgerrådgiver.

Resten af

tiden er hun specialrådgiver

i kommunen

med opgaver inden for personaleforhold

og økonomi. Det sker med baggrund i en

uddannelse som cand.scient.adm. på

RUC.

Allerede som studerende blev hun

ansat i Stenløse Kommune som med-

hjælper og fik stillingen som borgerrådgiver,

da den blev ledig i 2001.

Stort udsving i antal klager

Københavns Kommune fremhæves ofte

som den første kommune i landet, der

har en uafhængig borgerrådgiver - en

ombudsmand for borgerne. Men at

Malene Blangshøj er en del af forvaltningen,

har hun kun én gang i de tre år

fået en negativ bemærkning for - nemlig

fra en borger, der ikke fik medhold.

Og som efterfølgende sagde: »Nå, men

det er vel også kommunen, der betaler

din løn«.

– Faktisk har det sine fordele, at jeg

er en del af rådhuset. For mig handler

borgerrådgivningen meget om dialog


Malene Blangshøj ser det ikke som et problem for troværdigheden,

at hun er en del af forvaltningen og til

daglig går blandt dem, hun skal være kritisk over for.

Tværtimod er hun sikker på, at læringen bliver større,

fordi det falder mere naturligt at snakke om tingene.

med afdelingerne og borgerne. Og når

man går blandt medarbejderne til daglig,

er det lettere lige at snakke om tingene.

Det opleves vel heller ikke så mystisk

for en medarbejder, når jeg kommer

for at bede om en udtalelse, forklarer

Malene Blangshøj, der understreger, at

kommunen betragter henvendelser fra

borgere som noget positivt, fordi det

hjælper til at se på procedurerne. Og

det giver afdelingerne en mulighed for

at lære af fejlene.

Erfaringen i Stenløse er ikke, at henvendelserne

bare vælter ind, så al borgerrådgiverens

tid går med behandling

af klager.

– Det svinger meget, især afhængig

af om der er et eller andet varmt emne,

som bliver diskuteret. Nogle måneder er

der ingen, og i andre perioder går meget

af min tid med at behandle klager.

Borgerne mangler forklaringer

På årsbasis kommer der mellem 20 og

30 skriftlige henvendelser, men i år er

der dog allerede kommet 26 klager.

Der er ikke nogle afdelinger, der er

mere udsatte end andre. Alle afdelinger,

der har noget med borgere at gøre, berøres

stort set lige meget.

Til gengæld er der nogle typiske fejl

eller problemstillinger, som går igen.

Helt klassisk handler det om, at borgeren

mangler - eller føler, at han mangler

- en uddybende forklaring på eksempelvis

et afslag fra kommunen.

En anden typisk klage går på, at tidsfristerne

ikke bliver overholdt.

– Og i en lille kommune som vores

kan det let ske, for hvis der er sygdom

på et område i en afdeling, så kan det

give udslag i, at det ikke altid lykkes at

overholde svarfristen til borgeren.

Tonen kan blive for hård

I alle tilfælde er nøgleordet for borgerrådgiveren:

Læring. Den foregår på

interne kurser, eller når en afdeling bliver

opfordret til at tage en problemstilling

op. For eksempel, hvordan man kan

sikre sig, at svarfristerne ikke overskrides

ved sygdom.

På intranettet er der lagt en huskeliste

med gode råd til sagsbehandlerne.

For eksempel, at det er bedre at aflevere

dokumenter til aktindsigt rettidigt,

frem for at vente til alle papirer er samlet.

Det sidste er måske mest praktisk,

men kan give en klage, hvis tidsfristen

så overskrides.

Enkelte klager går på tonen mellem

borger og sagsbehandler.

Borgerrådgiveren i Stenløse

– Som regel ved sagsbehandleren godt,

at samtalen måske ikke var den bedste.

Problemet kan i disse tilfælde være, at

borgeren mister tilliden til kommunen. I

nogle tilfælde har jeg så foreslået, at

borgeren har en bisidder med til næste

møde, og sagsbehandleren måske har

afdelingschefen eller en kollega er med.

Selv om Malene Blangshøj ingen

sanktionsmuligheder har, ser hun heller

intet behov for at få det.

– Det er slet ikke meningen, at jeg

skal stå for sanktioner. For mig er det

langt vigtigere, at afdelingen reflekterer

over en henvendelse og efterfølgende

tager problemet op. Og for kommunen

handler det om, at vi bruger borgerens

henvendelse til at yde en bedre service. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

• Blev oprettet i 1998 som en uvildig instans under borgmesteren.

• Formålet var at forbedre kommunikationen i forhold til borgerne

og at bruge de indkomne erfaringer til at forebygge og forbedre

arbejdsgange i administrationen.

• Borgerrådgiverens rolle er at varetage borgernes interesser og sikre,

at procedurer i sagsbehandlingen bliver overholdt.

• Borgerrådgiveren behandler klager, hvor der ikke er en anden administrativ

klageinstans, eller sager, hvor borgere er utilfredse med den

information eller betjening, de har modtaget fra kommunen.

• Borgerrådgiveren kan ikke afsige en ny kendelse, men kan komme

med indstillinger til afdelingerne om at ændre procedure eller tage

sagen op på ny.

Kommunalbladet 15 ❘ 04

11


12 Kommunalbladet 15 ❘ 04

Det farlige liv inden dø

Mange føler sig generet og bliver

syge af luften på jobbet. En af ver-

dens førende forskere på området

fortæller her om alt det, der for-

pester luften på kontoret.

tekst: Britta Hansen • illustration: Gitte Skov

Du sover i din seng hele natten. Du spiser

morgenmad i dit køkken. Måske er du en

af de få, der tager cyklen på job - men

sandsynligvis kører du i bil, bus eller tog.

Du træder ind ad døren på dit arbejde,

tilbringer omkring otte timer bag dit

skrivebord - eller hvor din daglige dont

nu foregår - men med sikkerhed er det

inden døre.

Gode råd

til et godt indeklima

• Masser af udluftning. Det er

faktisk en menneskeret, at hver

medarbejder har mulighed for at

åbne et vindue.

• Rengøring. Tænk især på de ting,

der næsten aldrig bliver gjort

rent: Hylder med mange bøger

og mapper, støv på gulvet under

ledninger, tekstiler som gardiner.

Brug rengøringsmidler med så få

og miljøvenlige ingredienser som

muligt.

• Kopimaskiner og printere skal

stå i rum for sig - og store kopimaskiner

skal have filter.

• Ventilationssystemer skal vedligeholdes,

og filte skal udskiftes

meget jævnligt.

Du tager bil, bus eller tog hjem igen.

Så står den måske på indkøb, madlavning,

oprydning og almindelig hygge derhjemme.

Du har måske en hobby eller en

idrætsgren, du går til sidst på eftermiddagen

eller om aftenen - og det foregår

også oftest inden døre.

Sådan ser hverdagen ud for de allerfleste

af os. Rundt regnet tilbringer vi

90 pct. af vores tid inden døre. Og derfor

er indeklimaet en meget vigtig faktor for

vores sundhed.

Og der er nok at komme efter på

arbejdspladserne. Det forklarer en af verdens

førende forskere på området - nemlig

svenskeren Jan Sundell, der arbejder

på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

i Lyngby.

Syge huse og allergi

– Der er især to store problemer med

vores indeklima i dag. Det ene er, at folk

lider under »sick building syndrome« -

altså at der er noget galt med bygninger,

så folk lider af hovedpine, træthed,

udslæt, er generede i øjne, næse og

hals. Den undersøgelse, jeg har været

med til at lave med 6.000 kontormedarbejdere,

viser, at cirka halvdelen af medarbejderne

havde mindst et af de symptomer

på deres arbejdsplads hver uge

inden for den seneste måned, siger han

og fortsætter:

– Det andet store problem i indeklimaet

er allergi. Op mod halvdelen af den

unge del af befolkningen har eller har

haft allergi. Over en million danskere er

ramt af lidelsen. Det betyder, at de er

meget mere følsomme over for dårligt

indeklima, end folk var for 30 år siden.

Det dårlige indeklima forstærker simpelthen

allergien.

Kvinder har typisk flere symptomer

end mænd. Folk med solfølsom hud -

altså typisk rødhårede - har flere symptomer

end andre. Og endelig har allergikere

flere symptomer end andre.

– Så alt i alt må man sige, at det er

godt at have en rødhåret, yngre kvinde

med allergi på hvert kontor. For hvis de

kan tåle miljøet, kan alle andre det også,

ler Jan Sundell.

Mange årsager til dårligt klima

En mængde ting giver problemer med

arbejdspladsers indeklima, forklarer

Jan Sundell:

– Byggematerialer, møbler og computere

afgasser, så der er mange

kemiske stoffer i luften, blandt andet

plastblødgørere - de såkaldte phthalater.

Kopimaskiner og printere afgiver

ozon, der giver frygtelig store problemer,

når det går i forbindelse med

bestemte stoffer fra f.eks. rengøringsmidler.

Manglende rengøring - eller

rengøring med forkerte rengøringsmidler

- er et problem.

– Et stort problem er manglende

udskiftning af luft. Dyre energipriser

betyder, at bygninger i dag er meget

tætte - med effektiv isolering. Væg til

væg-tæpper, f.eks. af nålefilt, er en

dræber - de er umulige at holde rene.

Fugtproblemer - herunder skimmelsvampe

- skal bare fjernes straks, man

opdager dem. For mange mennesker er

røg på arbejdspladsen til stor gene - ud

over den indlysende kræftrisiko. En del

har også problemer med parfume.

Luften skal være som champagne

Ting, som umiddelbart skulle gøre indeklimaet

bedre, kan i sig selv udgøre et

problem. Luftfugtere og ventilationssystemer

f.eks.

– Man skal undgå luftfugtere. I vores

studier på DTU kan vi se, at når mennesker

klager over tør luft, har det ikke

noget med tør luft at gøre - det handler

om forurening. Det sidste, man skal

gøre, er at anskaffe luftfugtere. Så får

man bare mere fugt f.eks. på vinduer og

mikroorganismer i luften. Vores studier


e

viser i øvrigt, at mennesker synes, luften

er bedre, hvis fugtigheden sænkes. Luft

skal være som champagne - kølig og tør,

siger Jan Sundell.

Ventilationssystemer sørger på mange

arbejdspladser for den daglige luftudskiftning.

Men masser af steder er det

faktisk, som om man sendte den friske

luft gennem en støvsugerpose, siger Jan

Sundell.

– Ventilationssystemer har filtre, der

skal beskytte installationen mod snavs

udefra. Men filtrene skiftes alt for sjældent

- måske kun en gang om året. De

er fulde af snavs - og man ødelægger

den gode luft, man henter ind.

I Sverige indførte man for cirka ti år

siden en lov, der siger, at alle kontorbygninger

skal kontrollere ventilationssystemerne

hvert tredje-fjerde år. Der kommer

simpelthen en inspektør på besøg,

ligesom vi kender det med elevator-tilsyn

herhjemme. Og det virker. I dag er

systemerne klart bedre i Sverige end for

ti år siden, siger Jan Sundell.

60’er og 70’er-huse er værst

Bygninger fra sidst i 1960’erne og 1970’erne

er dem, hvor man ser de største

problemer. Bygninger fra før 1960’erne

og efter 1970’erne er typisk af bedre

materialer og har ikke de flade tage, der

giver massive fugtproblemer. De glashuse,

der er blevet så moderne de senere

år, er okay - så længe der er ordentlig

ventilation og rengøring, siger Jan

Sundell.

Det store spørgsmål i forbindelse

med indeklima er, hvorfor folk oplever

alle problemerne ved »sick building syndrome«

og allergi. (Et entydigt svar ville

øjeblikkeligt resultere i Nobell-prisen,

mener Jan Sundell.)

– Vi kan se en masse forandringer

over de seneste 30-50 år. Alle de maskiner,

vi har på kontorer, fandtes ikke før.

Niveauet på rengøring er meget lavere

Som en kanariefugl i en kulmine kan afsløre

gasser, kan en rødhåret, lyshudet yngre

kvinde på kontoret afsløre, om indeklimaet

er på den forkerte side af faregrænsen.

i dag. Ventilationen er også totalt set

lavere end for 50 år siden, fordi vi skal

spare energi, der er meget kostbar. Desuden

har vi fået mange nye byggematerialer

med alle mulige kemiske komponenter.

Mange andre årsager spiller

givetvis ind.

Ud over, at dårligt indeklima går ud

over den enkelte medarbejders velbefindende,

har det kontante konsekvenser

for arbejdsgiveren.

– Dårligt indeklima giver for det første

flere sygedage, for det andet mindsket

produktivitet. Medarbejderne laver

simpelthen flere fejl - det har vi gang på

gang påvist i undersøgelser her på DTU.

Arbejdsgiverne bør tænke på, at det er

medarbejderne og deres lønninger, der

koster. I det perspektiv er investeringer-

ne i gode byggematerialer og energi til

ordentlig udluftning ingenting, siger Jan

Sundell. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

Jan Sundell

Jan Sundell er uddannet

mediciner og

ingeniør. De seneste

fem år har svenskeren

arbejdet ved

Center for Indeklima og Energi

på Danmarks Tekniske Universitet.

I januar fik han Rockwoll Prisen

2004 på 250.000 kr. som anerkendelse

af hans omfattende

studier i indeklima og sundhed.

Kommunalbladet 15 ❘ 04

13


14 Kommunalbladet 15 ❘ 04

De unges

Det er ingen skam at have års

erfaring på bagen, men friske

øjne kan gøre underværker.

Vi har bedt seks unge elever

komme med gode, frække eller

skæve ideer til, hvordan man

kan yde en bedre service

over for borgeren.

DIANA BERG, 24 år, og LISE FRIIS, 31 år,

fra henholdsvis servicecentret og social-

& sundhedsforvaltningen i Greve Kommune.

Tag på tur i kommunen

– Der er mange ansatte, som ikke bor i

den kommune, de arbejder i. Derfor er

det vigtigt, at elever, nyansatte eller

FOTO: MORTEN NILSSON

ansatte med et nyt arbejdsområde kommer

rundt til de institutioner, projekter

og anlæg, som man har med at gøre. Så

kan man bedre sætte et ansigt på stedet,

når man har en forespørgsel fra en

borger eller ansat. Og man kan give en

bedre service, siger Diana Berg.

Uniformer virker godt til frontpersonalet

– Det signalerer professionalisme, hvis

eksempelvis personalet i servicebutikker

har uniformer eller tilsvarende ensartet

tøj på. Borgerne er ikke tvivl om, hvem

der er borgere, og hvem der er til rådighed.

Og så ser det jo pænt ud, for det

udstråler fællesskab, og at borgeren nu

er kommet til et sted, hvor alle arbejder

efter samme værdier, lyder det fra Lise

Friis.


Kommunalbladet 15 ❘ 04

vilde ideer

LAURA D. KJELDSEN, 23 år, har nu arbejdet

i Esbjerg Kommune godt et år som

elev - især i kulturforvaltningen.

En ombudsmand for borgeren

– Kommunen kunne have en uvildig

ombudsmand, som lytter seriøst til utilfredshed

hos borgeren. Hvis en borger

brokker sig, er der måske en tendens til,

at vi straks forsvarer os. Men i stedet

for at sige noget med, at vi blot prøver

at gøre vores arbejde, skulle kommunen

gå mere i dialog, være mere lyttende. Vi

kommer let til at stå som en overmagt,

monopol eller højeste instans. Alternativet

for borgeren er ankenævn, tilsynsråd

og den slags, men det bliver så formelt

og højtideligt.

Lad borgerne lære af hinanden

– Borgerne skulle inddrages meget

mere. Kommunen kunne oprette fora

enten i virkeligheden eller på nettet,

hvor borgere kunne diskutere problemer,

give hinanden gode råd og lære af hinanden.

Med sådan et initiativ viser kommunen,

at den gider lytte til borgeren.

Der kunne også være en kommunal

tekst: Mogens Jepsen • illustration: Llustra

medarbejder, som svarede på spørgsmål

i debatterne. Så vil mange flere borgere

også få gavn af svarene frem for den

ene, som har henvendt sig.

Lad kommunen lære af borgeren

– Men forvaltningerne kunne også

mødes med borgerne. Ikke bare politikerne

og borgerne, men sagsbehandlerne.

Igen for at vise interesse, gå i dialog

og forhåbentligt også få ideer til, hvordan

tingene kan gøres bedre. Det vil i

hvert fald mindske frustrationerne over

aldrig at blive hørt.

Stil om til den rette person

– Borgere kan risikere at blive stillet om

mange gange, inden de havner hos den

rette person, når de ringer. Kommunen

burde have et sæt regler eller værdier

for, hvordan telefonen stilles videre. Det

kræver fokus på, hvem der arbejder

med hvilke opgaver. Det skulle altså

beskrives, hvad hver ansat arbejder

med.

FOTO: POUL ANKER

15


16 Kommunalbladet 15 ❘ 04

JULIE PAETAU, 22 år, og TRINE HANSSON,

23 år, elever i Horsens Kommune.

Drop standardsvar, brug mobilen -

borgerne er forskellige

– Borgerne er i dag blevet større individualister.

Derfor nytter det ikke, at

man kun har et standardbrev liggende i

computeren, som man svarer borgerne

med. Man kunne have ét til de lidt ældre

og måske én mere ungdommelig udgave.

Og i særlige situationer kunne mobiltelefonen

bruges mere aktivt. For eksempel

ved at sende beskeder, remindere eller

informationer på SMS til unge brugere.

Det vil også give et bedre image overfor

den gruppe. På samme måde kunne

nogle møder måske holdes via en videomobiltelefon,

lyder det fra begge.

Mere fleksible åbningstider

– Hvad om rådhuset havde åbent om

aftenen til kl. 22 - måske bare hver anden

uge. For hvad gør bankansatte og

andre, der arbejder længe om torsdagen,

når kommunen, som alle andre,

også har længe åbent den dag. For

mange, der bare arbejder almindeligt,

kan det faktisk også være svært at nå.

For enlige mødre, som har problemer

med børnepasningen, kunne sagsbehandlerne

måske også tilbyde at komme

hjem til folk om aftenen for at tale en

sag igennem.

FOTO: CLAUS SJØDIN


SARAH MUNCH, 22 år og 2. årselev i

Holbæk Kommune.

Månedens medarbejder

– Hvad med at præmiere den medarbejder,

som kommer med månedens idé til

at udvikle servicen i kommunen. Det kan

få folk op af stolene og sætte gang i

nytænkningen. Man skal nok passe på

med at lade ledelsen kåre vinderen, men

lade afstemningen ske blandt medarbejderne

selv.

Gør sagsbehandlerne mobile

– Lad sagsbehandlerne komme ud fra

rådhuset og hjem til folk. Jeg tror, det vil

give dem et bedre overblik og mere indsigt

i borgerens situation, hvis de kommer

på hjemmebesøg. Og mange borgere

vil også føle sig i mere trygge rammer

derhjemme i stedet for at være på

kommunekontoret blandt mange fremmede

mennesker.

Sarah Munch ønsker det især praktiseret

på pensionsområdet for ældre, men

også i sager om kontanthjælp, sygedagpenge

og anbringelsessager, selv om det

selvfølgelig kan være et spørgsmål om

sikkerhed hos visse typer klienter.

Skab et bedre image

– Hvorfor ikke lave en præsentation

af en ny medarbejder, der skal have

borgerkontakt, enten på kommunens

egen hjemmeside eller i lokalavisen.

Det giver en bedre fornemmelse af,

hvem der egentlig gemmer sig bag

murene i de kedelige grå bygninger.

Årligt arrangement

Det kunne være interessant at lave

et årligt arrangement med spisning

og underholdning for de borgere,

som har lyst. Så vil borgerne sikkert

få et bedre indtryk af os, men om det

skal være med deltagerbetaling,

kommer an på budgetterne. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

FOTO: MORTEN NILSSON

Kommunalbladet 15 ❘ 04

17


18

En besparelse på 125 mio. kr. kan kun gennemføres ved at skære i personale-udgiften, mener Mogens Osted, formand for HK/Kommunals inkasso-udvalg.

400 inkasso-job er i fare

Regeringen vil spare 125 millioner ved at inddrivelsesopgaverne i staten fra 2005. Det svarer til 400

færre stillinger. Men der er ikke fyringer på vej, siger direktør i Skatteministeriet.

tekst: Pernille Siegumfeldt og Mette Mørk • foto: Jonas Ahlstrøm

Regeringens forslag til finanslov for 2005

lægger op til en hurtig statslig overtagelse

af inkasso-opgaverne. Overtagelsen

skal give en besparelse på 125 mio. kr.

allerede til næste år.

Når sammenlægningen sker med

virkning fra 1. januar 2005, er det for at

tage hensyn til medarbejderne hos både

de kommunale og statslige inddrivelsesmyndigheder,

hedder det i en kommentar

til forslaget fra skatteminister Kristian

Jensen (V).

Den påstand køber HK/Kommunals

formand Kim Simonsen ikke.

HK/Kommunal, der organiserer

godt 2.000 kommunalt ansatte inkassomedarbejdere,

er aldrig blevet hørt i den

her sag, så jeg ved ikke, hvem skatteministeren

tror, han tager hensyn til, siger

Kim Simonsen.

– Jeg har endda lige fra starten undret

mig højlydt over, at både skatte- og

inkassoområdet skal hastes over til staten

- helt ude af trit med resten af reformen.

Jeg er endnu ikke blevet præsenteret

for et sagligt eller fagligt godt argument

for det hysteriske tempo, regering-

en lægger op til, og hastværket nærer

min frygt for, at de kommunale skattefolk

blot bliver det instrument, der skal hente

besparelserne hjem på finansloven, siger

Kim Simonsen.

Også formanden for HK/Kommunals

inkassoudvalg Mogens Osted er bekymret.

– Allerede nu annoncerer Told og Skat

efter nye medarbejdere, som skal implementere

nye edb-systemer til at klare

den opgave, som kommunerne løser helt

fint i dag. Besparelsen på de 125 millioner

bliver altså ikke fundet på IT-området.

Så er der kun personalet tilbage,

mener Mogens Osted.

Det svarer til, at cirka 400 medarbejdere

skal forlade et område, der i dag

beskæftiger 1.400 ansatte, omregnet til

fuldtidsansatte.

Men der er ingen planer om fyringer,

siger udviklingsdirektør i Skatteministeriet,

Jesper Skovhus Poulsen.

– Vi kan løse opgaven billigere og

mere hensigtsmæssigt ved at slå den

sammen - og den besparelse på 125 mio.

kr., der er skrevet ind i finanslovsforslaget,

er baseret på naturlig afgang.

Han peger på, at kommunale medarbejdere

ikke er dårligere stillet end de

statslige ved fusionen.

– Vi lægger vægt på, at det skal være

en ligeværdig fusion. Vi skal bygge en ny

organisation - og de kommunale kommer

ikke med dårligere kort på hånden end

de statslige i den forbindelse, siger

Jesper Skovhus Poulsen.

Han holder fast i, at det er bedst for

medarbejderne, at fusionen sker hurtigt.

– Store omlægninger giver anledning

til usikkerhed blandt medarbejderne. Derfor

mener vi, at en hurtig afklaring er at

foretrække. Og selvom besparelsen kun

er en del af hele øvelsen, så skal vi selvfølgelig

i gang så hurtigt som muligt, hvis

den skal hentes hjem, siger udviklingsdirektøren.

Lovforslag på såvel skatte- som inddrivelsesområdet

bliver formentlig fremsat

allerede ved Folketingets åbning i

oktober og kommer derfor snart ud til

høring. ◗

44psi@hk.dk

mem@kommunalbladet.dk


Fra politisk hold har man lovet, at kommunalreformen ikke må medføre

fyringer. Den garanti må vi fokusere på, og den må vi berolige folk med.

Men da der er en forventning om effektivisering, betyder det, at vi skal

fokusere på, hvordan vi mest hensigtsmæssigt udfører arbejdet fremover.

Kort & Kommunalt

Årsmøde for servicebutik-chefer

Der er et lille jubilæum at fejre, når Foreningen for Ledere af

Kommunale Servicebutikker (LKS) holder årsmøde den 16. og 17.

september på Christiansminde i Svendborg. Foreningen har nemlig

eksisteret i 10 år, og det fejres torsdag eftermiddag efter generalforsamlingen

med en sejlads med M/S Helge i det fynske øhav.

Fredag formiddag vil der være oplæg fra Kommunernes Landsforening

ved Jens Krieger Røyen og Niklas Leifelt med titlen »Hvordan

ser KL på fremtiden med deres synsvinkel«. Herefter vil der

være debat.

Hele programmet kan ses på www.lks.dk. (lfh)

Glæde ved at lege

– hele livet

Thomas Hetland

er 33 år og

arbejder i Gladsaxe

Kommune.

Har du sikret dig og dine nærmeste, så I kan opretholde det gode liv

– så længe I lever? Læs om dine muligheder på www.sampension.dk.

I SAMPENSION har vi ansvar for 280.000 menneskers pension i Kommunernes

Pensionsforsikring, StK:Pension, Grafisk Pension og PMF-Pension.

SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB . Tuborg Havnevej 14 . DK - 2900 Hellerup . Tlf. 77 33 18 77

Fusionsdirektør Steffen Normann Hansen, Told- og Skattestyrelsen, til ToldSkats blad »Essens«.

Politikere vil have lov at ose

Det kan godt være, at borgere og medarbejdere skal slukke

smøgen og stikke piben ind. Men der gælder tilsyneladende

andre regler for politikere. I al fald i Glostrup, hvor et byrådsmedlem

fra Dansk Folkeparti havde stillet forslag om, at

byrådssal og mødelokaler skulle være røgfri.

Kun to venstrefolk stemte for forslaget, der blev stemt ned

af de resterende 14 medlemmer af kommunalbestyrelsen,

skriver JP København.

Anstændigvis skal det tilføjes, at Glostrup Kommune har

regler om, at man ikke må ryge under møderne. (mem)

19


20

Kort & Kommunalt

Den gamle redacteur

har sagt farvel

Kommunalbladets redaktør fra

1995 til 2003 har nu sagt helt

farvel til HK/Kommunal. 41-årige

Ulla Krag Jespersen, der for et år

siden skiftede redaktørkasketten

ud med en ny titel som kommunikationschef

i HK/Kommunal,

har valgt at indlede et nyt kapitel

i sit arbejdsliv ved at sige sin

stilling op - uden et andet job i

baghånden.

Ulla nåede næsten at fejre kobberbryllup med HK/Kommunal,

idet hun allerede 1. april 1992 blev ansat som skrivende

journalist. Hun har i hele perioden været bannerfører

for kvalitetsjournalistik, der er blevet bemærket i mediebranchen

og værdsat af læserne, hvilket flere læserundersøgelser

har bekræftet.

Under Ullas ledelse modtog bladet i 1999 Anders

Bording Prisen, som uddeles af brancheorganisationen

Dansk Fagpresse, hvis medlemsliste tæller stort set alle

danske fagblade, tidsskrifter og specialmagasiner. Prisen

blev blandt andet givet for »kritisk, debatskabende og

uafhængig journalistik«.

Den kritiske linje har til tider ført til uvenskab med kilder

og andre interessenter, men Ulla forlader HK/Kommunal i al

fordragelighed.

Ullas erfaring, inspiration og skarpe blik for vedkommende

tekst efterlader et tomrum i HK/Kommunal. Også

hendes sans for kommunikationsstrategi og hendes lattermilde

væsen - så mange skraldgrin i så lille en krop! - vil

blive savnet. Kollegerne ønsker Ulla held og lykke fremover.

Helt i Ullas ånd er denne note ikke ledsaget at et foto

fra den reception, hvor hun fredag i sidste uge sagde farvel

til kolleger og samarbejdsparter. Billeder af øl- og vindrikkende

receptionsgæster i en faglig organisation har efter

hendes mening intet at gøre i et seriøst fagblad. (lfh)

FOTO: JAN DAGØ

Pantefogedforeningen håber stadig, at regeringen kommer til fornuft.

Man kan ikke skille opkrævning og inddrivelse. Det er det samme som

at skille varmt og koldt vand i badekaret. Et forsøg, der vil kræve store

ressourcer og som på forhånd er dømt til at mislykkes.

Erik Lund, formand for Pantefogedforeningen, i en pressemeddelelse.

Offentligt ansatte er

dygtige iværksættere

Når offentligt ansatte springer ud som

iværksættere, klarer de sig ofte bedre

end gennemsnittet. De kan analysere

og være systematiske - og det tager

de med sig, når de bliver selvstændige

erhvervsdrivende. Det konkluderer

en ny rapport, »Skift spor med vilje«,

der er lavet af Competencehouse.

Undersøgelsen omfatter 40 iværksættere

med en statslig, amtslig eller

kommunal baggrund.

En af dem er Finn Sørensen, der, inden han blev iværksætter, var

ansat i Psykiatriforvaltningen i Vejle Amt, hvor han stadig har deltidsjob.

Derudover er han medejer af NLP & Vækst, der startede i 2002. Her giver

han psykoterapi, coaching og vejledning.

Han kan godt nikke genkendende til konklusionerne om, at iværksættere

med en offentlig baggrund udnytter de systematiske og analytiske

færdigheder, de har med sig. For Finn Sørensen betød det fem måneders

orlov med intens planlægning og uddannelse i disciplinen virksomhedsejer.

Han sammenligner det med den måde, han arbejdede på, da han var

projektleder på Vejle Amts rygestop-kampagne, der også var en stor

koordineringsopgave med mange beslutningsprocesser.

– Som virksomhedsejer skal jeg selv beslutte, om der skal være

ansatte, hvilke lokaler jeg skal have, hvilke konkurrenter der er, og hvem

mine kunder egentlig er, siger Finn Sørensen.

I rapporten fremhæver halvdelen af iværksætterne, at netop erfaringen

med de politiske og administrative processer i det offentlige var afgørende

for deres succes.

I det første år omsatte de 40 offentlige iværksættere tre gange så

meget som den gennemsnitlige iværksætter. Der var 75 pct., der havde

overskud det første regnskabsår, og halvdelen havde ansat mindst en

medarbejder efter et år.

Finn Sørensen ville egentlig gerne have sagt sit job op, da han startede

virksomheden, men hans kone var usikker på økonomien, og hans

chef ville gerne beholde ham, så det blev et 24-timers-kompromis-job.

– Det er to spændende og krævende verdener, der af og til konflikter,

og det tager noget af drivkraften. Jeg er sikker på, at min praksis ville

havde været meget længere, hvis det havde været mit eneste arbejde,

siger Finn Sørensen, der kalder livet som selverhvervende for benhårdt.

– Men det er sliddet værd, og jeg har stadig en drøm om, at jeg inden

forfærdelig lang tid kan leve af det. (jrm)


Postbudet deler breve

ud på rådhuset

Flere kommuner får åbning af post, scanning og omdeling

klaret af et vaskeægte postbud.

Gentofte Kommune har gjort det

længe, Varde Kommune et stykke

tid, banken Nordea ligeså, og

blækket på kontrakten med Ribe

og Sønderjyllands Amter er kun

lige blevet tørt.

Det handler om at lade Post-

Danmark klare håndteringen af

posten i kommunen.

Der er forskellige modeller.

Den mest vidtgående, hvor et

postbud åbner posten, scanner

den ind og deler eventuelle fysiske

breve ud til hver enkelt ansat.

Den model er eksempelvis

Varde Kommune ved at forberede.

Og for vicekommunaldirektør

Flemming Christiansen er der

klokkeklare grunde til at gøre det.

– Posten ligger klar på mit

bord klokken otte om morgenen.

Så kan man jo komme i gang.

Men derudover handler det om

at frigøre ressourcer.

Tidligere er HK’eres - især

elevers - tid blevet brugt på

opgaver med posten, hvilket

kommunen i øvrigt er blevet kritiseret

for. I Varde har pedellen

leget postbud og stået for selve

omdelingen.

– Nu har vi reduceret brugen

af pedeller, hvilket i sig selv betaler

regningen til PostDanmark,

forklarer Flemming Christiansen.

Postbudet lagde i foråret ellers

bare ud i den lille model - nemlig

ren omdeling. Men responsen var

god, fejlprocenten på under 0,1

procent, hvorfor man besluttede sig

for at springe flere trin over, så fra

efteråret vil postbudet åbne, scanne

og omdele al post.

Beslutningen skal dog igennem

MED-udvalget, for arbejdsgangen

rejser nogle spørgsmål

hos flere medarbejdere. For

eksempel: Kan vi nu være helt

trygge ved det, når mange breve

indeholder personlige oplysninger?

Kan de havne i de forkerte

hænder?

Til det svarer Ove Larsen,

chef i det syd- og sønderjyske

område i PostDanmark:

– Vores medarbejdere er godkendte

gennem PET (Politiets Efterretningstjeneste,

red.) og skal have

pletfri straffeattest, så de er grundigt

undersøgt med henblik på, at

sikkerheden skal være i orden.

I øjeblikket har fire medarbejdere

fra PostDanmark deres daglige

gang på rådhuset. Kommunen

betaler for den tid, medarbejderne

- helt ned på minuttet

- bruger på opgaven. Ove Larsen

vurderer, at det totale tidsforbrug

ligger på ca. en halv fuldtidsstilling.

(mkj)

STILLINGER

Annonceekspedition:

Tlf. 86 76 13 22

Fax 86 76 13 10

annoncer@kommunalbladet.dk

Tina Halvorsen Ann-Beth Bach

ÅRHUS KOMMUNE

Økonomisk Afdeling

Økonomimedarbejder

til den daglige økonomistyring

Vi søger en ny administrativ medarbejder til Økonomisk Afdeling med placering

på Regnskabskontoret.

De konkrete arbejdsopgaver er både spændende og udfordrende.

Du vil komme til at arbejde med forskellige systemer til håndtering af Århus

Kommunes ind- og udbetalinger (f.eks BS-Plus, OffentligBetalingsService,

KMD-udbetaling), bankforhold, likviditetsstyring, låne- og obligationsadministration,

regnskabsopgaver herunder registrering af aktiver, forskellige adhoc

opgaver inden for den praktiske økonomistyring samt praktiske opgaver

i relation til kontorets løbende drift.

Stillingsopslaget kan rekvireres ved henvendelse til Fuldmægtig Pia Leth, tlf.

8940 2152, pl@oek.aarhus.dk eller på Århus Kommunes hjemmeside,

www.aarhus.dk/kommune

Ansøgningsfristen er mandag den 20. september 2004 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 23. september 2004 og

evt. 2. runde mandag den 27. september 2004.

21


22

BJERRINGBRO

KOMMUNE

Socialformidler/Socialrådgiver

til sygedagpengeopfølgning m.v.

Bjerringbro Kommune har en målsætning om at være på forkant med intentionerne

i Arbejde til Alle reformen og derved sikre en tidlig, kreativ og kvalificeret

opfølgning af vores sygedagpengesager.

Bjerringbro Kommune har derfor valgt at oprette en ny stilling indenfor sygedagpengeområdet.

Oprettelsen sker i forlængelse af, at vi er ved at udvikle vores sygedagpengeområde

og iværksætte flere nye spændende tiltag på området.

Du vil komme til at indgå i et medarbejderteam, hvor vi lægger vægt på

Bjerringbro Kommunes overordnede værdier:

• Ordentlighed

• Sund fornuft - &

• Gensidig loyalitet.

Vores ønsker til vores nye medarbejder:

• Faglig interesse og erfaring for sygedagpengeområdet herunder afklaring og

igangsættelse af eventuelle andre foranstaltninger

• Brænder for at iværksætte og videreudvikle arbejdsområdet

• Indstillet på at gøre en ekstra indsats og yde en god service i forhold til modtagerne

• Kunne se alternative løsningsforslag

• Have gennemslagskraft og personlig pondus

• Kunne omsætte teori til handling

• Stor arbejdskapacitet.

Vi kan tilbyde:

• Et arbejdsmiljø, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling

• Løbende udvikling

• En arbejdsuge på mellem 32 og 37 timer efter eget valg

• Stor egenkompetence

• Værdsættelse af nye ideer og tiltag på området

• Et fagligt højt niveau

• Løn efter overenskomst mellem forhandlingsberettiget organisation og

Bjerringbro Kommune.

Tiltrædelse senest 1. november 2004 - meget gerne tidligere. Ansøgningen skal

være Bjerringbro Kommune i hænde senest mandag den 20. september 2004

med morgenposten eller via mail på raadhus@bjerringbro.dk.

Vi satser på at afvikle ansættelsessamtaler fredag den 24. september 2004.

Skulle ovenstående have vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte

Bjerringbro Kommunes socialforvaltning ved socialchef Bodil Vibe

Rasmussen på 8751 5101 eller afdelingsleder Christian Filskov på 8751

5212.

Århus Kommune

Ejendomsforvaltningen

Økonomisk fuldmægtig

Har du lyst til at arbejde med økonomi- og målstyring, omkostningsregnskaber,

Balanced Scorecard og økonomianalyser, og kan du

matche dette:

• Du har en relevant økonomisk uddannelse (AC, HD, Forvaltningshøjskolen

el.lign)

• Du har erfaring fra det offentlige område

• Du er udadvendt og samarbejdsorienteret

• Du er systematisk og har analytisk sans

• Du er skrap til skriftlig og mundtlig formidling

• Du er fleksibel, kan arbejde under tidspres og bevare overblikket,

når det brænder på, så vil vi gerne høre fra dig, da Ejendomsforvaltningen

pr. 1. december 2004 søger en fuldmægtig på fuld tid

til økonomiafdelingen.

Vi kan tilbyde dig:

• Et selvstændigt job i en travl afdeling med mange samarbejdspartnere

• Gode muligheder for faglig og personlig udvikling

• Engagerede kollegaer i et uformelt og godt arbejdsklima

• Flextidsordning.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsesområdet er Århus Kommune, og stillingen vil blive aflønnet

efter gældende overenskomst samt principperne i Ny Løn.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til vicekontorchef

Henrik Nevado på telefon 8940 2490.

Ansøgningen bedes sendt til: Ejendomsforvaltningen, H.H.

Seedorffs Stræde 3-5, Postboks 36, 8100 Århus C.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2004 kl 12.00.

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt den 21. og 22. oktober

2004.

Ejendomsforvaltningen administrerer kommunens administrationsbygninger,

bolig- og erhvervslejemål samt jorder. Endvidere varetages vagt- og serviceopgaver,

rengøring, kantiner, telefonomstilling m.m.

Forvaltningens knapt 200 ansatte er opdelt i 3 afdelinger: Administrationsafdeling,

Drifsafdelingen og Teknisk Afdeling. Økonomiafdelingen er en underafdeling

i Administrationsafdelingen.

Vi har ansvaret for forvaltningens budget, budgetopfølgning, regnskab og

alt det daglige regnskabsarbejde.

Over halvdelen af

Kommunalbladets godt 136.000 læsere ser altid

stillingsannoncerne i bladet.

LÆSERUNDERSØGELSE FORETAGET AF DICAR, FEBRUAR 2004


LØGSTØR KOMMUNE

Afdelingsleder Intern Service

Intern Service søger afdelingsleder med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Jobbet:

Der er tale om et spændende job i en visionær organisation, hvor du som afdelingsleder

af Intern Service vil få mulighed for at præge kommunens udvikling, og hvor du vil være

ansvarlig for kommunens samlede indsats på områderne: IT, løn og personale, forsikringer,

indkøb, telefoni, bud og rengøring.

Afdelingslederen af Intern Service er medlem af kommunens lederforum, og samler trådene

i forhold til drift og udvikling, både centralt og decentralt. Der er fokus på helhedssyn og

synliggørelse af indsats og resultater, såvel internt som over for samarbejdspartnere.

Afdelingslederen af Intern Service står over for en række spændende udfordringer:

En kommunalreform, udmøntningen af overenskomstforhandlingerne 2005, implementeringen

af den digitale forvaltning, etableringen af en central rengøringsvirksomhed,

udbud af kommunens forsikringer og overgang til elektronisk indberetning på forsikringsområdet.

I det daglige skal du

• være afdelingsleder med “bundlinie” ansvar

• sikre at afdelingens ca. 40 medarbejdere løbende udvikles og vurderes på løsningen

af opgaverne i henhold til fastlagte mål

• sikre at budgetlægning og budgetstyring i afdelingen sker i overensstemmelse med de

udmeldte spilleregler, hvilket aktuelt indebærer en meget stram økonomistyring med krav

om overholdelse af udmeldte budgetter

• rådgive direktionen og øvrige afdelingsledere i administrative forhold

• sikre at fagområderne i Intern Service altid er på forkant med det faglige og metodemæssige

ift. opgaverne

• udarbejde administrative oplæg - herunder forhandlingsoplæg og sikre kvaliteten i

forhandlingerne

• udarbejde strategiske oplæg

• formidle personalepolitiske temaer i skrift og tale.

LØGSTØR KOMMUNE

Vi søger en ny lederkollega

Løgstør Kommune har i 2003 gennemført en gennemgribende organisatorisk

forandring og mangler nu en afdelingsleder for Ældreafdelingen.

Der er tale om et spændende job i en visionær organisation, hvor du som én

af 9 afdelingsledere får muligheden for at præge Løgstør Kommunes fremtidige

udvikling.

Dit ansvarsområde bliver at fortsætte det fornemme arbejde med at sikre et

fagligt og kvalitetsmæssigt højt niveau i Ældreafdelingen. Det bliver ligeledes

din opgave at videreudvikle Ældreafdelingen til central styring og decentral

ledelse samt at udvikle afdelingen på baggrund af en velafbalanceret økonomi

og med fokus på fremtidssikring.

Vi skal bruge en afdelingsleder, der med fokus på helhedssyn og synliggørelse

af indsats og resultater er parat til at tage en række spændende udfordringer

op. Og som vælger jobbet på baggrund af et ønske om en udfordrende lederkarriere.

Sammen skal vi i afdelingsledergruppen og direktionen:

• Implementere den “forvaltningsløse” kommune

• Udvikle et arbejdsmiljø, hvor fællesfaglige løsninger er en grundsten

• Fastholde et højt serviceniveau i en stram budgetsituation

• Afprøve nye ledelsesstyringssystemer.

Personen:

Der lægges vægt på, at den nye afdelingsleder af Intern Service har en relevant uddannelse,

gerne akademisk. Har solid erfaring i at arbejde med afdelingens fagområder, og gerne

fra en politisk ledet organisation. Er tillidsvækkende og god til at samarbejde. Er faglig og

har overblik, men også blik for detaljen, har gode analytiske evner, ansvarsbevidst samt

stærk i skriftlig og mundtlig formulering og formidling. Er udadvendt og har overbevisende

personlige kompetencer. Der forventes indsigt i og kendskab til arbejdsområderne i Intern

Service.

Vi tilbyder:

• Samspil med et godt lederteam, hvor du bliver én af 9 afdelingsledere

• Et fagligt og personligt udviklende job i en travl organisation

• En stor organisation med mange samarbejdspartnere og mangfoldighed i opgaverne

• Gode kollegaer, medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

• Gode efteruddannelsesmuligheder.

Ansættelsesvilkår mv.:

Stillingen ønskes besat på overenskomstvilkår. Stillingen er omfattet af Ny Løn/Cheflønsaftalen,

og lønniveauet er ca. 390.000 kr. årligt ekskl. pension med mulighed for at forhandle

kvalifikationsløn.

Øvrige forhold:

Du kan få yderligere oplysninger om jobbet ved at kontakte Direktionen eller den

nuværende afdelingsleder, Dennis M. Kirkegaard på telefon 9966 6110.

Ansøgning mærket “Afdelingsleder Intern Service” sendes til: Direktionen, Løgstør

Rådhus, Torvegade 15, 9670 Løgstør, så vi har den senest onsdag den 22. september

2004 med morgenposten. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 27.

september 2004.

Kan du lide at være på - så er muligheden lige foran dig.

Job- og personprofil:

Til stillingen er udarbejdet en job- og personprofil.

Vi søger lige nøjagtig den person, der har den rigtige profil til at matche udfordringerne

i jobbet, og som er parat til at indgå i et meget tæt og forpligtende

samarbejde med os 8 i afdelingsledergruppen.

Du kan læse mere om os, om den nye organisationsmodel og om job- og personprofilen

på www.logstorkom.dk . Vicekommunaldirektør Dorthe Jende må

gerne kontaktes for endnu flere oplysninger.

Ansættelsesvilkår og ansøgning til jobbet:

Jobbet ønskes besat på overenskomstvilkår og er omfattet af Ny Løn/Cheflønsaftalen.

Lønniveauet er på ca. 470.000 kr. årligt ekskl. pension. Kvalifikationsløn

kan forhandles.

Din ansøgning sendes til: Løgstør Kommune, Direktionen, Torvegade 15, 9670

Løgstør, mærket “Leder af Ældreafdelingen”. Frist for indsendelse er

onsdag den 22. september 2004 med morgenposten.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 27. september 2004.

23


24

NYSTED KOMMUNE

Vil du være sagsbehandler i Job- og

Familieafdelingen, så har vi to muligheder

Et barselsvikariat på fuld tid med tiltrædelse snarest

Dine opgaver vil ligge inden for Lov om aktiv beskæftigelsespolitik

samt Aktivlovens område.

Arbejdsopgaverne omfatter primært hjælp til de personer, der har

problemer ud over ledighed, herunder:

• Rådgivning og vejledning

• Iværksættelse af afklaring/udredning

• Ansøgninger om revalidering, førtidspension og enkeltydelser.

Sagsbehandler til sygedagpengeteam på fuld tid pr. 1. oktober

2004

Vi satser på en tidlig indsats i forløbet, hvor den personlige samtale

med borgeren er det centrale element.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

• Opfølgning på sygedagpenge

•Varetagelse af sagsbehandling af nuværende og kommende fleksjobber

• Medvirke til planlægning og iværksættelse af arbejdsprøvning,

virksomhedsrevalidering samt arbejdsfastholdelse

• Forestå kontakt til private og offentlige arbejdsgivere samt øvrige

samarbejdspartnere.

Til begge stillinger forventer vi, at du:

• Har erfaring med arbejdsopgaverne

• Kan arbejde selvstændigt med tungere sagsbehandling

• Kan bevare overblikket i pressede situationer og har gode samarbejdsevner

• Har forståelse for vigtigheden af de administrative opgaver

• Er handlingsorienteret og struktureret

• Er fortrolig med IT på brugerniveau.

Vi har en rar arbejdsplads med god kollegial støtte og gode udviklingsmuligheder,

såvel fagligt som personligt.

Vil du vide mere, så ring til afdelingsleder Jette Petersen, på tlf.

5487 7440.

Ansøgning sendes til Nysted Kommune, Adelgade 61, 4880

Nysted, så vi har den senest 20. september kl. 8.00. Vi forventer

at holde samtaler i uge 40.

Nysted Kommune er en mindre, men dynamisk og udviklingsorienteret

kommune. Vi arbejder med visions- og værdibaseret ledelse. Vores

vision og værdier er:

Vi vil med borgerne i centrum være en virksomhed på forkant,

der udvikler sig og leverer produkter, alle kan være stolte af.

Synlighed - Initiativ - Glæde - Tillid - Helhed - Engagement -

Resultat.

Læs mere om kommunen på hjemmesiden: www.nysted.dk.

Nørre Alslev Kommune søger

Fusionsklar Økonomi- og

udviklingskonsulent

Nørre Alslev Kommune søger

SYGEPLEJERSKE

Er du fusionsklar:

Nørre Alslev kommune står overfor en fusion mellem

6 kommuner med ialt 65.000 indbyggere. Centralforvaltningen

forventer, at blive en meget vigtig medspiller

ved den kommende kommunesammenlægning og ønsker

derfor ressourcemæssigt af være gearet til denne fusion.

Til en nyoprettet stilling som økonomi- og udviklingskonsulent,

søger vi en resultatorienteret og engageret medarbejder.

Vi står overfor en række spændende udfordringer og ser

frem til, at du bliver en del af holdet. Du vil få gode muligheder

for at præge indholdet af dit job, der især kommer til at

handle om udvikling af økonomistyring i bred forstand, ledelsesinformation,

analyser og deltagelse i udviklingsprojekter

som går på tværs af organisationen.

Hvem er vi:

Kommunen er centralt beliggende ved motorvejen med ca. 1

times kørsel fra København og der er timedrift med tog til

Nørre Alslev. Læs mere om Nørre Alslev Kommune på

www.norrealslev.dk, hvor du også kan hente job- og personprofilen

for stillingen.

Vi forventer at du:

● På et højt fagligt niveau kan bidrage til den fortsatte udvikling

af kommunens økonomiske styringsmetoder og redskaber.

● Har enten en samfundsvidenskabelig uddannelse, eller har

erhvervet nødvendige kvalifikationer fra en tilsvarende stilling,

suppleret med diplomuddannelse fra Forvaltningshøjskolen.

● Aktivt deltager i at initiere forandringer både på strategiske

og driftsorienterede niveauer.

● Kan se dig selv som konsulent for afdelinger og institutioner

samtidig med, at du holder det overordnede mål for øje

● Har indgående kendskab til kommunaløkonomiske forhold

og sammenhænge samt økonomistyring

● Arbejder analytisk, og kan trække lange linjer og se de nye

veje og muligheder, men også om nødvendigt ”bore dig ned”

● Er sproglig præcis og kan formidle komplicerede problemstillinger

i enkelt sprog

● Har erfaring med projektledelse og finder det naturligt at

inddrage andre mennesker i dit arbejde

Løn og ansættelsesvilkår:

Lønnen forhandles i henhold til gældende overenskomst

mellem din faglige organisation og KL.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til Forvaltningschef Carsten Pedersen,

telefon 54464648.

Ansøgningsfrist

Mandag den 27. september 2004 klokken 08.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 8.og 19. oktober

2004. Ansøgning bilagt relevant dokumentation for uddannelse

og tidligere beskæftigelse fremsendes på mail til

f-s@norrealslev.dk eller til Fællessekretariatet.

Nørre Alslev Kommune · Kæpgårdsvej 2 · 4840 Nørre Alslev

Nørre Alslev Kommune

Kæpgårdsvej 2 · 4840 Nørre Alslev

Tlf: 5446 4646 · Fax 5446 4647 · www.norrealslev.dk

e-mail: kommunen@norrealslev.dk


Sekretær/

regnskabsmedarbejder

til vej- og parkafdelingen

Vej- og parkafdelingen søger snarest en frisk og dygtig

medarbejder til at varetage sekretær- og regnskabsfunktioner.

Afdelingen forestår anlægs- og projekteringsopgaver

på vej- og parkområdet samt overordnet planlægning

af driftsarbejder. Endvidere vej- og parkadministration,

sagsbehandling samt GIS-system. Vej- og parkafdelingen

har 13 medarbejdere fordelt på flere faggrupper.

Vej- og parkafdelingen er organisatorisk placeret i

teknik- og miljøforvaltningen der har til huse i egen

bygning i gangafstand fra Gladsaxe Rådhus.

Vi sidder i et åbent kontorlandskab som fremstår

lyst, venligt og hyggeligt.

Om stillingen

•Traditionelle sekretæropgaver, færdiggørelse af

sager til politisk behandling, fordeling af post,

kopiering mm.

•Telefonbetjening, herunder kontakt til borgere og

leverandører

• Opgaver i forbindelse med elektronisk sags- og

dokumenthåndteringssystem samt arkiv

• Ansvarlig for bogføring og betaling af regninger

• Ansvarlig for lokalt økonomistyringssystem

(regneark)

• Samarbejde om afdelingens budgetter

• Deltage i forefaldende sagsbehandling

• Indgå i tværfaglige arbejdsgrupper i teknik- og

miljøforvaltningen.

Om dig

• Administrativ erfaring og rutine

• Bevarer overblikket og humøret, når det går

stærkt eller skævt

• Er serviceminded med lyst til borgerkontakt

• Er ansvarsfuld og kan strukturere og organisere

eget arbejde

• Kan arbejde selvstændigt – men også samarbejde

•Ordenssans og evne til at afslutte opgaver

• Relevant uddannelse evt. suppleret med kommunom

(økonomi) eller tilsvarende.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information

om stillingen kan du kontakte vej- og parkchef Ivan

Christensen på tlf. 3957 5860.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og

principperne for Ny Løn.

Send din ansøgning med relevant dokumentation til

Gladsaxe Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen,

Vej- og parkafdelingen, Rosenkæret 39, 2860

Søborg. Vi skal have ansøgningen senest torsdag

den 23. september kl. 12.

Jobsamtaler forventes gennemført i uge 40-41.

Gladsaxe Kommune

- en levende arbejdsplads med mange muligheder

ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN

Socialrådgiver/

socialformidler

Arbejdsmarkedsafdelingen i Herning Kommune

søger en ny medarbejder til en fast stilling i rådgivergruppen.

Stillingen er på 37 timer ugentlig.

I rådgivergruppen arbejder fire medarbejdere hovedsageligt

med kontanthjælpsmodtagere over 18 år,

som af forskellige årsager ikke umiddelbart står til

rådighed for arbejdsmarkedet. Det er bl.a. misbrugere,

socialt utilpassede og fysisk eller psykisk syge.

Gruppen arbejder ikke med bevilling og udbetaling

af kontanthjælp.

Vi søger en person, der:

- er udadvendt og interesseret i at yde en god service

- er fleksibel og åben overfor nye udfordringer

- kan arbejde selvstændigt

- kan lide en travl og ofte uforudsigelig hverdag

- kan bidrage med et godt humør.

Vi kan tilbyde:

- et selvstændigt arbejdsområde med stor kompetence

- et godt arbejdsklima med gode kolleger og

opbakning fra ledelsen

- indflydelse på den socialfaglige udvikling

- en organisation i stadig udvikling.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

og principperne for »Ny Løn«.

Yderligere oplysninger:

Hvis stillingen har din interesse, kan du få nærmere

oplysninger hos socialrådgiver Lone Hesseldal,

tlf. 96 28 25 03 eller fagleder Anne Lægaard, tlf.

96 28 24 90.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere

beskæftigelse vedlagt kopier af eksamensbeviser

og eventuelle udtalelser sendes til:

HERNING KOMMUNE

Arbejdsmarkedsafdelingen

Rådhuset · Torvet · 7400 Herning

- eller via e-mail til: social@herning.dk

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest

mandag den 20. septenber 2004 kl. 8.00 og mærkes

»Sagsbehandler til rådgivergruppen«.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. og 28.

september 2004.

Kommunalbladet

er et af de foretrukne medier,

når HK’ere i amter og kommuner

søger nyt job.

LÆSERUNDERSØGELSE FORETAGET AF DICAR, FEBRUAR 2004

25


26

BØRNE- OG UNGE

RÅDGIVNINGEN

FAABORG

KOMMUNE

Børne- og Unge

Rådgivningen, Faaborg

Kommune søger en socialrådgiver

37/t pr. uge, med

tiltrædelse d. 01-10-04

eller snarest derefter.

Stillingsopslaget kan læses

på Faaborg Kommunes

hjemmeside

www.faaborg.dk eller

rekvireres ved henvendelse

på tlf. 63 61 12 90

e-mail

annoncer@kommunalbladet.dk

send stillingsannoncen til Kommunalbladet på e-mail

Høje-Taastrup Kommune

Virksomhedskonsulent

Virksomhedskonsulent med sagsbehandlerbaggrund søges til

Team sygedagpenge og Flexjob.

Hvor er det ledige job:

I gruppen af virksomhedskonsulenter i

Team Sygedagpenge og Flexjob, der er

en del af Familie- og Socialcentret.

Timetal og arbejdstider:

Arbejdstiden er 37 timer.

Mandag til onsdag fra kl. 8.00-15.00.

Torsdag fra kl. 8.00-18.30.

Fredag fra kl. 8.00 - kl. 14.00.

Vi har flextid.

Arbejdsopgaver og jobindhold:

Opgaverne på området er mangeartede,

og relaterer sig alle til det fokus der er

i Høje-Taastrup Kommune på den

virksomhedsrettede indsats, herunder

fastholdelse af arbejdspladstilknytning.

En væsentlig del af opgaverne er af

administrativ og sagsbehandlingsmæssig

karakter, og det er derfor vigtigt, at du

både har sagsbehandlererfaring samtidig

med erfaring fra den udadfarende funktion

overfor virksomheder.

• Råd og vejledning til borgere der er

truet af eller er udstødt fra arbejdsmarkedet,

telefonisk eller via samtaler,

samt råd og vejledning til virksomheder

om fastholdelse af medarbejdere

• Afholdelse af rundbordssamtaler, der

kan omhandle arbejdspladsindretning

(værktøj/arbejdsredskaber) – i samarbejde

med virksomheder, AF-handicapkonsulent

og BST, fagforening,

praktiserende læge, hospitaler m.fl.

•Oprettelse af og opfølgning på

virksomhedspraktikker og flexjob,

herunder blandt andet indhente lægeligt

samt udarbejdelse af vurderinger

af borgerens arbejdsevne

• Selvstændige indstillinger om førtidspension

som led i opfølgningen på

flexjob

•Udvikling af samarbejdsrelationer

med Arbejdsformidlingen, faglige

organisationer samt råd og vejledning

til samarbejdspartnere i øvrigt

• Deltagelse i andre udviklingsopgaver/

pilotprojekter – ad hoc.

Krav til ansøgerens faglige og

personlige kvalifikationer:

Du har:

• en uddannelsesbaggrund der matcher

opgaverne – socialformidler eller

socialrådgiver

• erfaring med sagsbehandling – gerne

fra en kommune

• erfaring fra lignende beskæftigelse

med opsøgende arbejde i forhold til

virksomheder og social forståelse

•godt kendskab til arbejdsmarkedet

samt erfaring fra arbejdet med lovgivningen

på det sociale område –

specielt sygedagpengeområdet

• erfaring med samarbejdet med faglige

organisationer m.fl.

• administrative evner og solidt kendskab

til IT, og du er velformuleret i

skrift og tale

•overblik og gode samarbejdsevner,

og du kan også arbejde selvstændigt

• en positiv indstilling til arbejdet –

også når der er travlt

•forståelse for hvad god service er.

Vores arbejdsplads tilbyder:

Du vil indgå i en gruppe på i alt 4 fagligt

kompetente kolleger, der alle arbejder

med virksomhedsopsøgende arbejde,

arbejdsfastholdelse mv.

Tætte samarbejdspartnere er kolleger i

sygedagpengeopfølgningen samt naturligvis

virksomheder, borgere, faglige

organisationer, læger m. fl.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende

overenskomst samt principper for

Ny løn.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingen og

arbejdspladsen fås hos teamchef Christa

Hauser på tlf. 4359 1624 eller hos faglig

konsulent Toni Nielsen på tlf. 4359 1737.

Ansøgningsfrist:

Din ansøgning skal være os i hænde

senest den 24. september kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt

den 29. september 2004.

Kandidater til samtale vil blive indkaldt

telefonisk umiddelbart forinden.

Ansøgningen sendes til:

Høje-Taastrup Kommune,

Familie- og Socialcentret

Team Sygedagpenge og Flexjob

Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Du kan også sende den via e-mail til

Familie-Socialcenter@htk.dk

Find dit nye job på

www.htk.dk


Arbejdsopgaver, der kræver nærvær og indlevelse løses

bedst af hele mennesker, der har overskud til andre.

I Helsingør Kommune har vi en stor kapacitet af engagerede

medarbejdere – og dem vil vi godt have flere af.

Funktionsleder

til Gruppen for Arbejdsfastholdelse i Social- og

Sundhedsforvaltningen.

Vi søger en funktionsleder med gennemslagskraft, mod

og dokumenteret ledelseserfaring. Til gengæld kan vi tilbyde

en spændende stilling i landets tiende største kommune.

Jobbet, funktionslederens ansvarsområder er at

■ sikre målrettet indsats for at nedbringe langvarige

sygedagpengeforløb

■ styre afdelingens vision, mål og virksomhedsplaner

■ sikre faglig udvikling af medarbejderne og støtte i

udviklingen af nye metoder

■ udvikle et tværfagligt samarbejde, internt og eksternt

Vi kan tilbyde

■ en stilling med masser af udfordringer

■ gode muligheder for faglig og personlig udvikling

■ hjemmeopkobling og fleksibel arbejdstid

Vi forventer, at du

■ har ledelsesmæssig erfaring og er en god teamleder

og coach

■ har socialfaglig indsigt, gerne med kendskab til sygedagpenge-

og revalideringsområdet

■ har et godt overblik selv i en hektisk hverdag

■ er robust og ikke lader dig slå ud af vanskeligheder

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen aflønnes efter overenskomst med KL og HK

kommunal. Grundløn 45, herudover ydes der et funktionstillæg

for ansvar for mere end 15 medarbejdere.

Yderligere tillæg vil kunne forhandles.

Funktionen

Gruppen for Arbejdsfastholdelse er en selvstændig funktion

i Jobhuset og består i øjeblikket af 15 medarbejdere

fordelt over socialformidlere/- rådgivere, faglig konsulent,

lægekonsulent og kontorassistenter. Herudover indgår

frontfunktionen som behandler førstegangs henvendelser

i Gruppen for Arbejdsfastholdelse. I frontfunktionen

er ansat 9 medarbejdere, og er pt. fysisk placeret på en

anden adresse.

Yderligere information

kontakt Carsten Jensen på cje42@helsingor.dk eller telefon

49 28 32 25, eller Ole Durafour 49 28 32 71 eller

odu42@helsingor.dk.

Ansøgningsfrist

den. 22. september 2004. Samtalerne med ansøgere

forventes afholdt i uge 40, 2004. Ansøgningen, der

mærkes ”SOC 36/04”, sendes til:

Jobhuset

Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

att.: Vivi Sønderup

Social- og Sundhedsforvaltningen

i Helsingør Kommune

www.helsingor.dk - Telefon 49 28 28 28

Vi samler på

hele mennesker

...fordi jobbet

er det halve liv

Roskilde Amt

Vil du være leder

af Personalesektionen i Roskilde Amts personaleafdeling

og tovholder på projekter i

forbindelse med strukturreformen?

Personalesektionen i Roskilde Amts Personaleafdeling.

Personalesektionen udgør sammen med lønsektionen

amtets Personaleafdelingen, der med 18 ansatte (ac’ere

og hk’ere) varetager udviklings- og driftsopgaver

inden for løn- og personaleområdet.

Leder af Personalesektionen

Du skal være daglig leder for Personalesektionen, som

varetager forhandlinger med personaleorganisationerne,

konsulentbistand for vores arbejdspladser i personalejuridiske

spørgmål samt personaleudviklingsopgaver.

Vores forventning er, at du er med i forreste

række, når det handler om at videreudvikle og kvalitetssikre

personalesektionens ydelser.

Projekter i forbindelse med strukturreformen

I forbindelse med den kommende strukturreform får

du samtidig en særlig udfordring med at håndtere de

organisatoriske forandringer og dertil knyttede personalespørgsmål.

Du skal være en central tovholder i

vores strukturreformproces og formulere oplæg til

direktionen om personale- og processpørgsmål.

Dine kvalifikationer

Vi søger derfor en person der:

• Har solid faglig viden om det personaleadministrative

og -udviklingsmæssige område via praktisk

arbejdserfaring og kan dokumentere konkrete resultater

i forhold hertil

• Kan motivere, coache og vejlede medarbejderne i

personalesektionen og medvirke til, at opgaveløsningen

sker effektivt og med høj kvalitet

• Kan arbejde i en netværkspræget organisation og

kender til projektledelse

• Er udadvendt og serviceminded

• Kan formulere sig klart - både skriftligt og mundtligt

• Er dynamisk og resultatorienteret

Såvel ansøgere med HK-baggrund som ansøgere med

akademisk samfundsvidenskabelig baggrund kan

komme i betragtning.

Du tilbydes

• Et job med udfordringer og mulighed for faglig og

personlig udvikling

• En travl og spændende arbejdsplads

• Et selvstændigt ansvars- og kompetenceområde

• Mulighed for at deltage i den spændende proces

hvor de nuværende amter transformeres til større

regioner.

Løn og ansættelsesvilkår

efter aftale med forhandlingsberettigede organisation.

Roskilde Amt ønsker ligelig kønsfordeling og opfordrer

derfor både mænd og kvinder til at søge.

Nærmere oplysninger

om stillingen kan fås hos vicedirektør Jens Zacho

Rasmussen (mail: cfjzr@ra.dk tlf. 46303402) eller

leder af Personaleafdelingens lønsektion Peter

Stig Jensen (mail: cfpsj@ra.dk tlf. 46303466). Stillingsbeskrivelse

kan ses på Roskilde Amts hjemmeside

www.ra.dk ...........

Ansøgninger skal være os i hænde senest den 21.

september 2004 kl 12.00.

Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 40.

Ansøgning

med oplysninger om tidligere beskæftigelse og kopi af

eksamensbevis sendes til

Roskilde Amt

Personaleafdelingen

Køgevej 80

4000 Roskilde

27


28

Arbejdsopgaver, der kræver nærvær og indlevelse løses bedst af hele mennesker, der har overskud til andre. I Helsingør

Kommune har vi en stor kapacitet af engagerede medarbejdere – og dem vil vi godt have flere af.

Socialformidler/socialrådgiver

Er du vores nye dynamiske medarbejder til arbejdsfastholdelse

og opfølgning på sygedagpenge.

Gruppen For Arbejdsfastholdelse har 1 fuldtidsstilling ledig til

besættelse pr. 1. oktober 2004.

Gruppen For Arbejdsfastholdelse er en selvstændig funktion

i Jobhuset og består i øjeblikket af 15 medarbejdere fordelt

over socialformidlere, -rådgivere, faglig konsulent, lægekonsulent

og assistenter.

Herudover indgår frontfunktionen, som behandler førstegangs

henvendelsen i Gruppen For Arbejdsfastholdelse. I

frontfunktionen er ansat 9 medarbejdere, og de har fysisk en

anden adresse.

Jobbet

Arbejdsopgaverne består i arbejdsfastholdelse, opfølgning af

sager om sygedagpenge, aktivitet i sygeperioden, revalidering,

flexjobberettigelse og indstilling til pension, samt skrivearbejdet

i sagerne.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads og et miljø med fokus

på faglig udvikling.

Vi samarbejder primært med Jobhusets øvrige funktioner og

private aktører.

Vi ønsker, at du

■ er uddannet socialformidler eller socialrådgiver

■ er fortrolig med Kommunedatas EDB-systemer

■ har kendskab til arbejdsevnemetoden og ressourceprofil

■ har flair for det administrative arbejde

■ kan bevare overblikket og humøret i pressede situationer

■ er åben og udadvendt og god til at samarbejde

■ har lyst til at få ekstern supervision

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen aflønnes efter indgået forhåndsaftale mellem

Helsingør Kommune og DS/HK. Det medfører, at for nyansatte

er startløn henholdsvis trin 30 for Socialrådgivere og trin

31 for Socialformidlere, og avancement med 1 trin efter et

års ansættelse og trin 33 efter to års ansættelse. Hvis du har

mindst 3 års relevant erfaring fra anden kommune er startløn

dog på trin 33.

Yderligere oplysninger

kan fås hos sagsbehandler Sanni Wedell telefon 49 28 29 72,

sagsbehandler Anja Lindholst, telefon 49 28 29 17, eller fungerende

funktionsleder Carsten Jensen, telefon 49 28 30 13.

Ansøgningsfrist

Den 23. september 2004. Samtaler afholdes i uge 40. Ansøgning

mærket ”SOC 34/04” og vedlagt relevant dokumentation

for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes til:

Jobhuset

Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

att.: Vivi Sønderup

Social- og Sundhedsforvaltningen i Helsingør Kommune

www.helsingor.dk - Telefon 49 28 28 28

Vi samler på hele

mennesker...fordi

jobbet er det halve liv

Medarbejdere søges

Arbejdsmarkedscenter Øresund har brug for friske

kræfter.

Helsingør Kommune og AF-Frederiksborg er gået sammen i

et nyt fælles arbejdsmarkedscenter i Helsingør hvor dørene

slås op 1. oktober.

Arbejdsmarkedscenter ”Øresund” har 40 medarbejdere hvoraf

15 kommer fra AF og 25 fra Helsingør Kommune.

Centeret er et forsøgsprojekt inden for rammerne af ”Flere i

arbejde” og støttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Helsingør Kommune søger et antal medarbejdere til at indgå

i driften og udviklingen af centerets opgaver. Vi har brug for

friske kræfter i både det fælles visitationsteam og i de to

fælles jobformidlingsteams.

Vi har brug for medarbejdere med forskellige profiler:

■ uddannede socialrådgivere eller socialformidlere, gerne

med erfaring fra arbejdsmarkedsområdet

■ virksomhedskonsulenter med kommunal, AF eller anden

baggrund

Vi ønsker, at du

■ har lyst og mod til at deltage i et udviklingsforløb,

hvor udfordringerne er store

■ Ikke er bange for at tage nye udfordringer op og kan

håndtere en omskiftelig hverdag

■ har kendskab til EDB på brugerniveau

■ er åben og udadvendt og god til at samarbejde

Vi tilbyder

■ chancen for at være med der hvor ”tingene sker” på

arbejdsmarkedsområdet

■ gode muligheder for at være med til at præge udviklingen

■ et intensivt kompetenceudviklingsforløb

■ flekstid

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingerne aflønnes efter principperne i Ny Løn. Der er tale

om fasteansættelse. Ansættelsesmyndigheden er Helsingør

Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen. Arbejdsstedet

er det tidligere Posthus, Jernbanevej 7, ved Helsingør Station.

Yderligere oplysninger

kan fås hos centerchef Susanne Vænggaard på telefon

49 28 28 28, funktionsleder Lisbeth Vilborg 49 28 21 21 eller

funktionsleder Margit Ottow 49 28 13 19.

Ansøgningsfrist

mandag den 20. september 2004 kl. 12.00. Vi forventer at

afholde samtaler den 23. og 24. september 2004. Ansøgning

mærket ”SOC 35/04”, vedlagt relevant dokumentation for

uddannelse og tidligere beskæftigelse, gerne med angivelse

af hvor du har læst stillingsopslaget, sendes til:

Helsingør Kommune

Social- og sundhedsforvaltningen

Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør

att.: Kaja Bredgaard


Er du “prikken”?

Ekspeditionen på Glostrup Bibliotek er nyindrettet, skranken er væk, vi har

fået selvbetjeningsautomater, mange rutiner er under forandring. Det vi fem i

afdelingen nu mangler er prikken over i’et, en ny kollega med mod på forandring

og udfordringer.

Vi søger pr. 1. november 2004 eller snarest derefter en uddannet biblioteksassistent

til en stilling på 30 timer (med flexordning) i Ekspeditionen.

De primære arbejdsopgaver for stillingen er:

• Publikumsbetjening, herunder telefonpasning, vejlede lånere i brug af

selvbetjeningsautomater

• Registrering af tidsskrifter

• Fjernlån

• Ordning af post

• 1 ugentlig aftenvagt

• Vagt hver 4. lørdag i sommerhalvåret samt hver 4. weekend i vinterhalvåret.

Vi lægger vægt på at:

• Du er god til at prioritere og se hvor arbejdsopgaverne ligger

• Du skal kunne arbejde systematisk

• Du er indstillet på, at hverdagen ofte kan forekomme hektisk

• Du har evnen til at arbejde utraditionelt.

Vi tilbyder:

• En udadvendt afdeling med humor og engagement

• Et bibliotek i udvikling

• En arbejdsplads tæt på offentlige transportmidler.

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om Ny

Løn.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til konstitueret

bibliotekschef Ingelise Geertz-Hansen 4323 6834 eller afdelingsleder

Henrik Tøttrup Johansen 4323 6860.

Ansøgningsfrist: 20. september 2004 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes

afholdt 23. september 2004.

Ansøgninger mærket "ansøgning 03-2004" sendes til:

Se også www.glostrupbib.dk.

Glostrup Bibliotek

Kildevældets Alle 5

2600 Glostrup

Farum Kommune

Job i Farum Kommune

Arbejdsplads i rivende

udvikling søger dygtig

sagsbehandler

I Beskæftigelses- og Integrationsafdelingen

søger vi en medarbejder til at

varetage sagsbehandling af dagpengesager

i samarbejde med et nyt team af

effektive og engagerede kolleger.

Stillingen indeholder ingen administrative

opgaver, så du har mulighed for at

koncentrere dig om den egentlige sagsbehandling.

Vi er en afdeling i rivende udvikling og

har brug for dig som aktivt medvirkende

i en udviklingsproces med stor fokus

på kvalitet for både borgere og medarbejdere.

For yderligere oplysninger kontakt

Lill-Jana Vandmose Larsen på tlf.:

7743 4134 eller lvl@farum.dk

Se hele stillingsopslaget på

www.farum.dk

Ansøgningsfrist

den 23. september 2004

www.farum.dk

29


30

SAGSBEHANDLER

Pension og Omsorg Christianshavn/Amager

Er du sagsbehandler og har du mod på

• spændende arbejdsopgaver, hvor kvalitet og

ansvar vægtes højt

• synlige forventninger i forhold til vores

struktur

• tværfagligt samarbejde

• løbende omstilling

• udviklingsarbejde i forhold til områdets

borgere, såsom informationsmøder m.v.

• at servicere områdets ældre borgere

• gode kolleger

• god personalepleje

• flextidsordning

• en centralt beliggende arbejdsplads.

Vi arbejder efter følgende værdier

• vi er her for borgerens skyld

• vi behandler hinanden og andre med

respekt

• vi tager selv et ansvar for vores arbejdsplads

• vi er effektive.

Hvis svaret er ja, må du være lige den person

vi søger.

I forbindelse med oprettelse af Servicecentre

i Københavns kommune har en af vores gode

kolleger søgt nye udfordringer der. I den forbindelse

søger Pension & Omsorg

Christianshavn/Amager en sagsbehandler på

37 timer ugentligt til vores pensionsafsnit fra

den 1. november 2004 eller snarest derefter.

Afsnittet består af 16 medarbejdere og 1

leder og vi giver områdets ældre borgere,

den bedste service vedrørende folkepension

og boligstøtte m.v.

Dit arbejdsområde består bl.a. af

• sagsbehandling af områdets borgerne indenfor

specielt folkepension og boligstøtte

www.kk.dk

• administrative opgaver i forbindelse med

sagsbehandling

• udadvendte arbejdsopgaver som borgermøder

m.m.

Er du stadig interesseret, håber vi du

har følgende kvalifikationer

• kommunalt uddannet sagsbehandler, socialformidler,

socialrådgiver eller evt. med baggrund

som juridisk bachelor eller med en

uddannelse indenfor finansområdet

• kendskab til lovgivning indenfor områderne

pension og boligstøtte vil være en fordel

• ovenstående er ikke et krav, da vi kan tilbyde

oplæring

• IT-kendskab.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere information kan du

ringe til Sagsbehandler Marianne Meyer på

35 30 56 12 eller afsnitsleder Vibeke

Sneistrup på 35 30 56 01.

Københavns Kommune betragter mangfoldighed

som et aktiv og opfordrer derfor alle,

uanset alder, køn, race religion eller etnisk tilhørsforhold

til at søge den ledige stilling.

Ny løn og ansættelsesvilkår

er efter gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 40

Ansøgning

med relevante bilag, skal være os i hænde

senest d. 23.9.2004 og sendes til:

Pension og Omsorg Christianshavn/Amager

Att.Vibeke Øskov

Amagerbrogade 150,2.

2300 København S.

Mærket: Sagsbehandler.

HK-afdelinger

Bornholm 56 95 06 08

Ctr. Sjælland 56 67 80 00

Esbjerg 75 45 32 00

Djursland 70 23 04 30

Frederikshavn-

Skagen-Sæby 98 42 41 66

Haderslev 73 32 60 00

Herning 97 21 06 00

Hjørring-

Brønderslev 98 92 98 00

Hobro-Mariager-

Hadsund 98 52 17 11

Holbæk 59 45 80 00

Holstebro 97 42 19 44

Horsens 75 62 12 77

Kalundborg 59 51 20 04

Kolding 75 52 03 88

Kronjylland 70 10 10 15

København 33 30 20 00

Lillebælt 63 41 21 00

Midtlolland 54 78 04 33

Nordsjælland 70 12 90 90

Nykøbing F.-

Stubbekøbing-

Nysted 54 84 50 00

Næstved 55 75 28 77

Odense 65 40 02 00

Roskilde 46 34 89 89

Silkeborg 70 23 04 30

Struer-Lemvig 96 84 34 34

Svendborg 63 21 39 00

Sydsjælland 55 37 20 09

Sønderborg 74 42 28 42

Thisted 96 17 81 81

Tønder-Padborg 73 32 60 80

Varde-Grindsted 76 95 04 00

Vejle 75 82 18 22

Vestlolland 54 92 01 60

Vestsjælland 56 67 80 00

Viborg-Skive-

Nykøbing 86 62 27 33

Aabenraa 73 32 35 35

Aalborg 96 30 43 04

Århus 89 31 11 00

Adresseændring

Ved varig adresseændring

eller hvis du ikke længere

ønsker Kommunalbladet tilsendt,

skal du henvende dig

til din lokale afdeling.


Amtssygehuset i Gentofte

PERSONALE-

AFDELINGEN

Lønkonsulent

Har du erfaring med og interesse

i koordinering af driftsog

udviklingsopgaver i lønsystemer,

så har vi et job med

store udfordringer.

Personaleafdelingen er inde i

en spændende reorganiseringsproces,

hvor de personale- og

lønadministrative opgaver

fremover skal løses i et tæt

samarbejde med personaleudviklingsfunktionen.

Der arbejdes i øjeblikket med

etablering af faglige teams,

hvor du vil få en rolle i at

sikre videnspredning om lønsystemet

samt de systemer der

indgår i løndriften (f.eks. vagtplanlægningssystem,budgetsystem

og feriesystem).

På Amtssygehuset anvendes

Silkeborg Løn.

Opgaverne:

• superbruger for personaleafdelingen,

primært lønsystemet

og office-pakken

• udarbejdelse af undervisningsmateriale

og vejledninger

• sikre udvikling af procedurer

og forretningsgange

• intern og ekstern undervisning

• systemadministrator vedr.

autorisationer til diverse

Silkeborg Data-systemer

• kontaktperson til Silkeborg

Løn

Information

om amtet:

www.kbhamt.dk

• repræsentant ved lønerfagrupper

• hjælp ved komplicerede lønsager.

Personen:

• erfaring med lønsystemer,

gerne med Silkeborg

Løn/KMD og Modul

Tjenestetid/vagtplan

• erfaring/kendskab til overenskomster

og aftaler, gerne

med kendskab til det

(amts)kommunaleområde,

herunder sygehusområdet

• erfaring med EDB på superbrugerniveau

• lyst og evne til at arbejde

med både drift og udvikling

• god til at kommunikere

både i skrift og tale.

Stillingen er en fuldtidsstilling

med tiltrædelse efter aftale.

Lønnen fastsættes efter principperne

i Ny Løn, og er afhængig

af dine kvalifikationer.

Du er meget velkommen til at

kontakte personaleadministrationschef

Henrik Filtenborg

på telefon 3977 3029 eller

personalechef Kirsten Bork

3977 3017.

Ansøgningsfrist 23. september

2004 kl. 12.00

Ansættelsessamtalerne afholdes

i uge 40.

Ansøgning sendes til:

Amtssygehuset i Gentofte

Personaleafdelingen

Niels Andersens Vej 65

2900 Hellerup

Vil du vide mere om

Ringsted Kommune, så klik ind

på www.ringsted.dk

Børne- og Kulturforvaltningen

Medarbejder til

Daginstitutionskontoret

Børne- og Kulturforvaltningen i Ringsted Kommune søger medarbejder

til institutionskontoret snarest eller senest 1. november

2004. Stillingen er på fuld tid og er omfattet af Ringsted

Kommunes flextidsordning.

Stillingen:

Indebærer blandt andet varetagelse af:

• Forældrebetaling

• Beregning af økonomiske fripladser

• Kontrol og stikprøver af tildelte økonomiske fripladser

• Betaling og opkrævning af kommunal andel fra andre kommuner

• Beregning af ”frit valg” over kommunegrænserne

• Kontering / bogføring

• Store og små ad hoc-opgaver til aflastning af kolleger

Kvalifikationer:

Vi ønsker en person med følgende kvalifikationer:

• Kontoruddannet

• Flair for tal

• Ordenssans

• Modenhed

• Positivt menneskesyn

• Engageret

• Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner

˘ Kendskab til MS Officepakke

Der foregår et tæt samarbejde på institutionskontoret, så det er

derfor vigtigt, at du har lyst og evne til at samarbejde og fungere i

et team.

Vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Har ovennævnte din interesse, er du velkommen til at kontakte

Institutionskontoret på tlf. 5762 6224 /25 /26 for yderligere oplysninger.

Det er også muligt at kontakte Leder af Borgerservice Per Prehn

tlf 5762 6080

Ansøgning med eksamensbevis, relevante bilag og oplysning om

tidligere beskæftigelse sendes til

Ringsted Kommune

Borgerservice

Nørretorv 19, 4100 Ringsted

Mærket: Ansøgning

Ansøgningen skal være os i hænde senest 23. september.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40.

Læs mere om kommunen på vores hjemmeside www.ringsted.dk

31


32

Virksomhedskonsulent

Jobhuset Saxbo søger barselsvikar for virksomhedskonsulent

overvejende til etablering af virksomhedspraktikker og løntilskudsansættelser.

Stillingen er tidsbegrænset.

Vikariatet indgår i et arbejdsmarkedscenter etableret på tværs

af kommuner og AF. Forventer erfaring fra lignende funktion.

Ansøgningsfrist 23. september med morgenposten.

Kontakt Niels Tolstrup tlf. 4452 6100 – eller læs

www.herlev.dk

Rådgivningen for børn og

voksne med handicap i

Frederiksborg Amt tilbyder

rådgivning og konsulentbistand

til personer

med handicap, deres familier

og til kommuner.

Rådgivningen giver et

socialfagligt, pædagogisk

og fysioterapeutisk tilbud.

Det fysioterapeutiske tilbud

gives i form af

behandling og rådgivning

til børn og unge samt

rådgivning til voksne i

amtets botilbud.

Rådgivningen består af en

tværfaglig personalegruppe

på 35 medarbejdere:

Socialrådgivere, pædagoger,

fysioterapeuter,

psykolog og administrative

medarbejdere.

Administrativ medarbejder

Rådgivningen

Rådgivningen for børn og voksne med handicap søger administrativ

medarbejder 35 timer ugentligt fra 1. november 2004.

Kan du lide

• at være i orkanens øje

• at agere blæksprutte

• at arbejde med mange forskellige opgaver.

Så har vi måske jobbet til dig !

Vi forventer

• du er kontoruddannet

• du er udadvendt og serviceminded

• du er diskret og kan bevare roen i en travl hverdag

• du har gode formuleringsevner og rutine i referentopgaver.

Arbejdsopgaverne er mange og alsidige.

Økonomimedarbejder til

Økonomi- og Analysecenteret

GENOPSLAG

Vi søger en medarbejder, der

skal være det ene ben i vores

team på det tekniske område,

samt være med til at løse centrale

økonomiopgaver.

Stillingen er en fuldtidsstilling

som er ledig til besættelse

1. september eller snarest

derefter.

Hovedarbejdsopgaver:

•Økonomistyring på det

teknikske område

•Vedligeholdelse og drift af

vores økonomisystemer, pt.

KMD-ØS, Navision og Webbetaling

(kontoplan, økonomirapportbestilling,bevillingsstyring

med mere)

• Central styring af kommunens

bevillinger på anlægsområdet

Læs mere om stillingen

på vores hjemmeside:

www.vaerloese.dk

mrk.: 04-182-6

Værløse Kommune

Økonomi- og

Analysecentret

Stiager 2

3500 Værløse

Hvis du er interesseret så læs videre på www.frederiksborgamt.dk

Løn og ansættelsesvilkår: Lønnen fastsættes efter gældende

overenskomst mellem HK og Frederiksborg Amt samt principperne

for Ny Løn.

Nærmere oplysninger. Job- og personprofil kan rekvireres

på Rådgivningen på tlf. nr. 4822 2131.

Se også hjemmesiden www.handicapraadgivning.dk

Ansøgningsfrist er søndag den 12. september 2004.

Ansøgning bilagt dokumentation sendes til Rådgivningen

for børn og voksne med handicap, Skansevej 2D, 3400

Hillerød. Mærk kuverten ”Ansøgning”

Ansættelsessamtaler finder sted fredag den 24. september 2004.

Rådgivningen for børn

og voksne med handicap

VÆRLØSE

KOMMUNE


Voksenafdelingen er inde i en spændende og positiv udvikling,

hvor vi går helt nye veje.

Vi er et selvstyrende team med fuld beslutningskompetence

og med faglig ledelses- og udviklingsmæssigt ansvar for vores

område.

Vi har brug for en dynamisk kollega med et godt overblik, faglig

ballast og masser af humør.

Ud over teamopgaverne vil dit område være:

• Alle typer opgaver inden for opfølgning af sygedagpenge

eller kontanthjælp/beskæftigelse.

• Revalidering, fleksjob og ansøgning om førtidspension.

Vi kan tilbyde:

• En travl hverdag med gode kolleger, der bevarer humøret

trods mange bolde i luften.

• Et uformelt arbejdsmiljø, hvor det sociale samvær spiller en

stor rolle.

• Gode muligheder for at udvikle både dig selv og stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Lønnen fastsættes efter aftale med organisationen efter principperne

om Ny Løn. Arbejdstid på 37 timer pr. uge med flekstid.

Ansættelse pr. 1. oktober 2004 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Åse

Jensen, tlf. 5827 0363, eller Gitte Andersen, tlf. 5827 0346.

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation for uddannelse og

eventuel tidligere beskæftigelse skal være os i hænde senest

torsdag den 23. september 2004, kl. 12.00. Der vil være

ansættelsessamtaler i uge 40.

Dianalund Kommune – Løn- og personalekontoret – Sømosevej 44 – 4293 Dianalund

Roskilde Amt

RABS Køge

Social- og sundhedsforvaltningen søger

sagsbehandler

til selvstyrende team - enten indenfor

kontanthjælp eller sygedagpengeområdet

Ansøgningen sendes til nedenstående adresse.

Socialrådgiver/Socialformidler

til brugerkontakten for

stofmisbrugere

RABS Køge

Yderligere oplysninger på tlf. 56 66 11 22.

Ansøgningsfrist den 20. september 2004.

Se stillingen på www.ra.dk

Socialformidler/Socialrådgiver

Vi har brug for dig til opfølgning på sygedagpenge 37 timer ugentligt fra 1. november

2004.

Arbejdsmarkedsteamets dagpengegruppe har til opgave at motivere sygdomsramte

borgere og understøtte deres fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vi tager udgangspunkt i respekt og ligeværdighed i vores møde med borgeren.

Afdelingen har en uhøjtidelig omgangsform, hvor der er kort vej fra tanke til handling

og højt til loftet.

Vi kan tilbyde:

• et afvekslende og udadvendt job

• selvstændigt arbejde med høj grad af kompetence og ansvar

• faglig sparring

• gode kollegaer, der ligesom du er engageret i at arbejde med målgruppen

• gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Vi forventer, at du:

• er uddannet socialformidler/socialrådgiver

• har lyst til at arbejde med området

• kan arbejde selvstændigt og i et team.

Idet vores daglige arbejde primært består af:

• iværksættelse af afklarende forløb, revalidering, fleksjob og førtidspension

• personlige og telefoniske opfølgningssamtaler

• samarbejde med arbejdspladser, faglige organisationer m.v.

• udarbejdelse af handleplaner og ressourceprofiler.

Løn og ansættelsesvilkår:

Efter gældende overenskomst og principper for Ny Løn.

Nærmere oplysning:

Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lasse Bjerregaard 4677 7331 eller Helle

Kelp 4677 7343.

Ansøgningsfrist:

Mandag den 20. september 2004, med forventet afholdelse af ansættelsessamtaler i

uge 40.

Ansøgningen sendes til:

GUNDSØ KOMMUNE

Gundsø Kommune

Arbejdsmarkedsafdelingen

Sognevej 50

Postboks 1055, Gundsømagle

4000 Roskilde

Gundsø Kommune er beliggende ved Roskilde fjord blot 11 km nord for Roskilde.

SAKSKØBING KOMMUNE

Sagsbehandler

til arbejdsmarkedsafdeling

Sakskøbing Kommune søger sagsbehandler primært til kontanthjælp og revalidering.

Tiltrædelse 1. november 2004. Ansøgningsfrist 20. september 2004.

Du kan læse stillingsopslaget på www.sakskoebing.dk eller få det tilsendt ved henvendelse

på tlf. 5473 0270. Ansøgningsfrist 20. september 2004.

33


34

Børne- og Kulturafdelingen

Administrativ medarbejder/

sagsbehandler

søges til varetagelse af skole-, kultur-, fritids- og

folkeoplysningsområdet.

Vi søger en engageret, humørfyldt og dynamisk medarbejder,

som matcher flest mulige af nedenstående ønsker/arbejdsopgaver:

• kommunalt uddannet

• erfaring fra offentlige systemer ( kommune / amt )

• udarbejdelse af sagsfremstillinger til politikere

• flair for økonomi, budgetopfølgning, refusioner

• kendskab til folkeskoleområdet

• kendskab til folkeoplysningsområdet

• systemkendskab: DokAjour, KMD-Elev, Office 2000

• ansvarsbevidst og selvstændig

• serviceminded

• bruger- og borgerorienteret

• fleksibel i forhold til arbejdstidsplanlægning (aftenmøder kan

forekomme)

• kan have mange bolde i luften uden at tabe hverken hoved,

hjerte eller bolde……..

Hvis du er den medarbejder, vi søger, og vi også ser ud til at

kunne matche dig og dine arbejdsmæssige ønsker, så vil du blive

en del af en dynamisk og udviklingsorienteret afdeling. Vi har til

tider meget travlt, men bestræber os på at holde fast i både

humoren og kvaliteten i arbejdet.

Vi hjælper hinanden, når det brænder på, - har respekt for hinandens

faglighed og har en række andre værdier og leveregler,

som vi forsøger at gøre til andet og mere end blot pæne ord på

glittet papir.

Løn i henhold til overenskomst med HK. Ny Løn.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fuldmægtig Hanne

Leutholtz, tlf. 4827 2062, overassistent Bente Christiansen tlf.

4827 2063 eller børne- og kulturchef Søren Staack, tlf. 4827 2060.

Ansøgningsfrist mandag d. 20. september 2004.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 24. september 2004.

Tiltrædelse: snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Skævinge Rådhus, Harløsevej 20. 3320

Skævinge. Mrk. Ansøgning.

Skævinge Kommune har vedtaget en rygepolitik, der begrænser

adgangen til at ryge på kommunens arbejdspladser.

GLOSTRUP KOMMUNE

To Socialrådgivere/

Socialformidlere

37 timer ugentligt, et barselsvikariat

og en fast stilling

Da en af vores gode mandlige kolleger har valgt at holde

barselsorlov, søger vi en vikar i perioden 1. november 2004 –

17. april 2005, 37 timer ugentligt.

Den faste stilling, samt vikariatet er i en af vores arbejdsmarkedsgrupper,

som varetager følgende opgaver:

• Råd- og vejledning iht. Lov om aktiv socialpolitik,

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om social service,

Lov om social pension samt Retssikkerhedsloven.

• Beregning og udbetaling af kontanthjælp, enkeltydelser

m.m.

• Udarbejde jobplaner, iværksætte aktivering, revalidering.

• Vurdere og indstilling til fleksjob og førtidspension.

Arbejdsmarkedsafdelingen består af 2 arbejdsmarkedsgrupper,

samt dagpengegruppe, integrationsgruppe og jobkonsulentgruppe,

hertil er knyttet praktisk støtteperson, aktiveringsprojekter

og lægekonsulent.

Det daglige arbejde foregår i et tæt samarbejde på tværs af

grupperne og med relevante samarbejdspartnere.

Vi tilbyder et godt arbejdsklima med gode kolleger og faglig

udvikling, supervision, faglig sparring, flekstid og centralt

beliggenhed, 5 min. fra S-tog.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos faglig leder Jan

Viffert tlf. 4323 6404, eller afdelingsleder Helle Madsen,

tlf. 4323 6415.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem

HK og DS med udgangspunkt i grundløn 28, herudover

forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og

tidligere beskæftigelse skal sendes til:

Glostrup Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsafdelingen,

Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, Att. Afdelingsleder

Helle Madsen, inden den 17. september 2004.

Oplysninger om Glostrup Kommune kan findes på kommunens

hjemmeside, www.glostrup.dk

deadline

blad udkommer deadline

16 23. september 2004 15. september 2004

17 29. september 2004 7. oktober 2004

18 28. oktober 2004 20. oktober 2004


Assistent

til det nye hovedbiblioteks udlånsekspedition søges!

Hovedbiblioteket i Albertslund gennemgår for tiden en totalrenovering. 3.

september genåbner biblioteket, og på det oprindelige fundament rejser

sig et nyt, smukt og funktionelt folkebibliotek – klædt på til fremtidens

behov.

Udlånsekspeditionen har brug for 1 ny biblioteksassistent/assistent 30

timer pr. uge.

Om stillingen

Udlånsekspeditionen er bibliotekets hovedbanegård – præget af ankomster

og afgange, myldretider, uforudsigelighed og rutiner, udfordringer

og trivialiteter.

Midt i denne cocktail af storm og stille bliver du en del af det personale,

der er i direkte kontakt med – og betjener bibliotekets brugere på mange

niveauer. Arbejdsopgaverne vil primært være koncentreret omkring

udlånsskranken og bibliotekets nye informationsø. På længere sigt kan

der blive tale om opgaver af mere administrativ karakter.

På Albertslund Bibliotek ”løfter vi i samlet flok”, når opgaverne er

til det, og du må derfor være indstillet på at arbejde på tværs af afdelings-

og faggrænser, når det er påkrævet

Vi tilbyder

• En arbejdsplads i stadig udvikling

• En arbejdsplads i kontakt med mange mennesker

• En travl arbejdsdag i et afslappet klima

• Alsidige, udfordrende, selvstændige og kreative arbejdsopgaver

•Mulighed for at deltage i opgaver på tværs af hele

biblioteksvæsenet

• Mulighed for indflydelse på indretning og udformning af

arbejdspladsen

Vi forventer, at

• du kan arbejde selvstændigt, men også sammen med andre

• du er udadvendt, fleksibel og serviceminded

• dit humør og fremtoning matcher forventningerne til en

serviceinstitution

• du kan bevare overblikket i travle og stressede situationer

• du har en god fysik

• du har interesse og flair for edb

• du er kontoruddannet – gerne DK 1 eller Kommunom

• har du erfaring fra biblioteksarbejde vil det være en fordel

Er der noget du ønsker at høre mere om, er du velkommen til at kontakte

Marianne Gustafsson, telefon 43 68 70 00 eller Villy Haslund, telefon

43 68 70 32.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du må påregne at skulle arbejde 1-2 aftener om ugen, hver anden/tredje

lørdag samt nogle søndage i vinterhalvåret. Du aflønnes efter gældende

overenskomst og principperne i Ny Løn.

Ansøgningsfrist

Senest fredag den 24. september 2004. Vi regner med at gennemføre

ansættelsessamtaler i uge 40-41. Ansøgning og relevante bilag sendes til:

Albertslund Bibliotek

Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund.

Om Albertslund Bibliotek

Biblioteksvæsenet består af et hovedbibliotek og tre filialer med i alt

ca. 60 ansatte. Der er ansat 12 personer i Udlånsekspeditionen.

Bibliotekets årlige driftsbudget er godt 22 mio. kr., det samlede

udlån er ca. 550.000 enheder, og 350.000 mennesker

besøger hvert år biblioteket. Biblioteket samarbejder med

skoler og institutioner samt gymnasium og fængsler i

kommunen.

Albertslund

Kommune

Økonomisk konsulent / controller

Økonomi & Planlægning søger en dygtig og gerne erfaren medarbejder

til vores centrale Budget og Regnskabsafsnit.

Afsnittet koordinerer og styrer kommunens budgetlægning, budgetopfølgning

og regnskabsaflæggelse. Desuden udfører vi mange spændende

stabs- og udviklingsopgaver inkl. tværgående projekter, analyser,

prognoser mv.

Vi ønsker en person med kendskab til kommunal økonomi, som kan

arbejde selvstændigt og struktureret, har gode samarbejdsevner og

lægger vægt på kvalitet.

Udgangspunktet for aflønning er grundtrin 33 med mulighed for tillæg

efter dine kvalifikationer.

Hør mere: afdelingschef Jørgen Klixbüll tlf. 4477 2201 eller afsnitsleder

Robert Jensen tlf. 4477 2202.

Ansøgningsfrist: 22. september 2004

Jobnummer: 04-393

Læs hele jobopslaget og send din ansøgning online på

www.ballerup.dk/job

Ballerup Kommune ønsker at fremme ligestillingen. Derfor opfordres alle kvalificerede

til at søge jobbet uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold.

Kommunalbladet

Lars Friis Holm, redaktør (ansv.)

lfh@kommunalbladet.dk

Mette Mørk, journalist

mem@kommunalbladet.dk

Mogens Jepsen, journalist

mkj@kommunalbladet.dk

Joan Rask Maack, journalistpraktikant

jrm@kommunalbladet.dk

Ann-Beth Bach, adm./annoncer

abb@kommunalbladet.dk

Tina Halvorsen, adm./annoncer

tih@kommunalbladet.dk

Pernille Siegumfeldt,

informationsmedarbejder

44psi@hk.dk

Henrik Harsbo, webredaktør

44hho@hk.dk

Udgiver: HK/Kommunal

Kommunalbladet

Park Allé 9

8000 Århus C

Telefon: 86 76 13 22

Fax: 86 76 13 10

ISDN: 87 30 00 43

Kontrolleret oplag: 69.410

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

Stillingsannoncer:

annoncer@kommunalbladet.dk

Tekstsideannoncer:

DG media as, tlf. 70 27 11 55

Layout/Produktion: Datagraf Auning AS

Tryk: DataGraf A/S

Forside: Claus Sjödin

Læsertal if. Index Danmark/Gallup:

136.000

Ved varig adresseændring kontakt din lokale HK-afdeling.

Find telefonnummeret på side 30 eller på www.hk.dk

35


KOMMUNALBLADET

PARK ALLÉ 9

8000 ÅRHUS C.

SORTERET MAGASINPOST

"Hvilket herligt problem:

Nu sparer vi 2.500 kr.

om året på vores forsikringer – og hvad skal vi bruge pengene

på? Vi kommer til at spare endnu mere, når vi flytter ind i vores

nye hus. Faktisk så meget, at vi kan komme til New York på en

billig dag..."

Hvor meget sparer du?

Ring til os på 77 32 55 00 og få at vide, hvor meget

du og din familie kan spare på forsikringerne.

Du kan også besøge os på www.sparetesten.dk

Velkommen!

KommuneForsikring A/S er et velkonsolideret, selvstændigt forsikringsselskab med 155 dygtige medarbejdere. Ud over at tilbyde

samlede løsninger for kommuner og amters forsikrings- og sikringsbehov, vil vi også være det foretrukne forsikringsselskab for alle

familier med tilknytning til den kommunale sektor. Det opnår vi gennem sikring af den vitalitet og livsappetit, der florerer i livet mellem

mennesker. Det gælder i det store samfund - og i det lille samfund for den enkelte familie. Derfor arbejder vi tæt sammen med

kunderne og hinanden. Som mennesker, der hjælper andre mennesker med at sikre værdierne i livet.

ID.NR.: 41009

Esben Husted Kjær

Miljøtekniker fra Randers

Kunde siden den 15. januar, 2002

More magazines by this user
Similar magazines