01.09.2013 Views

1 2 1 3 4 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme - Danmarks ...

1 2 1 3 4 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme - Danmarks ...

1 2 1 3 4 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme - Danmarks ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VEST NORD ØST SYD<br />

1♣<br />

2♠ 1 D 2 Årets pokalslutspil i<br />

Aalborg blev vundet af<br />

Kasper Konow, der<br />

først besejrede Schaltz<br />

i semifinalen og si<strong>den</strong><br />

Clemmensen i finalen.<br />

Da Mouiel fik ild på<br />

smøgen, røg han helt<br />

til tops <strong>med</strong> Levy i<br />

Hecht Cup.<br />

3♠ 4♥<br />

pas pas ?<br />

1. Svag.<br />

2. Negativ dobling.<br />

Syd / Alle / Parturnering. Din melding?<br />

(Se side 18).<br />

Nr. 622 NOVEMBER 2003<br />

63.årgang nr.2<br />

Inde i bladet:<br />

Diamonds are for ever<br />

European Champions Cup<br />

Pokalslutspillet i Aalborg<br />

Engelsk bogliste<br />

Hecht Cup<br />

SWAN-bridge på internettet<br />

Divisionsturneringen<br />

¤6, >7 og


Quiz<br />

uddrag af indholdet<br />

Vest / Ø-V. Parturnering.<br />

# 9 5 ¤ E K D B 10 6 4 > 3 < 10 9 5<br />

Du er Nord, og Vest åbner <strong>med</strong> 1>.<br />

Hvad melder du? (Se side 14)<br />

Nord / Ingen. Parturnering.<br />

# K 7 4 3 ¤ K 9 8 5 > 10 7 < E 10 7<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas 1> pas<br />

1¤ pas 2< pas<br />

2> pas pas ?<br />

Du er Syd. Hvad melder du? (Se side 16)<br />

2<br />

Indholdsfortegnelse<br />

Quiz – uddrag af indholdet ............ 2<br />

Kort sagt ......................................... 3<br />

Pokalslutspillet ............................... 5<br />

Hecht Cup 2003 .......................... 13<br />

Set og sket om bord ...................... 20<br />

European Champions Cup ........... 22<br />

Tvekampshænder – Vest ............... 22<br />

Divisionsturneringen .................... 24<br />

Lige ud ad bridgelandevejen - I .... 29<br />

Bridgeforlaget, engelske bøger ..... 33<br />

Lige ud ad bridgelandevejen - II ... 37<br />

Bridgeblanding ............................ 41<br />

Tvekampshænder – Øst ................ 42<br />

Nyt fra <strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund .. 45<br />

Nye bridgebøger .......................... 46<br />

SWAN-bridge på internettet ......... 48<br />

¤6, >7 og D 6<br />

E B > 9 8 7 5 4<br />

< E B 7 5 2<br />

#B 3 2<br />

¤ B 8 3 2<br />

> K 10 3 2<br />

< 10 9<br />

< K D 6 4 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas<br />

1< 1 2< 2 2> 3 3¤<br />

pas 4¤ 5< 4 pas<br />

6< pas pas pas<br />

1. Stærk klør (Relæ-Præcision).<br />

2. Spær i major.<br />

3. Gamekrav <strong>med</strong> 5 + ruder.<br />

4. Afgivet efter nogen overvejelse.<br />

Du bliver tilkaldt som turneringsleder, idet<br />

Nord-Syd anfører, at Vests 6< kunne være<br />

påvirket af Østs tænkepause.<br />

Hvad dømmer du? (Se side 10)<br />

Øst / N-S. Holdturnering.<br />

# E K B 3 2 # 7<br />

¤ E 7 ¤ D 10<br />

> E 10 8 6 µ >9 7 2<br />

< K D < B 10 9 5 4 3 2<br />

Efter et kunstigt meldeforløb, hvor fjen<strong>den</strong><br />

kun har passet, skal du som Vest spille<br />

5< <strong>med</strong> >D ud nordfra. Din spilleplan?<br />

(Se side 22 _ vendt 90 grader)<br />

Hvad er en „pasbar“? (Se side 39)


DANSK BRIDGE<br />

NR.622, NOVEMBER 2003, 63.ÅRGANG NR.2<br />

Konow<br />

KORT SAGT...<br />

„HEJ GREGERS _ hvem har du trukket i pokalen?“<br />

„Kasper og Vilter.“ „Jeg troede, I var på hold sammen?“<br />

„Ja, og vi har trukket dem ... hele vejen!“ Joken kunne<br />

findes på BK Young Sharks’ hjemmeside allerede in<strong>den</strong><br />

<strong>den</strong> afsluttende pokalweekend, og <strong>den</strong> blev ikke ringere,<br />

da Kasper Konows hold i pokalslutspillet først slog Peter<br />

Schaltz ud i semifinalen og bagefter Poul Clemmensen<br />

i finalen. Tillykke til firkløveret Kasper Konow, Lars<br />

Villinger, Gregers Bjarnarson og Michael Askgaard.<br />

DANMARKS ÆLDSTE, Johanne Marie Holm, fyldte 108 år i oktober. At hun<br />

har nået en så høj alder, skyldes ikke mindst, at hun har holdt hjernecellerne i<br />

gang, bl.a. ved at spille bridge i Århus Bridgeklub, fortæller hun.<br />

TEAM PHARMASERVICE (Poul Clemmensen) kom bedst fra<br />

start i 1.division <strong>med</strong> 63 kp for tre kampe, men der er mange hold<br />

lige i hælene. Pokalmester Konow danner bagtroppen, og også<br />

lige foran ham er der trængsel. Intet er afgjort, men vi har fået et<br />

fingerpeg om, hvordan det vil gå i <strong>den</strong>ne sæson. I referatet side 24<br />

kan du bl.a. se et fantastisk spil, hvor H.C.Graversen <strong>med</strong> fuldt<br />

overlæg parkerer i 4¤ <strong>med</strong> en 3_3-fit ... og vinder kontrakten!<br />

Clemmensen<br />

VM I MONACO banker på, og der er dansk deltagelse _ om end „kun“ i seniorhold<br />

(16 lande har kvalificeret sig). Den 2._15.november skal Dahl_Norris,<br />

Møller_Lund og 2xWerdelin <strong>med</strong> Hans Werge som kaptajn i il<strong>den</strong> for at slås for<br />

danske <strong>med</strong>aljer. Vi følger slagets gang på www.bridge.dk<br />

MORTEN LUND MADSEN fik overrakt guldpokalen<br />

for 2002_2003 in<strong>den</strong> divisionsstarten, og en stribe nye<br />

stormestre modtog deres etui og nål. Set fra <strong>venstre</strong>:<br />

Michael Justesen, Stense Farholt, Thomas Kampmann,<br />

Morten Lund Madsen, Lars Villinger og mp-formand<br />

Flemming Bøgh-Sørensen. Øvrige nye stormestre: Jens<br />

Kjær, Erik Fjord Christensen og Sabine Auken. ☞<br />

NOVEMBER 2003 3


HECHT CUP i Blaksets Bridgecenter blev et forrygende<br />

kapløb mellem Mouiel_Levy og Lauge Schäffer_Torsten<br />

Bernes. Franskmæn<strong>den</strong>e trak det længste strå, men det var<br />

til gengæld vidunderligt at se, at Stense Farholt_Maria Rahelt<br />

besatte 3.-pladsen i det imponerende stærke felt. Læs om<br />

turneringen side 13.<br />

DM FOR JUNIORPAR i O<strong>den</strong>se er flyttet fra maj til weeken<strong>den</strong> <strong>den</strong> 3_4.april,<br />

og tilmeldingsfristen er af samme grund rykket frem til <strong>den</strong> 27.marts.<br />

NÆSTE NUMMER ser du cirka <strong>den</strong> 1.december (annoncefrist<br />

10.november). Mens du venter, kan du læse i avisen, at professor<br />

Helmuth Nyborg forudser, at forældre om kort tid kan sortere de<br />

befrugtede æg og vælge det <strong>med</strong> de mest favorable gener. Hvis<br />

man også bliver i stand til at udpege det gen, der rummer individets<br />

bridgeevner, kan vi forvente en snarlig udskiftning af halvdelen af<br />

det danske bridgefolk ... vores makkere! IL<br />

4<br />

DANSK BRIDGE<br />

DBF’s BRIDGEFORLAG har sat en masse dejlige<br />

engelske bøger på hyl<strong>den</strong>, og de står og venter på<br />

at blive bestilt _ se så at bestille noget! En engelsk<br />

bogfortegnelse findes på de gule midtersider i dette<br />

blad. Du kan afgive din bestilling telefonisk eller<br />

skriftligt (brev eller e-mail), men er også velkommen<br />

til at lægge vejen forbi Asminderød.<br />

ENGLÆNDERE ER SKØRE! En spillede russisk roulette for<br />

åben tv-skærm _ og overlevede. En an<strong>den</strong> lod sig hejse op i en<br />

kran i en 4 m 3 glasboks _ der skulle han sidde og drikke vand i<br />

1½ måned. Nu skal syv tosser spille bridge i mindst tre døgn ...<br />

Hov, jeg ser, at en af dem er Sebastian Kristensen, der kommer<br />

lige fra Svendborg af ... sjovt initiativ, ikke? Skulle i øvrigt hilse<br />

fra Hecht-vinder Levy og sige, at han ikke kan være <strong>med</strong>.<br />

„SKIDERIKKEN“, „Englund“ og „Hertta Kuusinen“ ... alias<br />

>7, 7, der er på spil.<br />

Hvis man tager sidste stik på „skiderikken“, sendes makker ud<br />

efter øl, men når man går til bords i Sverige eller Finland, er det<br />

hhv.


Pokalslutspillet:<br />

Konow kuppede kanonerne<br />

af Søren Christiansen – fotos: Jens Ole Jensen og Thorvald Aagaard<br />

Konow, Askgaard, Villinger og Bjarnarson<br />

„Du er der jo alligevel hele weeken<strong>den</strong>“,<br />

sagde jeg til Søren og aftvang ham et løfte<br />

om et pokalreferat. Søren blev sendt hjem<br />

efter lørdag aften, men holdt sit løfte. IL<br />

Semifinalerne<br />

De to semifinaler:<br />

Konow (Kasper Konow, Lars Villinger,<br />

Michael Askgaard og Gregers Bjarnarson)<br />

mod Schaltz (Dorthe, Peter og Martin samt<br />

Resultaterne<br />

Konow Clemmensen Konow<br />

Schaltz Bronée Clemmensen<br />

1– 8<br />

9– 16<br />

0 – 6<br />

15 – 15<br />

15 – 21<br />

15 – 14<br />

6 – 1<br />

21 – 15<br />

17 – 18<br />

28 – 6<br />

45 – 24<br />

17–24 21 – 13<br />

36 – 34<br />

17 – 5<br />

38 – 20<br />

0 – 29½<br />

45 – 53½<br />

25–32 21 – 20<br />

57 – 54<br />

26 – 12<br />

64 – 32<br />

23 – 7<br />

68 – 60½<br />

33–40 5 – 23<br />

62 – 77<br />

16 – 9<br />

80 – 41<br />

14 – 13<br />

82 – 73½<br />

41–48 29 – 2 34 – 16 19 – 6<br />

91 – 79 114 – 57 101 – 79½<br />

Søren Christiansen). Jeg blev nedstemt, da<br />

jeg foreslog, at holdet skulle hedde Christiansen!<br />

Clemmensen (Poul Clemmensen, H.C.<br />

Graversen, Jes Bank og Morten Jepsen)<br />

mod Bronée (Søren Bronée, Henrik Iversen,<br />

Anders Hagen, Nadia Bekkouche, Ib<br />

Christian Bank og Thomas Kampmann).<br />

Den ene semifinale blev først afgjort i<br />

de sidste 8 spil, hvor Konow vendte kampen<br />

mod Schaltz. Han var 15 imp bagud,<br />

men vandt de sidste 8 spil <strong>med</strong> 29_2 og<br />

var der<strong>med</strong> klar til finalen.<br />

Clemmensen spillede en super semifinale<br />

_ førte stort hele vejen og var der<strong>med</strong><br />

også finaleklar.<br />

Vi snupper et sjovt spil fra semifinalen:<br />

GULD i Centret<br />

Centerklubberne byder velkommen<br />

til åben turnering om guldpoint:<br />

Søndag d. 30.nov. kl.10<br />

Indskud: 160 kr. pr.person<br />

3 stk. smørrebrød 40 kr.<br />

Præmier til halvdelen af feltet!<br />

# ¤ > <<br />

Næste turnering om sølvpoint:<br />

Søndag d. 14.december<br />

Nærmere om <strong>den</strong>ne og øvrige turneringer<br />

i julemåne<strong>den</strong><br />

i næste nummer af Dansk Bridge<br />

Tilmelding og yderligere oplysninger<br />

Bridgecenter<br />

Nordsjælland<br />

Hovedga<strong>den</strong> 2–4, Birkerød<br />

Tlf. 4581 5384<br />

www.centerbridge.dk<br />

NOVEMBER 2003 5


µ<br />

Vest / Ingen<br />

# E D 8 7<br />

¤ E D 4 3<br />

>K 8 6<br />

D B 10 9 >E 2<br />

< E D 9 7 6 4<br />

#K 6 2<br />

¤ 10 8 2<br />

> 7 5 4 3<br />

<br />

Michael<br />

Askgaard<br />

Søren Gregers<br />

Christiansen Bjarnarson<br />

1 1ut 2< 2 pas<br />

pas pas<br />

1. Hjemmelavet opfindelse, 8_14 hp, begge major,<br />

begge minor eller 6 + ruder, aldrig en jævn hånd.<br />

2. Begge major.<br />

Efter 1ut-indmeldingen meldte Martin ret<br />

forståeligt pas til 2D i udspil blev dykket, og så lå >B på<br />

bordet i stik 2. Første hurdle blev klaret,<br />

da Peter lagde lavt fra bordet, og >E måtte<br />

på. _<br />

< D 9 7 6 2 < 5<br />

#6<br />

¤ 10 8<br />

>7<br />


µ<br />

Den, der Graver en grav for andre,<br />

kan selv komme i Clemmen<br />

Finalen blev en meget jævnbyrdig affære,<br />

hvor de første 8 spil var helt lige. Konow<br />

lagde sig i spidsen efter 2.sektion, især<br />

pga. dette spil:<br />

Nord / Ø-V<br />

#3<br />

¤7 6 4<br />

> D 9 8 6 3<br />

< 6 5 3 2<br />

# E 10 9 6 5 2 # 8 7<br />

¤ 10 9 5 2 ¤ D 8 3<br />

>_ >B 4 2<br />

< K D 4<br />

# K D B 4<br />

¤E K B<br />

< E B 10 8 7<br />

> E K 10 7 5<br />

pas 2# 3<br />

D 3< 4 pas 5><br />

pas<br />

1. Stærk.<br />

pas pas<br />

2. Oplysning.<br />

3. Krav.<br />

4. Single spar.<br />

Godt vurderet af Askgaard, der efter 2><br />

kunne være bange for, at 5> ville blive<br />

Michael Askgaard, god vurderingsmand<br />

trumfet ned, men <strong>den</strong> risiko var minimal,<br />

når makker havde singleton spar. Når fjen<strong>den</strong><br />

dobler en kunstig melding, viser pas<br />

halvt eller helt hold, redobler to eller flere<br />

små, mens melding er naturlig <strong>med</strong> højst<br />

single i <strong>den</strong> doblede farve (konventionen<br />

hedder Manco). 3ut kunne derimod være<br />

farlig, hvis makker ikke havde klørhold.<br />

Spillet er noteret som 420 til Nord-Syd<br />

(der er sikkert tale om en fejlscore, for der<br />

kom spar ud til esset og spar igen til trumf,<br />

og klørtaberen forsvinder ikke af sig selv).<br />

Ved det andet bord skete ting og sager:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Lars H.C. Kasper Poul<br />

Villinger Graversen Konow Clemmensen<br />

pas pas 1><br />

1# D pas pas<br />

pas<br />

U<strong>den</strong> at kende betydningen af Graversens<br />

dobling (som næsten alle vel spiller som<br />

visende firfarve i hjerter og 6 + hp) vil jeg<br />

betegne <strong>den</strong> som bluff. Tanken har sikkert<br />

Valby BridgeCenter<br />

Valby Langgade 77<br />

2 for 1<br />

Vi har i efteråret haft besøg af mange<br />

glade makkerpar og fortsætter derfor<br />

indtil jul <strong>med</strong> tilbuddet om, at du gratis<br />

kan invitere din makker til et Åbent<br />

Hus søndag eftermiddag (kl.13–17).<br />

Kom to og betal ét indskud (50 kr.).<br />

Fredag aften er afsat til hyggebridge.<br />

Med Henrik Lahrmann ved roret er<br />

der Åbent Hus <strong>med</strong> „hyggepriser“ de<br />

to første timer, fx. øl, vin og kaffe fra<br />

kun 10 kr. – Indskud kr.60,-.<br />

Efter turneringen (kl.19–23) er der<br />

mulighed for en rubber.<br />

Tilmelding 2 timer før start:<br />

36450300<br />

Michael – Henrik – Peter<br />

NOVEMBER 2003 7


været at skræmme fjendtlige fluer væk ved<br />

at vise styrke _ <strong>med</strong> en ruderfit i baghån<strong>den</strong>,<br />

hvis makker skulle støtte i hjerter.<br />

1# ville Clemmensen meget forståeligt<br />

gerne se spillet, og det fik han så lov til.<br />

Efter ruder ud til trumf spillede Vest to<br />

runder klør, og Syd trumfede an<strong>den</strong> gang.<br />

Med fortsættelse af ¤E og ruder til trumf<br />

spillede Vest selv hjerter til ¤D og ¤K,<br />

og Clemmensen tog også ¤B. Nu kunne<br />

Syd kun få i alt tre hjerterstik og tre sparstik.<br />

160 og 11 imp ud ad døren.<br />

Det virker, som om Clemmensen var sikker<br />

på, at makker havde firfarve i hjerter<br />

(doblingen), for bedste modspil er aktuelt<br />

at korte spilfører i ruder u<strong>den</strong> at tage ¤E.<br />

Det er næsten som i skak, hvor man jo skal<br />

tænke en masse træk fremad (Villinger var<br />

en god skakspiller, in<strong>den</strong> han skiftede til<br />

bridge, så han havde sikkert set faren her).<br />

Syd skal matte spilfører fire gange i ruder<br />

og spille spar, så bordet ikke kan<br />

trumfe hjerteren. Men det kan han lige<br />

præcis nå. Lad os sige, at Syd spiller ruder,<br />

spilfører spiller hjerter, og Syd spiller<br />

tredje runde ruder og kommer ind på nok<br />

en hjerter. Stillingen er nu <strong>med</strong> Syd inde:<br />

#3<br />

¤7 6<br />

>D 9 8<br />

_ µ >_<br />

< 4 < E B 10<br />

#K D B<br />

¤E<br />

>E 10<br />

B 10 5 2<br />

< K D B 3<br />

#K B 2 #5<br />

¤ 9 7 5 ¤ K B 8 3 2<br />

>8 7 >E 9 4<br />

< E 9 8 7 5 < 10 6 4 2<br />

# D 10 9 7 6<br />

¤ E D 10 6<br />

>K D 6 3<br />

<br />

Morten<br />

Jepsen<br />

pas<br />

Lars<br />

Villinger<br />

1#<br />

pas 2# pas 4<<br />

pas 4¤ D 6><br />

D 6# pas pas<br />

D pas pas pas


To for lidt gav yderligere 500 til Aalborg<br />

og 14 imp. Ikke noget godt meldeforløb,<br />

hvor 4< var ment som splinter, men opfattet<br />

som cuebid, og så faldt kæ<strong>den</strong> af.<br />

Min kæphest er, at man skal have en<br />

kunstig kravmelding (fx 2ut) efter 1mi -<br />

1#, 2#, så 4< aktuelt bliver en kortfarve.<br />

Jeg gætter på, at der meget snart kommer<br />

en aftale om noget sådant på københavnernes<br />

systemkort.<br />

Syd / Alle<br />

#E 7 5<br />

¤9<br />

> E D 7 4<br />

< K B 9 5 3<br />

# K D 10 3 2 # 9 4<br />

¤ B 8 4 3 2 ¤ K D 10 7 6 5<br />

>B 6 µ >8 3<br />

< 4 < 10 8 6<br />

#B 8 6<br />

¤E<br />

> K 10 9 5 2<br />

< E D 7 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Michael H.C. Gregers Poul<br />

Askgaard Graversen Bjarnarson Clemmensen<br />

1><br />

2> 1 3¤ 2 4¤ 5<<br />

pas 6> 6¤ D<br />

pas pas pas<br />

1. Michaels cue (begge major).<br />

2. Single hjerter og ruderfit.<br />

1100 til Aalborg. Begge par gjorde her alt<br />

rigtigt _ Aalborg meldte slem, og københavnerne<br />

ofrede korrekt. God bridge!<br />

Clemmensen havde et (hjemme)hold i ryggen<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Jes Kasper Morten Lars<br />

Bank Konow Jepsen Villinger<br />

1><br />

2> 1 3¤ 2 4¤ 5><br />

pas pas pas<br />

1. Michaels cue (begge major).<br />

2. Single hjerter og ruderfit.<br />

12 stik og 620 til København. 10 imp til<br />

Aalborg. Det afgørende spørgsmål var, om<br />

Syd skulle melde 5< (cue) eller 5> efter<br />

4¤.<br />

☞<br />

Søndagskursus 16/11: Det defensive grundsystem<br />

Har du styr på indmeldinger og oplysningsdoblinger? Og hvad <strong>med</strong> svarene herpå samt<br />

de videre meldinger? Lad Knut Blakset og Anders Hagen lære jer kunsten at melde<br />

rigtigt i defensiven!<br />

Kurset henvender sig bredt til let øvede og klubspillere. Søndag <strong>den</strong> 16.nov. kl.10–17.<br />

Pris kr.350,- inkl. alle materialer, god frokost, kage samt kaffe/te hele dagen. Røgfrit i<br />

undervisningslokalet.<br />

Næste arrangementer i centret: Barometerturnering (sølvpoint) 27/12, Nytårs Åbent<br />

Hus 30/12, Søndagskursus 25/1 (parturneringsteknik).<br />

Blaksets Bridgecenter, tlf. 3929 0126 / mail: blakset@post.tele.dk<br />

NOVEMBER 2003 9


µ<br />

Syd / ØV<br />

# D 7 6 5 4<br />

¤ K 9 7 6 5<br />

>D 6<br />

E B > 9 8 7 5 4<br />

< E B 7 5 2<br />

#B 3 2<br />

¤ B 8 3 2<br />

> K 10 3 2<br />

< 10 9<br />

< K D 6 4 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Michael<br />

Askgaard<br />

H.C.<br />

Graversen<br />

Gregers Poul<br />

Bjarnarson Clemmensen<br />

pas<br />

1< 1 2< 2 2> 3 3¤<br />

pas 4¤ 5< pas<br />

6<<br />

1. Stærk klør.<br />

pas pas pas<br />

2. Spær i major.<br />

3. Gamekrav <strong>med</strong> 5 + ruder.<br />

1370 til København.<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Jes Kasper Morten Lars<br />

Bank Konow Jepsen Villinger<br />

pas<br />

1< 2< 1 2# 2 4¤<br />

6< pas pas pas<br />

1. Michaels cue (begge major).<br />

2. Nær-fjern (krav <strong>med</strong> primær klørstøtte).<br />

1370 og et ligespil ... nej, for Bjarnarson<br />

havde tænkt et godt stykke tid før sin 5


µ<br />

Se blot følgende ligespil:<br />

Nord / Ø-V<br />

#8 5<br />

¤ B 8 7 6 5<br />

>K D 4<br />

8 7 5 3 2 > E B 10 9 6<br />

1 pas 4¤ 1<br />

pas<br />

pas<br />

1. Cuebid.<br />

4# pas pas<br />

Kontrakten er oplagt uanset ud- og modspil.<br />

Villinger valgte at starte <strong>med</strong> ¤4, som<br />

gik til ¤K og ¤E, og Clemmensen fyrede<br />

straks ¤9 af sted. Inde på ¤D måtte Villinger<br />

spille ruder til >K, >E og trumf,<br />

og nu fulgte tre gange trumf, hvor Øst kom<br />

ind på #D. Konow spillede klør til 2 D 3 1#<br />

pas 1ut pas 4<<br />

pas 4# pas pas<br />

pas<br />

1. Stærk klør.<br />

2. Afmelding.<br />

3. Ruderfarve.<br />

>7 kom ud til >K, >E og trumf. Askgaard<br />

valgte nu at spille tre gange spar fra top,<br />

og Jepsen kom ind på #D. Bank lagde >2<br />

(Lavinthal) på tredje gang spar for at vise<br />

klørværdier, og Jepsen skiftede derfor til<br />

klør i <strong>den</strong>ne position:<br />

#_<br />

¤ B 8 7 6<br />

>D 4<br />

8 5 3 µ > B 10 9 6<br />


age, men det er svært at se. Kan kontrakten<br />

så ikke vinde <strong>med</strong> ruderudspil?<br />

Jo, hvis spilfører spiller en lille klør fra<br />

hån<strong>den</strong> i andet stik. (Dette er ikke en kritik<br />

af spilføringen, blot en double dummyanalyse).<br />

Vest kommer ind og kan ikke<br />

spille spar _ så fanges #D. Han kan heller<br />

ikke spille ruder _ så ryger hjertertaberen,<br />

og spiller han klør, ryger klørtaberen.<br />

12<br />

DANSK BRIDGE<br />

Der var pænt <strong>med</strong> tilskuere i ramasalen, men plads til mange flere<br />

GULD og SØLV<br />

i Hillerød Bridgecenter<br />

#¤><<br />

Sølvpointturneringer<br />

søndag d.16.november kl.10–ca. 18<br />

søndag d. 28.december kl.10–ca. 18<br />

Guldpointturnering<br />

søndag d. 7.december kl.10–ca. 18<br />

Indskud: 125 kr.<br />

3 stk smørrebrød 45 kr.<br />

Hillerød Bridgecenter<br />

Fredskovhellet 2K, Hillerød<br />

Tlf. 4825 2529<br />

Med lille hjerter tilbage til ¤K og ¤E spilles<br />

straks hjerter, og Vest er inde på ¤D.<br />

Rødt giver nu indgang til sparknibning,<br />

klør dur stadigvæk ikke og spar heller ikke.<br />

Med ¤D tilbage bliver det ikke bedre.<br />

Den stikkes <strong>med</strong> ¤E, og ¤9 sendes rundt<br />

til kongen. Øst må nu spille klør, som stikkes<br />

<strong>med</strong> esset, og tre gange spar sætter Øst<br />

ind, som skal vække bordets tre stik til live.<br />

Et fantastisk spil!<br />

Tak Aalborg og tak SWAN<br />

Tilbage er der blot at takke Aalborg <strong>med</strong><br />

Universitetets Bridgeklub i spidsen. Det<br />

var et perfekt arrangement <strong>med</strong> rama (desværre<br />

kun få tilskuere), dejlige lokaler på<br />

Aalborg Universitet og ikke mindst en god<br />

forplejning.<br />

Ja, vi tager såmænd gerne <strong>den</strong> lange vej<br />

en an<strong>den</strong> gang _ dog vil vi i så fald helst<br />

have lov at blive der hele weeken<strong>den</strong>.<br />

Og tak til SWAN-holdet, der sørgede for,<br />

at det ikke alene var ålborgenserne, der<br />

kunne følge ramaet fra pokalslutspillet.<br />

Denne service på nettet bør forbundet tilbyde<br />

ved alle fremtidige DM-finaler.<br />

Sluttelig tillykke til de fire unge københavnere<br />

<strong>med</strong> sejren, og held og lykke fremover<br />

<strong>med</strong> jeres bridgekarriere.<br />

Det er ikke sidste gang, vi ser det hold<br />

på toppen!


Hecht Cup 2003:<br />

Essernes parade i Hellerup<br />

af Ib Lundby<br />

Som du kan se af resultatlisten, havde årets<br />

Hecht Cup, nr.4 i rækken, samlet stort set<br />

alt, hvad der kan krybe og gå af hjemlige<br />

topspillere. Dertil kom en inviteret gruppe<br />

u<strong>den</strong>landske elitespillere, så feltet som tidligere<br />

var noget af det stærkeste, der er<br />

mønstret på dansk grund.<br />

Hecht Cup blev spillet i weeken<strong>den</strong> <strong>den</strong><br />

20._21.september i Blaksets Bridgecenter,<br />

og dagen forin<strong>den</strong> afvikledes tradionen tro<br />

en pro/am-turnering, hvor amatører efter<br />

lodtrækning dannede par <strong>med</strong> en „professionel“<br />

makker. Det var i <strong>den</strong>ne turnering,<br />

Prins Henrik sidste år spillede sammen <strong>med</strong><br />

Alain Levy og erobrede sine første bronzepoint<br />

for en flot 4.-plads, men prinsen var<br />

desværre forhindret i at deltage i år.<br />

Mange ugler fløj en tur til Hellerup for<br />

at se eliten på spil, men slagets gang kunne<br />

<strong>den</strong>ne gang også følges online på internettet,<br />

idet SWAN transmitterede meldinger<br />

og spil fra to udvalgte borde. Der blev<br />

desu<strong>den</strong> udgivet en daglig bulletin fra turneringen,<br />

og både <strong>den</strong>ne og SWAN’s spil<br />

kan findes på nettet.<br />

Sweepstake og slutresultat<br />

Fredagens auktion over de 52 deltagende<br />

par havde rekordomsætning, idet <strong>den</strong> samlede<br />

budsum i år nåede op på 27.000.<br />

Møller havde let ved at sælge vinderparret<br />

Sponsor Hecht versus arrangør Blakset<br />

Kroner? Nej, Euro!<br />

Der var således ekstra stor interesse for,<br />

hvordan det ville spænde af. Thomas Vang<br />

Larsen_Stig Werdelin skød flot fra start<br />

sammen <strong>med</strong> østrigerne Fischer_Schifko,<br />

men de dumpede begge hurtigt ned igen<br />

for at overlade pladsen til Jan Nicolaisen_<br />

Thorvald Aagaard. Så stod der Frankrig<br />

på toppen af barometeret i ni runder, idet<br />

Hervé Mouiel_Alain Levy for første gang<br />

gik i front, men de blev lørdag aften afløst<br />

af Lauge Schäffer_Torsten Bernes, og det<br />

skulle si<strong>den</strong> vise sig, at det var mellem<br />

disse to par, det endelige slag skulle stå.<br />

Mouiel_Levy overnattede på 1.-pladsen,<br />

men blev sat til vægs søndag morgen, hvor<br />

Schäffer_Bernes holdt skansen til lidt ind<br />

i sidste sektion. Så skiftedes parrene til at<br />

føre nogle runder, før franskmæn<strong>den</strong>e for<br />

alvor gik i front og holdt fast. ☞<br />

SPILLEKORT<br />

Repræsentant for Danmark:<br />

ERIK W BRUUN<br />

Østerbrogade 45<br />

2100 København Ø<br />

NOVEMBER 2003 13


Slutresultatet:<br />

1. Alain Levy_Hervé Mouiel, Frankrig ......................... 417<br />

2. Lauge Schäffer_Torsten Bernes ................................. 297<br />

3. Stense Farholt_Maria Rahelt ...................................... 250<br />

4. Lars Blakset_Jens Auken ........................................... 223<br />

5. Morten Andersen_Knud Harries ............................... 211<br />

6. Tino Terraneo_Beppo Simon, Østrig ......................... 202<br />

7. Boye Brogeland_Erik Sælensminde, Norge .............. 194<br />

8. Marcin Lesniewski_Piotr Bizon, Polen ..................... 166<br />

9. Mats Nilsland_Thomas Andersson, Sverige .............. 147<br />

10. Fredrik Nyström_Magnus Lindkvist, Sverige ........... 125<br />

11. H.K.Sørensen_Niels Henriksen ................................ 124<br />

12. Paul Chemla_Philippe Cronier, Frankrig ................... 120<br />

13. Geir Helgemo_Tor Helness, Norge ........................... 118<br />

14. Jan Jansma_Louk Verhees, Holland .......................... 116<br />

15. Bas Drijver_Willem van Eijck, Holland .................... 105<br />

16. Thomas Berg_Peter Lund ............................................ 95<br />

Sjoert Brink_Frank Burghout, Holland ....................... 95<br />

18. Geir Tislevoll_Ole Berset, Norge ................................. 93<br />

19. Allan Cohen_Lars Munksgaard ................................... 92<br />

20. Morten Bilde_Jørgen Hansen ...................................... 88<br />

21. Rico Hemberg_Jesper Thomsen .................................. 75<br />

22. Gregers Bjarnarsson_Michael Askgaard ..................... 69<br />

23. Mats Petterson_Arne Larsson, Sverige ........................ 63<br />

Morten Lund Madsen_Lars Lund Madsen .................. 63<br />

25. Martin Schaltz_Søren Christiansen ............................. 45<br />

26. Søren Godtfredsen_Sorin Lupan ................................. 42<br />

27. Mathias Bruun_Peter Fredin, DK/Sverige ................... 30<br />

28. Niels Krøjgaard_Henrik Caspersen ............................. 21<br />

29. Jens Kofoed_Tom Nørgaard ........................................ 19<br />

30. Sabine Auken_Norberto Bocchi, DK/Italien ................. 6<br />

31. Henrik Røn_Jesper Gamrath .................................... }24<br />

32. Mik Kristensen_Mikkel Nøhr ................................... }26<br />

33. Ulla Koch_Bjørg Houmøller .................................... }31<br />

34. Jacek Pszczola_Michal Kwiecien, Polen .................. }38<br />

35. Frederik Bjerregaard_Thomas Nielson ..................... }40<br />

36. Thorvald Aagaard_Jan Nicolaisen ............................ }44<br />

37. Andreas Marquardsen_Knud Aage Boesgaard ......... }99<br />

38. Doris Fischer_Martin Schifko, Østrig .................... }121<br />

39. Ulrik Zeeberg_Peter Zeeberg .................................. }125<br />

40. Dorthe Schaltz_Peter Schaltz .................................. }136<br />

41. Kasper Konow_Lars Pedro Villinger ...................... }147<br />

42. Knut Blakset_Peter Hecht-Johansen ....................... }154<br />

43. Anders Hagen_Henrik Iversen ............................... }181<br />

44. Hedin Mouritsen_Jóannes Mouritsen, Færøerne .... }217<br />

45. Omar Olgeirsson_Isak Örn Sigurdsson, Island ...... }223<br />

46. Tina Ege_Lotte Skaanning-Norris .......................... }227<br />

47. Nadia Bekkouche_Trine Binderkrantz ................... }237<br />

48. Andreas Knap_Gerhard Schiesser, Spanien/Tyskl. . }264<br />

49. Ib Chr. Bank_Brian Skjønnemann .......................... }298<br />

50. Stig Werdelin_Thomas Vang Larsen ....................... }311<br />

51. Flemming Dahl_Georg Norris ................................ }335<br />

52. Gitte Hecht_Johansen_Poul Hackett, DK/England }453<br />

Sensationen<br />

I det stjernespækkede felt sad Stense Farholt_Maria<br />

Rahelt i al ubemærkethed og<br />

scorede cirka middel i første sektion, +45<br />

i an<strong>den</strong>, +58 i tredje og hele +144 i fjerde<br />

_ summen rakte til en sensationel bronze<strong>med</strong>alje.<br />

Flot, flot, flot!<br />

Jeg så run<strong>den</strong>, hvor pigerne var oppe<br />

imod Brogeland_Sælensminde. Den kunne<br />

nordmæn<strong>den</strong>e vist godt ha’ undværet _ de<br />

blev sendt videre <strong>med</strong> }53 (af 75 mulige).<br />

14<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

Stense spillede 2¤ på en 4_3-fit og tog ni<br />

stik til +12. Nordmæn<strong>den</strong>e meldte 6#,<br />

hvor Maria tog ¤E og gav Stense en trumfning<br />

_ en bet og +16 til pigerne. Kronen<br />

blev sat på værket <strong>med</strong> en frækkert i run<strong>den</strong>s<br />

sidste spil:<br />

Vest / Ø-V<br />

#9 5<br />

¤ E K D B 10 6 4<br />

>3<br />

K D 8 6 5 > B 10 9<br />

< K 7<br />

# E D 8 4 2<br />

¤8 5<br />

> E 7 4 2<br />

<br />

Maria<br />

Farholt<br />

3><br />

Erik<br />

Sælensminde<br />

Stense<br />

Farholt<br />

1 Stense havde ruderhold ... og lidt til<br />

pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

1. Har du ruderhold, makker?


Udspil: #B.<br />

Man tager selv ansvaret for de to sidste<br />

farver, når man <strong>med</strong> en gående farve spørger<br />

makker om hold <strong>med</strong> et spring i åbners<br />

farve, men Maria var sikkert ikke ked af<br />

Stenses opdækning. Feltet var i 4¤ <strong>med</strong><br />

10_11 stik, men kunne ikke hamle op <strong>med</strong><br />

de 11 stik i 3ut, Stense tog efter det venlige<br />

#B-udspil.<br />

Spar dame på SWAN<br />

#D spillede en afgørende rolle i dette spil,<br />

da det dukkede op på skærmen i de små<br />

hjem. SWAN transmitterede live på internettet<br />

fra to af de 26 borde, så hele bridge-<br />

Danmark kunne følge slagets gang.<br />

Syd / Ingen<br />

#K 5 2<br />

¤ 10 8 7 4<br />

> E K D 8 6<br />

10 9 3 µ >5 4 2<br />

< E D 6 5 4 3 < 10 8 2<br />

# E B 10 9 6<br />

¤D B 2<br />

>B 7<br />

pas 1ut<br />

2< 2ut pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

Udspil: B for at spille #B mod bordet.<br />

Peter Lund er ikke <strong>den</strong>, der kaster en<br />

dame i grams, så han lagde #8 _ et forsinket<br />

kald til klør _ hvorpå spilfører gik<br />

på #K.<br />

Kommentatorerne på SWAN enedes om,<br />

at Syd var på vej ned, men det kunne Arne<br />

ikke vide, så han indkasserede ufortrø<strong>den</strong>t<br />

bordets ruderstik. Hvilke to kort skal Vest<br />

kaste?<br />

Lund fik et dilemma. Han skulle holde<br />

#D an<strong>den</strong>, og både hjerter og klør var stik.<br />

Lagde han to klør, kunne han slutspilles<br />

til udspil fra #D ... han lagde frækt en spar<br />

og en klør.<br />

Mit tip var, at Syd nu ville gå to beter<br />

efter en mislykket sparknibning, men Syd<br />

kendte sine lus på travet. Han mente ikke,<br />

at Vest <strong>med</strong> to små spar fra start ville lægge<br />

<strong>den</strong> an<strong>den</strong> spar, så han steg op på #E og<br />

vandt 11 stik.<br />

Der var mange point på spil. Nord-Syd<br />

fik nu +22 på spillet, hvor to beter havde<br />

givet dem }25 _ en forskel på 47 point,<br />

der lå i valget mellem knibning og topning<br />

af sparfarven!<br />

Straffen<br />

Knud-Aage Boesgaard kom farende ud i<br />

bulletinrummet: „Kom <strong>med</strong> dit fotografiapparat<br />

_ skynd dig!“<br />

Jeg anede ikke, hvad øvelsen gik ud på,<br />

men parerede forman<strong>den</strong>s ordre og blev<br />

bugseret ind til det bord, hvor han var midt<br />

i run<strong>den</strong> mod Bjarnarson_Askgaard.<br />

Når man ser det hele sådan lidt fra oven:<br />

Bjarnarson_Askgaard spiller en variant af<br />

Relæ-Precision, men jeg skal skåne dig for<br />

forklaringen på meldingerne. ☞<br />

NOVEMBER 2003 15


µ<br />

Du får i stedet et spil, hvor Askgaard havde<br />

en tvivlsom genåbning mod vinderparret:<br />

Nord / Ingen<br />

#6 2<br />

¤B 7 6<br />

> E B 3 2<br />

< 8 6 5 4<br />

# 10 9 8 5 # E D B<br />

¤ E D 4 3 2 ¤ 10<br />

>5 4 > K D 9 8 6<br />

< K 9<br />

# K 7 4 3<br />

¤ K 9 8 5<br />

> 10 7<br />

< E 10 7<br />

< D B 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Alain Gregers Hervé Michael<br />

Levy Bjarnarson<br />

pas<br />

Mouiel<br />

1><br />

Askgaard<br />

pas<br />

1¤ pas 2< pas<br />

2> pas pas D<br />

RD pas pas 2¤<br />

D pas pas pas<br />

Udspil: >5.<br />

Vel kan Syds genåbning diskuteres, men<br />

}23 af 25 mulige var en barsk kamel at<br />

sluge. Syd skrabede fem stik sammen og<br />

delte i øvrigt skæbne <strong>med</strong> Schaltzerne, der<br />

nød samme cigar, og Nicolaisen_Aagaard,<br />

der hellere ville hygge sig i 2< doblet.<br />

Substitutten<br />

Lidt før startskuddet lørdag morgen mødte<br />

jeg en fortvivlet Morten Andersen. Allerede<br />

in<strong>den</strong> turneringens første spil havde<br />

han rodet sig ud i en „forkert forklaring“.<br />

Makker Knud Harries havde fået besked<br />

på, at der først skulle startes lørdag eftermiddag,<br />

så han var hos tandlægen.<br />

„Hvad system skal vi spille, Ib?“<br />

Vi havde fået flikket lidt standard sammen<br />

og sat os, da en frelsende engel kom<br />

mig til undsætning: Anita Jensen.<br />

Anita overtog substituttjansen, og jeg<br />

slap således for at blive „ducket“. Men hun<br />

gjorde det flot. Efter to runder så jeg, at<br />

parret lå på en 3.-plads, bl.a. på grund af<br />

dette glansnummer fra frøkenens hånd:<br />

16<br />

DANSK BRIDGE<br />

Den kønne halvdel af „the beauty and the beast“<br />

µ<br />

Vest / Alle<br />

# D 10 8 5 4<br />

#3<br />

¤D 7 2<br />

> K 7 4 2<br />

< D B 7 3 2<br />

# 9 2<br />

¤ K 8 5 ¤ 10 6 4<br />

>B 5 > E D 9 8 3<br />

< K 10 4 < 9 8 6<br />

# E K B 7 6<br />

¤ E B 9 3<br />

> 10 6<br />

D, og det så nu således ud:


#_<br />

¤_<br />

>7 4<br />

< B 7 3 2<br />

# D 10 8 # _<br />

¤8 ¤10<br />

>_ µ >9 8 3<br />

< 10 4 < 9 6<br />

#K B 7<br />

¤E B<br />

>_<br />

6 4 µ > K 10 9 3<br />

K 4 3 < K B 10 9 8<br />

og var tvunget til at doble. Mouiel kunne<br />

ikke andet end chance på en pas <strong>med</strong><br />

# B 5 3 ¤ D 3 2 > B 8 7 5 2 < 3 2<br />

og efter en modspilsgave blev der 11 stik<br />

og en næsten-top til danskerne.<br />

Run<strong>den</strong>s sidste spil var en standard 4#,<br />

som dog gav Mouiel_Levy +6, og de vandt<br />

der<strong>med</strong> run<strong>den</strong> 31_23. ☞<br />

Lauge Schäffer – næsten på toppen<br />

NOVEMBER 2003 17


Solid strafdobling<br />

Jeg havde et par islændinge boende under<br />

Hecht Cup, og det kan godt være lidt af en<br />

opgave, for der skulle snakkes bridge, når<br />

vi kom hjem efter dagens gerninger (jeg<br />

stod for <strong>den</strong> daglige bulletin i Hecht Cup).<br />

Et af de spil, der kom på køkkenbordet,<br />

så således ud:<br />

Syd / Alle<br />

#B 4<br />

¤ D 8 7 4<br />

> K 8 7 5 3<br />

B 10 4 µ >9 6<br />

< 9 4 < D 10 5<br />

#_<br />

¤ B 6 5 2<br />

>E D 2<br />

< K B 8 7 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Omar Trine Isak Örn Nadia<br />

Olgeirsson Binderkrantz Sigurdsson Bekkouche<br />

1<<br />

2# D 1 3# 4¤<br />

pas pas D pas<br />

pas pas<br />

1. Negativ dobling.<br />

Udspil: >B.<br />

18<br />

Stole på en kortbytter? Nej, omvendt!<br />

DANSK BRIDGE<br />

Nadia trillede sin doblede kontrakt hjem<br />

Nadia tog første stik hjemme og spillede<br />

trumf til ¤D og ¤K. #E retur blev trumfet,<br />

og nu fulgte klør til


Nilsland terpede<br />

sine slinkningar<br />

Hecht <strong>med</strong> to<br />

caddy-fans,<br />

Caroline<br />

og Cathrine<br />

Glimt fra Hecht<br />

Fransk<br />

rendez-vous<br />

Vindere i fredagens<br />

pro/am, Nils Foss og<br />

Isak Örn Sigurdsson<br />

Sabine Auken i systemsnak <strong>med</strong><br />

sin makker, italienske Bocchi<br />

Schäffer solgte<br />

Auken–Blakset<br />

for 800 Euro<br />

Terrassesnak<br />

(2xHellness<br />

og Auken)<br />

NOVEMBER 2003 19


20<br />

Set og sket om bord<br />

Har du et godt foto <strong>med</strong> en (helst) aktuel historie, så send<br />

det til DANSK BRIDGE til <strong>den</strong>ne side. Hvert offentliggjort<br />

indlæg honoreres <strong>med</strong> en god dansk bridgebog. IL.<br />

Et bridgebord er et bridgebord ...<br />

Erik Budtz Albrechtsen, Skagen, har sendt<br />

dette foto <strong>med</strong> en kommentar om, at det<br />

må være det ideelle bridgebord. Med to af<br />

klapperne slået ned har bordet form som<br />

hjerter eller spar (afhængigt af, hvordan<br />

det vendes), <strong>med</strong> alle klapper slået ned er<br />

ruderfarven i fokus, og <strong>med</strong> alle klapper<br />

slået op spilles der <strong>med</strong> klør som trumf.<br />

Jeg gætter på, at man går under bordet,<br />

når man spiller sans. ☺<br />

Alt i bridge<br />

Ver<strong>den</strong>s største udvalg i bøger og edb<br />

Se varerne i butikken og på hjemmesi<strong>den</strong><br />

tirsd. til fred. 12–17.30 / lørd. 10–14<br />

Møntergade 12, Kbh.<br />

33 93 63 12<br />

www.bridgebutikken.dk<br />

DANSK BRIDGE<br />

Dronning Åse <strong>den</strong> første af København<br />

Fire danske bridgespillere var for nylig på<br />

ferie i Miedzyzdroj for at deltage i en polsk<br />

turnering, der var arrangeret af redaktør<br />

Izdebski. Ud over det resultatmæssige var<br />

der også kåring af turneringens dronning<br />

og konge.<br />

Her modtager dronningen, danske Åse<br />

Duebæck, og kongen en pokal af redaktøren<br />

(til <strong>venstre</strong>).<br />

Den polske digter Jan Janliksniec hyldede<br />

dronningen <strong>med</strong> dette stykke poesi<br />

(frit oversat fra polsk):<br />

Polske konger har fra tid til an<strong>den</strong> haft<br />

for vane at hente deres dronning i frem<strong>med</strong>e<br />

lande.<br />

Fra Ungarn var der Jadwiga, og fra et<br />

andet sted var der en an<strong>den</strong> dame, men<br />

indtil i dag har vi aldrig haft en dronning<br />

fra Danmark.<br />

Her i bridgens ver<strong>den</strong> har vi valgt en ny<br />

herskerinde. Længe leve dronning Åse <strong>den</strong><br />

første af selveste København!


Net-op 1 million klik<br />

<strong>Si<strong>den</strong></strong> vi <strong>den</strong> 16.september 1999 gik i luften<br />

<strong>med</strong> www.bridge.dk, har der nu været<br />

1 million besøgende. Fra en blød start <strong>med</strong><br />

resultater og adresser er det blevet til et<br />

center, hvorfra der ydes en omfattende service<br />

over for DBF-klubber og deres <strong>med</strong>lemmer,<br />

og der er mere på vej. Du finder<br />

en oversigt i almanakken, side 47.<br />

Lørdag <strong>den</strong> 27.september kl.7.31 gik<br />

Dorrit Ragle fra Lyngby Røgfri BK spændt<br />

ind på www.bridge.dk for at se resultatet<br />

fra torsdagens klubaften. Stor var derfor<br />

hendes overraskelse, da det straks efter et<br />

klik <strong>med</strong> musen poppede op på skærmen,<br />

at hun var gæst nr. 1 million, og at hun<br />

havde vundet et bridgebord <strong>med</strong> meldekasser!<br />

Dorrit har spillet bridge i 10_11 år, og<br />

hun er begejstret for <strong>den</strong> service, klubben<br />

yder via hjemmesi<strong>den</strong>. Hendes mand spiller<br />

i Hillerød Bridgecenter og er lige så<br />

flittig en gæst på sin klubs hjemmeside<br />

som Dorrit.<br />

Hun gav udtryk for, at når hun stopper<br />

<strong>med</strong> at gå på arbejde, skal bridgen have<br />

endnu mere tid.<br />

Det er en helt vidunderlig hobby, fortalte<br />

hun generalsekretær Kristen Klausen,<br />

der lagde vejen forbi klubben for at overrække<br />

præmien.<br />

Bridge på højskole<br />

Et højskolekursus for dig, der spiller<br />

bridge og gerne vil lære mere, eller<br />

for dig, som er begyndt på bridge og<br />

ønsker at uddybe kendskabet til<br />

dette spil.<br />

Vi afholder kurser i ugerne<br />

3, 4 og 5!<br />

Undervisningen varetages af<br />

H.C.Nielsen og Jørgen Röhl,<br />

samt højskolens lærere.<br />

Du bor på enkelt- eller<br />

dobbeltværelse efter ønske.<br />

Dagsrytmen vil være:<br />

Morgensamling<br />

Formiddag – undervisning i bridge<br />

Eftermiddag – højskolefag<br />

Aften – bridgeturnering<br />

Vejle Idrætshøjskole ligger i et af<br />

landets smukkeste naturområder,<br />

midt i skoven og alligevel kun få<br />

kilometer fra Vejle centrum.<br />

Bestil brochure eller<br />

klik ind på www.vih.dk<br />

Vejle Idrætshøjskole<br />

tlf. 75 82 08 11<br />

NOVEMBER 2003 21


European Champions Cup:<br />

Opvarmning til VM<br />

af Ib Lundby<br />

Italien flyver videre derudad i åben række.<br />

Europas bedste hold mødtes i weeken<strong>den</strong><br />

<strong>den</strong> 11._12.oktober i Rom for at træne til<br />

VM, Bermuda Bowl, i Monaco i november.<br />

Kampene kunne følges live på internettet,<br />

hvor jeg så en del af finalen, men<br />

først resultaterne:<br />

Indle<strong>den</strong>de runder:<br />

1. Sverige .................................. 69<br />

2. Italien .................................... 52<br />

3. Frankrig ................................ 30<br />

4. Polen ..................................... 26<br />

1. Holland ................................. 60<br />

2. Bulgarien .............................. 46<br />

3. Norge .................................... 41<br />

4. Israel ..................................... 33<br />

Semifinaler:<br />

Sverige_Bulgarien ..................... 66 _ 28<br />

Italien_Holland ........................ 101 _ 72<br />

Finale:<br />

Sverige_Italien ........................... 43 _ 132<br />

Du skal se et herligt finalespil, der blæste<br />

svenskernes vej:<br />

VESTs hænder til Tvekampen<br />

(Østs hænder findes på side 42)<br />

1. V/Alle.<br />

# E B 9 4 ¤ D 10 7 3 2 > _ < K B 10 3<br />

2. V/Alle. Nord melder om muligt 2#,<br />

og Syd støtter om muligt til 3#.<br />

# 5 4 2 ¤ E K 8 6 > K D 9 7 < 9 3<br />

3. Ø/Ingen.<br />

# K 8 ¤ K 9 6 2 > E B 7 < E 10 8 5<br />

4. Ø/Alle.<br />

# E 4 ¤ D B 9 8 7 3 > E K 6 5 3 < _<br />

5. S/Ø-V. Syd åbner <strong>med</strong> 3¤.<br />

# E B 4 2 ¤ 4 > E 9 < E K D B 4 2<br />

6. Ø/N-S.<br />

# K 8 5 3 ¤ D B 3 2 > 9 < 9 5 3 2<br />

22<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

Nord / Ø-V<br />

# 10 9 6<br />

#7<br />

¤D 10<br />

>9 7 2<br />

< B 10 9 5 4 3 2<br />

# D 8 5 4<br />

¤ K 9 8 6 5 ¤ B 4 3 2<br />

>D B 5 4 >K 3<br />

K og >E. Straks fulgte #E, #K <strong>med</strong><br />

ruderafkast og spar igen til ...


Det ser helt safe ud, men trumfningen <strong>med</strong><br />


Divisionsturneringen:<br />

PharmaService i front<br />

af Ib Lundby<br />

24<br />

DANSK BRIDGE<br />

Stillingen<br />

1.division:<br />

1. PharmaService (Poul Clemmensen) 63<br />

2. Steen Schou .................................... 59<br />

3. Lars Blakset .................................... 54<br />

Klaus Adamsen .............................. 54<br />

5. Bridgebutikken (S.Godtfredsen) .... 52<br />

6. Thomas Kampmann ....................... 50<br />

7. Peter Schaltz ................................... 49<br />

8. Jesper Gamrath ............................... 41<br />

9. Knud Harries .................................. 34<br />

10. Flemming Dahl ............................... 29<br />

Nils Mønsted .................................. 29<br />

12. Kasper Konow ................................ 26<br />

2.division:<br />

1. Flemming Madsen .......................... 49<br />

2. Jørgen Röhl .................................... 39<br />

3. Ole Wolff ........................................ 38<br />

4. Leif Nygaard .................................. 36<br />

5. Ole Raulund ................................... 35<br />

6. Peter Teisen .................................... 31<br />

7. Peter Hecht-Johansen ..................... 29<br />

8. Kjeld Hansen .................................. 26<br />

9. Lone Bilde ...................................... 23<br />

10. Niels Christian Hammelev ............. 22<br />

11. Lida Hulgaard ................................. 21<br />

12. John Møller Jepsen ......................... 10<br />

3.division Øst:<br />

1. Flemming Bøgh-Sørensen ............. 61<br />

2. John Norris ..................................... 60<br />

3. Anne Britze .................................... 58<br />

4. Jakob Hald-Bjerrum ....................... 55<br />

5. Niels-Jørgen Eskildesen ................. 54<br />

6. Erling Munk ................................... 49<br />

7. Sigurd Lauge Pedersen ................... 40<br />

8. Team Beck IT (Henrik L.Petersen) 38<br />

9. Michael Mulvad ............................. 36<br />

10. Freddy Christiansen ....................... 31<br />

11. Peter Westrup ................................. 30<br />

12. Per Gade ......................................... 25 ½<br />

3.division Vest:<br />

1. Team RK Plast (Jørgen Priess) ....... 61<br />

2. Kjeld Thomsen ............................... 58<br />

3. Team Dr. Nielsen, Århus (Kirstan) 57<br />

4. Michael Ankersen .......................... 56<br />

5. Karsten Nissen Pedersen ................ 49<br />

6. Troels Thomsen .............................. 48<br />

7. Erik Fjord ....................................... 47<br />

8. Peter Haff ........................................ 41<br />

9. Lars Peter Damgaard ...................... 40 ½<br />

10. Søren Holst ..................................... 34<br />

11. Kim Nørgaard ................................. 32<br />

12. Peter Barsøe .................................... 13<br />

Det er altid spæn<strong>den</strong>de at følge starten af<br />

1.division. Hvem lægger bedst ud? Hvordan<br />

klarer oprykkerne sig? Hvad <strong>med</strong> de<br />

nye parkonstellationer osv.<br />

Weeken<strong>den</strong> <strong>den</strong> 4._5.oktober gav svar<br />

på disse spørgsmål i form af talkolonnen<br />

til <strong>venstre</strong>. Er du interesseret, kan du finde<br />

resultatet af de enkelte kampe samt multiholdberegningen<br />

på www.bridge.dk<br />

Her får du et par smagsprøver <strong>med</strong> de<br />

bedst placerede hold i hovedrollerne.<br />

µ<br />

Historie <strong>med</strong> heldig udgang<br />

H.C.Graversen var ved at blive stegt i sit<br />

eget fedt i dette spil fra topkampen i Århus<br />

mod Steen Schou, men historien fik en<br />

heldig udgang, om man så må sige:<br />

Nord / Alle<br />

#E<br />

¤10 6 2<br />

> E D 10 6 5<br />

< E K 8 2<br />

# B 6 5 4 3 2 # D 9 7<br />

¤ K B 5 ¤ D 9 7 3<br />

>K 4 >9 7 3<br />

< 10 4<br />

# K 10 8<br />

¤E 8 4<br />

>B 8 2<br />

< 9 7 6 5<br />

< D B 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Freddi Poul<br />

Brøndum Clemmensen<br />

1><br />

Jacob<br />

Røn<br />

pas<br />

H.C.<br />

Graversen<br />

1¤!<br />

1# 2< 2# 3<<br />

3#<br />

pas<br />

Udspil: #3.<br />

4¤ pas pas!<br />

3ut, 5< og 5> vinder altid, og 6< sættes<br />

kun <strong>med</strong> hjerterudspil, hvem der så finder<br />

på det. 3# ville til dobbelt takst have<br />

indbragt 800 point, men 4¤ ... der var lagt


H.C.: 3–3 i trumf er vel nok til 4¤?<br />

op til lidt surmuleri hos holdkammeraterne<br />

ved opgørelsen.<br />

Næh, ikke ligefrem. Ved det andet bord<br />

var Nord-Syd i 3ut, men pga. „en uheldig<br />

alert“ (kender ikke problemet) dømte man<br />

Nord-Syd tilbage til 3< <strong>med</strong> 11 stik.<br />

Hvor mange gik 4¤ så ned?<br />

Der kom spar ud til esset, og en hjerter<br />

gik via ¤8 til ¤B. Spar igen blev trumfet<br />

på bordet, og Graversen fortsatte <strong>med</strong> at<br />

trække trumf: Hjerter til ¤E og hjerter igen<br />

til Vest.<br />

Nu havde et klørskift gavnet modspillet,<br />

men Vest håbede på #K hos makker,<br />

så han spillede spar igen. Den gik til #K<br />

(klør af), >K blev knebet ud, og Øst kunne<br />

få sit trumfstik, når han havde lyst. Han<br />

havde heldigvis ikke flere spar.<br />

Formand i menneskehænder<br />

Knud-Aage Boesgaard er kommet i menneskehænder<br />

i makkerskabet <strong>med</strong> Andreas<br />

Marquardsen.<br />

„Hvordan kommer man i 6> på disse to<br />

hænder?“, spurgte han.<br />

☞<br />

KURSUS KURSUS<br />

Efterårskurser i Bridgecenter Nordsjælland<br />

Lørdag d. 8.nov. kl.10–17: Sans eller major – Spilføring i sanskontrakter<br />

Hvis man har point nok, skal man da vælge udgangen eller slemmen i major eller sans?<br />

Sans giver jo mere, hvis man får det samme antal stik. Kom og hør mere om, hvorfor det i<br />

læng<strong>den</strong> betaler sig at spille i major, når man har konstateret en (mindst) 8-korts tilpasning.<br />

Spilføringen i sans er ofte vanskelig. På dette kursus hjælper vi dig <strong>med</strong> at blive en bedre<br />

spilfører.<br />

Søndag d. 9.nov. kl.10–17: Stayman og overføring efter 1ut og 2ut<br />

Vigtige redskaber – men „kun“ hvis de anvendes fornuftigt. Vi fortæller her om, hvordan du<br />

bedst griber tingene an, så du ved, hvornår du skal spørge, og hvornår du i stedet skal vise.<br />

Spilleteknisk beskæftiger vi os <strong>med</strong> trumftrækning. Hvornår skal man straks trække<br />

trumf, hvornår skal man vente, og hvornår skal man helt lade være? Et svært, men også<br />

meget interessant emne.<br />

Gebyr pr. kursus: 375 kr., der dækker undervisning, materialer, kaffe/te ad libitum<br />

samt lækker hjemmelavet frokostbuffet. Beløbet betales først ved ankomsten.<br />

NB: Deltag i begge kurser for kun 675 kr.!<br />

Tilmelding og yderligere oplysninger:<br />

Bridgecenter Nordsjælland<br />

Hovedga<strong>den</strong> 2 - Birkerød - Telf. 4581 53 84<br />

NOVEMBER 2003 25


Vest / N-S<br />

# 9 # E D B 10 2<br />

¤ B 8 5 ¤ E K 10 6<br />

> K B 9 7 3 µ > E D 8 4<br />

< B 7 6 3 < _<br />

Det ser svært ud. Hvor Thorvald Aagaard_<br />

Jan Nicolaisen sad Øst-Vest, gik meldingerne<br />

1# - 1ut, 3¤ - 4¤, pas. E, når Syd fortsætter <strong>med</strong> 6 2 < E K 4<br />

Tilbage til Thorvald. Han trumfede klørudspillet,<br />

tog to ruderstik og lod #9 køre<br />

rundt til Syds #K. Trumf igen gik over<br />

Nords ¤D (<strong>den</strong> sad an<strong>den</strong>) til ¤K, og tre<br />

klør blev lagt på tre spar, mens Nord trumfede<br />

tredje gang. Nu fulgte klør til dobbeltrenonce,<br />

som blev trumfet på bordet. Syd<br />

kunne få lov at trumfe, da Thorvald spillede<br />

ruder, men så var det slut.<br />

26<br />

Thorvald Aagaard kringlede 4¤ hjem<br />

DANSK BRIDGE<br />

Og tilbage til Boesgaard. Jeg foreslog, at<br />

Øst åbnede <strong>med</strong> 1#, og Vest svarede 1ut.<br />

Nu er man vel ikke meget for at melde 3><br />

østpå, da man så let kan misse en 4_4-fit i<br />

hjerter, så jeg ville nok springe til 3¤ ligesom<br />

Thorvald, og derpå ...<br />

Jeg blev afbrudt af forman<strong>den</strong>: „Du har<br />

slet ingen problemer, for før du kommer<br />

så langt, har din makker åbnet <strong>med</strong> 3>!“<br />

Boesgaard troede ikke rigtigt på storeslem,<br />

så han gik direkte i 6>, som Dahls<br />

hold brændte ved det andet bord.<br />

Det var dog ikke hver gang, forman<strong>den</strong><br />

havde så god trumfstøtte:<br />

Syd / N-S<br />

# E 9 6 4 2<br />

¤ E B 9 3<br />

>_<br />

< K 8 7 6<br />

# K 5 # D B 10 8<br />

¤ 10 8 5 2 ¤ D 7<br />

>5 4 µ > K 8 3 2<br />

< E D B 9 4 < 10 5 2<br />

#7 3<br />

¤K 6 4<br />

> E D B 10 9 7 6<br />

<br />

2< 2# 3< 3><br />

pas 3¤ pas 4><br />

pas 5> pas pas<br />

pas<br />

Udspil:


Boesgaard støtter åbenbart på hvad som helst<br />

Sparskiftet blev taget <strong>med</strong> esset, og spartaberen<br />

forsvandt på E og spillede<br />

>D til kongen. Sparreturen blev trumfet,<br />

og så kørte Marquardsen trumf, til <strong>den</strong>ne<br />

stilling opstod:<br />

#9<br />

¤E B 9<br />

>_<br />

_ µ >8<br />


28<br />

Dorthe gav Rico ¤-kvaler<br />

Forkæl dig og din kære<br />

på Liselund ny Slot, se:<br />

www.liselundslot.dk<br />

Bridgeweekend 1 27.–29.feb. 2004<br />

Bridgeweekend 2 23.–25.april 2004<br />

Ring eller mail for tilmelding /<br />

program, efter <strong>den</strong> 9/11<br />

Rolf Fardan tlf. 3961 0053<br />

mail fardan@privat.dk<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tyveri<br />

Dorthe Schaltz bogstaveligt talt tyvstjal<br />

fjen<strong>den</strong>s trumffarve i dette spil:<br />

Vest / Ingen<br />

# E K B 7<br />

¤ B 6 5 2<br />

>D<br />

< D 7 3 2<br />

# 10 8 4 3 # D 9 5 2<br />

¤ _ ¤ D 10 9 3<br />

>B 6 5 µ >E 2<br />

< E K B 10 9 6 < 8 5 4<br />

#6<br />

¤ E K 8 7 4<br />

> K 10 9 8 7 4 3<br />

<br />

pas 5> pas pas<br />

pas<br />

1. Negativ dobling.<br />

2. Krav <strong>med</strong> ruderfarve.<br />

3. Fjerde farve.<br />

Modspillet gav et stik i rabat, men det var<br />

stadig en ned, hvor Martin Schaltz_Søren<br />

Christiansen ved det andet bord fik hjerterfarven<br />

for sig selv _ næsten da, for 4¤ gik<br />

til dobbelt takst, u<strong>den</strong> at <strong>den</strong> af <strong>den</strong> grund<br />

kunne sættes. Syd blev kortere i trumf end<br />

Øst, men havde ruderfarven som reservetrumf<br />

til at genoprette balancen.<br />

REINHOLDT BRIDGE – ... sans for oplevelser<br />

Gran Canaria 20.–27.dec. og/eller 27.dec.–4.januar<br />

Dejlige 2-værelses lejligheder ved Cay Beach i Meleponas. Hotelkategorien er ****<br />

og er inklusiv ½-pension og gallamiddag jule- og nytårsaften. Gran Canaria har 320<br />

solskinsdage om året, så vi bør være garanteret godt vejr. Bridgeturnering og undervisning<br />

i begge uger. Flyv fra Kastrup eller Billund. Pris 7500,-/11500,- for 1/2 uger.<br />

Ski og bridge: Østrig (bus) 9.–17.januar – Sydfrankrig (fly) 14.–21.marts<br />

Reinholdt Bridge, Vordingborggade 6D, 2100 Kbh. Ø<br />

Tlf. 4484 6672 eller 2099 9854. www.reinholdt-bridge.dk


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

nye spillere<br />

Et trin ad gangen<br />

af Ib Axelsen<br />

Dæk over artiklen, og afdæk én <strong>ramme</strong> ad<br />

gangen. Læg eventuelt kort op.<br />

Du har i klubben hidtil udelukkende prøvet<br />

at spille parturnering og har efterhån<strong>den</strong><br />

vænnet dig til, at man skal tænke meget<br />

på overstik. Men nu er der arrangeret<br />

en holdturnering <strong>med</strong> imp-opgørelse, og<br />

så ved du, at man først og fremmest skal<br />

spille sikkert på at vinde <strong>den</strong> meldte kontrakt.<br />

Med dette i baghovedet tager du som<br />

Vest <strong>den</strong>ne hånd op:<br />

#E D 5<br />

¤E 8 5<br />

> E K 9 3 µ<br />

E K 9 3 µ >7 5 4<br />

< K 6 5 < E B 4 3 2<br />

Du studerer bordet lidt og glædes over <strong>den</strong><br />

gode hånd hos makker. Første stik går til<br />

#9, #10 og din dame.<br />

Hvor mange topstik har du?<br />

To i spar, et i hjerter, to i ruder og to i klør,<br />

i alt syv.<br />

Hvorfra skal du få de to manglende stik?<br />

Fra klørfarven. Så du tager først


Nej, det skal du ikke. Med de mange spar<br />

hos Syd er der stor risiko for, at Nord har<br />

firfarve i klør. Hvis det er tilfældet, og du<br />

kniber, vil klørsituationen være <strong>den</strong>ne:<br />


Øst lover 1 es, og konsekvensen af din 4ut<br />

er, at du nu melder slem.<br />

Hvilken slem?<br />

µ<br />

6> er sikrest og skal derfor foretrækkes i<br />

en holdkamp.<br />

I parturnering taler meget for at gå efter<br />

jackpot i 6ut, der i zonen trods alt scorer<br />

1440 mod 1370 for 6>. Den lille forskel,<br />

du ved, som kan være så afgørende, når<br />

der spilles parturnering.<br />

6ut afslutter, og efter udspil af K D B 10 5 3 2 >6<br />

< E K 5 3 < 4 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

2> pas 2# pas<br />

3> pas 3¤ pas<br />

4ut pas 5> pas<br />

6ut pas pas pas<br />

Da fjen<strong>den</strong> skal have stik på >E, er du<br />

naturligvis nødt til at stikke 9 8 7<br />

K til Nords es<br />

kom der klør til kongen. Hvad om du på<br />

det tidspunkt havde taget dine majorstik?<br />

Så var du brændt inde <strong>med</strong> alle dine flotte<br />

ruder. Der ville ganske enkelt ikke være<br />

flere indkomster til hån<strong>den</strong>!<br />

Kunne 6ut have været sat?<br />

Ja! Hjerterstart er ødelæggende. #K kommer<br />

så til at ligge brak (og når du tager<br />

¤ED, får N-S i øvrigt rejst et hjerterstik).<br />

Kan 6> sættes?<br />

Her er hjerterangreb ikke dræbende, da du<br />

kan trumfe en klør på bordet. Kun et synsk<br />

modspil vælter læsset: >E ud fulgt af hjerterskift.<br />

Så måske skal man foretrække <strong>den</strong> mere<br />

sikre 6>. Men det er sjovt at lege parhaj.<br />

NOVEMBER 2003 31


32<br />

Fejlede spilfører?<br />

af Villy Dam<br />

Dæk over meldingerne under diag<strong>ramme</strong>t<br />

for selv at konstruere meldeforløbet. Bagefter<br />

går du spilføringen efter i sømmene.<br />

Vest / Alle<br />

#9 6 3<br />

¤ K D 9 7 5<br />

> 10 5<br />

E 8 2 µ > D 7 4 3<br />

< E D < 8 6 5 4 2<br />

#E 5 2<br />

¤ 10 8 2<br />

>K B 9 6<br />

< B 10 7<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1# pas 1ut pas<br />

3# pas pas pas<br />

Udspil: ¤K.<br />

Med 6-farve i spar (og to doubletons)<br />

åbner Vest naturligvis ikke <strong>med</strong> 1ut. Øst<br />

lover <strong>med</strong> sin nødsans 6_9 u<strong>den</strong> an<strong>den</strong><br />

meldemulighed. Øst har ikke styrke til 2<<br />

(10 + ), men skal på <strong>den</strong> an<strong>den</strong> side holde<br />

åbent, da Vest kan sidde <strong>med</strong> en snes point.<br />

Med 16 hp over for 6_9 hos Øst er Vest<br />

ikke tilfreds <strong>med</strong> blot at slutte af <strong>med</strong> 2#.<br />

Hvordan hænger det sammen? Der er dog<br />

maksimalt 25 hp i alt.<br />

Jo, <strong>den</strong> gode 6-farve kan godt opveje et<br />

par honnørpoint, så <strong>med</strong> 8_9 hp østpå vil<br />

Vest gerne i udgang. Bemærk, at 3 træk i<br />

en meldt farve ikke er krav, men kun opfordrende<br />

(undt. efter 2-over-1). Med 6_7<br />

point kan makker passe _ og det sker her.<br />

DANSK BRIDGE<br />

Hvad mener du?<br />

Send et brev til<br />

Postkassen<br />

Spilføringen: En pessimistisk optælling<br />

siger en spar-, en hjerter-, to ruder- og en<br />

klørtaber. En taber for meget. Tæller du i<br />

stedet stik, når du frem til fem i spar foru<strong>den</strong><br />

de tre esser.<br />

Det afgørende 9.stik kan komme fra en<br />

af minordamerne. Da spilfører efter ¤E<br />

ikke har flere sikre indkomster til bordet,<br />

kniber han i klør, men damen stikkes af<br />

Nords konge.<br />

Senere i spillet forsøger Vest på at få<br />

noget ud af >D ved at spille esset fulgt af<br />

en lille mod bordet. Men Syd har uheldigvis<br />

kongen, og kontrakten går en ned, efter<br />

at spilfører har mistet et stik i spar, et i<br />

hjerter, to i ruder og et i klør.<br />

Begik Vest en fejl?<br />

Løsning: Udspillet af ¤K placerer ¤KD<br />

nordpå _ N-S bruger jo samme udspilsregler<br />

som du selv. Lad Nord få spillets<br />

første stik på ¤K! Senere kan du knibe<br />

<strong>med</strong> ¤B og smertefrit få to stik i farven,<br />

så ¤E kan give afkast til en af dine tabere.<br />

Løste du problemet? Du er snart klar til<br />

at kaste dig ud i større udfordringer.<br />

#7 5<br />

¤ K 10 6<br />

>E 9 7 µ<br />

< E D 9 6 3<br />

Meldetesten<br />

af Villy Dam<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1< pas 1# 2¤<br />

?<br />

Hvad melder Vest nu?<br />

Vælg mellem pas, 2ut og 3


Engelske<br />

bridgebøger<br />

I <strong>den</strong>ne bogliste finder du de titler,<br />

vi havde på lager <strong>den</strong> 1.oktober,<br />

men spørg efter nyheder<br />

Bridgeforlaget i Asminderød<br />

udvider til stadighed sortimentet<br />

af engelske bridgebøger<br />

Pris pr. stk 75 kr.<br />

Bøger, der ikke er <strong>med</strong> på listen,<br />

skaffer vi hurtigst muligt<br />

TRE NYE TRÆFFERE<br />

Jacoby 2NT<br />

Splinter Bids<br />

Roman Keycard Blackwood<br />

NOVEMBER 2003 33


Andersen, Ron<br />

The Lebensohl Convention Complete<br />

Partner’s 1 NT is followed by next hand’s<br />

2 hearts. Your move?<br />

107 sider,1987 ................................... 85,-<br />

Bergen, Marty<br />

Marty Sez<br />

Bergen´s bevy of bridge secrets.<br />

158 sider, indb., 2001 ...................... 160,-<br />

Bergen, Marty<br />

Points Schmoints<br />

More Points Schmoints<br />

Helpful tips and entertaining stories.<br />

Pr.bind 210 sider, indb. pr.stk. ........ 190,-<br />

Supplement: Instruktiv CD ............. 280,-<br />

Bergen, Marty<br />

Negative Doubles<br />

118 sider, 2000 .................................. 95,-<br />

Berkowitz, David & Brent Manley<br />

Precision Today<br />

Your guide to learning the system.<br />

219 sider, 2002 ............................... 150,-<br />

Bird & Helgemo<br />

Bridge with Imagination<br />

The secrets of Geir Helgemo’s amazing<br />

success.<br />

160 sider, 2000 ................................ 145,-<br />

Bird & Klinger<br />

The Rabbi´s Magic Tricks<br />

More Kosher Bridge. Humorous fiction.<br />

128 sider, 1998 ............................... 115,-<br />

Bird, David<br />

Famous Leads and Defences<br />

How good are your opening leads<br />

and defence tactics?<br />

128 sider, 1998 ................................ 115,-<br />

Bird, David<br />

Having Nun, Partner<br />

Enjoy the hilarious adventures of the<br />

bridge playing nuns.<br />

159 sider, 2000 ................................ 145,-<br />

34<br />

Priser i <strong>den</strong>ne bogliste er inkl. 25% moms – ingen klub- eller <strong>med</strong>lemsrabat<br />

DANSK BRIDGE<br />

Bird, David<br />

The Abbot and the Sensational<br />

Squeeze<br />

Humorous bridge fiction.<br />

128 sider, 1999 ................................ 115,-<br />

Bird, David<br />

The Bridge Adventures of Robin Hood.<br />

Meet Robin Hood, Little John , etc.<br />

159 sider, 2.oplag, 2000 .................. 159,-<br />

Bird, David<br />

Saints and Sinners<br />

Witty stories of the bridge playing monks<br />

of St.Titus.<br />

190 sider, 1995 ................................ 115,-<br />

Bird, David & Nikos Sarantakos<br />

Famous Bridge Records<br />

144 sider .......................................... 125,-<br />

Cohen, Larry<br />

Following the Law<br />

A must-read for any player, who wants to<br />

use the LAW to their maximum<br />

advantage.<br />

173 sider, 1992 (1.oplag 1992) ....... 180,-<br />

Cohen, Larry<br />

To Bid or Not to Bid<br />

– the LAW of Total Tricks.<br />

234 sider .......................................... 145,-<br />

Grannovetter, P.<br />

A Switch in Time<br />

How to take ALL your tricks at defence.<br />

187 sider, 1984 ................................ 159,-<br />

Hamman, Bob<br />

At the Table<br />

The Autobiography of the nine-time World<br />

Champion.<br />

314 sider, 1994 ................................ 200,-<br />

Hoffman & Smith<br />

Over Hoffman´s Shoulder<br />

Martin Hoffman, one of the worlds<br />

foremost bridge players.<br />

160 sider, 2001 ................................ 145,-


Der ydes ikke klub- eller <strong>med</strong>lemsrabat på varer i <strong>den</strong>ne prisliste<br />

Horton, Mark<br />

Better Signalling Now<br />

Including hands from the Worlds finest<br />

players.<br />

105 sider, 2002 ............................... 140,-<br />

Jeronimidis, E.<br />

More Bedside Bridge<br />

Articles on the triumphs and tribulations of<br />

the game.<br />

244 sider, 1996 ................................ 187,-<br />

Kambites, A.<br />

Card-placing for You<br />

Why does experts so often guess correct<br />

95 sider, 1995 .................................... 87,-<br />

Kelsey, Hugh<br />

Kelsey on Squeeze Play<br />

Simple, strip, double and triple squeezes<br />

4 bøger i én. 480 sider, 2002 ........... 275,-<br />

Kelsey, Hugh<br />

Defence at Bridge<br />

191 sider .......................................... 145,-<br />

Kelsey, Hugh<br />

Logical Bridge Play<br />

Achieve your results through a<br />

combination of logic and flair.<br />

192 sider, 5.oplag 2001 ................... 145,-<br />

Kelsey, Hugh<br />

Killing Defence at Bridge<br />

192 sider, 2.oplag 2001 ................... 145,-<br />

Kelsey, Hugh<br />

Sharpen your Bridge Technique<br />

How to think like an expert<br />

144 sider, 2.oplag 2001 ................... 159,-<br />

King, P. & R.<br />

Your Deal, Mr. Bond<br />

The humour enhances the bridge and the<br />

bridge the humour.<br />

128 sider, 2000 ................................ 145,-<br />

King, P. & R.<br />

The Hog in the 21st Century<br />

144 sider, 2.oplag 2001 ................... 159,-<br />

Klinger, Ron<br />

Practical Slam Bidding<br />

96 sider ............................................ 100,-<br />

Laurence, Mike<br />

The Complete Book of Balancing<br />

Introduction by Alfred Sheinwold.<br />

210 sider, 8.oplag 2000 ................... 145,-<br />

Lawrence, Mike<br />

Judgement at Bridge<br />

What went wrong? Avoid the common<br />

errors.<br />

149 sider, 12.oplag 2000 ................. 145,-<br />

Lawrence, Mike<br />

The Complete Book on Hand<br />

Evaluation<br />

195 sider, 11.oplag 2000 ................. 145,-<br />

Lawrence, Mike<br />

The Complete Book on Overcalls<br />

202 sider .......................................... 145,-<br />

Lawrence, Mike<br />

The Complete Book on Takeout<br />

Doubles<br />

222 sider, 1994 ................................ 159,-<br />

Lawrence, Mike<br />

Double!<br />

New meaning for an old bid.<br />

199 sider, 2002 ................................ 159,-<br />

Lawrence, Mike<br />

How to Read Your Opponents’ Cards<br />

175 sider, 1986 (1.oplag 1973) ....... 145,-<br />

Lindkvist, Magnus<br />

Bridge – Classic and Modern<br />

Conventions<br />

Everything you want to know in the new<br />

millennium about the conventions used in<br />

the past century.<br />

Bind 1 344 sider, indb. 2001 ............ 225,-<br />

Bind 2 457 sider, indb. 2002 ............ 190,-<br />

Bind 3 597 sider, indb. 2002 ............ 210,-<br />

Telefonbestilling: 4847 5213<br />

NOVEMBER 2003 35


Lindkvist, Nilsland & Wirgren<br />

Notrump Bidding – the Scanian Way<br />

63 sider, 1990 .................................... 60,-<br />

Mahmood, Zia & David Burn<br />

Around the World in 80 Hands<br />

Big money rubber bridge games.<br />

254 sider, 1999 ................................ 159,-<br />

Mollo, Victor<br />

Bridge in the Menagerie<br />

152 sider, 4.oplag 2002 ................... 173,-<br />

Nilsland, Mats<br />

Absolute Doubles – the Scanian Way<br />

56 sider, 1998 .................................... 60,-<br />

Nilsland, Mats – Wirgren, Anders<br />

Major Suit Raises – the Scanian Way<br />

53 sider, 2.oplag 1998 ....................... 60,-<br />

Reese, Terence<br />

Reese on Play<br />

185 sider, 2001 (Better Bridge Now) 188,-<br />

Reese, Terence<br />

The Game of Bridge<br />

164 sider, 2002 (Better Bridge Now) 159,-<br />

Reese, Terence<br />

Play These Hands With Me<br />

Allows you to see how an expert thinks.<br />

202 sider, 2001 ................................ 188,-<br />

Reese, Terence<br />

The Expert Game<br />

190 sider, 5.oplag 1995 ................... 145,-<br />

Rosenberg, M.<br />

Bridge, Zia and Me<br />

Fascinating anecdotes.<br />

190 sider, 1999 ................................ 188,-<br />

36<br />

Priser i <strong>den</strong>ne bogliste er inkl. 25% moms – ingen klub- eller <strong>med</strong>lemsrabat<br />

DANSK BRIDGE<br />

Seagram, Barbara – Lee, Linda<br />

Jacoby 2NT 74 sider<br />

Roman Keycard Blackwood 74 sider<br />

Splinter Bids 68 sider<br />

pr. stk ................................................. 75,-<br />

Senior, Brian<br />

Conventions today<br />

127 sider .......................................... 145,-<br />

Senior, Brian<br />

Hand Evaluation in Bridge<br />

How to adjust the point-count method to<br />

assess the true value of your hand.<br />

141 sider, 1998 ................................ 145,-<br />

Shenkin, Barnet<br />

Playing Bridge with the Legends<br />

Forewords by Rosenberg and Zia<br />

236 sider, 2000 ................................ 217,-<br />

Simon, J. S.<br />

Why You Lose at Bridge<br />

Unlike any bridge book ever written. It is<br />

designed to show you how to win more<br />

and lose less.<br />

160 sider, 1994 (1.oplag: 1946!) ..... 145,-<br />

Woolsey, Kit<br />

Matchpoints<br />

Teaches you the real tricks of the expert.<br />

340 sider, 2000 ................................ 173,-<br />

World Bridge Championships<br />

Montreal 2002<br />

318 sider, A4, 2003, illustr. kr. 300,-<br />

Alle priser i <strong>den</strong>ne prisliste er i dkr. inkl. moms. Porto tillægges.<br />

Betaling: Fakturadato + 14 dage, derefter tillægges 1% pr. måned, dog min. 20 kr.<br />

Bridgeforlaget i Asminderød<br />

Asminderødgade 53, 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Tlf. 4847 5213 – fax 4847 6213 – giro 510 9507 – e-post: forlag@bridge.dk


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

klubspillere<br />

Spil aldrig ud<br />

af Frederik Bjerregaard<br />

Efter spillet hører man ofte kommentarer<br />

som „Ja, makker _ hvis bare du havde spillet<br />

hjerter ud, så var de gået ned“ eller<br />

„Med ruder ud er kontrakten helt håbløs“.<br />

Åbningsudspillet er næsten altid afgørende<br />

for kontraktens skæbne, og (alt for) ofte<br />

vælger man det forkerte. Det er svært at<br />

spille ud, og derfor udtalte en af bridgens<br />

virkeligt store, svenskeren Jan Wohlin,<br />

overskriftens vise ord:<br />

„Spil aldrig ud!“<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Wohlin var i øvrigt også en fremragende<br />

skribent. Hvis du støder på en af hans bøger,<br />

så læs <strong>den</strong>.<br />

I mange lærebøger begrænser udspilsteorien<br />

sig til fjerdehøjeste, højeste fra en<br />

honnørsekvens og toppen af ingenting.<br />

Disse regler beskriver, hvilket kort man<br />

skal spille fra en given kombination og<br />

således give makker indtryk af styrke _<br />

eller mangel på samme. Problemet ved<br />

valget af udspil er imidlertid ikke alene at<br />

finde det kort, som beskriver beholdningen<br />

i farven, men at finde <strong>den</strong> farve, som<br />

giver spilfører de største problemer. Du<br />

skal lytte og tænke. ☞<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

NOVEMBER 2003 37


Lyt til meldingerne<br />

Løsningen på vores udspilsproblemer ligger<br />

oftest i fjen<strong>den</strong>s meldinger. Der er<br />

megen information at hente, bare vi gider<br />

lytte. Fjen<strong>den</strong> melder 1¤ - 2>, 3> - 3¤,<br />

4¤, og vi skal spille ud fra:<br />

# D B 10 8 ¤ E > 7 5 3 2 < E 9 6 3<br />

Med en solid sekvens i spar må #D være<br />

korrekt.<br />

Men hov _ tænk lige lidt over meldingerne.<br />

Da de har meldt og støttet i ruder,<br />

bør de have otte af dem (måske endda ni).<br />

Da vi har fire, er der kun en tilbage. Ud<br />

<strong>med</strong> en ruder, og når vi kommer ind på<br />

¤E, er det ruder til trumf hos makker. Han<br />

spiller klør igen til vores es, og vi kvitterer<br />

<strong>med</strong> en rudertrumfning mere.<br />

Hvad gik galt? Jo, vi glemte såmænd at<br />

doble!<br />

Hvad de ikke meldte<br />

Hvis meldeforløbet er ganske kort, kan de<br />

meldinger, som ikke blev afgivet, være løsningen!<br />

Vi prøver <strong>den</strong>ne gang at serve fra<br />

# 9 8 5 3 ¤ 7 4 > 9 6 5 2 < 10 8 4<br />

efter at fjen<strong>den</strong> har meldt 1ut - 2ut, 3ut.<br />

Toppen af ingenting, men hvilken farve?<br />

Vores eneste chance for at brillere i dette<br />

spil er nu! Resten af spillet skal vi bare<br />

koncentrere os om at følge farve.<br />

Hvorfor meldte de ikke højere? Meldingerne<br />

tyder på, at de har omkring 26 hp,<br />

så makker må have ca. 14 hp. Hvis makker<br />

selv skulle spille ud, ville han prøve at<br />

rejse sin længste farve. Hvilken?<br />

Når fjen<strong>den</strong> ikke benytter Stayman eller<br />

lignende, har de næppe en 8-korts-tilpasning<br />

i major. Med maksimalt syv kort i<br />

38<br />

Q-plus Bridge 7<br />

Med Q-plus Bridge til 475 kr.<br />

spiller du bridge – <strong>med</strong> det hele!<br />

Se www.edbridge.dk<br />

eller ring 8652 3877<br />

DANSK BRIDGE<br />

hjerter tilsammen hos fjen<strong>den</strong> og kun to<br />

på vores hånd må makker have fire eller<br />

flere hjerter. Derfor må ¤7 være bedste<br />

forsøg på at bete kontrakten.<br />

Aktuelt havde makker ¤KD983 og to<br />

sideesser, så hjerter ud var dræbende.<br />

Glæd dog makker _ spil ud i hans farve!<br />

Hvad har makker?<br />

Prøv at regne makkers styrke ud. Så har<br />

du en ide om, hvad makker kan _ eller ikke<br />

kan _ bidrage <strong>med</strong>. Da fjen<strong>den</strong> normalt<br />

melder udgang <strong>med</strong> 26 hp og lilleslem<br />

<strong>med</strong> 33 hp, nogenlunde som vi selv forsøger<br />

at gøre, kan vi oftest regne makkers<br />

styrke ud. Fjen<strong>den</strong> melder 1ut - 6ut, og vi<br />

skal spille ud fra:<br />

# B 8 ¤ D B 8 6 > K 10 7 4 < 9 8 7<br />

Ifølge vore udspilsregler spiller vi:<br />

#B, hvis vi vælger spar _ højeste fra en<br />

doubleton.<br />

¤D eller 6, hvis vi vælger hjerter _ højeste<br />

fra sekvensen eller invitation (fjerdehøjeste).<br />

>4, hvis vi vælger ruder _ invitation<br />

(fjerdehøjeste).<br />


Pasbar, runde- eller udgangskrav<br />

af Mads Krøjgaard<br />

I dag skal vi se på, om en melding er pasbar<br />

(om man må passe til meldingen), om<br />

<strong>den</strong> er krav for en enkelt runde, eller om<br />

der måske er etableret udgangskrav.<br />

Mange har sikkert set deres „uduelige“<br />

makkere melde pas til kravmeldinger og<br />

nok også set „fjolset overfor“ ☺ melde<br />

videre på små kort i <strong>den</strong> tro, at din melding<br />

var krav. Hvordan står det til <strong>med</strong><br />

„dit“ grundsystem?<br />

I de følgende opgaver blander fjen<strong>den</strong><br />

sig ikke. Du skal afgøre om <strong>den</strong> sidste melding<br />

er pasbar, rundekrav eller udgangskrav.<br />

1. ÅBNER SVARER<br />

1< 1><br />

2. ÅBNER SVARER<br />

1¤ 2<<br />

3. ÅBNER SVARER<br />

pas 1¤<br />

2><br />

4. ÅBNER SVARER<br />

1> 1¤<br />

2< 3><br />

5. ÅBNER SVARER<br />

1> 1#<br />

2¤<br />

6. ÅBNER SVARER<br />

1> 2ut<br />

7. ÅBNER SVARER<br />

1¤ 3¤<br />

8. ÅBNER SVARER<br />

1# 2><br />

2#<br />

9. ÅBNER SVARER<br />

1# 2><br />

2¤<br />

10. ÅBNER SVARER<br />

1# 2><br />

3<<br />

11. ÅBNER SVARER<br />

1ut 2#<br />

12. ÅBNER SVARER<br />

1ut 3#<br />

13. ÅBNER SVARER<br />

1> 1¤<br />

2ut<br />

14. ÅBNER SVARER<br />

1> 1¤<br />

1#<br />

15. ÅBNER SVARER<br />

1¤ 1#<br />

2<<br />

Safespillet skal planlægges i tide!<br />

Ægtepagt – Testamente – Dødsbo<br />

Gå til fagman<strong>den</strong> og lad os planlægge sammen:<br />

Advokat Hjalmar H. Kjærgaard<br />

Vestergade 14–16, 1456 Kbh. K – Telf. 33 12 61 26 (telefontid kl. 10–15)<br />

☞<br />

NOVEMBER 2003 39


Løsninger<br />

1. Svaret 1> er krav for en runde og lover<br />

mindst 6 hp og mindst fire kort i ruder.<br />

2. 2< (ny farve på to-trinnet) er rundekrav<br />

og lover mindst 10 hp og mindst fire<br />

kort. (Bemærk, at 2¤ efter makkers 1#<br />

lover fem kort!)<br />

3. Da Vest starter <strong>med</strong> pas, er 2> ikke<br />

længere rundekrav, men lover selvfølgelig<br />

stadig 10 hp. Men Øst kan vælge at<br />

passe på en lille åbningshånd <strong>med</strong> nogen<br />

ruderstøtte.<br />

4. Med springpræferencen til 3> loves<br />

10_12 point, og meldingen er ikke krav.<br />

5. Vest laver en reversmelding (tretrinspresser).<br />

Øst skal på tretrinnet for at kunne<br />

præferere til åbners første farve.<br />

Efter 1-over-1 lover en tretrinspresser ca.<br />

16_21 hp. Da makker kan sidde <strong>med</strong> så<br />

lidt som 6 hp, er meldingen ikke udgangskrav,<br />

men <strong>den</strong> er selvfølgelig krav for en<br />

runde. Reversmelder kan jo sagtens have<br />

20 hp.<br />

6. 2ut viser 10_12 hp, en jævn hånd og<br />

typisk u<strong>den</strong> firfarve i major. Meldingen<br />

er pasbar.<br />

7. 3¤ er i Bridgevejen, Acol og i de fleste<br />

systemer opfordring til udgang. Meldingen<br />

er altså pasbar <strong>med</strong> minimum hos<br />

åbner.<br />

8. 2#, genmelding af egen farve, er pasbar.<br />

Man vil dog ofte bestræbe sig på at<br />

melde endnu en gang på Østs kort.<br />

9. Ny farve på totrinnet efter makkers<br />

to over en er rundekrav.<br />

10. Ny farve på tretrinnet er udgangskrav.<br />

11. 2# efter 1ut er ikke blot pasbar _<br />

det er en „hold kæft-melding“ _ en hånd<br />

<strong>med</strong> mindst fem spar og fra 0 til 7_8 hp.<br />

Øst vurderer blot, at I spiller bedre i en<br />

sparkontrakt. Husk, at sansåbners makker<br />

er kaptajn.<br />

12. 3# efter 1ut er udgangskrav <strong>med</strong><br />

femfarve. Nu får sansåbner lov at være<br />

<strong>med</strong> igen! Med doubleton meldes 3ut, og<br />

<strong>med</strong> tre eller fire kort i spar meldes 4#.<br />

Hvis man har cuebids på prog<strong>ramme</strong>t, kan<br />

sansåbner efter 3# afgive et hjælpecuebid<br />

40<br />

DANSK BRIDGE<br />

(se sept.nr.) <strong>med</strong> typisk fire kort i spar og<br />

en hånd <strong>med</strong> topkort.<br />

Måske er det <strong>den</strong> håndsrækning, makker<br />

behøver for at kunne gå imod slem.<br />

13. Springet i sans lover 18_19 hp, men<br />

meldingen kan passes.<br />

14. 1# i an<strong>den</strong> melderunde lover fra 12<br />

til 18 hp. Svarer må passe <strong>med</strong> (5)_6_7 hp<br />

og typisk honnør tredje i spar. Hvorfor kun<br />

tre spar? Joh, <strong>med</strong> fire spar støttes til to i<br />

an<strong>den</strong> melderunde!<br />

15. Også her loves 12_18 hp. Svarer kan<br />

passe <strong>med</strong> (5)_6_7 hp og 3_4 klør.<br />

Var det for nemt?<br />

Måske var <strong>den</strong>ne „krævende“ test for nem<br />

for dig, men mit indtryk er nu, at der scores<br />

helt godt på sikkerhed i grundsystemet, og<br />

det var formålet <strong>med</strong> øvelsen.<br />

# K B 6 5 2<br />

¤9<br />

>K B 5 µ<br />

< K 10 8 6<br />

Meldetesten<br />

af Villy Dam<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ pas<br />

1# pas 2> pas<br />

?<br />

Hvad melder Vest nu?<br />

Vælg mellem pas, 2#, 3#, 3, 2ut<br />

og 3ut.<br />

Point: 2ut=10. 3/3#=5.<br />

Pas/2#=1.<br />

Løsning: Makker viser 12_18 (simpel ny<br />

farve); du har nok til en udgangsinvitation,<br />

og en sådan kan afgives <strong>med</strong> 2ut eller 3 i<br />

meldt farve. Her er hån<strong>den</strong>s struktur så afgjort<br />

til 2ut, 10_12 <strong>med</strong> klørhold.<br />

3> ville vise 4-kort-støtte, mens en<br />

spargenmelding indikerer 6-farve (2#<br />

svaghed og 3# inviterende). 3< og 3ut<br />

ville være at presse citronen for hårdt, da<br />

du ikke helt har nok til udgang.


Et fejltrin ad gangen ... i Sabines sko<br />

Sabine Auken og Daniela von Arnim har<br />

repræsenteret Tyskland i damerækken talrige<br />

gange og vundet næsten alt, hvad der<br />

er værd at vinde på spindesi<strong>den</strong>: det tyske<br />

mesterskab, EM og VM. Der mangler kun<br />

et olympisk mesterskab i samlingen.<br />

Som en ny udfordring forsøger parret<br />

nu at komme på det tyske landshold i åben<br />

række. Kampen står mellem otte hold, der<br />

mødes efter cupprincippet, hvilket betyder,<br />

at man „kun“ skal vinde tre kampe, før<br />

landsholdspladsen er hjemme.<br />

Kampene er på 96 spil og afvikles over<br />

tre weekender. Sabines hold vandt sin første<br />

kamp. Efter sejren gav hun mig dette<br />

spil, som du får et trin ad gangen.<br />

Med alle i zonen har du<br />

# K 9 3 2 ¤ E > B 8 5 < E K D B 4<br />

og ser <strong>venstre</strong>man<strong>den</strong> åbne <strong>med</strong> 1#, der<br />

passes om til dig. Du dobler og får 2¤ fra<br />

makker. Du melder 2ut, hvorpå makker<br />

kan 3¤, der ikke viser andet end en seksfarve<br />

u<strong>den</strong> ret meget salt til et æg.<br />

KROMANNS BRIDGEREJSER<br />

Nederlag skal op i lyset, ikke graves ned.<br />

Det er af dem, man bliver menneske.<br />

Aksel Sandemose<br />

Bridgeblanding<br />

af Ib Lundby<br />

Det ser således ud til nu:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1# pas pas<br />

D pas 2¤ pas<br />

2ut pas 3¤ pas<br />

?<br />

Din melding?<br />

Sabine var ikke taget til Tyskland for at se<br />

makker gå bet i 3¤, så hun satsede frækt<br />

på 3ut.<br />

# K 9 3 2 # D 10 8<br />

¤ E ¤ B 9 6 5 4 3 2<br />

>B 8 5 µ >D 2<br />

< E K D B 4 < 9<br />

Udspil: >E.<br />

Ikke værst _ i hvert fald var det godt, du<br />

ikke meldte pas til 3¤, for 3ut er ikke u<strong>den</strong><br />

chancer.<br />

Efter >E (kald sydfra) følger >K og en<br />

ruder mere til din >B. Du kan ikke se, om<br />

ruderne sidder 4_4 eller 5_3.<br />

Dine overvejelser? Hvor er de ni stik?<br />

Jul/Nytår på Tenerife 23 og 30/12, 1 eller 2 uger. Muligvis stadig plads - fra ......4800 kr.<br />

Tunesien 26/3–2/4. Vi vender tilbage til Hotel Kanta i Sousse. Nær ved vandet<br />

og golfbane. Et virkelig velfungerende hotel <strong>med</strong> veltillavet halvpension.<br />

Afgang fra Billund og Kastrup ...........................................................................4600 kr.<br />

Påske Hotel Faaborg Fjord, god ½-pension, afsl. frokost, 3 dage 1250, 5 dage 2350 kr.<br />

Bededagsferie i Friedrichstadt, Samsø på Ballen Badehotel 11–14/5 og Kr.Himmelfartsferien i Pronsdorf!<br />

Kromann, Ø. Hjermvej 11, 7560 Hjerm, 9746 4143<br />

E-mail: liddy@iname.com<br />

♣<br />

NOVEMBER 2003 41


Du har to røde stik og fire eller fem klørstik<br />

afhængigt af sitsen, så du skal bruge<br />

to eller tre sparstik. Du ville gerne tjekke<br />

klørsitsen, før du spiller spar, men du har<br />

så ødelagt forbindelsen til at få tre sparstik!<br />

Hvordan spiller du så?<br />

Med fem spar og tre-fire ruder hos Nord<br />

satsede Sabine på, at klørfarven sad skævt,<br />

så hun gik efter tre sparstik, og der er kun<br />

én vej frem: #9. Det forudsætter #EB hos<br />

Nord _ så kan resten sidde, som det vil.<br />

Der gik et gys gennem ramasalen, da<br />

#9 gik bordet rundt. Hele fordelingen:<br />

# E 7 6 5 4<br />

¤K 10<br />

>E K 7<br />

B 8 5 µ >D 2<br />

< E K D B 4 < 9<br />

#B<br />

¤D 8 7<br />

> 10 9 6 4 3<br />

< 10 7 3 2<br />

En velfornøjet Syd kom ind på <strong>den</strong> blanke<br />

#B til to ruderstik. To ned, hvor samme<br />

kontrakt vandt ved det andet bord: >E,<br />

¤K til esset og spar mod bordet, hvor Nord<br />

stak for <strong>med</strong> #E ...<br />

Nu er der kun fire hold tilbage _ held<br />

og lykke i næste kamp, Sabine!<br />

42<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tollerups problem<br />

Finn Tollerup, der igen har fundet sammen<br />

<strong>med</strong> Henrik Norman i divisionsturneringen,<br />

har altid et sjovt spil på lager. Dette<br />

gav han mig i en rygepause i divisionen<br />

på ... ikke en krøllet serviet, men et hjørne<br />

af Børsen. Du får det som en lille opgave.<br />

Har du et bud på løsningen, så send det<br />

til dansk@bridge.dk eller <strong>med</strong> posten til<br />

DANSK BRIDGE før <strong>den</strong> 10.december. Der<br />

er bridgebøger i julegave til lodtrækning<br />

blandt indsenderne af en rigtig løsning.<br />

Vest / Alle<br />

# B 10 8 7 5 2 # D 9<br />

¤E D B ¤8 3<br />

>K 9 7 µ >E 6<br />

< B < K D 8 6 5 4 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1# pas 2< pas<br />

2# pas 3# pas<br />

4# pas pas pas<br />

Udspil: #4.<br />

Modspillet er modbydeligt: #4 til #E,<br />

spar til Nords #K og skift til >8. Hvordan<br />

skal det sidde, og hvordan vinder du<br />

så kontrakten <strong>med</strong> bedste modspil?<br />

ØSTs hænder til Tvekampen<br />

(Vests hænder findes på side 22)<br />

1. V/Alle.<br />

# K 6 5 3 ¤ E K 4 > 9 8 6 < D 7 6<br />

2. V/Alle. Nord melder om muligt 2#,<br />

og Syd støtter om muligt til 3#.<br />

# _ ¤ 10 4 2 > E 8 6 < E K D 10 8 6 5<br />

3. Ø/Ingen.<br />

# D 7 6 4 2 ¤ D B 10 7 3 > 4 < 9 4<br />

4. Ø/Alle.<br />

# K ¤ E 4 > 8 2 < E K D B 10 7 4 3<br />

5. S/Ø-V. Syd åbner <strong>med</strong> 3¤.<br />

# K D 7 3 ¤ E 10 > K B 4 3 < 9 7 3<br />

6. Ø/N-S.<br />

# E 9 6 4 ¤ K 7 > E 10 8 < K D 8 4


Zias gode råd<br />

Som begyndere lærte vi at sætte honnør<br />

på honnør og har brugt det flittigt si<strong>den</strong>.<br />

Fordelene er så åbenlyse, at vi hellere gør<br />

det en gang for meget end en gang for lidt.<br />

Dette er basis for Zia Mahmoods tip:<br />

„Hvis de ikke dækker, har de <strong>den</strong> ikke!“<br />

Og hvad kan du så bruge det til? Ja, lad<br />

os se <strong>den</strong>ne slem fra 3.division:<br />

Øst / Alle<br />

# E D B 8 5 3 # K 10 4<br />

¤ 9 ¤ D B 10 6<br />

> E B 10 5 µ >D 9 7<br />

< K 2 < E B 10<br />

Du er vestpå kommet i 6# u<strong>den</strong> indmeldinger,<br />

og Nord spiller #2 ud.<br />

Spilleplan?<br />

Junior spillede kontrakten <strong>med</strong> hjerter ud,<br />

så han var afhængig af >K i plads ... desværre.<br />

Men du er heldigere end som så.<br />

Kontrakten er oplagt <strong>med</strong> >K i plads,<br />

så slemmen er rimelig nok. Du trækker<br />

fjen<strong>den</strong>s trumfer (de sad 2_2) og bliver på<br />

bordet, hvorfra du beder om >D _ det må<br />

briste eller bære.<br />

Syd lægger en lille ruder.<br />

Hvem har >K?<br />

Nu fik du jo det indle<strong>den</strong>de tip af Zia. Når<br />

Syd ikke dækker, gætter du derfor på, at<br />

Nord har >K. Men du har andre strenge på<br />

buen. Stik <strong>med</strong> >E, tag K 8 6 3<br />

< D 9 8 3<br />

# E D B 8 5 3 # K 10 4<br />

¤ 9 ¤ D B 10 6<br />

> E B 10 5 >D 9 7<br />

< K 2<br />

#9 6<br />

¤ E 8 7 5 4<br />

>4 2<br />

< 7 6 5 4<br />

< E B 10<br />

Da klørknibningen går godt, forsvinder<br />

hjertertaberen, og du ender <strong>med</strong> at give<br />

Nord stik for >K.<br />

I praksis nærmer chancen for at vinde<br />

sig 75%. Dækker Syd >K, er du hjemme<br />

(50% chance ifølge Zia), og dækker han<br />

ikke, vinder du i 50% af de resterende tilfælde,<br />

nemlig <strong>med</strong>


Genbrugsproblemet<br />

I det sjove spil fra Dansk Bridge Magasin,<br />

december 1934, gjaldt det om at finde ud<br />

af, hvilken udgang der ikke kunne vinde:<br />

3ut, 4¤, 4#, 5< eller 5>.<br />

1934 var året, hvor <strong>den</strong> i år jubilerende<br />

Warburg-turnering startede, og det var her,<br />

spillet forekom. Du får redaktør Anders<br />

Møllers indledning til spillet:<br />

“Ved <strong>den</strong> Singleturnering, der for første<br />

Gang spilles i <strong>den</strong>ne Vinter, og hvori tyve<br />

af de mest prominente københavnske Turneringsspillere<br />

kappes om at vinde Førsteprisen,<br />

forefaldt der et Spil, der meldeteknisk<br />

set var særdeles interessant.<br />

Nord-Syd var i Farezone, Øst-Vest u<strong>den</strong>for<br />

Farezone, og Nord var Kortgiver ved<br />

følgende Kortfordeling:<br />

#K D 9 8<br />

¤6<br />

> E K D 10 9<br />

5 3 2 µ >B 7 4<br />

< D 5 2 < K 8 4<br />

#E B<br />

¤ D B 9 8 7<br />

>8 6<br />

< B 10 9 6<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1> Dobler 1¤<br />

Pas 2# Pas 3#<br />

Pas 4> Pas 5><br />

Pas Pas Dobler Pas<br />

Pas Redobler Pas Pas<br />

Pas<br />

Desværre skriver Anders Møller ikke, hvem<br />

de fire spillere om bord var, men ros til<br />

Syd for at være forud for sin tid. Han lagde<br />

op til, at man skulle spille i <strong>den</strong> senere så<br />

velkendte „Norris-fit“, en 4_2 tilpasning<br />

i trumf.<br />

Læg nemlig mærke til, at 4# ikke kan<br />

sættes! Det gjorde dog ikke noget, at Nord-<br />

Syd havnede i 5>, for <strong>den</strong> var helt oplagt,<br />

som Syd spillede kortene.<br />

44<br />

DANSK BRIDGE<br />

Øst indledte <strong>med</strong> ¤K og skiftede straks til<br />

trumf. Efter endnu to runder trumf gik<br />

spilfører på bordet i spar og lod ¤D køre<br />

rundt <strong>med</strong> klørafkast _ et elegant taberpå-taber-spil,<br />

der gav 100% gevinstchance.<br />

Øst fik for ¤E, men hån<strong>den</strong>s an<strong>den</strong> klør<br />

kunne si<strong>den</strong> kastes på ¤B, og så var der ti<br />

stik i skuffen.<br />

4# og 5> kan altså ikke sættes, og både<br />

3ut og 4¤ vinder også let (det enkleste i<br />

4¤ er at kaste tre klør på ruder og spar, så<br />

man kun afleverer tre trumfstik).<br />

Derimod sættes 53’s historie. Ib Axelsen har<br />

sakset spillet i det italienske bridgeblad,<br />

hvor Forquet fra det berømte blå hold fortæller<br />

om det.<br />

Vest / Alle<br />

# E K D 9<br />

¤9 5 4<br />

>E K B<br />

7 6 5 4 µ >2<br />

< 3 < D B 10 8 2<br />

#7 6<br />

¤K B<br />

> D 10 9 8 3<br />

< E K 6 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

3¤ D pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

Udspil: >7.


Spillet er fra en parturnering, hvor Syd<br />

hurtigt kan tælle sig frem til 10 stik. Hvordan<br />

får han det elvte?<br />

Første stik tages <strong>med</strong> >K, og >E afslører<br />

ruderfordelingen. De sorte esser indkasseres,<br />

og man kan nu gå ud fra, at Vest<br />

er startet <strong>med</strong> fordelingen 1-7-4-1.<br />

Syd stikker >B over <strong>med</strong> damen og fortsætter<br />

<strong>med</strong> >3 (ja, jeg „glemte“ at fortælle,<br />

at Syd lagde >8 i stik 1 og >9 i stik 2).<br />

Vest får et uventet ruderstik og kan frit<br />

vælge, om han vil tage ¤E eller spille sig<br />

fri <strong>med</strong> en mindre hjerter. Lad ham først<br />

prøve <strong>med</strong> ¤E og hjerter igen. Syd spiller<br />

sig nu frem til:<br />

#K D 9<br />

¤_<br />

>_<br />

_ µ >_<br />

_<br />

_ µ >_<br />

< _ < D B 10<br />

#7<br />

¤K<br />

>10<br />

10 forsvinder ¤9 fra bordet, og Øst<br />

må lægge en klør for at holde sparene. En<br />

lille klør sydfra giver Øst et klørstik, men<br />

så er der rest.<br />

En skvis u<strong>den</strong> tempokorrektion!<br />

Nye klubber<br />

§ Skævinge BK, Ældre-Sagen 2173<br />

22 <strong>med</strong>lemmer.<br />

Arne Jensen, Ll. Lyngbyvej 9,<br />

3320 Skævinge. 4821 0988.<br />

Ll. Lyngby Skole _ onsdag<br />

Forkert klubadresse<br />

På grund af en beklagelig fejl stod der i<br />

sidste måned, at Gentofte BK havde fået<br />

nyt spillested. Klubben spiller stadig i<br />

Ordrup Sognegård hver onsdag aften.<br />

Kommende turneringslederkurser<br />

<strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund afvikler normalt<br />

tre turneringslederkurser i hver sæson _<br />

skiftevis på <strong>den</strong> ene og <strong>den</strong> an<strong>den</strong> side af<br />

Storebælt. Der er plads til 28 deltagere på<br />

hvert kursus, hvor der især fokuseres på<br />

turneringstilrettelæggelse og (brug af)<br />

bridgelovene.<br />

Der plejer at være nogen ventetid på at<br />

få plads på et kursus, så det er en god ide<br />

at tilmelde sig, så snart man ved, at man<br />

gerne vil deltage. Tilmelding sker til DBFs<br />

sekretariat (Steffen).<br />

Kurserne i indeværende sæson er alle<br />

udsolgt.<br />

Kurserne i sæsonen 2004_05 ligger således:<br />

Kursus 88: 2._3.oktober 2004<br />

Filskov Kro (Grindsted).<br />

Kursus 89: 13._14.november 2004<br />

Røsnæs (Kalundborg).<br />

Kursus 90: 12._13.februar 2005<br />

Filskov Kro (Grindsted).<br />

Pris for deltagelse (inkl. kursusafgift,<br />

overnatning og fuld kost): 1400 kr. (Filskov)<br />

og 1800 kr. (Røsnæs).<br />

Steffen Holm Pedersen<br />

NOVEMBER 2003 45


Svend Novrup:<br />

Stu<strong>den</strong>terforeningens Bridge-Club<br />

1928_2003<br />

Eget forlag<br />

128 s., hft., rigt illustreret, 100 kr.<br />

Stu<strong>den</strong>terforeningens<br />

BC runder 75<br />

år ved årsskiftet og<br />

har i <strong>den</strong> anledning<br />

fået Novrup<br />

til at skrive en bog<br />

om bridgeklubben<br />

og <strong>den</strong>s historie.<br />

Det er der kommet<br />

en godbid ud<br />

af, som selv ikkestu<strong>den</strong>ter<br />

vil finde<br />

spæn<strong>den</strong>de. Novrup har gjort en flot indsats<br />

<strong>med</strong> at grave i annalerne og interviewe<br />

gud og hvermand. Han har således bl.a.<br />

stået på hovedet i fotoarkivet hos DANSK<br />

BRIDGE og har naturligvis i rigt mål brugt<br />

bladet som kilde.<br />

Kun ganske få danske bridgeklubber har<br />

til dato opnået en så høj alder, men ingen<br />

af dem har haft en betydning for bridgen i<br />

Danmark, der kan måle sig <strong>med</strong> stu<strong>den</strong>terklubbens.<br />

Klubben _ eller „clubben“, som<br />

stu<strong>den</strong>terne skriver _ har været domine-<br />

46<br />

DANSK BRIDGE<br />

Nye bridgebøger<br />

rende i dansk bridge i en årrække og har<br />

været storleverandør af både landsholdsspillere<br />

og organisationsfolk.<br />

Der fortælles kronologisk om klubben<br />

og <strong>den</strong>s virke, indadtil og udadtil, både i<br />

hverdag og fest.<br />

Hvis dette har vakt din interesse, vil jeg<br />

anbefale, at du får bestilt bogen i en fart _<br />

og hundrede kroner er en beske<strong>den</strong> betaling<br />

for en stor oplevelse.<br />

IL<br />

David Bird / Marc Smith:<br />

Værsgo og skvis<br />

EDBridge Teknikserien<br />

60 s., hft., 80 kr.<br />

Oversat af Ib Axelsen<br />

Føljetonen fortsætter!<br />

Vi er nu nået til<br />

<strong>den</strong> niende i rækken<br />

af 12 bøger i teknikserien,<br />

og vi tager<br />

<strong>den</strong>ne gang fat på et<br />

emne, hvor bare betegnelsen<br />

„skvis“ er<br />

nok til, at det store<br />

flertal springer bogen<br />

over.<br />

Sølvpoint Sølvpoint<br />

Nytårsturnering i Århus Bridgeklub<br />

Lørdag <strong>den</strong> 10.januar afholder Århus Bridgeklub nytårsturnering<br />

kl.9.30–ca.18 i Vanggaard centret. Kvalifikation om formiddagen og<br />

finaler om eftermiddagen. Sølvpoint og fine vinpræmier.<br />

Pris 160 kr. inkl. frokost.<br />

Tilmelding til Asger Bruhn på tlf. 8614 9363 eller på<br />

aarhusbridgeklub@mail.tele.dk senest <strong>den</strong> 4.januar.


Synd! Som det udtrykkes i overskriften til<br />

det første kapitel: „De fleste skviser er<br />

lette!“ Jeg husker stadig min første skvis.<br />

Jeg troede bare, modstanderen havde lagt<br />

forkert af _ det havde han osse, men han<br />

kunne ikke andet! Skvisen var helt automatisk,<br />

men gav mig blod på tan<strong>den</strong>, og<br />

jeg må give forfatterne ret: De fleste skviser<br />

er lette.<br />

Feinschmeckere og systematikere bør gå<br />

efter bøger som Sigurd Lauge Pedersens<br />

„Skvis på 100 måder“ _ et mesterværk for<br />

<strong>den</strong> skvisinteresserede, men vil du føres<br />

ind i skvisens ver<strong>den</strong> og lære lidt om de<br />

mest enkle (og hyppigst forekommende)<br />

skviser, er „Værsgo og skvis“ et glimrende<br />

valg.<br />

Denne og seriens resterende bøger har<br />

fået lagt en femmer på prisen i forhold til<br />

de øvrige, men det er stadig billigt for en<br />

god bog.<br />

IL<br />

Ib Axelsen / Villy Dam:<br />

Overraskende overstik<br />

EDBridge Teknikserien<br />

60 s., hft., 80 kr.<br />

Teknikserien består<br />

af 12 bind, så dette<br />

må være trættende!<br />

Undskyld, <strong>den</strong> var<br />

letkøbt, men ud over<br />

de 12 bind, som Bird<br />

og Smith har begået,<br />

har Ib Axelsen og<br />

Villy Dam nu udvidet<br />

serien <strong>med</strong> bind<br />

nr.13, som allerede<br />

er udkommet.<br />

Bridgeforlaget<br />

i Asminderød<br />

har bogen<br />

4847 5213<br />

„Overraskende overstik“ er et modstykke<br />

til de øvrige bøger, idet der her fokuseres<br />

på par-, hvor det ellers er holdturneringsprincippet<br />

(spil safe), der nyder fremme.<br />

Tilbage til de „overraskende overstik“,<br />

som er en fortrinlig bog om emnet. Den<br />

består udelukkende af quizzer, hvor der<br />

præsenteres to opgaver på hver højreside<br />

og de tilsvarende løsninger på <strong>den</strong> følgende<br />

<strong>venstre</strong>side. En læservenlig facon modsat<br />

de bøger, hvor første halvdel er opgaver,<br />

og løsningerne udgør an<strong>den</strong> halvdel.<br />

Det er naturligvis „skjult“ i løsningerne,<br />

men jeg savner alligevel et par indle<strong>den</strong>de<br />

kapitler <strong>med</strong> de generelle betragtninger,<br />

der kan gives om princippet i par- contra<br />

holdturnering. Til gengæld er der så blevet<br />

plads til 58 opgaver, hvoraf de fleste<br />

lever op til bogens titel.<br />

Bogen udgives i øvrigt også på engelsk,<br />

hvilket ikke er sket for ret mange danske<br />

bøger gennem tiderne.<br />

En god bog til alle (os) parhajer! IL<br />

Stu<strong>den</strong>terforeningens<br />

Bridge-Club<br />

75 års Jubilæumsturnering<br />

Lørdag 3.januar kl.14.15–22.00<br />

Søndag 4.januar kl.9.00–19.00<br />

Spillested: Valby Bridgecenter,<br />

Valby Langgade 77.<br />

Lørdag kvalifikation i 3 seedede<br />

rækker. Søndag finaler i 3 rækker.<br />

Indskud: kr.1000,- pr.par.<br />

Præmiesum kr. 50.000 v/ 48 par<br />

50% til A-rækken, 30% til<br />

B-rækken, 20% til C-rækken.<br />

1.–4. i hver række præmieres.<br />

Max. 48 par – Guld- og sølvpoint<br />

Tilmelding:<br />

stu<strong>den</strong>@stu<strong>den</strong>.dk, www.stu<strong>den</strong>.dk<br />

eller Steen Laursen, 39 63 08 04<br />

NOVEMBER 2003 47


SWAN-bridge på internettet:<br />

Bridgespillets slaraffenland<br />

af Per Frederiksen<br />

48<br />

At spille bridge på internettet er for<br />

mange en by i Rusland.<br />

Per Frederiksen er en af de frivillige<br />

turneringsledere, der hjælper<br />

til på SWAN Denmark. Han fortæller<br />

her lidt om, hvor let det er at<br />

komme i gang, og hvad det koster.<br />

Jeg kan kun anbefale dig at følge<br />

Pers opfordring. Det er både sjovt<br />

og spæn<strong>den</strong>de at spille bridge på<br />

internettet.<br />

IL<br />

Rejsen begynder <strong>med</strong> nogle klik<br />

Har du en almindelig _ ikke alt for gammel<br />

_ pc og adgang til internettet, er du<br />

kun nogle klik <strong>med</strong> musen fra en ver<strong>den</strong><br />

fuld af muligheder for dit bridgespil.<br />

Føler du dig usikker <strong>med</strong> hensyn til at<br />

hente filer og lægge dem ned på din pc, så<br />

bed om hjælp hos en kollega, et barnebarn<br />

eller en bridgespiller i din klub. Der er intet<br />

at være flov over i <strong>den</strong> forbindelse.<br />

På www.bridge.dk kan du hente de nødvendige<br />

filer fra SWAN. Der er dansk vejledning,<br />

når du først er nået så langt.<br />

Hvad kan du foretage dig i <strong>den</strong>ne bridgever<strong>den</strong>?<br />

Sammenlignet <strong>med</strong> andre spillesteder på<br />

internettet er det her ikke nødvendigt, at<br />

du er god til engelsk. Prog<strong>ramme</strong>t er oversat<br />

til dansk. Du møder bridgespillere fra<br />

hele ver<strong>den</strong>, men ikke mindst mange rare<br />

danske spillere, der hellere end gerne hjælper<br />

dig til rette.<br />

I første omgang kan du gå til et bord og<br />

spørge, om du må ugle. Det får du ganske<br />

givet lov til.<br />

Når du begynder at forstå, hvad der fore-<br />

DANSK BRIDGE<br />

går, vil du naturligvis selv prøve at spille.<br />

I første omgang er en hyggebridge velegnet<br />

til at finde ud af at trykke de rigtige<br />

steder <strong>med</strong> musen på. Med rimelige sprogkundskaber<br />

kan du spille ved et bord, hvor<br />

der tales engelsk. Ellers bed en dansker i<br />

bridgerummet om hjælp. Under hjælpefunktionerne<br />

findes der bl.a. en engelskdansk<br />

bridgeordbog.<br />

Når du nu har fået lidt erfaring, vil deltagelse<br />

i en turnering være næste ønske.<br />

Hver dag afvikles der flere turneringer.<br />

De fleste er parturneringer, som du kender<br />

fra din klub.<br />

SWAN-turneringer har deltagelse af<br />

spillere fra hele ver<strong>den</strong>. Her tales engelsk<br />

ved bor<strong>den</strong>e. Der er også hver dag mindst<br />

én dansk turnering _ nogle dage flere _<br />

hvor du kan vinde bronzepoint akkurat<br />

som i din klub, og her tales dansk. Hele<br />

turneringsafviklingen ligner det, du kender,<br />

og er på en række punkter endog langt<br />

bedre. Du kan ikke blot bagefter gennemgå<br />

dine egne spil, men også se, hvad der<br />

er sket ved de andre borde.<br />

Bridgerummet er åbent hele døgnet. De<br />

danske turneringer foregår typisk om aftenen.<br />

I weekenderne er der tillige danske<br />

turneringer midt på dagen.<br />

Otte frivillige danske SWAN-turneringsledere<br />

forestår afviklingen af de danske<br />

turneringer. De hjælper dig gerne, hvis du<br />

har brug for det.<br />

Turneringerne (både SWAN og danske)<br />

vil typisk være over 12 spil og vare 1½ time.<br />

Du vil også her opleve turneringsformer,<br />

du normalt ikke møder i din bridgeklub.<br />

Øvelsesborde<br />

Du kan bruge de mange muligheder ved<br />

øvebordet til at træne. Sammen <strong>med</strong> din<br />

normale makker _ eller andre selvfølge-


lig _ er der fantastisk mange muligheder<br />

til rådighed. Du kan vælge tilfældige eller<br />

specielle kortfordelinger, der passer til det,<br />

som du gerne vil træne i.<br />

Vil du lære at spille bridge, må du dog<br />

ikke tro, at dette er en farbar vej. Intet kan<br />

erstatte <strong>den</strong> basale vi<strong>den</strong>, du kun skaffer<br />

dig gennem undervisning, selvstudium mv.,<br />

og som du nødvendigvis må være i besiddelse<br />

af, in<strong>den</strong> du går i gang <strong>med</strong> at spille<br />

på nettet. Det skal helst være sjovt for alle.<br />

Bridgebiograf<br />

Store danske bridgebegivenheder, som<br />

eksempelvis pokalslutspillet, kan du<br />

følge live her _ <strong>med</strong> kommentarer fra danske<br />

topspillere. Du kan her få nogle spæn<strong>den</strong>de<br />

oplevelser og i ro og mag ugle turneringen<br />

hjemmefra.<br />

Hvad koster det?<br />

Har du i forvejen pc og adgang til internettet<br />

gennem en fast opkobling, vil du<br />

blive overrasket over, hvor billigt det er at<br />

spille bridge på SWAN. Du kan altid<br />

komme ind som gæst u<strong>den</strong> betaling, men<br />

kun <strong>med</strong>lemskab af SWAN giver adgang<br />

til internationale turneringer i SWAN’s<br />

turneringsrum, internationale opvisningskampe<br />

<strong>med</strong> mere.<br />

Man behøver dog ikke være <strong>med</strong>lem af<br />

SWAN for at deltage i danske turneringer,<br />

men alt det kan vi springe over,<br />

idet du tilbydes at få en gratis<br />

prøveperiode hos SWAN.<br />

Du kan altså komme ind og<br />

se, om det er noget for dig,<br />

u<strong>den</strong> overhovedet at skulle<br />

betale noget _ og <strong>med</strong> fulde<br />

<strong>med</strong>lemsrettigheder i hele<br />

prøveperio<strong>den</strong>.<br />

Der er et 3 måneders gavekort<br />

til SWAN i Lobby/Hjemsi<strong>den</strong>,<br />

når du logger på som<br />

gæst.<br />

Når du har indløst gavekortet,<br />

så log ud og ind igen, så<br />

aktiveres dit <strong>med</strong>lemskab.<br />

Prisen for <strong>med</strong>lemskab er ca. 1,25 kr. i døgnet<br />

baseret på helårsbetaling!<br />

Betaling kan ske til <strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund<br />

ved at bruge det system, der er<br />

anvist. Alternativet er at bruge kreditkort<br />

og betale direkte til SWAN.<br />

Medlemskab af SWAN koster for 1 år<br />

435 kr., 3 måneder 130 kr., 1 måned 50 kr.<br />

og 1 uge 16 kr.<br />

Indtil videre er det altså gratis, men på<br />

et tidspunkt indføres særskilt betaling for<br />

deltagelse i de danske turneringer, hvor der<br />

jo også spilles om bronzepoint.<br />

Har du ikke fast opkobling, skal du selvfølgelig<br />

betale for brug af telefonnettet<br />

(ISDN eller almindeligt modem) _ akkurat<br />

som du ellers gør, når du bruger internettet.<br />

Ønsker du at blive ved <strong>med</strong> at spille,<br />

vil en fast opkobling være sagen.<br />

Erfaringen viser, at bridgespillere forbedrer<br />

deres spil ved at spille bridge på<br />

nettet. Da du naturligvis fortsætter <strong>med</strong> at<br />

spille din almindelige klubbridge, vil du<br />

selv kunne afprøve <strong>den</strong>ne påstand.<br />

Enhver rejse begynder <strong>med</strong> det første<br />

skridt ...<br />

Prøv det!<br />

Hvis du efter at have læst dette har fået<br />

lyst til at prøve at deltage på SWAN, skal<br />

du endelig ikke holde dig tilbage. Kom og<br />

vær <strong>med</strong> _ det er sjovt at spille på SWAN.<br />

NOVEMBER 2003 49


Right through the Six-pack:<br />

♥6, ♦7 og 7, 7-kagen, som<br />

stadig laves til særligt<br />

festlige lejligheder.<br />

50<br />

DANSK BRIDGE<br />

>7’s historie _ „Skiderikken“<br />

Det var i kortstuen i Stu<strong>den</strong>terforeningens<br />

Bridge-Club i København, at >7 kom til<br />

ære og værdighed. I midten af 60’erne blev<br />

>7 „skiderik“, når clubmæn<strong>den</strong>e (som<br />

<strong>med</strong>lemmerne af „Stu<strong>den</strong>“ er blevet kaldt<br />

si<strong>den</strong> stiftelsen i 1927 ifølge „Skråen“,<br />

som clubbens statutter hedder) skulle deklarere<br />

deres „bommelommer“ (kortkombinationer,<br />

eksempelvis to ens farver, som<br />

var penge værd. Skiderikken fordoblede<br />

værdien af disse bommelommer.<br />

Desu<strong>den</strong> gjaldt det, at tog man sidste stik<br />

på >7, skulle makker give øl _ i hvert fald,<br />

hvis man ikke havde mistet stik i forsøget<br />

på at få det. Derimod var det ligegyldigt,<br />

om man vandt sin kontrakt eller gik ned _<br />

man skulle blot have gjort det bedst muligt.<br />

Hvis man „gik bagud“, dvs. spillede<br />

>7 i sidste stik u<strong>den</strong> at vinde det, skulle<br />

man give makker dobbeltøl, subsidiært øl<br />

til hele bordet. <strong>Si<strong>den</strong></strong> har ikke-øldrikkende<br />

spillere u<strong>den</strong> for clubben fået indført, at


Anders Birchow, Linje 3, forstår ikke, at der kun<br />

er én >7 i hvert spil: „Hvor er de to andre?“<br />

man kan vælge at få et glas vin, en sodavand,<br />

en kop kaffe eller _ i gåga<strong>den</strong> i Kerteminde<br />

_ en specialdesignet >7-kage.<br />

Rygtet om >7 bredte sig snart u<strong>den</strong> for<br />

clubben. Fx var ramapublikum imponeret<br />

over Steen Møllers profetiske evner, når<br />

han efter meldingerne og udspillet mod en<br />

3ut annoncerede:<br />

„Spilfører vil få 11 stik, og han vil tage<br />

det 13. og sidste stik på >7!“<br />

Spilfører var naturligvis clubmand, så<br />

det var let at forudsige.<br />

Jeg var selv <strong>med</strong> til at udbrede >7-skikken<br />

til udlandet, bl.a. ved at skrive om <strong>den</strong><br />

i de EM-bulletiner, jeg bidrog til i årene<br />

fra 1970, samt i artikler i Bridgetidningen<br />

og Popular Bridge Monthly.<br />

Ved junior-EM i København 1974 drog<br />

mange i Tivoli for at opfylde deres forpligtelser<br />

over for makkere, som krævede:<br />

„Beer me!“ Det er si<strong>den</strong> blevet en populær<br />

tekst på T-shirts <strong>med</strong> >7-motiv.<br />

Endelig kanoniseret blev >7’s status, da<br />

skikken blev omtalt i „The Official Encyclopedia<br />

of Bridge“, hvor <strong>den</strong> påstås at<br />

være et led i det danske spil „Boma-loma“;<br />

utvivlsomt en misforståelse af min artikel<br />

„Eva plays the Boma-loma“, der blev bragt<br />

flere steder i England og USA. Ifølge ency-<br />

klopædien nåede >7 til USA, da de amerikanske<br />

juniorer vendte hjem fra en camp<br />

i Polen, og reglerne var ændret, så man kun<br />

fik øllen, hvis man vandt sin kontrakt!<br />

Den morsomme >7-skik har fået mange<br />

spillere til at vride og vende sitser for at<br />

kunne tage sidste stik på kortet, men en<br />

ret usædvanlig vej til sin øl havde Mogens<br />

Rerup for nogle år si<strong>den</strong> i <strong>den</strong> jysk-fynske<br />

kvalifikationsrække Syd. Han havde taget<br />

stik 12 og undrede sig over, at vi andre<br />

havde et kort tilbage, mens han intet havde.<br />

Så undersøgte han lommen i kortmappen<br />

_ dér lå >7 og hyggede sig! Det var <strong>den</strong><br />

13.ruder, han havde ikke begået kulørsvigt,<br />

og <strong>den</strong> tog sidste stik.<br />

En af ver<strong>den</strong>s mest ufortjente øl, men<br />

en temmelig god historie!<br />

Svend Novrup<br />

¤6’s historie _ „Hertta Kuusinen“<br />

På forsi<strong>den</strong> af DANSK BRIDGE nr.615 kunne<br />

man se Per Nielsen <strong>med</strong> ¤6 i hån<strong>den</strong>. For<br />

os i Finland var dette syn noget særligt af<br />

en ganske speciel grund.<br />

Som man ved, er


7 er <strong>den</strong> danske udgave af Englund, og<br />

også her skal man have en øl af makker,<br />

hvis kortet tager sidste stik.<br />

I Finland omkring 1950_60 havde vi en<br />

meget indflydelsesrig kvindelig politiker<br />

ved navn Hertta Kuusinen. Der var altid<br />

blæst om hende, idet hun repræsenterede<br />

<strong>venstre</strong>partiet. Hendes fornavn „Hertta“ er<br />

muligvis afledt af det tyske navn „Hertha“,<br />

men på finsk betyder „Hertta“ også farven<br />

hjerter i et kortspil. Desu<strong>den</strong> betyder<br />

„Kuusi“ både tallet 6 og et grantræ, og<br />

„nen“ er diminutivformen, så „Kuusinen“<br />

er altså et lille grantræ eller en lille sekser,<br />

hvordan det end skal opfattes.<br />

Hvorom alting er, hedder kortet ¤6 på<br />

finsk „Hertta Kuusinen“.<br />

Nogle spillere, der ikke bryder sig om<br />

politikeren Hertta eller ikke sympatiserer<br />

<strong>med</strong> <strong>venstre</strong>partiet, kaster ¤6 af ved først<br />

givne lejlighed, mens andre _ måske <strong>med</strong><br />

lidt humoristisk sans _ prøver at få netop<br />

sidste stik på ¤6. Traditionen byder, at<br />

makker skal ud efter en pilsner til kortjongløren<br />

_ bortset fra Armi (Karis kone.<br />

IL), der altid spiser mig af <strong>med</strong> en alkoholfri<br />

øl.<br />

I øvrigt må kunststykket at få sidste stik<br />

på ¤6 betragtes som <strong>den</strong> ypperligste præstation.<br />

¤6 er angiveligt et mindre kort end<br />

både >7 og


Udspilsproblemer:<br />

Diamonds are for ever<br />

af Ib Lundby<br />

Engelskkyndige læsere må love ikke at skele til <strong>den</strong> hund, der kunne være begravet<br />

i overskriften, før de øver sig på disse to problemer fra forårets mixed-finale<br />

1. Hvad spiller du ud som Vest <strong>med</strong><br />

Øst / Ø-V<br />

#4<br />

¤ K D 9 7 6 5 4<br />

>3 µ<br />

<br />

pas pas D pas<br />

pas pas<br />

1. Flugt i minor.<br />

Spæn<strong>den</strong>de weekend<br />

for juniorer<br />

I weeken<strong>den</strong> <strong>den</strong> 29.–30.november afvikles<br />

en weekend <strong>med</strong> undervisning for juniorer<br />

i bridge-lokalerne på Kildemosevej i O<strong>den</strong>se.<br />

µ<br />

2. Nu skal du hoppe over i Østs stol for at<br />

se, om du kan gøre det bedre end før. Hvad<br />

spiller du ud <strong>med</strong><br />

Øst / Ø-V<br />

# D 10 9 6<br />

¤8 2<br />

> E 8 7 6<br />


Diamanter varer evigt<br />

1. Hvis du spiller din singleton ud, selvom<br />

du har single trumf, har du løst opgaven<br />

til ug ... hvis det altså er >3, du har fat i!<br />

Øst / Ø-V<br />

# E K B 8 5 3 2<br />

¤E B 3<br />

>K D<br />

3 µ > E 8 7 6<br />

< K D 6 3 < 9 5 2<br />

#7<br />

¤10<br />

> B 10 9 5 4 2<br />

< E 10 8 7 4<br />

Med ruder ud til >E og mere ruder østfra<br />

har Syd ikke en chance.<br />

Du fandt ikke det spektakulære udspil,<br />

men det er o.k., for pointen i spillet dukker<br />

kun op <strong>med</strong> andre udspil, fx ¤K.<br />

Den stikkes på bordet, _<br />

3 µ > E 8 7 6<br />

B. Stikker Øst, må han spille<br />

ruder til Syd, der tager en høj ruder mere<br />

og slutspiller Øst i ruder. Falder Øst fra<br />

<strong>med</strong> >E, spiller Syd >10 <strong>med</strong> samme resultat.<br />

Rudersitsen er sådan, at Øst altid<br />

kan sættes ind på fjerde gang ruder.<br />

Syd fandt ikke <strong>den</strong>ne plan, men et sjovt<br />

slutspil, ikke? Ved et andet bord fik Nord-<br />

Syd 750 for 5> D <strong>med</strong> 11 stik. Det kunne<br />

være sket som angivet.<br />

54<br />

DANSK BRIDGE<br />

♦007<br />

007 007<br />

007<br />

2. Jeg ved ikke, om du har gættet det, men<br />

det andet meldeforløb er fra samme spil.<br />

Jeg tvivler på, at nogen fandt det sættende<br />

udspil, som igen er ruder. Kun <strong>med</strong> >E<br />

ud og ruder til trumf betes 4# _ ellers vinder<br />

Nord kontrakten via et vadestenskup!<br />

Lad os prøve <strong>med</strong> det normale hjerterudspil.<br />

Nord stikker <strong>med</strong> ¤E og trumfer<br />

en hjerter. Nu trækkes K lægges på<br />

bordet. Øst stikker og spiller sig fri <strong>med</strong><br />

ruder til >D. En lille spar sætter Øst ind<br />

igen, og han spiller sin friklør, som Nord<br />

trumfer. Tilbage er kun at tage #K og sætte<br />

Øst ind i spar. Han må spille ruder til bordet,<br />

så Nord slipper af <strong>med</strong> sin hjertertaber.<br />

Trumf ud forærer et trumfstik væk, men<br />

forhindrer en trumfning på bordet. Nord<br />

får første stik og spiller fx >K, som Øst<br />

tager <strong>med</strong> >E for at spille klør til D spilles hjerter til ¤10. Vest må nu<br />

enten spille hjerter eller hjælpe spilfører<br />

ved at spille klør og der<strong>med</strong> gøre klar til<br />

vadestenskuppet mod Øst.<br />

Fire NS-par fik 10 stik i 4# _ det ene til<br />

dobbelt takst. Jeg ved ikke, om nogen af<br />

dem fulgte <strong>den</strong> skitserede spilleplan.


Den gamle mester – 8:<br />

Elos smarte konvention<br />

af Nis Graulund<br />

„Det er sørme en smart konvention“, bekendtgjorde<br />

Elo, da han satte sig ved stambordet.<br />

„Jeg meldte 1# ind over 1>, næste<br />

hånd meldte 2 E D 5 3<br />

< D B 8 7 6 2<br />

# K B 10 5 2 # E 6 4<br />

¤ K B 7 3 ¤ 10 8 5<br />

>10 µ > 9 8 7 4 2<br />

< 10 9 3 < K 5<br />

# D 8 7 3<br />

¤ D 9 6 2<br />

>K B 6<br />

<br />

1# 2< D 1 pas<br />

2# 3# pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

1. Elos konvention.<br />

„Ret god konvention, ikk’?“<br />

„Øh, satte I så 3ut?“ spurgte Egon.<br />

„Ikke helt“, måtte Elo nødtvungent indrømme,<br />

„for efter spar til #E og spar til<br />

10’en <strong>med</strong> klørafkast fra bordet var jeg i<br />

lidt af et dilemma. Hvis jeg rejser sparene,<br />

kan spilfører bare afgive et stik til


„Hvem er ham Jokum egentlig? Jeg har<br />

aldrig hørt om ham“, spurgte Anders interesseret.<br />

„Nåh, det er <strong>den</strong> gamle mesters gamle<br />

skolekammerat. De spillede substitutter<br />

sammen her i aften.“<br />

Elo blev mere og mere edderspændt. Ikke<br />

alene var hans konvention blevet til grin,<br />

men det var af alle <strong>den</strong> gamle og en person<br />

ved navn Jokum, der havde vist, hvordan<br />

3ut skulle sættes. Nå, ikke alt var tabt:<br />

„Og hvordan kunne Øst så regne det ud,<br />

om jeg må spørge?“<br />

„Tjah _ de spillede 1.- eller 3.-højeste<br />

honnør ud, så det var let at læse udspiller<br />

for #KB10. Og når man nu nøjes <strong>med</strong><br />

1# og senere 2# alene u<strong>den</strong>for, har man<br />

næppe en seksfarve. Sådan vil jeg tro, <strong>den</strong><br />

gamle tænkte“.<br />

Birger lod eftertænksomt <strong>den</strong> sidste slat<br />

øl rotere i glasset, mens Elo fyrede endnu<br />

et skud af:<br />

„Jamen, kunne du ikke bare have svaret<br />

igen ved at spille spar i andet stik?“<br />

Birger tømte glasset og rystede på hovedet:<br />

„Nej, det foreslog jeg faktisk ved bordet“,<br />

men <strong>den</strong> gamle smilede bare:<br />

„Så tager jeg esset og hakker dine forbindelser<br />

<strong>med</strong> hjerter tilbage.<br />

Prøv selv _ det er håbløst.“<br />

56<br />

Alt om skviser:<br />

DANSK BRIDGE<br />

Sigurd Lauge<br />

Pedersens<br />

„Skvis på<br />

200 måder“<br />

273 sider,<br />

198 kr.<br />

Bridgeforlaget i Asminderød<br />

Asminderødgade 53, 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

tlf. 4847 5213<br />

Elos hjerne arbejdede på højtryk. Den gamle<br />

kunne han heller ikke <strong>den</strong>ne gang få ram<br />

på, men han havde et enkelt skud tilbage i<br />

tromlen:<br />

„Arrh, Frederikke kunne da også have<br />

dykket mit sparudspil. Det giver stort set<br />

samme situation.“<br />

Anders nikkede:<br />

„Klart, men hvordan skulle hun dog vide<br />

det? Du kunne fx have haft<br />

# D B 8 5 2 ¤ B x x x > E < 10 9 3<br />

og så er det ret tumpet at dykke. Og så<br />

spiller du jo også en lille spar ud på grund<br />

af <strong>den</strong> fine konvention, ikk’?“<br />

Helt uventet kom Curt Elo til hjælp:<br />

„Der var faktisk et andet spil, hvor jeg<br />

godt kunne have brugt Elos konvention:<br />

Syd / Ingen<br />

#8 6<br />

¤ E B 10 9 2<br />

> E 7 6 2<br />

D 4 µ >K B 9 5<br />

< E D 4 < 7 6 5 3 2<br />

#E D 9<br />

¤K D 8 7<br />

> 10 8 3<br />

< B 10 9<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1<<br />

1# 2¤ 2# 3¤<br />

pas 3# pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

Med Elos konvention ville en dobling vise<br />

en sparhonnør og 2# benægte en, men her<br />

vidste jeg slet ingenting, og mit sparudspil<br />

kostede det niende stik!“<br />

Birger brød ind:<br />

„Ja, faktisk meldte vi på samme måde,<br />

men jeg vandt, selvom der kom hjerter ud.<br />

Jeg tog <strong>den</strong> og dykkede en ruder til Øst,<br />

som spillede spar igen til nieren og tieren.<br />

Vest valgte at spille sig fri <strong>med</strong> E og to<br />

gange hjerter, før jeg spillede Vest ind på<br />


Anders så trist ud:<br />

„Vi var sørme også i 3ut. Det er godt<br />

nok utroligt <strong>med</strong> 5_4-fitten i hjerter. Nå,<br />

jeg fik også hjerter ud og dykkede en ruder<br />

og fik spar til #9 og #10. Men nu<br />

skiltes van<strong>den</strong>e. Vest spillede hjerter igen,<br />

som jeg tog hjemme og spillede klør, hvor<br />

Vest fløj op på


58<br />

Almanakkonkurrencen<br />

Så er deadline passeret for indsendelse af<br />

løsninger til årets almanakkonkurrence, og<br />

traditionen tro vil jeg først løfte sløret for,<br />

hvem der vandt de mange præmier:<br />

1. Torben Dalsgaard Hansen, Brasilien.<br />

2. Kresten Roland Johansen, Århus.<br />

3. Lars Spejlborg, Brønderslev.<br />

4. Flemming Jacobsen, O<strong>den</strong>se.<br />

5. Margit Jørgensen, Middelfart.<br />

6. Keld Dybkjær, Frederiksberg.<br />

7. Poul Rahbek Sørensen, Struer.<br />

8. Jens Løn, Frederikshavn.<br />

9. Else Waage, Nykøbing F.<br />

10. Erik Callesen, Tåstrup.<br />

Tillykke <strong>med</strong> præmierne, der er på vej <strong>med</strong><br />

posten!<br />

Ingen indsendere havde svaret korrekt<br />

på alle opgaverne, men hele fem indsendere<br />

scorede 95 point. Alle fem missede<br />

<strong>den</strong> helt rigtige løsning i opgave tre. Men<br />

det vender vi tilbage til, når vi kommer så<br />

langt. Her er de rigtige løsninger:<br />

1. Tip en 13’er _ Sæsonen der gik<br />

En kupon <strong>med</strong> 13 rigtige tipstegn skal se<br />

således ud:<br />

2X1 221 22X X12X<br />

2. En sikker kontrakt<br />

Vest / N-S<br />

# 8 7 5 3 2<br />

¤_<br />

> K B 6 5 2<br />

D 7 µ >E 10<br />

< K 10 6 < E B 7<br />

#E 9 6<br />

¤E K<br />

> 9 8 4 3<br />

< D 8 5 4<br />

Vest spiller 4¤ efter en hjerteråbning, som<br />

Øst følger op <strong>med</strong> et spring til udgang.<br />

Nord spiller E er slået væk, men hvis modspillet<br />

dykker <strong>den</strong> første spar, er Vest ikke<br />

sikker på at have en hurtig indgang til <strong>den</strong><br />

rejste spar. Forbindelsen etableres dog,<br />

hvis spilfører bruger 9 µ >8 5 3<br />

< E B 7 6 4 < K D<br />

#K 8<br />

¤5<br />

> E B 7 6 4 2<br />

< 9 8 3 2<br />

Vest kommer i 4¤. Nord spiller >K ud og<br />

fortsætter farven i stik to.<br />

Det ser ud til, at Vest kan kaste sine to<br />

spartabere, når blot modspillet forcerer i<br />

ruder. Dette kræver, at trumferne og klørene<br />

ikke sidder værre end 4_2. Men Vest<br />

kan klare en skævere trumfsits. Han skal<br />

nemlig trumfe i stik 2, tage


µ<br />

5. Letmælken<br />

Nord / Ø-V<br />

# D B 8 7 4 2<br />

¤8 2<br />

>7<br />

< E D 7 6<br />

# 10 # E K 6<br />

¤ 7 5 4 ¤ E D 9 6 3<br />

> E K 10 9 5 3 2 >D B 8<br />

< K B<br />

#9 5 3<br />

¤ K B 10<br />

>6 4<br />

< 10 5<br />

< 9 8 4 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1# 1ut 2#<br />

3ut 4< D pas<br />

5> pas pas pas<br />

Mod 5> spiller Nord #D ud, og meldingerne<br />

har placeret klørhonnørerne ude af<br />

plads. Vest lader Nord beholde første stik.<br />

På #EK lægges to hjerter, og hjerterfarven<br />

kan nu rejses, u<strong>den</strong> at Syd kommer ind og<br />

spiller klør igennem KB.<br />

6. Præmiedeling<br />

Vinderne fik halvdelen af flaskerne plus<br />

en halv. 2’erne fik halvdelen af resten plus<br />

en halv. Nr.3 måtte dele <strong>den</strong> sidste flaske.<br />

Parrene har fået hhv. 4, 2 og 1 flaske, og<br />

der var derfor 7 flasker til at begynde <strong>med</strong>.<br />

7. Hvad er du ude på?<br />

Øst / Alle<br />

# K 10 9 4<br />

¤9<br />

>K 7 2<br />

< B 9 8 5 3<br />

# B 2 # E 8 7 6 3<br />

¤ K B 10 8 7 3 2 ¤ D 4<br />

>D µ >B 6<br />

< 10 6 2 < E K D 4<br />

#D 5<br />

¤E 6 5<br />

> E 10 9 8 5 4 3<br />

D 7 6 3 2<br />

E 9 8 µ >B 10<br />

< 8 6 < E K D 4<br />

#4 2<br />

¤K 7 6<br />

>K 5 4<br />

< B 10 9 7 2<br />

Mod Vests 3ut spiller Nord >3 ud til >B<br />

og >K sydfra. Vest skal stikke og fortsætte<br />

<strong>med</strong> spar til #D, som modspillet må dykke<br />

_ ellers er der ni stik. Spilfører fortsætter<br />

nu <strong>med</strong> #E og #B, hvor bordet kaster<br />

>10. Modspillet må fortsætte i bordets<br />

farver for ikke at lukke Vest ind til de gode<br />

spar, og nu er der tid til at rejse hjerterfarven.<br />

9 stik er sikre mod enhver sits.<br />

9. Manglende fototekst<br />

Disse forslag faldt bedst i min smag:<br />

„Han gik ned, fordi han ville undgå at<br />

blive knebet af to damer.“<br />

„De markerer omvendt.“<br />

„Det var sort uheld <strong>med</strong> 1 ned.“<br />

„Gode makkere plejer ikke at hænge på<br />

træerne.“<br />

„Vi fældede en blank dame.“<br />

10. På kryds og tværs<br />

Nøgleor<strong>den</strong>e i opgaven var Kortslutning,<br />

Kortegen, Kongerækken og Genåbninger.<br />

NOVEMBER 2003 59


Der er trukket lod om tre danske bridgebøger<br />

blandt indsenderne af mesterpoint.<br />

De tilfaldt Helge Jensen, Århus BK, Eva<br />

Munnecke, Blakset-klubberne, og Mogens<br />

Toft, Bettina Kalkerups Bridgeklub.<br />

Hele listen:<br />

2* Forbundsmester<br />

Per Bredlund, Frederiksværk BK m.fl ............................. 642<br />

1* Forbundsmester<br />

Niels-Jørgen Eskildsen, Frederiksværk BK m.fl. ............ 506<br />

Preben Jakobsen, Jyderup BK / Svinninge BK ............... 332<br />

Arne Lund-Jensen, Bridge 82 ......................................... 305<br />

Forbundsmester<br />

Jens Juel-Berg, Frederiksværk BK m.fl. ......................... 276<br />

2* Kredsmester<br />

Flemming Nørgaard, Bridge 82 ....................................... 199<br />

Erik Hansen, Pedersker BK / Østerlars-Østermarie BK .. 186<br />

Preben Lohff-Johansen, Bridge 82 .................................. 183<br />

Morten B. Kristiansen, Bridge 82 ................................... 177<br />

1* Kredsmester<br />

Klaus Kierulff, Bridge 82 ................................................ 142<br />

Elo Olsen, Klub 96, BK for Rødding / Ribe BK ............ 140<br />

Asger Munk, Pedersker BK / Østerlars-Østermarie BK . 136<br />

Hans Jørgen Mortensen, Bridge 82 ................................. 134<br />

Inger Mortensen, Bridge 82 ............................................ 134<br />

Steen Ankjær, Lillerød BK .............................................. 132<br />

Dorte Friis, Bridge 82 ...................................................... 131<br />

Eva Bjerg, Helsinge BK .................................................. 130<br />

Gunnar Schou, Rønne BK / Østerlars-Østermarie BK .... 125<br />

Leif Kronborg Bentsen, Helsinge BK ............................. 122<br />

Eli Lothardt Dahl, Bridge 82 ........................................... 114<br />

Jan Dittmer, Bridge 82 .................................................... 109<br />

Eske Nørgaard, Bridge 82 ............................................... 106<br />

Hans Peter Mors, Bridge 82 ............................................ 102<br />

Jens Meedom, Blakset-Klubberne / Centerklubberne ..... 101<br />

Eva Heide Garsegg, Bettina Kalkerups BK m.fl. ............ 100<br />

Kredsmester<br />

Otto Olsen, Ribe BK ......................................................... 92<br />

Helle Færgemann, Bridge 82 ............................................. 72<br />

Johs Vestergaard, Helsingør BK ........................................ 71<br />

Edvard Sørensen, Bridge 82 .............................................. 71<br />

Edith Kragh, Rønnede-Fakse BK ...................................... 65<br />

Leif Jensen, Østerlars-Østermarie BK ............................... 64<br />

Per Bisgaard, Klubben, Næstved ....................................... 63<br />

Erik Elkjær Nielsen, Bridgedammen ................................. 58<br />

Anne Nimb, Islev BK ........................................................ 55<br />

Paw Algran, Høje Tåstrup BK / Spar Dame ...................... 51<br />

Gert Dethlefsen, Bridge 82 ................................................ 51<br />

Distriktsmester<br />

Edna Ovnbøl, Ribe BK ..................................................... 49<br />

Henning Westh, Neksø BK m.fl. ....................................... 37<br />

Søren Høgelund, Hornbæk BK ......................................... 31<br />

Holger Strandgaard, Bridge 82 .......................................... 31<br />

Kristian Holst Sørensen, Ribe BK ..................................... 31<br />

Ove Splittorff, Svendborg BK ........................................... 31<br />

Poul Poulsen, Ballerup BC m.fl. ........................................ 30<br />

Flemming Stald, Frederiksværk BK .................................. 30<br />

Bente Marcher, Østerlars-Østermarie BK ......................... 30<br />

Annelise Thorsen, Horsens BK af 1931 ............................ 30<br />

60<br />

DANSK BRIDGE<br />

Nyt om mesterpoint<br />

Ruth Jensen, Ruder Es, Horsens ....................................... 30<br />

Kaj Tørnqvist, Ribe BK ..................................................... 30<br />

Poul Østergaard, Ruder 10 - Ishøj BK ............................... 30<br />

Lis Christensen, Helsinge BK ........................................... 25<br />

Finn Nielsen, Østerlars-Østermarie BK ............................ 25<br />

Martin Heltborg, Bridge 82 ............................................... 25<br />

Jørgen Dam Madsen, Nr. Søby og Omegns BK ................ 25<br />

Grethe Dam Madsen, Nr. Søby og Omegns BK ............... 25<br />

Birgitte Kjærhus, Svendborg BK ...................................... 24<br />

Anne Friis, Blakset-Klubberne .......................................... 19<br />

Kell Greibe, Blakset-Klubberne ........................................ 15<br />

Torben Ebbesen, Klør 10, Vejle ......................................... 15<br />

Allan Kristiansen, Bettina Kalkerups BK ......................... 15<br />

2* Klubmester<br />

Finn Herskind, Bridge 82 .................................................. 29<br />

Laila Jessen, Bridge 82 ...................................................... 29<br />

Grethe Petersen, Ribe BK .................................................. 29<br />

Anna Davidsen, Ribe BK .................................................. 29<br />

Ruth Westh, Neksø BK m.fl. ............................................. 28<br />

Pier Svenstrup, Bridge 82 .................................................. 28<br />

Dan Harrestrup, Bridge 82 ................................................ 28<br />

Tage Jakobsen, Ribe BK ................................................... 28<br />

Ole Olsen, Neksø BK / Østerlars-Østermarie BK ............. 25<br />

Conny Sørensen, Bridge 82 ............................................... 25<br />

Iris Carlsson, Bridge 82 ..................................................... 24<br />

Aksel Harpøth, Ribe BK ................................................... 24<br />

Erling Geil, Ribe BK ......................................................... 23<br />

Sigurd Søndergaard, Bogense BK ..................................... 23<br />

Ditlev Ditlevsen, BK af 1945, Kolding ............................. 22<br />

Svenn Gunborg Olsen, Blakset-Klubberne ....................... 21<br />

Inge Larsen, Rungsted BK ................................................ 21<br />

Else Skov-Petersen, Ribe BK ............................................ 21<br />

Finn Stenberg, Bridgelogen / Helsingør BK ...................... 20<br />

Mogens W. Christensen, Hobro BK .................................. 20<br />

Carsten Hedver, Bridge 82 ................................................ 20<br />

Jens Rasksen, Bramming BK ............................................ 20<br />

Henny Storm, Give BK ..................................................... 20<br />

Søren Dahl, Aabenraa Bridge Center ................................ 20<br />

Marianne Nielsen, Aabenraa BC ....................................... 20<br />

1* Klubmester<br />

Marlene Scheel, BK 2000, Holbæk ................................... 19<br />

Jacob Munkner, Ribe BK .................................................. 18<br />

Finn Hansen, Gilleleje og omegns BK / Helsinge BK ...... 17<br />

Svend Kofoed, Østerlars-Østermarie BK .......................... 17<br />

Kirsten Pedersen, Bridge 82 .............................................. 17<br />

Carsten Poulsen, Bridge 82 ............................................... 17<br />

Inger Foldberg, Ribe BK ................................................... 16<br />

Niels Rasmussen, Østerlars-Østermarie BK ..................... 15<br />

Gunnar Sørensen, Bridge 82 ............................................. 15<br />

Hanne Marboe, Ruder Syv ................................................ 14<br />

John Kofod-Hansen, Østerlars-Østermarie BK ................. 14<br />

Tove Bilde Pedersen, Bridge 82 ........................................ 14<br />

Jane Nielsen, Bridge 82 ..................................................... 14<br />

Waltraut Enevoldsen, Ribe BK .......................................... 14<br />

Jørn Kofoed Hansen, Østerlars-Østermarie BK ................ 13<br />

Bent Madsen, Østerlars-Østermarie BK ............................ 13<br />

Lis Kofoed Hansen, Østerlars-Østermarie BK .................. 12<br />

Thora Schou, Rønne BK / Østerlars-Østermarie BK ........ 12<br />

Else Pedersen, Bridge 82 ................................................... 12<br />

Lene Abel, Ribe BK .......................................................... 11<br />

Jens Erik Lehmann, Aabenraa BC ..................................... 10<br />

Magnus Gustafsson, Valby BC .......................................... 14<br />

Peter Bertelsen, Århus BK ................................................ 10<br />

Torben Christensen, Helsinge BK ....................................... 9<br />

Svend Ager, Østerlars-Østermarie BK ................................ 9


Frede Pedersen, Bridge 82 ................................................... 9<br />

Helga Ager, Østerlars-Østermarie BK ................................. 8<br />

Bitte Lindhard, Bridge 82 .................................................... 8<br />

Sigrid Poulsen, Bridge 82 .................................................... 8<br />

Dorte Wadum, Blakset-Klubberne ...................................... 7<br />

Susanne Brun Sørensen, Blakset-Klubberne ....................... 7<br />

Brian Grevsen, Akademisk BK, Århus ............................... 7<br />

Jørn Kofoed, Østerlars-Østermarie BK ............................... 6<br />

Jenny Sloth, Nibe BK .......................................................... 6<br />

Knud Hansen, Bridge 82 ..................................................... 6<br />

Preben Fruelund, Bridge 82 ................................................. 6<br />

Steffen Wich, Århus BK ...................................................... 6<br />

Anton Nielsen, Bramming BK ............................................ 6<br />

Erling Hansen, Ribe BK ...................................................... 6<br />

Gunhild Høy, Ribe BK ........................................................ 6<br />

Lilian Probst, Ruder 7 ......................................................... 6<br />

Mogens Toft, Bettina Kalkerups BK ................................... 6<br />

Lis Nielsen, Blakset-Klubberne .......................................... 5<br />

Inger Dall, Blakset-Klubberne ............................................ 5<br />

Niels Peter Rasmussen, Blakset-Klubberne ........................ 5<br />

Anders Bjørneboe, Blakset-Klubberne ............................... 5<br />

Anna Preisz, Blakset-Klubberne ......................................... 5<br />

Pille Leth Jensen, Blakset-Klubberne .................................. 5<br />

Birgitte Németh, Blakset-Klubberne ................................... 5<br />

Nils Foss, Blakset-Klubberne .............................................. 5<br />

Steen Rud Sørensen, Blakset-Klubberne ............................ 5<br />

Trille Granzow, Blakset-Klubberne ..................................... 5<br />

Lars Nielsen, Blakset-Klubberne ........................................ 5<br />

Bent Fogel, JBK .................................................................. 5<br />

Catherine Fogel, JBK .......................................................... 5<br />

Søren Følsgaard, Blakset-Klubberne / Centerklubberne ..... 5<br />

Lone Eidick, Gilleleje og omegns BK ................................. 5<br />

Søren Høier Nielsen, Gilleleje og omegns BK .................... 5<br />

Tom Westermann, Gilleleje og omegns BK ........................ 5<br />

Svend Liberoth, Vedbæk BK ............................................... 5<br />

Birthe Vinther, Ruder Es, Hvidovre ..................................... 5<br />

Else Pedersen, Solrød Røgfri BK ........................................ 5<br />

Jørgen Rasmussen, Høje Tåstrup BK / Spar Dame ............. 5<br />

Lone Harsig, Nakskov BK .................................................. 5<br />

Gerda Hesselbo, Nakskov BK / Sakskøbing BK ................ 5<br />

Arno Andersen, Østerlars-Østermarie BK .......................... 5<br />

Søren Mortensen, Hobro BK .............................................. 5<br />

Bent Skovbo Andersen, Hobro BK ..................................... 5<br />

Hanne Fog, Bridge 82 .......................................................... 5<br />

Finn Skriver Laursen, Horsens BK af 1931 ........................ 5<br />

Henning Karlsmose, Horsens BK af 1931 .......................... 5<br />

Rasmus Damm, Århus BK .................................................. 5<br />

Aase Bårris, Morsø BK ....................................................... 5<br />

Elly Olesen, Bramming BK ................................................. 5<br />

Grethe Bjerre, Bramming BK ............................................. 5<br />

Verner Bjerre, Bramming BK ............................................. 5<br />

German Jensen, Bramming BK .......................................... 5<br />

Steen Stissing, Bridgedammen ............................................ 5<br />

Emmy Sandal Pedersen, He<strong>den</strong>sted BK .............................. 5<br />

Thea Bøgen, Ribe BK ......................................................... 5<br />

Viggo Lassen, Ribe BK ....................................................... 5<br />

Aksel Hansen, Ribe BK ...................................................... 5<br />

Marie Hansen, Ribe BK ...................................................... 5<br />

Kirsten Jensen, BK Fæstningen .......................................... 5<br />

Nils West, Bridgelogen ........................................................ 5<br />

Jørgen Kelstrup, Bridge 2000 .............................................. 5<br />

Lillian Andersen, Ruder 7 ................................................... 5<br />

Bjarne Christensen, Bettina Kalkerups BK ......................... 5<br />

John Thomassen, Bettina Kalkerups BK ............................. 5<br />

Lis Hansen, Spar Es ............................................................ 5<br />

Klubmester<br />

Vibeke Boisen Frølich, Bridge 82 ....................................... 4<br />

Jakob Wilhelmsen, Bridge 82 .............................................. 4<br />

Truels Lund, Ikast BK 75 .................................................... 4<br />

Marie Harpøth, Ribe BK ..................................................... 4<br />

Ingrid Andersen, Ribe BK ................................................... 4<br />

Svend Lund, Nørre Aaby BK .............................................. 4<br />

Helge Jensen, Århus BK ..................................................... 3<br />

Dennis Bilde, Århus BK ..................................................... 3<br />

Lydia Larsen, Bramming BK .............................................. 3<br />

Lillian Aasted, Lille Klør ..................................................... 3<br />

Hans Jacob Svarrer, Ribe BK .............................................. 3<br />

Lis Jensen, Nørre Aaby BK ................................................. 3<br />

Gertie Lund, Blakset-Klubberne ......................................... 2<br />

Iris Maria Møller, Blakset-Klubberne ................................. 2<br />

Marianne Selchau, Blakset-Klubberne ................................ 2<br />

Jesper Jensen, Blakset-Klubberne ....................................... 2<br />

Bjørn Tidmand, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Eva Munnecke, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Birgitte Willumsen, Blakset-Klubberne .............................. 2<br />

Flemming Andersen, Blakset-Klubberne ............................ 2<br />

Allan Jensen, Blakset-Klubberne ........................................ 2<br />

Karen Margrethe Jensen, Blakset-Klubberne ...................... 2<br />

Per Munnecke, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Jytte Soldbro Dubin, Blakset-Klubberne ............................. 2<br />

Birthe Færch, Blakset-Klubberne ........................................ 2<br />

Susan Fürst, Blakset-Klubberne .......................................... 2<br />

Tommy Thomsen, Blakset-Klubberne ................................. 2<br />

Lise Anneberg, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Bente Kjølbye, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Lone Markussen, Blakset-Klubberne .................................. 2<br />

Poul Heegaard, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Per Nielsen, Blakset-Klubberne .......................................... 2<br />

Ove Pedersen, Danske Bank Bridge .................................... 2<br />

Per Slouborg, Danske Bank Bridge / KFIU ........................ 2<br />

Merete Friis Skude, Stafetten .............................................. 2<br />

Birgit Ebbesen, Blakset-Klubberne / Centerklubberne ....... 2<br />

Jesper Poulsen, BK af 1941 ................................................. 2<br />

Jens Boeskov, BK i Herlev af 1971 ..................................... 2<br />

Knud Ravn, BK FOF Gentofte / Blakset-Klubberne .......... 2<br />

Sanne Lissau, Helsingør BK ............................................... 2<br />

Marianne Rosenquist, Hornbæk BK ................................... 2<br />

Hans Bæk, Rungsted BK .................................................... 2<br />

Poul Findahl, Høje Tåstrup BK ........................................... 2<br />

Inger-Lise Jørgensen, Høje Tåstrup BK .............................. 2<br />

Børge Svendsen, Solrød Røgfri BK .................................... 2<br />

Ragnhild Horn, Spar Dame ................................................. 2<br />

Jørgen Krogsgaard, Østsjællands BC .................................. 2<br />

Otto S. Nielsen, Høng BK / Sorø BK .................................. 2<br />

Kaj U. Hansen, Sorø BK ..................................................... 2<br />

Birgit Leick Lampe, Maribo BK ......................................... 2<br />

Klaus Lampe, Maribo BK ................................................... 2<br />

Lis Astrup Jensen, Møn BK ................................................ 2<br />

Kirsten Plenborg, Nykøbing F. BK ...................................... 2<br />

Clara Øst, Vestlollands BK .................................................. 2<br />

Peter S. Bak, Aalborg BK .................................................... 2<br />

Poul Dam Madsen, Aalborg BK .......................................... 2<br />

Lars Pilegaard, Aalborg BK ................................................. 2<br />

Vibeke Hougaard, Bridge 82 ............................................... 2<br />

Søren H. Krause, Horsens BK af 1931 ............................... 2<br />

Vera Hermansen, Horsens BK af 1931 ............................... 2<br />

Helle Granner, Ruder Es, Horsens ...................................... 2<br />

Torben Granner, Ruder Es, Horsens .................................... 2<br />

Kirsten Dunlop, Århus BK .................................................. 2<br />

Emil Jepsen, Århus BK ....................................................... 2<br />

Michael Futtrup, Ikast BK 75 .............................................. 2<br />

Torben Kristensen, Ikast BK 75 .......................................... 2<br />

Birgit Ebbesen, Ikast BK 75 ................................................ 2<br />

Else Næsted, Bramming BK ............................................... 2<br />

Anna Holberg, Bramming BK ............................................ 2<br />

Inge Stoustrup, Bridgedammen ........................................... 2<br />

Jytte Faureholm, Ribe BK ................................................... 2<br />

Unni Graae, Aabenraa BC ................................................... 2<br />

Erik Andreasen, BK 51, Faaborg ......................................... 2<br />

Anders Pedersen, BK af 1942 / Nr. Søby og omegns BK ... 2<br />

Bjarne Hansen, Nørre Aaby BK .......................................... 2<br />

Ruth Nielsen, Røgfri Fyn .................................................... 2<br />

Henrik Schmidt, Røgfri Fyn ................................................ 2<br />

Bent Møller-Nielsen, Svendborg BK .................................. 2<br />

Kaj Skou, Bridge 2000 / BK af 1975, Grindsted ................ 2<br />

Pia Kaae, Ruder 10 - Ishøj BK ............................................ 2<br />

Mogens Knudsen, Ruder 10 - Ishøj BK .............................. 2<br />

Karen Freksen, Ruder 7 ....................................................... 2<br />

Carl Erik Vested, Læseforeningens BK / Ruder 7 ............... 2<br />

Svend Vadsholt, Hals BK .................................................... 2<br />

Sven Togsverd, Bettina Kalkerups BK ................................ 2<br />

Tage Jensen, BC „ Skallen „ / Tåsinge BK .......................... 2<br />

NOVEMBER 2003 61


62<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tvekampen<br />

Lars Villinger–Kasper Konow<br />

mod<br />

Jesper Thomsen–Rico Hemberg<br />

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0 til 10. Topkarakteren er<br />

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og<br />

evt. tab eller gevinst i betragtning.<br />

Velkommen til novemberudgaven af Tvekampen.<br />

De forsvarende tvekampsmestre<br />

er Kasper Konow og Lars Villinger, som i<br />

oktober slog mixmestrene Ulla Koch og<br />

Gregers Bjarnarson i en tæt match.<br />

En tæt match var det også, da Konow<br />

og Villinger vandt pokalturneringen på<br />

hold <strong>med</strong> Michael Askgaard og Gregers<br />

Bjarnarson.<br />

Vi får se, om stimen af snævre sejre fortsætter<br />

her, hvor flere holdkammerater dukker<br />

op i Tvekampen. Udfordrerne er nemlig<br />

fynske Jesper Thomsen og Rico Hemberg,<br />

som er holdmakkere <strong>med</strong> mestrene i<br />

sæsonens 1.division. Udfordrerne spiller<br />

sammen på andet år, og sidste sæson kulminerede<br />

<strong>med</strong> <strong>den</strong> suveræne sejr i 2.division<br />

og sejr i <strong>den</strong> sideløbende multiholdberegning.<br />

Udfordrerne har tidligere spillet sammen<br />

i et par sæsoner, men resultaterne begyndte<br />

at komme endnu tidligere, nemlig<br />

i juniorrækken. Her vandt Thomsen bl.a.<br />

EM for juniorpar og Hemberg NM-guld,<br />

begge <strong>med</strong> Jesper Dall som makker.<br />

Senest er det blevet til DM for klubber<br />

til Hemberg <strong>med</strong> Schaltz junior som makker<br />

og mixed-sølv til Thomsen <strong>med</strong> Anita<br />

Jensen som makker.<br />

Bridge til din PC<br />

Danske edb-prog<strong>ramme</strong>r, hvor du kan<br />

træne meldinger, spilføring og modspil.<br />

300–350 kr. pr.CD.<br />

Download demo: www.dabrisoft.dk<br />

DaBriSoft<br />

Tlf. 9856 9260<br />

Jesper Dall har konstrueret udfordrernes<br />

system, Børneklør, som kortfattet ser sådan<br />

ud:<br />

1< er enten naturligt ubalanceret eller<br />

en 15_19 sans, og efter 1, 2¤ og 2# enten<br />

naturligt og svagt eller svagt <strong>med</strong> de to<br />

overliggende farver. I zonen er 2> multi,<br />

mens 2¤ og 2# er svage <strong>med</strong> en minorsidefarve.<br />

Festligt og farverigt.<br />

I slemafdelingen finder vi standardiseret<br />

værktøj som 1430-Blackwood, Exclusion<br />

Keycard og cuebids.<br />

Det er på tide at se systemet i praksis,<br />

men in<strong>den</strong> da skal kontrollanterne have tak<br />

for hjælpen: Magnus Groes i København<br />

og Anita Jensen i O<strong>den</strong>se.<br />

Og mange tak for spillene til Kurt Pedersen,<br />

Frederiksberg (spil 1), Leif Thomsen,<br />

Hou (spil 2), Jørgen Gramkov, Charlottenlund<br />

(spil 3), Svend Stenhøj, Nykøbing<br />

S (spil 4 og 5) og Kim Nielsen, Nysted<br />

(spil 6).<br />

Møder du på en klubaften en interessant<br />

hånd, så del <strong>den</strong> <strong>med</strong> resten af <strong>Danmarks</strong><br />

bridgespillende befolkning. Send <strong>den</strong> til:<br />

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed<br />

S<strong>med</strong>erupvej 19<br />

8300 Odder<br />

E-mail: bilde.kofoed@get2net.dk<br />

Jens Kofoed


1. Vest / Alle.<br />

# E B 9 4 # K 6 5 3<br />

¤ D 10 7 3 2 ¤ E K 4<br />

>_ µ >9 8 6<br />

< K B 10 3 < D 7 6<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Villinger Konow Hemberg Thomsen<br />

1¤ 2> 1¤ 1#<br />

2# 3# 2¤ 4#<br />

4< 4¤ pas<br />

4# 5<<br />

6# pas<br />

Mestrene indleder <strong>med</strong> at finde én majorfit<br />

og ende i en an<strong>den</strong>. 2> viser en inviterende<br />

hånd <strong>med</strong> trekortsstøtte, og 2# er naturligt.<br />

Da sparfitten er fundet, fortsættes der<br />

<strong>med</strong> cuebids, men stadig <strong>med</strong> hjerter som<br />

trumf. 4# er efter esser, og 5< viser to af<br />

fem u<strong>den</strong> ¤D. Nu satser Villinger på, at<br />

sparslemmen er bedst, og det er rigtigt set,<br />

idet ruder kan trumfes på firfarven frem<br />

for femfarven, og en matning kan måske<br />

undgås. Desværre er der kun stik nok i 6#,<br />

hvis kortene sidder godt, så mestrene må<br />

nøjes <strong>med</strong> fire pinde.<br />

Og hvis nogen synes, mestrenes meldeforløb<br />

så kunstigt ud, så følg bare udfordrerne:<br />

Hembergs 1¤ viser femfarve, 1# viser<br />

mellem nul og fire spar og 5_12 hp. Genmeldingen<br />

2¤ viser 4_5 i majorfarverne<br />

og en minimumshånd. Så slår Thomsen til<br />

<strong>med</strong> 4# og bringer der<strong>med</strong> fynboerne i<br />

front.<br />

Et naturligt, rimeligt meldeforløb kunne<br />

godt have set således ud: 1¤ - 1#, 2# -<br />

3>/3<br />

eller 3 K D 9 7 µ >E 8 6<br />

< 9 3 < E K D 10 8 6 5<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Villinger Konow<br />

1ut 2# 3< 3#<br />

D pas 3ut pas<br />

pas pas<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Hemberg Thomsen<br />

1ut 2# 2ut 3#<br />

pas pas 5< pas<br />

pas pas<br />

Mestrene overgår sig selv! I sidste måned<br />

præsterede Konow_Villinger at melde 3ut<br />

<strong>med</strong> #8762 over for #3 _ vel at mærke i<br />

modpartens meldte farve. Det blev udnævnt<br />

til tvekampsrekord for manglende hold i<br />

3ut i fjen<strong>den</strong>s meldte farve, men rekor<strong>den</strong><br />

står hurtigt for fald:<br />

Efter 2# er Konows 3< naturlig og krav,<br />

men doblingen af 3# er der ikke enighed<br />

om. Villinger mener, at <strong>den</strong> er negativ, men<br />

Konow tolker <strong>den</strong> som straf. Han satser<br />

derfor på, at 3ut er rigtig over for makkers<br />

formodede sparhold. En næsten uslåelig<br />

rekord består nu af #542 over for renonce.<br />

Udfordrerne ender godt nok i klør, men<br />

melder lidt konservativt. 1ut er lille, og 2ut<br />

Lebensohl. Vest passer til 3# og benægter<br />

der<strong>med</strong> at have meget spild i spar.<br />

Thomsen må være tæt på at skyde 6< af,<br />

men han vælger det sikre i 5, 5¤ ......................................... 4<br />

7> ................................................ 3<br />

6>, 6¤ ......................................... 2<br />

Stillingen: Konow_Villinger 4,<br />

Thomsen_Hemberg 15. ☞<br />

NOVEMBER 2003 63


3. Øst / Ingen.<br />

# K 8 # D 7 6 4 2<br />

¤ K 9 6 2 ¤ D B 10 7 3<br />

>E B 7 µ >4<br />

< E 10 8 5 < 9 4<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Villinger Konow Hemberg Thomsen<br />

pas pas<br />

1ut 2< 1< 1¤<br />

2¤ 3¤ 1ut 2¤<br />

4¤ pas 4¤ pas<br />

Så kommer Villinger og Konow på banen.<br />

1ut viser 12_15, og Konow prøver sig frem<br />

<strong>med</strong> Stayman. Det ser i mine øjne meget<br />

optimistisk ud at invitere <strong>med</strong> 3¤, men<br />

hvo intet vover ... Villinger har ikke problemer<br />

<strong>med</strong> at acceptere <strong>med</strong> gode topkort<br />

og kan hæve mestrenes første 10-tal.<br />

U<strong>den</strong> for zonen viser Hembergs 1< en<br />

sanshånd fra 14 hp og opefter eller en klørfarve.<br />

Begge beskrivelser passer, og oven<br />

på transfersvaret 1¤, der viser spar, kan<br />

Hemberg vise 14_17 jævne. Thomsens 2¤<br />

er naturligt inviterende, og <strong>med</strong> fine topværdier<br />

tager Vest straks imod og følger<br />

der<strong>med</strong> trop <strong>med</strong> mestrene.<br />

Bemærk, at ingen af østspillerne åbner<br />

<strong>med</strong> en svag toåbning, der viser begge<br />

major. Konow er lovligt undskyldt, da han<br />

ikke har <strong>den</strong> populære konvention på prog<strong>ramme</strong>t,<br />

men Thomsen spiller <strong>med</strong>, at 2><br />

enten er svagt <strong>med</strong> ruder eller major. Forklaringen<br />

er måske, at parret spiller konventionen<br />

destruktivt, så Øst har for gode<br />

kort ...<br />

Score<br />

4¤ ................................................ 10<br />

2¤ ................................................ 8<br />

3¤ ................................................ 7<br />

2# ................................................ 4<br />

3# ................................................ 2<br />

Stillingen: Konow_Villinger 14,<br />

Thomsen_Hemberg 25.<br />

64<br />

Livet er langt, lykken er kort<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

4. Øst / Alle.<br />

#E 4 #K<br />

¤ D B 9 8 7 3 ¤ E 4<br />

> E K 6 5 3 >8 2<br />

< _ < E K D B 10 7 4 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Villinger Konow Hemberg Thomsen<br />

1< 1<<br />

1# 1ut 1> 1¤<br />

2< 2> 1# 2#<br />

3# 4< 3> 3¤<br />

4# 4ut 3# 3ut<br />

5ut 7< 4> 4ut<br />

pas 5¤ 6<<br />

6> 6¤<br />

7¤ pas<br />

Mestrene har et flot meldeforløb, der indledes<br />

<strong>med</strong> en stærk 1


5. Syd / Ø-V. Syd åbner <strong>med</strong> 3¤.<br />

# E B 4 2 # K D 7 3<br />

¤4 ¤E 10<br />

>E 9 µ >K B 4 3<br />

< E K D B 4 2 < 9 7 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Villinger Konow Hemberg Thomsen<br />

(3¤) (3¤)<br />

D 4¤ D 4#<br />

6< 6# 4ut 5#<br />

pas 7# pas<br />

Syd generer ved at åbne <strong>med</strong> 3¤, og begge<br />

vestspillere oplysningsdobler. Konow melder<br />

4¤, der viser en god 4#-melding. Her<br />

har Villinger chancen for en yderst velplaceret<br />

4ut, men han er ikke helt sikker på<br />

aftalen om 4¤, så han springer naturligt<br />

til 6K. Enkelt<br />

og flot.<br />

Fynboerne er rykket fra københavnerne<br />

igen, og der skal et mindre mirakel til at<br />

redde mestrene.<br />

Score<br />

7ut, 7# ......................................... 10<br />

7< ................................................ 9<br />

6ut, 6# ......................................... 5<br />

6< ................................................ 4<br />

5ut, 5#, 5< ................................. 2<br />

Stillingen: Konow_Villinger 28,<br />

Thomsen_Hemberg 36.<br />

Lad tu-lederen<br />

klare<br />

paragrafferne<br />

6. Øst / N-S.<br />

# K 8 5 3 # E 9 6 4<br />

¤D B 3 2 ¤K 7<br />

>9 µ > E 10 8<br />

< 9 5 3 2 < K D 8 4<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Villinger Konow Hemberg Thomsen<br />

1< 1<<br />

1> 1ut 1> 1ut<br />

2< 2# pas<br />

4> 4#<br />

pas<br />

6 hp over for 16 hp, men <strong>med</strong> en god tilpasning,<br />

er det nok til game? Udgangen<br />

er aktuelt mere end tvivlsom, og det bør<br />

vel også være muligt at stå under udgang<br />

på de sparsomme værdier.<br />

Konows 1< er stærk, 1> viser 0_7, og<br />

1ut 16_19 jævne. 2< søger, og da Konow<br />

viser spar, er Vests hånd vel en invitmelding<br />

værd. Villinger tager dog mun<strong>den</strong> helt<br />

fuld og lidt til <strong>med</strong> en splint i ruder. Det er<br />

altså morderlig hårdt at afgive et cuebid<br />

<strong>med</strong> en hånd, hvor man kan se, at slemmen<br />

i bedste fald hænger på en knibning eller<br />

lignende.<br />

Udfordrerne har fødderne anderledes<br />

solidt plantet på _ eller lidt nede i _ jor<strong>den</strong>.<br />

1< er naturligt eller en stærk sanshånd,<br />

1> viser hjerter, og 1ut 14_17. Her<br />

er Hemberg u<strong>den</strong> ambitioner og ender i<br />

en kontrakt, som sandsynligvis går ned.<br />

Et 3-tal ender dog <strong>med</strong> at være nok til<br />

en klar sejr til Hemberg_Thomsen, og der<strong>med</strong><br />

siger vi farvel og tak for indsatsen til<br />

pokalmestrene Villinger_Konow. I næste<br />

måned møder de nykårede mestre et par<br />

kolleger fra divisionsturneringen.<br />

Score<br />

2# ................................................ 10<br />

3# ................................................ 7<br />

4# ................................................ 6<br />

3< ................................................ 5<br />

4


Charles spiller op:<br />

telefax ind fra ham <strong>med</strong> dette finurlige<br />

spørgsmål:<br />

„Hvordan tror du, det føles at blive taget<br />

<strong>med</strong> bukserne nede af sin kone i Ejby klokken<br />

23?“<br />

Det var dette herlige spil, Niels refererede<br />

til.<br />

Vest / N-S<br />

# K 9 8 3<br />

¤K 8 3<br />

>E K B<br />

9 8 2 µ >6 5 4<br />

< 10 9 8 5 3 2 < B<br />

#E B 6<br />

¤D 6 2<br />

> D 10 7 3<br />

3<br />

pas 6ut pas pas<br />

pas<br />

1. Michaels cue (begge major).<br />

2. Efter esser.<br />

3. Et es.<br />

Udspil: ¤B.<br />

Bordets ¤K blev taget <strong>med</strong> ¤E, og der<br />

kom ¤10 igen til ¤D. Sidse trak nu >E<br />

og >K, hvorpå hun fortsatte <strong>med</strong> #9, der<br />

via #10 gik til #B.<br />

Syd tog de to ruderstik, hvor Øst kastede<br />

spar og Vest sin „lille“ hjerter! Efter _<br />

< 10 9 8 5 < _<br />

#E 6<br />

¤6<br />

>_<br />

_<br />

< 10 9 < _<br />

#E B 6<br />

¤6 2<br />

>_<br />


Bridgehjørnet<br />

Annoncer til Bridgehjørnet koster 200 kr.<br />

inkl. moms pr. påbegyndte 4 linjer. Billetmærke<br />

25 kr. (telefonsvar modtages ikke).<br />

Normalt højst en spalte annoncer. Betaling<br />

forud på check /giro 604 7521 eller bank<br />

3544 234 234, mrk. „Bridgehjørnet“.<br />

Bridgerejse til Leipzig 6 dage 18–23/5 2004.<br />

Pris kr.2.395,-, som inkluderer: dobb.vær.<br />

<strong>med</strong> bad/toilet, ophold på firstjernet hotel<br />

<strong>med</strong> halvpension og alle ture. Påskeferie på<br />

Jørgensens hotel, Horsens, 5 dage 8–12/4<br />

2004. Pris kr.1.850,-, som inkluderer: dobb.<br />

værelse <strong>med</strong> bad/toilet og halvpension.<br />

Program og tilmelding: Morten Ulrichsen,<br />

Gallevej 82, 4913 Horslund, tlf. 5493 6617.<br />

Teknisk arrangør: Islandia Travel.<br />

Ski og bridge 9.–17.januar (Østrig <strong>med</strong> bus)<br />

eller 14.–21.marts (Sydfrankrig <strong>med</strong> fly).<br />

Reinholdt Bridge, tlf. 2099 9854, 4484 6672.<br />

www.reinholdt-bridge.dk<br />

Kbh-Frb. Rar og omgængelig røgfri spiller (K)<br />

søger venlige spillere til privat bridge (ikkerygere).<br />

Små omkostninger – godt humør.<br />

Skriv til billetmrk. 1101, Dansk Bridge.<br />

Spillekort <strong>med</strong> monogram eller navn til<br />

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Inkl. kort,<br />

tryk, porto, æske: 2 spil 190 kr. plus porto.<br />

Rabat ved flere spil. 4824 8067.<br />

Påskebridge på Agerskov Kro i Sønderjylland<br />

<strong>den</strong> 8.–12.april 2004 = 5 dage <strong>med</strong><br />

halvpension, bustur <strong>med</strong> mere, kr.2250,-.<br />

Oplysninger og program: tlf. 8654 3833.<br />

Bridgeforlaget i Asminderød har alt, hvad<br />

du skal bruge til en bridge på hjemmebane<br />

(borde, kort, mapper, meldekasser, regnskaber,<br />

skifteplaner mv.). Ring 4847 5213, send<br />

en mail, eller læg vejen forbi.<br />

Guld og sølv i Hillerød Bridgecenter – sølv:<br />

søndagene 16/11 og 28/12 – guld: søndag<br />

7/12. Alle dage kl.10–18. Indskud 125 kr.<br />

3 stk smørrebrød 45 kr. Tlf. 4825 2529.<br />

Annoncer i Dansk Bridge behøver ikke være<br />

større end <strong>den</strong>ne for at blive læst, så hvorfor<br />

ofre en helside, hvis der er plads til dit<br />

budskab på fire linjer til en billig penge?<br />

Udgiver:<br />

<strong>Danmarks</strong><br />

Bridgeforbund<br />

Redaktion: Ib Lundby.<br />

Faste <strong>med</strong>arbejdere:<br />

Ib Axelsen, Frederik Bjerregaard, Torben<br />

Brandt, Flemming Dahl, Villy Dam, Per<br />

Frederiksen, Nis Graulund, Jens Kofoed,<br />

Hen9ng Kruse, Mads Krøjgaard, Lars og<br />

Morten Lund Lund Madsen, Svend<br />

Novrup, Jens Otto Pedersen („Charles“),<br />

Villy Sørensen.<br />

Dansk Bridge, Asminderødgade 53,<br />

3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Telefon 4847 5213<br />

Telefax 4847 6213<br />

E-mail: dansk@bridge.dk<br />

Hjemmeside: www.bridge.dk<br />

Postgiro DK: 604 7521<br />

N: 08061902 814<br />

S: 2500 96-5<br />

Bank 3544 234 234<br />

ISSN 0011-6238<br />

Udgivelsesdatoer:<br />

10 gange årligt omkring <strong>den</strong> første<br />

i hver måned undt. i juni og august.<br />

Bruttooplag:<br />

24.000 ekspl. (1/1 2003)<br />

Abonnement 1/10–1/9 incl.moms:<br />

Danmark 220 DKK; Finland, Færøerne og<br />

Island 250 DKK; Sverige 300 SEK; Norge<br />

270 NOK. Grønland/øvr.udland: 300 DKK.<br />

Annoncepriser excl. moms:<br />

1/1 side 3600 kr. 1/2 side 2100 kr.<br />

1/4 side 1200 kr. Øvrige formater:<br />

16,50 kr. pr. spaltemm.<br />

Farve- og reprotillæg: 25–50% efter aftale.<br />

20% rabat på DBF-klubannoncer<br />

(klubnavn i annoncen – regning til klubben<br />

– klubbens arrangement).<br />

Tryk: Schweitzer A/S<br />

NOVEMBER 2003 67


DANSK BRIDGE<br />

Asminderødgade 53<br />

DK - 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

68<br />

DANSK BRIDGE<br />

Postbefordret blad<br />

57369 (8245 ARC)<br />

OMINNE Hide A Way Exclusive<br />

OMINNE är ett elegant boende på ca 300 m2 som <strong>den</strong> som bokar får ensamrätt<br />

till. I huset finns allt som gör vistelsen behaglig såsom: öppen spis, plasmaskärm<br />

<strong>med</strong> DvD-bibliotek även kopplad till husets dator, elegant gym, spa avdelning<br />

<strong>med</strong> litet romerskt bad, stor bastu, hot tub <strong>med</strong> jets ute på balkongdäcket <strong>med</strong><br />

underbar utsikt mot sjön Fryken.<br />

10 enkelrum står till kun<strong>den</strong>s förfogande.<br />

Här står en Jeep Cherokee till gästens förfogande, sommartid ligger 2 båtar vid<br />

bryggan, här finns en lerduvemaskin, en bouleplan och mycket mera.<br />

OMINNE ligger fridfullt på Öjerviks Gård, 70 m från sjön Fryken men ändå centralt,<br />

5 min till Sunne GK, 5 min till Ski Sunne och gångavstånd till Rottneros Park.<br />

Tanken <strong>med</strong> OMINNE är hemkänsla. Detta är inget hotell utan ett exklusivt hem<br />

som tillhandahåller full service; en frukostvärdinna, en köksmästare och en „butler“.<br />

Man har frihet att själv bestämma sin dag, inga fasta tider.<br />

Allt som kopplas till boendet ingår i priset; Frukostbuffé, 2-rätters lunch, 4-rätters<br />

supé, all dryck, fri bar, telefon o internet, bilen, båtarna, ja allt som är relaterat till<br />

huset och boendet. Dessutom ingår liftkort till Ski Sunne, entré <strong>med</strong> guidad visning<br />

på Mårbacka, entré till Rottneros Park.<br />

Vill man jaga erbjuder OMINNE jakt på ca 23.800 hektar. Vi ordnar <strong>med</strong> allt<br />

såsom jaktledare, hundförare m.m. Jakt entreprenör är EWE. Skeet och skyttebana<br />

för inskjutning 5 min från boendet. Vi arrangerar fiske i olika former 40 min till<br />

Karlstad Flygplats.<br />

Vad kostar det? Sek 2500 per pers o dygn, allt inkl. Priserna är introduktionspriser!<br />

Låter det intressant? Ring mig gärna för ytterligare information.<br />

+46 565 509 90<br />

Titta också in på: www.ominne.com<br />

Vänliga Hälsningar<br />

Bo Larsson

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!