Marine områder 2011 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

www2.dmu.dk

Marine områder 2011 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Figur 1.1. Prøvetagningsstationer

og -frekvens for målinger af

vandkemi, salinitet, temperatur,

sigtdybde, klorofyl og fluorescens

i 2011.

Figur 1.2. Prøvetagningsstationer

for dyreplankton, planteplankton

og bundfauna i 2011.

16

More magazines by this user
Similar magazines