Indholdsfortegnelse

www2.dmu.dk

Indholdsfortegnelse

XIWYHMOHGQLQJHQ

Den aktuelle udgave af Luftvejledningen er

/XIWYHMOHGQLQJHQ , Vejledning nr. 2, Miljøstyrelsen 2001

ISBN: 87-7944-625-6. Pris 115 kr.

Den findes også på elektronisk format som

http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.PDF

(Luftvejledningen udkom oprindelig i 1990 som Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen)

En vejledning, der knytter sig til Luftvejledningen er:

% Y UGLYHMOHGQLQJHQ 2YHUVLJW RYHU % Y UGLHU .

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.2 2002.

Den findes på elektronisk format som

http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87-7972-099-4/pdf/87-7972-099-4.pdf

%HP UN DW EHJJH GLVVH YHMOHGQLQJHU RJVn ILQGHV Sn FG HQ PHG 20/ SURJUDPPHW L PDSSHQ

6XSSOHPHQW

*U QVHY UGLHU

6H RJVn Notat om grænseværdier | Resultater

Ved beregninger af skorstenshøjder sammenholdes beregningsresultatet med "B-værdier", der er angivet

i Miljøstyrelsens B-værdivejledning.

Ved kortlægning af luftforurening er EU's grænseværdier derimod det relevante sammenligningsgrundlag.

Et EU "rammedirektiv" fra 1996 er blevet fulgt op af "datterdirektiver", som fastlægger grænseværdier,

målværdier og tærskelværdier for forskellige stoffer.

Nedenstående tabel giver en oversigt. Bemærk noterne efter tabellen.

*U QVHY UGLHU PnOY UGLHU RJ W UVNHOY UGLHU L GDWWHUGLUHNWLYHU (8

6WRI *U QVHY UGL

—J P

0LGOLQJVWLG 6WDWLVWLN %HVN\WWHOVH DI 6N ULQJVGDWR

NO2 200 1 time 18 gange pr. år Mennesker 2010

40 - Gennemsnit, år Mennesker 2010

NOx 30 - Gennemsnit, år Vegetation 2010

SO2 350 1 time 24 gange pr. år Mennesker 2005

125 24 timer 3 gange pr. år Mennesker 2005

20 Gennemsnit, år og

vinter

Økosystemer 2001

Partikler

(PM10)

50 24 timer 35 gange pr. år Mennesker 2005

40 - Gennemsnit, år Mennesker 2005

50 24 timer 7 gange pr. år Mennesker 2010

20 - Gennemsnit, år Mennesker 2010

Bly 0,5 - Gennemsnit, år Mennesker 2005

Benzen 5 - Gennemsnit, år Mennesker 2005

CO 10.000 8 timer (glidende) Maks. Mennesker 2005

Ozon 120 (*1) Maks. 8 timer

(glidende)

120 (*2) Maks. 8 timer

(glidende)

25 dage pr. år gns. 3

år

Mennesker 2010

1 dage pr. år Mennesker 2020

(referencepunkt

)

180 (*3) 1 time Maks. Mennesker 2003

39

More magazines by this user
Similar magazines