Kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser

sst.dk

Kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser

7 Organisatoriske overvejelser og krav 37

7.1 Nuværende tilrettelæggelse 37

7.2 Diagnostisk og behandling af grundsygdommen og anden sygdom

herunder akut sygdom hos patientgruppen 39

7.2.1 Respirationscenterets samarbejde med specialfunktion

med ansvar for behandling af grundsygdommen 39

7.2.2 Principper for diagnostik og behandling af anden sygdom

hos patientgruppen 39

7.2.3 Modtagelse af de kroniske respirationsinsufficienspatienter

uden for centrene 40

7.3 Krav til sygehuse, der modtager patienter der er i behandling

for kronisk respirationsinsufficiens 41

7.4 Vagtfunktion ved respirationscentrene 42

8 Hjælperhold i forbindelse med hjemmebehandling 44

8.1 Baggrund for hjælperordningen 44

8.2 Ansvarsforhold for hjælperhold og oplæring heraf 44

8.3 Kvalitetsstandarder og indikatorer for hjælperordninger 48

8.4 Brugersynspunkter vedr. hjælperordning og kvalitet 49

8.5 Generel kvalitetsudvikling på området, herunder muligheden for

erfaringsopsamling i kliniske kvalitetsdatabaser, forskning m.v. 49

9 Konklusioner og anbefalinger 50

9.1 Afgrænsning af patientpopulationen 50

9.2 Kapacitet og aktivitet 51

9.3 Fremtidigt behov 53

9.4 Styrket samarbejde og klar opgavefordeling 54

9.5 Tilstrækkelig bemanding med kvalificeret personale på centrene og

i hjælperordningerne 55

9.6 Dokumentation, kvalitetssikring, forskning og udvikling 56

9.7 Arbejdsgruppens anbefalinger 56

Bilagsfortegnelse 59

Behandling af kronisk respirationsinsufficiens 4 / 71

More magazines by this user
Similar magazines