Opslag - Handicapforskning - Social

sm.dk

Opslag - Handicapforskning - Social

4

TRE PH.D.-ANSØGNINGER OM HANDICAP

Med dette opslag udbydes 5,4 mio. kr. til tre ph.d.’er i handicapforskning. Midlerne

er afsat med Satspuljen 2011, og formålet er at styrke den generelle handicapforskning

i Danmark.

Forskningsinitiativet er led i en længerevarende strategi, som skal fremme, at

forskningsverdenen i højere grad sætter fokus på handicapproblematikker, og at

handicapaspektet i større omfang inddrages i relevant forskning på forskellige

fag/sektorområder. Strategien skal endvidere understøtte det videnskabelige

fundament i ViHS – Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Ligeledes kan

en højere grad af handicapforskning understøtte overvågningen af FN’s handicapkonvention.

Initiativet har et anvendelsesorienteret perspektiv, og Ph.d.-projekterne skal omhandle

generelle og tværgående problemstillinger for mennesker med handicap.

Der opslås tre emneområder, der skal være med til at styrke den grundlæggende

viden om indsatser på handicapområdet, og medvirke til at udvikle praksis og

politik på området.

Forskere udpeget af Det Strategiske Forskningsråd vil foretage en forskningsfaglig

vurdering af alle ansøgninger, hvorefter Social- og Integrationsministeriet udpeger

bevillingsmodtagere.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen for dette opslag er 15. april 2012 kl. 12.00.

STARTTIDSPUNKT FOR BEVILGEDE PROJEKTER

Der gives ikke støtte med tilbagevirkende kraft, og der kan dermed ikke søges

om støtte til aktiviteter, der allerede har fundet sted. Bevillinger gives kun med

opstart i perioden 1. oktober 2012 – 31. december 2012 og tre år frem. Tilskudsperioden

er således maksimum tre år inden for datoerne 1. oktober 2012

til 31. december 2015.

ANSØGERFELT

Ansøgere skal have erhvervet kandidatgraden for at søge dette opslag.

Social- og Integrationsministeriet

More magazines by this user
Similar magazines