Opslag - Handicapforskning - Social

sm.dk

Opslag - Handicapforskning - Social

6

indsatser, og hvilken betydning en tidlig indsats har. Ph.d.’en kan desuden belyse,

hvilke barrierer der er i forhold til organisering, sammenhæng, koordinering,

og hvad skal der til for at bryde dem.

Det er en forudsætning, at bevillingsmodtager løbende gør brug af og bidrager

til den viden og erfaring, der findes i ViHS – Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

af i projektet,.

Derudover vurderer Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med bevillingsmodtager,

hvorvidt der er behov for en følgegruppe for projektet, bl.a. med

deltagelse af relevante fagfolk fra Social- og Integrationsministeriet.

Tema 2: Metoder og praksis i botilbud

Indsatserne i botilbud har særdeles stor betydning for de mange handicappede

beboere, og samfundet bruger mange ressourcer på området. Formålet med temaet

er at få belyst forskellige pædagogiske metoder og praksis samt disses betydning

for handicappedes funktionsevne, trivsel og muligheder for selvstændig

livsførelse.

Det ønskes belyst, hvordan man sikrer etik, respektfuld og udviklende pædagogik

og en målrettet overordnet udvikling af botilbud og de indsatser, der knytter

sig hertil. Det skal inddrages, hvilke faktorer der har betydning herfor, for så vidt

angår organisering og tilrettelæggelsen af indsats og botilbud. Der kan fx indgå

en beskrivelse af, hvornår en indsats (metoder og praksis) kan betegnes som

specialiseret.

Der lægges vægt på:

• Pædagogiske praksisformer og deres effekt i forhold til borgerens funktionsevne,

trivsel og selvstændig livsførelse

• Afdækning af faktorer med betydning for trivsel, livsforløb, kvalitet, økonomi

mv. Det kan fx være ledelse, personalets adfærd, kultur, uddannelse og beboersammensætning

• Fremadrettede anbefalinger frem for en deskriptiv beskrivelse

Ph.d.’en kan, hvis det er hensigtsmæssigt, afgrænses til særlige målgrupper.

Det er en forudsætning, at bevillingsmodtager løbende gør brug af og bidrager

til den viden og erfaring, der findes i ViHS – Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

af i projektet,.

Derudover vurderer Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med bevillingsmodtager,

hvorvidt der er behov for en følgegruppe for projektet, bl.a. med

deltagelse af relevante fagfolk fra Social- og Integrationsministeriet.

Tema 3: Udvikling af et redskab, der måler livskvalitet for

mennesker med handicap

Formålet med ph.d.’en er, at der på baggrund af allerede udviklede redskaber

identificeres og evt. udvikles validerede redskaber, der er særligt egnede til måling

af trivsel og livskvalitet for børn og voksne med handicap. Der ønskes et eller

flere livskvalitetsredskaber, der kan benyttes over for alle handicapgrupper.

Social- og Integrationsministeriet

More magazines by this user
Similar magazines