Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

HÆLENE I FOR HYSTERISK TEMPO!

Kommunalreformen sender flertallet af 650.000 medarbejdere og

deres opgaver et nyt sted hen. Ikke ligefrem sammenligneligt med at

bugsere maskinerne på en bolsjefabrik over i nye lokaler, vel?

Ikke desto mindre får man den fornemmelse, at den sammenligning

tit opstår i hovederne på politikere og centrale embedsmænd.

I hvert fald er det kun folk fjernt fra den amtslige og kommunale

virkelighed, der i oplægget til en finanslov kan finde på at foreslå,

at hele den kommunale fogedopgave skal overgå til staten allerede

med dette års udgang.

Det handler jo ikke bare om de 1.400 medarbejdere, der sidder

med inddrivelse og opkrævning. Nej, for at rykke de få, skal hele

det samlede katalog af personalepolitiske og juridiske spørgsmål

være besvaret. Spørgsmålene om, hvordan vi sikrer det faglige løft,

trygheden for alle, ligeværdigheden blandt medarbejderne på de

nye arbejdspladser osv. Helt ned til detaljespørgsmål om tjenestemændenes

særlige vilkår, om tillæg, om kørselsafstande osv.

En bolsjefabrik er det ikke. Det er da også ene og alene af hensyn

til medarbejderne, at statens overtagelse skal ske så hurtigt, siger

den ny skatteminister. Sludder! Eneste argument er, at man kan

»effektivisere« sig til en besparelse på 125 mio. kr. allerede i 2005

- det er 400 stillinger.

Der findes ikke ét godt fagligt eller sagligt argument for, at tempoet

på inkassoområdet skal skrues så hysterisk i vejret, og at sammenlægningen

her ikke kan foregå i trit med resten af reformen.

Medarbejderen følger opgaven. Sådan har indenrigsministerens

mantra lydt, siden tanken om en kommunalreform blev lanceret.

Det mantra har været en vægtig årsag til, at HK/Kommunal så begejstret

har hyldet ideen over for HK’erne i det ganske land.

Jeg må advare stærkt imod, at reformprocessen skydes i gang

med at luske nedlæggelsen af en række job igennem. Det vil ikke

være ønskeligt for nogen, at personaleorganisationerne sætter hælene

i på et tidspunkt, hvor god samarbejdsånd er mere nødvendig

end nogensinde.

Kim Simonsen,

formand for HK/Kommunal

Indhold

Kommuner vælger it uden fremtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Skanderborgs chef har været med til tre kommunesammenlægninger . . . . . . 6

Teamet, der er klar til at hjælpe hk’erne gennem reformen . . . . . . . . . . . . . . 9

Borgernes klager skal bruges til læring i afdelingerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Luften på kontorerne kan være farlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

De unges vilde ideer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Vrede over besparelser på inkasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Kort & Kommunalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Stillingsannoncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Stor spredn

af førtidspe

Billunds tilkendelser af førtidspen-

sioner boomede sidste år, mens

Samsø er gået i den anden retning.

På landsplan er der i det hele taget

fortsat stor spredning i antallet af

nye tilkendelser.

tekst: Mette Mørk • foto: Scanpix/Lars Bahl

De lollandske kommuner ligger stadig

højt på listen over, hvor mange

førtidspensioner der bliver tilkendt. Men

sidste år steg antallet af tilkendelser

allermest i en anden ende af landet.

Nemlig i den lille jyske kommune

Billund, hvor antallet af tilkendelser fra

2002 til 2003 steg med 583 procent.

Og det er ikke, fordi kommunen har

lukket op for en gavebod med pensioner,

siger socialchef Margit Junker.

– Vi havde en stor pukkel af sager

om førtidspension, som vi ikke havde

fået taget fat på, fordi vi manglede

medarbejdere til at tage sig af området.

Men sidste år fik vi ansat en ekstra

medarbejder, der gik sagerne igennem.

Og så viste det sig, at der hang nogle

mennesker rundt i systemet - f.eks. på

sygedagpenge - som var berettiget til en

pension, siger socialchefen.

Puklen betød, at kommunen tilkendte

3,88 pensioner pr. 1.000 indbyggere

sidste år mod 0,57 året før.

– Efterslæbet kommer også til at

præge statistikken for i år, men fra

næste år skulle vi gerne være nede på

vores normale antal tilkendelser, siger

Margit Junker.

Særlig indsats

Hun peger på, at oprydningen i

pensionerne hænger sammen med, at

der er blevet sat ind på

sygedagpengeområdet.

– Vi har fået stabiliseret området, så

vi fra at have omkring 25 sager over 52

More magazines by this user
Similar magazines