Kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser

sst.dk

Kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser

Indhold

1 Baggrund og kommissorium 5

1.1 Arbejdsgruppens kommissorium 5

1.2 Arbejdsgruppens sammensætning 6

1.3 Arbejdsgruppens arbejde 7

2 Målsætning, specialeplanlægning og tilrettelæggelse 8

2.1 Målsætning 8

2.2 Specialeplanlægning vedr. kronisk respirationsinsufficiens 8

2.2.1 Sundhedsstyrelsens Vejledning af 1990 vedr. kronisk

respirationsinsufficiens 9

3 Patientgruppens størrelse og karakteristika 11

3.1 Generelt om den aktuelle patientpopulation 11

3.2 Udviklingen i patientantallet ved centrene 12

3.3 Grundsygdom 15

3.4 Udvikling i forekomst 15

4 Henvisning, udredning og behandling 16

4.1 Henvisning til respirationscentrene 16

4.1.1 Henvisninger 16

4.2 Udredning og behandling ved respirationscentrene 17

4.3 Behandling i eget hjem 19

5 Kapacitet og aktivitet 20

5.1 Respirationscenter Øst (RCØ) 20

5.1.1 Aktuel status for RCØ, foråret 2012 20

5.2 Respirationscenter Vest (RCV) 21

5.2.1 Aktuel status for RCV, foråret 2012 22

5.3 Respirationscenter Syd (RCS) 23

5.4 Opsummering 25

6 Udviklingen i antal henvisninger, aktivitet og kapacitet

ved RCØ og RCV 27

6.1 Antal henviste patienter 27

6.2 Aktivitet 28

6.3 Ventetider, herunder ventelister 31

6.3.1 Den respiratoriske problemstilling 31

6.3.2 Venteliste og ventetider for RCV og RCØ 32

6.3.3 Udvikling i ventelister og fremadrettet ventetid 34

6.3.4 Opsummerende 36

Behandling af kronisk respirationsinsufficiens 3 / 71

More magazines by this user
Similar magazines