Indholdsfortegnelse

www2.dmu.dk

Indholdsfortegnelse

(NVSRUWpU UHVXOWDWHU

Fra menuen 5HVXOWDWHU giver knappen (NVSRUWHU [ \ NRQF mulighed for at eksportere de beregnede

koncentrationer til en fil. Man kan evt. også eksportere terrænhøjder eller receptorhøjder. Også koordinatoplysningerne

fra kildedata kan eksporteres.

Filen med eksporterede data kan f.eks. bruges af et GIS-program eller et andet tredieparts grafikprogram.

Hvis man ønsker at eksportere data svarende til mere end een tabel, må man gentage eksportprocessen.

Den dannede fil har format med 3 faste kolonner (efter en een-linjes overskrift). Brugeren kan vælge

hvodan kolonnerne skal adskilles (mellemrum eller tabulator), ligesom han kan vælge decimaltegn

33

More magazines by this user
Similar magazines