Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

tekst: Mogens Jepsen • foto: Morten Nilsson

Borgernes klager kan bruges

konstruktivt

I Stenløse Kommune får borgerrådgiver

Malene Blangshøj omkring 20-30 klager

fra borgere om året. De fører ikke til

løftede pegefingre, men bruges til at

skabe læring i afdelingerne.

Stenløse Kommune har mange års erfaring

i at have en borgerrådgiver og ved

derfor en masse om, hvem der klager,

hvad de klager over, og hvordan man

internt i kommunen kan bruge klagerne

konstruktivt.

Borgerrådgivningen

har fungeret i seks år,

og i de tre seneste har

Malene Blangshøj haft

titel af borgerrådgiver.

Det er dog kun en

tredjedel af hendes

arbejdstid, der går

med at være borgerrådgiver.

Resten af

tiden er hun specialrådgiver

i kommunen

med opgaver inden for personaleforhold

og økonomi. Det sker med baggrund i en

uddannelse som cand.scient.adm. på

RUC.

Allerede som studerende blev hun

ansat i Stenløse Kommune som med-

hjælper og fik stillingen som borgerrådgiver,

da den blev ledig i 2001.

Stort udsving i antal klager

Københavns Kommune fremhæves ofte

som den første kommune i landet, der

har en uafhængig borgerrådgiver - en

ombudsmand for borgerne. Men at

Malene Blangshøj er en del af forvaltningen,

har hun kun én gang i de tre år

fået en negativ bemærkning for - nemlig

fra en borger, der ikke fik medhold.

Og som efterfølgende sagde: »Nå, men

det er vel også kommunen, der betaler

din løn«.

– Faktisk har det sine fordele, at jeg

er en del af rådhuset. For mig handler

borgerrådgivningen meget om dialog

More magazines by this user
Similar magazines