01.09.2013 Views

2 2 4 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme - Danmarks ...

2 2 4 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme - Danmarks ...

2 2 4 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme - Danmarks ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

53 juniorer i alderen<br />

fra 8 år og opefter samt<br />

15 undervisere havde<br />

en herlig weekend i<br />

O<strong>den</strong>se sidst i marts.<br />

Se side 16.<br />

Men hvad laver DB’s<br />

udsendte <strong>med</strong>arbejder<br />

dog oppe på taget?<br />

Se side 24.<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1ut<br />

pas 2♣ pas 2♥<br />

pas 4♥ pas pas<br />

pas<br />

Syd / N-S. Dit udspil vestfra?<br />

(Se side 51).<br />

Inde i bladet:<br />

Nr. 628 MAJ 2004<br />

63.årgang nr.8<br />

Juniorspas i Holland<br />

Sidste udkald til Malmø<br />

Juniorsucces i O<strong>den</strong>se<br />

Fra knægt til konge<br />

DM juniorhold<br />

Hovedsponsor for DBF<br />

DM juniorpar<br />

Bridge og børn<br />

Sommerens åbne huse<br />

MAJ 2004 1


Quiz<br />

uddrag af indholdet<br />

Vest / Ingen. Holdturnering.<br />

# E K # 9 5 3<br />

¤ E K 5 ¤ D B 4<br />

> D B 5 4 µ > E K 8 3<br />

< D B 4 3 < E 6 2<br />

Vest: 6ut. Udspil nordfra: ¤7. Spilleplan?<br />

(Se side 22)<br />

Øst / N-S. Holdturnering. Du er Syd.<br />

# B 5 4 ¤ 10 7 3 2 > 8 7 3 2 < 7 6<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

3> pas<br />

3ut D pas ?<br />

Din melding? (Se side 39)<br />

2<br />

Indholdsfortegnelse<br />

Quiz – uddrag af indholdet ............ 2<br />

Kort sagt ......................................... 3<br />

DM juniorpar ................................. 5<br />

Hovedsponsor for DBF ................. 12<br />

Juniorgry<strong>den</strong> er i kog .................... 14<br />

Juniorsucces i O<strong>den</strong>se .................. 16<br />

Fra knægt til konge ....................... 20<br />

Bridge og børn ............................. 22<br />

Set og sket om bord ...................... 24<br />

Charles spiller op ......................... 26<br />

Lige ud ad bridgelandevejen ........ 27<br />

DM juniorhold ............................. 35<br />

Juniorspas i Holland ..................... 41<br />

Sidste udkald til Malmø ................ 42<br />

Tvekampen .................................. 44<br />

Bridgeblanding ............................ 48<br />

Tvekampshænder – Øst ................ 48<br />

Tvekampshænder – Vest ............... 50<br />

Sommerens åbne huse ................. 53<br />

Nyt om mesterpoint ..................... 55<br />

Turneringsnyt ............................... 58<br />

Nyt fra <strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund .. 59<br />

DANSK BRIDGE<br />

Øst / N-S. Parturnering.<br />

# 10 9 8 6<br />

¤D 8 5<br />

>5 4<br />

< B 9 5 2<br />

# E 4 3 # K D B 5<br />

¤ 10 4 2 ¤ 9 7 6<br />

> D 10 8 6 3 µ >E B 9<br />

6 til >E, fulgt af >B, der dykkes,<br />

og ruder til >K. Hvordan bør Syd spille?<br />

(Se side 51)<br />

Syd / Alle. Enkeltmandsturnering.<br />

#9 7<br />

¤ E 6 5 2<br />

> K D 10<br />

< E K B 4<br />

# K 3 # D 10 6 4 2<br />

¤ K 10 8 7 4 ¤ _<br />

> B 6 4 2 µ >9 8 7<br />

< 8 3 < D 9 7 6 2<br />

# E B 8 5<br />

¤ D B 9 3<br />

>E 5 3<br />

< 10 5<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤<br />

pas 2< pas 2ut<br />

pas 4¤ pas pas<br />

pas<br />

Udspil: >2.<br />

Hvordan spiller Syd <strong>med</strong> rimelighed.<br />

Kan han vinde 4¤? (Se side 48)


DANSK BRIDGE<br />

NR.628, MAJ 2004, 63.ÅRGANG NR.8<br />

TEMANUMMER er så meget sagt, men juniorbridgen er<br />

i fokus <strong>den</strong>ne gang. Ud over referater fra DM juniorpar og<br />

-hold plus <strong>den</strong> hollandske Carrousel Cup fortælles om en<br />

succesweekend for et halvt hundrede vor<strong>den</strong>de bridgespillere,<br />

vi diskuterer problemet „bridge og børn“ (er det<br />

et problem?), vi hilser på det nok største bridgetalent, der<br />

er set ved de hjemlige grønne borde, og endelig giver formand<br />

Boesgaard (selv fhv. junior) sit besyv <strong>med</strong>. Alt<br />

dette fyres af <strong>med</strong> velberåd hu. Det er nødvendigt <strong>med</strong> en<br />

kraftanstrengelse, hvis vi skal lokke de unge til bridgebordet<br />

_ ellers går bridgesporten en usikker fremtid i møde.<br />

KORT SAGT...<br />

DANIEL ORTMANN spillede sin sidste sæson som junior og sluttede<br />

af <strong>med</strong> manér, idet han vandt „the double“. Det blev til DM i<br />

juniorhold på Mads Krogsgaards hold og til DM i juniorpar som<br />

makker <strong>med</strong> Simon Houlberg. Godt gået, knægt! Skønt at opleve,<br />

at favoritterne ikke vinder hver gang _ der er ved at komme bredde<br />

i toppen af <strong>den</strong> hjemlige juniorbridge.<br />

Foto: Lars Andersen<br />

MATHIAS BRUUN og STEEN MØLLER<br />

vandt i weeken<strong>den</strong> 17._18.april DM åben<br />

par foran Steen Schou_H.C.Nielsen <strong>med</strong><br />

Sabine og Jens Auken på 3.-pladsen. Efter<br />

hver af de to lørdagssektioner stod der Klaus<br />

Adamsen_Dennis Koch-Palmund øverst på<br />

tavlen, men de blev søndag formiddag afløst<br />

af Schou_H.C.Nielsen og i en enkelt runde af<br />

2 x Auken, før Bruun_Møller efter søndagsfrokosten<br />

satte sig på flæsket og holdt fluerne<br />

fra fadet i de resterende runder. Scorerne for<br />

de tre første placeringer, 301, 290 og 282,<br />

vidner om en spæn<strong>den</strong>de afslutning. Det var<br />

Møllers syvende og Bruuns tredje par-DM i<br />

åben række. Referat i julinummeret. ☞<br />

MAJ 2004 3


„ANTON ER DØD.“ Det var det triste indhold<br />

af rubrikken „Emne“ i en e-mail, jeg modtog,<br />

lige før bladet skulle i trykken. Anton hed også<br />

„M.Pedersen“, men var mest kendt som Anton.<br />

Man kunne altid regne <strong>med</strong> Anton _ han tilbød<br />

fx en hjælpende hånd, når vi skulle transportere<br />

borde, skærme og meldekasser fra sekretariatet<br />

til forskellige turneringer. Og så dukkede han op<br />

<strong>med</strong> sin gavebod i sjællandske klubber og ved<br />

åbne turneringer og solgte alt fra muleposer til<br />

postkort, lightere osv. _ alt <strong>med</strong> bridgemotiv.<br />

Fortjenesten skænkede Anton til juniorfon<strong>den</strong>, og gennem årene er det blevet til<br />

mange tusinde kroner. Her modtager Bent Hæstrup en af Antons talrige checks.<br />

Tak for spillet, Anton _ og tak for hjælpen!<br />

SPARINVEST er, som det blev fortalt i martsnummeret, gået ind som sponsor<br />

for juniorbridgen, men investeringsforeningen har meget mere at byde på. Nu er<br />

sponsoraftalen udvidet til også at omfatte det danske landshold i åben række<br />

samt 1.division og DM-slutspillet, og Sparinvest bliver der<strong>med</strong> hovedsponsor<br />

for <strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund. Læs om <strong>den</strong> nye aftale side 12.<br />

DET ER SIDSTE UDKALD til Bridgefestivalen i Malmø, der løber af stablen<br />

<strong>den</strong> 19.juni_3.juli. Se artiklen side 42, læs midtersiderne i april, og følg linket på<br />

www.bridge.dk.<br />

4<br />

DANSK BRIDGE<br />

„FRA KNÆGT TIL KONGE“ kunne være historien om en trumfforfremmelse,<br />

men det er et miniportræt af en purk, der er vokset op<br />

i et bridgemiljø og på bedste måde har forstået at suge til sig, så han<br />

i dag _ stadig som junior _ hører til blandt vor absolutte elite. At han<br />

dertil er en sød fyr, vi godt tør lade være skoleeksempel for <strong>den</strong> vor<strong>den</strong>de<br />

bridgeungdom, skader jo ikke. Se side 20.<br />

TOMAS ANDGREN, KFIU, underviste en flok juniorer og gennemgik meldeboksens<br />

indhold. Efter at han havde forklaret det røde D = dobler og det blå RD<br />

= redobler, rakte et af de unge lyse hoveder hån<strong>den</strong> i vejret <strong>med</strong> det orange TDkort:<br />

„Så ved jeg da godt, hvad <strong>den</strong>ne her betyder. Det må være tre-dobler!“<br />

NÆSTE NUMMER er i din postkasse en af dagene 30.juni_3.juli<br />

(annoncer senest 10.juni). Hvis der går en dag over ti<strong>den</strong>, så nyd<br />

foråret så længe. Så er du meget bedre rustet til et af sommerens<br />

åbne huse _ se listen på side 52 _ eller til landskampen mod Sverige<br />

_ se midtersiderne i aprilnummeret og side 42 i dette. God<br />

bridgesommer til alle læsere! IL


DM juniorpar:<br />

Dobbeltdækker til Daniel<br />

af Hen9ng Kruse. Fotos: Charles.<br />

Juniorguld anno 2004: Ortmann og Houlberg<br />

DM for juniorpar blev afviklet blot 2 uger<br />

efter det resultatmæssigt overraskende<br />

holdslutspil, og al tale om forhåndsfavoritter<br />

havde derfor fået en ny drejning. Ikke<br />

desto mindre måtte de to „gamle“ juniorlandsholdspar<br />

på forhånd anses for at give<br />

laveste odds hos bookmakerne. Sejr Jensen<br />

syntes imidlertid på forhånd handicappet<br />

af makkeren Jonas Houmøllers fravær<br />

søndag, så på forhånd hvilede favoritværdighe<strong>den</strong><br />

tungt på sidste års vindere,<br />

Kåre Gjaldbæk_Martin Schaltz, <strong>med</strong> 4_5<br />

par som outsidere.<br />

Juniorpar afvikles u<strong>den</strong> indle<strong>den</strong>de heats,<br />

og flere benyttede lejlighe<strong>den</strong> til „partnerbytte“,<br />

hvilket afstedkom nogle interessante<br />

makkerskaber. Referenten mente på<br />

forhånd at kunne spotte, at der meget vel<br />

kunne opstå noget opsigtsvækkende om-<br />

kring <strong>den</strong> interessante konstellation af<br />

d’herrer Ortmann_Houlberg, der for en<br />

weekend havde slået pjalterne sammen i<br />

Daniel Ortmanns sidste juniorturnering,<br />

in<strong>den</strong> han passerer aldersgrænsen. Kort før<br />

start blev parret bedt om at henvende sig,<br />

hvis noget pressevenligt skulle opstå ... og<br />

det kom helt af sig selv!<br />

Der er fri tilmelding, og tilslutningen var<br />

større end sidste år. 25 par spillede alle<br />

mod alle i 4-spils-runder i et styrkemæssigt<br />

meget uhomogent felt lige fra divisionsspillere<br />

til ganske urutinerede juniorer<br />

<strong>med</strong> få måneders undervisning som<br />

eneste ballast. Det bør i <strong>den</strong> forbindelse<br />

nævnes, at Martin Schaltz i det succesrige<br />

NYHED! NYHED!<br />

BRIDGE &<br />

GOLF<br />

turnering<br />

Fredag 16. til<br />

søndag 18. juli 2004<br />

En spæn<strong>den</strong>de nyskabelse<br />

på Hotel Hilltop, Skive i samarbejde<br />

<strong>med</strong> Svend Novrup<br />

Med bridgeturnering fredag og lørdag<br />

aften, samt overnatning på Hotel Hilltop.<br />

Golf match lørdag og søndag for- og<br />

eftermiddag på 2 af Nordvestjyllands<br />

bedste golfbaner!<br />

Bestilling: Hotel Hilltop.<br />

Tu-leder og arrangør: Svend Novrup.<br />

Ring, fax eller mail efter udførligt prisprogram!<br />

Sdr. Boulevard<br />

7800 Skive<br />

Tlf. 97 52 37 11<br />

Fax 97 52 66 37<br />

e-mail: hilltop@hotel-hilltop.dk<br />

MAJ 2004 5


projekt weeken<strong>den</strong> forin<strong>den</strong> (se side 16)<br />

havde „kapret“ 5 par! Disse fik logisk nok<br />

knapt så mange point, men forhåbentlig<br />

fik de <strong>den</strong> første af mange junioroplevelser.<br />

Poul Just og Martin Juhl stod for en upåklagelig<br />

afvikling af det praktiske, og spillemæssigt<br />

tog Kåre_Martin lørdag føringen<br />

tæt fulgt af hovedfeltet. Efter 15 af 25<br />

runder gik man over til muntert og uformelt<br />

kortspil i <strong>den</strong>ne topstilling:<br />

1. Kåre Gjaldbæk_Martin Schaltz ................................... 157<br />

2. Matias Rohrberg_Lars Tofte ........................................ 143<br />

3. Maria Dam Mortensen_Thomas Egedgaard ............... 134<br />

4. Lars K.Nielsen_Lea Troels Møller .............................. 115<br />

5. Lars M.Sørensen_Henriette Svenningsen ................... 114<br />

6. Niclas Raulund_Joachim Larsen ................................. 108<br />

7. Daniel Ortmann_Simon Houlberg ................................ 98<br />

8. Sejr Andreas Jensen_Jonas Houmøller ......................... 87<br />

Solidt modspil, men …<br />

I topparrenes indbyrdes møde lørdag aften<br />

havde Kåre/Martin et udmærket modspil,<br />

hvorved de holdt spilfører i 8 stik.<br />

Efter åbning 1ut og en overføring var kontrakten<br />

2# i syd:<br />

Øst / Ingen<br />

# E 9 8 6 5<br />

¤E 8 2<br />

> 10 6 3 2<br />

D 9 5 µ > E 8 7 4<br />

< D 10 3 < K B 9 6 2<br />

# B 10 3<br />

¤ K D 6 5<br />

>K B<br />

< E 8 5 4<br />

Kontrakt: 2#. Udspil: D, trak #D<br />

og kunne herefter spille ruder, hvor Øst<br />

havde saks over bordets >106.<br />

Nå ja, meldingerne er jo en del af spillet:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Martin Simon Kåre Daniel<br />

Schaltz Houlberg Gjaldbæk Ortmann<br />

pas 1ut 1<br />

pas 2¤ 2 pas 2#<br />

pas pas D RD<br />

pas pas pas<br />

1. 12_14 hp. 2. Transfer.<br />

Hvor skulle stakkels Vest løbe hen? Han<br />

stod redoblingen som en mand, og taksten<br />

var derfor ikke 110, men 640 og +9 på<br />

spillet. Toppen (+11) gik til Matias Rohrberg_Lars<br />

Tofte, der mod Sejr Jensen_<br />

Jonas Houmøller fik 10 stik i 2#-D!<br />

Søndag formiddag trak favoritterne fra<br />

de øvrige, og sagen syntes afgjort, men i<br />

run<strong>den</strong>, før Poul Just serverede diverse lune<br />

Daniel scorede fedt på sin frække redobling


Medaljetagerne: Lars, Matias, Kåre, Martin, Daniel og Simon<br />

retter, skabte Ortmann_Houlberg <strong>med</strong> +33<br />

fornyet spænding, hvorefter topstillingen<br />

in<strong>den</strong> eftermiddagens fem afsluttende runder<br />

var som følger:<br />

1. Kåre Gjaldbæk_Martin Schaltz ................................... 224<br />

2. Daniel Ortmann_Simon Houlberg .............................. 193<br />

3. Matias Rohrberg_Lars Tofte ........................................ 171<br />

4. Maria Dam Mortensen_Thomas Egedgaard ............... 170<br />

Ortmann_Houlberg indhentede favoritterne<br />

efter en flot spurt; et par runder var<br />

parrene helt lige, til Ortmann_Houlberg<br />

til slut trak afgørende fra. For an<strong>den</strong> gang<br />

in<strong>den</strong> for to uger måtte Kåre Gjaldbæk_<br />

Martin Schaltz se en tilsynela<strong>den</strong>de sikker<br />

DM-titel skifte ejer til sidst, og som<br />

det fremgår, var det meget tæt på, at Matias<br />

Rohrberg_Lars Tofte havde gentaget sidste<br />

års overraskende sølv<strong>med</strong>aljer:<br />

1. Daniel Ortmann_Simon Houlberg ............................ 266<br />

2. Kåre Gjaldbæk_Martin Schaltz ................................ 222<br />

3. Matias Rohrberg_Lars Tofte ..................................... 220<br />

4. Maria Dam Mortensen_Thomas Egedgaard ............. 177<br />

5. Sejr Andreas Jensen_Jonas Houmøller ..................... 145<br />

6. Mads Krogsgaard_Martin Knudsen ......................... 144<br />

7. Lars K.Nielsen_Lea Troels Møller ........................... 138<br />

8. Niclas Raulund_Joachim Larsen .............................. 128<br />

9. Nicolai Pedersen_Johan Lasthein ............................. 121<br />

Christian Vaque_Michael Hermandsen .................... 121<br />

11. Anne-Sofie Houlberg_Louise Erlandsson ................ 114<br />

12. Dennis Bilde_Emil Jepsen ........................................ 107<br />

13. Lars M.Sørensen_Henriette Svenningsen .................. 89<br />

14. Troels Kristensen_Jacob Jensen ................................. 81<br />

15. Kristian Frimer_Lars Kjær .......................................... 38<br />

16. Christina Mortensen_Anne-Mette Schaltz .............. }21<br />

17. Anne-Mette Andersen_Mette Heglsen .................... }73<br />

18. Kasper Binder_Jacob Binder ................................... }82<br />

19. Line Aagaard_Henrik Hansen .................................. }88<br />

20. Martin F.Jørgensen_Troels D.Jensen .................... }187<br />

21. Jesper Jellinggaard_Henrik Gøbel ......................... }197<br />

22. Martin B.Sørensen_Søren Stubkier ....................... }216<br />

23. Anne Marie Henriksen_Lars Egesby ..................... }250<br />

24. Thomas Fokdal_Christian Bruno ........................... }306<br />

25. David Bo Nygaard_Kirsten Fager .......................... }391<br />

Sommerturnering i Codanhus på Frederiksberg – Arrangør: KFIU<br />

spilles torsdag <strong>den</strong> 3.juni (NB!) og onsdagene <strong>den</strong> 9. og 16.juni<br />

samt onsdagene <strong>den</strong> 11., 18. og 25.august.<br />

Se annoncen i april-nummeret af Dansk Bridge eller Internet: www.kfiu.dk under Bridge<br />

eller www.bridge.dk under Turneringer – Åbne turneringer<br />

Tilmelding via Internet www.kfiu.dk eller til Knud Ougtvig på tlf.: 3918 4256<br />

eller e-mail knudougtvig@ofir.dk senest <strong>den</strong> 26.maj.<br />

MAJ 2004 7


Mesterlig knibning<br />

Simon Houlberg blev for nylig sammen<br />

<strong>med</strong> storesøster udtaget til juniorlandsholdet,<br />

men i dette spil viste han, at han også<br />

ved en smule om kamikazeagtige parturneringspointer.<br />

Spillet syner ikke umiddelbart<br />

af meget, men viser, hvor vigtigt det<br />

kan være at gå benhårdt efter overstik:<br />

Syd / Ingen<br />

# D 10 9 6<br />

¤ D B 9 8<br />

>E D 7<br />

10 9 8 µ >6 4 3<br />

< D 10 7 2 < B 9 5 3<br />

#E K 8<br />

¤7 3 2<br />

> K B 5 2<br />

<br />

pas 1¤ pas 1ut<br />

pas 3ut pas pas<br />

pas<br />

Udspil:


Er du i tvivl?<br />

Kortene var vanskelige at styre i dette spil,<br />

hvor feltet var i 6¤ <strong>med</strong> 12 stik.<br />

Vest / Ingen<br />

# K D B 7 4<br />

¤ E K 10 3<br />

> E 10 6 2<br />

D B 8 5 3 µ >9 7<br />

< E 10 7 2 < D B 9 8 6 5 3<br />

#8<br />

¤ D B 9 8 7 6 4 2<br />

>K 4<br />


µ<br />

Øst / Ø-V<br />

# K 10 8 4<br />

¤K 9 6<br />

> E D 5 2<br />

3 > B 9 7 4<br />

< E D B 6 4 3<br />

#3<br />

< 5 2<br />

¤ E B 10 8 2<br />

> K 10 8 6<br />

< K 10 9<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Lars K.<br />

Nielsen<br />

Martin<br />

Knudsen<br />

Lea Troels Mads<br />

Møller Krogsgaard<br />

2> 1 2¤<br />

pas<br />

pas<br />

1. Multi.<br />

Udspil: >3.<br />

4¤ pas pas<br />

Udspillet løb til >B og >K og kunne jf.<br />

udspilsaftalerne læses som en singleton.<br />

Trumferne blev trukket i tre omgange <strong>med</strong><br />

knibning af ¤D (spilfører endte på bordet)<br />

fulgt af ruder til >10 og spar til #9,<br />

10<br />

Mads vandt 4♥ på et elegant slutspil<br />

DANSK BRIDGE<br />

#10 og #D. Øst fortsatte <strong>med</strong> klør, der<br />

løb til


Avis Copenhagen Open 2004<br />

<strong>den</strong> 8.–15.august<br />

Blaksets Bridgecenter<br />

Søndag d. 8.august kl.10–18: Åbningspar<br />

Mandag d. 9.august kl.17–23: Mixed par, kvalifikation<br />

Tirsdag d. 10.august kl.17–23: Mixed par, styrkeinddelte finaler<br />

Onsdag d. 11.august kl.17–23: Hold, kvalifikation<br />

Torsdag d. 12.august kl.17–23: Hold, kvalifikation/finaler<br />

Fredag d. 13.august kl.17–23: Hold, styrkeinddelte finaler<br />

Lørdag d. 14.august kl.13–21: Åben par, kvalifikation<br />

Søndag d. 15.august kl.10–18: Åben par, styrkeinddelte finaler<br />

Kontantpræmier for mindst 35.000 kr. samt vinpræmier. Sølvpoint.<br />

Speciel præmie fra AVIS: Vind en luksusbil (Audi A6 eller bedre) en hel weekend!<br />

Vi trækker lod søndag d. 15. ved præmieafslutningen<br />

blandt alle tilstedeværende i parturneringen.<br />

Indskud:<br />

Åbningspar kr.200 pr.par – Mixed par kr.400 pr.par<br />

Hold kr.1200 pr.hold – Åben par kr.500 pr.par<br />

Juniorer halv pris<br />

Tværgående „Grand Prix“ for deltagere i alle fire turneringer!<br />

Salg af diverse mad og drikkevarer. Centret har åbent hver dag fra kl.15 – kom og<br />

nyd vejret og udsigten på tagterrassen og snak om gårsdagens spil!<br />

Tilmelding/yderligere oplysninger:<br />

Blaksets Bridgecenter<br />

tlf. 3929 0126<br />

mail: blakset@post.tele.dk<br />

eller via hjemmesi<strong>den</strong>: www.blakset.dk<br />

MAJ 2004 11


12<br />

Udvidet sponsoraftale <strong>med</strong><br />

Hovedsponsor for DBF<br />

af Ib Lundby<br />

I forbindelse <strong>med</strong> de kommende europamesterskaber<br />

i Malmø i juni har DBF’s<br />

juniorsponsor, Sparinvest, besluttet at udvide<br />

omfanget af sponsoraftalen til også<br />

at omfatte landsholdet i åben række samt<br />

1.division _ i begge tilfælde for en 3-årig<br />

periode. Sparinvest bliver derved hovedsponsor<br />

for <strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund.<br />

Sparinvest er, som omtalt i martsnummeret,<br />

et uafhængigt kapitalforvaltningshus,<br />

der for andet år i træk af det internationale<br />

ratingbureau Morningstar er blevet<br />

kåret som <strong>Danmarks</strong> bedste investeringsforening.<br />

Sparinvest udbyder flere aktie-<br />

og obligationsfonde til opsparing for<br />

pensions- eller frie midler.<br />

DANSK BRIDGE<br />

Investering <strong>med</strong> omtanke<br />

Den nye aftale er kommet gennem en strategisk<br />

overvejelse hos Sparinvest om at<br />

satse på bridge, både over for samarbejdspartnere,<br />

kunder og <strong>med</strong>arbejdere.<br />

„Investering <strong>med</strong> omtanke“ er grundfilosofien<br />

i Sparinvest, der finder, at det ligger<br />

tæt op ad værdierne i bridge. Bridgesporten<br />

er derfor et helt oplagt valg, når<br />

Sparinvest skal videregive sin filosofi og<br />

sine værdier til samarbejdspartnere og til<br />

kunder.<br />

I Sparinvest har sponseringen af DBF<br />

betydet, at alle <strong>med</strong>arbejderne er blevet tilbudt<br />

bridgekurser, som er blevet vel modtaget<br />

og som sådan kan give håb om flere<br />

Bridgerejse <strong>med</strong> krydstogt fra Stockholm til Tallinn<br />

Oktober 2004 (og måske september)<br />

Endeligt program følger i næste annonce, men du kan allerede nu få en<br />

masse detaljer fra vores hjemmeside: www.delta-bridge.dk<br />

Delta Bridgerejser Vesterbrogade 35, 1620 København V. Tlf. 33 31 13 24<br />

e-mail: bridge@delta-bridge.dk Program kan downloades fra www.delta-bridge.dk


nye DBF-<strong>med</strong>lemmer. Samtidig vil Sparinvest<br />

over for samarbejdspartnere tilbyde<br />

kurser for disses kunder og <strong>med</strong>arbejdere<br />

i samarbejde <strong>med</strong> DBF og lokale bridgeklubber.<br />

„<strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund hilser disse<br />

tiltag meget velkomne, og vi vil selvfølgelig<br />

bakke op, hvor det er muligt. Men<br />

vi vil også gerne opfordre vore <strong>med</strong>lemmer<br />

til at bakke op, fx ved at forsøge at få<br />

de lokale pengeinstitutter <strong>med</strong> på ideen.<br />

Derved er der større chance for, at det gode<br />

tiltag vil få <strong>den</strong> succes, vi alle håber på,<br />

og der<strong>med</strong> resultere i flere <strong>med</strong>lemmer“,<br />

siger DBF’s formand, Knud-Aage Boesgaard.<br />

Støtte til landsholdet<br />

Samarbejdet giver også mulighed for at<br />

skabe bedre <strong>ramme</strong>r for landsholdet, både<br />

før og under de store internationale turneringer.<br />

Sparinvest er klar over, at bedre<br />

sportslige resultater ikke er noget, der bare<br />

lige kommer, hvorfor juniorsponsoratet og<br />

sponseringen af landsholdet i åben række<br />

i første omgang løber over en 3-årig periode.<br />

„Vi er enormt glade for sponsoratet, som<br />

giver os mulighed for at skabe bedre <strong>ramme</strong>r<br />

omkring landsholdets forberedelser til<br />

de store turneringer. Det er mit håb, at vi<br />

kan afholde flere træningssamlinger i <strong>den</strong><br />

traditionelle form, men måske også nogle<br />

mere utraditionelle såsom team building<br />

eller brug af idrætspsykologer. Derved kan<br />

sponsoratet være <strong>med</strong> til at hæve vores<br />

sportslige niveau, så vi igen kan være <strong>med</strong><br />

til at kæmpe om <strong>med</strong>aljer _ måske ikke<br />

ved EM til sommer, men i hvert fald på<br />

længere sigt“, siger UK-formand og holdkaptajn<br />

Peter Westrup.<br />

Der er ingen tvivl om, at disse sponsorater<br />

er <strong>med</strong> til at give dansk bridge et tiltrængt<br />

pust og derved skabe bedre <strong>ramme</strong>r<br />

for bridgen og forhåbentlig bidrage<br />

<strong>med</strong> flere <strong>med</strong>lemmer. Lad os håbe, at<br />

andre sponsorer i lighed <strong>med</strong> Sparinvest<br />

får øjnene op for mulighederne i dansk<br />

bridge.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

MAJ 2004 13


Forman<strong>den</strong>s kommentar:<br />

Juniorgry<strong>den</strong> er i kog<br />

af Knud-Aage Boesgaard, formand for DBF og tidl. juniorspiller<br />

Juniorbridgen i Danmark går en strålende<br />

fremtid i møde.<br />

I efteråret 2003 vandt vort juniorlandshold<br />

<strong>den</strong> femte VM-<strong>med</strong>alje i træk.<br />

Vi havde i år flere deltagere i juniorpar<br />

end sidste år.<br />

Investeringsselskabet Sparinvest er gået<br />

ind som sponsor for juniorhold <strong>med</strong> det<br />

sigte at fordoble deltagerantallet.<br />

Sparinvest udtaler: Vi investerer i fremti<strong>den</strong><br />

_ hvorfor så ikke også investere i juniorerne?<br />

De næste 3 år vil det være gratis at spille<br />

<strong>med</strong> i juniorhold.<br />

Martin Schaltz har sammen <strong>med</strong> flere<br />

af de etablerede juniorer afholdt to weekendkurser<br />

for potentielle juniorspillere<br />

14<br />

SOMMER<br />

I RØRVIG<br />

Morten Andersen og Søren Christiansen<br />

tilbyder suverænt sommerkursus<br />

på Kursuscenter Rørvig. Undervisning,<br />

turnering og helpension i særklasse.<br />

Vælg mellem uge 27 (27/6–3/7) og 28<br />

(4/7–10/7). Pris 4200 kr.<br />

Rekvirer udførligt program på 3314<br />

0266, duck@mail.tele.dk, eller besøg<br />

vor hjemmeside på FairwayB.net<br />

FAIRWAY BRIDGE<br />

– gode kort på hån<strong>den</strong>!<br />

DANSK BRIDGE<br />

under mottoet „junior til junior“. De har<br />

begge været enestående succeser. An<strong>den</strong><br />

weekend var der 50 deltagere. Alt var gratis,<br />

idet kursisterne dog selv betalte transport<br />

til og fra O<strong>den</strong>se.<br />

Kære forældre, tag jer dog sammen, og<br />

hjælp såvel jeres unge (10 til 25 år) som<br />

jer selv _ og <strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund.<br />

Vær opmærksom, hver gang der indbydes<br />

til juniorbridge. Er I i tvivl om noget,<br />

så ring til sekretariatet og spørg.<br />

Bridge er for tredje gang i træk <strong>med</strong> på<br />

Skolernes Idrætsfestival som sportsgren.<br />

Der deltager 43 skoler fra hele landet i<br />

dette arrangement, som afvikles hvert andet<br />

år.<br />

DBF har produceret en cd-rom, „Spil<br />

Bridge _ en appetitvækker“, der sælges fra<br />

DBF’s Forlag. Der udleveres 2 stk. gratis<br />

til hver af de deltagende skoler, som kan<br />

rekvirere yderligere eksemplarer.<br />

Juniorkomiteen har etableret et juniorkartotek,<br />

som alle juniorer kan være <strong>med</strong>lem<br />

af. Prisen er 100 kr. om året, og det<br />

giver adgang til at deltage i alle DBF’s<br />

juniorarrangementer og et års abonnement<br />

på DANSK BRIDGE _ et af ver<strong>den</strong>s allerbedste<br />

bridgeblade <strong>med</strong> stof for såvel elitespillere<br />

som for begyndere.<br />

Der arrangeres juniorcamps hvert år. Et<br />

fantastisk populært og festligt arrange-<br />

Dansk<br />

Q-plus Bridge 7.5<br />

Du spiller bridge –<br />

<strong>med</strong> det hele!<br />

EDBridge 8652 3877


ment, hvor der naturligvis spilles bridge,<br />

men hvor der også i høj grad lægges vægt<br />

på, at de unge skal hygge sig sammen <strong>med</strong><br />

andre nationers bridgespillere. Deltagerne<br />

er hyppigt ganske nye in<strong>den</strong> for bridgesporten.<br />

Vi starter netop nu et forsøg <strong>med</strong> bridge<br />

og golf for juniorer.<br />

DBF arrangerer <strong>den</strong> 9._17.juli 2005 en<br />

gigantisk bridgefestival (en årligt tilbageven<strong>den</strong>de<br />

begivenhed i uge 28), hvor der i<br />

Vingsted ved Vejle hver dag vil være godt<br />

1000 bridgespillere på alle niveauer, som<br />

konkurrerer i et væld af turneringer. Her<br />

vil juniorer kunne tilmelde sig „Juniorbussen“,<br />

hvilket indebærer overnatning og<br />

morgenmad samt deltagelse i formiddagsbridgen<br />

for i alt kun 50 kr. pr. dag. Øvrige<br />

bridgeturneringer kan juniorerne deltage<br />

i for halv pris.<br />

Med forældrenes hjælp og forståelse har<br />

vi planer om at tilbyde juniorerne hjælp<br />

til at etablere særlige juniorklubber <strong>med</strong><br />

undervisning og spil i mindst fem byer<br />

spredt ud over landet. Vi tænker i første<br />

omgang på Ålborg, Århus, Vejle, O<strong>den</strong>se<br />

og København, og flere kommer til efter<br />

behov.<br />

<strong>Danmarks</strong> Bridgeforbund vil bruge en<br />

stor del af de sponsorpenge, vi får fra Sparinvest,<br />

til at sætte ekstra fokus på kommende<br />

bridgeeksperter.<br />

Det er festligt at være juniorbridgespiller.<br />

Kom og vær <strong>med</strong>, og få nogle uforglemmelige<br />

oplevelser.<br />

Endnu engang, kære forældre:<br />

Giv de unge en enestående chance for<br />

at deltage i en sport, som de ikke er for<br />

unge til og aldrig bliver for gamle til, og<br />

hvor kreativitet, kombinationsevne, logik,<br />

koncentration og etik blot er nogle af de<br />

egenskaber, der bliver skærpet hos deltagerne.<br />

Køb en cd-rom for 100 kr. til familiens<br />

unge, og test om det har interesse, eller<br />

ring til DBF på 4847 5213 og spørg, hvordan<br />

vi tager vare på de unge deltagere i<br />

vore arrangementer.<br />

Bridge-Salonen<br />

Tove<br />

SÆSONEN 2004/2005<br />

Få ledige pladser<br />

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG<br />

kl.13–17 eller kl.19–23<br />

ÅBENT HUS<br />

SOMMERBRIDGE<br />

Bronzepointturnering<br />

MAJ – JUNI – AUGUST<br />

Tirsdag kl.13.00 eller kl.19.00<br />

eller<br />

Onsdag kl.13.00 eller kl.19.00<br />

Indskud pr. spiller: 45 kr.<br />

Husk <strong>den</strong> personlige rabat<br />

# 1 3 <<br />

Bridge-Salonen<br />

Østerbrogade 228, st.<br />

Tove<br />

Tilmelding: 3927 1577<br />

E-mail: Bridge-Salonen@mail.dk<br />

www.bridge.dk/2119<br />

Bus 1A, 4A og 14 lige til døren samt<br />

alle tog <strong>med</strong> stop på Svanemøllen<br />

MAJ 2004 15


Juniorsucces i O<strong>den</strong>se:<br />

Der er juniorlys forude<br />

af Ib Lundby m.fl. – Fotos: Charles.<br />

Ikke fordi der er det mindste i vejen <strong>med</strong><br />

os „gamle“, men i de senere år har det<br />

skortet på tilgang til bridgebordet fra <strong>den</strong><br />

yngre ende af skalaen. Der er sikkert flere<br />

årsager hertil, men at der må ske noget, er<br />

alle enige om. Derfor hilses to nye tiltag<br />

særdeles velkomne.<br />

Det ene kunne du læse om i marts, nemlig<br />

at investeringsforeningen Sparinvest er<br />

gået ind som sponsor for <strong>den</strong> hjemlige<br />

juniorbridge.<br />

Dernæst har en flok juniorer <strong>med</strong> Martin<br />

Schaltz i spidsen for an<strong>den</strong> gang afholdt<br />

kursus for de alleryngste vor<strong>den</strong>de<br />

bridgespillere.<br />

På www.netbridge.dk fortalte Ole Raulund<br />

lidt om det spæn<strong>den</strong>de arrangement<br />

i O<strong>den</strong>se:<br />

Raulunds indlæg<br />

50 nye juniorer, hvor <strong>den</strong> yngste var 8 år,<br />

og 15 undervisere (også juniorer) var i<br />

weeken<strong>den</strong> <strong>den</strong> 27._28.marts samlet til en<br />

undervisningsweekend i O<strong>den</strong>se. Der blev<br />

undervist i helt basal bridgevi<strong>den</strong> (honnørpointberegning<br />

etc.), spillet parturneringer<br />

16<br />

Heidi (eller osse er det Ninna) Schultz deler<br />

kursushæfter ud til de nye bridgespillere<br />

DANSK BRIDGE<br />

og efterfølgende hygget. Hvis man kan<br />

måle succesen på juniorernes humør, så<br />

var arrangementet en meget stor succes.<br />

På vejen hjem opsnappede jeg følgende<br />

guldkorn:<br />

Der var en dreng, der græd, så ham<br />

kaldte vi „Tåre“.<br />

_ Kæreste skat, forsøgte du ikke at trøste<br />

ham?<br />

_Nej, for det var Kåre, som ved aftensma<strong>den</strong><br />

forvekslede tomatketchuppen <strong>med</strong><br />

chilisaucen!<br />

Martin Schaltz til Amalie Koch-Palmund,<br />

efter at hun havde servet <strong>med</strong> en lille fra<br />

¤D2:<br />

_ Det har du da ikke lært af din far?<br />

_ Nej, det har jeg lært af min mor!<br />

Samme Amalie:<br />

_ Jeg synes, det var for dårligt, at jeg blev<br />

sendt i seng klokken 05.30!<br />

_ Lørdag aften var <strong>den</strong> gamle Peter på<br />

besøg ...<br />

_ Hvem er „<strong>den</strong> gamle“?<br />

_ Det er Martins far!<br />

Rygtet siger, at arrangementet forsøges<br />

gentaget om cirka et halvt år. Så hvis I kender<br />

nogle unge mennesker, som bare har<br />

ytret en smule interesse for bridge, så gælder<br />

det om at holde sig til.<br />

Tak til Martin Schaltz og de øvrige undervisere<br />

for et flot arrangement. Jeg er helt<br />

sikker på, at det er en fantastisk måde at<br />

introducere bridgen for børn og unge på.<br />

Jeg håber, at forbundet giver et sådant arrangement<br />

al mulig støtte _ også fremover.<br />

Fotografen var også begejstret<br />

Raulunds indlæg fik andre ud af busken _<br />

først „<strong>den</strong> gamle fotograf“, alias Charles,<br />

alias Jens Otto Pedersen:


Arrangementet var en kæmpesucces, og<br />

der var en fantastisk stemning.<br />

Min opgave som fotograf blev endda<br />

kommenteret i en morgen-mail fra en far<br />

til to deltagere. Han skrev så smukt: ☺<br />

Godmorgen Charles!<br />

Begge mine børn, Anders og Stine, var<br />

<strong>med</strong> i juniortræf. Jeg spurgte Anders i går:<br />

_ Kom Charles og tog billeder?<br />

Anders (dødtræt):<br />

_ Det ved jeg ikke, men der kom en gammel<br />

mand!<br />

Jeg er sikker på, at der må have været en<br />

an<strong>den</strong> fotograf osse ...<br />

Fortsat god dag. ☺<br />

Hilsen Henrik Lumholdt<br />

Kommentarer fra forældre<br />

Så kom John Møller Jepsen på banen <strong>med</strong><br />

<strong>den</strong>ne kommentar:<br />

Jeg tilslutter mig fuldt ud Oles roser. Min<br />

datter Majbrit på 10 år stiftede for første<br />

gang bekendtskab <strong>med</strong> det ædle spil. ☞<br />

Var der mangel på siddepladser?<br />

Reinholdt Bridge<br />

... sans for oplevelser<br />

8 dage på dejligt kurhotel i Polen fra 17.–24.maj. Pris kr.3550,-<br />

13 dages rundrejse i de Baltiske lande Kryds over Skærgår<strong>den</strong> og Østersøen +<br />

Gdansk og „Nor<strong>den</strong>s Venedig“. Pris kr.7295,-<br />

8 dage til Toscana <strong>med</strong> fly fra 18.–25.september. Vi flyver direkte til Perugia,<br />

hvorfra vi kører til vores luksushotel **** Grand Hotel i kurbyen Chianciano Terme.<br />

Vi har indkalkuleret en udflugt til Assisi i <strong>den</strong>ne rejse, hvor der også udbydes andre<br />

ture. Pris kr.6500,-<br />

1 eller 2 uger til Tenerife over jul og nytår på **** luksushotel Maritim.<br />

Pris fra kr.8300,-<br />

6 dages nytårtstur på det dejlige kurhotel New Skanpol i Polen fra 29.dec.–3.jan.<br />

Gallamiddag nytårsaften inkluderet. Pris kr.3500,-<br />

Reinholdt Bridge<br />

Vordingborggade 6D, lejl.12, 2100 Kbh. Ø<br />

Tlf. 4484 6672 – 2099 9854 – 4345 9854<br />

www.reinholdt-bridge.dk<br />

På alle rejser er der inkluderet ½-pension og bridgeundervisning<br />

MAJ 2004 17


Hun var vel at mærke inviteret af Simon<br />

(Lisbeth og Jens Ole Jensens søn på 11 år),<br />

så det var ikke far, der havde presset på. ☺<br />

Majbrit fortalte begejstret om, hvor<br />

megasjovt de havde haft det, og hun vil<br />

bestemt <strong>med</strong> næste gang ...<br />

Mange tak til de „gamle“ og rutinerede<br />

juniorer, der gør et flot stykke arbejde!<br />

Og Jens Ole Jensen skrev:<br />

Jeg synes, det er et af de bedste initiativer,<br />

der er lavet in<strong>den</strong> for juniorbridge i lang<br />

tid. Jeg snakkede <strong>med</strong> Martin en uges tid<br />

in<strong>den</strong> kurset, og han fortalte om det kanonstore<br />

deltagerantal. Dejligt at se, at kursus<br />

nr.2 var dobbelt så godt besat som det<br />

første. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor<br />

mange der kommer tredje gang. ☺<br />

Som Martin sagde, er kurset en appetitvækker<br />

for nye spillere, så det gælder jo<br />

for os forældre om at holde børnene i gang,<br />

hvis de finder ud af, at bridge er noget for<br />

dem. Simon har allerede fået flere venner<br />

på kurset og sidder nu og spiller bridge<br />

<strong>med</strong> dem på nettet _ en rigtig god måde at<br />

lære spillet på, u<strong>den</strong> at det behøver gå ud<br />

over hans sengetid.<br />

Nu må DBF overveje, om man næste<br />

gang er nødt til at leje O<strong>den</strong>sehallen. ☺<br />

18<br />

Martin Skovly studerede Dansk Bridge<br />

DANSK BRIDGE<br />

Troels Kristensen og Kåre Gjaldbæk regnede ud<br />

Meld jer til næste kursus!<br />

Min skumle hensigt <strong>med</strong> at gengive disse<br />

klip er dobbelt: en kraftig opfordring til<br />

forbundet om at bakke 100% op om kommende<br />

arrangementer og en tilsvarende<br />

opfordring til forældre til børn i alderen<br />

fra 8 år og opefter. Hold øje <strong>med</strong> disse<br />

kurser, og meld jeres børn til. Der ydes ikke<br />

rejsegodtgørelse, men fortæring er gratis,<br />

og der kan overnattes på stedet i <strong>med</strong>bragt<br />

sovepose. De unge får en fornøjelig weekend<br />

og en god fornemmelse for, hvad det<br />

er for et dejligt spil, deres forældre bruger<br />

deres fritid på.<br />

Nye talenter<br />

Som nævnt var Charles på pletten <strong>med</strong> sit<br />

kamera, men lur mig, om ikke også han<br />

fik fat i et spil fra weeken<strong>den</strong>. Det får han<br />

lov at slutte artiklen af <strong>med</strong>:<br />

Den sidste søndag i marts, hvor sommerti<strong>den</strong><br />

startede, lagde jeg tilfældigt vejen<br />

forbi det succesrige juniortræf i O<strong>den</strong>se<br />

Bridgecenter.<br />

Jeg nåede end ikke in<strong>den</strong> for døren, før<br />

jeg blev antastet af en tydeligt vred Martin<br />

Skovly, der var svært utilfreds, fordi jeg<br />

ikke var kommet for at fotografere, mens<br />

der blev spillet turnering, og nu havde de<br />

lige spillet sidste runde!<br />

Med røde ører måtte jeg tilstå, at jeg var<br />

kommet til at stille havemøblerne tilbage.


To skridt inde i lokalet kom <strong>den</strong> næste ungersvend<br />

farende <strong>med</strong> et smørret grin:<br />

„Min frække makker meldte 4¤, selvom<br />

vi kun havde seks trumfer!“<br />

„Vandt <strong>den</strong>?“, spurgte jeg naivt.<br />

„Ja, naturligvis“, lød det triumferende<br />

svar.<br />

Da regnskabsopgørelsen trak ud et par<br />

minutter, blev de unge mennesker hurtigt<br />

rastløse, og venteti<strong>den</strong> blev fordrevet <strong>med</strong><br />

en rubber, så der blev da lejlighed til at<br />

tage et par skarpe skud af de nye talenter<br />

i aktion.<br />

Spærremeldinger havde ikke været på<br />

prog<strong>ramme</strong>t endnu.<br />

Syd / Ingen<br />

#10<br />

¤ E K D 9 4 3<br />

> D 8 4 3<br />

E 6 µ > K B 10 9 7 2<br />

< E 9 8 5 4 < K 7 6<br />

# E K 8 7 6 4 3 2<br />

¤10<br />

>5<br />

< 10 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Henrik Frederik Jesper Signe<br />

Gøbel Skovly Jellinggaard Thomsen<br />

_ _ _ pas!<br />

pas 1¤ pas 4#<br />

pas pas pas<br />

Udspil: >E.<br />

Signe kunne ikke åbne i forhånd<br />

Øst kaldte <strong>med</strong> >2, så Vest fortsatte optimistisk<br />

<strong>med</strong> >6, men <strong>den</strong> blev trumfet på<br />

hån<strong>den</strong>.<br />

Signe trak lynhurtigt #EK og gik i gang<br />

<strong>med</strong> hjerter fra top. ¤9 nåede lige at blive<br />

rejst, in<strong>den</strong> mestertrumfen kunne bide til<br />

bolle, og så forsvandt alle hån<strong>den</strong>s klørtabere.<br />

11 stik!<br />

„Jeg kunne ikke åbne, for jeg havde jo<br />

ikke 12 hp,“ proklamerede Signe, der dog<br />

tydeligvis havde lært, at der skal meldes<br />

4# for at vinde udgang!<br />

Bridgeklubben Spar Dame fylder 30 år og inviterer til<br />

Jubilæumsturnering <strong>med</strong> barometer<br />

2.pinsedag, mandag <strong>den</strong> 31.maj kl.9–19 i Fritidscenteret, Hedehusene<br />

Guldpoint – Styrkeopdelte rækker – Maks. 48 par<br />

Indskud: 225 kr. inkl. kaffe/te og 3 lækre stk. smørrebrød<br />

Tilmelding:<br />

Gorm Jensen, 4676 9190, Rudi Bjerregaard 4399 0225, rudib@mail.dk<br />

MAJ 2004 19


Portræt af en junior:<br />

Fra knægt til konge<br />

20<br />

Knægten, der var fast ugle hos mor og far<br />

Han fyldte 20 år i januar. Lærte at spille<br />

bridge som 11-årig _ blev allerede efter<br />

første undervisningsår <strong>med</strong>lem af klubben<br />

og erobrede klubmesterskabet <strong>med</strong> sin far!<br />

Han har flere gange vundet DM for både<br />

juniorpar og -hold, „Team-20“ mv.<br />

Han har vundet sølv ved DM åben par<br />

<strong>med</strong> sin mor og netop vundet KM mixed.<br />

Han har vundet DM for klubber to gange<br />

og er blevet nr.2 en enkelt gang.<br />

Han har netop afsluttet sin femte sæson<br />

i DBF’s divisionsturnering: Et år i 3.-, to i<br />

2.- og to i 1.division. Fra 1.division kvalificerede<br />

han sig begge gange til slutspillet<br />

om DM _ først <strong>med</strong> en bronze- og i år<br />

<strong>med</strong> en sølv<strong>med</strong>alje om halsen.<br />

Han har været fast deltager på det danske<br />

juniorlandshold i de seneste mange år<br />

<strong>med</strong> bronze og sølv ved VM for juniorhold<br />

som de bedste resultater.<br />

Han er udtaget til det danske landshold<br />

i åben række ved EM i Tyrkiet.<br />

DANSK BRIDGE<br />

af Ib Lundby<br />

Ja, det kan ikke være andre end ... Martin<br />

Schaltz!<br />

I en årrække kendte vi kun Martin som<br />

<strong>den</strong> lille, lyshårede purk, der altid var fast<br />

ugle hos mor og far (Dorthe og Peter) til<br />

finalerne i par- og holdbridge _ en ugle,<br />

der dårligt kunne se over bordkanten. Så<br />

fik han selv kort i hån<strong>den</strong> ...<br />

Martin har dyrket en masse sport _ mest<br />

fodbold _ men det er bridgen, der er blevet<br />

prioriteret højest.<br />

Fra 9.klasse kom han på handelsskole,<br />

aftjente si<strong>den</strong> som militærnægter sin værnepligt<br />

civilt (det foregik i DBF’s sekretariat!)<br />

og påbegynder til september en uddannelse<br />

som markedsføringsøkonom.<br />

Han underviste på O<strong>den</strong>se Bridgeskole<br />

i 3 år og arrangerer på eget initiativ bridgeweekender<br />

for nye, unge bridgespillere _<br />

se referatet på side 16.<br />

Martin Schaltz er glad for bridgen, men<br />

bridgen har mere grund til at være glad<br />

for Martin Schaltz _ et skoleeksempel for<br />

alle nye bridgespillere.<br />

... og i dag er han konge!


Når man har<br />

gjort det godt,<br />

vil man gerne<br />

belønnes<br />

Det samme gælder dine investeringer<br />

Sparinvest er igen blevet udnævnt som <strong>Danmarks</strong> bedste<br />

investeringsforening. Det er vi glade for. Men størst er glæ<strong>den</strong><br />

naturligvis for de investorer, som har fået væksten at mærke.<br />

Vi tilbyder nogle af markedets mest gennemtænkte former<br />

for investering. Det eneste vi behøver at vide om din fremtid<br />

er, at du vil have mest muligt ud af <strong>den</strong>. U<strong>den</strong> at sætte noget<br />

over styr. Kontakt dit pengeinstitut for at få mere at vide eller<br />

gå ind på www.sparinvest.dk.<br />

Morningstar har både for 2002 og 2003 kåret Sparinvest som <strong>Danmarks</strong> bedste<br />

investeringsforening<br />

Officiel sponsor for juniorbridge<br />

MAJ 2004 21


Bridge og børn:<br />

Kan man starte for tidligt?<br />

af Ib Lundby<br />

Jeg ville ønske, at børn skulle lære bridge.<br />

Det ville være gavnligt senere hen ... når<br />

alt andet slår fejl _ sport, kærlighed, ambitioner<br />

_ forbliver bridge stadig trøst og<br />

underholdning.<br />

W.Somerset Maugham<br />

I martsnummeret af „Bridge i Norge“ fortæller<br />

Marianne Harding om 7-, snart 8årige<br />

Håkon, der allerede nu er en rutineret<br />

herre. Han har nemlig spillet bridge i<br />

mere end et år!<br />

Håkon spiller i <strong>den</strong> norske 5.division og<br />

gør en glimrende figur. Dette eksempel viser,<br />

at han absolut mestrer <strong>den</strong> grundlæggende<br />

teknik:<br />

Vest / Ingen<br />

# E K # 9 5 3<br />

¤ E K 5 ¤ D B 4<br />

> D B 5 4 µ > E K 8 3<br />

< D B 4 3 < E 6 2<br />

Vestpå er Håkon kommet i 6ut <strong>med</strong> hjerter<br />

ud nordfra, og Håkon er <strong>den</strong> eneste i<br />

5.division, der tager 12 stik.<br />

Hvordan ville du have spillet kortene?<br />

22<br />

Sommerturnering<br />

Sølvpoint<br />

Arrangør: Frederikssund Bridgeklub.<br />

Åbjergskolen, Frederikssund, kl.19.00<br />

torsdagene:<br />

3., 10. og 17.juni: Kvalifikation<br />

12., 19. og 26.august: Finale<br />

Vinpræmier hver aften plus samlet.<br />

Pris for alle 6 aftener kr.150,-<br />

Tilmelding in<strong>den</strong> 28/5:<br />

Lita og Knud Christensen<br />

Tlf. 4731 5476<br />

DANSK BRIDGE<br />

7-årige Håkon i modspil<br />

Håkons løsning er enkel og elegant. Med<br />


Jeg har vist Villy Dam, undervisningskonsulent<br />

i DBF, <strong>den</strong> norske artikel og bedt<br />

om hans mening om „bridge og børn“.<br />

Hvornår skal man starte og hvordan?<br />

Villy skriver:<br />

Er det for tidligt at starte?<br />

8-, 10-, 12- og 14-års-alderen kan være<br />

det rette tidspunkt. Alt afhænger af interesse<br />

og koncentration. Men min påstand<br />

er, at kortspil <strong>ramme</strong>r plet hos alle børn,<br />

når man ikke overdoserer: Hygge, konkurrence,<br />

spænding og udfordring. Børnene<br />

suger nysgerrigt til sig!<br />

Allerede i 5_6-års-alderen kan børnene<br />

lære de fire farver og kortenes rækkefølge<br />

ved at sortere i farver og rangor<strong>den</strong> (talog<br />

or<strong>den</strong>ssans trænes). Snart efter kommer<br />

små stikspil som krig, senere går man<br />

fx over til hjerterfri, piratbridge og måske<br />

whist. Det vigtigste er, at børnene prøver<br />

nogle stikspil før bridgestarten, der ellers<br />

kan blive overvæl<strong>den</strong>de.<br />

Bridgestart _ hvordan?<br />

Saml 3_4 børn, du kan undervise privat.<br />

Bestil materialet til bridgestarten _ se side<br />

32 i septembernummeret af DANSK BRIDGE.<br />

Eller spørg i din klub, om der er en spiller,<br />

der vil undervise børnene/de unge.<br />

Det er uklogt at lukke børnene tidligt<br />

ind i de ordinære klubber eller turneringer<br />

(som i <strong>den</strong> norske 5.division). Der er<br />

dog intet i vejen for at lade børnene deltage<br />

i skolebridge, juniorbridge (måske<br />

senere), DM for begyndere og i særlige<br />

juniorklubber. I starten bør børnene mest<br />

spille under private, „beskyttede“ forhold.<br />

Sluk for fjernsynet, og tag et initiativ. Lad<br />

børnene og ungdommen give familielivet<br />

et frisk pust. Bridge er jo en sport, der for<br />

alvor kan samle generationerne!<br />

Hold også godt øje <strong>med</strong> Martin Schaltz’<br />

juniorkurser, der omtales andetsteds i dette<br />

nummer. Det er en glimrende måde for<br />

børnene at lære spillet at kende på og kan<br />

varmt anbefales.<br />

Sommer-bridgekursus<br />

Christian Reinholdt, Mathias Bruun, Knut Blakset og<br />

Frederik Bjerregaard sørger for en uforglemmelig<br />

bridgeuge på ****Hotel Svendborg – Sydfyns<br />

bedste hotel. Perfekt beliggenhed for golfspillere<br />

Uge 27 (27.juni–3.juli) og uge 28 (4–10.juli)<br />

Pris: 4000 (dobb.vær.) / 4500 (enk.vær.)<br />

Styrkeopdelt turnering hver aften. Gennemgang af spillene næste formiddag.<br />

Temaundervisning <strong>med</strong> lagte kort og opgaver hver eftermiddag (2 niveauer).<br />

Hotel Svendborg er et topmoderne 4-stjernet hotel <strong>med</strong> alle faciliteter, godt<br />

køkken samt veludstyrede værelser (minibar, TV/Pay-TV mm.). Store spilleog<br />

undervisningslokaler. Central placering til by, havn og badestrand. Se mere:<br />

www.hotelsvendborg.dk<br />

Hotel Svendborg har specialaftaler <strong>med</strong> golfklubberne i Fåborg, Langeland<br />

og Svendborg (33% rabat på greenfee). Spilletid kan reserveres fra hotellet.<br />

Ring/mail til Blaksets Bridgecenter efter udførligt program:<br />

3929 0126 / blakset@post.tele.dk<br />

MAJ 2004 23


24<br />

Set og sket om bord<br />

Har du et godt foto <strong>med</strong> en (helst) aktuel historie, så send<br />

det til DANSK BRIDGE til <strong>den</strong>ne side. Hvert offentliggjort<br />

indlæg honoreres <strong>med</strong> en god dansk bridgebog. IL.<br />

Gentofte BridgeDag<br />

„Gentofte BridgeDag“ blev afholdt <strong>den</strong><br />

20.marts 2004 på Gentofte Rådhus <strong>med</strong><br />

160 bridgespillende gæster. Bridgedagen<br />

var arrangeret som en velgørenhedsturnering<br />

af Gentofte BK i samarbejde <strong>med</strong><br />

Lions Club i Hellerup.<br />

Der blev budt på musikalsk underholdning,<br />

vinsmagning og en pragtfuld buffet,<br />

tilberedt af rådhusets kantine. Og så selv-<br />

DANSK BRIDGE<br />

følgelig en barometerturnering <strong>med</strong> 5 rækker<br />

a 8 borde. Der var sølvpoint efter gæl<strong>den</strong>de<br />

regler og en masse vinpræmier.<br />

Hovedsponsor var Forstædernes Bank,<br />

hvortil kom en række mindre sponsorer.<br />

Gentofte kommune stillede lokaler til rådighed,<br />

så der blev spillet i rådhushallen<br />

og efterfølgende spist i rådhusets kantine.<br />

Dertil kommer køkkenpersonale m.m. _<br />

og det hele free-of-charge. Og i tilgift en<br />

velkomst af borgmester Hans Toft.<br />

Prog<strong>ramme</strong>t indeholdt en mulighed for<br />

deltagelse af hobbyspillere og spillere<br />

u<strong>den</strong> <strong>den</strong> store turneringserfaring. I <strong>den</strong>ne<br />

række hjalp to turneringsledere <strong>med</strong> afviklingen,<br />

således at deltagerne ikke var<br />

overladt til sig selv. De klarede sig i øvrigt<br />

fint in<strong>den</strong> for normal tids<strong>ramme</strong>, 22 min.<br />

til 3 spil.<br />

Det viste sig, at skønsmæssigt 35 spillere<br />

var u<strong>den</strong> klubtilknytning. Derudover<br />

var der mange spillere, der ikke tidligere<br />

havde oplevet en barometerturnering.<br />

Alt i alt gav det en glimrende propaganda<br />

for klubbridge _ og et rigtig pænt<br />

overskud til Lions’ sociale arbejde.<br />

Gorm Skovgård,<br />

formand for Gentofte BK<br />

Frederiksberg Bridgecenter, Trumferne<br />

Godthåbsvej 26B, 2000 F – tlf. 3887 0076. Bus 2A til døren + 4A og 18<br />

ÅBENT HUS i maj, juni, juli og august: Hver onsdag kl.19<br />

i maj også: Hver lørdag kl.13<br />

Tilmelding senest 2 timer før start. Indskud 45 kr. (rabatordning)<br />

Bronzepoint – Flaskepræmier – Rygebegrænsning<br />

Ledige pladser på turneringshold og instruktionshold. Ring og hør nærmere!


Hellere Kruse på taget end ... „Sensationelt DM set fra oven“, skriver<br />

Henning Kruse som rubrik til sit referat<br />

fra DM for juniorhold.<br />

Hvordan skal <strong>den</strong> så forstås?<br />

Da de senere juniordanmarksmestre,<br />

Mads Krogsgaards hold, efter <strong>den</strong> første<br />

af de tre indle<strong>den</strong>de juniorweekends overraskende<br />

var gået i spidsen foran Sejr Andreas<br />

Jensen, udtalte Henning Kruse, der<br />

skulle skrive referat til DANSK BRIDGE, at<br />

det jo kun var et spørgsmål om tid, før Sejr<br />

slog til.<br />

„Ellers kravler jeg op på taget af bridgecentret<br />

og kundgør for alver<strong>den</strong>, at jeg tog<br />

fejl,“ skrydede Kruse.<br />

Henning Kruse tog fejl! Og juniorer kender<br />

ikke til nåde, så efter præmieoverrækkelsen<br />

i O<strong>den</strong>se steg <strong>den</strong> stakkels mand<br />

akkompagneret af juniorernes jubelskrig<br />

til vejrs, mens Charles var på pletten <strong>med</strong><br />

sit fotoapparat og forevigede begivenhe<strong>den</strong><br />

(se også forsi<strong>den</strong>).<br />

Spil bridge <strong>med</strong><br />

Dansk FolkeFerie<br />

Tag <strong>med</strong> Dansk FolkeFerie til Tenerife<br />

og spil bridge under kyndig ledelse af<br />

Knud Aage Boesgaard og Hans Chr.<br />

Nielsen (HC).<br />

Du bor på Atlantic Holiday Centre og<br />

du spiller bridge i smukke, inspirerende<br />

<strong>ramme</strong>r.<br />

Der er daglig turnering og<br />

undervisning.<br />

A A<br />

A<br />

A<br />

A<br />

Kontakt Georg<br />

Rundstrøm for program<br />

og tilmelding på<br />

tlf. 7582 4839 eller<br />

e-mail: ilgr@mail.dk<br />

Gl. Kongevej 33 · 1610 København V.<br />

Tenerife 17.-24. oktober 2004<br />

Pris pr. person v/ 2 personer i lejlighe<strong>den</strong><br />

1-vær. <strong>med</strong> havudsigt kr. 5.775,-<br />

2-vær. udsigt mod Teide kr. 5.775,-<br />

2-vær. <strong>med</strong> havudsigt kr. 6.075,-<br />

Inkl. fly fra Billund eller København,<br />

ophold, velkomst- og afslutningsmiddag<br />

<strong>med</strong> vin samt bridge.<br />

www.danskfolkeferie.dk<br />

MAJ 2004 25


Charles spiller op:<br />

stor effekt, selv mod topspillere.<br />

Et frafald fra honnør an<strong>den</strong> er set før,<br />

men det krævede stor fantasi og mod i dette<br />

spil fra <strong>den</strong> jysk-fynske kredsfinale i åben<br />

par. Dorthe Schaltz fortalte selv om spillet,<br />

hvor hun blev fuppet af „Cykelhandleren“<br />

fra Smilets by.<br />

Vest / N-S<br />

#6 5 3<br />

¤ E K B 10 6 3<br />

>2<br />

< 10 5 4<br />

# 8 # D B 7 4 2<br />

¤7 5 4 ¤D 9<br />

>K 9 7 µ > 8 6 5 4 3<br />

< E B 8 7 6 3 < 2<br />

# E K 10 9<br />

¤8 2<br />

> E D B 10<br />

K, og Vest fremturede <strong>med</strong> ¤5!<br />

Havde du gennemskuet <strong>den</strong>?<br />

Stakkels Dorthe kneb <strong>med</strong> ¤B, og nu<br />

holdt Øst ikke ¤D tilbage. Forbindelsen<br />

til bordet var afbrudt, og Dorthe måtte <strong>med</strong><br />

røde ører konstatere, at kontrakten gik en<br />

ned. Minus 16 til Tom og Dorthe.<br />

Et inspireret modspil!<br />

Bridgeferier, der siger #####2:<br />

Rønnes Hotel – Slettestrand, Nordjylland<br />

Kristi Himmelfart – Sensommer (10–17/8) – Lyngblomstring (17–24/8)<br />

THAILAND – oktober 2004<br />

Kontakt for yderligere oplysninger og program:<br />

Helmer Juul Nissen<br />

✆ 2992 4811 (mellem kl.01.00 og 18.00) – post@helmer.cc – www.helmer.cc<br />

Er der problem <strong>med</strong> at kontakte mig telefonisk, så mail eller ring i stedet til<br />

7515 0138, Bjarne Nissen (bedst mellem 15 og 21)


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

nye spillere<br />

Knibe eller ej?<br />

af Villy Dam<br />

Dæk over artiklen, og afdæk én <strong>ramme</strong> ad<br />

gangen. Læg eventuelt kort op.<br />

I aprilnummeret øvede du dig på knibninger.<br />

Vi kører videre i samme spor. Du har<br />

knap fået taget disse pæne kort op af kortmappen:<br />

# E K B 9 2<br />

¤7<br />

>B 9 8 µ<br />

< K 6 5 4<br />

og sat dem på plads, før du ser 1>-skiltet<br />

østfra. Grønt passkilt hos Syd.<br />

Skal I i udgang? Din melding?<br />

Med 12 hp og en god 5-farve ligner det<br />

game, men du ved ikke nok til at afgøre<br />

hvilken. Det kan blive 4#, 3ut eller 5>.<br />

Gå langsomt frem for at indkredse sagen.<br />

Du melder 1#, som viser 6 + og er krav;<br />

det vil sige, at makker ikke må lade meldingerne<br />

dø ud.<br />

Øst støtter dig til 2#.<br />

Er du nu blevet kaptajn og kan afgøre<br />

sagen? Din melding?<br />

Ja _ 4#! Makker viser sparstøtte <strong>med</strong><br />

13_15 point; Øst tæller nu også støttepoint,<br />

og det samme kan du gøre. Med fem trumfer<br />

kan du tælle 3 for singletonen, og 15 +<br />

makkers 13_15 giver rigeligt 26 point.<br />

Alle passer. Nord angriber i en af de<br />

umeldte farver, nemlig <strong>med</strong> ¤3, og du ser:<br />

µ<br />

Øst / Alle<br />

# E K B 9 2 # D 10 7 6<br />

¤7 ¤E D<br />

>B 9 8 > K 10 6 5 3<br />

< K 6 5 4 < B 9<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1> pas<br />

1# pas 2# pas<br />

4# pas pas pas<br />

Kan og bør du knibe efter ¤K?<br />

I trumfkontrakter er det en god ide at tælle<br />

tabere. I trumffarven er der intet problem,<br />

og din enlige hjerter er dækket ind af makkers<br />

es. I begge minorfarver mangler du<br />

derimod es og dame. Altså truer der fire<br />

tabere.<br />

Tager du en vellykket knibning <strong>med</strong><br />

¤D, vil du kunne kaste en ruder eller klør<br />

på ¤E, men det vil hjælpe fedt. De samme<br />

fire tabere truer.<br />

Du tager altså første stik på ¤E og fjerner<br />

modpartens fire trumfer <strong>med</strong> EK. De<br />

sidder 2_2.<br />

Skal du tage en æresrunde i trumf?<br />

Nej! Når fjen<strong>den</strong>s gifttænder er trukket ud,<br />

er det oftest klogt at bevare resten af sine<br />

trumfer.<br />

Hvilken farve spiller du nu? Hvordan?<br />

Ruderfarven byder på de bedste stikmuligheder.<br />

Esset er en sikker taber, hvorimod<br />

du kan forsøge at knibe damen ud. Du<br />

spiller fx >B, lavt nordfra _ og lavt fra<br />

bordet. ☞<br />

MAJ 2004 27


Syd må op på >E, tak! Knibningen er lykkedes.<br />

Der kommer nu klør gennem din E 4<br />

< 10 7 32<br />

Du afgav stik til >E og 8 µ<br />

8 µ >E K B<br />

< 8 7 6 < B 9 5 3<br />

Går din plan ud på at trække trumf<br />

straks?<br />

Det må afhænge af antallet af tabere.<br />

Hvor mange tabere ser du?<br />

I de røde farver er der ingen problemer. I<br />

spar mangler du EK og i klør de tre høje.<br />

Fem tabere er to for mange _ kortene passer<br />

elendigt sammen. Men du kan takke<br />

din skæbne, at du undgik et klørudspil.<br />

Trumf EK kan du ikke lege tagfat <strong>med</strong>,<br />

men kan du mon ikke undgå en eller flere<br />

af klørtaberne?


At kaste en af bordets klør af på hjerterne<br />

tjener intet formål.<br />

Du kan derimod <strong>med</strong> fordel lægge en<br />

af hån<strong>den</strong>s tre klør på >EK, men du skal<br />

bruge to afkast.<br />

Kan en ruderknibning hjælpe dig?<br />

Ja! Tag første stik på ¤E, og spil en ruder<br />

mod EKB; når Nord lægger lavt, nøjes du<br />

<strong>med</strong> bon<strong>den</strong> efter at have lukket øjnene.<br />

Når du åbner dem igen, ser du Syd lægge<br />

lavt. Skyndsomst tager du >EK og kvitter<br />

to klør.<br />

Først nu spiller du trumf. N-S får to stik<br />

på #EK og desu<strong>den</strong> et klørstik: Vundet<br />

kontrakt.<br />

Hele fordelingen:<br />

#E 4<br />

¤ 8 7 5 3<br />

> D 9 7 6<br />

< K 10 2<br />

# D B 8 7 3 2 # 10 9 6 5<br />

¤E KB ¤D 9<br />

>8 µ >E K B<br />

< 8 7 6 < B 9 5 3<br />

#K<br />

¤ 10 6 4 2<br />

> 10 5 4 3 2<br />

D? spørger du.<br />

Så var du gået tre ned! Du kunne „fejt“<br />

have taget ruderne fra toppen og overgivet<br />

dig for en ned. Knibningen var en fiftyfifty<br />

chance for kontrakten mod tre ned.<br />

Og <strong>den</strong> slags chancer skal tages.<br />

Den dårligste spilføring ville dog være<br />

at spille trumf i stik 2. Det ville give N-S<br />

mulighed for at indkassere deres fem sorte<br />

stik u<strong>den</strong> sværdslag.<br />

God sommerbridge!<br />

Et trin ad gangen<br />

af Ib Axelsen<br />

Dæk over artiklen, og afdæk én <strong>ramme</strong> ad<br />

gangen. Læg eventuelt kort op.<br />

Din kollega, som har spillet <strong>med</strong> i klubbens<br />

turnering et par år, har fået afbud fra<br />

sin makker og har bedt dig om at tage <strong>med</strong><br />

op i klubben som substitut.<br />

Det er parturnering, og I har snakket om,<br />

at du som spilfører ikke må stille dig tilfreds<br />

<strong>med</strong> at vinde din kontrakt. Hvis det<br />

er muligt, skal du forsøge at få et eller flere<br />

overstik.<br />

Hen på aftenen byder chancen sig, hvor<br />

du som Vest tager <strong>den</strong>ne hånd op<br />

#B 6 2<br />

¤ E K 10 8 6<br />

>8 µ<br />

< E B 8 3<br />

Du er giver, og I er alene i farezonen.<br />

Hvad melder du?<br />

13 hp og en skæv hånd. Åbning 1 i længste<br />

farve, 1¤.<br />

Din <strong>venstre</strong> modstander i nord melder<br />

ind <strong>med</strong> 1#, hvorefter din makker støtter<br />

dig til 3¤.<br />

Hvad viser det?<br />

Din makker lover mindst fire trumfer og<br />

10_12 point <strong>med</strong> hjerter som trumf, altså<br />

<strong>med</strong> kortfarvepoint talt <strong>med</strong>.<br />

Hvem er kaptajn?<br />

Det er du i kraft af din makkers præcise<br />

beskrivelse af sin hånd. Du må beslutte dig<br />

til, om I skal stoppe her, eller om du vil i<br />

4¤.<br />

Hvad melder du?<br />

Du skal nok ikke regne <strong>med</strong>, at din #B er<br />

noget værd, men din singleton i ruder kan<br />

du roligt sætte til 3 point, så du har 15 point.<br />

Sammen <strong>med</strong> makkers 10_12 giver det i<br />

MAJ 2004 29


alt 25_27 point, og du melder naturligvis<br />

4¤, der passes rundt.<br />

Nord lægger ud <strong>med</strong> #K, og makker<br />

lægger kortene på bordet:<br />

# B 6 2 # 9 5 3<br />

¤ E K 10 8 6 ¤ D B 9 4<br />

>8 µ > E D 7 3 2<br />

< E B 8 3 < 7<br />

Modspillerne har de tre højeste spar, og<br />

uheldigvis skal du bekende tre gange på<br />

begge hænder. O.k., så må du jo se at tage<br />

alle stikkene i de andre farver.<br />

Nord får første stik på #K og spiller en<br />

lille spar til esset hos Syd, der skifter til<br />

klør. Hov, de tog kun to sparstik!<br />

Hvordan sad sparene fordelt?<br />

Nord havde naturligvis en femfarve til sin<br />

indmelding, og Syd #E an<strong>den</strong>. #KD10xx<br />

hos Nord over for #Ex hos Syd.<br />

Du går naturligvis op på K?<br />

Når Nords indmelding var afgivet på kun<br />

#KD10xx, har han sandsynligvis også >K.<br />

Kniber du i ruder?<br />

Ja, det skal du gøre. Selvom du kun har en<br />

enkelt ruder, skal du knibe. Hvis knibningen<br />

<strong>med</strong> >D som forventet går godt, kan<br />

du kaste din spartaber på >E. Hvis knibningen<br />

imod al forventning ikke lykkes,<br />

er det ikke nogen katastrofe. Syd kan jo<br />

ikke spille spar efter at have taget <strong>med</strong> >K,<br />

så du får kastet din spartaber på >E. I stedet<br />

for tre spartabere får du så to spartabere<br />

og en rudertaber. Du har altså ikke mistet<br />

noget.<br />

30<br />

Bridgeforlaget<br />

i Asminderød<br />

har bogen<br />

4847 5213<br />

DANSK BRIDGE<br />

Men her går knibningen godt, og du kan<br />

kaste din spartaber på >E.<br />

Trækker du derefter trumf?<br />

Du kan godt trække en enkelt runde trumf,<br />

men ikke mere. Du skal i gang <strong>med</strong> krydstrumfning,<br />

og der skal trumfes klør tre<br />

gange på bordet, hvortil du altså skal bruge<br />

tre trumfer.<br />

Hele fordelingen var <strong>den</strong>ne, og du forventer<br />

<strong>med</strong> dit overstik at få pænt over<br />

middel, måske en top:<br />

Vest / Ø-V<br />

# K D 10 8 4<br />

¤7<br />

> K 9 5 4<br />

8 µ > E D 7 3 2<br />

< E B 8 3 < 7<br />

#E 7<br />

¤5 3 2<br />

> B 10 6<br />

< D 10 6 5 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ 1# 3¤ pas<br />

4¤ pas pas pas<br />

Du var lidt heldig <strong>med</strong>, at sparene blokerede.<br />

Men modspillerne (Syd) var selv ude<br />

om det.<br />

Hvad skulle Syd have gjort?<br />

Han skulle have stukket sin makkers #K<br />

over <strong>med</strong> esset og spillet #7 tilbage til to<br />

sparstik hos Nord.<br />

Er det ikke galt, hvis du i stedet for #Bxx<br />

har #B10x?<br />

Nej, for så spiller Nord en tredje runde<br />

spar, som Syd trumfer. Syd skal sikre sig,<br />

at modspillet får de tre stik i spar, som de<br />

har krav på.<br />

Hvis modspillet starter på <strong>den</strong> måde,<br />

kniber du naturligvis ikke i ruder. Der er<br />

ingen grund til at løbe nogen risiko, når<br />

du har rest „på kryds“.


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

klubspillere<br />

Genåbninger – del 2<br />

af Frederik Bjerregaard<br />

Vi fortsætter <strong>med</strong> genåbningerne, hvor vi<br />

slap i sidste nummer.<br />

På 2-trækket<br />

Meldeforløbet går ofte i stå på 2-trækket,<br />

men der er to meget forskellige situationer.<br />

I <strong>den</strong> ene har fjen<strong>den</strong> tilpasning, hvilket<br />

vi ser ved, at de melder og støtter hinan<strong>den</strong>.<br />

I <strong>den</strong> an<strong>den</strong> har fjen<strong>den</strong> ingen tilpasning,<br />

hvor de typisk melder hver deres<br />

farve og går i stå i en af dem, eller alternativt<br />

er der en af modspillerne, som melder<br />

sans.<br />

Hvis fjen<strong>den</strong> finder tilpasning og går i<br />

stå på 2-trækket, skal du (næsten) altid<br />

melde. Hvis fjen<strong>den</strong> derimod ikke finder<br />

tilpasning, skal du være meget forsigtig<br />

<strong>med</strong> at holde åbent. Spillet er nemlig symmetrisk,<br />

så hvis fjen<strong>den</strong>s kort passer godt<br />

sammen, så passer vores kort også godt<br />

sammen. Hvis deres kort passer dårligt<br />

sammen, passer vores som regel også dårligt<br />

sammen, og så gælder det om ikke at<br />

få spillet!<br />

Du er Øst i følgende meldeforløb: Nord<br />

åbner <strong>med</strong> 1¤ foran dig, og du passer. Syd<br />

støtter til 2¤, og Vest passer. Nord passer<br />

også, og så er det dig. Hvad nu?<br />

Øst-a:<br />

# B 10 9 5 3 ¤ E 8 5 > 9 8 2 < K 8<br />

Øst-b:<br />

# D 9 6 2 ¤ 7 6 > E 7 6 5 < K 10 4<br />

Øst-c:<br />

# 7 2 ¤ 10 2 > E 9 8 7 2 < E D 9 5<br />

Du skal melde! Hvis fjen<strong>den</strong> melder og<br />

støtter billigst muligt, så bør vi kæmpe.<br />

Hvis meldingerne går 1< - 2 - 2><br />

eller 1¤ - 2¤ hos fjen<strong>den</strong>, skal du stort<br />

set altid melde. 1# - 2# er mere problematisk,<br />

for der tvinges vi helt op på tretrækket,<br />

så <strong>den</strong> må du godt passe.<br />

Syd, som støttede til 2¤, har 6_9. Hvis<br />

Nord øjnede mulighe<strong>den</strong> for udgang, havde<br />

han meldt videre, så der er vel maksimalt<br />

16 hp. Dvs. fjen<strong>den</strong> har normalt ca. 20 hp<br />

tilsammen.<br />

Vi prøver at melde de tre hænder <strong>med</strong><br />

dette i baghovedet.<br />

Øst-a: 2#. Makker er favorit til at have<br />

en lille åbningshånd.<br />

Øst-b: Dobler (oplysende). Makker vælger<br />

mellem de andre farver.<br />

Øst-c: 2ut! Usædvanlig sans, viser begge<br />

minorfarver.<br />

Du bør indgå følgende aftale <strong>med</strong> din<br />

makker: Har du kun én farve <strong>med</strong> 5 + kort,<br />

så meld <strong>den</strong>ne farve. Hvis du har flere farver<br />

at vælge mellem, så benyt oplysningsdoblingen<br />

for at få makker til at vælge.<br />

Men doblingen fokuserer altid på major.<br />

Hvis du har de to minorfarver, kan du<br />

<strong>med</strong> fordel bruge 2ut til at vise dem begge.<br />

Denne konvention kalder man for usædvanlig<br />

sans.<br />

Hvis man i første melderunde melder<br />

pas, har man vel næppe 20 hp? Når man<br />

så derefter melder 2ut, så må makker forstå,<br />

at det ikke er en styrkemelding. 2ut<br />

beder således makker om at vælge farve,<br />

men ikke major. Hvis major var <strong>med</strong> i billedet,<br />

så ville man bare doble. Her er makkers<br />

hænder i de tre eksempler. Hvad tror<br />

du, han meldte? ☞<br />

MAJ 2004 31


Vest-a:<br />

# E 4 2 ¤ B 9 > K D 10 3 < D 7 5 4<br />

Vest-b:<br />

# K B 8 5 ¤ B 8 5 > D B < E 9 3 2<br />

Vest-c:<br />

# E 10 9 3 ¤ D 9 4 > K 10 < B 10 8 6<br />

Vest-a: Pas. Når makker genåbner, så er<br />

der allerede meldt på vore værdier!<br />

Vest-b: 2#. Doblinger beder os om at<br />

vælge mellem de andre farver.<br />

Vest-c: 3 E 9 8 7 2<br />

< B 10 8 6 < E D 9 5<br />

#8 6 5<br />

¤ B 8 6 5<br />

> D B 6 3<br />

EK og trumfede en ruder <strong>med</strong>


Lebensohl –<br />

efter svage toåbninger<br />

af Mads Krøjgaard<br />

Vi bruger normalt ikke megen spalteplads<br />

på konventionsstof på disse sider . I <strong>den</strong>ne<br />

måned skal du dog ha’ en lille nem en.<br />

Vest er giver og N-S i zonen. Du er Syd:<br />

# B 9 2 ¤ 4 2 > 7 4 2 < 10 9 6 4 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

2# D pas ?<br />

Hvad melder du ?<br />

Du er som klubspiller over begynderstadiet<br />

og ved godt, at man kun yderst sjæl<strong>den</strong>t<br />

passer til makkers oplysningsdobling.<br />

Du har sikkert mere lyst til ludo, stramaj<br />

eller knæbøjninger, men du ender vel <strong>med</strong><br />

at melde 3 E 10 2 < K D 10 9 6<br />

Du melder sikkert 3 7 4 2 < 10 9 6 4 3<br />

# 6 2 ¤ 9 4 2 > E 10 2 < K D 10 9 6<br />

Det er nu ikke rart at skulle afgive samme<br />

melding på to så forskellige hænder rent<br />

styrkemæssigt.<br />

Løsningen er at indføre Lebensohl, hvor<br />

svaret 2ut efter makkers oplysningsdobling<br />

på totrinnet viser en hånd <strong>med</strong> fra 0<br />

til 7(8) hp. 2ut fungerer som et slags relæ,<br />

der beder dobleren melde 3 K 6 2 < B 7 4 2<br />

2. # B 6 ¤ 10 7 > K 8 6 3 2 < 8 7 3 2<br />

3. # K 6 3 ¤ 8 2 > E B 10 9 3 < B 10 4<br />

4. # E D 10 7 2 ¤ 6 4 > D 10 4 2 < 7 2<br />

5. # 10 9 2 ¤ E D > K 10 9 2 < D 9 8 2<br />

Nu får du Nords kort:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

2¤ D pas 2ut<br />

pas ?<br />

6. # K 10 9 2 ¤ 7 2 > K D 4 2 < E B 6 3<br />

7. # K D B 9 8 6 ¤ B > E K B 6 < K 2<br />

8. # K D 7 3 ¤ 8 5 > E B 7 2 < E K 6<br />

9. # E 10 9 ¤ E 10 > E K D B 6 5 4 < 7<br />

Og nu er du atter Syd:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

2# D pas ?<br />

10. # 7 6 2 ¤ K D 10 9 > E 7 4 2 < 4 3<br />

11. # 7 2 ¤ B 10 9 6 > B 9 4 2 < D 4 2<br />

12. # 8 ¤ E D 10 9 7 > K D 6 4 < 7 3 2<br />

MAJ 2004 33


34<br />

Bettina Kalkerups<br />

BridgeKlub<br />

Maj: Turneringer om<br />

sølvpoint og vinpræmier<br />

4 x tirsdag eftermiddag i maj,<br />

pris kr.250,-<br />

4 x tirsdag aften i maj<br />

(undervisning kl.18–19)<br />

pris kr.300,-<br />

4 x torsdag aften i maj,<br />

pris kr.300,-<br />

7/5: Sølvpointturnering<br />

Store Bededag<br />

fredag <strong>den</strong> 7/5 kl.13–22,<br />

pris kr.200,- inkl. spisning og<br />

mange vinpræmier<br />

Maj: Røgfrie åbne huse<br />

Søndage kl.13–17.30<br />

(undervisning kl.12.30–13)<br />

Juni og juli: Lukket<br />

Bettina Kalkerups BridgeKlub<br />

flytter til nye lokaler i Valby,<br />

Retortvej 1.<br />

Der er derfor lukket i juni og<br />

juli pga. flytning og ferie.<br />

August: Nye lokaler<br />

Dørene åbnes i de nye lokaler<br />

på Retortvej 1 i Valby. Vi fejrer<br />

det <strong>med</strong> røgfrie åbne huse<br />

tirsdage og torsdag kl.19–23<br />

samt søndage kl.13–17.30.<br />

INTROPRIS i august kr.30,-<br />

Bettina Kalkerups<br />

BridgeKlub<br />

Nor<strong>den</strong>s Plads 10, 1., 2000 F<br />

Tlf: 4342 6677<br />

Hjemmeside: www.bkbk.dk<br />

E-post: bridge@bkbk.dk<br />

DANSK BRIDGE<br />

Løsninger<br />

1. 2#. Dejlig nem melding.<br />

2. 2ut, og når makker melder 3, som viser en svag hånd.<br />

3. 3>. Du er nødt til at vise liv <strong>med</strong><br />

<strong>den</strong>ne dejlige ruderfarve. Meldingen er<br />

ikke krav _ makker passer <strong>med</strong> en minimumsdobling.<br />

4. 3#. Makker tvinger dig til at melde,<br />

og du har afgjort til en inviterende 3#.<br />

NB: 2# lover ikke en konstruktiv hånd.<br />

5. 3ut. Ulempen ved Lebensohl er, at<br />

<strong>den</strong> naturlige 2ut falder væk. Her er man<br />

på vippen, men vælger selvfølgelig 3ut.<br />

6. 3


DM juniorhold:<br />

Sensationelt DM set fra oven<br />

af Hen9ng Kruse. Fotos: Charles.<br />

Afslutningen på årets junior-DM var som<br />

altid fyldt <strong>med</strong> traditioner i form af spillestedet,<br />

Just-brødrene og Christian Rex, der<br />

har overtaget det meste af selve turneringsafviklingen.<br />

Alt det praktiske foregik som<br />

altid u<strong>den</strong> problemer, og <strong>den</strong> gode stemning,<br />

herunder nattens kortspil og råhygge,<br />

var ligeledes, som det plejer. Resultaterne<br />

var dog en smule anderledes, fordi man<br />

for første gang i mands minde oplevede<br />

noget så ukendt som intens spænding om<br />

DM-titlen. Storfavoritterne fandt aldrig sig<br />

selv og det sædvanlige, solide spil, og det<br />

blev derfor en tæt tvekamp mellem de to<br />

hold, der på forhånd regnedes for at skulle<br />

slås om sølvet.<br />

På grund af et skævt antal hold valgte<br />

man modellen <strong>med</strong> 5 hold i hver række,<br />

så det var nødvendigt at spille to kampe<br />

„indvævet“ <strong>med</strong> forskudte halvlegsopgørelser.<br />

Lodtrækningen magede det således, at<br />

Lars K.Nielsen i de to lørdagskampe på<br />

hver 28 spil samtidig skulle møde stor-<br />

favoritterne fra Sejr Andreas Jensens hold<br />

og Mads Krogsgaard, der måtte regnes for<br />

Lars’ største konkurrent til an<strong>den</strong>pladsen.<br />

Det går imidlertid ikke altid, som præsten<br />

prædiker, og som referenten skråsikkert<br />

forudsagde: Lars K.Nielsens talentfulde<br />

tropper vandt sensationelt en knusende<br />

25_4-sejr og tabte knebent 13_17 til Mads<br />

Krogsgaard, der i sin an<strong>den</strong> kamp vandt<br />

19_11 over Ballebo 1. Da Sejrs favoritter<br />

i deres an<strong>den</strong> kamp måtte nøjes <strong>med</strong> 16_14<br />

over Maria Dam Mortensen, var holdet<br />

ude af titelopgøret allerede efter lørdagskampene,<br />

hvilket fremgår af <strong>den</strong>ne noget<br />

opsigtsvækkende midtvejsstilling:<br />

Lars K.Nielsen 38, Mads Krogsgaard<br />

36, Maria Dam Mortensen 34, Ballebo 1<br />

21, Sejr Andreas Jensen 20.<br />

Eftermiddagsdrama<br />

Ved halvtidsopgørelsen søndag middag<br />

førte Lars stadig samlet. Holdets dagsor<strong>den</strong><br />

var givet i form af krav om store sejre,<br />

og spændingen var intens, til det sidste kort<br />

Guldholdet var<br />

portrætteret i<br />

aprilnummeret –<br />

her overrækker Else<br />

Tams sølv<strong>med</strong>aljer<br />

til Lars K.Nielsen,<br />

Lea Troels Møller,<br />

Anne-Sofie og<br />

Simon Houlberg<br />

MAJ 2004 35


Mads Krogsgaard mod Anne-Sofie Houlberg<br />

var lagt i mappen. Lars K.Nielsen afsluttede<br />

sine to søndagskampe i god tid <strong>med</strong><br />

19_11 over Ballebo 1 og 20_10 over Maria<br />

Dam Mortensen og kunne så, i selskab<br />

<strong>med</strong> uglerne, blot følge de sidste spil og<br />

vente 15_20 minutter på afslutningen og<br />

opgørelsen fra Mads Krogsgaards kampe.<br />

Mads & Co. kilede sig akkurat forbi via<br />

18_12 over Sejr Jensen (efter at have ført<br />

<strong>med</strong> én sølle pind ved halvleg) og 25_4<br />

over Maria Dam Mortensen. Sejr Jensens<br />

hold var sympatisk nok lynhurtige <strong>med</strong><br />

lykønskningerne til de begejstrede og populære<br />

DM-vindere.<br />

Det endelige resultat<br />

A-finalen<br />

1. Mads Krogsgaard .............................. 79<br />

2. Lars Kirkegaard Nielsen ................... 77<br />

3. Sejr Andreas Jensen .......................... 52½<br />

4. Maria Dam Mortensen ..................... 48<br />

5. Ballebo Junior 1 (Bilde) ................... 41<br />

B-finalen<br />

1. Matias Rohrberg ............................... 84<br />

2. Ballebo Junior 2 (Hulgaard) ............ 62<br />

3. Troels Kristensen .............................. 56<br />

Anne Sofie Rex ................................ 56<br />

5. Morten Klug ...................................... 42<br />

B-række-skvis<br />

I B-rækken var der heldigvis mere forudsigelighed,<br />

da Matias Rohrberg som forventet<br />

vandt _ og det i overlegen stil. Man<br />

bemærker, at Ballebo 2 som toere tog en<br />

del flere stik end sidste år!<br />

36<br />

DANSK BRIDGE<br />

Vi skal se et spil, der viser, at selv om man<br />

ender sidst i en B-finale, kan man sagtens<br />

spille kort:<br />

Vest / Alle<br />

#E D 7<br />

¤ E K 10 3<br />

>6 5 3<br />

10 4 µ > E K D B 9 7<br />

< D B 7 4 < 10 5<br />

# K 8 4 3 2<br />

¤8 7<br />

>8 2<br />

< E K 8 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Jacob Jonas Anne Sofie Morten<br />

Jensen Thomsen Rex Klug<br />

2¤ D 3> 4#<br />

pas pas pas<br />

Udspil: >10.<br />

Spillet er fra kampen mellem Morten<br />

Klug og Anne Sofie Rex (17_13).<br />

Efter Nords anstrengte oplysningsdobling<br />

endte Syd i <strong>den</strong> ret hårde udgang. Øst<br />

tog to ruderstik fulgt af endnu en ruder til<br />

trumf og overtrumf. Vest skiftede a tempo<br />

til en lumsk ¤9, som spilfører kiggede lidt<br />

på, hvorefter han bad om ¤10, der holdt<br />

stik, og så kunne <strong>den</strong> ene klørtaber forsørges.<br />

Det lignede dog stadig en bet, men da<br />

Syd trak alle trumferne, blev Vest skviset<br />

til det tiende stik i følgende stilling, hvor<br />

han mangler at lægge et kort:<br />

#_<br />

¤E K 3<br />

>_<br />

_ µ >E 9<br />


Aktuelt lagde Vest naturligvis klør i håb<br />

om, at makker kunne holde farven, men<br />

spilfører havde rest efter to gange hjerter<br />

og tre gange klør. Spilfører kunne alternativt<br />

have lagt en klør på tredje gang ruder<br />

(taber på taber) og skaffet sig et afkast<br />

på hjerter.<br />

10 stik på en skvis burde honoreres <strong>med</strong><br />

en pæn imp-gevinst, så kaptajn Klug blev<br />

en smule skuffet, da det ved opgørelsen<br />

viste sig, at holdpallerne havde ofret i 5><br />

og afleveret 1100. 10 imp ud!<br />

Lars K. Nielsens storsejr<br />

Tilbage til lørdagskampen Lars K.Nielsen<br />

mod Sejr Jensen (25_4), hvor der ved de to<br />

borde opstod samme spilføringsproblem,<br />

men i to forskellige kontrakter:<br />

Øst / N-S<br />

# K 10 8 6<br />

¤ 9 5 4 3 2<br />

>K<br />

10 8 7 5 µ > E B 9 4 3 2<br />

< K B 10 9 < 7 6 3<br />

# E 9 5 4 2<br />

¤ E B 10<br />

>D 6<br />

2 3> pas<br />

pas 3# pas 4¤<br />

pas pas pas<br />

1. 9_13 hp.<br />

2. Transfer til hjerter.<br />

Udspil: >5.<br />

Lea er ikke kendt for at sidde på sine<br />

hænder under meldingerne _ det påstås,<br />

at hun starter en holdkamp <strong>med</strong> at sætte<br />

passkiltene bagerst i meldekassen, da de<br />

alligevel sjæl<strong>den</strong>t er i anvendelse _ men<br />

her forholdt hun sig passivt i åbningen.<br />

Jonas var i tvivl om betydningen af 3# og<br />

valgte <strong>den</strong> sikre ottekortsfit.<br />

Udspillet gik til >K stukket <strong>med</strong> >E fulgt<br />

af skift til ¤8, der løb til ¤K. Vest fortsatte<br />

i ruder til >D <strong>med</strong> klør af fra bordet.<br />

Herefter ¤E og ¤B til ¤D hos Vest, der<br />

fortsatte <strong>med</strong> at angribe i ruder, trumfet<br />

på bordet, hvorefter spilfører trak Vests<br />

sidste trumf <strong>med</strong> bordets sidste trumf.<br />

Syd bad nu om #K, noterede #D fra<br />

Vest og lokkede obligatorisk <strong>med</strong> #10 fra<br />

bordet, men Øst bed ikke på og lagde lavt.<br />

„Typisk!“, lød det fra Jonas Houmøller,<br />

der gik en tur i boks. Han har i mange år<br />

kendt reglen om begrænset valg, dvs. odds<br />

for at knibe, men han endte ikke urimeligt<br />

<strong>med</strong> at toppe på grund af Ø_V’s relative<br />

passivitet i meldingerne, der kunne tyde<br />

på jævn fordeling. Herefter kunne han<br />

ikke gøre bedre end at knibe i klør, trække<br />

pas<br />

4> D pas 4#<br />

pas pas pas<br />

Udspil: >5.<br />

☞<br />

Lars K. vandt 25–4 over Sejr<br />

MAJ 2004 37


Bemærk Syds disciplinerede pas til 3>,<br />

hvor risikoen er en „arm“ (en brækket?) i<br />

Vest, mens storesøster i Nord efter <strong>den</strong><br />

spærrende 4> kunne se, at brormand i syd<br />

måtte have noget. En hård, men rimelig<br />

dobling af Nord ud fra princippet „hellere<br />

løbe en aktiv end en passiv risiko“ _ en<br />

blandt juniorer helt accepteret indstilling!<br />

Udspillet gik også her til >K og >E fulgt<br />

af skift til ¤8 til ¤10 og ¤K. Det hjælper<br />

ikke modspillet at tage en hjertertrumfning<br />

_ så er der nemt 10 stik _ og Martin svingede<br />

straks til E 6 4 3<br />

3<br />

pas 4¤ pas 4ut 4<br />

pas 5< 5 pas 5> 6<br />

pas 6¤ 7 pas 6#<br />

pas pas pas<br />

1. Styrke _ fortæl noget mere.<br />

2. Vælg major.<br />

3. Cuebid.<br />

4. RKC-Blackwood 1430.<br />

5. 1 af 5 esser <strong>med</strong> spar som trumf.<br />

6. Har du trumf dame?<br />

7. Er usikker på, hvad der er trumf. Prøver <strong>med</strong> 6¤.<br />

Udspil: ¤5.<br />

NS-navnene er o.k. _ i et forsøg på at<br />

genskabe gejsten byttede man makkere.<br />

6# vandt let, men ved det andet bord:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Kåre<br />

Gjaldbæk<br />

Daniel<br />

Ortmann<br />

1¤<br />

Jonas Lars<br />

Houmøller Sørensen<br />

pas 1#<br />

3< 3¤ pas 4< 1<br />

pas 4ut 2 pas 5< 3<br />

pas 5¤ 4 pas 6¤<br />

pas<br />

1. Cuebid.<br />

pas pas<br />

2. RKCB 3014.<br />

3. 0 eller 3 esser (af 5).<br />

4. Pas eller hæv <strong>med</strong> 3 esser.<br />

Udspil:


En taber i hver majorfarve truer. Slemt<br />

sving? Det havde Daniel Ortmann i nord<br />

sin egen mening om: Udspillet blev stukket<br />

af 9<br />

< E 8 5 4 3<br />

# E 2 # 8 7 3<br />

¤ E K 8 5 ¤ B 9 4<br />

>K D 4 µ > E B 10 6 5<br />

< K B 10 2 < D 9<br />

#B 5 4<br />

¤ 10 7 3 2<br />

> 8 7 3 2<br />

pas<br />

3ut D pas 4¤<br />

D pas pas pas<br />

Udspil: >K.<br />

Om meldingerne blot dette, at spærreåbningen<br />

næppe indgår i <strong>den</strong> undervisning,<br />

flere af de unge mennesker selv står for! _<br />

men man ser ofte, at der i 1.- og 3.hånd<br />

u<strong>den</strong> for zonen tages luft ind på næsten<br />

hvad som helst. Her virkede det helt efter<br />

hensigten, da Nord følte sig provokeret,<br />

og Syd kunne vælge mellem pest og kolera.<br />

Det er umuligt for Syd at se, at 3ut<br />

Lars gav 4♥ en lille hilsen<br />

kun vinder 9 stik ved at toppe hjerterfarven,<br />

men Martin var bagefter <strong>den</strong> første<br />

til at erkende, at det må være <strong>med</strong> odds at<br />

passe.<br />

Martin „slap“ <strong>med</strong> syv doblede beter.<br />

Læsere <strong>med</strong> sans for detaljer kan hygge<br />

sig <strong>med</strong> mulighe<strong>den</strong> for at holde spilfører<br />

i ét stik (lilleslem i modspillet?).<br />

For at føje spot til skade nøjedes Ø/V<br />

ved det andet bord <strong>med</strong> 200 i 2#-D, og<br />

her kan læsere <strong>med</strong> sans for hovedregning<br />

hygge sig <strong>med</strong> betydningen af spillet, hvor<br />

de 18 imp blev omsat til 3 kamppoint!<br />

På juniorkomiteens vegne overrakte Else<br />

Tams <strong>med</strong>aljerne til de glade vindere og<br />

orienterede om nyskabelsen fra næste sæson<br />

i form af en officiel sponsor, Sparinvest,<br />

hvorefter Mads Krogsgaard sluttede<br />

<strong>med</strong> at takke holdkammerater, modstandere<br />

og arrangører for en god og spæn<strong>den</strong>de<br />

turnering.<br />

☞<br />

MAJ 2004 39


Efterskrift<br />

Det har naturligvis vakt berettiget opsigt,<br />

at Sejrs storfavoritter måtte nøjes <strong>med</strong> 3.pladsen,<br />

men sikkert er, at der ikke kan<br />

eller skal pilles ved, at såvel guld som sølv<br />

havnede rigtigt, ligesom det bør nævnes,<br />

at landsholdsspillerne søndag, hvor slaget<br />

var tabt, ikke slog op i banen. Alle fire par<br />

fra Mads’ og Lars’ hold var fra starten dybt<br />

koncentrerede og spillede sikkert og effektivt<br />

på deres chance, da <strong>den</strong> uventet bød<br />

sig.<br />

Om de var heldige? Jo da _ man vinder<br />

ikke i bridge, hvis ikke man har marginalerne<br />

på sin side, men held er som bekendt<br />

noget, man kan opsøge, og det gjorde<br />

de otte himmelstormere til tider vældig<br />

effektivt.<br />

Man kan diskutere turneringsformen,<br />

men <strong>med</strong> kun 10 hold findes ingen ideel<br />

løsning. U<strong>den</strong> i øvrigt at søge „billige“ forklaringer<br />

på favoritternes fald, så kan det<br />

ikke udelukkes, at det for de rutinerede<br />

divisions- og juniorlandsholdsspillere<br />

svækker motivationen en smule, at slutspillet<br />

i <strong>den</strong> mest bety<strong>den</strong>de juniorturnering<br />

afvikles <strong>med</strong> „indvævede“ kampe og<br />

håndgivne kort. Efter referentens mening<br />

40<br />

DANSK BRIDGE<br />

ville slutspillet have større værdi, hvis der<br />

blev spillet traditionelle holdkampe frem<br />

for som aktuelt <strong>med</strong> forskudte opgørelser<br />

(hvilket <strong>med</strong> 10 deltagende hold ville betyde<br />

én række <strong>med</strong> 4 og én række <strong>med</strong> 6<br />

hold) og u<strong>den</strong> mulighed for sammenligning,<br />

fordi hver kamp har sit eget sæt kort.<br />

Juniorlandsholdet til EM i Prag blev udtaget<br />

flere uger før slutspillet, hvilket flere<br />

steder har givet anledning til forståelig<br />

undren, men det hører dog <strong>med</strong>, at Andreas<br />

Marquardsen på vegne af UK var til stede<br />

hele an<strong>den</strong> indle<strong>den</strong>de weekend og gjorde<br />

et fint stykke arbejde <strong>med</strong> konstruktive<br />

evalueringer af indsatsen hos mulige<br />

landsholdsemner.<br />

I et bredere perspektiv er det en fornøjelse<br />

at opleve, hvordan standar<strong>den</strong> generelt<br />

er højnet i de senere år. Ikke blot kom dette<br />

til udtryk i de to uventede topplaceringer,<br />

men tydeligvis er også standar<strong>den</strong> i B-rækken<br />

blevet bedre. Kvantiten er dog stadig<br />

et problem; 4_6 hold yderligere næste år<br />

ville hjælpe. Målet helliger midlet, så under<br />

forudsætning af, at der næste sæson<br />

deltager 16 eller flere hold, lover „Deres<br />

opsendte“ at kravle endnu en tur på taget<br />

og hylde vinderne!<br />

Løbet er skudt af, og juniorerne venter på præmieoverrækkelsen


Carrousel Cup:<br />

Juniorspas i Holland<br />

af Ib Lundby<br />

Svar mig lige på et par spørgsmål:<br />

1. Hvad åbner du <strong>med</strong> i første hånd alene<br />

u<strong>den</strong> for zonen på<br />

# 9 ¤ B 9 2 > K 10 7 < D B 8 6 5 3<br />

2. Du åbner <strong>med</strong> 1< på<br />

# E 5 ¤ E K 8 > E < K B 9 6 5 3 2<br />

fulgt af to passer. Dit gæt på slutkontrakt?<br />

3. Hvilken udgang vil du helst spille her?<br />

Nord / Ø-V<br />

# E D 10 # K 9 3<br />

¤ 6 4 2 ¤ K D 9 8 5<br />

>D 8 µ >9 5<br />

< E D 10 8 5 < K 7 3<br />

Dansk fjerdeplads<br />

Et hold <strong>med</strong> Anne-Sofie og Simon Houlberg,<br />

Daniel Ortmann_Lars M.Sørensen,<br />

Jonas Houmøller_Sejr Andreas Jensen og<br />

Andreas Marquardsen som kaptajn, deltog<br />

i april i <strong>den</strong> hollandske „Carrousel Cup“.<br />

De indle<strong>den</strong>de runder endte således:<br />

1. England ................................ 367<br />

2. Polen .................................... 339<br />

3. Holland/skole ....................... 329<br />

4. Danmark .............................. 323<br />

5. USA ..................................... 314<br />

6. Norge ................................... 284<br />

7. Tyskland ............................... 276<br />

8. Holland/junior ...................... 254<br />

Danmark spillede herefter semifinale mod<br />

Polen, men tabte 93_156, mens Holland<br />

slog England 97_80 og si<strong>den</strong> vandt finalen<br />

mod Polen <strong>med</strong> 188_91, mens Danmark<br />

tabte bronzekampen 76_197.<br />

På <strong>den</strong> første hånd åbnede „Fie“ (Anne-<br />

Sofie Houlberg) frejdigt <strong>med</strong> 4


EM 2004:<br />

Sidste udkald til Malmø<br />

af Ib Lundby<br />

Så er det sidste udkald til Bridgefestivalen<br />

i Malmø <strong>den</strong> 19.juni_3.juli. Du kan finde<br />

prog<strong>ramme</strong>t og omtalen af de forskellige<br />

aktiviteter på midtersiderne i april, så tilbage<br />

er kun at anbefale dig at tage en tur<br />

til Malmø. Der venter en bridgefest u<strong>den</strong><br />

sidestykke!<br />

Interessen samler sig nok mest om EM.<br />

Hvordan vil vore tre hold klare sig?<br />

Åben hold:<br />

Lars og Morten Lund Madsen<br />

Morten Bilde - Jørgen Hansen<br />

Dorthe og Peter Schaltz<br />

Damehold:<br />

Stense Farholt - Maria Rahelt<br />

Camilla Bo Krefeld - Marlene Kirstan<br />

Seniorhold:<br />

Flemming Dahl - Georg Norris<br />

Steen Møller - Peter Lund<br />

Kirsten Steen Møller<br />

Onsbergs collage, der bortauktioneres til fordel<br />

for <strong>den</strong> svenske bridgefestival<br />

42<br />

DANSK BRIDGE<br />

En landskamp for dig og mig!<br />

Der er stadig masser af plads til danske<br />

par i landskampen Sverige_Danmark, der<br />

er for spillere på alle niveauer. I skrivende<br />

stund har 55 danske par meldt sig, mens<br />

123 svenske står i kø og venter på danske<br />

modstandere (der skal deltage lige mange<br />

par fra hvert land, og der er fri, ubegrænset<br />

tilmelding).<br />

Landskampen spilles onsdag <strong>den</strong> 30.juni<br />

<strong>med</strong> start kl.15. Alle spiller 42 spil. Danske<br />

par møder kun svenske.<br />

Benyt <strong>den</strong>ne enestående chance til både<br />

at opleve et stort internationalt arrangement<br />

og selv få lejlighed til at deltage.<br />

Husk, at du kan få brorabat!<br />

Du kan læse nærmere om landskampen<br />

i aprilnummeret eller på internet-adressen<br />

www.bridgefestival.net<br />

Ophold på vandrerhjem<br />

En nordjysk trio (Allan Amstrup, Kristian<br />

Tylvad og H.C.Graversen) har lejet vandrerhjemmet<br />

Bruksgår<strong>den</strong> få kilometer<br />

syd for Malmö og tilbyder billigt ophold<br />

og fortæring i perio<strong>den</strong> 18._27.juni.<br />

Interesserede kan få nærmere oplysninger<br />

hos Kristian Tylvad, tlf. 9838 0136, epost<br />

tylvad@ssd.dk. Du kan læse mere om<br />

vandrerhjemmet på www.bruksgar<strong>den</strong>.net.<br />

Kortkunst på auktion<br />

Den anerkendte svenske kunstmaler Ulf<br />

Onsberg har skænket en collage til Svensk<br />

Bridge. Collagen bortauktioneres til fordel<br />

for arrangementet af EM i Malmø, og<br />

der fremstilles endvidere et antal litografier,<br />

der sælges for 600 SEK pr.stk.<br />

Interesserede kan læse om kunstneren<br />

på www.onsberg@se, og bud kan afgives<br />

på EM’s website (link via logoet nederst<br />

på www.bridge.dk).


Rundvisning i Vingsted Centret<br />

Melander, Lindegaard og Persson<br />

Svenskere på besøg i Vingsted<br />

„Festivalgeneral“ Lasse Persson og rigskonsulent<br />

Micke Melander er de to hovedansvarlige<br />

for <strong>den</strong> svenske bridgefestival,<br />

og de har nok at se til her i <strong>den</strong> elvte time.<br />

Alligevel tog de sig tid til at besøge Vingsted<br />

<strong>den</strong> 3._4.april, hvor de organisationsfolk,<br />

der i 2005 skal stå for <strong>den</strong> danske<br />

bridgefestival, var samlet. Svenskerne for-<br />

Holte Bridgeklub<br />

Holte Bridgeklub har plads til<br />

nogle nye par næste sæson.<br />

Vi spiller mandag aften.<br />

Gode lokaler. Venlig atmosfære.<br />

Ring til forman<strong>den</strong>:<br />

Niels Peter Thomsen: 4542 5542<br />

Rundbordssnak i kaffepausen<br />

talte om de problemer, de havde haft gennem<br />

årene, og kom <strong>med</strong> forslag til <strong>den</strong><br />

danske pendant til <strong>den</strong> svenske festival.<br />

Vi er allerede langt <strong>med</strong> forberedelserne<br />

til Vingsted-ugen, der omfatter DM-parfinaler,<br />

en cupturnering og et væld af åbne<br />

turneringer. Knud-Erik Lindegaard har<br />

ansvaret for det danske arrangement.<br />

Her er et par glimt fra mødet i Vingsted.<br />

Sommerkurser 2004<br />

Bridge<br />

27.juni–3.juli<br />

Familiekursus<br />

4.juli–10.juli<br />

Spansk-Latinamerikansk Uge<br />

(sprog, kultur og dans)<br />

11.juli–17.juli<br />

Kirkemusik<br />

1.august–7.august<br />

Kreativ Uge<br />

15.august–21.august<br />

Aktiv Sommer<br />

(senioridræt, golf og bridge)<br />

22.august–28.august<br />

Skælskør Folkehøjskole<br />

Møllebakken 29, 4230 Skælskør<br />

Tlf. 58196480<br />

MAJ 2004 43


44<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tvekampen<br />

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0 til 10. Topkarakteren er<br />

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og<br />

evt. tab eller gevinst i betragtning.<br />

Velkommen til maj måneds tvekamp! De<br />

regerende tvekampsmestre er si<strong>den</strong> sidst<br />

blevet udtaget til et af de to landshold, der<br />

skal af sted i sommerpausen, og det er OLlandsholdet,<br />

der kommer til at nyde godt<br />

af makkerparret Schaltz_Christiansen.<br />

Nye udfordrere er de nykårede danmarksmestre<br />

i åben række, Thorvald Aagaard_<br />

Jan Nicolajsen. Der bliver således tale om<br />

et revancheopgør fra slutspillet, hvor udfordrerne<br />

trak det længste strå i finalen.<br />

Jan Nicolajen har tidligere taget 6_7 DMtitler<br />

og har flere gange været på landsholdet<br />

<strong>med</strong> hhv. Klaus Adamsen og Knut<br />

Blakset som makkere. Aagaard har endnu<br />

sin landsholdsdebut til gode, omend det<br />

har været tæt på <strong>med</strong> Morten Jepsen som<br />

makker. Det er dog blevet til internationale<br />

triumfer, bl.a. sejren i Rottneros Cup<br />

1989 efter sejr i vores hjemlige pokalturnering<br />

_ nu Netbridge Cup, der er sponsoreret<br />

af ... Thorvald Aagaard!<br />

Thorvald kendes for at være bagman<strong>den</strong><br />

bag www.netbridge.dk, der i folkemunde<br />

bare hedder „Thorvalds hjemmeside“.<br />

Udfordrernes system er baseret på Acol<br />

_ og dog: Efter 1< anvendes transfermeldinger,<br />

og 1< kan indeholde alle 15_17<br />

sanshænder. 1> er naturlig, men altid uba-<br />

Martin Schaltz–Søren Christiansen<br />

mod<br />

Jan Nicolajsen–Thorvald Aagaard<br />

lanceret, i major åbnes på femfarver, og<br />

sans’erne er små. 18_19 jævne lægges ind<br />

under 2 er multi, mens 2¤ viser 5_5<br />

i hårde eller bløde, hvorimod 2# viser 5_5<br />

i de røde eller sorte farver.<br />

Ligesom mange andre topspillere bruger<br />

udfordrerne 1x - 1y, 3x til at vise en<br />

sekundær tilpasning (trekortsstøtte), og 1x<br />

- 1y, 2ut til at vise enten en enfarvet hånd<br />

eller en stærk hånd <strong>med</strong> firekortsstøtte.<br />

I de højere luftlag bruges cuebids og<br />

1430 Blackwood.<br />

Men nok om u<strong>den</strong>omssnakken. Vi må i<br />

krig, og in<strong>den</strong> da skal der lyde en tak til<br />

kontrollanterne Dorthe og Peter Schaltz,<br />

O<strong>den</strong>se, og Henrik Røn, København.<br />

Og tak for spillene til Christa Susanne<br />

Madsen, Lyngby (spil 1), Michael Ankersen,<br />

Aalborg (spil 2, 3 og 4), Peter Koch<br />

Larsen, Gilleleje (spil 5), og Ingrid Kofoed,<br />

Odder (spil 6).<br />

Snubler du over et problemspil, så lad<br />

os få del i det. Send det til:<br />

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed<br />

S<strong>med</strong>erupvej 19<br />

8300 Odder<br />

E-mail: bilde.kofoed@kofoed.mail.dk<br />

Jens Kofoed<br />

Safespillet skal planlægges i tide!<br />

Ægtepagt – Testamente – Dødsbo<br />

Gå til fagman<strong>den</strong> og lad os planlægge sammen:<br />

Advokat Hjalmar H. Kjærgaard<br />

Vestergade 14–16, 1456 Kbh. K – Telf. 33 12 61 26 (telefontid kl. 10–15)


1. Øst / Alle.<br />

# _ # E K D B 9 7 3<br />

¤ E K D 5 ¤ B 6<br />

> E D 9 5 3 µ >8 4<br />

< K 10 8 2 < 9 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schaltz Christiansen Nicolajsen Aagaard<br />

1# 1#<br />

2< 3> 2> 2#<br />

3¤ 3# 3< 3#<br />

3ut 4# 4# pas<br />

pas<br />

Hovedrollen i run<strong>den</strong>s første spil tilhører<br />

¤B, som giver det tolvte stik i 6ut hos Vest,<br />

samtidig <strong>med</strong> at <strong>den</strong> er indkomst til sparfarven.<br />

Christiansens 1# er begrænset til 8_14<br />

og benægter hjerterfarve. 2< er kunstigt<br />

gamekrav, 3> viser 4-1-4-4 eller 7-2-2-2,<br />

3¤ er relæ, og 3# viser 7-2-2-2-hån<strong>den</strong>.<br />

3ut er et naturligt forslag, men Øst korrigerer<br />

naturligt nok til 4#, der logisk viser<br />

en god farve og samtidig benægter cuebids.<br />

Schaltz er rimeligvis ikke fristet til<br />

at gå videre.<br />

Udfordrerne indleder ganske naturligt.<br />

Aagaards genmelding 2# er nok de flestes<br />

genmelding østfra, idet hån<strong>den</strong> er for<br />

honnørsvag til 3#. Men mon ikke en pas<br />

fra makker til 2# vil give røde ører? For<br />

3ut kan vel ikke være langt væk, hvis<br />

makker bare har lidt rundt omkring. 3<<br />

er udgangskrav, og Øst fastholder interessen<br />

for spar. Jeg synes, det ligner et naturligt<br />

forslag <strong>med</strong> 3ut fra Vest, men Nicolajsen<br />

finder alligevel renoncestøtten frem,<br />

og spil 1 ender således uafgjort.<br />

Østs hånd er måske en overvejelse værd,<br />

hvis man spiller Namyats, men det afhænger<br />

lidt af ens meldestil.<br />

Score<br />

V: 6ut, V: 6# ............................... 10<br />

Ø: 6ut, Ø: 6#............................... 7<br />

5ut, 5# ......................................... 6<br />

Stillingen: Schaltz_Christiansen 6,<br />

Nicolajsen_Aagaard 6.<br />

2. Vest / N-S.<br />

# E B 9 3 # K D 10 8<br />

¤ 9 ¤ D 10 8 6 4 3<br />

> B 9 5 2 µ >_<br />

< E D 7 5 < K 9 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schaltz Christiansen Nicolajsen Aagaard<br />

1# 4> 1< 1><br />

4¤ 5< 1# 4><br />

5> 5# 4¤ 4#<br />

5ut 6< 4ut 5<<br />

6# pas 5# pas<br />

Få tabere og få stik. Det er dilemmaet i<br />

spil 2, og tvekæmpere har altså det ry, at<br />

de fokuserer på det første. Lad os se:<br />

1# fra Schaltz er af <strong>den</strong> begrænsede<br />

type, og 4> viser renonce i ruder <strong>med</strong> præcis<br />

fem tabere. 4¤ og 5< er cuebids. Jeg<br />

tror, at mestrene begge kunne have meldt<br />

4#, men mon ikke Øst er <strong>den</strong> største synder<br />

efter at have vist fem tabere? 5> fra<br />

Vest er en god hånd u<strong>den</strong> god melding,<br />

men når makker lægger sig i 5#, er <strong>den</strong><br />

ikke bedre. 5ut spørger efter esser, og 6<<br />

viser et eller fire af slagsen.<br />

Mestrene fik tunet sig op i lilleslem _<br />

en kontrakt u<strong>den</strong> mange chancer, men indrømmet,<br />

at det kan være svært at bremse.<br />

Hos udfordrerne er 1< flertydig, 1><br />

viser hjerterfarve, og 1# er naturlig <strong>med</strong><br />

en ubalanceret hånd, altså mindst 4_5 i sort<br />

eller 4-1-4-4. 4> er renonce, og Vest accepterer<br />

<strong>med</strong> et cuebid i hjerter. 4# er en<br />

mild sleminvit, og havde Aagaard vidst,<br />

at <strong>den</strong> var så mild, havde han nok meldt<br />

pas. Han fremturer imidlertid <strong>med</strong> Blackwood,<br />

men så bringes toget også til standsning<br />

i 5#. Udfordrerne tager teten efter at<br />

have meldt en udgang, der næppe vinder i<br />

praksis.<br />

Score<br />

4# ................................................ 10<br />

3# ................................................ 7<br />

5# ................................................ 2<br />

6# ................................................ 1<br />

Stillingen: Schaltz_Christiansen 7,<br />

Nicolajsen_Aagaard 8. ☞<br />

MAJ 2004 45


µ<br />

3. Vest / Ø-V. Nord melder om muligt 2 D 10 5 >E K 6<br />

< _ < 8 7 5 4 2<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schaltz Christiansen<br />

1> (2 pas<br />

5# 6><br />

6¤ pas<br />

Schaltz åbner <strong>med</strong> 1>, der lover mindst<br />

4_4 i major, 5_4 i minor eller 6 ruder.<br />

Doblingen af 2< viser generel styrke, og<br />

Vest følger op <strong>med</strong> at kræve til udgang<br />

<strong>med</strong> 3 viser >K og ¤D, hvorefter Schaltz<br />

lægger sig i lilleslem.<br />

Vest kan ikke melde storeslemmen, for<br />

Øst kunne jo have #Exx. Øst bør melde<br />

7¤, da der må være læg for rudertaberen<br />

på sparfarven eller >D. Ellers har Vest ikke<br />

til sin 3B 10 µ >3 2<br />

< B 8 < E D 10 9 5<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schaltz Christiansen Nicolajsen Aagaard<br />

(1#) pas (1#) 2<<br />

D 2# 2# 3<<br />

2ut 3¤ 3ut pas<br />

4¤ pas<br />

Tvekæmperne kommer i defensiven efter<br />

1#-åbningen fra Nord. Hvor svært kan det<br />

være at finde hjerterfarven herefter?<br />

Christiansen vælger at passe som Øst,<br />

og det forenkler sagerne. Schaltz dobler i<br />

baghånd, Christiansen kræver <strong>med</strong> 2#,<br />

Schaltz viser sparholdet, og 3¤ er krav.<br />

Voila _ run<strong>den</strong>s første 10-tal er hjemme!<br />

Hos udfordrerne vælger Aagaard at melde<br />

2< ind, og nu bliver det kompliceret.<br />

2# fra Vest er krav, men <strong>med</strong> minimum<br />

kan Øst ikke introducere sidefarven. 3¤<br />

fra Nicolajsen bør ikke vise mere end en<br />

firfarve i hjerter og holder samtidig åbent<br />

for 3ut efter 3# fra makker. Nicolajsen<br />

vælger i stedet <strong>den</strong> praktiske løsning <strong>med</strong><br />

3ut. Forskellen på dette meldeforløb og<br />

en direkte 3ut kan måske være, at Vest har<br />

firfarve i hjerter, men det er nok svært at<br />

låne penge i banken på.<br />

Svaret på det indle<strong>den</strong>de spørgsmål er<br />

altså: Efter en 2


5. Vest / Alle. Nord melder om muligt 2¤.<br />

#K #E 4 3<br />

¤E 8 5 ¤4<br />

>E K 6 µ > 10 9 7 5 4 2<br />

< E D 9 6 5 4 < K 10 7<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schaltz Christiansen Nicolajsen Aagaard<br />

1< (2¤) D 1< (2¤) pas<br />

3¤ 4> D 3><br />

4¤ 4# 3¤ 3#<br />

6< 7< 5> pas<br />

pas<br />

En fittestoreslem i klør, hvor mange vil<br />

ende i lilleslem, mens de fleste ender i<br />

udgang på de ret begrænsede værdier.<br />

Mestrenes halvstærke klør (14 + ) er på<br />

banen for første gang, og doblingen fra Øst<br />

viser 6_9 eller en kravhånd u<strong>den</strong> god melding.<br />

3¤ er udgangskrav og 4> naturligt.<br />

4¤ og 4# er cuebids og 6< et naturligt<br />

forslag. At lægge på til storeslem kræver<br />

mod og selvtillid, men det har Christiansen,<br />

og så ringer klokkerne for an<strong>den</strong> gang.<br />

Nicolajsen åbner <strong>med</strong> 1 er et lidt passivt<br />

slutbud, men måske er der risiko for<br />

at blive passet ud i 4>.<br />

Med endnu et stort spil har mestrene afgjort<br />

tvekampen på de to sidste spil, men<br />

udfordrerne får en chance for at reparere<br />

lidt på resultatet.<br />

Score<br />

7< ................................................ 10<br />

6 ............................................ 6<br />

7ut, 7>, 5ut ................................. 4<br />

6ut, 5 .................................... 3<br />

2¤ doblet ..................................... 2<br />

Stillingen: Schaltz_Christiansen 35,<br />

Nicolajsen_Aagaard 23.<br />

6. Øst / Ingen.<br />

# E D 7 5 2 # 9 3<br />

¤ E 10 ¤ K D B 9 8<br />

>_ µ > D 7 6 4<br />

< B 10 8 6 4 2 < K D<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Schaltz Christiansen Nicolajsen Aagaard<br />

1¤ 1¤<br />

1ut 2# 2< 2><br />

3< 3> 2¤ pas<br />

3¤ 4¤<br />

pas<br />

Bedste udgang er 5 er<br />

fjerde farve, der antyder doubleton i spar,<br />

og 3¤ viser doubleton i hjerter. Christiansen<br />

vælger på dette grundlag <strong>den</strong> næstbedste<br />

udgang, men hvem kunne også<br />

drømme om sådan en klørtilpasning ?<br />

Udfordrerne er mere forsigtige. 1¤ viser<br />

femfarve, og 2< mindst 10 hp. 2> er<br />

naturlig, og nu lugter Nicolajsen misfitten.<br />

Med 8_10 røde kort hos makker er der<br />

næppe mere end 2¤ i _ et godt skud efter<br />

min opfattelse, men han får ikke taget misteltenen<br />

_ eller klørfarven _ i ed, og det<br />

hele ender <strong>med</strong> et lille plus på spillet til<br />

mestrene, som samlet vinder dysten.<br />

Christiansen_Schaltz får der<strong>med</strong> revanche<br />

for nederlaget i DM-finalen, og de er<br />

klar til nye udfordringer i næste udgave af<br />

Tvekampen. Hav en god sommer indtil da!<br />

Score<br />

5< ................................................ 10<br />

6


De gamle ka’ endnu!<br />

Warburg-turneringen kunne i marts sætte<br />

punktum for sin 70.sæson i træk (der blev<br />

også spillet under krigen), og vinderen af<br />

<strong>den</strong>ne enkeltmandsturnering for „20 af de<br />

bedste mandlige københavnske bridgespillere“<br />

blev Mathias Bruun. Mathias er<br />

der<strong>med</strong> oldermand for turneringen i <strong>den</strong><br />

kommende sæson, som han også var det<br />

for to år si<strong>den</strong>.<br />

Jeg slås tit <strong>med</strong> „skriverkollega“ Mathias<br />

om de gode spil efter en spilleaften:<br />

„Det er mit spil!“, lyder det.<br />

Og sådan også om spil 13 fra jubilæumsaftenen,<br />

som du derfor måske allerede har<br />

kunnet læse i Politikens bridgespalte. Det<br />

tåler dog genbrug:<br />

ØSTs hænder til Tvekampen<br />

(Vests hænder findes på side 50)<br />

1. Ø/Alle.<br />

# E K D B 9 7 3 ¤ B 6 > 8 4 < 9 3<br />

2. V/N-S.<br />

# K D 10 8 ¤ D 10 8 6 4 3 > _ < K 9 3<br />

3. V/Ø-V. Nord melder om muligt 2 E K 6 < 8 7 5 4 2<br />

4. N/Alle. Nord åbner <strong>med</strong> 1#.<br />

# 10 2 ¤ E D 10 4 > 3 2 < E D 10 9 5<br />

5. V/Alle. Nord melder om muligt 2¤.<br />

# E 4 3 ¤ 4 > 10 9 7 5 4 2 < K 10 7<br />

6. Ø/Ingen.<br />

# 9 3 ¤ K D B 9 8 > D 7 6 4 < K D<br />

48<br />

DANSK BRIDGE<br />

Bridgeblanding<br />

af Ib Lundby<br />

Alder spiller ingen rolle,<br />

<strong>med</strong>mindre man er en ost.<br />

Billie Burke.<br />

µ<br />

Syd / Alle<br />

#9 7<br />

¤ E 6 5 2<br />

> K D 10<br />

< E K B 4<br />

# K 3 # D 10 6 4 2<br />

¤ K 10 8 7 4 ¤ _<br />

> B 6 4 2 >9 8 7<br />

< 8 3<br />

# E B 8 5<br />

¤ D B 9 3<br />

>E 5 3<br />

< 10 5<br />

< D 9 7 6 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Georg<br />

Norris<br />

Ole<br />

Werdelin<br />

Ulrik<br />

Zeeberg<br />

Paul<br />

Kriser<br />

1¤<br />

pas 2< pas 2ut<br />

pas<br />

pas<br />

Udspil: >2.<br />

4¤ pas pas<br />

Kriser lavede et slutspil i trumf ...


Det ligner vist en spar- og tre trumftabere,<br />

ikke? Det blev der også ved tre af de fem<br />

borde, hvor spillet forekom, men lad os<br />

følge det <strong>med</strong> Paul Kriser ved roret (Kriser<br />

er i parentes bemærket mere end 10 år<br />

ældre end Warburg-turneringen).<br />

Udspillet blev taget hjemme <strong>med</strong> >E,<br />

og ¤D blev dækket af ¤K og ¤E, mens<br />

Øst lagde en klør. Østs afkast tydede kraftigt<br />

på at være fra en femfarve (<strong>med</strong> seks<br />

eller flere klør østpå kan Syd alligevel ikke<br />

vinde), så Kriser satte Vest til fordelingen<br />

2-5-4-2, og så var kontrakten oplagt.<br />

En spar fik lov at gå til #K, og der kom<br />

spar igen op i gaflen, men det havde Syd<br />

ikke brug for. Han spillede ruder til bordet<br />

og tog i alt to ruderstik og de to topklør<br />

frem til <strong>den</strong>ne stilling, hvor Syd skal<br />

have tre af de fem stik:<br />

#_<br />

¤6 5 2<br />

>_<br />

B µ >_<br />


Det var ganske Vest ...<br />

Der var et par bridgebøger på højkant for<br />

løsningen af dette aprilproblem:<br />

Vest / Ø-V<br />

#E 6 3<br />

¤E D 5<br />

> K D 10 7 4<br />

E 6 µ >5 3<br />

< D 9 8 7 4 < E K 10 3<br />

#K D<br />

¤ K 10 9 8 7<br />

> B 9 8 2<br />

E K 6 < E D 9 6 5 4<br />

6. Ø/Ingen.<br />

# E D 7 5 2 ¤ E 10 > _ < B 10 8 6 4 2<br />

50<br />

DANSK BRIDGE<br />

Korsholm, O<strong>den</strong>se, og Peter Frederiksen,<br />

Horsens. Der er en bog på vej til alle tre.<br />

Der er ikke de store ben i opgaven, idet<br />

Østs trumfhold altid kan fanges, hvis Syd<br />

korter sig en enkelt gang i trumf og sørger<br />

for at få elimineret ruder- og sparfarven i<br />

tide. Send mig en mail, hvis du vil have<br />

<strong>den</strong> fuldstændige løsning.<br />

Ingen<br />

bridge<br />

om<br />

bord!<br />

Godt, vi fik <strong>den</strong> bro!<br />

Svend Novrup er faldet over dette klip fra<br />

Kjerteminde Avis <strong>den</strong> 18.april 1904:<br />

Oprigtig talt!<br />

Der er udstedt et Forbud mod, at Folk paa<br />

danske Dampfærger maa spille Kort.<br />

Sagen er i sig selv ikke stor, og Kortspil<br />

ingenlunde al Tid en Adspredelse, der fortjener<br />

Sympati; men alligevel! Skulde dette<br />

Regeringens nyeste trafikministerielle<br />

Forbud ikke være et for stærkt Indgreb i<br />

det rejsende Publikums Frihed? Det er jo<br />

da ikke alt Kortspil, som er Vidnesbyrd<br />

om Demoralisation, og gjorde man det til<br />

en Adspredelse, som kun kan finde Sted<br />

under mere lyssky Former, fremmer man<br />

næppe her igjennem Moralen ... hvad kan<br />

Hensigten være? Det synes saa gaadefyldt:<br />

Folk kan godt spille deres L’hombre, Whist<br />

eller Sjavs i Kupeerne; men naar de betræder<br />

Dampfærgen ..., saa er Fortsættelse<br />

Helligbrøde.<br />

Oprigtig talt, vor omsorgsfulde Regering<br />

burde have ladet <strong>den</strong>ne sidste „Reform“<br />

ligge. Den er for smaalig og tillige<br />

saa gyselig formaalsløs.


Bridge _ et spil for tøsedrenge?<br />

Bridge er da kun et spil for mandfolk m/k,<br />

ikke? Se så et spil, jeg havde i klubben:<br />

Øst / N-S<br />

# 10 9 8 6<br />

¤D 8 5<br />

>5 4<br />

< B 9 5 2<br />

# E 4 3 # K D B 5<br />

¤ 10 4 2 ¤ 9 7 6<br />

> D 10 8 6 3 µ >E B 9<br />

< K 7 < 10 6 3<br />

#7 2<br />

¤ E K B 3<br />

>K 7 2<br />

< E D 8 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas 1ut<br />

pas pas pas<br />

Udspil: >6.<br />

Øst stak <strong>med</strong> >E og fortsatte <strong>med</strong> >B,<br />

som han også fik for, hvorpå jeg kom ind<br />

på >K. Jeg kunne tælle til seks og vælge<br />

at gå en ned, men man er vel et mandfolk?<br />

Over på ¤D og klør hjem til <<br />

Sølvpointturnering<br />

søndag d. 16.maj kl.10–ca. 18<br />

Indskud: 125 kr.<br />

3 stk smørrebrød 40 kr.<br />

Hillerød Bridgecenter<br />

Fredskovhellet 2K, Hillerød<br />

Tlf. 4825 2529<br />

MAJ 2004 51


Sommerens Åbne Huse / Drop in<br />

KØBENHAVN<br />

BLAKSETS BRIDGECENTER, Gl.Vartov Vej 44 B. Tirsdag,<br />

onsdag, torsdag, fredag kl.19 og torsdag/søndag kl.13 i<br />

maj, juni, juli og august (maj: ej tirs/ons). Tirsdag undervisning<br />

kl.18–19. Vin og bronzepoint. Røgfrit tirs/ons/søn.<br />

60 kr., 10-turskort 500 kr. Tilm. senest 2 t. før: 3929 0126.<br />

BETTINA KALKERUPS BK. Maj: Røgfrie søndage kl.13–<br />

17.30, undervisning kl.12.30–13. Juni og juli: Flytte- og<br />

ferielukket. August: Nye lokaler på Retortvej 1 i Valby.<br />

Røgfrie åbne huse tirsdag og torsdag kl.19–23 samt søndag<br />

kl.13–17.30. Intropris i august kr.30. Tlf. 4342 6677.<br />

BRIDGE-SALONEN, Østerbrogade 228, st. Maj, juni, aug.<br />

Tirsdag og onsdag kl.13 og kl.19. 1. og 2.præmie i hver<br />

række. Bronzepoint. Rygebegrænsning. Indskud 45 kr.<br />

Rabatkort 4 gange 160 kr. Bus 1A-14-39-100-650 og tog<br />

til Svanemøllen. Tilm. senest 2 timer før start. 3927 1577.<br />

TRUMFERNE, Godthåbsvej 26B, hver onsdag kl.19. Indskud<br />

45 kr. Rabatordning. Tilmelding senest 2 timer før:<br />

3887 0076. Rygebegrænsning. Bronzepoint og flaskepræmier.<br />

VALBY BRIDGECENTER, Valby Langgade 77. Mandag,<br />

torsdag og søndag kl.13 – pris kr.50,-. Mandag, tirsdag,<br />

torsdag og fredag kl.19 – pris kr.60,-. 10-turs kort kr.400,-<br />

/500,-. Flaskepræmier og bronzepoint. Tilmelding senest<br />

2 timer før på tlf. 3645 0300. Michael og Peter.<br />

NORDSJÆLLAND<br />

BALLERUP BRIDGE CLUB, alle tirsdage i juni og august<br />

kl.19. Tapeten, Ll.sal, Maglepar-ken 5, Ballerup. Edbgivne<br />

kort. 40 kr. inkl. kaffe m. brød. Flaskepræmier og<br />

bronzepoint. Tilm. senest spilledagen kl.15 på 4494 5210<br />

eller ballerupbridge@hotmail.com<br />

BIRKERØD BRIDGEKLUB, Birkerød Klub, Hovedga<strong>den</strong> 34<br />

(over bio), tirsdag kl.19 i månederne maj, juni og juli.<br />

Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op parvis. Begrænset<br />

rygeforbud. Pris 30 kr. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tlf. Vibeke Kolbe 4581 6051.<br />

BRIDGECENTER NORDSJÆLLAND, Hovedga<strong>den</strong> 2–4,<br />

Birkerød. Mandag og onsdag kl.19 i maj, juni, juli og<br />

august (ikke 31.maj). Indskud 60 kr. 10 gange for 500 kr.<br />

Præmier og mesterpoint. Tilmelding indtil spilledagen<br />

kl.17: Tlf. 4581 5384. Makker kan evt. skaffes.<br />

FREDERIKSVÆRK BRIDGEKLUB, Multisalen i Fritidscentret,<br />

Jernbanegade. Tirsdag kl.19.00 i perio<strong>den</strong> 8.juni–<br />

31.august. 30 kr. pr.spiller. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilmelding senest dagen før kl.12.00: 4793 9035 eller<br />

4772 0976.<br />

GENTOFTE BRIDGEKLUB, <strong>den</strong> lille sal i Sognegår<strong>den</strong>,<br />

Henrik Hertzvej 1, Charlottenlund, mandage kl.19 i<br />

august: 9.august, 16.august og 23.august Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Indskud 40 kr. Tilmelding senest kl.14<br />

på dagen, 3965 6535.<br />

HELSINGE BRIDGEKLUB, Kulturhuset, Skolegade 43,<br />

Helsinge. Røgfrit spillelokale. Hver onsdag kl.19.00 fra<br />

5/5 til 25/8, dog ikke 23/6. 30 kr. pr. spiller, vinpræmier<br />

og bronzepoint. Tilm. senest tirsdag kl.12.00: 4772 0448<br />

eller 2181 4907.<br />

52<br />

DANSK BRIDGE<br />

HELSINGØR, Hamlet: Åbent hus på Hamlet, Kronborgvej<br />

1, Helsingør hver tirsdag 4/5–31/8. 45 kr. inkl. kaffe og<br />

småkager. Bronzepoint. Rabatordning. Tilmelding senest<br />

på dagen kl.14 på 4921 3350, Michael Zinglersen.<br />

HILLERØD BRIDGECENTER – Fredskovhellet 2K, Hillerød.<br />

Åbent hus kl.19 hver mandag. Indskud 45 kr. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Tilmelding 4825 2529.<br />

HORNBÆK BRIDGEKLUB – Idrætshallen (Pia og Steen<br />

Jacobsen). Hver fredag kl.19, start 4/6, sidste 27/8. Indskud<br />

45 kr. pr.spiller. Bronzepoint og vinpræmier. Tilmelding<br />

senest fredag kl.14, tlf. 4970 1597.<br />

SØBORG BRIDGEKLUB, åbent hus tirsdag aften kl.19.00<br />

i maj måned samt 24. og 31.august i Aktivitetscentret,<br />

Telefonvej 7. Tilmelding 3967 1371 senest tirsdag kl.10.00.<br />

ØSTSJÆLLAND<br />

HAVDRUP BRIDGEKLUB, Sognehuset, Bistrupvang 33.<br />

Onsdage kl.19.00 fra 19/5 til 25/8 (dog ikke 23/6). Øl,<br />

vand, kaffe kan købes. Bronzepoint og flaskepræmier.<br />

Pris 30 kr. "6 tourskort". Tilmelding senest kl.17 på dagen,<br />

tlf. 4618 6063 (evt. tlf.svarer).<br />

KØGE BRIDGE KLUB hver tirsdag kl.18.45 fra 1/6 til 24/8.<br />

Hastrupskolen pav.3, Langelandsvej. Vin og bronzepoint.<br />

Indskud 25 kr. Øl/vand kan købes. Tilmelding spilledagen<br />

kl.15.30–17.00: tlf. 5665 6080. Røgfrit spillelokale.<br />

LEJRE BRIDGEKLUB. Hver mandag kl.19.00 fra 3/5, dog<br />

ikke 2.pinsedag, Lejrevej 17D. Præmie til 1 og 2 + spurtpræmie<br />

i hver række + bronzepoint. Indskud 30 kr. – 10<br />

gange 250 kr. Ingen tilmelding.<br />

SPAR DAME, „Fritidscentret“ i Hedehusene. Mandage i<br />

maj, juni og august kl.19.00, dog ikke 31/5. Tilm. senest<br />

kl.17.00 på spilledagen. Tlf. 4399 3201 (evt. tlf.svarer).<br />

Indskud 35 kr. inkl. edb-lagte kort, kortfordelinger, kaffe,<br />

småkager, bronzepoint og vinpræmier i hver række.<br />

ØSTSJÆLLANDS BRIDGECENTER, Tigervej 12–14, Køge.<br />

Mandag og torsdag kl.19.00, onsdag og torsdag kl.13.00.<br />

Fra 3/5 til 26/8. Flaskepræmier, bronzepoint og spilfordelinger.<br />

Tilmelding senest 2 timer før spilstart på tlf.<br />

5665 8054.<br />

VESTSJÆLLAND<br />

HØNG BRIDGEKLUB, Fuglere<strong>den</strong>, Ingesvej 35. Tirsdag<br />

kl.19 flg. datoer: 11-18-25/5, 1-8-15-22-29/6, 6-13-20-<br />

27/7. Pris 30 kr. inkl. kaffe/te/kakao. Øl og vand kan købes.<br />

Præmier til 1, 2 og 3 + bronzepoint. Tilmelding spilledagen<br />

10–12: 5885 3104, 5885 2167 eller 5886 9410.<br />

KALUNDBORG: Skolen på Herredsåsen. Mandag kl.19<br />

i maj, juni, juli og august. Pris 25 kr. Bronzepoint, flaskepræmier.<br />

Der kan købes øl, vand og kaffe i pausen. Tilm.<br />

mandag kl.9–12: Margit Zume 5950 8747, Monna Guldberg<br />

5951 1173.<br />

NYKØBING SJÆLLAND BRIDGEKLUB, Sognegår<strong>den</strong>,<br />

Søndervangsvej 43, Rørvig. Mandage kl.19 i perio<strong>den</strong><br />

7/6–30/8 (undt. 12/7). Bronzepoint, vinpræmier. 40 kr.<br />

inkl. kaffe <strong>med</strong> brød. Begrænset rygning. Tilmelding mandag<br />

kl.10–12: Else Petersen, 5991 0378.


SKÆLSKØR og Omegns BK. Hver mandag 3/5– 30/8 (ikke<br />

31/5) kl.19 i Logen, Havnevej 46, Skælskør. Pris 40 kr.<br />

for bronzepoint, kaffe/te/brød og vinpræmier – øl/vand<br />

kan købes. Tilmelding spilledagen 8–10: Carl Ernst Hansen,<br />

5816 1240 eller e-mail: kmce@mail1.stofanet.dk<br />

SLAGELSE BRIDGECENTER, Korsørvej 18. Tirsdag og<br />

torsdag kl.19, pris kr.25, spil og præmier, tirsdag: maj,<br />

juni, juli og august, 1.gang 4.maj, torsdag: juni, juli og<br />

august, 1.gang 10.juni. Tilm. senest spilledagen kl.11:<br />

5852 4498 – 5852 7315 – 5852 3754 – 5826 7141.<br />

STORSTRØM<br />

FAIR-PLAY, Æblehaven, Nygade 5, Fakse. Hver tirsdag<br />

kl.18.45 i perio<strong>den</strong> 18.maj til og <strong>med</strong> 17.august. 30 kr.<br />

pr.spiller. Flaskepræmier og bronzepoint. Øl, vand, kaffe,<br />

kage kan købes. Røgfrit spillelokale. Tilmelding senest<br />

mandag kl.18.00 til Grete Rindahl, tlf. 5671 5730.<br />

FEMØ – Vestervig bridge hver onsdag fra <strong>den</strong> 1.juni.<br />

Færgeafgang Kragenæs havn 17.30. Du bliver hentet i<br />

havnen på Femø. Afgang Femø 22.10. Tilmelding 5556<br />

3114 senest tirsdag kl.20.00. Indskud kr.40. Vi spiller på<br />

café Højriis, hvor du eventuelt kan overnatte.<br />

KLUBBEN, NÆSTVED, Ærøvej 7C. Tirsdag kl.19.15 fra<br />

1/6 til 31/8. Tilmelding på dagen kl.15.30–17 til Hans<br />

Nielsen, tlf. 5572 2345. Torsdag kl.9.30 fra 3/6 til 26/8.<br />

Tilmelding onsdagen før kl.15–17 til Leo Pedersen, tlf.<br />

5573 6706. 30 kr. inkl. kaffe/te. Vin og bronzepoint.<br />

NYKØBING F BRIDGEKLUB, Bridgecenteret, Århusvej<br />

21. Tirsdag kl.19.00 fra 25.maj til 31.august. Tilmelding:<br />

tlf. 5485 2838 (telefonsvarer) eller nykfbridge@mail.dk<br />

dagen før kl.17.00. Indskud: 30 kr. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

RØNNEDE/FAKSE BK, Rønnede Hallen, Eskildstrupvej<br />

7 alle onsdage kl.19.00 i perioderne 5/5–16/6 og 4/8–<br />

25/8. Vinpræmier og bronzepoint. Pris 30 kr. Røgfrit spillelokale.<br />

Tilmelding senest kl.12 på spilledagen til Kirsten<br />

Kjærsdam, 5639 8625, eller ekkjaersdam@dalbynet.dk<br />

NORDJYLLAND<br />

BRØNDERSLEV BRIDGEKLUB – Brønderslevhallen,<br />

Knudsgade 15. Torsdag kl.19 fra 17/6 til 26/8. Pris kr. 50<br />

inkl. kaffe m/brød, præmier og bronzepoint. Tilmelding<br />

samme dag fra kl.9.00–12.00 på tlf. 9882 5073.<br />

HIRTSHALS BRIDGEKLUB afholder bridgeturnering hver<br />

onsdag kl.19.00 på Hotel Hirtshals fra <strong>den</strong> 12/5 til 18/8.<br />

Pris 50 kr. inkl. kaffe og brød. Fine vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilmelding på spilledagen kl.9.00–12.00 på tlf.<br />

9894 3888.<br />

HJALLERUP BRIDGEKLUB, Hjallerup Kulturhus. Hver<br />

mandag kl.19.00 til udgangen af august. Hold 19/5, 2/6,<br />

16/6, 30/6 og 11/8. Tilm. mandag kl.9–12: tlf. 9828 1600.<br />

PANDRUP BRIDGEKLUB – hver tirsdag kl.19.00 i Jetsmarkhallen<br />

fra 4/5 til 31/8 – ferie i ugerne 26, 27 og 28.<br />

Indskud inkl. præmier og bronzepoint kr.35. Tilmelding<br />

samme dag in<strong>den</strong> kl.12 på tlf. 9824 7304 eller 9824 7822.<br />

SKAGEN – HJERTER ES hver tirsdag kl.19.00. Juni til september.<br />

Præmier og bronzepoint. Tilmelding senest spilledagen<br />

kl.12.00, tlf.9844 1250 eller 9844 3472. Tirsdag<br />

27/7: Sølvpointturnering.<br />

AALBORG BRIDGEHUS, Revlingebakken 33. Aalborg<br />

BK og BK Nord, 3/5–30/8 (undt. 31/5) mandag og onsdag<br />

kl.19. 50 kr. inkl. kaffe/te. Tilm. mandage kl.9–11:<br />

9826 8235 (Aundal). Tilm. onsdage kl.9–12: 9814 7520<br />

eller mail om@om-flag.dk (Ole Marcus Pedersen).<br />

AARS BRIDGEKLUB. Sommerbridge hver tirsdag i august<br />

kl.19.00 på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard. Flaskepræmier<br />

og bronzepoint. Øl og vand kan købes. Indskud<br />

30 kr. Tilm. senest spilledagen kl.12: tlf. 2444 5284.<br />

ØSTJYLLAND<br />

GRENAA - BRIDGE 82, Erhvervsparken, Kattegatvej 3.<br />

Tirsdag i perio<strong>den</strong> 11/5–31/8 kl.19.00. Tilm. spilledagen<br />

senest kl.16 tlf. 8632 0542 / e-mail: bridge82@ bridge82.dk<br />

Pris kr.30 inkl. kaffe, vinpræmier, bronzepoint. Øl/ vand<br />

kan købes.<br />

HAMMEL BRIDGEKLUB holder åbent hus alle mandage<br />

i maj, juni og august kl.19 i kulturhuset InSide, Dalvej 1,<br />

Hammel (ikke 2.pinsedag). Ingen tilmelding. Mød <strong>med</strong><br />

makker 10 min. før start. Pris 25 kr. pr.spiller. Vinpræmier.<br />

Kaffe, øl og vand kan købes (må ikke <strong>med</strong>bringes).<br />

HORSENS BRIDGE-CENTER, Absalonsgade 9. Vi spiller<br />

mandage og torsdage fra 3.maj til 30.august (undt. helligdage).<br />

Mødetid kl.18.50. Pris 35 kr. inkl. kaffe/te. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Ingen tilmelding. Mød <strong>med</strong> makker.<br />

Øl og vand kan købes.<br />

HORSENS NY BRIDGEKLUB, Håndværkerforeningen,<br />

Allégade 16. Hver onsdag kl.19.00 fra 5.maj til 16.juni<br />

samt 18. og 25.august. Mødetid senest kl.18.50. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Pris kr.35 inkl. kaffe eller te.<br />

Øl og vand kan købes.<br />

ODDER BRIDGEKLUB – Ålykkecentret. Hver onsdag<br />

kl.19.00 i juni, juli og august. Mødetid senest kl.18.50.<br />

Vinpræmier og bronzepoint. Pris 35 kr. inkl. kaffe eller<br />

te. Øl, vand og chokolade kan købes.<br />

RY BRIDGEKLUB, Restaurant Sønder Ege torsdag kl.19<br />

flg. datoer: 3-10-17-24/6, 1/7. Tilmelding ved ankomst.<br />

25 kr. pr.spiller. Kaffe/te/øl/vand mm. kan købes. Drikkevarer<br />

må ikke <strong>med</strong>bringes. Præmie til min. 1/4 af deltagerne.<br />

Yderligere oplysninger: Jens Zeuthen, 8684 1160.<br />

SILKEBORG BRIDGEHUS, Tværgade 22, 1. Hver tirsdag<br />

kl.19.00 fra 4/5 til 31/8. Mødetid senest kl.18.50.<br />

Opdeling i rækker. 35 kr. inkl. kaffe. Vinpræmier og<br />

bronzepoint. Øl/vand kan købes.<br />

ÅRHUS – ARNE MOHR, Oddervej 56, 8270 Højbjerg.<br />

Tirsdag kl.19.00 i juni, juli og august. Telf. 8627 3061.<br />

Tilmelding unødvendig. Kr.40 inkl. kaffe og fine vinpræmier.<br />

Århus, Bridgeklubben Bellevue, Bellevuehallen i Risskov.<br />

28/4–25/8 åbent hus onsdage kl.19. Tilmelding<br />

ikke nødvendig. Røgfrit bortset fra kort pause. Vi spiller<br />

om bronzepoint. Se desu<strong>den</strong> www.bridge.dk/4207<br />

ÅRHUS BK, Vanggaardscentret, Pal. Müllersvej. Røgfrit.<br />

Ingen forudtilmelding. Med kortfordelinger. Maj: torsdag<br />

kl.19. Juni, juli, august: mand + torsd kl.19. Pris 35 kr.<br />

Begynderrække torsdage så vidt muligt. Mandage kl.13.30.<br />

25 kr. inkl. kaffe.<br />

ÅRHUS – ROSENVANG BK. Rosenvang lokalcenter, Vidtskuevej<br />

4, Viby. Hver mandag kl.19.00 fra 3.maj til<br />

23.august. Vinpræmier. Kr.25 inkl. kaffe. Øl og vand kan<br />

købes. Mødetid kl.18.50.<br />

VESTJYLLAND<br />

HERNING BRIDGEKLUB, Herning Bridgecenter, Korsørvej<br />

24 A, hver mandag og onsdag kl.19 i perio<strong>den</strong> 3/5–<br />

30/8 (undtagen 31/5). Indskud 30 kr. Vinpræmier og<br />

bronzepoint. Kaffe <strong>med</strong>bringes. ☞<br />

MAJ 2004 53


HOLSTEBRO BRIDGEKLUB, <strong>Danmarks</strong>gade 13 i aktivitetscentrets<br />

nye tagetage. Hver tirsdag aften kl.19.00 i<br />

perio<strong>den</strong> 4/5–31/8 (dog ikke i juli). Pris 45 kr. inkl. kaffe<br />

m/brød, vinpræmier og bronzepoint. Ingen tilmelding,<br />

men kom i god tid.<br />

IKAST BRIDGEKLUB har åbent hus de sidste tre torsdage<br />

i august. Vi spiller på Ikast gymnasium, Bøgildvej 2, Ikast.<br />

Mød op senest kl.18.50. Vi starter spillet kl.19.00.<br />

MORSØ BRIDGEKLUB. Følgende torsdage kl.19 i slagteriets<br />

kantine, Mågevej, Nykøbing Mors: 13/5, 27/5, 10/6,<br />

24/6, 8/7, 22/7, 5/8, 12/8 og 19/8. Pris 45 kr. inkl. kaffe/<br />

brød, bronzepoint og vinpræmier. Tilmelding senest<br />

spilledagen kl.12 på tlf. 9774 0055.<br />

RINGKØBING BRIDGEKLUB, Rofi Centret, Kirkevej 26.<br />

Mandage kl.19.00 i perio<strong>den</strong> 10/5–30/8, dog ikke 31/5.<br />

30 kr. Vinpræmier, bronzepoint. Kaffe <strong>med</strong>bringes. Tilm.<br />

senest kl.17.00 på spilledagen: 9734 6179 ell. 2263 2707.<br />

SKIVE BRIDGE KLUB, Hotel Hilltop, følgende torsdage<br />

kl.19: 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 5/8, 19/8. Indskud 55 kr.<br />

inkl. kaffe/brød. Flaskepræmier og bronzepoint. Ingen<br />

tilmelding – bare møde op. Rygning forbudt i spillelokalet.<br />

STRUER BRIDGEKLUB, Bowlingcentret, Bredgade. Mandag<br />

kl.18.45 fra 3/5 til 30/8 (undt. 31/5). 55 kr. inkl. kaffe<br />

og brød. Styrkeopdelte rækker <strong>med</strong> præmie til 3 par i<br />

hver række. Ingen tilmelding.<br />

UHRE BK. Vi spiller torsdage i maj / juni / juli / aug<br />

kl.19.00 på Brandlundparken „Under taget“ i Brande.<br />

Tilmelding senest spilledagen kl.16.00, tlf. 9718 7270 –<br />

30 kr. Kaffe / te / øl / vand kan købes.<br />

ULFBORG/VEMB BRIDGEKLUB, Jobcentret, Ulfborg<br />

Kirkeby hver onsdag kl.18.45 i maj, juni og august <strong>med</strong><br />

start 5/5. 40 kr. inkl. kaffe m/kage. Ingen tilmelding. Alle<br />

onsdage i juli kl.18.30 i Thorsminde. Tilm. 9749 1445<br />

og 9749 7944. Begge steder vinpræmier og bronzepoint.<br />

VIBORG ESSERNE, Bridgehuset, Dannebrogsgade 7,<br />

mandag og torsdag kl.19 i perio<strong>den</strong> fra 3/5 til 26/8, dog<br />

ikke 20/5 og 31/5. Indskud 35 kr. inkl. kaffe. Der spilles<br />

om bronzepoint og vinpræmier.<br />

VIBORG NY BK – Bridgehuset Sct.Mikkel, St.Sct.Mikkels<br />

Gade 21. Hver tirsdag kl.19.00 fra 18/5 til 31/8, indskud<br />

35 kr. inkl. kaffe. Præmier/bronzepoint til 25% af deltagerne.<br />

Tilmelding ved fremmødet ca. 10 min. før spilletid.<br />

SYDJYLLAND<br />

ESBJERG BRIDGECENTER, Tobakken, Gasværksgade 2.<br />

Tirsdage kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Første gang<br />

<strong>den</strong> 11.maj. Indskud kr.30,-. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilmelding 7511 7012 eller 7545 1596 (tlf.svarer) senest<br />

kl.16 på spilledagen. Edb-givne kort <strong>med</strong> kortfordelinger.<br />

GIVE BRIDGEKLUB. Mandage i maj (undtagen d. 31/5),<br />

juni, juli og august spilles kl.19.00 i Ikærhallens kantine,<br />

Torvegade 75, Give. Der spilles <strong>med</strong> edb-givne kort om<br />

snaps og vinpræmier. Indskud 30 kr. Tilmelding senest<br />

kl.16.30 på spilledagen på tlf. 7573 3600 (tlf.svarer).<br />

HADERSLEV BRIDGEKLUB, Nørregade 11. Hver tirsdag<br />

kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Pris 30 kr. inkl. kaffe/<br />

te. Gode præmier og bronzepoint. Tilmelding ikke nødvendig.<br />

Alle er velkomne – også u<strong>den</strong> makker.<br />

KOLDING – Koldinghus / Spar 2 / Ruderknægt / BK 45.<br />

Hver onsdag kl.19.00 i maj, juni, juli og august i OKklubben,<br />

Ålegår<strong>den</strong> 3, Kolding. Mød parvis op på spilledagen<br />

senest kl.18.45. Indskud: kr. 40,- pro pers. inkl.<br />

kaffe og småkager. Fine vinpræmier og bronzepoint.<br />

54<br />

DANSK BRIDGE<br />

RIBE BRIDGEKLUB, Bridgehuset, Ørstedsvej 25. Der<br />

spilles hver torsdag kl.19.00 i ti<strong>den</strong> 1/6–31/8. Tilmelding<br />

senest kl.16.00 på spilledagen på tlf. 7538 3842 eller<br />

7542 1445. Indskud kr.40,- inkl. kaffe m. brød.<br />

SØNDERBORG – BK Enighe<strong>den</strong>, Kirke Alle 9. Hver mandag<br />

kl.19.00 og onsdag kl.13.30 fra 5.maj til 30.august.<br />

Pris kr. 25,-, 5-turs-kort kr.100. Juniorer kr.10,-. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Tilmelding unødvendig.<br />

AABENRAA BRIDGE CENTER, Vestergade 15, 1. (indgang<br />

ved AF), hver mandag og onsdag kl.19.00 i perio<strong>den</strong><br />

1/5 til 31/8 (ikke 31.maj). Tilmelding ikke nødvendig.<br />

Indskud 30 kr. (juniorer 15 kr. inkl. kaffe/te.<br />

FYN<br />

BLAA KLUB EJBY, Nørregade 12, 5592 Ejby. Hver onsdag<br />

kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Første onsdag i<br />

måne<strong>den</strong> <strong>med</strong> ten<strong>den</strong>sbarometer. Tilmelding senest kl.15<br />

spilledagen tlf. 6446 1300. Røgfrit spillelokale.<br />

BOGENSE BRIDGEKLUB. Der er tradition for en hyggelig<br />

bridge på Bogense Hotel hver torsdag kl.19 i juni, juli<br />

og august. Pris 60 kr. inkl. kaffe m/ brød, fine præmier,<br />

bronzepoint. Tilm. spilledagen til kl.16: Tlf. 6481 1108.<br />

FAABORG BK 51, SuperBrugsen Cup; Tømmergår<strong>den</strong>.<br />

Tirsdag kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Bronzepoint.<br />

35 kr. inkl. kaffe. Gennemgående turnering <strong>med</strong> sølvpointfinale.<br />

Tilm. senest spilledagen kl.17: 2261 1951.<br />

KERTEMINDE BK, Mouton Cadet Grand Prix mandage<br />

2/6–11/8 inkl. (ikke 9/6). Aktiv-Huset, Vestergade 98<br />

kl.19.00. Max. 30 par. Indskud 40 kr. Bronzepoint. Tilmelding<br />

senest spilledagen før kl.17: 6532 3183.<br />

MIDDELFART BRIDGEKLUB. Hver tirsdag kl.19.00 i maj,<br />

juni, juli og august. 1.gang d. 18.maj. Sted: Fænøsund<br />

Ældrecenter, Terapilokalet, Vestre Hougvej 70, Middelfart.<br />

Pris 40 kr. Vinpræmier + bronzepoint. Kaffe m.m.<br />

kan købes. Tilmelding unødvendig.<br />

ODENSE – LÆSEFORENINGENS BK, Gerthasvej 4. Hver<br />

tirsdag og torsdag kl.19 i perio<strong>den</strong> 1/6–5/8. Max. 26 par.<br />

Vinpræmier og bronzepoint. Indskud 35 kr. Tilmelding<br />

2297 9147. Se også www.bridge.dk/4530/<br />

ODENSE – BK RUDER 7, O<strong>den</strong>se Bridgecenter, Kildemosevej<br />

15, følgende onsdage fra kl.13.00: 5/5, 12/5,<br />

19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 4/8, 11/8, 18/8 og 25/8. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Tilmelding ikke nødvendig, men<br />

mød op 15 min. før. Kr.45,- inkl. kaffe/te.<br />

ODENSE BRIDGEKLUB – Barometerturnering i Bridgehuset<br />

i O<strong>den</strong>se hver onsdag kl.19.00 fra 12/5 til 25/8.<br />

Tilmelding: 2682 2140, sms eller svarer, eller e-mail:<br />

o<strong>den</strong>sebk@ofir.dk senest kl.16.00. Turn.indskud: 45 kr.<br />

Øvrige informationer: Se bagsi<strong>den</strong> af dette nummer.<br />

OTTERUP BRIDGEKLUB, Bryggerivej 20 (Plejehjemmet).<br />

„Kvickly’s SommerCup“, hver tirsdag Kl.19.00 i maj, juni<br />

og juli. Tilm.: Senest kl.15.00 på spilledagen: 6482 4200.<br />

„Pokalturnering“ i august.<br />

SVENDBORG BRIDGEKLUB, Abildvej 1 A. Mandag kl.19<br />

fra 3.maj til 30.august (÷2.pinsedag). Pris kr.50,- inkl.<br />

kaffe <strong>med</strong> brød, vinpræmier og bronzepoint. Tilmelding<br />

ved fremmøde senest kl.18.50.<br />

ÆRØ BRIDGEKLUB: Hver onsdag fra kl.19 startende <strong>den</strong><br />

2.juni indtil <strong>den</strong> 30.august i Ærøskøbing Medborgerhus,<br />

Pilebækken 30, Ærøskøbing. Pris 30 kr. Vinpræmier og<br />

bronzepoint. Kaffe, øl, vand etc. kan købes. 6253 2324.<br />

Ingen tilmelding.


Måne<strong>den</strong>s tre bridgebøger blev vundet af<br />

Eva Hvilshøj, Røgfri Fyn, Kaj Carstensen,<br />

Ribe BK, og Cecilie Jensen, Helsingør BK.<br />

Præmierne er sendt til klubberne.<br />

1* Forbundsmester<br />

Niels Skipper, Bridge 83, Slagelse m.fl. .......................... 328<br />

Lita Christensen, Frederikssund BK ................................ 324<br />

Pia Rasmussen, Rødovre BK .......................................... 303<br />

Forbundsmester<br />

Jørn Jeppesen, Aabenraa Bridge Center .......................... 206<br />

2* Kredsmester<br />

Gerd Hansen, BK af 1945, Kolding ................................ 158<br />

Bente Johannesen, Bridgedammen m.fl. ......................... 153<br />

Henning Schelde, Nakskov / Sakskøbing / Vestlolland ... 151<br />

1* Kredsmester<br />

John Svane, Herstedernes BK ......................................... 109<br />

Ulrik Biilmann, Sakskøbing BK / Vordingborg BK ........ 105<br />

Erik Hansen, Maribo BK / Rødby BK / Sakskøbing BK 105<br />

Jette Aabro, Ballerup BC m.fl. ........................................ 102<br />

Lis Ba<strong>den</strong>-Jensen, Morsø BK ......................................... 101<br />

Søren Clausen, Hørsholm BK / KFIU’s Bridgeafdeling . 100<br />

Kredsmester<br />

Elsemarie Schomacker, Blakset-Klubberne ...................... 74<br />

Anna Marie Birkbøll, BK af 1972, Vejle ........................... 71<br />

Inga Sørensen, BK af 1967, Helsingør .............................. 71<br />

Niels K. Larsen, Amagerlands BK / Ruder Es, Hvidovre . 69<br />

Severin Hansen, Culbertson Clubben, Kbh ....................... 69<br />

Bent Sandström, Hillerød Bridgecenter ............................ 68<br />

Conny Nielsen, Bettina Kalkerups BK ............................. 66<br />

Niels Krag, Greve Strands BK / Herstedernes BK ............ 65<br />

Ole Bagger, Lyngby BK / Rungsted BK ........................... 65<br />

Gunnar Bøgely, Ballerup Bridge Club / Lyngby BK ......... 64<br />

Lis Kisum-Fevre, Birdie 94 / Ikast BK 75 ......................... 63<br />

Karin Jensen, BK af 1972, Vejle ....................................... 63<br />

Carsten Simonsen, BK HCØ ............................................. 62<br />

Kaj Joswiak, Bridge 83, Slagelse / Sorø BK ..................... 61<br />

John Heidelbach, Bridge 83 / Holdklubben 2000 ............. 61<br />

Carl Andersen, Sorø BK .................................................... 58<br />

Finn Andersen, Sorø BK ................................................... 57<br />

Distriktsmester<br />

Britta Larsen, Helsinge / Hillerød / Hundested BK ........... 32<br />

Erik Hveisel Hansen, BK af 1972, Vejle ........................... 31<br />

Hans Erenbjerg, Nakskov BK / Vestlollands BK .............. 31<br />

Frantz Dithmer, Ruder 10 - Ishøj BK ................................ 31<br />

Jørn Hedegaard Jensen, BK af 1972, Vejle ....................... 31<br />

Birthe Barfod, Møn BK ..................................................... 30<br />

Jørn Jacobsen, Aalborg BK ............................................... 30<br />

Ethel Olling, Nomaderne / Sidste Stik ............................... 30<br />

Arne Rasmussen, Bogense BK ......................................... 30<br />

Annelise Madsen, Herstedernes BK ................................. 30<br />

Jens Brinch-Iversen, Vestkysten ........................................ 30<br />

Anne-Margrethe Hunderup, Ribe BK ............................... 30<br />

Hanne Gjerløv, Bridge Søllerød / IBM-Klubben ............... 30<br />

Søren Pirmo, Ruder 10 - Ishøj BK .................................... 30<br />

Inge Brandt, Blakset-Klubberne m.fl. ............................... 30<br />

Astrid Schmidt, BK 2000, Holbæk ................................... 30<br />

Grethe Lillesø, Storeslemmen ........................................... 30<br />

Børje Sundbøll, Blakset-Klubberne .................................. 30<br />

Nyt om mesterpoint<br />

Kjeld Kladov, Møn BK ...................................................... 30<br />

Brigitte Sicka, Aabenraa Bridge Center ............................ 28<br />

Arne Nielsen, Støvring BK ............................................... 25<br />

Alice Lyngby Jensen, BK af 1972, Vejle ........................... 24<br />

Grete Nielsen, Støvring BK ............................................... 24<br />

Ole Kjær Rasmussen, Nakskov BK / Sakskøbing BK ...... 21<br />

Majken Johansen, BK HCØ .............................................. 19<br />

Birgit Ravnholt, Nakskov BK ............................................ 15<br />

Lisbeht Jensen, BK af 1973, Hjørring / Hirtshals BK ....... 15<br />

Niclas Raulund Ege, Blakset-Klubberne ........................... 15<br />

Eric Korre Horten, Blakset-Klubberne .............................. 15<br />

2* Klubmester<br />

Ulla Clausen, Blakset-Klubberne ...................................... 24<br />

Pierre Peronard, Centerklubberne, Birkerød ...................... 24<br />

Niels Tofte, Blakset-Klubberne / Søborg BK .................... 24<br />

Jan Vestergaard, Læseforeningens BK .............................. 23<br />

Inga B. Frederiksen, Korsør Bridge 51 / Skælskør BK ..... 23<br />

Sejer Jørgensen, Hillerød Bridgecenter ............................. 23<br />

Grethe Søby Jensen, Hørsholm BK ................................... 22<br />

Etly Christensen, Vejle BK af 1951 ................................... 22<br />

Anne Thomsen, Svendborg BK ......................................... 22<br />

Lydia Lorenzen, Hjerter Dame / Ved Grænsen .................. 22<br />

Aino Polk, Eventyr Bridge / Ruder 7 / Røgfri Fyn ............ 22<br />

Inge (E.) Keith Hansen, Hillerød Bridgecenter ................. 22<br />

Ejner Aarhus, Ribe BK ...................................................... 22<br />

Henny Felland, Bridge 87 O<strong>den</strong>se / Læseforeningens BK 21<br />

Hanne Nymann, Elsebeths BK / Møn BK ........................ 21<br />

Erik Nielsen, Morsø BK .................................................... 21<br />

Cecilie Jensen, Helsingør BK ............................................ 21<br />

Vagn Kirkensgaard, Vestbjerg BK ..................................... 21<br />

Torben Colding, Hvalsø BK .............................................. 21<br />

Ellen M Vestergaard, Toftlund BK / Vojens BK ................ 21<br />

Egon M Christensen, BK Fæstningen ............................... 21<br />

Frederik Frijs, Blakset-Klubberne ..................................... 21<br />

Mogens Jensen, Svendborg BK ........................................ 21<br />

Anna Falk Hansen, BC „ Skallen „ / Svendborg BK ......... 20<br />

Grethe Rønn, Vestbjerg BK / Vodskov BK ........................ 20<br />

Ellen Bohn Nielsen, Korsør Bridge 51 .............................. 20<br />

Jytte Kraglund, Egebjerg BK ............................................. 20<br />

Joan Boserup, Lyngby BK ................................................ 20<br />

Margit Jørgensen, Bridge 87 O<strong>den</strong>se ................................ 20<br />

Jacob Munkner, Ribe BK .................................................. 20<br />

Bjarne Nave Simonsen, Spar 2 .......................................... 20<br />

Ingrid Schultz, Svendborg BK .......................................... 20<br />

Bettina Colding, Svendborg BK ........................................ 20<br />

Inger Vejrup, Ribe BK ....................................................... 20<br />

1* Klubmester<br />

Lone Bech, Blakset-Klubberne ......................................... 17<br />

Poul Søndergaard, Bridgedammen / Storeslemmen .......... 15<br />

Joachim Larsen, Blakset-Klubberne .................................. 12<br />

Niels Christian Schou, Jokeren ........................................... 9<br />

Connie Mikkelsen, Jokeren / Roskilde BK ......................... 8<br />

Grethe Schou, Jokeren ......................................................... 8<br />

Svend Aage Jensen, Klør 10, Vejle ...................................... 7<br />

Søren Dan Thomsen, Blakset-Klubberne ............................ 7<br />

Anne Dorthe Kjerrumgaard, Blakset-Klubberne ................. 7<br />

Else K. Sørensen, Blakset-Klubberne ................................. 7<br />

Tom Jacobsgaard, Blakset-Klubberne ................................. 7<br />

Gitte Christensen, BK af 1972, Vejle .................................. 6<br />

Lis Rasmussen, Svendborg BK ........................................... 6<br />

Birthe Sivertsen, Klubben, Næstved ................................... 6<br />

Inger Marie Hansen, Bridge 87 O<strong>den</strong>se .............................. 6<br />

MAJ 2004 55


Ingrid Wagner, Bridge 87 O<strong>den</strong>se ....................................... 6<br />

Torben Mortensen, Culbertson Clubben, Kbh .................... 6<br />

Niels Chr Iversen, Herning BK ........................................... 6<br />

Ann-Britta Jacobsen, He<strong>den</strong>sted BK ................................... 6<br />

Christine Unger, BK Fæstningen ........................................ 6<br />

Annelise Christiansen, Vordingborg BK af 1974 ................ 6<br />

Bente Jørgensen, Blakset-Klubberne / Danske Bank .......... 6<br />

Inge Viborg, Læseforeningens BK ...................................... 6<br />

Peter Trads, Støvring BK ..................................................... 6<br />

Grethe Friis Jensen, BK Fæstningen / Vejle BK af 1951 .... 6<br />

Poul Koefoed-Petersen, Ballerup Bridge Club .................... 6<br />

Anni Skovgaard, Hadsund BK ............................................ 6<br />

William Heering, Blakset-Klubberne .................................. 6<br />

Jytte Falkentorp, Bridgelogen .............................................. 5<br />

Kirsten Beyer, Bridge 80, O<strong>den</strong>se / Eventyr Bridge ............ 5<br />

Grethe Ørbæk, Herstedernes BK ......................................... 5<br />

Kirsten Højstrup Johansen, Hillerød Bridgecenter .............. 5<br />

Carol Thomsen, Læseforeningens BK ................................ 5<br />

Ulla Lund, Hjerter 2 / Humlebæk BK ................................. 5<br />

P.F Collet, Blakset-Klubberne ............................................. 5<br />

Else Løth, Morsø BK .......................................................... 5<br />

Ellen Mortensen, Bridgedammen / Storeslemmen .............. 5<br />

Lillian Josias, Blakset-Klubberne ........................................ 5<br />

Bente Olsen, Nord-Bornholms BK ..................................... 5<br />

Asbjørn Starcke, Ebeltoft BK .............................................. 5<br />

Vibeke Frendrup, Blakset-Klubberne .................................. 5<br />

Kurt Kristiansen, He<strong>den</strong>sted BK ......................................... 5<br />

Grete James, Støvring BK ................................................... 5<br />

Birthe Wagner, Ruder 10 - Ishøj BK / Ruder Es ................. 5<br />

Inger Vissing-Jørgensen, Hadsund BK / Hobro BK ............ 5<br />

Kirsten Pedersen, Sorø BK .................................................. 5<br />

Helene Skouboe, Morsø BK ............................................... 5<br />

Birgit Langkjær, Sorø BK ................................................... 5<br />

Ingelise Hansen, Eventyr Bridge O<strong>den</strong>se / Ruder 7 ............ 5<br />

Kurt Keilberg, Læseforeningens BK ................................... 5<br />

Aase Lindum, Vordingborg BK af 1974 .............................. 5<br />

Vagn Christensen, Viborg Esserne ...................................... 5<br />

Marga Okholm, Centerklubberne, Birkerød ........................ 5<br />

Søren Aagaard Petersen, Aalborg BK .................................. 5<br />

Jytte Andersen, Ringkøbing BK .......................................... 5<br />

Ruth Nielsen, Rungsted BK ................................................ 5<br />

Bent Selsbye, Centerklubberne, Birkerød ........................... 5<br />

Mimi Vissing, Blakset-Klubberne ....................................... 5<br />

Erik Dirksen, Langelands BK ............................................. 5<br />

Otto Berg, Søborg BK ......................................................... 5<br />

Norma Glastrup, Møn BK ................................................... 5<br />

Vivi Rasmussen, Nykøbing F. BK ....................................... 5<br />

Jørgen Heidemann, Fredericia Golf Bridge ......................... 5<br />

Eva Hvilshøj, Røgfri Fyn .................................................... 5<br />

Helle Velschow-Rasmussen, Blakset-Klubberne ................. 5<br />

Leif Jensen, Hobro BK ........................................................ 5<br />

Kirsten Jensen, BK 51, Faaborg .......................................... 5<br />

Karen Kaagaard, Bridge Søllerød / IBM-Klubben .............. 5<br />

Annemarie Varming, Blakset-Klubberne ............................ 5<br />

Ruth Nielsen, Blakset-Klubberne ........................................ 5<br />

Lene Fiorini, Blakset-Klubberne ......................................... 5<br />

Poul Melson, Læseforeningens BK ..................................... 5<br />

Britta Kreutzfeldt, Bettina Kalkerups BK / Hvidovre BK ... 5<br />

Ulla Bløcher, Roskilde BK .................................................. 5<br />

Inge Claudius Hansen, Bettina Kalkerups BK .................... 5<br />

Annette Bentzen, Møn BK .................................................. 5<br />

Irene Sørensen, Læseforeningens BK ................................. 5<br />

Else Marie Søby, He<strong>den</strong>sted BK ......................................... 5<br />

Aase Pedersen, Nakskov BK ............................................... 5<br />

Karsten Ring, Vordingborg BK af 1974 .............................. 5<br />

Helle Roepstorff, Blakset-Klubberne / Centerklubberne .... 5<br />

Anette Langebæk, Blakset-Klubberne ................................ 5<br />

Aase Skovlund, Blakset-Klubberne ..................................... 5<br />

Henning Skovlund, Blakset-Klubberne ............................... 5<br />

Per Hvidberg, Fredericia Golf Bridge .................................. 5<br />

Guri Toustrup, Bettina Kalkerups BK ................................. 5<br />

Gurli Rosenlund, Røgfri Fyn ............................................... 5<br />

Jens B. Hansen, Klubben, Næstved ..................................... 5<br />

56<br />

DANSK BRIDGE<br />

Steen Madsen, Læseforeningens BK .................................. 5<br />

Morten Autrup, BK Præstø ................................................. 5<br />

Ulrik Matzen, BK Præstø .................................................... 5<br />

Inge Kjærgaard, Blakset-Klubberne .................................... 5<br />

Inge Brixen, Horsens BK af 1931 ....................................... 5<br />

Jens Liltorp, Støvring BK .................................................... 5<br />

Joan Eriksen, Centerklubberne, Birkerød ............................ 5<br />

Inge Hegelund Pedersen, Skælskør og Omegns BK ........... 5<br />

Jan H. Juell-Hansen, Blakset-Klubberne ............................. 5<br />

Ulla Aspöck, Blakset-Klubberne ......................................... 5<br />

Dorrit Ollendorff, Blakset-Klubberne ................................. 5<br />

Ann Reitzel, Blakset-Klubberne ......................................... 5<br />

Lotte Kenvig, Blakset-Klubberne ........................................ 5<br />

Hanne Lind, BK Fæstningen ............................................... 5<br />

Søren Lind, BK Fæstningen ................................................ 5<br />

Steen Thrane Hansen, Roskilde BK .................................... 5<br />

Hans Verner Ingvardsen, Støvring BK ................................ 5<br />

Karen Ingvardsen, Støvring BK .......................................... 5<br />

Anna von Lowzow, Blakset-Klubberne ............................... 5<br />

Erik Jensen, Blakset-Klubberne .......................................... 5<br />

Bjarke Gloerfelt-Tarp, Blakset-Klubberne .......................... 5<br />

Jette Zerlang, Hillerød Bridgecenter / Hjerter 2 .................. 5<br />

Hans Guldmann, He<strong>den</strong>sted BK ......................................... 5<br />

Flemming Hansen, Nakskov BK ......................................... 5<br />

Svend Åge Jørgensen, Give BK / Uhre BK ........................ 5<br />

Ingvard Jacobsen, Morsø BK .............................................. 5<br />

John Beckert, Gilleleje og omegns BK ............................... 5<br />

Lars Bastholt, Røgfri Fyn .................................................... 5<br />

Peter Collet, Blakset-Klubberne / Køge BK ........................ 5<br />

Jens Kofod Nielsen, Blakset-Klubberne ............................. 5<br />

Ole Olsen, Nykøbing F. BK ................................................ 5<br />

Else Hessellund, Nykøbing F. BK ....................................... 5<br />

Heinrich Lund, Søborg BK .................................................. 5<br />

Thomas Stagsted, Bridge 83, Slagelse ................................. 5<br />

Vibeke Henrichsen, Blakset-Klubberne .............................. 5<br />

Bente Kornum, Blakset-Klubberne ..................................... 5<br />

Arne Jakobsen, Blakset-Klubberne ..................................... 5<br />

Pia Mortensen, Blakset-Klubberne ..................................... 5<br />

Inger Hartmann, Aabenraa Bridge Center ........................... 5<br />

Karin Harbo, Blakset-Klubberne ......................................... 5<br />

Mogens Knudsen, Ruder 10 - Ishøj BK .............................. 5<br />

Kai Østergaard Madsen, Egebjerg BK ................................ 5<br />

Ole Witved, Læseforeningens BK ....................................... 5<br />

Dino Riparbelli, Møn BK .................................................... 5<br />

Erik Kristiansen, Rungsted BK ........................................... 5<br />

Birgitte Skov, Blakset-Klubberne / Culbertson Clubben ..... 5<br />

Klubmester<br />

Elin Kviesgaard, BK af 1972, Vejle ..................................... 4<br />

Jes Paulsen, BK af 1972, Vejle ............................................ 4<br />

Grete Andersen, Egelund BK .............................................. 4<br />

Birgit Nordby Jensen, BK af 1972, Vejle ............................ 4<br />

Anne S. Hansen, Klør 5 / Læseforeningens BK .................. 4<br />

Ina Helnov, BK af 1972, Vejle ............................................. 3<br />

Kaja Ib, BK af 1972, Vejle .................................................. 3<br />

Grethe Johansen, BK af 1972, Vejle .................................... 3<br />

Gitte Olesen, BK af 1972, Vejle .......................................... 3<br />

Marie Holm, BK af 1972, Vejle ........................................... 3<br />

Ruth Nielsen, BK af 1972, Vejle ......................................... 3<br />

Erik Nielsen, BK af 1972, Vejle .......................................... 3<br />

Majse Jørgensen, BK af 1972, Vejle ................................... 3<br />

Anne Birgitte Bruskin, BK af 1972, Vejle ........................... 3<br />

Hanne Nielsen, Hørsholm BK ............................................. 3<br />

Tom Jensen, Herstedernes BK ............................................ 3<br />

Jesper Knudsen, Blakset-Klubberne ................................... 3<br />

Søren Stissing, Blakset-Klubberne ...................................... 3<br />

Hans Jørgensen, Nakskov BK ............................................. 2<br />

Carl Mogensen, Horsens BK af 1931 / Ruder Es, Horsens 2<br />

Günter Lester, Vestbjerg BK ................................................ 2<br />

Karen Nielsen, Vordingborg BK af 1974 ............................ 2<br />

Flemming Wiinblad, Hillerød Bridgecenter ......................... 2<br />

Jørgen Ankerhus, BK af 1972, Vejle ................................... 2<br />

Hanne Hvilshøj, Billund BK ............................................... 2


Gurli Mogensen, Aalborg BK ............................................. 2<br />

Ulla Freil, Lærernes BK ...................................................... 2<br />

Susanne Christensen, BK 51, Faaborg ................................ 2<br />

Elsa Münch, BK af 1972, Vejle ........................................... 2<br />

Karen Skjold-Jensen, Blakset-Klubberne ............................ 2<br />

Jørgen Bundgård Lauritsen, Birdie 94 ................................. 2<br />

Lene Sørensen, Jokeren ....................................................... 2<br />

Ole Keinicke Sørensen, Jokeren .......................................... 2<br />

Jens Jensen, Storeslemmen ................................................. 2<br />

Sven Paulsen, Centerklubberne, Birkerød ........................... 2<br />

Inge Thoerkildsen, Blakset-Klubberne ................................ 2<br />

Hanne Broe Bacher, Blakset-Klubberne ............................. 2<br />

Eigil Winkel, Centerklubberne, Birkerød ............................ 2<br />

Kristha Rooswinkel, Væggerløse BK .................................. 2<br />

Erika Erichsen, Hjerter Dame, Øster Højst ......................... 2<br />

Ruth Winkel, Centerklubberne, Birkerød ............................ 2<br />

Henning Sørensen, Høng BK .............................................. 2<br />

Birgit Grastrup Hemmingsen, Vordingborg BK af 1974 ..... 2<br />

Sven Nielsen, Birdie 94 ....................................................... 2<br />

Otto Larsen, Nakskov BK ................................................... 2<br />

Else Lund, BK af 1972, Vejle .............................................. 2<br />

Olav Grue, Blakset-Klubberne ............................................ 2<br />

Ruth Grue, Blakset-Klubberne ............................................ 2<br />

Inge Kristensen, Søborg BK ................................................ 2<br />

Inge Marie Hansen, BK Femina .......................................... 2<br />

Mogens Nielsen, Bridge Søllerød ........................................ 2<br />

Kirsten Hoverby, Blakset-Klubberne ................................... 2<br />

Jytte Rasmussen, Spar Es .................................................... 2<br />

Mogens Lippert, Roskilde BK ............................................ 2<br />

Olga Haxholdt, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Nora Pedersen, BK Femina ................................................. 2<br />

Lya Østereng, Østsjællands Bridgecenter ............................ 2<br />

Lise Colberg Kok, Nord-Bornholms BK ............................ 2<br />

Freddy Svendsen, Nord-Bornholms BK ............................. 2<br />

Dorte Sommerlund, Hals BK .............................................. 2<br />

Torben Sommerlund, Hals BK ............................................ 2<br />

Karen Larsen, Vestbjerg BK ................................................ 2<br />

Bitten Vestergaard, Aabenraa Bridge Center ....................... 2<br />

Herdis Kryhlmand, Aabenraa Bridge Center ....................... 2<br />

Gydde Bøving, Eventyr Bridge O<strong>den</strong>se .............................. 2<br />

Jesper With, Munkebo BK / Røgfri Fyn ............................. 2<br />

Birthe Christiansen, Helsingør BK ...................................... 2<br />

Hanne Børglum, Aalborg BK .............................................. 2<br />

Inger B Kofoed, Nord-Bornholms BK ................................ 2<br />

Helge Maarupgaard Rasmussen, Røgfri Fyn ...................... 2<br />

Annette Bagge, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Niels Kristian Petersen, Sorø BK ........................................ 2<br />

Anne Werdelin, Centerklubberne, Birkerød ........................ 2<br />

Marianne Stæhr Johansen, Blakset-Klubberne ................... 2<br />

Inge Toft, Blakset-Klubberne .............................................. 2<br />

Uhle Wied, Blakset-Klubberne ............................................ 2<br />

Lissi Litner, Nykøbing F. BK .............................................. 2<br />

Irmtraut Bisgaard, Blakset-Klubberne ................................. 2<br />

Kirsten Ilving, Blakset-Klubberne ....................................... 2<br />

Elin Bosbeck, Bettina Kalkerups BK .................................. 2<br />

Søren Borchsenius, Stu<strong>den</strong>terforeningens BC .................... 2<br />

Karen Berg, Blakset-Klubberne / Gentofte BK ................... 2<br />

Anders Munk Ebbesen, Blakset-Klubberne ........................ 2<br />

Lonny Glavind, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Ib Nielsen, Blakset-Klubberne ............................................ 2<br />

Ida Alva -Jørgensen, Blakset-Klubberne ............................. 2<br />

Karin Rosetzsky, Blakset-Klubberne ................................... 2<br />

Niels Meile, Blakset-Klubberne .......................................... 2<br />

Marianne Reimer, Centerklubberne, Birkerød .................... 2<br />

Emmy Nielsen, Vordingborg BK af 1974 ............................ 2<br />

Gunna Olsen, Blakset-Klubberne ........................................ 2<br />

Birgitte Lippmann, Blakset-Klubberne ............................... 2<br />

Tom Andersen, Danske Bank Bridge .................................. 2<br />

Bente Thane, Klubben, Næstved ......................................... 2<br />

Poul Jørgensen, Klubben, Næstved ..................................... 2<br />

Lene Larsen, Nr. Søby Og Omegns BK .............................. 2<br />

Sussi Kronlund, Horsens BK af 1931 / Ruder Es, Horsens 2<br />

Signe Voss, Birkerød BK / Centerklubberne, Birkerød ....... 2<br />

Gerda Hedegaard Jensen, BK af 1972, Vejle ...................... 2<br />

Karl Emil Nielsen, Ebeltoft BK ........................................... 2<br />

Joan Stensbjerg, Ebeltoft BK .............................................. 2<br />

Laila Schwartz, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Jannik Martensen-Larsen, Blakset-Klubberne .................... 2<br />

Niels-Erik Olsen, Blakset-Klubberne .................................. 2<br />

Inge Larsen-Seul, Blakset-Klubberne ................................. 2<br />

Niels Einer-Jensen, Eventyr Bridge O<strong>den</strong>se ........................ 2<br />

Lizzi Rzempala, Maribo BK / Rødby BK ........................... 2<br />

Erik Hansen, Svendborg BK ............................................... 2<br />

Anne-Grethe Hansen, BC „ Skallen „ / Svendborg BK ...... 2<br />

Inge Feddersen, Blakset-Klubberne .................................... 2<br />

Hans Henrik Hansen, Blakset-Klubberne ........................... 2<br />

Mads Rønholt, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Marit Jorsal, Østsjællands Bridgecenter .............................. 2<br />

Eilif Fogh Pedersen, Ribe BK .............................................. 2<br />

Mette Mathiesen, Blakset-Klubberne .................................. 2<br />

Preben Mathiasen, Lejre BK ............................................... 2<br />

Lis Fosner, Bridgelogen ....................................................... 2<br />

Ole Kock, Røgfri Fyn .......................................................... 2<br />

Jessie Kock, Røgfri Fyn ...................................................... 2<br />

Birthe Jønsson, Vordingborg BK af 1974 ............................ 2<br />

Annelise Karlshøj, Vordingborg BK af 1974 ...................... 2<br />

Carlo Thorsen, Vordingborg BK af 1974 ............................. 2<br />

Henning Lisse, Vordingborg BK af 1974 ............................ 2<br />

Arne Jensen, Vordingborg BK af 1974 ................................ 2<br />

Jørgen Frandsen, Vordingborg BK af 1974 ......................... 2<br />

Torben Nielsen, Hadsund BK / Mariager BK ..................... 2<br />

Ruth Thøgersen, Hadsund BK ............................................ 2<br />

Anna Marie Bjerregaard, Ringkøbing BK ........................... 2<br />

Janni Bro, Ringkøbing BK .................................................. 2<br />

Jochen Völkner, BK af 1972, Vejle ..................................... 2<br />

Preben Pedersen, Morsø BK ............................................... 2<br />

Tom Hilfling, Søborg BK .................................................... 2<br />

Birgitte Hansen, Blakset-Klubberne .................................... 2<br />

Eigil Mikkelsen, Hadsund BK ............................................ 2<br />

Karl Olufsen, Hadsund BK ................................................. 2<br />

Bente Olsen, Nykøbing F. BK ............................................. 2<br />

Edith Grønkjær, Klubben, Næstved .................................... 2<br />

Else Madsen, Klubben, Næstved ........................................ 2<br />

Jørgen Hansen, Røgfri Fyn .................................................. 2<br />

Ruth Vestergaard, Centerklubberne, Birkerød ..................... 2<br />

Elisabeth Gydesen, Bridge Søllerød .................................... 2<br />

Kaj Carstensen, Ribe BK .................................................... 2<br />

Jørgen Schytt, BK Fæstningen ............................................ 2<br />

Inga Schytt, BK Fæstningen ................................................ 2<br />

Jette Sørensen, Hobro BK ................................................... 2<br />

Torkild Nielsen, Blakset-Klubberne .................................... 2<br />

Else Nielsen, Blakset-Klubberne ......................................... 2<br />

Stig Tjur, Blakset-Klubberne / Søborg BK .......................... 2<br />

Birtha Egede, Blakset-Klubberne / Sletten BK ................... 2<br />

Lene Rishøj Jensen, Møn BK ............................................. 2<br />

Birger Kihl Plambek, Herstedernes BK .............................. 2<br />

Karen Richelsen, Aabenraa Bridge Center .......................... 2<br />

Mia Heckscher, BK af 1972, Vejle ...................................... 2<br />

Bente Værslev, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Lars Grunnet, Blakset-Klubberne ....................................... 2<br />

Flemming Lauritzen, BK af 1967, Helsingør ...................... 2<br />

Jakob Jensen, Frederikshavn BK ......................................... 2<br />

Annette Andersen, Vordingborg BK af 1974 ....................... 2<br />

Rene Schalburg, Billund BK ............................................... 2<br />

Jørgen Johansen, BK Fæstningen ........................................ 2<br />

Aase Johansen, BK Fæstningen .......................................... 2<br />

Eva Arnesen, Møn BK ........................................................ 2<br />

Christian Hother Sørensen, Blakset-Klubberne .................. 2<br />

John Lemkow, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Anette Bredahl Kock, BK af 1972, Vejle ............................ 2<br />

Kurt Vestergaard, Centerklubberne, Birkerød ...................... 2<br />

Erik Bjerring, BK Fæstningen ............................................. 2<br />

Bjarne Johnsen, Støvring BK .............................................. 2<br />

Claus Christiansen, BK 51, Faaborg ................................... 2<br />

Torben Mortensen, BK 51, Faaborg .................................... 2<br />

Connie Bekker, Ribe BK ..................................................... 2<br />

MAJ 2004 57


58<br />

Turneringsnyt<br />

Netbridge Cup, 6.runde<br />

Winni Simonsen_Jørgen Kirkegaard ..................... 113 _ 60<br />

Kristian Olesen_Svend Agger ............................... 131 _ 75<br />

Lauge Schäffer_Peter Zeeberg ............................... 118 _ 89<br />

Peter Haff_Allan Koch ............................................ 69 _ 110<br />

Flemming Bøgh-Sørensen_Flemming Boesgaard . 135 _ 96<br />

Anders Flensburg_Jørgen Röhl ............................. 101 _ 148<br />

Kren Jacobsen_Morten Lund Madsen .................... 74 _ 75<br />

Morten Dam Mortensen_Ballebo I (D.Cilleborg) ... 45 _ 95<br />

John V. Nielsen_Beck IT (Michael Beck) ............... 95 _ 106<br />

Peter Schaltz_Henrik Kruse Petersen ...................... 89 _ 85<br />

Torben Værum_Asger Bruhn .................................. 58 _ 101<br />

N.-J.Eskildsen_Bridgebutikken (S.Godtfredsen) .... 73 _ 139<br />

Lars Petersen_Kasper Konow .................................. 83 _ 88<br />

Lars Underbjerg_Freddy Christiansen ................... 114 _ 94<br />

Niels Chr. Hammelev_Simon Ortmann ............... 123 _ 95<br />

Peter Teisen_Flemming Dahl ................................. 86 _ 70<br />

Bendt Boje_Leon Wiwak ..................................... 101 _ 68<br />

David Søndergård_Estate-mæglerne (Egil Olesen)150_ 87<br />

Benny Marquart_Knud Kjærgaard ...................... 136 _102<br />

Erling Andersen_Niels Foged ............................... 85 _ 86<br />

Steffen Bräuner_Svend Brassøe .......................... 132 _ 78<br />

Peter Jacobsen_Poul Clemmensen ...................... 112 _124<br />

Torben Andersen_H.C.Nielsen .............................. 36 _ 88<br />

John Møller Jepsen_Hans Strunge ..................... 157 _ 23<br />

Erik Lund_Jesper Buus Thomsen .......................... 81 _103<br />

Christina Klemmensen_Hans Kristian Sørensen .. 78 _ 68<br />

Jakob Hald-Bjerrum_Ib Chr. Bank ........................ 69 _111<br />

Sejr Andreas Jensen_Thorvald Aagaard ................ 86 _123<br />

Tomas Andgren_Ballebo II (Tom Nørgaard) ......... 57 _ 96<br />

Steen Jacobsen_Kjeld Hansen ............................... 62 _ 94<br />

Ulla Koch_Erik Wied ............................................. 40 _ 86<br />

Jan Petersen_Preben Mohr .................................... 84 _ 61<br />

København, veteranpar<br />

1. Erik Lund_Niels J.Tobiasen .......................................... 88<br />

2. Philip Levin_Jørgen Jensen ........................................... 68<br />

3. Georg Norris_Svend Jørgensen ..................................... 45<br />

Østsjælland, veteranpar<br />

1. Søren Fischer_Arne Reinau ........................................ 112<br />

2. Per Dal_Per Solgaard ................................................... 106<br />

3. Svend Lundbye_Hans Jørgen Halling ........................... 58<br />

Bornholm, mixed par<br />

1. Merethe og Poul Erik Koefoed ...................................... 60<br />

2. Tove Pihl_Peter Skafte ................................................... 53<br />

3. Ingelise Kofoed_Bjarne Andersen ................................ 32<br />

Bornholm, hold<br />

1. Peter Skafte .................................................................. 138<br />

2. Leif Rømer .................................................................. 135<br />

3. Peter Braid ................................................................... 133<br />

Østjylland, damepar<br />

1. Joan Marquart_Kirsten Dalgaard .................................. 64<br />

2. Bente Bo Christensen_Camilla Bo Krefeld ................... 55<br />

3. Birthe Halskov_Tina Vestø ............................................ 50<br />

Vestjylland, veteranpar<br />

1. Sven Villumsen_Knud Erik Christensen ....................... 45<br />

2. Anders Dahl_Jens Fynboe ............................................ 36<br />

3. Ejler Ejlersen_Svend Erik Buch .................................... 22<br />

DANSK BRIDGE<br />

Bridgehjørnet<br />

Annoncer til Bridgehjørnet koster 200 kr.<br />

inkl. moms pr. påbegyndte 4 linjer. Billetmærke<br />

25 kr. (ikke telefonsvar). Betaling<br />

forud på check /giro 604 7521 eller bank<br />

3544 234 234, mærket „Bridgehjørnet“.<br />

En hyggelig bridgeklub? Prøv Spar Knægt<br />

på Frederiksberg. Undervisning ved Morten<br />

Andersen. Rækkeopdelte turneringer.<br />

Program på 3314 0266 / duck@mail.tele.dk<br />

Skotland ved Inverness: Lille cottage i landsby<br />

ved vandet, skøn udsigt, 10 golfbaner i<br />

nærhe<strong>den</strong>, gode fiskemuligheder, 4 pers.,<br />

225 £ pr.uge alt inkl. Henv.: 5947 9977.<br />

Majturneringer i Blaksets BC. Hurtig tilmelding!<br />

Tirsdag kl.13 eller onsdag kl.19. Fire<br />

gange, start 4./5.maj. Sølvpoint og flotte<br />

præmier. 3929 0126, bridge@blakset.dk<br />

Spillekort <strong>med</strong> monogram eller navn til<br />

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Inkl. kort,<br />

tryk, porto, æske: 2 spil 190 kr. plus porto.<br />

Rabat ved flere spil. 4824 8067.<br />

Rutineret og rar makker søges af A/B-række<br />

spiller, K/66. Helst i Lyngby/nordl. København.<br />

Mail: AWK@webspeed.dk<br />

Bridge på Skagen: Midsommerturnering 6.–<br />

11.juni 2004. – Lyngblomstringsturnering<br />

15.–22.aug. 2004. Program tilsendes gerne.<br />

Tlf. 9844 1250.<br />

Til røgfri bridge, Holbæk +30 km, søges<br />

rutineret makker af K 55. Bruger Centersystemet<br />

(Blakset/Wald) + Meld Bedre.<br />

Skriv kort til: ingeagnethe@hotmail.com<br />

Teori- og spilleglad makker søges i Kbh. af<br />

A-spiller M/66. Alder og køn underordnet,<br />

bare vi kan finde ud af at udvikle vores<br />

bridge. Billetmrk. 501 til Dansk Bridge.<br />

Flerårig klubspiller, ikke-ryger, DBS, søges<br />

til <strong>den</strong> nye sæson i klub på Frederiksberg<br />

af rutineret, venlig B-række-spiller. Evt.<br />

åbne huse. Billetmrk. 502 til Dansk Bridge.<br />

Fanø Bridgefestival 5.-11. juni. Spil en eller<br />

flere turneringer i <strong>den</strong> hyggelige bridgeuge<br />

for alle. www.bridgefestival.esenet.dk<br />

Ny åbning af hyggelig danseklub / underholdning<br />

Markmandsgade 11, 2300 S. Kom<br />

til premieren fredag <strong>den</strong> 21.maj kl.19.30.<br />

Entre 50 kr. Tlf. 2621 0780. Svend.


Makker søges af M/77, B-spiller,til Bridgecenter<br />

Nordsjælland eller Blaksets Bridgecenter.<br />

Tlf. 4541 0705.<br />

KFIU jubilæumsturnering lørdag 4.sept. i<br />

Codans nye lokaler på Gl.Kongevej. Guldpoint.<br />

Flotte præmier. Se Dansk Bridge juli<br />

eller www.kfiu.dk/bridge. Tilm. fra 10.maj.<br />

Byens Bridge v/ Kultorvet starter nyt turneringshold<br />

tirsdag eftermiddag. Vi spiller i<br />

hyggelige røgfrie lokaler (rygerum forefindes)<br />

pris kr.150. Der er begynderundervisning<br />

og spil for let øvede tirsdag aften. Vi<br />

spiller åbent hus hver torsdag i maj – juni<br />

– august kl.19–23. Henv. tlf. 3332 5057 –<br />

e-mail byensbridge@tiscali.dk<br />

Herstedernes Bridgeklub, Albertslund. Vi<br />

har ledige pladser i <strong>den</strong> kommende sæson<br />

tirsdag aften. Henvendelse Leif Boa, tlf.:<br />

4354 4652.<br />

Universitets-EM<br />

Årets Universitets-VM spilles i Istanbul<br />

30/10_6/11 (sidste uge i forb. <strong>med</strong> OL).<br />

Danmark kan deltage <strong>med</strong> ét hold. For<br />

at kunne repræsentere et bestemt universitet<br />

skal mindst to spillere være tilmeldt<br />

dette (eller være nybagt kandidat derfra).<br />

Interesserede hold (4 personer) eller par<br />

bedes kontakte DBF senest <strong>den</strong> 1.juni.<br />

Få dage herefter vil udtagelseskomiteen<br />

udtage holdet, som i givet fald kan opnå<br />

en vis økonomisk støtte til delvis dækning<br />

af omkostningerne ved deltagelsen.<br />

Det er et krav, at deltagerne alle er tilmeldt<br />

et fuldtidsstudium ved et universitet<br />

eller en tilsvarende højere læreanstalt<br />

(eller har bestået afgangseksamen fra en<br />

sådan in<strong>den</strong> for det seneste år), og er i alderen<br />

17 til 28 år. Spillerne skal muligvis være<br />

<strong>med</strong>lem af <strong>den</strong> internationale universitetssportsorganisation,<br />

FISU (via DSI).<br />

Tilmelding og spørgsmål: Sekretariatet,<br />

Steffen, 4847 5213 eller steffen@bridge.dk<br />

Udgiver:<br />

<strong>Danmarks</strong><br />

Bridgeforbund<br />

Redaktion: Ib Lundby.<br />

Faste <strong>med</strong>arbejdere:<br />

Ib Axelsen, Frederik Bjerregaard, Torben<br />

Brandt, Flemming Dahl, Villy Dam, Nis<br />

Graulund, Jens Kofoed, Hen9ng Kruse,<br />

Mads Krøjgaard, Svend Novrup, Jens Otto<br />

Pedersen („Charles“), Martin Schaltz, Villy<br />

Sørensen.<br />

Dansk Bridge, Asminderødgade 53,<br />

3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Telefon: 4847 5213<br />

Telefax: 4847 6213<br />

E-mail: dansk@bridge.dk<br />

Hjemmeside: www.bridge.dk<br />

Postgiro: DK: 604 7521<br />

N: 08061902 814<br />

S: 2500 96-5<br />

Bank: 3544 - 3544 234 234<br />

ISSN 0011-6238<br />

Udgivelsesdatoer:<br />

10 gange årligt omkring <strong>den</strong> første<br />

i hver måned undt. i juni og august.<br />

Nettooplag (kontrolleret af FMK):<br />

22.643 ekspl. (1.halvår 2003)<br />

Abonnement 1/10–1/9 inkl.moms:<br />

Danmark 220 DKK; Finland, Færøerne og<br />

Island 250 DKK; Sverige 300 SEK; Norge<br />

270 NOK. Grønland/øvr.udland: 300 DKK.<br />

Annoncepriser ekskl. moms:<br />

1/1 side 3600 kr. 1/2 side 2100 kr.<br />

1/4 side 1200 kr. Øvrige formater:<br />

16,50 kr. pr. spaltemm.<br />

Farve- og reprotillæg: 25–50% efter aftale.<br />

20% rabat på DBF-klub-annoncer<br />

(klubnavn i annoncen – regning til klubben<br />

– klubbens arrangement).<br />

Tryk: Schweitzer A/S<br />

MAJ 2004 59


DANSK BRIDGE<br />

Asminderødgade 53<br />

DK - 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Taxavognmand<br />

Kurt Jeppesen<br />

60<br />

God Bridge<br />

Bygnings<br />

Vedligeholdelsen<br />

Tlf. 66 14 45 50<br />

Tlf. 66 12 70 88<br />

Advokat<br />

Moosmand<br />

DANSK BRIDGE<br />

Maskinel Magasinpost<br />

ID: 42016<br />

Sponsorerede åbne huse<br />

Hver onsdag fra 12/5 - 25/8 - kl. 19.00<br />

I Bridgehuset - Bogensevej 27 - O<strong>den</strong>se<br />

God Bridge<br />

Barometerturnering • Bronzepoint • Flotte præmier<br />

Æres<strong>med</strong>lemmer<br />

Olaf Teusch<br />

Otto Rübner<br />

O<strong>den</strong>se Bridgeklub<br />

(uafbrudt si<strong>den</strong> 1927)<br />

siger tak til sponsorerne<br />

Vi spiller <strong>med</strong> lagte kort og kortfordeling.<br />

Tlf. 65 96 13 40<br />

Vi spiller i styrkeopdelte rækker.<br />

ND REVISION ODENSE<br />

I år <strong>med</strong> endnu flere flotte præmier.<br />

Sdr. Nærå Afdeling<br />

5792 Årslev<br />

Tarup Centret<br />

Hver 4. gang ekstra præmie til<br />

“seriens bedste”.<br />

Sæsonens bedste og flittigste<br />

belønner vi også.<br />

“Åbningsfest” <strong>den</strong> 12. Maj 2003<br />

Klubben byder på stort kaffebord i pausen<br />

Tilmelding senest samme dag kl. 16.00<br />

Klubbens telefon (evt. telefonsvarer)<br />

26 82 21 40<br />

Klubbens e-mail: o<strong>den</strong>sebk@ofir.dk<br />

Turneringsindskud 45,- Kr.<br />

Annonce<br />

The Hans Christian Andersen<br />

Bridge<br />

www.bridgeopen.dk<br />

2005<br />

Præmier 350.000 kr<br />

Open<br />

ELLEBYE<br />

Advokatfirma<br />

Kongensgade 51<br />

Tandlæge<br />

Bent Søholm<br />

Kaffe

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!