01.09.2013 Views

Dansk Bridge nr. 645 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Dansk Bridge nr. 645 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Dansk Bridge nr. 645 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Er det så vanskeligt at få

lokaler i Nykøbing Mors,

at man må spille uden

døre, eller forsøger man

blot at bringe bridgenyt

til torvs? Se side 31.

Det er snart sidste udkald

i Sparinvestdivisionen.

Konow slog Harries og

har stadig chancen for

en slutspilsplads.

VEST NORD ØST SYD

1<

1♦ 1♠ pas 1ut 1

pas 3♥ pas 4♥

pas ?

1. 15–17 hp.

Syd / Ingen. Hold. Hvad melder du?

(Se side 6).

Nr. 645 Februar 2006

65.årgang nr.5

Inde i bladet:

Nytårsforsætter

Distriktsnyt

Sparinvestdivisionen

Tvekampen

Den gamle mester

Stop-reglen

Set og sket om bord

Bridge med Olle

Af redaktørens dagbog

FEBRUAR 2006 1


Quiz

uddrag af indholdet

Nord / Alle _ Hold

Du har som Syd:

# K D 10 6 3 ¤ 6 > D 10 7 < B 9 8 3

Makker passer i forhånd, og mellemhånden

åbner med 1¤. Melder du 1#?

(Se side 8)

Nord / N-S _ Hold

Du har som Øst:

# E 6 ¤ K 10 9 7 5 2 > D 6 5 < B 8

VEST NORD ØST SYD

pas 1¤ D

RD 2# ?

1. Åbner du med 1¤? 2. Melder du 3¤?

(Se side 10)

2

Indholdsfortegnelse

Quiz – uddrag af indholdet ............ 2

Kort sagt ......................................... 3

Rokade i toppen ............................. 5

Topkampen .................................... 6

Vests hænder til Tvekampen .......... 9

De næstbedste ............................. 12

Nytårsforsætter ............................. 16

Distriktsnyt ................................... 18

Den gamle mester ........................ 20

Lige ud ad bridgelandevejen ........ 23

Set og sket om bord ...................... 31

De internationale love – Stop ....... 32

Af redaktørens dagbog ................. 36

Bridge med Olle ........................... 38

Østs hænder til Tvekampen .......... 38

Bridgeblanding ............................ 40

Tvekampen .................................. 44

Nyt om mesterpoint ..................... 48

Bridgehjørnet ............................... 51

Turneringsnyt ............................... 51

DANSK BRIDGE

Øst / Alle _ Hold

Du har som Syd:

# K 9 5 4 3 ¤ 9 4 > 10 9 3 < B 8 3

VEST NORD ØST SYD

1ut 1 pas

2> 2 pas 2¤ pas

4< 3 pas 4¤ pas

4# 4 pas 5¤ pas

pas

1. 12_14 hp.

2. Transfer.

3. Cuebid.

4. 3 keycards.

pas

Dit åbningsudspil? (Se side 15)

Endelig et spil fra bladets midtersider:

Vest / Alle _ Par

# E D # 8 5 2

¤ E K D B 2 ¤ 6 4 3

> K 6 5 3 µ >E 8 4

< 9 4 < E K 7 3

Du er som Vest i en parturnering kommet i

4¤, og Nord starter venligt med #B, så du

får for #D. Hvordan vil du få flest mulige

stik? (Se side 27)

RØNNES HOTEL

Slettestrand, Nordjylland

Kristi Himmelfart (24–28/5)

Sommer (12–19/8)

Yderligere oplysninger og program:

Helmer Juul Nissen

2992 4811 (kl.01.00 til 18.00)

post@helmer.cc - www.helmer.cc

evt.: 7515 0138 Bjarne Nissen


DANSK BRIDGE

NR.645, FEBRUAR 2006, 65.ÅRGANG NR.5

FLERE TOPHOLD tørnede sammen i Sparinvestdivisionen,

og der kom nye førerheste. Mønsted

havde en indbringende weekend med 68 kp, bl.a.

24_6 over Team PharmaService, hvilket bragte

holdet i spidsen. Schaltz scorede 1 kp mere, nemlig

69 kp, men weekenden blev toppet af Schou,

der lavede utrolige 72 kp i sine tre kampe, bl.a.

24_6 over PharmaService. Disse resultater betød,

at PharmaService røg ned på 4.-pladsen med 117.

Feltet føres an af Mønsted med 141, mens Schou

og Schaltz deler 2.-pladsen med 136. Der er lagt

op til en spændende afslutning, idet vi ud over de

tre programsatte kampe også skal have afviklet

halvlegen, der blev udsat på grund af kortmangel

i november-weekenden.

KORT SAGT ...

Mønsted som frontfigur

SIDSTE DIVISIONSWEEKEND den 4._5.februar afvikles samtlige kampe i

Sparinvestdivisionen for første gang i Bridgecentret, Århus (med 3.division

Vest), mens 2.division og 3.division Øst slutter i Idrættens Hus, Brøndby. Endelig

vil Kulturhuset i Lyngby danne ramme om DM-slutspillet, der afvikles med

rama og sandsynligvis også som direkte transmission på internettet i weekenden

11._12.marts, men herom nærmere i næste nummer.

STOPREGLEN er aldrig trængt helt igennem på klubniveau,

og det er faktisk ærgerligt, for det er en god regel, der _ hvis den

anvendes korrekt _ er med til at løse mange af de etiske problemer,

der kan opstå, når der springes/spærremeldes. Læs Jacob

Duscheks artikel på side 32 om begrundelsen for og værdien af

stopreglen. Og brug så reglen på alle niveauer!

SPIL MED PÅ LANDSHOLDET: Husk, at tilmeldingsfristen er den 13.februar.

Ønsker du oplysning om turneringen, så kontakt Kirsten Tolderlund, 4648 0606

eller kt.rbp@mail.dk. Din klub kan deltage på den ordinære spilleaften i ugen

6._9.marts eller afvikle en sølvpointturnering på en valgfri dato i sæsonen.


FEBRUAR 2006 3


MARTIN SCHALTZ har i nogle år haft et godt og

lærerigt makkerskab med Søren Christiansen, men

jeg læser nu i „Sladderspalten“ på netbridge.dk, at

makkerskabet synger på sidste vers. Det forlyder,

at Martin fra næste sæson skal spille med Andreas

Marquardsen, mens Søren skal være makker med

Jens Auken. Samme sted bringes bl.a. til torvs, at

Lars Blakset og Dennis Koch-Palmund skal sidde

vis-a-vis i divisionsturneringen, men det ville Dennis

dog ikke kendes ved, da jeg spurgte ham! I så

fald skulle Klaus Adamsen genoptage makkerskabet

med Jan Nicolaisen, mens Nis Graulund og Thorvald

Aagaard prøver kræfter. Endelig påstår „Iver“

_ Henrik Iversen, der redigerer omtalte sladderspalte _ at Lars og Morten Lund

Madsen fra sæsonskiftet skilles og skal spille med hhv. Mikkel Nøhr og Thomas

Vang Larsen. Vi får se, hvad der sker, men Iversen plejer at være godt orienteret.

NETBRIDGE CUP var ikke klar med alle resultater fra 3.runde (15.januar), da

bladet gik i trykken. Det får vente til næste nummer.

13 STRAFKORT, alt iberegnet (frit efter Storm P.) ... ja, det kan faktisk forekomme,

selvom det er en sjældenhed. Villy Dam overværede et spil, hvor det

skete _ således kendte spilfører hele fordelingen og kunne samtidig bestemme,

hvad den ene modspiller skulle lægge til af kort! Se side 17 og side 43.

NÆSTE NUMMER er martsbladet, som det kongelige danske

postrytteri vil spille ud en af de sidste dage i februar (annoncefrist

den 5.februar). Apropos udspil forhørte en boghandler fra Ålborg

sig i december via e-mail, om DBF’s Bridgeforlag havde den bog

om udspil, „som er omtalt i Mordjyske Stiftstidende i lørdags“.

Forlaget havde ikke set omtalen, men gik ud fra, at det måtte dreje

sig om undertegnedes bog om dræbende udspil. ☺ IL

4

DANSK BRIDGE

„DET HAR JEG IKKE PRØVET FØR!“, grinede Dennis Koch-

Palmund efter Sparinvestdivisionens sidste runde i januar. Adamsens

danmarksmestre fra 2004 blev rundbarberet 25_0 af et velspillende

Schaltz-hold og kan nu i praksis afskrive muligheden

for en plads i slutspillet. At Dennis dog godt kan holde på kortene,

ser du i en herlig 5< i månedens Bridgeblanding (side 42).

BRIDGE ER BEDRE END POKER, lyder det fra USA, hvor verdens to rigeste

mænd, Bill Gates og Warren Buffet, har doneret 1 million dollars til et forsøg på

at få indført bridge i skolerne. Den kamp har vi længe kæmpet herhjemme, men

hidtil forgæves. Måske hvis vi lægger 1 million dollars på bordet ...


Divisionsturneringen:

Rokade i toppen

Deltagerne i Sparinvestdivisionen brugte

weekenden den 7._8.januar til at spille bold

med stillingen. Team PharmaService, der

toppede efter de to første weekender, kom

i menneskehænder med sviende nederlag

til både Mønsted og Schou, og netop disse

to hold har sammen med Schaltz de bedste

kort på hånden før divisionens sidste

3½ runde _ brøken står for den manglende

halvleg fra november-weekenden.

Det kunne ligne et rent vestligt slutspil,

men PharmaService mærker pustet i nakken

fra mindst ét (Konow) og måske fire

hold, der er på jagt efter den fjerde plads i

DM-slutspillet.

Sparinvestdivisionen (7 kampe):

1. Nils Mønsted ................................ 141

2. Peter Schaltz ................................. 136

Steen Schou .................................. 136

4. PharmaService (P.Clemmensen) . 117

5. Kasper Konow .............................. 115

6. Morten Lund Madsen ................... 106

7. Flemming Madsen ........................ 105

8. Bridgebutikken (S.Godtfredsen) .. 101

9. Knud Harries .................................. 93

10. Klaus Adamsen .............................. 81

11. Lida Hulgaard ................................. 58

12. Ole Wolff ........................................ 46

2.division (8 kampe):

1. Peter Hecht-Johansen (K.Blakset) 152

2. Thomas Kampmann ..................... 150

3. Henrik Røn ................................... 131

4. Team RK Plast (Karsten Jensen) .. 126 ½

5. John Norris ................................... 125

6. Jørgen Röhl .................................. 123

7. Flemming Dahl ............................. 114

8. Team Zenit Consult (J.Duschek) . 111

9. Peter Teisen .................................. 103 ½

10. Bent Lythcke .................................. 98

Team Aalborg BK (M.Ankersen) .. 98

12. Team Sparinvest (Kasper Jacobsen)97

af Ib Lundby

Stillingen i alle divisioner

I bunden ser det mørkt ud for Hulgaard

og Wolff, mens Hecht-holdet nedenunder

i 2.division endelig synes at leve op til den

favoritrolle, som mange på forhånd havde

tilskrevet det, og Kampmanns oprykning

synes lige så forventelig.

I Århus havde jeg bedt Werge om at ugle

kampen mellem PharmaService og Mønsted

_ han så aftenhalvlegen, men sov vist

længe søndag morgen?! Også Villy Dam

var en tur i Århus, mens jeg selv satte mig

sydvest i kampen mellem Kasper Konow

og Knud Harries.

Alt dette fortæller vi om på de følgende

sider.

3.division Øst (8 kampe):

1. Henrik Kruse Petersen .................. 165

2. Flemming Bøgh-Sørensen ........... 160

3. Henrik Louis Petersen .................. 140

4. Erling Munk ................................. 138

5. Simon Ortmann ............................ 127

6. Erik Munk (Flemming Haag) ....... 116

7. Michael Mulvad ........................... 112 ½

8. Freddy Christiansen ..................... 111

9. Lone Bilde .................................... 102

10. Jan Jørgensen .................................. 97

Søren Holst ..................................... 97

12. Henrik Frydenlund ......................... 59 ½

3.division Vest (8 kampe):

1. Niels Christian Hammelev ........... 152 ½

2. Leif Nygaard ................................ 152

3. Kjeld Thomsen ............................. 148

4. Claus Lund ................................... 129

5. Jørn Jeppesen ................................ 123

6. Svend Haaning ............................. 118

7. Kresten Roland ............................. 114

8. Anders L. Madsen ........................ 111

9. Dr. Nielsen, Århus (M.Birkebæk) 106

10. Jette Thaysen ................................ 100

11. Team Estate-mæglerne (E.Olesen) 93

12. Erik Fjord ....................................... 84

FEBRUAR 2006 5


Sparinvestdivisionen:

Topkampen

Når man skal følge en halvleg og udmærket

ved, at man har svært ved at holde igen

med gode råd og grimasser _ har man pligt

til at vælge et bord, hvor de implicerede kan

tåle mosten. Det gjorde mødet mellem Nørgaard_Mohr

og Clemmensen_Graversen

til et oplagt valg, og jeg blev ikke skuffet.

Dels lod de, som om de ikke blev sure

over enkelte utidige indslag, og dels præsterede

d’herrer som ventet en fornuftig

bridge uden de store dikkedarer.

Det lignede da også en jævnbyrdig kamp,

hvilket så kun gjaldt for 1.halvleg, hvorfra

mine betragtninger har deres baggrund.

Når man får sig installeret i lukket rum

til topopgøret, nærer man _ skønt det er

den sene lørdagsrunde _ ingen frygt for at

6

Hyggelig weekend i lækre omgivelser

Kval. fredag aften og lørdag form.

Finale lørdag eftm. og søndag form.

Hyggeturnering lørdag aften

TU-leder: Poul Bo Madsen

Pris inkl. ophold med fuld pension

og turn.indskud fra 1350 kr.

Info og tilmelding ved Jørgen

Sørensen, tlf. 97835545

Mail: Gl.Elvaerk@mail.tele.dk

Næste bridgeweekend: 1.–3.sept.

DANSK BRIDGE

af Hans Werge

falde i søvn. Nytårsskytset var klart fra

start, og krudtet så ud til stadig at være tørt.

Narreværk

Bridgelærer Arne Mohr fik rigeligt at se

til som Nord i kampens første spil:

Syd / Ingen

# E K 7 6 3

¤ E 9 8 7 5

>9

E B 10 6 2 µ >7 5 4 3

< E D 9 7 < 10 3

#D B

¤D B 4

>K D 8

< K B 8 5 2

VEST NORD ØST SYD

H.C. Arne Poul Tom

Graversen Mohr Clemmensen Nørgaard

1<

1> 1# pas 1ut

pas 3¤ pas 4¤

pas 5¤ pas pas

pas

Udspil: >3.

Uden anvisning på noget bedre _ dobler

fra Vest havde været penge værd _ startede

Clemmensen høfligt, men uden store perspektiver,

i makkers farve, og så var der

kun to minorstik til Øst-Vest. Trumffarven

skulle spilles tabsfrit, og da bordet blev

sat ind i ruder, bad Mohr om ¤D.

I bogen for fortsættere står der _ har jeg

hørt _ at man ikke skal dække første gang,

for spilfører skal i næste runde gætte, om

sitsen er som den aktuelle, eller om det er

10’eren, der sidder anden hos Øst.

Da H.C.Graversen dækkede, udnyttede

Arne Mohr chancen og kneb Øst for ¤10.


Mohr vovede pelsen på femtrinnet

Med en velanbragt dobling og et præcist

modspil _ to gange klør og >E inden tredje

gang klør, kan end ikke 4¤ vinde. Den

vandt dog ved det andet bord _ 1 imp til

Mønsted.

(Jeg forstår ikke helt Mohrs 5¤. Hvis

Nørgaard havde haft støtte og slemegnede

værdier, havde han vel fundet et minorcuebid

frem på firtrinnet i stedet for sløvt

at hæve til 4¤, ikke? IL). ☞

BRIDGEREJSER

Forår 2006

Lørdag d. 18.februar kl.10–17

afholder vi endnu et af sæsonens

populære kurser for klubspillere.

Vi gennemgår 2-åbninger, stærke

og svage, Multi, slemkonventioner

samt spilleteknik.

Der vil blive mulighed for at

afprøve den opnåede viden

gennem spil med lagte kort.

Kurset koster 195,- kr.

pr. deltager inkl. materialer

og frokost.

Tilmelding inden 15.feb. på tlf.

5665 8054

eller på bum@mail.dk

Tigervej 12–14, 4600 Køge

* * * * Park Inn Hotel Maribo Søpark * * * *

Påskeferie og turnering – fuld pension – dejlige forhold på 4-stjernet hotel

4 dage 14–17/4: Dobb.vær. kr.2595 – Søudsigt +150, enktv.+250

Søg – Naturoplevelser og historiske besøg på det dejlige Lolland – Golf green fee

1.klasses køkken – Vin til middagen – Røgfrit spil

* * * * Hotel Wiesenhof i Eutin * * * *

Bridgeferie og turnering i den skønne naturpark Holstensk Schweiz i Tyskland – Flot hotel –

Svømmehal og sauna – Røgfrit spil – Halvpension, stort morgenbord, holstensk middag.

Lang weekend 31/3–2/4 fra kr.1790 – 5 dage 2–6/4: fra kr.2575

Bus fra Lyngby, Ellebjerg St., Ølby St. mv. Dejlige indkøbsbyer. Mulighed for grænsehandel osv.

Egen transport vest for Storebælt med rabat.

Tu-leder: Kent Clifford. Tilmelding/program:

Ring: 5534 4361 – Søg: www.bridgerejser.dk

FEBRUAR 2006 7


Så fulgte en brændt slem, da Ø-V ikke var

helt enige om meldingernes betydning,

men allerede i næste spil var der igen

nogle, som ikke ville narres:

Nord / Alle

#9 8 5 4

¤ B 10 9 8

>K 6

E B 9 5 4 µ >8 3 2

< E D 4 < K 10 2

# K D 10 6 3

¤6

> D 10 7

< B 9 8 3

VEST NORD ØST SYD

H.C. Arne Poul Tom

Graversen Mohr Clemmensen Nørgaard

pas 1¤ 1#

2> 2# pas pas

D pas 3> pas

3¤ pas 4¤ pas

pas pas

Jeg har ikke licens til at belære 1.-divisionsspillere,

men hvis Syds hånd er en zoneindmelding

_ oven i købet hvor makker

har passet i forhånd _ så er kravene ikke

voldsomme. Et enkelt par lagde da også

500 i 3# D mod en udgang, som ikke var

oplagt.

Med en spar- og en trumftaber afhænger

alt af ruderfarven. Det er teknisk bedst

at spille Syd til >10 sammen med mindst

8

DANSK BRIDGE

Mon Nørgaard lytter til Werges formaninger?

én af honnørerne. At så zoneindmeldingen

i øvrigt rykker lidt på odds i retning af

begge honnører i Syd, er en anden sag.

Det er på dette niveau børnelærdom, at

man med Syds aktuelle ruderbeholdning

kan stikke for med damen _ og forsøge at

ligne en med begge honnører. Men det ved

Øst jo godt, så han lagde ikke noget i, at

der blev lagt lavt. Knibning med >9 og

senere efter damen gav vundet spil.

9 af 11 vandt kontrakten _ heller ingen

ville narres denne gang. Ligespil.

Guldturnering 12/2 – barometer

Søndag d. 12.februar kl.10–18. Barometerturnering med edb-givne kort. Flotte

præmier. Røgfrit. Indskud kr.175, lækker frokostbuffet kr.75.

Søndagskursus 19/2: Parturneringsteknik

Den populære klassiker! Lær alt om parturnering af Mathias Bruun og Frederik

Bjerregaard. Efter kurset slider du ikke unødigt meget på passkiltene, og du får et stik

mere i hver kontrakt! Søndag d. 19/2 kl.10–17. Pris kr.375,- inkl. alle materialer, god

frokost, kage samt kaffe/te hele dagen. Sidste kursus i sæsonen: 19/3 – Spilføring II.

Blaksets Bridgecenter – 3929 0126 / blakset@post.tele.dk


Et ligespil

Begrebet indmeldinger blev udforsket

nærmere et par spil senere.

Syd / N-S

#4 3 2

¤E 8 2

> E D 8 5 3

< 10 7

# E B 9 # K 8 6

¤ K D 6 3 ¤ B 9 4

>9 µ >K 7 4

< K D 9 6 5 < E 8 3 2

# D 10 7 5

¤ 10 7 5

> B 10 6 2

2> pas

2¤ pas 3< pas

5< pas pas pas

Med en taber i hver af de røde farver er

5< den optimale kontrakt. Man har fred

og ro til at undersøge, om hjerterfarven

vil give et afkast for Østs spartaber. Forinden

kan man prøve, om >E er i plads,

VESTs hænder til Tvekampen

(Østs hænder findes på side 38)

1. N / Ø-V. Nord åbner med 1>.

Syd melder om muligt 3>.

# K 8 ¤ 6 4 3 2 > E < B 10 9 8 7 6

2. Ø / Alle.

# D 5 ¤ E B 3 2 > 5 < E K B 10 9 6

3. S / Alle. Syd åbner med 3>.

# 7 6 ¤ E K 6 > 9 3 < K 9 6 4 3 2

4. S / Ø-V. Syd åbner med 3>.

# 7 6 ¤ E K D 7 5 3 > E K < E 8 3

5. Ø / Alle.

# E K 6 ¤ _ > E B 9 6 4 < E B 10 9 6

6. V / Ingen.

# D 8 7 4 2 ¤ E K 2 > B 10 7 < E 9

hvilket også løser sparproblemet. Skulle

alt andet glippe, er der en knibning efter

#D at falde tilbage på.

Graversen ærgrede sig derfor, da han så,

at #D var i plads _ for dermed ville lykkeridderne,

som forsøgte sig i 3ut, vinde på

en sparknibning.

Helt så enkelt forholdt virkeligheden sig

dog ikke. De to par _ ud af 12 _ som meldte

3ut, fik 11 stik. Uden ruderindmeldingen

kommer der typisk spar ud, og når man så

rejser det niende stik i hjerter, bliver man

tvunget til at prøve, om >E er i plads _ og

modspillet kan kun få de to esser.

Endnu et ligespil i denne kamp.

Åbne vidder

Et sidste debatoplæg i serien om, hvad der

er en åbningshånd, dukkede op mod slutningen.

Denne afgørelse kom til at koste

PharmaService-holdet dyrt: ☞

Munkebjerg-turneringen

25.–28.maj 2006

I Kristi Himmelfartsferien afholdes den

årlige Munkebjerg-turnering i bridge.

Den spilles i år på Park Inn Hotel – en

afdeling af Munkebjerg – ved Vejle å.

4 uforglemmelige dage på et af landets

bedste hoteller i selskab med hyggelige

bridgespillere.

3 overnatninger, stor morgenbuffet,

middag torsdag og fredag, festmiddag

lørdag og frokostbuffet søndag.

Pris kr. 2.200,-

Program og yderligere information:

Signe Rasmussen

Niels Ebbesens Vej 38, 7100 Vejle

Tel.: 7583 4783

FEBRUAR 2006 9


µ

Nord / N-S

# 10 7 3

# K 5 4 2

¤ D B 8 6 3

>4 3

< 10 6

# E 6

¤ E ¤ K 10 9 7 5 2

>K 7 2 >D 6 5

< E D 9 5 4 3

# D B 9 8

¤4

< B 8

> E B 10 9 8


FEBRUAR 2006

11


Sparinvestdivisionen:

De næstbedste ...

Mens Werge blev sat ved ringside i Århus

for at følge opgøret mellem de to bedst

placerede hold i Sparinvestdivisionen, tog

jeg i Idrættens Hus til takke med kampen

mellem Kasper Konow og Knud Harries,

der på det tidspunkt lå nr.3 og 4.

Du får et par glimt fra første halvleg,

der i øvrigt var jævnt kedelig at overvære,

men det var nu mest kortenes skyld.

Hjerterfarven, der forsvandt

Spillerne prøvede i hvert fald at skabe lidt

liv i spil 3:

Øst / N-S

# K B 10

¤ E K 10 8

> D B 7 2

5 3 µ >K 8 6

< D 8 3 < E K 7 5 2

#D 8

¤ D 5 4 2

> E 10 9 4

< B 10 6

VEST NORD ØST SYD

Morten Michael Knud Gregers

Andersen Askgaard Harries Bjarnarson

1ut 1 pas

2¤ 2 D 3 2# D 4

pas 2ut pas 3ut

D pas pas RD 5

pas 4> pas pas

pas

1. 12_14 hp.

2. Transfer.

3. 15 + hp.

4. Take-out.

5. SOS.

Udspil: , der

kunne vinde med >K i plads. Det kunne

4¤ desværre også, men den var heller ikke

meldt i lukket rum.

Jeg havde ellers glædet mig til at se, om

Øst-Vest havde fundet modspillet mod 3ut.

Starter Øst i spar, skal Vest stikke op og

skifte til klør, men mon ikke Øst server i

klør?

Påskebridgerejse til

Rhinen og Mosel

9 dage 8.–16.april

Spændende udflugter til bl.a. Koblenz, Trier,

Cochem, Rüdesheim, Aachen og Køln.

Pris kr.4395,- inkl.: Dobbeltværelse med

bad/toilet, halvpension, bustransport og alle

turene hver dag.

Program og tilmelding:

Morten Ulrichsen

Gallevej 82, 4913 Horslunde

Tlf. 5493 6617

E-mail ulrichsenbridge@mail.dk


Sparfarven, der forsvandt

Spillet efter var sparfarvens tur til at forsvinde,

og denne gang blev det en kostbar

affære:

Syd / Ø-V

# B 9 4 2

¤B 8 3

> D 10 9 3

7 5 µ >K B

< E K B 10 8 7 6 < 9

#D

¤ E 10 7 4

> E 8 6 4 2

10.

Bridgerejse til Samos

14. – 21.maj 2006

Tag med til det solbeskinnede græske øhav

– til idylliske Samos. 4-stjernet hotel med

halvpension – morgenmad og middag.

Hotellet ligger direkte ud til havet tæt ved

den charmerende by Pythagorion, hvor

man kan vandre rundt i de små stræder

blandt taverner og butikker eller i den

spændende havn og indånde den skønne

atmosfære i 25 graders varme.

Afrejse fra Kastrup eller Billund.

Pris pr. person i dobb.vær.: 4.800 kr.

Torben Brandt Bridgerejser

Folevang 2 - 3400 Hillerød - Tlf. 4825 2529

E-mail: tbrandt@vip.cybercity.dk

Michael Askgaard forhørte sig om Knuds 3#

Vest alertede 3# og forklarede det som et

godt hæv i klør (udvidet USP), hvilket

Knud Harries bagefter indrømmede, at han

havde glemt, selvom jeg siden på parrets

systemkort har set, at der står „ny farve er

krav“, men det er måske lavet om.

4< gav 10 stik, og den gode nyhed var,

at 4# sættes med klør ud eller >E ud og

klørskift, men den dårlige, at dette modspil

ikke blev fundet ved det andet bord _

10 imp til Konow.


FEBRUAR 2006 13


Dræbende udspil

Der var mange imp på højkant i udspillet

mod denne 5>:

14

Gregers fandt sparudspillet fra K-B-10-8

Pak din bil og tag

ud på de helt store

oplevelser med

DANSK BRIDGE

µ

Øst / Ø-V

#D 7 4

¤ 10 9 7 3

>D 3

< E 10 6 2

# E 9 5 # 6 3 2

¤K D B ¤5 2

> E K B 8 7 5 2 > 10 6 4

< _ < K B 7 5 3

# K B 10 8

¤ E 8 6 4

>9

< D 9 8 4

VEST NORD ØST SYD

Andersen Askgaard Harries

pas

Bjarnarson

pas

2< 1 pas 2> 2 pas

3> pas 4> pas

4¤ 3 pas 5< 3 pas

5> pas pas pas

1. Eneste krav.

2. Relæ.

3. Cuebid.

Udspil: #B!

Lejre Bridge- og Golfrejser og Smyril-Line

til

Island – Færøerne – Shetland – Orkney – Skotland

Lørdag d. 3/6 til lørdag d. 17/6: Island/Færøerne kr.15.850,-

NYHED: 14 dage med bridge og golf

Lørdag d. 24/6 til lørdag d. 8/7: Shetland/Orkney/Skotland kr.15.320,-

Lørdag d. 15/7 til lørdag d. 22/7: Færøerne kr.8.850,-

Alle rejser udgår fra Hanstholm. Udvendig kahyt med toilet/bad.

Morgen-/aftensmad på gode hoteller. Priserne er inkl. egen bil.

Alle priser er pr.person i dobbeltværelse/-kahyt. Tillæg for enkeltværelse/-kahyt.

Turneringsleder på alle rejser: Henning Kokborg – Teknisk arrangør: Smyril Line.

Ring efter udførligt program: Lejre Bridge- og Golfrejser Tlf. 4648 1969

e-mail: lejre@snaps.dk – Hjemmeside: www.lejrebridgerejser.dk

Links til golfbaner og hoteller på hjemmesiden


Øst-Vest legede oplysningsbureau, og Syd

kvitterede med spar ud _ ellers står 5>.

Tre ØV-par vandt udgang (heraf mindst

et i sans), et enkelt par nøjedes med +150,

mens resten gik en ned i 3ut eller 5>.

Jeg ville nok vælge at åbne med 1> på

vestkortene. Alt for ofte kører slæden forbi

3ut, selvom det er bedste spillested. Allerbedst

klarer man vist den slags hænder

med et stærkt klørsystem, men det er en

anden historie.

Lidt senere skulle der igen spar ud, men

denne gang svigtede Bjarnarson:

Øst / Alle

#E 8

¤B

> D 8 6 4 2

< 10 9 7 6 5

# 10 7 2 # D B 6

¤ E K D 8 7 5 2 ¤ 10 6 3

>E 5 µ >K B 7

< E < K D 4 2

# K 9 5 4 3

¤9 4

> 10 9 3

2 pas 2¤ pas

4< 3 pas 4¤ pas

4# 4 pas 5¤ pas

pas pas

1. 12_14 hp.

2. Transfer.

3. Cuebid.

4. Mindst 3 keycards.

Udspil: >10.

Uden spar ud er der 13 stik, så dem tog

Harries. I lukket rum var Øst-Vest havnet

i 6¤, men her kom der spar ud til #E, spar

til #K og spar til trumf. To ned og 14 imp

til Harries.

Konow kunne gå til pausen med et forspring

på 32_21 og satte turboen på i 2.

halvleg, så kampen blev vundet 22_8, men

begge hold måtte aflevere 1 kp for sløvhed

i anden halvleg, altså 21_7 til Konow.

Blaksets Bridgecenter og

Christian Reinholdt tilbyder:

Sommerkurser i

Svendborg og Polen

2–8/7: ****Hotel Svendborg

med Frederik Bjerregaard og Christian

Reinholdt. Topmoderne hotel,

værelser m/ minibar, TV/Pay-TV mm.

Store spille- og undervisningslokaler.

Central placering til by, havn og strand.

Se mere: www.hotelsvendborg .dk

Dobb-/enk.vær.: Kr.4295,-/4795,-

23–30/7: Newskanpol i Polen

med Mathias Bruun og Christian Reinholdt.

600 m fra flot strand i Kohlberg.

Cafeer, restaurationer og charme. Et

moderne hotel med alle faciliteter.

Mulighed for kurbehandling. Sejlads

København–Swinoujscie og transfer

inkl. Mulighed for udflugt til Podewill

slot og ravfabrik. Bridge på færgen i

forbindelse med hjemrejsen.

Dobb-/enk.vær.: Kr.4295,-/4995,-

Fælles for begge kurser: Styrkeopdelte

turneringer, gennemgang af spillene

og temaundervisning. Røgfri bridge.

Ring/mail efter program:

3929 0126

bridge@blakset.dk

FEBRUAR 2006 15


16

DANSK BRIDGE

Nytårsforsætter?

I starten af det nye år tog jeg til Århus for

at se, hvordan divisionsspillernes nytårsforsætter

omsat til praksis ville tage sig

ud: Høflig tiltale af makker og modspillerne?

Huske på alle konventionerne?

Spille på selv den mindste chance og aldrig

give op? Ikke bryde spillets regler i

kådhed? Fortsæt selv.

Syd / Ingen

# 10 7 6

¤4

>K B 9

< D B 10 9 3 2

# B 4 3 2 # K D 9 8 5

¤ E D 10 9 8 ¤ 7 6 5 2

>6 3 µ > 10 2

3< 4# 4ut

pas 5> pas 6>

pas pas pas

Efter Vests 2> til majorfarverne meldte

Nord 3< for eventuelt at stå af der, idet

meldingen ifølge konventionen „Nærfjern“

viser en begrænset hånd, hvor 2¤

(laveste overmelding i fjendens farve) ville

vise en klørhånd med udgangsstyrke.

Syd, der ikke mente, parret anvendte

Nær-fjern i denne situation, meldte 4ut,

formentlig efter esser (ifølge Nords forklaring

efterfølgende var 4ut efter esser,

når Syd havde opfattet 3< som stærk).

Nord var under meldeforløbet meget i

tvivl om 4ut, som i konkurrerende meldeforløb

ofte opfattes som take-out, altså her

visende lang ruder med en vis klørstøtte

(typisk 6_3). Efter en længere pause kom

5>-skiltet på bordet _ der jo også kunne

vise nul esser (1430 RKCB).

Syd på sin side skiftede nu hest, idet han

ikke kunne forestille sig en stærk 3 måtte altså være et

valg af trumf. Da Syd havde godt med

ekstraværdier, hævede han.

Med


To meldemisforståelser i samme spil _ og

så slippe godt fra det! Surt for Øst-Vest,

og ærgrelsen dulmedes ikke af, at Syd ved

det andet bord fandt en nedgangsvariant i

slemmen ved at spille på


18

DANSK BRIDGE

Distriktsnyt

Distriktsnyt er en fast rubrik med nyheder af enhver art fra DBF’s

distrikter _ primært oplysninger, som ikke i forvejen kan findes i

Bridgealmanakken eller i distriktets udsendte program.

Distrikt Vestsjælland:

Løverne har tabt pusten ...

og kortene og indholdet i meldekasserne

er slidt.

Kortene og indholdet i meldekasserne

kan udskiftes, men det er så som så med

at få opdrættet nye „løver“, så efter 20 år

afholder Lions Club i Dianalund/Stenlille

og Sorø Bridgeklub forårsturneringen for

sidste gang den 12.marts 2006.

Det er vemodigt, men alt får en ende.

Det startede for 20 år siden, hvor der var

noget, der hed Stenlille Bridgeklub, hvor

kvikke folk fik den ide at spille bridge, og

hvor overskuddet kunne gå til velgørende

formål i Lions Clubs regi.

Stenlille Bridgeklub blev senere nedlagt,

og medlemmerne gik til den nye klub _

Midtsjællands Bridgeklub _ og den etablerede

Sorø Bridgeklub.

Det er faktisk de samme folk både i Lions

og Sorø, der i alle årene har stået for tur-

Pas!

Lions Club takker af efter 20 år med bridgen

neringen, og der har hver gang været fyldt

(100 spillere) med mange på venteliste.

Der har været utroligt mange gengangere

i feltet, hvilket er udtryk for, at det har

været en succes.

Jeg skal hilse fra Lionsfolkene og takke

alle, der har medvirket til, at der igennem

årene er tilført mange penge til velgørende

formål.

Poul Rasmussen

Distrikt Vestjylland:

Distriktsturneringer mixed par

Husk tilmeldinger til distriktets indledende

runder i mixed par.

Sidste frist for tilmelding er 12/2.

Vi spiller følgende tre indledende heats,

hvor man skal finde de 20 par til finalen i

Herning den 7/5:

Viborg Esserne den 4/3 kl.12

Struer den 12/3 kl.10

Nykøbing den 1/4 kl.10

Bridge i De Bergske ugeaviser

Vi er mange, som i flere år med interesse

har fulgt Bent Lynges bridgeklummer, først

i De Bergske Blade hver lørdag og det sidste

år i deres ugeavis om onsdagen.

Bent har ønsket at stoppe med skriveriet,

så hermed en stor tak for hans indsats

til gavn for bridgen.

Fra årsskiftet 2005/06 er jobbet overtaget

af undertegnede. Jeg håber at få mange

lokale spil og oplevelser med, så jeg vil

bede jer sende spil frem til:

poul.bo@vip.cybercity.dk

Som minimum ønskes kortfordeling med

meldinger og udspil.

Poul Bo Madsen


FEBRUAR 2006 19


Den gamle mester (11):

Det var sommer, det var sol, og det var

ulideligt at være på arbejde i storbyen. Elo

tørrede sveden af panden mellem to telefonekspeditioner

og så frem til den lidt

køligere aften, hvor han skulle spille åbent

hus med Egon, mens den gamle mester

heldigvis var langt væk fra byen.

Telefon afløste telefon, men endelig

kom tidspunktet, hvor Elo kunne køre hen

til den lille græske restaurant med en velsignet

gårdhave, hvor han havde aftalt at

mødes med Egon.

Egon kom få minutter senere og smækkede

en sammenfoldet avis i bordet. Foldet,

naturligvis, så bridgespalten vendte

opad:

Øst / Ø-V

# E K 4 3 # 6 2

¤ 6 3 2 ¤ E K 9 7

>9 4 3 µ > D B 7 6 2

3 til >5, >B og >E, og Syd

spiller spar igen, hvor Nord lægger >K.“

Elo talte, før han tænkte:

„Det var altså en fejl at falde fra første

gang. Stikker man, kan Nord ikke kaste

>K.“

Egon kiggede lidt på ham, og Elo indhentede

det forsømte:

„Men så kan Nord selvfølgelig bare

stikke den første omgang ruder og spille

spar ...“

20

DANSK BRIDGE

Solstik?

af Nis Graulund

Egon nikkede, mens han drak af sin retsina:

„Ja, netop. Du er nødt til at falde fra første

gang. Men hvad nu?“

Elo var klar til at tage revanche:

„Jeg har efter >K otte topstik, og måske

viser der sig noget i hjerter. Jeg tager

¤EK. Hvad siger du? Syd lægger en lille

og ¤D. Hm! ¤DBx i syd hjælper mig

ikke, men der er en anden vej. Ja, jeg tager

tre gange klør fra top. Og Syd bekender,

siger du. Så er den klar. Syd har to

spar og >10x tilbage, og jeg slutspiller

ham med en lille spar. Var det sådan den

gamle mester spillede? Det er barnemad.“

Men før Egon svarede kom der souvlaki

og bifteki på bordet.

# ¤ > <

I virkeligheden var det begyndt i den

gamle mesters sommerhus, hvor der ellers

sjældent blev spillet eller snakket bridge.

Men huset ejede én eneste gammel bridgebog,

nemlig Championship Bridge af José

le Dentu. Den var grundigt slidt af den

gamle mesters gentagne læsning.

Det var en af de få lune sommeraftener

i Danmark, og hans gamle ven Jokum var

på besøg.

„Det er et fantastisk spil. Se her, Jokum!“

sagde den gamle.


#E K

¤ B 10 9 6 4

>B 9

< D 8 7 4

# D 10 7 5 4 3 2 # 8 6

¤D 7 ¤_

>E µ > K 8 7 6 5 4 3 2

< E 9 3 < B 10 2

#B 9

¤ E K 8 5 3 2

>D 10

. Det var, før

man brugte transfer i den situation! Syd

afslutter lidt primitivt med 4 ¤.

Du får >E ud og skift til #D. Hvordan

spiller du den?“

Jokum spillede sjældent nu om dage,

men hvorfor antydede hans gamle ven på

denne måde, at han ikke kunne løse et spilproblem

uden at kende alle fire hænder?

Hm, han kiggede igen. To gange hjerter,

#K og dykke en klør. Nej, duer ikke,

når Øst har alle mellemklørene, så han kan

komme ind til >K.

Hvad med to gange spar, hjerter og så

klør hjemmefra? Ikke en snus bedre. Hm.

Han kiggede på den gamle, som roligt så

ud over vandet, mens han nød sin kolde

øl. Og så så han det:

„Snedigt. Du clearer sparene, tager ¤E

og dykker en hjerter. Så skal Vest enten

forære dig tre klørstik _ eller spille ud til

dobbeltrenonce, så du kan smide E anden fra start?“, sagde den

gamle _ med et let drillende glimt i øjet.

Denne gang faldt svaret omgående:

„Ja, så havde han jo kunnet spille ruder

til >K og fået en promovering af ¤D. Så

Syd „ved“, at Vest har en ruder … eller tre

måske. Men lad mig nu se. Hvis Vest har

tre ruder har han formentlig 7-2-3-1, for

Øst har næppe tre spar og seks ruder, når

han tager ud i 2>. Og så ville det rigtige

modspil være >E,


Egon svarede:

„Nej, den gamle var ikke spilfører. Han

sad Nord. I slutpositionen på den fjerde

spar lagde han >10. Syd _ en vis Jokum,

som vist en enkelt gang har spillet inde i

klubben _ tog den femte spar og spillede

en omhyggeligt bevaret K 10 5

< 9 8 7 3

# E K 4 3 # 6 2

¤ 6 3 2 ¤ E K 9 7

>9 4 3 µ > D B 7 6 2

K, er der 10 stik med en rive,“ plaprede

Egon videre _ med munden fuld af

græsk grillmad.

# ¤ > <

Jokum var kørt hjem. Den gamle kiggede

igen ud over havet og solnedgangen.

Naturligvis havde det været risikabelt.

At smide et stik væk i en partunering. Men

det var så fristende efter deres snak om

illusioner skabt af en modspiller. Også

fordi det lige var Anders og Birger, der var

dukket op på kroen i sommerlandet.

Nej, det havde ikke været til at stå for _

eller måske var det bare solstik, tænkte den

gamle, mens han skænkede sig endnu et

glas af den ganske acceptable præmie-rødvin.


Lige ud ad bridgelandevejen

Mest for

nye spillere

µ

Spil til eftersyn

af Villy Dam

Meldefejl

Nord havde med 12 hp plus 2 støttepoint

nok til udgang (26) over for makkers 12_21.

Altså skulle Nord være gået direkte i 4¤,

visende 13_15 point.

2¤ lovede kun 6_9, mens 3¤ havde sagt

Læg gerne kort op, før du kaster dig over 10_12. Husk at tælle dine støttepoint med,

eftersynet.

når du støtter.

Denne gang udfordrer jeg dig til at gå

meldinger, modspil og spilføring efter i

sømmene. Der blev nemlig begået fejl i

alle tre discipliner. Hvilke?

Syd / Ø-V

Med 12+1 point bør Syd afskrive udgang

over for en 6_9-hånd: pas til 2¤!

Kontrakten var fair nok, men her opvejedes

en grov undermelding nordfra af en

lige så grov overmelding af Syd.

#K 6

¤ E D 10 3

>9 7

< D B 7 6 3

Modspilsfejl

Du bør „aldrig“ i det blinde udspil invitere

fra et es mod en trumfkontrakt. I næste

omgang er der nemlig stor risiko for,

# E B 8 7 3 # D 10 5 4 at enten den blindes eller spilførers hånd

¤6 ¤K B 7 kan stikke med en trumf, så du må gå i seng

> B 10 5 3 > 8 6 4 2 med esset.

< 10 5 4 < E 9

At angribe med #E uden at have kon-

#9 2

gen er heller ikke tillokkende. Bedste ud-

¤ 9 8 5 4 2

>E K D

spil er >B fra de to naboer.

E for at tage en knibning med en lille

hjerter til ¤D, der uheldigvis tabte til Østs

afkast af #6: Godnat til #E.

Først efter denne manøvre skal der spilles

trumf, og Syd mister trods en uheldig

trumfsits kun to hjerter- og et klørstik.

konge.

Med det normale ruderudspil var der

Øst spillede spar, og det blev modspil- blevet to hjerter-, en klør- og en spartaber:

lets andet stik. Senere skulle Øst have for en ned. Men trumfsitsen var som nævnt


24

Quizzen

af Villy Dam

1. Hvornår kan man strafdoble?

2. Hvornår kan man redoble?

3. Hvis fjenden strafdobler dig, kan du

så flygte?

4. Kan der meldes videre oven på en redobling?

5. Kan man doble fjenden i udgang?

6. Hvad betyder en indmelding? Hvor

mange kort skal man have i farven?

7. Hvad vil en oplysningsdobling sige?

8. Hvor stærk skal du være for at doble,

når fjenden åbner med fx 1


Trumffarvens

lyksaligheder

af Frederik Bjerregaard

Hvorfor vælger man at udnævne en farve

til at være trumf?

En af arsagerne er, at det ofte er lettere

at styre spillet med en farve som trumf.

Hvis de to makkere fx har en hel masse

spar tilsammen, så er der tit en eller flere

af de andre farver, hvor man er mindre

godt kørende, og så kan trumferne bruges

til at standse modpartens angreb i de(n)

svage farve(r).

Rent teknisk bør man have mindst otte

kort tilsammen i en farve, før det er en

god ide at udnævne den til trumf. Der er

13 kort i hver farve, og vi skal helst råde

over noget mere end halvdelen af dem, før

det giver os en stikmæssig fordel.

Hvordan kan det så være, at de otte kort

giver flere stik i trumf, end de gør i sans?

Vi antager, at du har følgende beholdning

i spar:

# E K 3 2 over for # D B 5 4

I sans bliver der fire stik på E, K, D og B,

da du skal bekende farve hver gang på

begge hænder. Hvis vi derimod udnævner

farven til trumf, vil du næsten altid få

fem eller flere stik i farven! Da vi har otte

kort, må modstanderne have fem. De vil

som oftest være fordelt med tre hos den

ene modstander og to hos den anden, og

for at forhindre modstanderne i at få stik

på deres trumfer, trækker du trumf, indtil

fjenden ikke har flere.

# E K 3 2 over for # D B 5 4

Vi har nu én trumf tilbage på hver hånd

og allerede opnået tre stik. I de fleste tilfælde

kan vi få de to resterende trumfer

hjem en ad gangen via en trumfning og

derved få to stik. På den måde opnår vi,

under normale omstændigheder, fem stik,

hvilket er et mere, end hvis vi spillede i

sans.

Vi prøver det af i praksis

Lad os se på et helt spil, hvor fordelen ved

en trumffarve fremgår tydeligt:

Hånd (Vest) Bord (Øst)

# E K 3 2 # D B 5 4

¤ 9 3 ¤ 6 4 2

> K 10 7 4 µ > D B 6 2


trumfer med #EKD. Modspillets trumfer

er dermed væk, og vi har stadigvæk #B

liggende hos Øst til at dæmme op for et

yderligere angreb i hjerter.

Problemet er jo, at for at opnå nogle stik

i ruder må vi have slået >E væk. Når fjenden

kommer ind på >E, vil de givetvis

fortsætte i hjerter, og så vil #B virkelig

gøre nytte. På denne måde får fjenden to

stik i hjerter samt >E. Vi får en hjertertrumfning

på hånden i stik 3, de tre runder

spar, hvormed vi trak fjendens trumfer,

en hjertertrumfning med bordets #B,

de tre rejste stik i ruder og K D B 5 2 µ >E 6

< 7 6 4 < E 8 3 2

Nord starter med at tage ¤E og prøver

derefter ¤K, men den trumfes med Vests

#2. Du kan sagtens trække fjendens trumfer

nu, men hvis du er rigtig grisk (og det

er man i bridge), spiller du dig over på

bordets E. Du tager #DB

og kan så indkassere hele ruderstriben.

Du får på denne måde seks stik i trumf

(E, K, D, B og to trumfninger). Dertil kommer

fem stik i ruder og


Lige ud ad bridgelandevejen

Mest for

klubspillere

Mere 4–3 i en sidefarve

af Ib Axelsen

Hvis du som spilfører i en trumfkontrakt

har fire kort i en sidefarve på den lange

trumfhånd over for tre kort på den anden

hånd, skal du være opmærksom på, om det

fjerde kort i farven er en taber, hvis farven

ikke sidder 3_3 imod.

Metoden til at tage højde for, at farven

ikke sidder 3_3 imod, er at få trumfet det

fjerde kort på den korte trumfhånd.

I en parturnering er du som Vest kommet

i 4¤ på disse kort:

# E D # 8 5 2

¤ E K D B 2 ¤ 6 4 3

> K 6 5 3 µ >E 8 4

< 9 4 < E K 7 3

Der kommer #B ud fra Nord op til din

ED-gaffel. Måske begynder du allerede at

ærgre dig over, at du ikke kom i 6¤? Men

se nu først at tage tolv stik. Det er sikkert

i sig selv et godt parturneringsresultat.

For at undgå, at håndens fjerde ruder

ikke bliver en taber, overvejer du: to høje

trumfer fulgt af >E, >K og mere ruder.

Hvorfor dur det ikke?

Når modspilleren med længde i ruder

kommer ind på tredje runde ruder, spiller

han trumf, hvis han har flere, og der kan

ikke længere trumfes på bordet. Hvis han

ikke har flere trumfer, spiller han sikkert

ruder til trumfning hos makkeren.

Hvad skal du gøre i stedet?

Du kan trække en enkelt af de høje trumfer,

men dernæst skal du afgive et ruderstik

til modspillerne.

Når du kommer ind igen, kan du trække

en høj trumf mere (trumferne sad 3_2),

indkassere >E og >K og spille ruder til

trumf på bordet _ forudsat at ruderne ikke

sad 3_3. Det går godt her, for modspilleren

med længde i trumf har også længde i ruder:

# B 10 9

¤10 9 5

> D B 9 7

K 6 5 3 µ >E 8 4

< 9 4 < E K 7 3

# K 7 6 4 3

¤8 7

> 10 2

< B 10 6 5

Du spiller en vigtig holdkamp og er som

Vest kommet i storeslem på disse kort:

# E D B 5 2 # K 10 9

¤ B 6 5 ¤ E K D

>9 µ > E 10 7 4

< E 8 4 2 < K D 3

Din makker åbnede i øst med 2ut, og du

styrede let og elegant i 7#. Nord spiller

trumf ud.

Du tager udspillet på bordet og indkasserer

endnu en trumf, hvor det viser sig,

at farven sad 3_2 imod.

Hvad gør du, hvis du følger vores behandling

af 4_3 i sidefarve, og synes du, at

du er kommet i en god storeslem? ☞

FEBRUAR 2006 27


Så tager du de tre høje klør og trumfer en

klør på bordet. Det mislykkes imidlertid,

for fordelingen var:

#8 4

¤ 10 8 4

> D B 3 2

< 10 9 7 5

# E D B 5 2 # K 10 9

¤ B 6 5 ¤ E K D

>9 µ > E 10 7 4

< E 8 4 2 < K D 3

#7 6 3

¤9 7 3 2

> K 8 6 5

E

efterfulgt af ruder til trumf. Dernæst er der

masser af indkomster til bordet til at trumfe

to ruder mere og trække den sidste udesiddende

trumf. En „reverse dummy“.

Du spiller igen parturnering og er kommet

i lilleslem efter det viste meldeforløb.

#E D 6 #8 4

¤ K D 6 5 ¤ E B 4 3

> E K 7 6 µ >D 5 4

< K 8 < E D 5 3

VEST NORD ØST SYD

2ut pas 3< pas

3¤ pas 4ut pas

5# pas 6¤ pas

pas pas

4ut er Blackwood-Morrow, så du har tre

esser. Nord spiller #B ud, og den går til

#K og dit #E, og du går på jagt efter alle

stikkene.

Hvordan håndterer du dine 4_3 i ruder?

Det er ikke noget problem, for den fjerde

ruder kan kastes på bordets ekstra klør-

28

DANSK BRIDGE

vinder. Der er nu let 12 stik, og hvis trumferne

sidder 3_2 imod, kan du bare trække

tre omgange og enten trumfe en spar på

bordet eller en klør på hånden.

Du trækker en høj trumf på hver af hænderne,

og det viser sig, at Syd havde fire

trumfer imod. Du trækker nu ikke flere

trumfer.

Trumfer du spar på bordet eller klør på

hånden?

Hele fordelingen var:

# B 10 7 5 3 2

¤8

> 10 3

E K 7 6 µ >D 5 4

< K 8 < E D 5 3

#K 9

¤ 10 9 7 2

> B 9 8 2

< B 10 2

Du skal tage


Kortlæsning og spilleteknik

af Mads Krøjgaard

µ

I januar var temaet kortlæsning. Det var

noget med at „lytte“ til meldeforløb samt

hente informationer fra udspil og tilspil,

så du kunne finde den „rigtige“ spilleplan.

I dag er du atter i spilførers stol, og du

skal igen lege Sherlock Holmes, men samtidig

testes du i spilleteknikker som „elimination

og slutspil“ og „taber på taber“.

Spil A _ Vest / Ingen

# K B 9 7 6 # E D 5 4

¤ 7 2 ¤ 10 4 3

>K 6 3 >E D 4

< E D 9 < 7 5 3

VEST NORD ØST SYD

1# D 2ut 1 pas

3# 2 µ

pas 4# pas

pas pas

1. Truscott (spartilpasning, mindst 10 p).

2. Minimum.

Udspil ¤E.

Nord fortsætter med endnu to store hjerter

_ den sidste til trumf. Hvilke overvejelser

gør du dig om mulighederne?

Spil B _ Vest / Ø-V

# E K 5 # 7 6 4 3

¤ K 10 9 7 5 ¤ E B 2

> K 10 2 >E B

< D 8 < 6 5 4 2

VEST NORD ØST SYD

1¤ D RD pas

pas 2< 2¤ pas

3¤ pas 4¤ pas

pas pas

Der var flere svære valg undervejs. Vest

kunne fx have åbnet med 1ut visende jævn

hånd med 15_17 hp. Ved at åbne med

risikerer man nemlig at få et problem i næste

melderunde. Omvendt kikser man sjældent

en 5_3-tilpasning, og jeg vælger derfor

næsten altid majoråbningen med femfarve.

Redoblingen viste mindst 9_10 hp

og benægtede 4-korts-støtte i hjerter. Zonestillingen

og fire dårlige klør betød, at Øst

valgte 2¤ frem for at spille imod.

Nord starter med E 9 7

< E D 6 < 7 4 2

VEST NORD ØST SYD

1# 2¤ 2# pas

4# pas pas pas

Udspil ¤E og skift til >D. Hvilke overvejelser

gør du dig?

Løsninger

Spil A. Fordelingen var aktuelt:

#10

¤ E K D 6

> B 10 9 8

< K B 4 2

# K B 9 7 6 # E D 5 4

¤7 2 ¤10 4 3

>K 6 3 µ >E D 4

< E D 9 < 7 5 3

#8 3 2

¤ B 9 8 5

>7 5 2


Spil B. Hele fordelingen:

# D 10 8

¤D 3

> D 9 5 4

< E K B 10

# E K 5 # 7 6 4 3

¤ K 10 9 7 5 ¤ E B 2

> K 10 2 µ >E B

< D 8 < 6 5 4 2

#B 9 2

¤8 6 4

>8 7 6 3

E, ruder til >K

og ruder til trumf. Nu følger klør fra bordet.

Syd kan kaste af eller trumfe, hvor du

blot trumfer over. Endelig kan du spille

din spar, og modparten må forære dig ¤D.

Læg igen kortene op.

Spil C. D B 10 2

6 3 µ >E 9 7

< E D 6 < 7 4 2

#7 3

¤5 4 3

> K 8 5 4

< B 10 9 3

Udspillet var altså ¤E, og Nord skiftede

til >D. Nu stikker man og spiller ¤10 med

afkast af en lille ruder hjemme. Ruderfortsættelsen

trumfes, og man spiller spar

og mere spar til bordet. Nu følger ¤9, hvor

der kastes


Set og sket om bord

Har du et godt foto med en (helst) aktuel historie, så send

det til DANSK BRIDGE til denne side. Hvert offentliggjort

indlæg honoreres med en god dansk bridgebog. IL.

Fit for fight ... i 50 år!

Ib Jarlskov (tv.) og Ove Hansen startede

deres karriere som bridgespillere i Glostrup

BK den 1.august 1955. Allerede den

6.november deltog de i en pokalturnering

arrangeret af deres klub med en sjetteplads

i C-rækken som resultat, på trods af at de

kun havde spillet sammen i to måneder.

Senere da Brøndbyøster BK blev startet i

1962, flyttede de derover og har spillet der

siden.

Ib Jarlskov og Ove Hansen er meget velanskrevne

i klubben _ altid venlige og hyggelige

at spille mod, selv om de ofte snører

et ekstra stik hjem.

Annelise Jørgensen,

Brøndbyøster Bridgeklub.

Morsø Sparekasse støtter foreningslivet

I lighed med andre lokale foreninger fik

medlemmerne af Morsø Bridgeklub lidt

af en ekstratjans i efteråret. Sparekassen

lagde en halv million på bordet, som blev

fordelt efter et sindrigt kuponsystem. Alle

husstande i området fik en brochure med

5 kuponer a 10 kroner, som kunne gives

videre til de foreninger, man ønskede.

Der blev „samlet“ kuponer til den store

guldmedalje _ som et festligt indslag blev

der arrangeret torvebridge, og i alt modtog

klubben 8900 kr. af puljen. Beløbet

vil blive anvendt til et fremstød for juniorbridge

i området.

Jørgen Priess,

Morsø Bridgeklub

MALLORCA / ALCUDIA

27.maj–3.juni på PARADISHOTEL, direkte på stranden og tæt på den

berømte DOLLARGADE.

Dejlige 2-værelses lejligheder, alle med balkon + havudsigt.

Fly Kastrup/Billund.

Pris inkl. halvpension, afgifter + konferencefaciliteter: kr.5798,-

Ring efter program (bedst 17.30–18.30):

Ingerlise – 8618 9609 / 8628 5950

FEBRUAR 2006 31


De internationale love:

Alle bridgespillere lærer tidligt, at

man skal bruge stopskiltet, når man

springmelder, eller i nødstilfælde

sige „stop!“, og at næste hånd ikke

må melde, før der er gået ca. 10 sekunder.

Det er jo dejlig let, men alligevel bliver

stopreglen alt for ofte behandlet lemfældigt.

Jeg vil derfor gennemgå baggrunden

for reglen samt nogle af de faldgruber, der

er forbundet med den.

Lad os se et par eksempler fra en holdkamp,

hvor man af uransagelige årsager

kun kendte til reglerne omkring stopskiltet

ved det ene bord:

Første spil _ Øst / Alle

#K 4 3

¤ E 10 5 4

>9 3

< E 9 6 4

# D 7 6 5 # 9

¤ D B 2 ¤ 8 6 3

>5 4 µ > K D B 8 7 6 2

< D 10 7 2 < K 3

# E B 10 8 2

¤K 9 7

>E 10

pas

pas D pas 4#

pas pas pas

Ved bord 1 havde Syd lige på grænsen til

en indmelding, men efter ca. 10 sekunders

overvejelse valgte han at passe pga. den

dårlige fordeling. Nord havde lidt i underkanten

til at genåbne, men han ville gerne

beskytte sin makker, der jo sagtens kunne

have en åbningshånd.

Efter ruder ud til >B og >E sendte spilfører

pga. spærremeldingen #B rundt.

Herved undgik han trumftaberen, og der

var tid til at rejse et hjerterstik, inden pas

pas pas

Ved bord 2 havde Øst ledsaget sin 3>-åbning

af et stopskilt. Syd passede efter ca.

10 sekunder, men Nord frygtede to muligheder:

at makker skulle springe til en

chanceløs udgang på en hånd af ca. samme

styrke som hans egen, eller at makker

havde en svag hånd, så N-S ville gå mange

beter. En fornuftig pas og 100 til N-S for

8 stik i 3>, men 11 imp ud.


Andet spil _ Øst / Alle

# B 10 4 3

¤ K B 7 5

>E 3

4 µ > K D 9 8 7 6 2

< K D B 4 < 10 5

# 9 8 6 2

¤E 2

> B 10 5

< 8 7 3 2

Bord 1:

VEST NORD ØST SYD

3> pas

pas pas

Igen åbnede Øst uden stopskilt med 3>.

Syd havde en uinteressant hånd og passede

straks. Vest havde ret mange point,

men dårlig tilpasning og ikke alverden i

topkort. Han lagde sig derfor på lur med

en pas. Nord vurderede sin 8-taberhånd

og indså straks risikoen ved at genåbne

over for en svag hånd.

Syd valgte lidt uheldigt en spar i det

blinde udspil, så to af spilførers hjertertabere

forsvandt. Med den heldige trumfsits

endte det med 10 stik og 130 til Ø-V.

Bord 2:

VEST NORD ØST SYD

3> pas

pas D pas 3#

D pas pas pas

Ved bord 2 var 3> igen ledsaget af et

stopskilt. Syd havde intet bridgemæssigt

problem, men pauserede alligevel i ca. 10

sekunder, før han passede. Nord havde sta-

dig det første spil i tankerne, og med 2 hp

mere denne gang samt 4_4 i major doblede

han. Han var ikke heldig med makkers

hånd: 1100 til Ø-V efter en strafdobling

og fire gange trumf fra start.

14 imp mere i samme retning.

Stopskiltets effekt

Ved bord 1 kan man med rette mistænke

Nord for at have taget Syds meldetempo

med i sin vurdering af kortene, når han

melder. I første spil indikerede Syds pause

klart en hånd med åbningsstyrke, og Nord

genåbnede hårdt. I andet spil indikerede

Syds lynpas omvendt en svag hånd, og

Nord passede med en hånd, hvor de fleste

formentlig ville have doblet.

Syds meldetempo er som altid en ubeføjet

oplysning for Nord, og Nord har ikke,

som han skal, bestræbt sig på at undgå at

drage fordel af heraf.

Hvis man som ved bord 2 benytter stopproceduren

korrekt, får Syd mulighed for

at overveje sit eventuelle meldeproblem,

uden at Nord derved får ubeføjede oplysninger

_ uanset om Syd har en stærk eller

en svag hånd til sin melding.

Formålet med stopskiltet er altså at sikre,

at modparten kan melde sine kort i ro og

fred uden at blive mistænkt for at være påvirket

af eventuelle ubeføjede oplysninger

fra makkeren.

Hvis man er opmærksom på ikke at udnytte

ubeføjede oplysninger, har stopskiltet

en anden og lige så positiv effekt: Uden

stopskilt ville en spærremelding ofte udløse

ubeføjede oplysninger mellem modstanderne,

hvor TL i tvivlstilfælde ville

skulle dømme til spærremelderens fordel.

KROMANNS BRIDGEREJSER


Mallorca 18–25/3: Virkelig godt hotel i Palmas udkant. Udsigt over havet og bjergene.

Dejlige dobb.vær., morgenmad og lækker aftenbuffet. Fra Billund og Kastrup ............................ kr. 3950

Påske Hotel Fåborg Fjord 13–17/4: Gode værelser, flot ½-pension, 3 dage 1295, 5 dage ......... kr. 2395

Vestkreta 6–13/5: Godt hotel i mindre by, med middage. Fra Billund og Kastrup ...................... kr. 4150

Pinse i Friederichstadt 4–7/6 1795 kr og forårsbridge på Samsø 11–14/6 1750 kr – begge med ½-pension

Kromann, Ø. Hjermvej 11, 7560 Hjerm. Tlf/fax 9746 4143. E-mail: liddy@c.dk

FEBRUAR 2006 33


Stopskiltet eliminerer dette problem, idet

Syd nu kan overveje situationen eller lade

være uden at give ubeføjede oplysninger.

Hvis Øst glemmer at benytte stopskiltet,

bør Syd alligevel holde de 10 sekunders

pause, men man vil ikke dømme imod Syd,

hvis han uforsætligt undlader at holde

denne pause.

Hvad bruger man de 10 sekunder til?

Lad os lige holde fast i formålet med stopreglen:

Vi skal forhindre, at makker får

ubeføjede oplysninger!

Man ser af og til spillere stirre uinteresseret

ud i luften, mens de venter på, at der

er gået 10 sekunder. Hvad kan makker

slutte af dette?

Jo, det foreliggende bridgeproblem tog

i hvert fald ikke 10 sekunder at løse. Det

er en ubeføjet oplysning, og så er vi jo lige

vidt. Lad være med det!

Ideelt skal Syd opføre sig på samme

måde i første og andet spil ovenfor. I første

spil tænker man reelt, og i andet spil tæller

man om ikke andet til cirka 10 _ indvendigt

og med en tænksom mine, naturligvis

_ ellers er anvendelse af stopproceduren

igen forgæves.

Måske er du typen, der skal have noget

at tænke over for at kunne ligne en, der

tænker? Så brug tiden til at tænke lidt frem.

Forestil dig for eksempel, at makker dobler

om lidt _ hvad melder du så? Med en

hånd som

# K 8 4 3 2 ¤ K 3 > 10 2 < B 8 7 5

34

DANSK BRIDGE

er det ikke let at vælge mellem 3 eller 4#

over for en genåbningsdobling, så det er

et glimrende problem at tænke over allerede

nu. Ikke mindst fordi du så er klar til

at melde i normalt tempo, hvis makker rent

faktisk dobler.

Hvis 3# er din foretrukne melding, vil

det være meget uheldigt at „vise styrke“

ved at tage en tænkepause først. Beskyt i

stedet makker mod ubeføjede oplysninger

endnu en gang!

Hvis man ikke melder pas

Det er en udbredt misforståelse, at reglen

om 10 sekunder kun gælder, hvis man melder

pas.

Men med noget i retning af

# E D 10 9 6 2 ¤ K 9 3 > E 10 < B 5

har man en let 3#-melding _ og kan du se

problemet med at afgive en hurtig 3# med

selvsikker mine på denne hånd? Nu ved

makker, at du har en oplagt 3#-melding,

hvorimod en eventuel 3#-melding af Syd

i første spil sikkert vil komme efter nogen

overvejelse. Det ville igen give ubeføjede

oplysninger om hånden.

Derfor skal du altid bruge de 10 sekunder,

uanset om du melder pas eller noget

andet!

Når den tvungne pause er meningsløs

Stopreglen er meget firkantet formuleret

_ den gælder efter alle springmeldinger!

Hvis meldingerne går 2ut - 4ut, 6ut, ser

Guldpoint Sølvpoint

Køge Bridgeklub

60-års jubilæumsturnering

Tidspunkt: Søndag den 26.marts 2006 kl.9.30.

Spillested: Hastrupskolen, Langelandsvej 60–70, 4600 Køge.

Turn.form: Styrkeopdelte rækker.

Indskud: kr.190,- pr. person inkl. frokostbuffet og kaffe/te.

Præmier: Til nr.1, 2 og 3 i hver række samt spurtpræmier.

I pausen: Inkl. i indskuddet – se ovenfor.

Tilmelding: Senest den 7.marts 2006 til Vagn Petersen, tlf. 5665 3160

eller e-mail invapetersen@webspeed.dk


spillerne ofte fåret på hinanden og spørger

sig selv, om det virkelig kan være nødvendigt

at holde 10 sekunder efter alle tre

springmeldinger.

I sig selv er det næppe nødvendigt. Efter

2ut-meldingen melder man højst ind

én gang ud af 50, og efter 4ut og 6ut har

jeg aldrig hørt om andet end pas, undtagen

hvis udspiller har to sikre stik.

Men hvad så med 1ut - 3ut? Her passer

man jo også næsten altid, men mange spiller

med, at en dobling af 3ut i dette meldeforløb

beder om udspil i makkers korteste

major, idet man selv sidder med en stærk

majorfarve og håber, at makker kan ramme

rigtigt.

Det er rart at kunne overveje situationen

i fred og ro med #EDB9xx, og det letteste

er derfor at bruge 10-sekundersreglen

hver gang uden at skulle overveje, om den

aktuelle situation måske kunne udgøre en

undtagelse, også i meldeforløb som 2ut -

4ut, 6ut. Det tager kun 10 sekunder af dit

liv, og der er mere interessante ting at diskutere,

end om vi burde lave undtagelser

til stopreglen.

Husk det nu!

Hermed bør de oftest forekommende misforståelser

omkring stopskiltet være ryddet

af vejen.

Lad mig opsummere med et par gode

vaner:

• Brug altid de 10 sekunder efter stop på

at „se tænksom ud“. Hvis du ikke har noget

problem, så brug eventuelt tiden på at

forudse senere problemer i meldingerne,

eller måske åbningsudspillet.

• Du skal også bruge 10 sekunder efter

stop, selvom du ikke melder pas.

• Respektér stopreglen efter alle springmeldinger

_ også selvom det virker meningsløst.

Nu skulle du være godt rustet til at behandle

stopskiltet med den fornødne omhu

_ så held og lykke med dit forsvar mod

spærremeldinger!
FEBRUAR 2006 35


Af redaktørens dagbog:

Pædagogisk flipperspil

af Ib Lundby

Jeg sad begravet i det nye DANSK BRIDGE til

op over begge ører, da telefonen ringede:

„Ib“, vrissede jeg, gnaven over at være

blevet forstyrret. „Hej Ib, det er Martin!“

Jeg lagde det vrisne på hylden. Martin

er en humørspreder _ altid med et smil på

læben og en munter bemærkning.

„Hej Martin, hvad har du på hjerte?“

Så gav han mig et spil, han havde overværet

på sit undervisningshold dagen før:

Øst / Alle

#3

¤ E B 10 7

> K B 10 5

< 10 8 5 2

# D 10 8 7 2 # K 9 6 5

¤ 8 4 2 ¤ D 6 3

>6 3 µ >D 9 2

< B 9 3 < K D 4

#E B 4

¤K 9 5

> E 8 7 4


pas 2ut pas 3ut

pas pas pas

Udspil: #2.

36

DANSK BRIDGE

Martin som pædagog

Spillet var lavet til at dække temaerne „højt

i tredje hånd“ (Øst skal bruge #K, når Vest

inviterer i spar) og „den farlige hånd“.

Spillet går efter bogen på denne måde:

Syd stikker #K med #E og skal holde Øst

ude for ikke at få spar gennem #B4. Det

gøres let ved at fortsætte med ruder til >K

og spille >B for at lade den køre rundt til

den ufarlige hånd. Aktuelt har Øst >D, så

bonuspræmien er her, at man får fire ruderstik

og bagefter med samme resultat kan

gentage øvelsen i hjerter.

Forårsturnering i Horsens

søndag den 12.marts 2006 kl.9.30 i Horsens Bridgecenter, Absalonsgade 9.

Sølvturnering med fine kontant- og vinpræmier.

Max. 48 par, heraf max. 24 udenbys par.

Indskud: 175 kr. inkl. frokost og fri kaffe/te.

Tilmelding: Senest fredag den 27.februar.

Indenbys: Liste i Centret. Udenbys på tlf. 7565 7329

eller Distrikt Østjyllands hjemmeside: www.bridge.dk/4200


10 stik skulle være standard, ikke?

„Tak, Martin _ det spil skal jeg nok give

videre til en af medarbejderne på bladets

midtersider. Fine pointer ... nå, jeg har lidt

småtravlt. Jeg må tilbage til mit blad ...“

„Hov, vent lidt,“ afbrød han. „Historien

er slet ikke færdig“, og så fortalte han, at

han var blevet kaldt til et bord, hvor Syd

var gået en ned i 3ut!?

Da Syd efter spillet havde åbnet den indlagte

instruks, opdagede han, at det var

Øst, der havde misset sin pointe _ ikke ham

selv.

„Hvorfor skal det gå ud over mig, at hun

har klokket i det?“, lød spørgsmålet til

Martin.

Hvad der var sket? Øst havde sin egen

mening om, hvad man skulle stille op i

tredje hånd, så da makker i udspillet inviterede

i spar, brugte hun kun #9. Syd fik

derfor uventet stik på #B, men var nu på

herrens mark med hensyn til, hvordan de

røde damer skulle behandles.

Og skæbnen ville altså, at han denne gang

kneb begge damer forkert og gik sin bet i

møde.

Ville en ekspert have løst problemet?

„Sæt du bare en ekspert som Syd,“ sagde

Martin, fx Kåre Gjaldbæk! ☺

Med #2 ud til #9 vil han også gå ned.

Han går rutinemæssigt ud fra, at udspillet

er fjerdehøjeste spar, altså fra #K-D-x-2,

og i sin visdom regner han sig først frem

til, at Øst har fem spar, og dernæst at der

så alt andet lige er odds for, at et bestemt

kort sidder hos Vest (hvor der er én ledig

plads mere end hos Øst).

Også Kåre vil for en gangs skyld gå galt

af damerne.“

„Men nu har jeg fjernet spillet fra mit

kartotek over spil til lektionen om „højt i

tredje hånd“, klukkede Martin afsluttende,

og så fik jeg lov til at vende tilbage til mit

bridgeblad.

Pædagogisk flipperspil!

Spændende bridgerejseoplevelser

Påskebridge på Azorerne fra 10. 17. april Kr. 6.825. Ekstrauge 1.850

Borneo/Malaysia/Singapore 2 uger 25.april 9. maj 2006 pris kr.10.995

Vores hotel

Damai Beach

Spændende oplevelser i Østens mest eventyrlige storby

Singapore. Efter en dag med oplevelser fortsætter vi til

fantastiske Borneo som især er kendt for orangutangerne

og Iban-folket der bor i deres langhuse i

regnskoven. Vi har inkluderet 4 spændende udflugter:

Til Semonggok Wildlife rehabilitationcenter hvor I ser

orangutangerne, en guidet tur til flere spændende

seværdigheder og hovedbyen Kuching og en tur til

Bidayuh langhuset.

Krydstogt 11 dage Skt. Petersborg Moskva 1900 km. 7. sept.

Fantastisk krydtogt med masser af oplevelser. Pris kr. 12.495 og 12.895.

Alle rejser er med rejsebureauer medlem af garantifonden. Rekvirer fuldstændige

programmer hos: Vestervig Bridge

- når bridge er en oplevelse

Askhavnsvej 64, Femø, 4930 Maribo Tlf. 5556 3114

e-mail: Vestervig@get2net.dk hjemmeside: www.bridge-rejser.dk

FEBRUAR 2006 37


Bridge med Olle (3)

Det var Fru Jensens tur til at lægge hus til

den ugentlige bridgeaften, men Dyrlægen

havde måttet melde afbud i sidste øjeblik.

Han var blevet kaldt til en gård i nærheden,

hvor der var opstået problemer med en hest,

der skulle fole. Det var hændt før, og i stedet

for at aflyse havde man en fast substitut

klar, Lars Skov. Skov var elektriker, og

mellem venner hed han aldrig andet end

El-skov! ☺

Meldinger var ikke lige El-skovs stærke

side, men spille kort ku’ han søreme. Han

kom fra et hjem, hvor der blev spillet whist

til den store guldmedalje, så han havde haft

let ved at lære at spille bridge, da lejlighed

bød sig _ men hvad angik det at melde,

kom han til kort. Det var ikke hans gebet.

El-skov kom direkte fra arbejde, så han

var ikke klædt om, men det var nu meget

passende, at han havde arbejdstøjet på, da

dette slemspil dukkede op:

ØSTs hænder til Tvekampen

(Vests hænder findes på side 9)

1. N / Ø-V. Nord åbner med 1>.

Syd melder om muligt 3>.

# D 10 7 2 ¤ E D B > 10 < E K 5 4 3

2. Ø / Alle.

# E K B 7 3 ¤ K D 9 > 10 9 3 < 5 3

3. S / Alle. Syd åbner med 3>.

# E D B 3 ¤ 8 7 4 2 > E 4 < E 8 7

4. S / Ø-V. Syd åbner med 3>.

# D 4 2 ¤ 8 4 2 > 9 6 3 < K D 7 2

5. Ø / Alle.

# B 8 ¤ 8 6 4 2 > K 5 < K D 8 5 4

6. V / Ingen.

# 3 ¤ B 10 8 7 6 5 3 > E 3 < B 5 3

38

DANSK BRIDGE

Et dobbeltstik

af Styrvolten

Syd / Alle

#E 7 2

¤E D

> E K 8 2

< E 10 7 5

# K 5 4 3 # 9

¤ 10 8 7 ¤ 9 6 5 4 3

> B 10 4 3 µ >D 9 5

< 9 4 < D B 6 2

# D B 10 8 6

¤K B 2

>7 6

B.

El-skovs 5< blev lagt på bordet med et

eftertryk, der ku’ høres. Han var helt stolt

af, at han ku’ huske svaret på den dersens

Blackwood Morrow, som de andre insisterede

på, at de ville spille med.

6# så da helt fin ud, tænkte El-skov, da

han så bordet. Det lignede en klørtaber, så

han måtte undgå at aflevere et trumfstik.

Bordet tog første stik på >E, og Syd gik

hjem på


El-skov lagde briller og kort på bordet

foran sig og kløede sig i nakken. Problemer

var dagligdags kost for ham _ og han

var vant til at finde løsninger, efterhånden

som de opstod. Således også i dette spil!

„Hvad betyder det, at fjenden har to stik,

når bare jeg får mine tolv?“ ræsonnerede

han uden at kere sig om, at der da vist kun

var 13 stik i hvert spil.

Ruder til >K, ruder til trumf, hjerter til

¤E, ¤D og derpå den sidste ruder til trumf.

Efter ¤K spillede El-skov klør til esset, og

trumf es havde han stadig til gode. Det var

12 stik, og gavmildt lagde han sit sidste

kort på bordet _ en klør fra hver hånd.

„Så ka’ I godt få jeres to stik“. Fru Jensen

viste #K frem, mens Olle sad og blomstrede

med et klørstik, men de faldt over

hinanden i sidste stik.

Bridge, vin - og sundhed

2.–9.juli 2006

med H.K.Sørensen, Erik Skovenborg og Hans Werge

Efter flere vellykkede angreb på de franske vine retter vi denne

gang opmærksomheden mod Tyskland. Vinen fra områderne

langs Rhinen og Mosel beskrives af Hugh Johnson i VIN 2006

således: „Unikke vine og gode køb. En hidtil uset række af 15 gode

til store årgange. De elegante Riesling-vine har verdensklasse“. „Mere end hver

tredje tyske vin er rødvin – mange af en kvalitet, som selv kendere ikke havde

anset for mulig“.

Vi bor på et stilfuldt hotel i Wiesbadens kurpark og foretager hver dag ekspeditioner

til vinproducenterne på skråningerne langs floderne. De korte afstande

giver tid til masser af bridge – og byens shoppingarealer er let tilgængelige.

Erik Skovenborg er læge – og ivrig bridgespiller. Det er hans ekspertise, som skal

løfte sløret for de skjulte tyske vinskatte. Han fortæller om vinens betydning for et

godt helbred og giver deltagerne ny viden om vinens verden.

H.K.Sørensen ved meget om vin – men endnu mere om bridge. Han tager sig af

turneringer og undervisning.

Hans Werge arrangerer rejsen – og medvirker til, at alt afvikles i en munter og

afslappet atmosfære.

Pris: kr.5.975,-. Tillæg eneværelse: kr.1000,-.

HW Travel Service

„Der gav El-skov os et ægte dobbeltstik“,

gryntede Olle, og alle grinede pænt med,

for det gjorde de loyalt, når Olle affyrede

sine flade vitser.

Nachspiel med og uden dyrlæge

Når der blev spillet bridge hos Fru Jensen,

blev der traditionen tro serveret et stykke

„skrub-af-mad“ _ ellers var traktementet

på bridgeaftenerne som standard kun en

kop kaffe med blødt brød.

„I aften deles vi om Dyrlægens natmad“,

smilede Fru Jensen, da hun sagde værsgo,

og så gik selskabet fra det ene bord til det

andet.

Der blev skålet i te, for Dyrlægen havde

i mellemtiden ringet og fortalt, at alt var

gået, som det skulle _ det blev en dejlig

dreng på 102 cm og 47½ kilo!

Hans Werge, Prins Buris Vej 1, 7100 Vejle – 75 72 80 63 / h-answer@werge.dk

FEBRUAR 2006 39


Barnemad for begyndere, men ...

DM for begyndere/klubspillere afvikles i

distrikterne søndag d. 23.april. Tilmelding

via din bridgelærer/klub senest den 9.april.

På midtersiderne var der sidste år et spil

fra turneringen, der tåler genbrug:

Syd / N-S

# 9 8 5 4

¤K D 3

>B 3

< E B 5 2

# 6 3 # E B 7

¤ E 10 6 ¤ B 9 5 2

> E 10 8 5 4 µ > 9 7 6 2

< 10 9 8 < 6 4

#K D 10 2

¤8 7 4

>K D

< K D 7 3

VEST NORD ØST SYD

1ut

pas 2< pas 2#

pas 4# pas pas

pas

Udspil:


Nytårsraketten

Jeg fyrede en i øvrigt ufarlig tretrinsraket

af i nytårsnummeret med bridgebøger på

spil.

Bogpræmierne går til Bent Jakobsen,

Vanløse, Anni Gissel, Silkeborg, Erik Lund,

Fredensborg, og Jørgen Steen Larsen, V.

Skerninge.

Du opdagede sikkert, at det var tre svære

opgaver, og problemerne blev da heller ikke

løst ved bordet. Men når man nu får serveret

alle 52 kort ...

Side 10 _ Vest / Ingen

#2

¤9 8 6

> E B 7 5 3

< B 10 9 8

# E B 4 3 # D 9 8 7 6

¤ K B 5 4 2 ¤ 3

>4 µ > 10 2

< K 4 2 < D 7 6 5 3

# K 10 5

¤ E D 10 7

> K D 9 8 6

med ethvert udspil?

Der er 10 stik med magt eller tre tabere,

om du vil. Men et eller to slutspil af Vest

kan bringe balance i regnskabet.

Med udspil i major forsvinder straks en

af de tre tabere. Færdig med det.

Med udspil i minor tages de tre første

stik på E og >B i vilkårlig rækkefølge,

idet du dog ender på bordet. Du spiller

nu spar, hvor du stikker billigst muligt

over Øst, fx #6 med #10. Vest kommer

ind på #B og kan selv vælge sin dødsdom:

Spar eller hjerter? Så forsvinder en af

bordets tabere med det samme, så det dur

ikke.

K 3

D 8 6 5 µ > B 10 7 2

< B 3 < K 7 4 2

#10 8 2

¤K B 4

>E 9 4

< E D 9 6

Udspil: #3 mod Syds 4¤, hvor Syd lagde

lavt fra bordet (ellers er det nemt), så Øst

kom ind på #B.

Hvad gør Øst nu for at bete 4¤?

Aktuelt spillede Daniela von Arnim klør

igen, og Syd burde have vundet 4¤, men

hun fandt en nedgangsvariant, så fejlen

kostede ikke noget.

Men der skal ruder retur østfra for at sætte

med magt. For at få 10 stik er Syd nødt

til at afgive et klørstik og #E _ ruderskiftet

giver altså modspillet tempo til at få rejst

ruderne og korte bordets trumfer. ☞

FEBRUAR 2006 41


En skuffet mand

Med i alt 13 hp tilsammen på de to hænder

køber du spillet i 3# og slipper med at

gå to uzonebeter til 100. Godt nok, ikke?

Nej, Knud Harries kunne bagefter konstatere,

at holdpallerne den anden vej stod

i 5 E 6 3 2

8 µ > K 9 7 5 4

< B 9 8 6 3 < _

#B 8 7

¤ 10 2

> D B 10

< E D 10 7 5

VEST NORD ØST SYD

Andersen Askgaard Harries Bjarnarson

1# pas

1ut 1 2¤ 3> pas

3# pas pas pas

1. Rundekrav (2# direkte viser 7_11 ).

Udspil: ¤10.

Udspillet holdt stik, og Øst stak trumfskiftet

med #E for at spille ruder til Syds

>10. Hjerter igen gik til ¤B fulgt af ¤K,

hvor Harries udmærket trumfede med #K

for at leve af krydstrumfning. To beter.

Jeg aner ikke, hvordan det gik til, men i

lukket rum måtte Geert Jørgensen_John

Henriksen tilsvarende to ned i 5< _ trist

trumfsits!

I en anden kamp havde Steen Schou og

H.C.Nielsen ØV’s kort, og her var melderiet

hurtigt overstået. Schou åbnede med

4#, der gik rundt til en dobling i nord, og

derved blev det.

Det var her ikke unaturligt at spille >D

ud, men det var ikke lykken for modspillet,

for nu klarer spilfører altid ni stik. H.C.

og Schou kunne i øvrigt tage hjem med

en multi på 21,53 for hele weekenden.

„Der var skud i den!“ fortalte H.C.

42

DANSK BRIDGE

Knud Harries – en skuffet mand

Lad os lige gå tilbage til 5


Strafkort i stribevis

Som du måske allerede har læst andetsteds

i dette nummer, oplevede Villy Dam lidt

af hvert, da han trillede en tur forbi Vanggårdscentret

for at se lidt divisionsbridge

i januar.

Jeg hyggede mig især med historien om

de 13 strafkort og to blinde makkere, som

vakte min nysgerrighed, så jeg har senere

fået fordeling og hændelsesforløb af Jacob

Duschek. Det skal du ikke snydes for, så

værsgo:

Øst / Ingen

# 10 8 6 4 3

¤B 5

>4 3

< E K 10 9

# K D 5 2 # E B 9 7

¤ 10 7 3 ¤ E K 9 6 2

> 10 9 6 µ >D 5

K 5 < E 10 3 2

men det var desværre kortene fra et andet

spil!

Da bordet kom ned, kunne Syd godt se,

at den var gal, og turneringslederen blev

tilkaldt. I forvirringen gik Øst ud fra, at

spillet skulle annulleres, så han viste alle

sine kort!

Dommen blev, som anført af Villy Dam,

at Syd skulle spille 4# doblet med de rigtige

13 kort, og at samtlige Østs kort var

store strafkort.

Det morsomme i spillet er, at Syd trods

fjendens trumfer og ¤EK kunne have vundet

sin kontrakt!

¤B tog første stik (Østs kort var jo strafkort,

så han blev bedt om at lægge en lille

hjerter). Det samme skete i stik 2, da Syd

spillede hjerter til ¤D, og håndens tredje

hjerter blev trumfet på bordet.

Nu fulgte tre klør- og tre ruderstik, idet

Øst blev beordret til at kaste ¤EK i stedet

for at trumfe. Stillingen var denne, hvor

Syd havde taget de ni første stik:

# 10 8 6 4

# K D 5 2 | # E B 9 7

> 8 7 2

< 7

Syd spillede nu et minorkort ud. Trumfer

Vest lavt, stikker vi over med #8 og beder

snedigt Øst lægge #7. Trumfer Vest højt,

lægger vi en lille spar og beder Øst stikke

over. Så er det ikke svært at få det tiende

stik i trumf på bordet.

Desværre fjumrede Syd i det, så han ikke

fik flere stik, og kontrakten gik altså en

ned _ 100 til Øst-Vest.

Det har ikke meget med bridge at gøre,

men bridge var det nu heller ikke ... ifølge

reglerne altså.

Der står nemlig i lovene, at spillet skal

annulleres, og Øst-Vest tildeles en kompensation

på 3 imp (§17D og §86A).

Men tak til tu-lederne for denne fejldom,

som gav et sjovt spil til bladet. ☺

Alt i bridge

Verdens største udvalg i bøger og edb

Se varerne i butikken og på hjemmesiden

tirsd. til fred. 12–17.30 / lørd. 10–14

Møntergade 12, Kbh.

33 93 63 12

www.bridgebutikken.dk

FEBRUAR 2006 43


44

DANSK BRIDGE

Tvekampen

Jes Bank–Morten Jepsen

mod

Kåre Gjaldbæk–Kasper Konow

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0 til 10. Topkarakteren er

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og

evt. tab eller gevinst i betragtning.

Velkommen til februarudgaven af Tvekampen,

hvor nordjyderne Jes Bank og

Morten Jepsen residerer som tvekampsmestre,

efter at de lavede en kanonscore

mod århusianerne Henning Nølke og Vagn

Søndergaard i januar.

Denne måneds udfordrere er en ny konstellation

i 1.division, nemlig Kåre Gjaldbæk

og Kasper Konow fra København.

I deres tidligere makkerskaber har udfordrerne

mest gjort sig bemærket på vore

meget stærke internationale juniorhold:

Gjaldbæk har VM-sølv, VM-bronze, EMsølv

og NM-guld på CV’et, mens Konow

har VM-bronze, NM-sølv, Universitets-

VM-guld og -sølv samt Universitets-EMsølv

på samvittigheden. I de voksnes rækker

har Konow desuden snuppet en pokalsejr

i 2003.

Københavnerne startede med at spille

sammen i 2003 og stillede op i 2.division

i 2004. Her blev det til en sejr og dermed

oprykning til 1.division. Ved siden af divisionen

har parret i denne sæson spillet sig

i pokalfinalen med nederlag til Schaltz og

Åbent hus hos Bo

Hver søndag kl.13.00

Hver fredag kl.19.00

Østsjællands Bridgecenter

Tigervej 12–14, Køge

Tilmelding senest 2 timer før spilstart:

5665 8054

Flaskepræmier og bronzepoint

i DM-finalen for klubhold, hvor det blev

til en bronzemedalje. En fin udvikling for

det nye makkerskab.

Konow og Gjaldbæk spiller naturligt

med femfarveåbning i major og variable

sansåbninger: 11_14 hp i første og anden

hånd, 11_14 u.z. i tredje hånd og 15_17

i.z. i tredje og fjerde hånd. På totrinnet er

2< stærk, mens 2>, 2¤ og 2# alle gemmer

på svage majorvarianter. Uden for zonen

viser 2> en konstruktiv, svag toåbning

i hjerter, mens 2¤ viser 2_7 hp med enten

fem spar eller fem hjerter. En glimrende

terroraktion, som vi dog næppe får at se i

Tvekampen pga. dens ret taktiske karakter.

I zonen er 2> Multi med en dårlig svag

toåbning i major, mens 2¤ og 2# er konstruktive,

svage toåbninger.

I slemafdelingen er arsenalet det velkendte

med cuebids, 1430 Roman Key

Card og 1430 Exclusion Blackwood.

Præsentationen af udfordrerne er ovre,

og tilbage står kun at sige tak til kontrollanterne,

Jens Thomsen, Aalborg, og Michael

Askgaard, København. Og tak for

spillene til Isak Örn Sigurdsson, Reykjavik

(spil 1), Villy Dam, Vejle (spil 2), Ole

Lauridsen, Århus (spil 3 og 4), og Stener

Glamann, Frederikshavn (spil 5 og 6).

Vil du teste eksperterne i et spil, hvor

du og makker meldte rigtig godt, eller hvor

makker meldte skidt, så send spillet til:

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed

Smederupvej 19

8300 Odder

E-mail: bilde.kofoed@kofoed.mail.dk

Jens Kofoed


1. Nord / Ø-V. Nord åbner med 1>. Syd

melder om muligt 3>.

# K 8 # D 10 7 2

¤ 6 4 3 2 ¤ E D B

>E µ >10

< B 10 9 8 7 6 < E K 5 4 3

VEST NORD ØST SYD

Bank Jepsen

Konow Gjaldbæk

1> D 3>

3¤ pas 4¤ pas

pas pas

I rundens første spil er lilleslem i klør

meget god med en knibning af ¤K gennem

åbneren, men kan den meldes?

Nord åbner med 1>, og første hurdle

for tvekæmperne er at vurdere Østs kort.

Skal der oplysningsdobles eller meldes 2<

i håb om at kunne oplysningsdoble senere?

Såvel Morten Jepsen som Kåre Gjaldbæk

vælger at oplysningsdoble med 4_3 i

majorfarverne, og de fleste lærebøger giver

uden tvivl tvekæmperne ret, idet man

undtagelsesvis kan oplysningsdoble med

Hxx i en umeldt farve. Syd giver gas med

3>, og så ligger anden hurdle hos Vest.

Skal den mildest talt elendige hjerterfirfarve

eller den mere lødige seksfarve i klør

introduceres?

Problemet er, at man nu om stunder fokuserer

meget på, at oplysningsdobleren skal

have firfarve i de umeldte majorfarver.

Konsekvensen heraf er, at de to vestspillere

satser på firfarve i hjerter hos Øst, og

melder 3¤. Det må erkendes, at man ind

imellem ender lidt på glatis som her, hvor

kontrakten begge steder bliver 4¤.

En klørindmelding fra Øst havde løst

problemet. Hvilken metode foretrækker du

og din makker på 5431-hænder?

Score

6< ................................................ 10

5< ................................................ 7

4ut ................................................ 6

6¤ ................................................ 3

5¤ ................................................ 2

Stillingen: Jepsen_Bank 2,

Gjaldbæk_Konow 2.

µ

2. Øst / Alle.

# D 5 # E K B 7 3

¤ E B 3 2 ¤ K D 9

>5 >10 9 3

< E K B 10 9 6 < 5 3

VEST ØST VEST ØST

Bank Jepsen Konow Gjaldbæk

1# 1#

2< 2ut 2< 2>

3¤ 3# 2¤ 2ut

4< 4¤ 3< 3ut

4ut 5> pas

6< pas

Så er der spil for lilleslem i sort, og især

6# klarer sig fint med ruderfarven beskyttet

af bordets #5, mens 6< sandsynligvis

hænger på at løse trumffarven.

Mestrene indleder naturligt, hvor 2ut viser

minimum. 4< er sleminviterende, og

4¤ et cuebid, der benægter ruderkontrol.

Det er lige vand på Banks mølle, så han

tjekker esser, får svaret et es hos makker

og lægger sig i 6


µ

3. Syd / Alle. Syd åbner med 3>.

# 7 6 # E D B 3

¤ E K 6 ¤ 8 7 4 2

>9 3 >E 4

< K 9 6 4 3 2 < E 8 7

VEST ØST VEST ØST

Bank Jepsen Konow Gjaldbæk

(3>) (3>)

pas D pas D

5< pas 5< pas

Syd spærreåbner i 3>, og 3ut er en rimelig

sag, hvis Syd har syvfarve i ruder. Syd

kan sikkert holdes ude, hvis man rejser

klørfarven, men klørene giver andre muligheder.

5< er en rimelig sikker havn, og

6< er perspektivrig. Selv 7< har muligheder

med trumferne rundt ved hjælp af

en en skvis i majorfarverne hos Nord.

Tvekæmperne melder identisk. Vest passer

til spærreåbningen, og Øst holder åbent

med en oplysningsdobling i fjerde hånd.

Fordelingen er næsten ideel, og styrken

sund. Vest har et dilemma, da et spring til

5< tager plads, men meldingen er den mest

beskrivende med topkort og seksfarve.

Både Bank og Konow prikker topkontrakten

ud og holder status quo på spillet.

Score

5< ................................................ 10

3ut ................................................ 8

6< ................................................ 6

4¤ ................................................ 4

7< ................................................ 3

3¤, 4# ......................................... 2

3# ................................................

Stillingen: Jepsen_Bank 20,

Gjaldbæk_Konow 15.

1

46

SPILLEKORT

Repræsentant for Danmark:

ERIK W BRUUN

Østerbrogade 45

2100 København Ø

DANSK BRIDGE

4. Syd / ØV. Syd åbner med 3>.

# 7 6 # D 4 2

¤ E K D 7 5 3 ¤ 8 4 2

> E K µ >9 6 3

< E 8 3 < K D 7 2

VEST ØST VEST ØST

Bank Jepsen Konow Gjaldbæk

(3>) (3>)

D 4< 4¤ pas

4¤ 5¤

pas

Modparten er på spil med ruderfarven for

tredje og sidste gang i denne tvekamp, idet

Syd åbner med 3>. Sjovt nok er der sikkert

spil for lilleslem på Østs kort, hvis

ikke Syd finder spar ud, da Nord klemmes

i de sorte farver. Giv ham fx

# E K x x x ¤ x x > x x < B 10 x x

så vinder Øst nemt 12 stik uden spar ud.

Vestpå vælger Bank at oplysningsdoble

med en hånd, der ligner en stærk toåbning.

Jepsen har ingen majorfarver at melde og

må tage ud i 4


5. Øst / Alle.

#E K 6 #B 8

¤_ ¤8 6 4 2

> E B 9 6 4 µ >K 5

< E B 10 9 6 < K D 8 5 4

VEST ØST VEST ØST

Bank Jepsen Konow Gjaldbæk

pas pas

1> 1¤ 1> 2<

2< 3< 3¤ 4>

3# 5< 5¤ 5#

6< pas 7< pas

Så har tvekæmperne banen for sig selv, så

der er håb om, at de finder den gode storeslem

i 7 B 10 7 µ >E 3

< E 9 < B 5 3

VEST ØST VEST ØST

Bank Jepsen Konow Gjaldbæk

1# 1ut 1# 3¤

2> 2¤ 4¤ pas

pas

Afgørelsen falder i rundens sidste spil,

hvor en god fordeling opvejer den manglende

honnørstyrke. Det gør udgang i hjerter

og sans attraktive.

Bank åbner helt normalt med 1#, og

uden styrke til at gå på totrinnet er Jepsen

tvunget til at melde 1ut . Bank improviserer

ud over det sædvanlige med 2>, hvor

de fleste ville passe til 1ut. Jepsen får nu

muligheden for at melde sin hjerterfarve,

men selv ikke en supertilpasning kan få

Bank til at støtte makker. Rimeligt nok,

men den syvende hjerter gør udgangen

god.

Udfordrerne har specialværktøjet med

hjemmefra. 3¤ er et svagt spring, men da

Konow kan se, at hjerterfarven er lidt tynd

i toppen, må den være ekstra lang. Han

stiver til 4¤ og snupper udfordrernes

fjerde tital i træk. Det er en tak mere, end

mestrene kan holde til, og de må strække

gevær efter at have været foran det meste

af Tvekampen.

Tak for indsatsen til de nordjyske danmarksmestre

i klubhold og på gensyn til

Konow_Gjaldbæk, som kom stærkt igen

efter et par skæverter i starten.

Vi skal gense parret i marts mod et par

divisionskolleger.

Score

4¤ ................................................ 10

3ut ................................................ 9

3¤ ................................................ 6

2ut ................................................ 5

5¤ ................................................ 2

Slutstillingen: Jepsen_Bank 41,

Gjaldbæk_Konow 45.

FEBRUAR 2006 47


Blandt spillerne, der siden sidst har fået

en ny mp-titel, har vi trukket lod om tre

bridgebøger, der tilfaldt: Lisa Gjelstrup,

Sæby BK, Niels Larsen, Stenløse BK, og

Hans Jørgen Hansen, Storeslemmen, Vejle.

Bøgerne er sendt til klubberne.

Hele listen:

2* Forbundsmester

Anne Aagaard, Spar K, Esbjerg / Varde BK / Vestkysten 500

Forbundsmester

Sidse Lønborg, Assens BK af 1951 / Odense BK ........... 224

Jørgen Høiberg, Nyborg BK ........................................... 211

2* Kredsmester

Henrik Friis, Møn BK ..................................................... 153

Thomas Fabricius Hansen, Lejre BK / Spar To ............... 151

Steen Løvgreen, Klubben, Næstved ................................ 151

1* Kredsmester

Lone Pedersen, Birkerød BK / Lyngby Røgfri BK ......... 120

Grethe Skodsborg, Storeslemmen ................................... 115

Gitte Hedegaard, Ølstykke BK ........................................ 114

Per Møgelhøj, Greve Strands BK / Høje Tåstrup BK ...... 113

Kate Henriques, Gentofte BK / Vedbæk Hjerter Dame ... 109

Inge Haugaard Jensen, Møn BK ..................................... 102

Niels Larsen, Asnæs BK ................................................. 102

Jens Erik Kühlmeier, Horsens BK af 1931 / Vestkysten . 101

Johanne Broe, Akademisk BK, Århus / Århus BK ......... 100

Anne Marie Løn, Frederikshavn BK ............................... 100

Grete Løn, Høng BK ....................................................... 100

Jytte Jensen, Grindsted BK ............................................. 100

Birger Jarulf, Frederiksværk / Helsinge / Hundested BK 100

Kredsmester

Christian Skougaard, Roskilde BK .................................... 74

Terkel Strubberg, Lejre BK ............................................... 67

Hans Mathiesen, Roskilde Røgfri BK, Spar To ................. 67

Aksel Olesen, Aalborg BK / Vestbjerg BK ........................ 61

Tom Jungløv, Møn BK ...................................................... 60

Jens Abildgaard Jensen, Brønderslev BK / Sæby BK ....... 52

Distriktsmester

Asger Spohr, Møn BK ....................................................... 31

Ejgil Eriksen, BK af 1942 / Eventyr Bridge / Ruder 7 ...... 31

Aase Myllerup Jensen, Forbrugsforeningens BK ............. 31

Bente Andersen, Farum BK / Lillerød BK ........................ 30

Anni Buch Sørensen, Skjern-Tarm BK ............................. 30

Johanne Degel, Klubben, Næstved ................................... 30

Else Krista Nielsen, Nr. Nebel BK .................................... 30

Karen Wessel, Ruder Es, Horsens ..................................... 30

Inge Andersen, Skovlunde BK .......................................... 30

Inger Klausen, Asnæs BK ................................................. 30

Bodil Buch, Forbrugsforeningens BK / Islev BK ............. 30

Jens Ishøy, Frederiksværk BK ........................................... 30

Conny Vestergaard, Amagerlands BK ............................... 30

Karl Andersen, Haslev Bridge Klub .................................. 30

Lone Ulrik Jørgensen, Bridge 83, Slagelse ....................... 30

Knud Erik Andersen, BK 2000, Holbæk ........................... 30

Merete Christensen, Nakskov BK ..................................... 30

48

DANSK BRIDGE

Nyt om mesterpoint

Lis Kristensen, Bridge 83, Slagelse ................................... 30

Jørn Ole Jørgensen, Ballerup Bridge Club ........................ 30

Susan Arp, Møn BK .......................................................... 30

Finn Olsen, Forbrugsforeningens BK ................................ 30

Jørn Høgh Nielsen, BK Spar 2 / BK af 1945, Kolding ..... 30

Lone Vejlgaard, Fredericia BK / Fredericia Golf Bridge ... 30

Nancy Winther, Møn BK ................................................... 30

Bente Larsen, Forbrugsforeningens BK / Gentofte BK .... 30

Flemming Nielsen, Amagerlands BK ................................ 30

Peter Madsen, Bridge 83, Slagelse .................................... 30

Helle Christensen, Bridge-Salonen ................................... 30

Jytte Egelund Larsen, Østsjællands Bridgecenter ............. 30

Erik Strøbæk, Ruder 10 - Ishøj BK ................................... 30

Peter Alexander Sørensen, Hornbæk BK .......................... 25

Finn Pedersen, Læseforeningens BK ................................. 18

Flemming Bjørnholt, Højbjerg BK ................................... 16

John Hansen, Læseforeningens BK .................................. 16

Tina Aarup, Hjallerup BK ................................................ 15

2* Klubmester

Nikolaj La Cour, Holte BK ............................................... 27

Ingrid Møller, Vestbjerg BK / Vodskov BK ....................... 26

Peter Sanggaard, Birkerød BK ........................................... 24

Povl Erik Jørgensen, Røgfri Fyn ........................................ 24

Birthe Svendsen, Hadsund / Hobro / Mariager BK ........... 24

Mona Fast, Bridge 83, Slagelse / Sorø BK ........................ 24

Elisabeth Kaas, Vestkysten ................................................ 24

Inge Jensen, Bridge 83, Slagelse ....................................... 24

Poul Erik Grønborg, Ry BK .............................................. 23

Aksel Nielsen, Grindsted BK ............................................ 22

Gerda Præst, Ærø BK ........................................................ 22

Marianne Frejsel, Ruder Syv ............................................. 22

Jytte Wester, Korsør Bridge 51 / Skælskør BK ................. 22

Kirsten Stenbjerre, Danmarks Radio / Forbrugsforen. BK 22

Lis Jensen, Møn BK .......................................................... 22

Erik Steenberg, Forbrugsforeningens BK .......................... 22

Anny Steenberg, Forbrugsforeningens BK ....................... 22

Hanna Hjorth, BK af 1967, Helsingør / Helsingør BK ..... 21

Inge Petersen, BK 51, Faaborg / BK af 1936, Odense ...... 21

Inger Andersen, Fredericia BK .......................................... 21

Hans Jørgen Hansen, Storeslemmen ................................. 21

Preben Rosenvold, Ballerup Bridge Club .......................... 21

Eileen Pedersen, Vestkysten ............................................... 21

Flemming Larsen, Forbrugsforeningens BK ..................... 21

Ena Poulsen, Møn BK ....................................................... 21

Finn Henriques, Korsør Bridge 51 / Skælskør BK ............ 21

Maja Holst, Kalundborg BK / Svinninge BK ................... 21

Bent Bredahl Jørgensen, Skovlunde BK ........................... 20

Aage Jacobsen, Langeskov BK ......................................... 20

Elna Dall, Enigheden, Sønderborg .................................... 20

Orla Tinggaard, Lyngby Røgfri BK / Vedbæk BK ............. 20

Tove Søndergaard, BK KAS / BK i Herlev af 1971 .......... 20

Birthe Bjerring Andersen, Jyderup BK / Svinninge BK ... 20

Gordon Petersen, BK 51, Faaborg / BK af 1936, Odense . 20

Birgit Søndergaard, Jokeren / Roskilde BK ....................... 20

Karl Hattarstein, Egebjerg BK ........................................... 20

Birgit Bruus-Jensen, BK i Herlev af 1971 ......................... 20

Vivi Kobyleci, Rødovre BK .............................................. 20

Knut Synnestvedt, Nykøbing F. BK .................................. 20

Grethe Demuth, Ruder Es, Horsens .................................. 20

Else Bennedsen, Forbrugsforeningens BK ........................ 20

Peter Friis, Ry BK ............................................................. 20

Eva Kjersgaard, Møn BK .................................................. 20


1* Klubmester

Anne Mette Krusell, Aarhus Bridge Center ...................... 13

Roald Skjold Hansen, Morud Bridge Club ....................... 10

Jan Rimer, BK af 1967, Helsingør .................................... 10

Aase Larsen, Aarhus Bridge Center .................................. 10

Bent Jørgensen, BK af 1967, Helsingør .............................. 9

Morten Larsen, Morud Bridge Club ................................... 9

Grethe Andreasen, Frederikshavn BK / Sæby BK .............. 8

Jørn Gissemann Larsen, Svendborg BK ............................. 8

Kirsten Paulsen, Ruder 10 - Ishøj BK ................................. 8

Irene Johannsen, BK Spar 2 ................................................ 7

Karl Møller, Vestbjerg BK ................................................... 7

Jørgen Krogsgaard, Østsjællands Bridgecenter ................... 7

Niels Larsen, Stenløse BK ................................................... 6

Poul Andersen, Langeskov BK ............................................ 6

Edel Iversen, Vestbjerg BK .................................................. 6

Knud Iversen, Vestbjerg BK ................................................ 6

Villy Hedegaard, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ............ 6

Erik Kristensen, Grindsted BK ............................................ 6

Jens Helmer Nielsen, Svendborg BK .................................. 6

Bo Antonsen, Morud Bridge Club ...................................... 6

Kim Grony, Morud Bridge Club ......................................... 6

Jim Hansen, Morud Bridge Club ........................................ 6

Annie Jette Horn, Bettina Kalkerups BK / Brøndbyøster ... 6

Anne Merete Hedegaard, BK Præstø / Islev BK ................. 6

Poul Jensen, Kerteminde BK ............................................... 6

John Eriksen, Kibæk BK ..................................................... 6

Henrik Andersen, Lemvig BK ............................................. 6

Svend Gregersen, Lemvig BK ............................................. 5

Johnny Hermann, Greve Strands BK .................................. 5

P Wisbech Christensen, Lemvig BK ................................... 5

Flemming Jørgensen, Nr. Søby og Omegns BK .................. 5

Ellen Andersen, BK 51, Faaborg ......................................... 5

Irene Henrichsen, Gentofte BK ........................................... 5

Lars Peter Hansen, Greve Strands BK ................................. 5

Bent Skou, Greve Strands BK ............................................. 5

Lis Erting, BK af 1967, Helsingør ...................................... 5

Christian Nielsen, Lemvig BK ............................................ 5

Jørgen Nielsen, Sæby BK .................................................... 5

Irma Christiansen, Nr. Nebel BK ........................................ 5

Ellen Andersen, Langeskov BK .......................................... 5

Anny Larsen, Ruder 10 - Ishøj BK ..................................... 5

Connie Ewers, Klubben, Næstved ....................................... 5

Grete Schiøtz Nielsen, Klubben, Næstved .......................... 5

Inge Ludvig, Helsingør BK ................................................. 5

Karen Margrethe Pedersen, Bridge Søllerød ....................... 5

Frede Jacobsen, BK 2000, Holbæk ..................................... 5

Gerhard Ringsdal, Vestbjerg BK ......................................... 5

Helle Koch Jensen, Skive Bridge Klub ............................... 5

Ib Haurum, Helsingør BK ................................................... 5

Peder L Nygaard, Lemvig BK ............................................. 5

Inger Brorsen, Vestbjerg BK ............................................... 5

Anne Marie Andersen, Ringkøbing BK .............................. 5

Ebba Aaberg, Ringkøbing BK ............................................. 5

Gerda Larsen, Langeskov BK ............................................. 5

Alice Rasmussen, Nakskov BK .......................................... 5

Else Lund, BK af 1972, Vejle .............................................. 5

Tove Mortensen, Ruder 10 - Ishøj BK ................................ 5

Inge Merete Svendsen, Vodskov BK ................................... 5

Willy Dahl, Greve Strands BK ............................................ 5

Ruth Nielsen, Røgfri Fyn .................................................... 5

Leif K Hansgaard, Langeskov BK ....................................... 5

Jytte Rasmussen, Spar Es .................................................... 5

Else Heinsen, Forbrugsforeningens BK .............................. 5

Jens Broe, Viborg Esserne ................................................... 5

Aase Thomsen, Nakskov BK .............................................. 5

Henry Kaa, Ruder 10 - Ishøj BK ......................................... 5

Inger Fløe Jensen, Møn BK ................................................ 5

Hanne Grønbæk, Vestkysten .............................................. 5

Kirsten Dunlop, Århus BK .................................................. 5

Helle Kjær, Vestbjerg BK / Vodskov BK ............................. 5

Margit Pedersen, Nykøbing F. BK ....................................... 5

Lars Skytte, BK 51, Faaborg ............................................... 5

Palle Kofod, Helsinge BK ................................................... 5

Ulla Christensen, Forbrugsforeningens BK ........................ 5

Judith Holst Larsen, Ruder 10 - Ishøj BK ........................... 5

Eva Dahl, Ruder 10 - Ishøj BK ........................................... 5

Kaj Jespersen, Bridge 83, Slagelse ...................................... 5

Henning Rose, Bramming BK ............................................ 5

Marianne Walentin Jensen, Møn BK .................................. 5

Dagny Pedersen, Bridgecenter „ Skallen „ .......................... 5

Lilli Hansen, Ærø BK .......................................................... 5

Kai Christensen, Ruder 10 - Ishøj BK ................................. 5

Kathe Vest, Møn BK ........................................................... 5

Asbjørn Lund, Lemvig BK .................................................. 5

Jørgen Lindegaard, Bridge 83, Slagelse .............................. 5

Minna Lindegaard, Bridge 83, Slagelse .............................. 5

Lis Norma Olsen, Greve Strands BK / Østsjællands BC .... 5

Leo Larsen, Hals BK / Hjallerup BK .................................. 5

Kaj U. Hansen, Sorø BK ..................................................... 5

Bent Baarts, Uhre BK ......................................................... 5

Helen Emkjær Jensen, Stenløse BK .................................... 5

Annie Geyer, Forbrugsforeningens BK ............................... 5

Kai Nielsen, Spar Dame ...................................................... 5

Birthe Reimers, Ballerup Bridge Club ................................ 5

Knud Skriver, Nykøbing S. BK ........................................... 5

Solveig Hansen, Bridge Søllerød / Lyngby Bridge Klub .... 5

Ole Vilhelmsen, Ruder 10 - Ishøj BK ................................. 5

Jytte Jensen, Møn BK ......................................................... 5

Inge-Lise Hovmand, Nakskov BK ...................................... 5

Annamette Engelsgård, Ry BK ........................................... 5

Elsebeth Hansen, Brande BK / Uhre BK ............................ 5

Klubmester

Knud Meier, BK Spar 2 ....................................................... 5

Anne Jette Kristensen, Vestbjerg BK ................................... 4

Mikkel Vass, BK Præstø ...................................................... 3

Annette La Cour, Holte BK ................................................. 3

Hanne Frandsen, Vestbjerg BK ........................................... 3

Finn Jacobsen, Morud Bridge Club .................................... 3

Ellen L. Jensen, Middelfart BK ........................................... 3

Viggo Haastrup, Møn BK ................................................... 3

Ellen Uhrenholt-Petersen, Lemvig BK ................................ 2

Henriette Roed, Lemvig BK ................................................ 2

Erik Bach, Lemvig BK ........................................................ 2

Herman Balle, Lemvig BK ................................................. 2

Jens Arne Hansen, Lemvig BK ........................................... 2

Alice Jacobsen, Vestbjerg BK ............................................. 2

Lizzie Bruun, Slotsbridge - Hillerød Firmasport ................. 2

Elsebeth Jensen, Skovlunde BK .......................................... 2

Svend Imer, Lemvig BK ...................................................... 2

Dora Rahbek, Brande BK ................................................... 2

Inger Brarup, Nr. Nebel BK ................................................ 2

Johannes Jensen, Skjern-Tarm BK ...................................... 2

Nancy Dam, Lejre BK ......................................................... 2

Poul Hansen, Morud Bridge Club ....................................... 2

Dagmar Røn, Lemvig BK ................................................... 2

Grethe Sloth, Lemvig BK .................................................... 2

Kjeld Hansen, Maribo BK ................................................... 2

Lone Amdisen, Ruder 10 - Ishøj BK ................................... 2

Frida Jensen, Bridgecenter Nordsjælland ............................ 2

Birgit Holst, Bridgecenter Nordsjælland ............................. 2

Ruth Brandt, Forbrugsforeningens BK / Ølstykke BK ....... 2

Ingrid Larsen, Rødby BK .................................................... 2

Karin Mark, BK Bellevue ................................................... 2

Jastrid Dragsted, Forbrugsforeningens BK .......................... 2

Preben Jensen, Langeskov BK ............................................ 2

Ebbe Ludvigsen, Langeskov BK ......................................... 2

Jens Madsen Jensen, Bridgecenter Nordsjælland ............... 2

Ingelise Plejl, Bridge Søllerød ............................................. 2

Tage Brogård, Sæby BK ...................................................... 2

Poul B Kronvold, Langeskov BK ........................................ 2

Ellinor Holgersen, Langeskov BK ....................................... 2

Birgit Hvidkær, Hedensted BK ........................................... 2

Maj-Britt Christensen, Morud Bridge Club ........................ 2

FEBRUAR 2006 49


Erik Jonstrup, Pandrup BK ................................................. 2

Jørgen Kristensen, Vestkysten ............................................. 2

Per Skjøtt, Mariager BK ...................................................... 2

Edne Sørensen, Ringkøbing BK ......................................... 2

Kirsten Munk-Andersen, Storeslemmen ............................. 2

Inga Palm, Vestkysten .......................................................... 2

Jytte Enemark, BK af 1972, Vejle / Storeslemmen ............. 2

Annelis Pedersen, Nykøbing F. BK ..................................... 2

Svend Anker Jensen, BK Eagle ........................................... 2

Inger Pedersen, Morud Bridge Club .................................... 2

Jørgen Pedersen, Morud Bridge Club ................................. 2

Astrid Hansen, Morud Bridge Club .................................... 2

Poul H. Jensen, Morud Bridge Club ................................... 2

Susanne Bonde Jensen, Morud Bridge Club ....................... 2

Grete B. Rasmussen, Morud Bridge Club ........................... 2

Elin Røjgaard Petersen, Morud Bridge Club ....................... 2

Rigmor Bjørneboe, Bridgecenter Nordsjælland .................. 2

Bente V Rasmussen, Langeskov BK ................................... 2

Ejvind Rindahl, Morud Bridge Club ................................... 2

Anne-Lis Pedersen, Byens Bridge ....................................... 2

Kirsten Bolstad, Klubben, Næstved .................................... 2

Poul Svendsen, Køge Bridge Klub ...................................... 2

Bodil Madsen, Jyderup BK ................................................. 2

Jens Simonsen, Hedensted BK ............................................ 2

Gerda Kristensen, Helsingør BK ......................................... 2

Poul Lauridsen, Nykøbing F. BK ........................................ 2

Hanne Sand, Røgfri Fyn ...................................................... 2

Hanne Jensen, Kibæk BK ................................................... 2

Carin Brandt, Frederikssund BK / Skibby BK .................... 2

Ragnhild Langner, Læseforeningens BK ............................ 2

Elin Schwartz, Læseforeningens BK ................................... 2

Anna Grete Holm, Hedensted BK ....................................... 2

Marianne Lolk, Sæby BK .................................................... 2

Hanne Nielsen, Pandrup BK ............................................... 2

Lisa Gjelstrup, Sæby BK ..................................................... 2

Grethe Hermansen, Grindsted BK ...................................... 2

Kirsten Jessen, Bridge Søllerød ........................................... 2

Kirsten Brams Scharling, Bridge Søllerød .......................... 2

Erik Nygaard Jespersen, Forbrugsforeningens BK ............. 2

Käte Marchmann, Forbrugsforeningens BK ....................... 2

Grethe Burchardt, Køge Bridge Klub ................................. 2

Bent Ersgaard Frandsen, Skovlunde BK ............................. 2

Bodil Timmermann, Storeslemmen ..................................... 2

Christian Clausen, Vojens BK ............................................. 2

Niels Grøftehauge, Langeskov BK ...................................... 2

Benny Øe, Langeskov BK ................................................... 2

Anna Kirstine Vestergaard, Skjern-Tarm BK ...................... 2

Ingelise Nielsen, Korsør Kontraktbridgeklub ...................... 2

Allan Behrent, Ruder 10 - Ishøj BK .................................... 2

Jørgen Møller, Lille Klør / Vestkysten ................................. 2

Ketty Møller, Lille Klør / Vestkysten ................................... 2

Annelise Larsen, Fredericia Golf Bridge ............................. 2

Lars Bau Andersen, Bridge Søllerød ................................... 2

Ole Stilling Christensen, Langeskov BK ............................. 2

Anne Brun Hansen, Svendborg Bridgecenterclub .............. 2

Rene Olesen, Frederikshavn BK ......................................... 2

Lise Berg, Møn BK ............................................................. 2

Thomas Henriksen, Gentofte BK ........................................ 2

Lisbeth Lange, Forbrugsforeningens BK ............................ 2

Jesper Stadil, Gentofte BK .................................................. 2

Tove Lyager, Køge Bridge Klub .......................................... 2

Orla Hougaard, Køge Bridge Klub ...................................... 2

Else Olsen, Forbrugsforeningens BK / Trumferne .............. 2

Erna Thøgersen, Bramming BK .......................................... 2

Susie Mortensen, Vestkysten ............................................... 2

Tinna Hansen, Vestkysten .................................................... 2

Gerda Risager, Toftlund BK ................................................ 2

Johnny Hansen, Lærernes BK ............................................. 2

Hanne Bjørn-Christensen, Hals BK .................................... 2

Bente Sørensen, Ruder 10 - Ishøj BK ................................. 2

Anna De Neergård, Ry BK .................................................. 2

Inger U. Pedersen, Ry BK ................................................... 2

Annie Sigmer, Ruder Es, Horsens ....................................... 2

50

DANSK BRIDGE

Britt Vinderslev, Bridgecenter Nordsjælland ....................... 2

Kirsten Pedersen, Tistrup og Omegns BK af 1982 .............. 2

Karina Vinkler, Skjern-Tarm BK ......................................... 2

Lotte Schmidt, Storeslemmen ............................................. 2

Bente Faurby, Storeslemmen ............................................... 2

Tove Jørgensen, Bridge 83, Slagelse ................................... 2

Asta Nielsen, Bramming BK ............................................... 2

Ruddy Rafn, Forbrugsforeningens BK / Ruder 10, Ishøj .... 2

Henning Kofoed, Langeskov BK ........................................ 2

Lise Stampe Rasmussen, Byens Bridge .............................. 2

Jørgen Rohde, Nykøbing S. BK .......................................... 2

Gitte Kristensen, Kibæk BK ................................................ 2

Steen Krarup, Skive Bridge Klub ........................................ 2

Agnes Elkjær, Kibæk BK .................................................... 2

Knud Nielsen, Kibæk BK ................................................... 2

Yeliz Nilbant, C.B.K. ........................................................... 2

Edith Knudsen, Kibæk BK .................................................. 2

Anne-Marie Seest, Kibæk BK ............................................. 2

Lone Schønberg Villadsen, Ruder 10 - Ishøj BK ................ 2

Lene Lundov, Ruder 10 - Ishøj BK ..................................... 2

Henrik Drachmann, Maribo BK .......................................... 2

Lise Hemmingsen, Maribo BK ........................................... 2

Bent Nilsson, Bridge-Salonen ............................................. 2

Peter Øgaard Madsen, Akademisk BK, Århus / Århus BK 2

Marie Louise Fischer, Frederikssund BK / Skibby BK ....... 2

Peter Eriksen, Morud Bridge Club ...................................... 2

Mogens Jansfort, Lemvig BK ............................................. 2

Ellen West-Nielsen, Møn BK .............................................. 2

John Steenberg, Ærø BK ..................................................... 2

Jan Christensen, Høng BK .................................................. 2

René Dahm Nielsen, Kibæk BK ......................................... 2

Hans Erik Rasmussen, Læseforeningens BK ..................... 2

Kjeld Henningsen, Køge Bridge Klub ................................ 2

Ethel Hedelund Madsen, Otterup BK ................................. 2

Janus Ptaszek, C.B.K. .......................................................... 2

Frantz von Mullen, Amagerlands BK .................................. 2

Inden starten gik til tredje weekend i Sparinvestdivisionen,

overrakte Flemming Bøgh-Sørensen

stormesternål til Peter Farholt og Jesper Gamrath.

Om Jesper gik i knæ af fryd eller blot for at

kunne være med på fotoet, melder historien ikke.


Bridgehjørnet

Annoncepris 250 kr. inkl. moms pr. påbegyndte

4 linjer. Billetmærke 50 kr. (svar

via post eller til dbf@bridge.dk). Forudbetal

på check, giro 604 7521 eller bankkto 3544

3544 234 234, mærket „Bridgehjørnet“.

Spillekort med monogram eller navn til

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Inkl. kort,

tryk og æske: 2 spil 190 kr. plus porto. Der

ydes rabat ved flere spil. 4824 8067.

It-beregning. Mitchell/Howell. Score eller

Matchpoints. Resultat til print eller www.

Fælles navnekartotek. Ring tlf. 8617 5805.

http://nautical-data.homepage.dk

Golf-ferie i sommerhus med egen 6-hullers

golfbane (par 3 og 4) i et privat midtjysk

naturområde. Fra: 1500,- pr. weekend og

2000,- pr. uge. Ring og hør mere 9716 4626.

Samos 14.–21.maj. 4-stjernet hotel med

halvpension (morgenmad og middag). Der

er afrejse fra Kastrup og Billund. Pris pr.

person i dobb.vær.: 4.800 kr. Se side 13.

Kristi Himmelfartsferie på Havnsø Hotel m/

halvpension og søndagsfrokost 1995 kr.

Kromanns Bridgerejser 9746 4143.

Turneringsnyt

Østsjælland, interturnering for klubspillere

1. Lone og Thomas Hjort, Gundsø BK .......................... 141

2. Aage Søndergaard_Poul Kofoed Petersen, Rødovre ..... 96

3. Irrenne Petersen_Mogens Knudsen, Ishøj BK .............. 94

Storstrøm, åben par

1. Flemming Haag_Flemming Øster ............................... 147

2. Preben Boysen_Steen Løvgreen .................................. 130

3. Bjørn Jespersen_Eivind Sveinbjørnsson ....................... 88

Nordjylland, serie 1

1. Keld Jensen, Hobro BK .............................................. 118

2. Søren Jørgensen, Ravnkilde BK .................................. 105

3. Jesper Kragh, BK Nord ................................................. 82

Vestjylland, åben par

1. Peter Hven_Torben Kelså .............................................. 82

2. Alex Froberg_Michael Schnohr .................................... 56

Svend Haaning_Jens Søndergaard ................................ 56

DANSK BRIDGE

udgives af Danmarks Bridgeforbund

Redaktion: Ib Lundby

Dansk Bridge, Asminderødgade 53,

3480 Fredensborg

Telefon: 4847 5213 (hverdage kl.9–16)

Telefax: 4847 6213

E-mail: dansk@bridge.dk

Hjemmeside: www.bridge.dk

Postgiro: DK: 604 7521

N: 7877 08 07637

S: 2500 96-5

Bank: 3544 - 3544 234 234

ISSN 0011-6238

Udgivelsesdatoer:

10 gange årligt omkring den første

i hver måned undt. i juni og august.

Nettooplag (kontrolleret af FMK):

21.888 ekspl. (1/7 2003–30/6 2004)

Abonnement 1/10–1/9 inkl.moms:

Danmark 250 DKK; Finland, Færøerne og

Island 280 DKK; Sverige 360 SEK; Norge

320 NOK. Grønland/øvr.udland: 350 DKK.

Annoncepriser ekskl. moms (1/10 2005):

1/1 side 6000 kr. 1/2 side 3400 kr.

1/4 side 1800 kr. (annoncer om guld- og

sølvturneringer i standardopsætn.: 900 kr.).

Øvrige formater: 24,00 kr. pr. spaltemm.

Farve- og reprotillæg: 25–50% efter aftale.

30% rabat på DBF-klub-annoncer

(klubnavn i annoncen – regning til klubben

– klubbens arrangement).

Tryk: Schweitzer A/S

Danmarks

Bridgeforbund

Bridgeforlaget / Sekretariatet

Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg

Telefon: 4847 5213 – Telefax: 4847 6213

E-post: forlag@bridge.dk og dbf@bridge.dk

Åbningstider: Hverdage kl.9–16

FEBRUAR 2006 51


Danmarks bedste

investeringsforening

- for 3. år i træk

52

DANSK BRIDGE

www.sparinvest.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!