Prøve i Dansk 1 - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Prøve i Dansk 1 - Ny i Danmark

Bedømmelsesskema

Samlet bedømmelse for skriftlig del

Karakteren for prøvens skriftlige del fastsættes på grundlag af det samlede antal

point for læseforståelse og skriftlig fremstilling.

Navn:

CPR-nummer:

Samlet pointtal for skriftlig del: (maksimum 56 point).

Karakter:

9

PD1