Prøve i Dansk 1 - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Prøve i Dansk 1 - Ny i Danmark

Produktionsnr. 04

Prøve i Dansk 1

Maj-juni 2009

Skriftlig del

Censorhæfte

Indhold:

1. Prøvens niveau og bedømmelsen

2. Læseforståelse

Vejledende rettenøgler

3. Skriftlig fremstilling

Vejledende rettenøgle

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsesskema


1. Prøvens niveau og bedømmelsen

Prøven i læseforståelse og skriftlig fremstilling ved Prøve i Dansk 1 efterprøver

dansksproglige færdigheder på et niveau, der relaterer til Waystage (A2), jf.

kompetenceskalaen, Common European Framework of Reference (CEFR).

Besvarelserne i læseforståelse bedømmes ved hjælp af de vejledende rettenøgler

i dette hæfte.

Generelt er kravet ved opgaver, der skal besvares med kort-svar, at besvarelsen skal

være fyldestgørende og dækkende, og at der ikke må være medtaget noget, som

ikke hører med til svaret. I rettenøglerne angives der mindst ét korrekt svar, men

der kan være andre svar, som er korrekte. Det afgøres af censor.

Der gives point for de enkelte svar. Pointene gives som hele point og må ikke overskride

det maksimale antal point for den enkelte opgave.

Besvarelserne i skriftlig fremstilling bedømmes på grundlag af den vejledende rettenøgle

(delprøve 1) og de anførte bedømmelseskriterier (delprøve 2 og delprøve 3)

sidst i dette hæfte.

Karakteren for den skriftlige del fastsættes på grundlag af det samlede antal point

for læseforståelse og skriftlig fremstilling. Dette pointtal omsættes ved hjælp af en

omregningstabel til en karakter.

Umiddelbart efter prøveafholdelsen modtager de beskikkede censorer resultatet af

forcensuren sammen med en omregningstabel fra point til karakterer for prøvens

skriftlige del. Af forcensuren fremgår det, om der skal tages særlige hensyn ved

bedømmelsen.

3


2. Læseforståelse

Vejledende rettenøgler

Delprøve 1

Opgave 1

Svar Point

1. drikker 1

2. giver 1

3. sukker 1

4. lande 1

5. fordi 1

6. godt 1

Der gives 1 eller 0 point.

I alt 6 point

Opgave 2

Svar Point

7. Simon og Kvik kører i bil til stranden. 1

8. Simon løb hurtigt hjem. 1

9. Simon gik ud i køkkenet og drak et glas mælk. 1

10. Kvik døde i det kolde vand. 1

11. Avisen ville ikke skrive om Simon og Kvik. 1

Der gives 1 eller 0 point.

I alt 5 point

4


Opgave 3

Svar Point

12. D 1

13. E 1

14. B 1

15. C 1

16. G 1

Der gives 1 eller 0 point.

I alt 5 point

I alt for delprøve 1: 16 point

5


Delprøve 2

Opgave 4

Svar Point

17. D 1

18. E 1

19. C 1

20. H 1

21. F 1

22. G 1

Der gives 1 eller 0 point.

I alt 6 point

Opgave 5

Svar Point

23. (Kl.) 16.00 1

24. Frugt 1

25. Torsdag 1

26. (Kl.) 17.55 1

27. 25 minutter 1

28. 20 (kr.) 1

Der gives 1 eller 0 point.

I alt 6 point

I alt for delprøve 2: 12 point

(Samlet maksimum for læseforståelse: 28 point)

6


3. Skriftlig fremstilling

Vejledende rettenøgle

Delprøve 1

Svar Point

3200 1

Helsinge 1

Kryds ved: Mobil 1

1-tal ved: Pensionister (Antal billetter) 1

Kryds ved: Lørdag 15.8. (Dato) 1

Kryds ved: Kategori A 1

Der gives 1 eller 0 point.

I alt 6 point

Bemærk: en skråstreg (/) betyder “eller”, og ord eller udtryk i parentes betyder,

at det kan indgå i svaret.

7


PD1

Bedømmelseskriterier

Delprøve 2

Der gives point ud fra en helhedsvurdering af den skriftsproglige færdighed.

Ved vurderingen lægges der i denne delprøve især vægt på, om teksten er udformet

i overensstemmelse med den givne genre, og om det anvendte ordforråd er præcist.

Over middel = 10 point

Middel = 8 point

Under middel = 6 point

Utilstrækkelig = 4 point .

Delprøve 3

Der gives point ud fra en helhedsvurdering af den skriftsproglige færdighed.

Ved vurderingen lægges der i denne delprøve især vægt på det fortællende og

beskrivende sprog, herunder ordforrådets bredde og præcision.

Over middel = 12 point

Middel = 10 point

Under middel = 8 point

Utilstrækkelig = 6 point .

(Samlet for skriftlig fremstilling: 28 point)

8


Bedømmelsesskema

Samlet bedømmelse for skriftlig del

Karakteren for prøvens skriftlige del fastsættes på grundlag af det samlede antal

point for læseforståelse og skriftlig fremstilling.

Navn:

CPR-nummer:

Samlet pointtal for skriftlig del: (maksimum 56 point).

Karakter:

9

PD1

More magazines by this user
Similar magazines