Marine områder 2011 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

www2.dmu.dk

Marine områder 2011 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

22 DEL 1

30 % under normalen. Vinden var også under normalen i alle tre forårsmåneder

(13 % mindre, figur 2.2.), og der var relativt få kraftige vindhændelser (figur

2.1).

Efter de relativt kolde tre første måneder steg havtemperaturen i de lavvandede

fjorde og kystnære områder til over normalen, så den gennemsnitlige

temperatur endte 0,6 ºC over normalen. I de åbne farvande var havtemperaturen

i overfladen på niveau med normalen, hvorimod bundvandet stadig

var 1,5 ºC koldere end normalen.

Figur 2.1. Årsvariation i 2011 sammenholdt med standardperioden 1961-1990 for A) lufttemperatur, B) nedbør, C) hyppighed

af vindhændelser med døgnmiddelvind over 10,8 m s -1 , D) ferskvandsafstrømning til de indre farvande, E) vandtemperatur for

fjord- og kystnære stationer og F) vandtemperatur for overflade- og bundvand for stationer i de åbne indre farvande. Datakilder:

A - C) DMI og D - F) DMU og Naturstyrelsen.

Sommer (juni - august)

Sommeren 2011 blev 0,7 ºC varmere end normalen, men der var ikke mange

rigtig varme sommerdage (figur 2.1). Antallet af solskinstimer var over normalen

i juni, men under normalen i juli og august. De østligste dele af landet

fik mest sol. Sommeren blev meget våd med 321 mm mod normalt 188 mm,

og specielt i juli og august faldt der megen regn – flere gange som skybrud.

More magazines by this user
Similar magazines